Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Propilen Glikol

Propilen Glikol Satış ve Tedariki

Propilen Glikol satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

57-55-6

Propilen Glikol Kullanımı: Endüstriyel Uygulamalar

Propilen glikol, kimyasal formülü C3H8O2 olan renksiz ve neredeyse kokusuz bir bileşiktir. Hafif tatlı bir tada sahip olan bu kimyasal, iki alkol grubunu bünyesinde barındıran diol sınıfına aittir. Sıvı haldeki viskoz yapısı ile birçok sektörde çözücü olarak tercih edilir ve su, aseton, kloroform gibi çeşitli çözücülerle kolaylıkla karışabilir.

Çok yönlü kullanımı sebebiyle endüstriyel ve tüketici ürünlerinde yaygın olarak bulunan propilen glikol, hem gıda endüstrisinde koruyucu ve nem tutucu olarak hem de kozmetik ve ilaç endüstrilerinde nemlendirici ve çözücü olarak kullanılır. Bu kimyasal aynı zamanda antifriz, plastiklerin üretimi ve yapay duman üretiminde de önemli bir rol oynar.

Ürün güvenliği açısından, propilen glikol genellikle insan sağlığı için düşük riskli olarak kabul edilir. Ancak, her kimyasal madde gibi, maruziyet seviyeleri ve potansiyel etkileri konusunda bilinçli olmak önemlidir. Kullanımı yasal düzenlemelere ve güvenlik standartlarına tabidir.

Propilen Glikol Kimyasal Yapısı

Propilen glikol, bilimsel olarak 1,2-propanediol olarak da bilinir ve moleküler formülü C₃H₈O₂‘dir. Kimyasal yapı itibariyle iki alkol (hidroksil) grubunu barındıran bu bileşik, bir diol sınıfına aittir.

Moleküler Ağırlığı: Propilen glikolün moleküler ağırlığı yaklaşık 76.09 g/mol’dür.

Kimyasal Özellikleri:

 • Formül: 1,2-dihidroksipropan olarak da tanımlanabilen propilen glikolün yapısal formülü CH₃-CH(OH)-CH₂OH şeklindedir.
 • Diol: İki farklı karbon atomuna bağlı iki adet hidroksil grubunu içermesi dolayısıyla, molekül diol olarak sınıflandırılır.

Fiziksel Özellikler:

 • Propilen glikol, renksiz ve viskoz (koyu kıvamlı) bir sıvıdır.
 • Yoğunluk itibarıyla suyun biraz üzerinde değerlerde olup, tat olarak hafif tatlı bir karakteristiğe sahiptir.

Çözünürlük:

 • Yüksek çözünürlük kapasitesi sayesinde, propilen glikol su, aseton ve kloroform gibi birçok çözücü ile karışabilir. Bu özelliği, endüstriyel ve tıbbi kullanımları açısından onu çeşitli formülasyonların bir parçası haline getirir.

Kimyasal Reaktivite:

 • Kararlı bir yapıya sahip olan propilen glikol, oda koşullarında aşırı reaktivite göstermez. Ancak, yüksek sıcaklıklar veya uygun olmayan koşullar altında kimyasal değişikliklere uğrayabilir.

Bu bileşen, çeşitlilik arz eden uygulamaları ile kimya sektöründe önemli bir yere sahiptir. Moleküler yapısı, onun endüstrinin pek çok farklı dalında kullanılmasını mümkün kılmaktadır.

Propilen Glikol Üretimi ve Kaynakları

Propilen glikol, propilen oksit ve suyun kimyasal tepkimesi sonucunda üretilir. Bu süreç, adından da anlaşılacağı gibi, propilen oksit temelli bir hidrasyon işlemidir. Endüstriyel olarak, propilen glikol üretiminde en yaygın yöntem, iki basamakta gerçekleşen yalancı kimyasal denge yöntemidir.

Üretim Süreci:

 1. İlk olarak propilen oksit, su ile hidratlandırılır.
 2. Ardından elde edilen karışım, propilen glikol yanında yan ürünler de üretecek şekilde ayarlanır.

Kaynaklar:

 • Propilen Oksit: Ana hammaddedir ve genellikle petrol kökenli propilenden elde edilir.
 • Glikoliz: Gliserol bazlı alternatif bir yöntemdir, ancak daha az yaygındır ve genellikle biyobazlı kaynaklardan üretilir.

