Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Kalsiyum Propiyonat

Kalsiyum Propiyonat Satış ve Tedariki

Kalsiyum Propiyonat satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

4075-81-4

Kalsiyum Propiyonat: Gıda Sanayinde Kullanımı ve Avantajları

Kalsiyum propiyonat, gıda koruyucusu olarak yaygın olarak kullanılan bir bileşiktir. Propiyonik asidin kalsiyum tuzu olan bu madde, kimyasal formülü C₆H₁₀CaO₄ şeklindedir. Gıda endüstrisinde özellikle fırın ürünleri ve bazı peynir çeşitleri başta olmak üzere, mikroorganizma kaynaklı bozulmaları engelleyerek raf ömrünü uzatmak amacıyla kullanılır. Suda kolayca çözünme özelliğine sahip olması, onun gıda ürünlerine homojen bir şekilde dağılmasını kolaylaştırır ve gıda güvenliğine katkıda bulunur.

Kalsiyum propiyonatın kullanımı, gıdaları bozulmaya yol açan küf ve bakteriler gibi istenmeyen mikroorganizmaların gelişimini baskılayarak, tüketici sağlığını korumaya yardımcı olur. Bu madde, yiyeceklerdeki doğal bileşiklerle reaksiyona girmeksizin, yiyeceklerin doğal tat ve aromalarını korurken etkisini gösterir. Belirli dozlarda kullanıldığında herhangi bir sağlık tehdidi oluşturmadığı için uluslararası gıda güvenliği standartları tarafından kabul edilmiş ve güvenli olarak listelenmiştir. Kalsiyum propiyonat vücutta depolanmaz ve yağ asitleri gibi metabolize olup, atılır.

Ürün güvenliğinin önem kazandığı ve uzun raf ömrünün talep edildiği günümüzde, kalsiyum propiyonat gibi katkı maddelerinin rolü de büyük ölçüde artmıştır. Tüketicilerin sağlıklı gıda tüketimi bilinciyle birlikte, doğal koruyucu maddelerin kullanımı da ön plana çıkmaktadır. Dolayısıyla, kalsiyum propiyonat hem gıda endüstrisinin ihtiyaçlarına hizmet ediyor hem de tüketici sağlığını destekleyen bir katkı maddesi olarak popülerliğini korumaktadır.

Kalsiyum Propiyonatın Kimyasal Yapısı

Kalsiyum propiyonat, gıda katkı maddesi olarak kullanılan bir tuz formudur ve kimyasal yapısı, çözünürlüğü ile fiziksel özellikleri açısından belirli standartları karşılar.

Kimyasal Formül ve CAS Numarası

Kimyasal Formülü: Ca(C2H5COO)_2 olarak bilinir. Bu formül, bir kalsiyum iyonu (Ca^2+) ve iki propiyonat iyonunun (C2H5COO^-) birleşmesiyle oluşur.
CAS Numarası: 4075-81-4 olan Kalsiyum propiyonat, kimyasal maddeler veri tabanlarında bu numara ile kayıtlıdır ve bu numara sayesinde standardize edilmiş bir şekilde tanımlanabilir.

Çözünürlük ve Fiziksel Özellikler

Suda Çözünürlük: Kalsiyum propiyonat suda kolaylıkla çözünebilir. 0 °C’de 49 g/100 mL ve 100 °C’de 55.8 g/100 mL çözünürlüğe sahiptir.
Alkolde Çözünürlük: Alkolde çok az bir miktarda çözünme gösterir.
Görünüş: Beyaz, kristal bir katı formunda bulunur ve bu şekliyle hem toz hem de kristal olarak bulunma özelliğine sahiptir.

Güvenlik ve Toksisite

Kalsiyum propiyonatın güvenliği ve toksisitesi üzerine yapılan değerlendirmeler, bu maddenin gıda koruyucu olarak kullanımının güvenilirliğini ortaya koymaktadır.

GRAS Statüsü ve Genel Güvenlik

GRAS (Genel Olarak Güvenli) Statüsü: Kalsiyum propiyonat, Amerika Birleşik Devletleri’nde Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından GRAS, yani “Genel Olarak Güvenli” olarak kabul edilmiştir. Bu etiket, maddenin geniş çapta ve düzenli olarak tüketildiği durumlarda bile olumsuz bir sağlık etkisi göstermediği anlamına gelir. GRAS statüsü, kalsiyum propiyonatın gerekli güvenlik değerlendirmelerinden geçmiş olduğunu ve tüketimi için herhangi bir toksisite endişesi olmadığını ifade eder.

