Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Mono Etilen Glikol

Mono Etilen Glikol Satış ve Tedariki

Mono Etilen Glikol satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

107-21-1

Mono Etilen Glikol Kullanım Alanları ve Güvenlik Önlemleri

Mono Etilen Glikol, bilimsel adıyla etan-1,2-diol olan organik bir bileşiktir. Kimyasal formülü (CH2OH)2 ile tanımlanır ve oldukça yaygın kullanım alanlarına sahip bir kimyasaldır. Kokusuz, renksiz ve tatlı bir tadı olan bu viskoz sıvı, özellikle sanayide polyester elyaf üretimi ve antifriz formülasyonları için ham madde olarak tercih edilmektedir. Nem çekme özellikleri nedeniyle nem emici olarak da işlev görebilir ve ticareti yapılan önemli glikoller arasında bulunur.

Etilen Glikol ismiyle de anılan Mono Etilen Glikol, iki alkol grubu içeren yapısı sayesinde çeşitli kimyasal reaksiyonlarda ara bileşen olarak rol alabilir. Hem endüstriyel hem de tüketici ürünlerinde geniş bir yelpazede yer alması, Mono Etilen Glikol’ün önemini arttırmaktadır. Antifriz ürünlerinde donma noktasını düşürücü olarak kullanılmasının yanı sıra, tekstil ve plastik sanayinde de polimerlerin oluşumu için kritik bir elemandır.

Mono Etilen Glikol’ün üretimi genellikle etilenin oksidasyonu ile gerçekleşir ve bu süreçte yüksek saflıkta bir ürün elde edilmesi önem taşır. Ticari kullanımı göz önünde bulundurulduğunda, Mono Etilen Glikol güvenlik ve sağlık açısından uygun şekilde ele alındığında etkin ve güvenli bir şekilde kullanılabilir. İnsan sağlığı için potansiyel bir tehlike oluşturabileceği için bilinçli kullanım ve depolanması gerektiğinin altı önemle çizilmelidir.

Mono Etilen Glikol Nedir?

Mono Etilen Glikol (MEG), 1,2-etandiol ya da 1,2-dihidroksietan olarak da bilinen, organik bir bileşiktir. Moleküler formülü C₂H₆O₂’dir ve moleküler kütlesi yaklaşık 62.07 g/mol’dur. Kimyasal olarak alkol grubuna ait olan bu bileşik, renksiz, hafif viskoz ve kokusuzdur. Suda ve birçok organik çözücüde kolaylıkla çözünür ve toksik etkilere sahiptir.

CAS (Kimyasal Soy Kayıt) numarası 107-21-1 olan Mono Etilen Glikol, endüstriyel olarak poliester liflerin ve pet şişelerin üretiminde ham madde olarak kullanılır. Aynı zamanda antifriz ve soğutma sıvılarının önemli bir bileşenidir. Isı transfer sıvısı olarak da yaygın bir şekilde kullanılan MEG, düşük donma noktası sayesinde donmayı önlemekte etkilidir.

Tablo 1: Mono Etilen Glikol’un Fiziksel Özellikleri

ÖzellikDeğer
Moleküler FormülC₂H₆O₂
Moleküler Kütle~62.07 g/mol
Fiziksel HaliRenksiz Sıvı
KokusuKokusuz
ÇözünürlükSuda Çözünür

Kimyasal bileşenlerden biri olan MEG, hem endüstriyel alanda hem de günlük kullanımda farklı formlarda bulunabilir. Zararlı etkilere karşı dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır.

Mono Etilen Glikolün Fiziksel Özellikleri

Mono Etilen Glikol, kimya endüstrisinde yaygın olarak kullanılan renksiz, kokusuz ve su ile karışabilir bir çözücüdür. Bu bölüm, Mono Etilen Glikolün temel fiziksel özelliklerini inceleyecektir.

Kaynama Noktası

Mono Etilen Glikolün kaynama noktası, etilen glikol moleküllerinin bir arada tutulduğu hidrojen bağlarının ayrılması sonucu 198 °C civarındadır. Bu özellik, EG’nin endüstriyel uygulamalarda tercih edilme nedenlerinden biridir.

