Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Propiyonik Asit

Propiyonik Asit Satış ve Tedariki

Propiyonik Asit satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

79-09-4

Propiyonik Asit Kullanım Alanları ve Önemi

Propiyonik asit, doğal olarak oluşan kısa zincirli bir karboksilik asittir ve kimyasal formülü CH3CH2CO2H’dir. Bu organik bileşik, keskin ve hoş olmayan bir kokuya sahiptir ki bu koku bazen vücut kokusuna benzetilir. Propiyonik asit, gıda koruyucusu olarak kullanımından hayvan yemlerine kadar çeşitli ticari uygulamalara sahiptir. Ayrıca, bu asit gıda endüstrisinde kalıp inhibitörü olarak ve propiyonatların üretiminde de yer alır.

Sanayide propiyonik asit genellikle petrokimyasal yöntemler kullanılarak sentezlenir, fakat bazı bakteriler tarafından laktik asidin fermentasyonu yoluyla da üretilebilir. İsviçre tipi peynirlerin üretimindeki uygulaması gibi, propiyonik asidin fermente edilmesi sırasında oluşan CO2 gazı, peynirin karakteristik gözenekli yapısına katkıda bulunur ve bu da sadece peynirin görünümünü değil, aynı zamanda tadını da etkiler. Bu özellikleri sayesinde propiyonik asit, gıda maddelerinin raf ömrünü uzatan ve lezzet profillerini zenginleştiren önemli bir madde olarak kabul edilmektedir.

Medikal alanda, propiyonik asidemi hastalığının tanısında kullanılan organik asit testleri, bu asidin vücuttaki dolaşım düzeylerini inceler. Propiyonik asidemi, vücutta propiyonik asidin aşırı üretimi veya metabolizmasındaki bir bozukluğa bağlı gelişebilen genetik bir durumdur. Bu durum, yüksek düzeyde propiyonik asit seviyeleri ile ilişkilidir ve genetik testlerle doğrulanabilir. Bu testlerde, genetik mutasyonlar tespit edilerek hastalığın varlığı konusunda kesin bilgi verilebilir.

Propiyonik Asit Nedir?

Propiyonik asit, doğal olarak oluşan bir karboksilik asittir ve bazen propanoik asit olarak da adlandırılır. Bu kimyasal bileşik, gıda koruyucusu olarak geniş kullanım alanlarına sahiptir ve fonksiyonelliği ile güvenli bir gıda katkı maddesi olarak bilinir.

Kimyasal Yapı ve Özellikleri

Propiyonik asit (CH3CH2CO2H), moleküler yapısında üç karbon atomu içeren doymuş bir karboksilik asittir. Bu asit, keskin ve hoş olmayan bir kokuya sahiptir ve hidrojen bağları sayesinde göreceli olarak yüksek kaynama noktasına ulaşır.

Kimyasal formülü:

 • Moleküler Formül: CH3CH2CO2H
 • Moleküler Kütlesi: 74.08 g/mol

Fiziksel özellikleri:

 • Kaynama Noktası: Yaklaşık 141°C
 • Aggrega Hali: Oda sıcaklığında sıvı

Propiyonik Asitin Kullanım Alanları

Propiyonik asit, özellikle gıda koruyucu olarak kullanımının yanı sıra endüstride de çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Gıda endüstrisinde E numarası E280 olarak bilinir ve küf, bakteri gibi mikroorganizmaların üremesini engelleyerek gıdaların raf ömrünü uzatır. Bu özelliği, propiyonik asitin kullanıldığı tahıl ve hayvan yemleri gibi ürünlerin uzun süre taze kalmasını sağlar.

Kullanım alanları şunları içerir:

 • Gıda Koruyucu: Ekmek ve peynir gibi gıdaların korunmasında etkilidir.
 • Hayvan Yemleri: Koruyucu olarak yemlerin bozulmasını önler.

Operasyonel olarak, propiyonik asitin işlevsellik ve güvenlik profili, gıda katkı maddesi olarak onaylanmış olup, gıda katkı maddeleri ve koruyucuları konusundaki mevzuatlar dikkate alınarak kullanılır.