Dünya Sağlık Örgütü ve FDA Değerlendirmeleri

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve FDA Değerlendirmeleri: Kalsiyum propiyonat üzerinde yapılan çalışmalarda, WHO ve FDA’nın kriterlerine göre değerlendirilmekte ve bu kurumlar tarafından güvenli olarak sınıflandırılmaktadır. Potansiyel toksisite ve kanserojenite risklerine yönelik kapsamlı çalışmalar neticesinde, herhangi bir olumsuz etkinin olduğuna dair makul bir kanıt bulunmamıştır. Bu sonuçlar, kalsiyum propiyonatın, gıda koruyucu olarak kullanımda güvenli olduğunu göstermektedir.

Kullanım Alanları ve Uygulamaları

Kalsiyum propiyonat, gıda sektöründe koruyucu gibi kullanılan yaygın bir katkı maddesidir ve çeşitli endüstriyel uygulamalarda da etkili bir bileşen olarak karşımıza çıkar.

Gıda Katkı Maddesi Olarak Kullanımı

Pişmiş Gıdalar: Kalsiyum propiyonat, ekmeğin ve diğer fırın ürünlerinin raf ömrünü uzatmak için kullanılan etkin bir koruyucudur. Küflenen ürünlerin önüne geçmek ve maya gibi mikroorganizmaların gelişimini engellemek amacıyla doğrudan hamura eklenir.

 • Süt Ürünleri: Peynirler, süt tozu ve yoğurt gibi süt ürünlerine katılarak bu ürünlerin tazeliğini korur.
 • Şekerli Ürünler: Bazı şekerlemelerde ve çikolatalı ürünlerde, tat ve tazeliklerinin korunması için kullanılır.
 • Et Ürünleri: Et ve et ürünlerinde, özellikle paketlenmiş gıdalarda koruyucu olarak eklenebilir.

Diğer Endüstriyel Kullanımlar

Kalsiyum propiyonat, gıda endüstrisi dışında da farklı kullanım alanlarına sahiptir:

 • Kozmetik Ürünler: Küf önleyici özelliklerinden dolayı bazı kozmetik ürünlerde saklama süresini uzatmak için tercih edilir.
 • Diğer Kullanımlar: Kalsiyum propiyonat, tütün ürünlerinin korunması gibi özel endüstriyel uygulamalarda da rol oynar.

Etki Mekanizması ve Antimikrobiyal Aktivite

Kalsiyum propiyonat, özellikle ekmek ve unlu mamullerde antimikrobiyal koruyucu olarak kullanılan bir maddedir. Bu bileşik, küf ve diğer mikroorganizmalara karşı etkili bir şekilde koruma sağlarken, maya gibi fermantasyonu gerçekleştiren mikroorganizmaları baskılamaz.

Küf ve Mikroorganizma Üzerindeki Etkileri

Kalsiyum propiyonat, küf ve mikroorganizmalar üzerinde inhibe edici etkilere sahiptir.

 • Küf inhibitörü: Kalsiyum propiyonatın en önemli özelliklerinden biri, ekmek gibi unlu mamullerde küf oluşumunu engellemesidir. Besin içeriğini bozarak mamullerin daha kısa sürede bozulmasına neden olan küf ve mikroorganizmalar karşısında koruyucu bir katkı maddesidir.
 • Antimikrobiyal aktivite: Bu madde, gıda içerisindeki istenmeyen bakteri ve küflerin büyümesini baskılayan antimikrobiyal bir etkinliğe sahiptir.

Fermentasyon Süreci ve Koruyucu Etkisi

 • Maya etkileşimi: Kalsiyum propiyonat eklenmesine rağmen, mayanın fermantasyon süreci engellenmez.
 • Fermantasyon ve koruyucu etki: Bu madde, mayanın çalışmasına müdahale etmeden fermantasyon esnasında ürünün korunmasını sağlar. Fermantasyon sürecinde mayanın aktivitesi sürerken kalsiyum propiyonat, mamulün küflere karşı direncini artırır.