Üretim koşulları, istenilen propilen glikol kalitesine ve zaruri saflik derecesine göre düzenlenebilir. Ayrıca, propilen glikol üretimi sırasında, yan ürünlerin ayrıştırılması ve arıtılması için distilasyon gibi çeşitli saflaştırma teknikleri de kullanılabilir. Hayati önem taşıyan bu kimyasal, genellikle kozmetiklerden yiyeceklere ve elektronik sigara likitlerine kadar çok çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılır.

Propilen Glikolün Kullanım Alanları

Propilen glikol, renksiz ve kokusuz bir kimyasal bileşik olarak, hem gıda endüstrisinde hem de eczacılık ve kozmetikte yaygın olarak kullanılıyor. Sanayiye yönelik uygulamalarının yanı sıra çok çeşitli diğer alanlarda da karşılaşılan bu bileşiğin kullanımı gıda katkı maddesinden antifriz üretimine kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor.

Gıda Endüstrisinde Kullanımı

Propilen glikol, özellikle gıda katkı maddesi olarak gıda endüstrisinde geniş bir kullanım alanına sahiptir. İçeceklerde ve işlenmiş gıdalarda stabilizatör ve nem tutucu olarak kullanılır. Süt ürünleri ile beraber birçok unlu mamulde formülasyonda görev alır ve Türk Gıda Kodeksi bu kullanım için belirli maksimum limitler getirmiştir. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) propilen glikolu “genellikle güvenli olarak tanınan” bir madde olarak sınıflandırır.

Eczacılık ve Kozmetikte Kullanımı

Eczacılık alanında propilen glikol, ilaçların oral, topikal ve enjekte edilebilir formülasyonlarında bir taşıyıcı ve çözücü olarak işlev görür. Aynı zamanda kozmetik ürünlerde nemlendirici olarak bulunabilir; bu kullanım, ürünlerin cilde uygulandığında nem kaybını engellemeye ve böylece cildi yumuşatmaya yardımcı olur.

Endüstriyel Uygulamalar

Sanayide propilen glikol çeşitli çözücü, soğutucu ve antifriz ürünlerinin üretiminde kullanılır. Boya ve plastik sanayinde solvent olarak yer alırken, etielen glikol ile karşılaştırıldığında daha az toksisiteye sahip olduğu için tercih edilir. Aynı zamanda, uçakların buz çözücüleri ve ısıtma ve soğutma sistemlerindeki soğutucular için önemli bir bileşendir.

Diğer Uygulamalar

Propilen glikol yapay duman veya sis üretiminde, tiyatral prodüksiyonlarda ve e-sigara likitlerinde önemli bir taşıyıcı olarak kullanılmaktadır. Güvenli profilinden dolayı bu tür kullanımlar yaygındır ve kullanıcıların maruziyeti genellikle endüstri standartlarının altında tutulur.

Gıda Katkı Maddesi Olarak Propilen Glikol

Propilen glikol, gıda endüstrisinde çeşitli fonksiyonlar için kullanılan sentetik bir katkı maddesidir. Dondurma, salata sosları ve çeşitli pastacılık ürünlerinde donma noktasını düşürmek, nem tutmak, doku ve tadı iyileştirmek ile koruma ve emülsiyon oluşturmada etkili bir rol oynar.

Donma Noktasını Düşürme

Propilen glikol, dondurma gibi donmuş gıdalarda kullanıldığında dondurma noktasını düşürme özelliği sayesinde ürünün daha yumuşak ve işlenebilir olmasını sağlar. Bu özellik, dondurmanın sıcaklıklara daha dayanıklı olmasına ve servis sırasında ideal kıvamının korunmasına katkıda bulunur.

Nem Tutucu Olarak Kullanımı

Gıda ürünlerinde nem tutucu olarak kullanılan propilen glikol, özellikle kek ve kremlerde nemin korunmasını sağlar. Bu madde sayesinde ürünler, taze ve yumuşak yapılarını uzun süre muhafaza edebilir, kurumalarının önüne geçilir.

Gıdalarda Doku ve Tadı İyileştirme

Propilen glikol, gıdalara eklenen aroma vericilerin taşıyıcısı olarak işlev görür. Ürünlerin doku ve tadının iyileştirilmesinde önemli bir faktördür. Bu madde sayesinde, gıdalar arzulanan kıvam ve lezzete kavuşur.