Propiyonik Asidin Üretimi

Propiyonik asit üretimi iki temel yöntem üzerine kuruludur: Fermentasyon ve endüstriyel sentetik işlemler. Bu iki süreç, hem maliyet etkinliği hem de üretilen asidin kalitesi açısından önem taşır.

Fermentasyon Yöntemleri

Fermentasyon yöntemi, özellikle Propionibacterium acidipropionici gibi bakteri suşlarının kullanıldığı biyoteknolojik bir üretim şeklidir. Bu canlılar, genellikle glikoz gibi şeker bazlı substratları metabolize ederek propiyonik asit üretirler. Fermentasyon ortamında, genellikle optimizasyon stratejileri uygulanarak, bakteri büyüme hızı ve asit üretim miktarı arttırılır. Ayrıca ham madde olarak glikozun yanı sıra gliserol gibi alternatif substratlar da kullanılmaktadır. Fermentatif üretim, sürdürülebilirlik ve düşük çevresel etki sağlama potansiyeline sahip olması nedeniyle önem kazanmaktadır.

Endüstriyel Üretim Süreçleri

Endüstriyel ölçekte, propiyonik asit kimyasal yöntemlerle, çeşitli kimyasal reaksiyonlar ve hammadde kullanılarak sentezlenir. Bu süreçler tipik olarak petrokimya türevli hammaddeler kullanır ve yüksek sıcaklık ve basınç gibi şartlar altında gerçekleşir. Dünya çapında öne çıkan üreticiler arasında yaklaşık 150 kt/yıl üretim kapasitesiyle BASF gibi şirketler bulunmaktadır. Endüstriyel üretim, genellikle büyük ölçekli talebi karşılamak amacıyla tercih edilir ve bu süreçlerin iyileştirilmesi, ürün kalitesini ve verimliliği artırmak için devam etmektedir.

Propiyonik Asitin Sağlığa Etkileri

Propiyonik asit, çeşitli sağlık yönleriyle ilişkilidir ve bu etkiler özellikle nörolojik işlevler, bağışıklık sistemi, bağırsak florası ve mikrobiyota üzerinde incelenebilir.

Nörolojik Etkileşimler

Propiyonik asit bir kısa zincirli yağ asidi (short chain fatty acid – SCFA) olarak merkezi sinir sistemi üzerinde etkili olabilmektedir. Araştırmalar, bu asidin nörobehavioral (davranışsal nörobiyoloji) etkileri olduğunu ve özellikle otizm ve otizm spektrum bozukluğu durumlarında dikkate değer etkileşimlerde bulunabileceğini göstermektedir. Bu asidin aşırı miktarda bulunması, sinir hücreleri üzerinde olumsuz etkiler yaratarak, bilişsel süreçleri ve davranışı etkileyebilir.

Bağışıklık Sistemine Etkileri

Propiyonik asitin immünolojik cevaplar üzerindeki etkileri, özellikle anti-inflamatuar (anti-enflamatuar) özellikler taşımasıyla bilinmektedir. Bağışıklık sisteminin düzenlenmesinde etkili olabilecek bu asidin varlığı, vücudun patojenlere ve yabancı maddeye cevaplarını modüle edebilir. Bu özelliği sayesinde, propiyonik asit probiyotik takviyelerinde bileşen olarak kullanılabilir ve bağışıklık sistemini destekleyici bir rol oynayabilir.

Bağırsak Florası ve Mikrobiyota Üzerindeki Etkileri

Bağırsak florasının sağlıklı dengesi için mikroorganizmalar arasında önemli etkileşimler bulunmaktadır. Propiyonik asit, kolonda bulunan mikrobiota tarafından üretilen kısa zincirli yağ asitlerinden biri olup, bağırsak sağlığına katkıda bulunabilir. Bu asidin düzenli bir şekilde alımı, bağırsak duvarının integritetini koruyucu ve bağırsak mikrobiyotasının anti-inflamatuar özelliklerinin artmasına yardımcı olacak bir etki yapabilir. Bu durum, kronik bağırsak hastalıklarının önlenmesinde ve tedavisinde olası faydalar sunmaktadır.

