Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sodyum Benzoat

Sodyum Benzoat Satış ve Tedariki

Sodyum Benzoat satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

532-32-1

Sodyum Benzoat Kullanımı ve Sağlık Üzerine Etkileri

Sodyum benzoat, gıda endüstrisinde yaygın bir şekilde kullanılan bir katkı maddesi ve konservandır. Bu kimyasal bileşik, benzoik asit ve sodyum hidroksit reaksiyonundan elde edilen sodyum tuzudur ve E211 kodu ile etiketlenir. Sodyum benzoatın temel kullanım amacı, gıda ürünlerinin raf ömrünü uzatmak, mikrobiyel bozulmayı ve bakteri oluşumunu engellemektir. Beyaz renkte ve kristal bir yapıya sahip olan bu madde, oda sıcaklığında katı halde bulunur.

Gıda sektöründe sodyum benzoatın kullanımı, özellikle asidik ortamlarda etkili bir koruyucu olması sebebiyle tercih edilir. Bulunduğu ürünlerde mantar ve bakteri gibi mikroorganizmaların büyümesini engeller, bu sayede gıdaların daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Asidik içecekler, turşular, reçeller ve soslar gibi ürünlerde sıkça rastlanan bu madde, aynı zamanda kozmetik ve ilaç endüstrisinde de kullanılmaktadır.

Ancak sodyum benzoatın sağlık üzerindeki etkileri de dikkate alınmalıdır. Önerilen miktarın üzerindeki alımlarda, özellikle hassas bireylerde solunum yolu rahatsızlıkları ve astıma yol açabileceği belirtilmektedir. Toksik etkileri nedeniyle alınan miktarın düzenlenmesi ve günlük tüketim limitleri, tüketiciler ve üreticiler için önem taşımaktadır. Bu nedenle, sodyum benzoat içeren gıdaların tüketimi konusunda bilinçli olunması ve etiket bilgilerinin dikkatlice incelenmesi önerilir.

Sodyum Benzoatın Kimyasal Yapısı

Sodyum benzoat, benzoik asidin sodyum tuzu formunda olan ve genellikle beyaz, kristal bir toz halinde bulunan bir bileşiktir.

Benzoik Asit ile İlişkisi

Sodyum benzoat, benzoik asidin (C6H5COOH) sodyum tuzu (Na) ile reaksiyona girerek oluşturduğu bir tuzdur. Kimyasal formülü C7H5NaO2 olan bu madde, benzoik asit molekülünün karboksil grubundaki hidrojenin sodyum ile değiştirilmesiyle meydana gelir. Sodyum benzoat, benzoik asit içerikli bitkilerde doğal olarak bulunabilir, ancak endüstriyel olarak da üretilebilir.

Sodyum Hidroksit Tuz Olarak Görevi

Sodyum benzoatın üretiminde sodyum hidroksit (NaOH), benzoik asidin sodyum tuzunu oluşturmak için kullanılan başlıca bazdır. Sodyum hidroksit ve benzoik asidin reaksiyonu sırasında, sodyum iyonları (Na+) benzoik asitin karboksiyonlarını (COO-) yer değiştirerek sodyum benzoat ve su (H2O) oluşturur. Sonuç olarak elde edilen bileşik, genellikle katı, kristalin bir toz formudur ve suda çözünebilen özelliklere sahiptir.

Gıda Koruma Özellikleri ve Kullanım Alanları

Sodyum benzoat, gıda endüstrisinde mikrobiyal büyümeyi engelleyen yaygın kullanılan bir koruyucudur; özellikle asitli gıdalar ve bazı içeceklerde tercih edilir.

Asidik Gıdalardaki Roller

Sodyum benzoat, pH değeri düşük asidik gıdalarda etkili bir gıda koruyucusu olarak işlev görür. Bakteri ve küf oluşumunu inhibe ederek bu gıdaların raf ömrünü uzatır. Özellikle, turşu ve reçel gibi ürünlerde mantarların ve diğer mikroorganizmaların büyümesini engellemek için kullanılır.

Karbonatlı İçecekler ve Soslar

Bu bileşik, soda gibi karbonatlı içeceklerin yanı sıra soya sosu ve salata sosları gibi yüksek asiditeye sahip soslar için ideal bir koruyucudur. Sodyum benzoat bu ürünlerde, mikrobiyal aktiviteyi azaltarak, ürün güvenliğini ve tazeliğini korur.

Konserveler ve Salata Sosları

Konservelerde sodyum benzoat, gıda maddesinin ömrünü uzatmak için kullanılır. Salata sosları gibi ürünlerde de mikrobiyal bozulmayı engelleyerek, bu ürünlerin daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Gıda katkı maddesi olarak kullanılan sodyum benzoatın miktarı genellikle toplam ürün ağırlığının maksimum %0.1’i ile sınırlıdır.

Sodyum Benzoat ve Sağlık

Sodyum benzoat, gıdalarda koruyucu olarak kullanılmasının yanı sıra bazı sağlık etkilerine de sahiptir. Bu bölüm, sağlık üzerindeki potansiyel etkilerini ve bu bileşenin kullanımından kaynaklanabilecek riskleri tartışmaktadır.

Farklı Sağlık Etkileri

Sodyum benzoat, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından genellikle güvenli olarak kabul edilen ve özellikle asitli ürünlerde bozulmayı önleyen bir katkı maddesidir. Ancak, ascorbic acid (vitamin C) ile birleştiğinde benzen oluşturabilmekte, bu da potansiyel bir kanserojen risk taşımaktadır.