Kalsiyum propiyonatın yapısal özellikleri ve kimyasal ayrılma etkileri sayesinde kek ve ekmek gibi ürünlerde antimikrobiyal koruma sağlar ve genellikle mayanın fermantasyonuna engel olmadan gıda güvenliğini artıran bir bileşendir.

Kalsiyum Propiyonatın Sağlık Üzerindeki Etkileri

Kalsiyum propiyonat, hem beslenme hem de sağlık açısından önemli rol oynayan bir gıda katkı maddesidir. Bu bölümde, günlük alımının beslenme değeri ve metabolizma üzerindeki spesifik etkileri ele alınacaktır.

Gerekli Günlük Alım ve Beslenme Değeri

Kalsiyum propiyonat gıda ürünlerinde koruyucu olarak kullanılır ve genellikle zararsız kabul edilir. Bununla birlikte, günlük alım miktarı ve beslenme değeri üzerindeki etkileri konusunda kesin bir rehber olmamakla birlikte sağlık profesyonelleri ile danışılması faydalı olabilir. Kalsiyum propiyonatın gıda katkı maddesi olarak kullanım düzeyleri, genellikle beslenme değerinden ziyade, mikrobiyal büyümenin inhibisyonu açısından belirlenir ve düzenleyici kurumlar tarafından belirtilen maksimum sınırlar içinde tutulur.

Metabolizma ve Sindirim Sistemi Üzerine Etkileri

Kalsiyum propiyonatın metabolizma üzerindeki etkileri, özellikle sindirim sistemine ve bağırsak mikrobiyotasına faydalı etkiler sağlaması umuduyla araştırma konusu olmuştur. Gıdalarda koruyucu olarak işlev gördüğünden, sindirim sistemi üzerindeki doğrudan etkileri minimal düzeyde olabilir. Ancak, propiyonat, bağırsakta bulunan ve sağlıkla ilişkili olan bazı bakterilerin üremesini teşvik ederek gut mikrobiyotasına dolaylı katkıda bulunabilir. İyi bir sağlık durumu için biyoyararlılığı önemli olan kalsiyumun propiyonat formu aynı zamanda gıdalardan alınan kalsiyum miktarına destek olabilir. Yine de tüketicilerin ve sağlık bakım sağlayıcılarının gıda takviyesi olarak kullanımına dair net öneriler tartışmalıdır ve bireyin ihtiyaçlarına göre değişkenlik gösterebilir.

Beslenme ve Tarımsal Uygulamalar

Kalsiyum propiyonat, hem hayvan beslenmesinde hem de tarımsal ürünlerin korunmasında etkin bir katkı maddesi olarak kullanılır. Bu bileşenin tarımsal uygulamalardaki rolü, gıda saklama süreçlerine ve hayvancılık sektörüne önemli faydalar sağlamaktadır.

Süt İneklerinde Kullanımı

Süt ineklerinin beslenmesinde kalsiyum propiyonat, özellikle doğum sonrası meydana gelen kalsiyum düşüklüğü veya hipokalsemi problemini önlemek için kullanılır. Hipokalsemi, daha yaygın olarak bilinen adıyla süt humması, süt ineklerinde sıkça karşılaşılan bir sağlık problemidir ve kalsiyum propiyonat bu durumun yönetimi için etkilidir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) da süt sığırlarının beslenmesindeki bu tür katkıların kullanımını desteklemektedir, çünkü bu, hayvan sağlığının korunmasına ve dolayısıyla süt veriminin artırılmasına katkı sağlar.

Bitki Koruma ve Gıda Saklama

Kalsiyum propiyonat, tarım ve gıda endüstrisinde, bitkisel ürünlerin ve özellikle fırın ürünlerinin raf ömrünü uzatmak için koruyucu olarak kullanılır. Bu organik tuz, küf ve bakteri gibi mikroorganizmaların gelişimini engelleyerek gıdaların daha uzun süre taze kalmasına yardımcı olur. Kalsiyum propiyonatın kullanımı, gıda üretiminde kimyasal koruyuculara alternatif olarak ortaya çıkmıştır ve özellikle fırınlanmış ekmek gibi ürünlerde kullanılarak, gıdaların saklama koşullarını iyileştirir ve bu ürünlerin besin değerlerinin korunmasına yardımcı olur. Gıda katkı maddesi olarak, bu madde güvenilir ve yaygın olarak kabul edilmektedir.