Klinik Araştırmalar ve Bulgular

Klinik araştırmalar, propiyonik asidin özellikle nörogelişimsel bozukluklar ve beyin gelişimi üzerine etkilerini inceler

Propiyonik Asitin Biyokimyası

Propiyonik asit, karboksilik asitler sınıfına ait doğal metabolitlerden biridir ve biyokimyasal süreçlerde önemli roller üstlenir. Bu asit, metabolizmanın çeşitli yollarında görülür ve bazı koenzimler ile vitaminler için esansiyel bir yapı taşı görevi görür.

Metabolitler ve Biyomoleküller

Propiyonik asit, birçok metabolik yolakta ara ürün olarak bulunur ve özellikle yağ asidi biyosentezinde ortaya çıkar. Glycerol kaynağı olarak kullanıldığında, propionat metabolizma süreci sırasında bu molekülün yağ asidine dönüşümü için kritik bir metabolittir. Karboksilat formunda, propiyonat biyomarker olarak da görev yapabilir, çünkü bu metabolitlerin varlığı ve konsantrasyonları çeşitli metabolik durumlar hakkında bilgi verebilir.

pH düzeyi, propiyonik asitin biyolojik sistemlerdeki işlevini ve stabilitesini doğrudan etkileyebilir. Optimum pH değerleri, bu asidin metabolik süreçleri etkileyebilmesi ve biyolojik etkileşimlerde kullanılabilmesi için kritik önem taşır.

Vitamin B12 ve Ko-enzimlerle Etkileşimi

Propiyonik asit, Vitamin B12 sentezinde önemli bir rol oynar. Vitamin B12 veya kobalamin, propiyonil-CoA ve koenzimler ile birlikte çalışarak yağ asitlerinin ve amino asitlerin metabolizmasına katılır. Propionil-CoA, Bu B vitamini ile etkileşime girerek, metil gruplarının taşınması ve DNA sentezi gibi biyokimyasal reaksiyonlarda merkezi bir görevi olan koenzim A’yı oluşturur.

Koenzimler, propiyonik asitin ait olduğu metabolik süreçlerde oynadıkları katalitik rollerle ön plana çıkarlar. Bu koenzimler, substratların metabolize edilmesinde yardımcı moleküller olarak görevlendirilmişlerdir ve propiyonik asitin aktif katılımını gerektirirler. Chrysophanol, metabolizma yollarında propiyonik asitin indirgeme ve oksidasyon tepkimelerine katılarak, ilgili süreçlerde yer alan diğer koenzimlerle sinerjik etkileşimleri olabilir.

Endüstriyel Uygulamalar ve İyileştirmeler

Propiyonik asitin sanayideki rolü, özellikle besin katkı maddesi olarak kullanımı ve ürün geliştirme süreçlerindeki yenilikçi uygulamalarıyla önem kazanmaktadır.

Propiyonik Asidin Besin Katkı Maddesi Olarak Kullanılması

Propiyonik asit, gıda endüstrisinde yaygın olarak bir katkı maddesi olarak karşımıza çıkar. Özellikle ekmek ve unlu mamüller benzeri fermente ürünlerin raf ömrünü uzatmak, küf ve mantar oluşumunu engellemek için koruyucu madde olarak kullanılmaktadır. Bu asitin kullanımı sayesinde gıdaların bozulma süresi uzayarak, gıda güvenliği ve sürdürülebilirliği yönünden önemli bir katkıda bulunulmaktadır. Ayrıca, propiyonik asit ve tuzları, tarım ürünlerinin saklanması sırasında da antimikrobiyal ajans olarak tercih edilmektedir.

Ürün Geliştirme ve İnovasyon

Propiyonik asit üretiminin optimizasyonu ve inovasyon yaklaşımları, sanayi sektörünün süreç ve ürün kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarının merkezindedir. Geliştirilen fermentasyon teknikleri, propiyonik asitin fermentatif üretimi sırasında ortaya çıkan metabolitlerin çeşitlenmesine ve verimliliğin artmasına olanak tanımaktadır. Bu sayede sadece gıda endüstrisi değil, kozmetik ve farmasötik endüstriler gibi farklı alanlarda da propiyonik asidin kullanımının önü açılmaktadır. Optimizasyon çalışmaları, maliyetlerin düşürülmesi ve ürün kalitesinin artırılması açısından kritik önem taşımaktadır.