Koruyucu ve Emülsiyon Oluşturucu Olarak Rolleri

Gıdalarda koruyucu ve emülsiyon oluşturucu olarak kullanılan propilen glikol, salata sosları gibi ürünlerin raf ömrünü uzatır ve su ile yağın karışmasını sağlayarak homojen bir kıvam elde edilmesine yardımcı olur. Bu, gıdanın stabilitesi ve tüketici için kabul edilebilirliği açısından kritik öneme sahiptir.

Propilen Glikolün Sağlık Üzerindeki Etkileri

Propilen glikol, birçok gıda ve kozmetik ürününde bulunan popüler bir katkı maddesidir. Sağlık üzerindeki etkilerinin incelenmesi, tüketiciler ve sağlık profesyonelleri için önem taşır.

Toksisite ve Güvenlik

Propilen glikol, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından “genellikle güvenli kabul edilen” (GRAS) maddeler listesinde yer alır. Ancak, aşırı tüketiminin sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabileceği bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), propilen glikolün günlük alınabilecek maksimum miktarını belirlemiştir.

Yan Etkiler ve Aşırı Maruz Kalma Durumları

Propilen glikolün neden olabileceği yan etkiler arasında alerjik reaksiyonlar ve kontakt dermatit yer alır. Nadir durumlarda, özellikle yüksek dozlarda maruz kalındığında, asidoz, zehirlenme ve nöbet gibi ciddi sağlık problemleri meydana gelebilir. Aşırı maruz kalma durumunda Amerikan Zehir Kontrol Merkezi (ATSDR) tarafından belirtilen semptomlara dikkat edilmesi önerilir.

Önerilen Kullanım Miktarları ve Önlemler

Sağlık kuruluşları, bireylerin güvenli olarak tüketebileceği propilen glikol miktarları hakkında önerilerde bulunmaktadır. Güvenli kullanım için FDA ve WHO tarafından belirlenen günlük en fazla tüketim miktarlarına uyulmalıdır.

Karaciğer ve Böbrek Üzerindeki Etkileri

Propilen glikol, karaciğer tarafından metabolize edilir ve böbrekler yoluyla atılır. Kronik hastalıkları olan bireylerin karaciğer ve böbrek üzerindeki potansiyel etkileri nedeniyle propilen glikol tüketiminde daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Karaciğer veya böbrek fonksiyon bozukluğu olan kişilerde, bu maddenin metabolize edilmesi ve atılması zorlaşabilir.

Propilen Glikolün Çevresel Etkileri

Propilen glikol, endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılan bir kimyasal madde olup çevre üzerinde çeşitli etkileri bulunmaktadır. Bu maddenin çevresel maruziyeti ve atık yönetimine ilişkin etkileri, alınması gereken önlemlerle birlikte detaylı bir şekilde incelenmelidir.

Çevresel Maruz Kalma ve Etkileri

Propilen glikol, antifriz ve soğutucu olarak kullanıldığından, yanlış yönetildiğinde ya da sızıntılar sonucunda su ekosistemlerine karışabilir. ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından düşük toksisite seviyelerine sahip olarak sınıflandırılsa da, yüksek konsantrasyonlarda su canlıları için zararlı olabilir. Propilen glikolün su ortamında çözünmesi, mikroorganizmalar tarafından parçalanırken önemli miktarda biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOD) gerektirir. Bu durum, su kaynaklarındaki oksijen seviyesini azaltarak sucul canlıların yaşamını olumsuz etkileyebilir.

Atık Yönetimi ve Önlemleri

Sürdürülebilir atık yönetimi uygulamaları, propilen glikolün çevresel etkilerini azaltmada kritik öneme sahiptir. Bunlar arasında, kullanım sonrası artıkların doğru şekilde toplanması ve işlenmesi yer alır. Özellikle deicer olarak kullanılan propilen glikol içeren ürünlerin atıklarının özel işlemlerle arıtılması gerekmektedir. Önleyici yaklaşımlar, potansiyel sızıntı ve dökülmelerin önüne geçerek çevreye propilen glikol yayılmasını engeller. Ayrıca, endüstriyel tesislerde kullanılan antifriz ve soğutucu gibi maddelerin yerine daha çevre dostu alternatiflerin araştırılması ve uygulanması da çevre üzerindeki olası negatif etkileri sınırlama noktasında önem taşır.