Düzenleyici ve Yasal Çerçeve

Kalsiyum propiyonat, gıda koruyucu olarak kullanılan ve uluslararası düzenlemelere tabi E282 kodlu bir katkı maddesidir. Bu bileşenin kullanımı, belirli güvenlik ve kalite standartlarını karşılamak için gıda katkı maddeleri yönetmeliklerince düzenlenmiştir.

Gıda Katkı Maddeleri Yönetmelikleri

Dünya genelinde kalsiyum propiyonat kullanımını düzenleyen ana otoriteler arasında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) bulunur. Her iki kurum da E282 olarak da bilinen kalsiyum propiyonatın gıda katkı maddesi olarak kullanımını belirli yasal çerçeveler içerisinde düzenler. Yapılan bilimsel değerlendirmeler ve testler sonucunda, bu maddenin güvenli olduğu ve insan sağlığı üzerinde olumsuz bir etki oluşturmadığı belirlenmiştir.

Güvenli Kullanım Limitleri ve MPL

MPL veya Maksimum Permissible Limit, gıda katkı maddelerinin güvenli kullanım limitlerini ifade eder ve WHO tarafından belirlenir. Kalsiyum propiyonat için güvenli kabul edilen MPL miktarı, üründen ürüne değişkenlik göstermekle birlikte, bilimsel araştırmalar ve risk değerlendirmeleri sayesinde titizlikle belirlenir. FDA, listelenen gıdalarda kullanımı için kendi gıda güvenliği yönetmelikleri çerçevesinde bu sınırlara uyum gerektirir. Bu sınırlamalar, tüketicilerin günlük alımının güvenli düzeylerde kalmasını sağlamak amacıyla konmuştur. Gıda üreticileri bu limitlere uymakla yükümlüdürler ve bu kurallara uygun üretim yaparak tüketicilerin sağlığını korurlar.

Kimyasal Alternatifleri ve İlgili Bileşikler

Kalsiyum propiyonat, gıda koruyucu olarak sıkça tercih edilen bir bileşiktir; fakat farklı uygulamalar ve ihtiyaçlar için çeşitli alternatif katkı maddeleri ve ilgili bileşikler mevcuttur.

Diğer Kalsiyum Tuzları ve Katkı Maddeleri

Kalsiyum propiyonatın yanı sıra kalsiyum ile bağlı diğer katkı maddeleri de gıda sanayisinde yaygındır. Kalsiyum tuzları, genellikle sodyum veya potasyum bazlı katkı maddelerine alternatif olarak kullanılabilir.

 • Sodyum propiyonat (E281): Tür itibarıyla kalsiyum propiyonata benzer kullanım alanlarına sahiptir.
 • Kalsiyum asetat: Ekmek ve diğer unlu mamulleri korumada kullanılabilir.

Bu maddeler, kimi zaman kendi başlarına veya kombine şekilde gıda ürünlerinin ömrünü uzatmak ve kalitesini korumak için kullanılır.

Gıda Koruyucuların Karşılaştırılması

Gıda koruyucular, farklı kimyasal yapıları ve etkileri nedeniyle belirli durumlar için özelleştirilmiştir.

 • Sodyum benzoat (E211): Genellikle asidik ortamlarda etkili bir koruyucudur ve meşrubat gibi ürünlerde kullanılır.
 • Potasyum sorbat (E202): Mayalar ve küflere karşı koruma sağlar ve geniş bir pH aralığında etkindir.
 • Sorbik asit: Direkt olarak potasyum sorbatın alternatifi olarak kullanılabilen bir koruyucudur.

Her bir katkı maddesinin gıda mühendisliği ve koruma stratejilerindeki kullanımı, maliyeti, tüketici kabulünü ve mevzuatı gibi faktörlere bağlı olarak değişir.

Kalsiyum Propiyonatın Üretimi ve Kaynakları

Kalsiyum propiyonat, endüstriyel yollarla üretilmesinin yanı sıra bazı gıdalarda doğal olarak da bulunan bir koruyucudur. Bu bölümde, bu bileşiğin hem endüstriyel üretim süreçlerini hem de doğal kaynakları ve elde edilme metodlarını ele alacağız.