 • Inovasyon Örnekleri:
  • Proses İyileştirmeleri: Maliyetleri düşürmek ve üretim verimliliğini artırmak için geliştirilen yeni fermentasyon süreçleri.
  • Ürün Çeşitlenmesi ve Kalite Kontrolü: Kozmetik ve farmasötik uygulamalarda kullanım için propiyonik asit ve türevlerinin kalite standartlarını yükselten yenilikler.

Çevresel ve Genetik Faktörler

Propiyonik asit (PA), çevresel ve genetik faktörlerle etkileşime girerek Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) üzerine etki edebilecek bir bileşiktir. Bu bağlamda, çevresel etkiler ve beslenme ile genetik yatkınlık ve hastalıkların incelenmesi, PA’nın rolünün daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabilir.

Çevresel Etkiler ve Beslenme

Propiyonik asit, gıda katkı maddesi olarak kullanılmakta ve çevresel faktörler aracılığıyla beyin gelişimini etkileyebilecek moleküler yolları modüle edebilmektedir. Özellikle mTOR ve GSK3β gibi sinyal yollarının PA tarafından modülasyonu, beyin fonksiyonları ve nöral hücre davranışları üzerinde önemli etkiler yaratabilir. Diyetle alınan PA’nın miktarının ve etkilerinin araştırılması, hassas popülasyonlarda OSB riskinin anlaşılması için kritik öneme sahiptir.

 • Diyet kaynakları: Peynir, ekmek gibi fermente gıdalarda doğal olarak bulunur. Ayrıca koruyucu olarak da eklenir.
 • Biyoaktif etkileri: PA, sinyal iletim yolları üzerinde modülatör işlevi görebilir. Bu etkiler nöronal gelişim ve davranışları değiştirebilir.

Genetik Yatkınlık ve Hastalıklar

OSB’nin oluşumunda genetik faktörler temel bir rol oynamaktadır. Propiyonik asit, genetik süreçlerle etkileşime girerek beyin gelişimini modüle edebilir. Hastalıkların ve genetik yapıların bu süreçteki etkileşimleri, propiyonik asidin neden olduğu potansiyel etkiler açısından araştırma konusudur.

 • Genetik süreçler: PA, genetik faktörlerle etkileşerek beyin gelişimi üzerine etkiler yaratabilir.
 • Hassas popülasyonlar: Genetik yatkınlığı olan bireylerde PA’nın etkileri farklı olabilir ve OSB gelişim riskini artırabilir.

Termal Özellikler ve Kararlılık

Propiyonik asidin termal özellikleri, sıcaklık ve asidin pH seviyesi gibi faktörlere göre değişiklik gösterir. Bu özellikler madde güvenliğinin ve stabilitesinin belirlenmesinde esastır.

Sıcaklık ve Asitliliğin (pH) Etkileri

Propiyonik asit, oda sıcaklığında keskin kokulu, renksiz bir sıvıdır ve sıcaklık artışı ile birlikte buharlaşma eğilimi gösterir. Sıcaklık yükseldikçe, propiyonik asitin kaynama noktası da artar, bu da maddenin termal kararlılığına katkıda bulunur.

 • Kaynama Noktası: Yaklaşık olarak 141°C’dir.

Asitlilik veya pH değeri, propiyonik asidin çözeltilerdeki iyonlaşma derecesini etkiler. pH, asidin ne kadar proton bağışlayabileceğini ve dolayısıyla ne kadar güçlü bir asit olarak davranacağını belirler. Daha düşük pH değerleri, propiyonik asidin daha asidik olduğunu ve bu da çoğu durumda stabilitesini artırdığını gösterir.

 • Stabilite: Daha düşük pH seviyelerinde, propiyonik asit daha stabil haldedir.
 • Güvenlik: Uygun depolama koşulları altında, propiyonik asit kararlı ve güvenlidir. Ancak, yüksek sıcaklıklar ve uygunsuz pH koşulları madde güvenliğini etkileyebilir.