Teknik Özellikler ve Fiziksel Özellikler

Propilen glikol, endüstriyel uygulamalarda önemli bir rol oynayan teknik ve fiziksel özelliklere sahiptir. Bu bölümde, kimyasal istatistikler, ısı transferi ve çözücü yetenekleri gibi başlıca özellikler ele alınacaktır.

Kimyasal ve Fiziksel İstatistikler

Propilen glikol, propan-1,2-diol olarak da bilinen, renksiz ve viskoz bir sıvıdır. Kaynama Noktası 760 mm civa basıncında yaklaşık 187.6 °C olup, Erime Noktası ise -60 °C’dir. Yoğunluğu yaklaşık 1.036 g/cm³ olarak ölçülmektedir. Kimyasal formülü CH₃CHOHCH₂OH’dir ve moleküler ağırlığı 76.09 g/mol civarındadır.

Isı Transferi ve Antifriz Olarak Kullanımı

Propilen glikol, ısı transferinde yüksek verimlilik sağlayan düşük donma ve yüksek kaynama noktalarına sahiptir. Bu özellikleri itibarıyla, antifrizlerde ve soğutma sistemlerinde etilen glikolle karşılaştırılabilir bir alternatif olarak kullanılmaktadır. Özellikle donma noktasının düşük olması, antifriz uygulamalarında tercih edilmesini sağlamaktadır. Isı kapasitesi ve termal iletkenliği, maddenin ısı transferinde etkili bir araç olmasını sağlar.

Karışabilirlik ve Çözücü Özellikleri

Propilen glikol, su, alkol ve etanol ile iyi çözünmektedir ve bu da onu geniş uygulama alanlarına sahip mükemmel bir çözücü yapmaktadır. Ayrıca aseton, kloroform ve eter gibi birçok organik çözücü ile de uyum gösterir. Bu karışabilirlik özelliği, propilen glikolün farmasötik ürünlerden kozmetiklere ve gıda ürünlerine kadar birçok alanda kullanılmasını sağlamaktadır. Viskoz yapısı, karışımların istikrar kazanmasında önemli bir rol oynar.

Propilen Glikol ve Benzeri Bileşikler

Propilen glikol, diol sınıfındaki bileşikler arasında yer alır ve etilen glikolle karşılaştırıldığında farklı kullanım alanları ve özellikler sergiler.

Etilen Glikol ile Karşılaştırılması

Propilen glikol ve etilen glikol, her ikisi de organik bileşiklerdir ve alkol grupları içerirler; bu yüzden her ikisi de diol olarak sınıflandırılır. Propilen glikolün kimyasal formülü CH₃CH(OH)CH₂OH iken, etilen glikolün kimyasal formülü ise C₂H₆O₂’dir. Yani etilen glikol, iki karbonlu etan temelli bir molekül olup, propilen glikol ise üç karbonlu propan temellidir.

 • Propilen glikol (Propan-1,2-diol), genellikle renksiz, viskoz, neredeyse kokusuz ve hafif tatlı bir tada sahip bir madde olarak tanımlanır. Su, aseton ve kloroform gibi çok çeşitli çözücülerle kolaylıkla karışabilir. Öte yandan, etilen glikol aynı viskoziteye sahip olmasına rağmen genellikle daha toksik özellikler gösterir ve bu nedenle antifriz gibi endüstriyel uygulamalarda kullanılır.
 • Propilen glikol, laktik asit gibi benzer bileşiklerden bazı farklı özellikleri nedeniyle ayrılır. Özellikle, insan tüketimi açısından ele alındığında, propilen glikol genel olarak düşük toksiklik gösterir ve bu sebeple ilaç, gıda ve kozmetik endüstrilerinde kullanımı yaygındır. Etilen glikol ise zehirlidir ve yüksek dozlarda alındığında ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu bağlamda, Dünya Sağlık Örgütü, gıdalarda günlük maksimum 25 mg/kg propilen glikol dozu önermektedir.

Her iki bileşik de antifriz olarak kullanılsa da, propilen glikol daha güvenli bir alternatif olarak kabul edilir çünkü insanlar ve çevre üzerindeki etkisi etilen glikole kıyasla daha az zehirlidir. Dolayısıyla, propilen glikol aynı zamanda çevre dostu bir antifriz seçeneği olarak da öne çıkar.