Erime Noktası

Etilen glikol katı haldeyken yaklaşık −12,9 °C’de erir, bu da düşük sıcaklıklarda bile kullanımını mümkün kılar.

Yoğunluk

Oda sıcaklığındaki yoğunluğu 1,1132 gr/L olan Mono Etilen Glikol, birçok solventten daha yoğundur. Yoğunluk, bir maddenin özgül ağırlığının önemli bir göstergesidir ve endüstride malzemelerin seçimi konusunda kritik bir faktördür.

Çözünürlük

Mono Etilen Glikol, suyla tamamen karışabilir özelliktedir. Bu özelliği, antifriz üretiminde ve diğer çok sayıda çözücü gerektiren işlemlerde Mono Etilen Glikolü ideal bir madde yapmaktadır.

Mono Etilen Glikol Kullanımları

Mono Etilen Glikol (MEG) çok yönlü bir kimyasal bileşiktir ve birçok endüstriyel prosesin kritik bir bileşeni olarak hizmet eder. İyi bir solvent yeteneğine sahip olması ve düşük donma noktasına sahip olması nedeniyle geniş bir kullanım yelpazesine sahiptir.

Antifriz Olarak Kullanımı

Mono Etilen Glikol, özellikle antifriz olarak kullanımıyla bilinir. Soğutma sistemlerinde donmayı önlemek için kullanılan soğutma sıvısının temel bileşenlerinden biridir. Etilen glikol, ısıyı etkin şekilde taşıyan ve donma noktasını düşüren bir maddedir, bu da onu motorların ve ısıtma sistemlerinin düzgün çalışmasını sağlamak için ideal kılar.

Plastik Sanayisinde Kullanılışı

Plastik sanayisi içinde, MEG özellikle PET (Polietilen tereftalat) reçinelerinin üretiminde kullanılır. PET, plastik şişeler ve filmler üretiminde yaygın olarak kullanılır. Üstün bariyer özellikleri ve mekanik dayanıklılığı sayesinde, içecek ambalajlamasından gıda paketlemeye kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Reçine Üretiminde Kullanımı

Etilen glikol ayrıca alkyd reçineleri gibi çeşitli reçine türlerinin üretiminde de kullanılır. Alkyd reçineler, boya endüstrisinde bağlayıcı olarak tercih edilen bir malzemedir. MEG içeriği, reçinelerin kuruma süresini ve mekanik özelliklerini iyileştirmek için optimize edilir, bu da onları mobilya verniklerinden otomotiv kaplamalarına kadar farklı uygulamalarda değerli kılar.

Mono Etilen Glikol Üretimi

Mono Etilen Glikol (MEG), etilen oksit aracılığıyla iki temel yöntem kullanılarak ticari olarak üretilir: Etilen Oksit Hidrojenasyon Yöntemi ve Oksalik Asit Yöntemi. Bu süreçler, yüksek saflıkta ve verimde Mono Etilen Glikol elde etmek için optimize edilmiştir.

Etilen Oksit Hidrojenasyon Yöntemi

Etilen gazının, etilen oksit üretmek üzere oksijen ile yüksek sıcaklıkta ve gümüş oksit (Ag2O) katalizörünün varlığında reaksiyona sokulması, Etilen Oksit Hidrojenasyon Yönteminin ilk adımını teşkil eder. Etilen oksit daha sonra hidrojenasyon işlemine tabi tutularak, Mono Etilen Glikol’e dönüşür:

 • Reaksiyon Denklemi: C2H4O + H2O → HO − CH2CH2 − OH

Bu yöntemde yan ürün olarak çoğunlukla diğer glikoller, örneğin dietilen glikol (DEG), üretilebilir ve bu ürünler ayırma işlemiyle elden çıkarılır.