Bilimsel Ölçümlemeler ve Testler

Propiyonik asitin analizi, metabolitlerin düzeylerinin belirlendiği ve mikrobiyotanın etkilerinin izlendiği, karmaşık deney yöntemleri gerektiren bir süreci içerir.

Deney Yöntemleri ve Labaratuar Çalışmaları

Propiyonik Asit Testleri: Propiyonik asidemi, özellikle biyomarker olarak işlev gören anormal metabolitlerin saptanması amacıyla hem kan hem de idrar üzerinde gerçekleştirilen organik asit testleri ile tespit edilir. Bu testler, mikrobiyotanın fonksiyonları ve metabolit seviyeleri üzerindeki etkisini gözlemleyebilmek için gereklidir.

Genetik Analiz: PCC’nin (Propionil-Koenzim A Karboksilaz) alt birimlerini kodlayan PCCA ve PCCB genlerinde meydana gelen mutasyonlar, genetik testler ile belirlenebilmekte; bu sayede hastalığın teşhisi konulmaktadır.

Laboratuvar Prosedürleri:

 • Kromatografi: Propiyonik asit düzeylerini ölçmek için gaz kromatografisi ve yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC) gibi yöntemler, metabolit profillerinin detaylıca incelenmesi için kullanılır.
 • Spektrometri: Kütle spektrometrisi, propiyonik asit ve türevlerinin doğru bir şekilde saptanmasında kritik öneme sahip bir yöntemdir.
 • Mikrobiyal Kültür: Propiyonik asit üreten bakterilerin izole edilmesi ve tanımlanması için mikrobiyal kültürler kullanılır. Bu süreçte, bakteri türlerinin metabolizmasını ve belirli ortamlarda nasıl büyüdüklerini anlamak mümkündür.

Laboratuvar çalışmaları, propiyonik asidin biyolojik sistemlerdeki rolünü anlamak ve bu bilgileri hastalıkların teşhisi ve tedavisinde kullanmak için hayati öneme sahiptir.

Tıbbi ve Terapötik Kullanımlar

Propiyonik asit, çeşitli tıbbi ve terapötik özellikler gösterir. Bu madde, anti-inflamatuar ilaçların yapımında kullanılmasının yanı sıra sindirim sistemi sağlığı üzerinde de olumlu etkiler sunabilir. Ayrıca, bazı nörolojik bozuklukların tedavi süreçlerinde destekleyici bir rol oynayabilir.

Anti-inflamatuar ve Sindirim Sağlığı Uygulamaları

 • Anti-inflamatuar İlaçlar: Propiyonik asit türevleri, non-steroidal anti-inflamatuar ilaçlar (NSAID’ler) içindeki propiyonik asit alt grubunda yer alır. Bu türevler, iltihaplanma süreçlerine müdahale edebilir ve ketoprofen gibi ilaçların etken maddesi olarak kullanılır.
 • Sindirim Sistemi ve Probiyotikler: Sindirim sağlığını desteklemek için probiyotiklerde kullanılan propiyonik asit, bağırsak florasının dengelenmesine yardımcı olabilir. Bu, bağırsaklardaki faydalı bakteriler için besin kaynağı olarak hizmet eder ve patojenik bakterilerin üremesini engelleyebilir.

Nörolojik Bozukluklar ve Tedavileri

 • Nörogelişimsel Bozukluklar: Propiyonik asidin nörogelişimsel bozukluklar üzerinde etkili olabileceği düşünülmektedir. Özellikle otizm ve otizm spektrum bozukluğu (ASD) tedavisinde destekleyici olarak araştırılan tedavi yöntemlerinde kullanılır.
 • Tedavi Yöntemleri: Nörolojik hastalıklarda tedavi sürecinde kullanılan L-karnitin ve asetil-L-karnitin gibi bileşikler, propiyonik asidin metabolizmasında da önemli rol oynar. Bu bileşikler, yağ asitlerinin mitokondriyal oksidasyonunda yardımcı olarak, enerji üretimini ve beyin fonksiyonlarını destekler.