Güvenlik Bilgileri ve Kullanım Talimatları

Propilen glikol, FDA tarafından genellikle güvenli olarak kabul edilen bir kimyasaldır. Çeşitli endüstrilerde çözücü, nemlendirici ve koruyucu olarak kullanılmaktadır.

Güvenlik Önlemleri:

 • Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE): Kullanım sırasında göz koruması, eldiven ve iş önlüğü tavsiye edilir.
 • İlk Yardım:
  • Göz Teması: Derhal bol su ile en az 15 dakika yıkayın ve doktorunuza başvurun.
  • Cilt Teması: Derhal bol su ve sabunla yıkayın. Tahriş devam ederse tıbbi yardım alın.

Kullanım Talimatları:

 • Propilen glikol konsantre formda kullanılırken, ürün etiketi ve Güvenlik Bilgi Formu’ndaki talimatları dikkatlice okuyun.
 • Oda sıcaklığında ve kuru bir yerde muhafaza edilmesi gerekmektedir.
 • Gıda ve farmasötik uygulamalarda kullanımında, belirlenen konsantrasyon limitlerine uyulmalıdır.

Kullanım Alanları:

 • Farmasötik: Enjekte edilebilir, oral ve topikal ilaç formülasyonları için çözücü olarak.
 • Gıda: Nemlendirici ve tatlandırıcı olarak.

Kullanımdan Sonra: Propilen glikol içeren ürünlerin bulunduğu kaplar, yerel atık yönetmeliklerine uygun şekilde bertaraf edilmelidir.

Bu güvenlik ve kullanım talimatları, propilen glikol ile çalışırken alınması gereken temel önlemleri ve yönergeleri içermektedir. Her zaman güncel bilgiler için üretici verilerine ve yerel yönetmeliklere danışın.

Propilen Glikol Pazarı ve Gelecek Öngörüsü

Propilen glikol, kimyasal formülü C₃H₈O₂ olan ve geniş bir kullanım alanına sahip olan renksiz, kokusuz bir bileşiktir. Endüstriyel ve gıda sektörü başta olmak üzere kozmetikten ilaç üretimine kadar pek çok alanda kullanılır.

2020 yılında küresel propilen glikol pazarının değeri 3.9 milyar Amerikan Doları iken, büyüme tahminleri kapsamında 2029 yılına kadar olan dönemde yıllık ortalama %5.1 bileşik büyüme oranı (CAGR) ile 6.0 milyar Amerikan Doları seviyesine ulaşması öngörülmektedir. Pazarın büyümesini etkileyen ana faktörler;

 • Kozmetik ürünlerine artan talep,
 • Gıda sektöründe güvenli katkı maddesi olarak kullanımın yaygınlaşması,
 • Çevreci soğutucu akışkanlar olarak propilen glikol bazlı ürünlerin tercih edilmesi.

Bu faktörler gelecekteki talebi yoğun olarak etkileyecektir. Propilen glikol pazarı, strateji geliştiren* büyük oyuncuların** sayesinde dinamik bir yapıya sahip olup, sürekli yenilikler ve gelişen teknolojilere adaptasyon sayesinde büyümesini sürdürmektedir.

YılPazar Büyüklüğü (Milyar $)
20203.9
2029 Tahmini6.0

Piyasa dinamiklerinin bu şekilde seyretmesi ve yatırımların devam etmesiyle propilen glikol pazarının istikrarlı bir şekilde büyüyeceği belirginleşmektedir. Ek olarak, çevresel düzenlemeler ve sürdürülebilir üretim yöntemlerine olan baskı, pazar oyuncularını yenilikçi ve çevre dostu ürünlere yatırım yapmaya itmektedir.

Tüketici Bilinci ve Eğitimi

Propilen glikol, gıda, kozmetik ve ilaç endüstrilerinde sıkça kullanılan kimyasal bir katkı maddesidir. Tüketicilerin, bu tür bileşenlerin sağlık üzerindeki potansiyel etkilerinin bilincinde olması önemlidir. Tüketici eğitimi, bireylerin bilinçli kararlar almasında hayati bir role sahiptir.

Etkileri ve Kullanım Alanları:

 • Propilen glikolün gıdalara eklenme nedenleri arasında nem tutma ve tatlandırıcılar gibi farklı işlevleri bulunmaktadır.
 • Kosmetik ürünlerde nemlendirici olarak tercih edilir.