Endüstriyel Üretim Süreçleri

Kalsiyum propiyonatın endüstriyel üretimi, genellikle kalsiyum hidroksit (Ca(OH)₂) ile propiyonik asit (C₂H₅COOH)’in reaksiyonu sonucu gerçekleşir. Bu reaksiyon aşağıdaki gibi ifade edilebilir:

Ca(OH)₂ + 2 C₂H₅COOH → Ca(C₂H₅COO)₂ + 2 H₂O

Bu süreçte kalsiyum hidroksit, propiyonik asit ile tepkimeye girerek kalsiyum propiyonat ve su oluşturur. Üretim işlemi, kontrollü koşullar altında ve genellikle bir membran kimyasal reaktör kullanılarak yapılır. İşlem sonucunda elde edilen kalsiyum propiyonat hem kristal hem de toz formda olabilir. Toz formu, genellikle gıda katkı maddesi olarak kullanılırken, kristal form daha spesifik uygulamalarda tercih edilebilir.

Doğal Kaynaklar ve Elde Edilme Metotları

Kalsiyum propiyonat doğal olarak da bazı gıdalarda bulunur. Bu gıdalar, propiyonik asit içeren kısa zincirli yağ asitlerine zengin olanlar olarak ifade edilebilir. Propiyonik asit, laktik asit gibi fermantasyon sürecinde oluşan yağ asitlerinden biridir ve özellikle peynir gibi süt ürünlerinde varlığına rastlanır.

Doğal elde edilme metodları esasında mikroorganizmaların fermantasyonundan faydalanır. Bu işlemde, genellikle glukoz ve diğer şekerler, belirli bakteriler tarafından metabolize edilerek propiyonik asit ve bu sürecin bir yan ürünü olarak kalsiyum propiyonat üretilir. Doğal kaynaklarından izole edilmesi, kimyasal yapısının analizi ve gıda güvenliği açısından önem taşır, böylece endüstriyel kullanım için de bir yol haritası çıkarılabilir.

Depolama ve Raf Ömrü

Kalsiyum propiyonatın depolanması ve raf ömrü, ürünün etkinliğini ve güvenliğini doğrudan etkileyen önemli faktörlerdir. Bu bileşenin doğru koşullar altında saklanması, gıda ürünlerinin korunmasını ve bu sürecin nasıl optimize edilebileceğini anlamayı gerektirir.

En İyi Saklama Koşulları

Kalsiyum propiyonat, 25 derecenin altında serin ve kuru bir ortamda depolanmalıdır. Bu koşullar, maddeyi ışıktan ve rutubetten koruyarak etkinliğini sürdürmesine olanak tanır. Maksimum nem oranı %4 olarak belirlenmiştir, bu yüzden düşük nemli ortamlar tercih edilmelidir.

Raf Ömrünü Etkileyen Faktörler

Raf ömrü, pH seviyesi gibi bir dizi faktöre bağlıdır. Kalsiyum propiyonatın stabil kalması için ideal pH seviyesi 6,0 ile 9,0 arasında olmalıdır. Partikül boyutu, ürünün raf ömrünü de etkileyebilir; örneğin, %90’ı 0,3 – 0,8 mm aralığında olan partikül boyutları tercih edilir. Ürünün raf ömrü genellikle maksimum 3 yıldır ancak depolama koşulları ve parti boyutu gibi unsurlarla bu süre değişebilir.

Kalsiyum Propiyonat ve İnsan Sağlığı Üzerine Araştırmalar

Kalsiyum propiyonat, insan sağlığı üzerindeki etkileri nedeniyle birçok araştırmaya konu olmuştur. Özellikle metabolik hastalıklar ve diyete katkıları üzerine çalışmalar, bilimsel topluluklar arasında önemli bir yer tutar.