Oksalik Asit Yöntemi

İkinci yöntem olan Oksalik Asit Yöntemi, karbon dioksit (CO2) ve hidrojen kullanılarak etilen glikol üretmeyi içerir. Bu süreçte, dimetil oksalat ve etilen glikol karışımının bakır katalizör varlığında hidrojenasyonu esas alınır:

 • Reaksiyon Şeması:
  • Dimetil oksalat + hidrojen → etilen glikol + methanol

Bu metodun avantajlarından biri, düşük basınç koşullarında çalışabilmesi ve bu sayede enerji tasarrufu sağlamasıdır. Ayrıca, bu proses, potansiyel olarak daha az yan ürün oluşumu ile daha temiz bir etilen glikol üretimi sunabilir.

Mono Etilen Glikol ile İlgili Güvenlik Bilgisi

Mono Etilen Glikol (MEG) endüstriyel kullanım gösteren kimyasal bir madde olup toksik etkileri ve yangın güvenliği konusunda dikkatli olunması gerekmektedir. İnsan sağlığı için belirli tehlikeleri barındırmakla birlikte, uygun güvenlik önlemleri alındığında bu riskler asgariye indirilebilir.

Zehirlenme ve Toksisite

Etilen glikol, yutulduğunda merkezi sinir sistemine, kalbe ve böbreklere zarar verebilecek toksik bir maddedir. İnsanlar için oral LD Lo değeri 786 mg/kg olarak tespit edilmiştir ve akut böbrek yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Şekerli tadı nedeniyle çocuklar ve evcil hayvanlar için risk oluşturabilir. Toksisite belirtileri arasında santral sinir sistemi depresyonu, metabolik asidoz ve oksalik asit oluşumu yer alır. Bu maddeler vücutta ciddi hasarlara neden olabilir.

ToksisiteEtkilenen BölgeBelirtiler
YüksekMerkezi Sinir SistemiBaş dönmesi, uyku hali, kafa karışıklığı
YüksekKalpTaşikardi
YüksekBöbrekAkut böbrek yetmezliği

Yangın ve Patlayıcı Maddelerle Güvenlik

Etilen glikol düşük parlama noktasına sahip olmakla birlikte, yüksek kendiliğinden tutuşma sıcaklığına sahiptir. Bu özellikleri onu yanıcı kabul etse de, genel olarak düşük yanıcılık riski taşır.

ÖzellikDeğer
Parlama Noktası111 °C (232 °F)
Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı398 °C (748 °F)

Yangın durumunda su sisi, köpük, kuru kimyasal toz veya karbondioksit kullanımı yangın söndürme metodları arasındadır. Yanıcı maddenin ortadan kaldırılması ve yangının kontrol altına alınabilmesi için hızlı tepki gösterilmesi önemlidir.

İlk Yardım Önlemleri

MEG ile maruz kaldığında alınması gereken ilk yardım önlemleri şunlardır:

 1. Cilt Maruziyeti: Eğer MEG cilt ile temas etmişse, derhal bol miktarda su ve sabunla yıkanmalıdır.
 2. Göz Maruziyeti: Gözlerle temas halinde ise, en az 15 dakika boyunca suyla bolca yıkanmalıdır.
 3. Yutma Durumu: Etilen glikol yutulduğunda kusma tetiklenmemelidir. Acil tıbbi yardım hemen alınmalıdır.
 4. Solunum Maruziyeti: Havalandırma sağlanmalı, tatbikat esnasında koruyucu ekipman kullanılmalıdır.

Her daim acil durumlar için hazır bulunan, eğitimli bir acil cevap ekibine sahip olmak ve hızlı müdahale için gerekli bilgilere ulaşabilmek önem arz eder.

Mono Etilen Glikol ve Çevre

Mono Etilen Glikol (MEG), endüstriyel kullanım için yaygın bir kimyasal maddedir ve çevresel etkileri dikkatle değerlendirilmelidir. Biyolojik olarak parçalanabilen bir bileşik olan etilen glikol, su ve toprakta çözündüğünde çevresel kirliliğe yol açabilir. Özellikle atık yönetimi önlemleri, bu maddenin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için hayati önem taşır.