Kaynakça ve İleri Okuma

Akademik Çalışmalar:

 • ÖZER, Elif ve Harun KESENKAŞ, “Propiyonik Asit Bakterilerinin İzolasyonu Ve Tanımlanması”, Akademik Gıda, c. 10, sy. 1, 2012, ss. 92-96.

Kapsamlı Bilgi İçin:

 • “Propiyonik asit – Vikipedi” makalesi, propiyonik asitin özellikleri ve kullanım alanları hakkında temel bilgiler sunar.

Sağlık ve Hastalıklar:

 • “Propiyonik Asit ve Otizm Spektrum Bozukluğu İlişkisi” adlı derleme, propiyonik asidin otizm spektrum bozukluğu üzerindeki etkilerini incelemiştir.

Metabolik Bozukluklar ve Beslenme:

 • “Propiyonik Asidemi ve Beslenme Tedavisi – DergiPark” makalesi, propiyonik asideminin etkileri ve beslenme tedavisi ile ilgili detaylı bilgiler içerir.

Gıda Sanayi:

 • “Propiyonik Asit Nasıl Üretilir” başlıklı yazı, propiyonik asidin üretim yöntemleri ve kullanılan suşlar hakkında bilgilendirmektedir. Ayrıca Afiyet Bereket Gıda Ansiklopedisi içerisinde propiyonik asit hakkında daha fazla bilgi bulunabilir.

Önemli Notlar:

Bu kaynaklar, propiyonik asit üzerine ileri düzey okumalar ve araştırmalar yapmak isteyen okurlar için derlenmiştir. Her kaynaktaki bilgiler doğrudan ilgili yayıncılar ve yazarlar tarafından sağlanmıştır ve detaylı inceleme için direkt ilgili kaynaklara başvurulması önerilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Bu bölümde, propiyonik asit ile ilgili sıkça sorulan sorulara yanıtlar sunulmaktadır.

Propiyonik asit nedir ve hangi alanlarda kullanılır?

Propiyonik asit, doğal olarak oluşan bir karboksilik asittir ve özellikle gıda endüstrisinde koruyucu olarak kullanılır. Ekmek ve unlu mamullere küf ve mantar oluşumunu önlemek amacıyla ilave edilir.

Propiyonik asit zararları nelerdir ve güvenli kullanım için neler önerilir?

Propiyonik asitin yüksek konsantrasyonlarda irritan etkilere sahip olabileceği bilinmektedir. Güvenli kullanım için, gıda ürünlerindeki propiyonik asit miktarının düzenleyici kurumlar tarafından belirlenen limitler içerisinde olması önerilir.

Bu asit doğada ve hangi gıdalarda bulunur?

Propiyonik asit, bazı gıdalarda fermantasyon süreciyle doğal olarak üretilir. Özellikle peynir gibi fermente gıdalarda bulunan bu asit, gıda koruyucu olarak da kullanılır.

Propiyonik asit ve tıbbi kullanımları nelerdir?

Propiyonik asidemi gibi metabolik hastalıkların teşhisinde organik asit düzeylerinin ölçümü için kan ve idrar testleri içinde propiyonik asite bakılır. Bu asit, bazı genetik bozuklukların tanısında önemli bir gösterge olabilir.

Bu asidin yaygın adı nedir ve yapısal formülü nedir?

Propiyonik asit, aynı zamanda propanoik asit olarak da bilinir ve CH3CH2CO2H kimyasal formüle sahiptir.

Asetik ve bütirik asitler ile propiyonik asit arasındaki farklar nelerdir?

Propiyonik asit (C3), asetik (C2) ve bütirik (C4) asitlerden karbon zinciri uzunluğu açısından farklıdır. Her bir asit, zincirdeki karbon sayısına göre farklı özellikler gösterir ve bu özellikler kullanım alanlarını belirler.

Propiyonik Asitin Diğer İsimleri:

 • Propanoic acid
 • Propionic acid
 • Carboxyethane
 • Ethylformic acid
 • Metacetonic acid
 • Methylacetic acid
 • Prozoin
 • Pseudoacetic acid
 • Ethanecarboxylic acid
 • Luprosil
 • MonoProp
 • Antischim B
 • Propkorn
 • Propcorn
 • Adofeed
 • Toxi-Check