Hipoglisemi ve İnsülin Direnci İlişkisi

Kalsiyum propiyonat ile insülin direnci ve hipoglisemi arasındaki ilişki, yapılan araştırmalarla ortaya konmuştur. İnsülin, pankreastan salınarak kan şekerini düzenleyen bir hormondur ve insülin direnci, vücudun bu hormona normalden daha az yanıt vermesiyle karakterize edilir. Propiyonatın, karbonhidratlarla beslendikten sonra glukoz (şeker) salınımını uyaran hormonlar olan insülin ve glukagon üretimini arttırdığı gözlemlenmiştir. Bu etkileşim, kalsiyum propiyonatın diyabet yönetiminde potansiyel bir rol oynayabileceği ihtimalini ortaya koymaktadır.

Metabolik Hastalıklar ve Diyet

Metabolik hastalıklar, karaciğer, ketozis ve LDL kolesterol gibi faktörlerle ilişkilendirilir ve hastalıkların yönetiminde diyetin önemi büyüktür. Araştırmalar, doğumu takiben süt sığırlarına verilen kalsiyum propiyonatın süt verimi ve kompozisyonuna etkilerini incelemiştir. Bu etkiler, insanlar üzerindeki potansiyel faydaların anlaşılması için bir temel oluşturur. Kalsiyum propiyonatın, bazı durumlarda sinirlilik, huzursuzluk, dikkat eksikliği ve uyku sorunları gibi yan etkilere neden olduğu belirtilmiş olsa da, genellikle toplumda yaygın kabul görmüş bir katkı maddesidir. Sağlık uzmanları, bu katkı maddesinin diyetlerdeki güvenli kullanımı konusunda rehberlik edebilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Bu bölümde, kalsiyum propiyonat ile ilgili sıklıkla merak edilen soruların yanıtlarını bulacaksınız.

Kalsiyum propiyonatın sağlık üzerindeki etkileri nelerdir?

Kalsiyum propiyonat, Amerika Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından “genel olarak güvenli” olarak kabul edilen bir gıda katkı maddesidir. Büyük miktarlarda alındığında yan etkilere neden olabilecekken, standart gıda katkı maddesi miktarlarında sağlık açısından bir zararının olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmamaktadır.

Kalsiyum propiyonat kimyasal olarak nasıl üretilir?

Kalsiyum propiyonat, propiyonik asidin kalsiyum karbonat veya kalsiyum hidroksit ile kimyasal reaksiyona girmesi sonucunda üretilen bir organik tuzdur. Bu reaksiyon sırasında propiyonik asidin kalsiyum tuzları oluşur.

Besinlerdeki kalsiyum propiyonatın işlevi nedir?

Kalsiyum propiyonat, gıdalarda küf ve bakteriler gibi mikroorganizmaların büyümesini engelleyerek koruyucu işlevi görür. Bu, özellikle ekmek ve diğer fırın ürünleri gibi besinlerin raf ömrünü uzatmada etkilidir.

Kalsiyum propiyonat suda çözünürlüğü var mıdır?

Evet, kalsiyum propiyonat suda çözünebilen bir maddedir ve bu özelliği sayesinde gıda ürünlerine kolaylıkla dahil edilebilir. Alkolda ise çok düşük seviyede çözünürlüğe sahiptir.

Süt alerjisi olan bireyler kalsiyum propiyonat içeren gıdaları tüketebilir mi?

Kalsiyum propiyonat, süt veya süt ürünlerinden türetilen bir madde değildir, dolayısıyla süt alerjisi olan kişiler genellikle bu katkı maddesini içeren gıdaları güvenle tüketebilirler.

Kalsiyum propiyonat ve sorbik asit karşılaştırıldığında sağlık üzerinde farklı etkilere sahip mi?

Kalsiyum propiyonat ve sorbik asit her ikisi de gıda koruyucularıdır ve genellikle güvenli kabul edilirler. Ancak, her iki katkı maddesi de farklı kimyasal özelliklere ve etki mekanizmalarına sahip olduğu için, bazı durumlarda farklı sağlık etkilerine neden olabilirler. Herhangi bir katkı maddesi ile ilgili endişeleriniz varsa, bir sağlık uzmanına danışmalısınız.

Kalsiyum Propiyonatın Diğer İsimleri:

 • Propanoic acid, calcium salt (2:1)
 • Propionic acid, calcium salt
 • Propanoic acid, calcium salt
 • Calcium propionate
 • Bioban-C
 • Calcium dipropionate
 • Calcium propanoate
 • Di(propanoyloxy)calcium