Su Ekosistemleri Üzerindeki Etkileri:

Etilen Glikol su ekosistemlerine karıştığında, su kaynaklarının kalitesine zarar verebilir. Suda çözünme özelliği etkilerini artırmakta ve sucul canlılar için potansiyel tehlikeler oluşturabilmektedir.

 • Su Kirliliği: Etilen glikol sızıntıları sonucu oluşabilecek kirliliğe karşı alınacak önlemler:
  • Düzenli izleme
  • Hızlı müdahale planları
  • Biyobozunurluğu artırma yöntemleri

Toprak Kalitesi Üzerindeki Etkileri:

 • Çözünürlük: Toprakta çözünmesi nedeniyle, yer altı sularına ulaşma riski taşır.
 • Karışabilirlik: Organik bileşiklerle kolayca karışabilir ve toprak yapısını etkileyebilir.

Yönetim ve Önlem Stratejileri:

Atık su yönetimi ve kirlilik kontrolü pratiği, MEG’in çevresel etkilerinin en aza indirgenmesinde kritik bir role sahiptir. Yerel yönetimler ve endüstriyel işletmeler, doğru atık yönetimi ve kirlilik önleme strategileri geliştirmekle yükümlüdürler.

Etilen glikolün çevre üzerindeki etkileri ciddiye alınmalı ve sürdürülebilir çözümler için çaba sarf edilmelidir. Çevresel etkilerin azaltılması adına daha çevre dostu alternatif maddelerin araştırılması önerilmektedir.

Diğer Mono Etilen Glikol Uygulamaları

Mono Etilen Glikol (MEG), çeşitlilik gösteren endüstriyel uygulamalarda önemli bir rol oynar. Bu bölümde, MEG’nin kozmetikten gıdaya, gaz üretiminden tıbbi alana kadar farklı endüstri dallarındaki kullanımlarına değinilecektir.

Kozmetik Sanayisi

Mono Etilen Glikol, kozmetik sanayisinde nemlendirici ve çözücü olarak kullanılır. Bu bileşik, cilt bakım ürünlerinin formülasyonunda etkinliğini artırırken, makyaj malzemelerindeki homojen dağılımı sağlar.

Gıda Sanayisi

MEG, gıda sanayisinde genellikle bir çözücü ve taşıyıcı olarak yer alır. Fakat bu alanlarda kullanımı, gıda güvenliğine yönelik sert regülasyonlar neticesinde oldukça sınırlıdır.

Gaz Endüstrisi

Gaz endüstrisinde, Mono Etilen Glikol, gazın taşınması sırasında oluşabilecek hidratların önlenmesi amacıyla bir kurutucu (desiccant) olarak görev yapar. Bu, gaz boru hatlarının tıkanmasını önleyen kritik bir uygulamadır.

Tıbbi Önem

MEG, aşı ürünlerinin stabilitesini korumak için etkili bir ara madde olarak kullanılabilir. Aşıların uzun süreli depolanmasında ve taşınmasında önemli bir rol oynar, ancak doğrudan insan tüketimi için değil.

Mono Etilen Glikolun Kimyasal Özellikleri

Mono Etilen Glikol, ya da etilen glikol, yüksek solübiliteye ve belirgin kimyasal reaktiviteye sahip karakteristik özelliklere sahip bir bileşiktir. Bu bölümde, etanol ve aseton gibi bileşenlerle olan karışabilirliği de dahil olmak üzere, bu molekülün alkol gruplarına ve çeşitli kimyasal reaksiyonlara nasıl katıldığını inceleyeceğiz.

Alkol Grupları

Mono Etilen Glikol (C2H6O2), moleküler yapısında iki hidroksil (*-OH) grubu bulunduran bir glikoldür. Bu alkol grupları, kimyasalın solüsyon halindeyken etkileşime girebileceği diğer moleküllerle güçlü hidrojen bağları oluşturabilme özelliğine katkıda bulunur. Mono Etilen Glikol, bu sayede su ve diğer organik çözücülerle yüksek oranda karışabilir.