Tüketici Bilgi Kaynakları:

 • Ürün etiketleri
 • Sağlık ve gıda düzenleyici kurumlar
 • Bağımsız araştırma gruplarının yayınları

Tüketici Eğitim Programlarının Önemi: Eğitim programları, propilen glikol gibi bileşenlerin güvenli kullanımı hakkında derinlemesine bilgi sağlar. Bu programlar, tüketicilerin şu konularda daha bilgili olmalarına yardımcı olur:

 • Sağlık hakkı: Tüketiciler, sağlıklı seçenekler hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
 • Etiket okuma becerisi: İçeriklerin yorumlanması ve anlaşılması için önemlidir.
 • Kritik düşünme: Pazarlama stratejileri ve reklam yönlendirmelerine karşı bilinçlidirler.

Eğitim, tüketici kararlarını bilgilendiren ve propilen glikol gibi maddelerin sağlık üzerindeki olası etkilerini göz önünde bulunduran yeterli bilgi seviyesini oluşturmak için şarttır. Tüketicilerin sağlıkla ilgili bilgilere ulaşmasını sağlayacak güvenilir kaynakların kullanımı, sağlıklı ve bilinçli seçimlerin yapılmasında kritik bir faktördür.

Sıkça Sorulan Sorular

Propilen glikol, çeşitli endüstriyel uygulamalar için kullanılan ve güvenilirliği sıklıkla merak edilen renksiz, kokusuz bir kimyasaldır.

Propilen glikolün olası zararları nelerdir?

Propilen glikol genelde düşük toksisiteye sahiptir, ama yüksek dozlarda veya belli durumlarda alerjik reaksiyona veya cilt tahrişine yol açabilir.

Propilen glikol hangi amaçlarla kullanılmaktadır?

Bu kimyasal, gıda ürünlerinde nem tutucu, kozmetik ürünlerde ve ilaçlarda çözücü olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Gıda ve kozmetik ürünlerinde propilen glikol kullanımının güvenliği nasıl değerlendirilmektedir?

Gıda ve kozmetik endüstrilerindeki kullanımı sıkı düzenlemelere tabidir ve düşük miktarlarda, bilimsel çalışmalar güvenirliğini desteklemektedir.

Propilen glikol ve gliserin arasındaki farklar nelerdir?

Her ikisi de alkol grubu taşıyan nemlendiriciler olmasına rağmen, kimyasal yapıları ve fiziksel özellikleri farklılık gösterir, gliserin daha yoğun ve yapışkandır.

Dipropilen glikol ile mono propilen glikol arasındaki ana farklar nelerdir?

Dipropilen glikol daha viskoz bir yapıya ve farklı bir uçuculuk derecesine sahiptir; her iki bileşik farklı uygulama alanlarına sahiptir.

Cilt üzerinde propilen glikol kullanımının etkileri nelerdir?

Propilen glikol, cilde uygulandığında nemlendirici özellik gösterir; ancak bazı kişilerde ciltte tahrişe veya alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Propilen Glikolün Diğer İsimleri:

 • 1,2-Propanediol
 • PG 12
 • 1,2-Dihydroxypropane
 • Methylethylene glycol
 • Monopropylene glycol
 • Propylene glycol
 • α-Propylene glycol
 • 1,2-Propylene glycol
 • Sirlene
 • 2,3-Propanediol
 • Methylethyl glycol
 • 2-Hydroxypropanol
 • Isopropylene glycol
 • Solar Winter Ban
 • Ucar 35
 • Solargard P
 • Dowfrost
 • 1000PG
 • DL-1,2-Propanediol
 • dl-Propylene glycol
 • (±)-Propylene glycol
 • (±)-1,2-Propanediol
 • (RS)-1,2-Propanediol
 • 1,2-(RS)-Propanediol
 • NSC 69860
 • Adeka Propylene Glycol PG-P
 • PG-T (glycol)
 • PG-T
 • Adeka PG
 • ProGlyc 55
 • Safewing MP-I 1938
 • Safewing MP-IV 2001
 • DC 403
 • Nybrine NFP
 • Kilfrost ABC-S
 • Propyless
 • Kollisolv PG
 • HCH 195
 • Susterra PDO
 • Kilfrost ABC K Plus
 • Kilfrost DF K Plus
 • BS 12
 • Radianol 4713
 • Radianol 4710
 • EVO 100
 • Z-T 10
 • MeSH ID: D019946