Alkol GrubuFormülüÖzellikleri
Hidroksil-OHHidrojen bağı oluşturma yeteneği
(CH2OH)2Yüksek solübilite

Kimyasal Reaksiyonlar

Mono Etilen Glikolun kimyasal reaksiyonları, onun endüstriyel uygulamalarında kritik öneme sahiptir. Düşük yoğunluğu (yaklaşık 1.11 g/cm³) ve donma noktasının yaklaşık -12.8 °C oluşu, ısı transferi için etkili bir medya olarak kullanılmasına olanak tanır. Ayrıca, Mono Etilen Glikolun kaynama noktası yaklaşık 197.6 °C’dir ve bu da onu yüksek sıcaklık uygulamaları için uygundur._EOLIC ITERATE.

Mono Etilen Glikol Ticari Bilgileri

Mono Etilen Glikol, ticari olarak önemli bir kimyasal hammaddedir ve endüstriyel kimya sektöründe geniş uygulama alanlarına sahiptir.

Ürün Adı ve Listeler

Kimyasal Adı: Mono Etilen Glikol
Diğer Adları: Etilen glikol, MEG
Moleküler Formül: C2H6O2
CAS Numarası: 107-21-1
Endüstriyel Kullanım Alanları:

 • Antifriz üretimi
 • Polyester elyaflar ve reçineler
 • Çözücü ve hidrat önleyici olarak

Mono Etilen Glikol, çeşitli endüstriyel ve ticari ürün listelerinde yer alır. Özellikle petrokimya sektöründe etilenin oksidasyonuyla elde edilen bu madde, güvenilir tedarikçiler tarafından dünya genelinde temin edilebilir.

Kimlik ve Sertifikalar

Etilen glikol ürünleri, güvenlik ve kalite standartlarını karşılamak üzere çeşitli sertifikalara ve kimliklere sahiptir.

Kalite Sertifikaları:

 • ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemi
 • ISO 14001: Çevre Yönetim Sistemi

Ürün Güvenlik Bilgileri:

 • MSDS (Material Safety Data Sheet): Ürün güvenlik bilgi formu sağlanır ve bu form, kullanımı, sağlık ve çevresel etkileri konusunda detaylı bilgilendirme sunar.

Etilen glikol ürünlerinin ticari kullanımı sırasında sağlanan bu belgeler, standardizasyon ve düzenlemelere uyum açısından önemlidir. Tedarikçiler, bu sertifikaları ve belgeleri mevcut ve potansiyel müşterilere sunar, böylece ürün kalitesi ve güvenliği konusunda şeffaflık sağlanır.

Mono Etilen Glikol ile İlgili Yönetmelik ve Standartlar

Mono Etilen Glikol (MEG), endüstriyel olarak çeşitli kullanım alanları nedeniyle önemli bir kimyasaldır. Ancak potansiyel tehlikeleri göz önünde bulundurularak, güvenlik ve sağlık standartlarına uygun şekilde yönetilmesi gereklidir. Bu bağlamda hem ulusal hem de uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenen yönetmeliklere ve standartlara uyulması zorunludur.

ABD’de Ulusal Yangından Korunma Derneği (NFPA 704), MEG için özel işaretleme gereklilikleri getirir.

 • Yangına Hazırlık: MEG, yanıcı bir sıvı olmasa da yüksek sıcaklıklarda parlayabilir. NFPA 704’e göre MEG’nin yangınla ilgili derecesi 1’dir ki bu düşük yanıcılık riskini ifade eder.
 • Sağlık: MEG’nin insan sağlığına etkilerinin önlenmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, NFPA 704 sağlık riski puanı 2 belirlemiştir.
 • Reaktivite: MEG’nin kimyasal tepkimesellik derecesi 0’dır, yani normal şartlar altında kararlıdır ve reaksiyona girmez.

Ulusal Meslek Hastalıkları ve Meslek Güvenliği Enstitüsü (NIOSH), MEG ile çalışanların maruz kaldığı sağlık risklerini azaltmak için tavsiyelerde bulunur. Bunun için belirli maruziyet limitleri ve güvenlik prosedürleri tavsiye edilmektedir.

Türkiye’de, MEG ile ilgili güvenlik bilgi formu yönetmeliklerine uygun olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenlemelere göre hareket edilmesi gerekmektedir. Bu yönetmelik, MEG’nin güvenli şekilde üretimi, depolanması ve taşınması ile ilişkili detayları içerir ve bu maddelerin insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden kullanılmasını sağlamayı amaçlar.

Sonuç olarak, Mono Etilen Glikol ile çalışırken bu yönetmelik ve standartlara uyum, kimyasalın güvenliği ve çevresel etkilerin minimizasyonu için hayati önem taşır.

Sıkça Sorulan Sorular

Mono Etilen Glikol, yani bilimsel adıyla Etilen Glikol, çok çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılan önemli bir kimyasaldır. Bu bölüm, bu bileşiğin kullanım alanlarından güvenlik önlemlerine kadar bilinmesi gerekenler hakkında yaygın soruları ve yanıtlarını içermektedir.

Etilen glikolün ana kullanım alanları nelerdir?

Mono Etilen Glikol, özellikle antifriz ve soğutma sistemlerinde kullanımıyla tanınır. Ayrıca plastik ve polyester elyafların üretiminde de önemli bir hammaddedir.

Etilen glikol bazlı antifrizlerin özellikleri nelerdir?

Etilen glikol bazlı antifrizler, donma noktasını düşürerek motorun soğutma sistemini soğuk havalarda korur. Aynı zamanda kaynama noktasını yükselterek aşırı sıcaklıklarda sistemin etkinliğini artırır.

Etilen glikolün insan sağlığına etkileri nelerdir?

Etilen glikol zehirleyici bir bileşiktir ve yutulması halinde insan sağlığını ciddi şekilde tehlikeye atabilir. Baş ağrısı, kusma ve merkezi sinir sistemine zarar verme gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Etilen glikol ve su karışımının özellikleri nasıldır?

Etilen glikol ve su karışımı, soğutma sistemlerinde kullanılan antifrizlerde yaygındır. Bu karışımın termal özellikleri motorun çalışma sıcaklığını korumak ve aşırı sıcak veya soğuk koşullara direnç sağlamak amacıyla optimize edilmiştir.

Etilen glikol tehlikeli madde midir ve güvenli kullanımı nasıl olmalıdır?

Etilen glikol tehlikeli bir maddedir ve bu nedenle kullanımı sırasında uygun emniyet önlemlerinin alınması şarttır. Kişisel koruyucu ekipman kullanımı ve maddenin düzgün muhafazası, güvenli kullanım için esastır.

Etilen glikol çözeltilerinin donma noktası nasıl hesaplanır?

Etilen glikol çözeltilerinin donma noktası, glikolün konsantrasyonuna bağlı olarak değişir. Çeşitli hesaplama araçları ve grafikler, belirli bir konsantrasyonda çözeltinin donma noktasını belirlemek için kullanılabilir.

Mono Etilen Glikolün Diğer İsimleri:

 • 1,2-Ethanediol
 • Glycol
 • Ethylene glycol
 • Ethylene alcohol
 • Ethylene dihydrate
 • Glycol alcohol
 • Macrogol 400 BPC
 • Monoethylene glycol
 • Tescol
 • 1,2-Dihydroxyethane
 • Ramp
 • 2-Hydroxyethanol
 • Fridex
 • Ucar 17
 • Dowtherm SR 1
 • Norkool
 • Zerex
 • 1,2-Ethylene glycol
 • 146AR
 • Union Carbide XL 54 Type I De-icing Fluid
 • MEG 100
 • NSC 93876
 • Glysil GS
 • E 600
 • E 600 (glycol)
 • SR 01
 • E 0105
 • Glysantin G 34
 • MeSH ID: D019855