Hiperaktivite ve İltihapla İlişkisi

Birkaç çalışma, sodyum benzoatın bazı bireylerde hiperaktiviteyi tetikleyebileceğini öne sürmektedir. Bununla birlikte, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (ADHD) ile doğrudan bir bağlantısı kanıtlanmamıştır. Öte yandan, iltihap üzerindeki etkisi henüz tam olarak anlaşılamamış olup, bu alanda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Olasi Yan Etkiler ve Kanserojen Riskleri

Sodyum benzoatın olası yan etkileri arasında alerjiler ve nadiren obezite görülebilir. Ayrıca, uzun süreli ve yüksek dozda alınması durumunda vücutta birikerek sağlık sorunlarına yol açabilir. FDA, sodyum benzoatın günlük alım dozunu belirlemiştir ve bu doza uyulduğu sürece kanser dahil ciddi sağlık risklerinden kaçınılabilir. Ancak, sodyum benzoatın potansiyel bir kanserojen olabileceği iddiaları mevcuttur ve konuyla ilgili daha detaylı araştırmalara ihtiyaç vardır.

Gıda ve İlaç Güvenliği Standartları

Gıda ve ilaç sektörlerinde Sodyum Benzoat (E211) gibi koruyucuların kullanımı, Federal Düzenleyici Kurumlar tarafından belirlenen güvenlik standartlarına tabidir. Bu güvenlik protokollerinin anlaşılması, tüketici sağlığının korunması açısından kritiktir.

FDA ve EPA Denetimleri

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve Çevre Koruma Ajansı (EPA), gıda ve ilaçlarda kullanılan katkı maddelerinin güvenliğini denetler. FDA, Sodyum Benzoat’ın Generally Recognized as Safe (GRAS) listesine dahil etmiş ve gıda ürünlerinde koruyucu olarak kullanımını onaylamıştır. EPA ise kirleticilerin etkilerini değerlendirirken Sodyum Benzoat’ı çevresel güvenlik standartları çerçevesinde inceler.

GRAS Statüsü ve Kısıtlamalar

Sodyum Benzoat, FDA tarafından GRAS statüsüne sahiptir ki bu, uzmanlar tarafından genel olarak güvenli kabul edildiği anlamına gelir. Bununla birlikte, FDA bu maddenin gıdalarda kullanımını belirli konsantrasyonlarda sınırlar. Örneğin, asidik yiyeceklerde ve içeceklerdeki konsantrasyonun %0.1’in altında olması gerekmektedir.

Kabul Edilebilir Günlük Alım Miktarları

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Sodyum Benzoat için kabul edilebilir günlük alım (ADI) miktarını belirlemiştir. Bu miktar, bir kişinin her gün tekrarlayan alımlarda herhangi bir sağlık riski olmadan tüketebileceği maksimum miktardır. ADI değeri, insanlar için kilogram başına günlük 0-5 mg arasında değişebilir. Bu miktarlar ulusal ve uluslararası güvenlik değerlendirmelerine dayanarak belirlenmiştir ve Sodyum Benzoat’ın güvenli kullanımı için kritik öneme sahiptir.

Sodyum Benzoatın Kimyasal Reaksiyonları

Sodyum benzoat, gıda katkı maddesi olarak kullanımının yanı sıra çeşitli kimyasal reaksiyonlara katılabilir. Bu reaksiyonlar, maddeye özgü ve çevresel faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir.

Asidik Ortamlarda Bozulma

Asidik ortamda sodyum benzoat, benzoik asite dönüşme eğilimindedir. Bu durum özellikle pH düzeyinin düşük olduğu ortamlarda belirginleştir. Ascorbic acid (Vitamin C) ile karıştığında, karışımın asidik koşulları sodyum benzoatın bozunmasını teşvik edebilir.

Benzene Oluşumu

Sodyum benzoat içeren gıdaların ısı ve ışık gibi fiziksel faktörler altında tutulması, benzene oluşumuna yol açabilir. Özellikle, ascorbic acid (Vitamin C) varlığında ısı ve ışığın etkisiyle sodyum benzoat, benzene dönüşebilir ki bu durum sağlık açısından riskler taşımaktadır.

Diğer Kimyasal Etkileşimler

Sodyum benzoatın diğer kimyasallarla etkileşimi, bağlam ve şartlara bağlı olarak değişkenlik gösterir. Katkı maddesi olarak kullanıldığı gıda ürünlerinde, antimikrobiyal etkinliğini sürdürmek için diğer koruyucularla birlikte sinerjik bir biçimde çalışabilir. Ancak, sodyum benzoatın etkisi ısı ya da ışık gibi dış etmenlerle modifiye edilebilir.

Mikrobiyal Büyümeyi Engelleme

Sodyum Benzoat, pH değeri düşük gıdalarda mikroorganizmaların büyümesini engelleyen etkili bir antimikrobiyal ajan olarak kullanılmaktadır. Gerek koruyucu rolüyle gerekse deodorization (koku giderme) özelliğiyle, gıda ürünlerinin raf ömrünü uzatma ve mikrobiyal bozulmayı önleme konularında önem taşır.

Bakteri ve Küf Karşıtı Aktivite

Sodyum benzoat, özellikle pH değeri 4.5 ve altında olan asidik gıdalarda bakteri ve küflere karşı etkin bir antimikrobiyal koruma sağlar. Ürünün pH değeri düştükçe sodyum benzoatın antimikrobiyal aktivitesi artmaktadır.

 • Etkin pH Aralığı: Genellikle pH 2.5-4.2 aralığında en etkilidir.
 • Mikroplara Etkisi: Sodyum benzoat, hücresel membranın geçirgenliğini bozarak ve besin emilimini inhibe ederek mikropların büyümesini durdurur.

Gıda Bozulmasının Önlenmesi

Gıdaların bozulmasını önlemede sodyum benzoat, mikrobiyal büyümeyi engelleyerek raf ömrünü uzatır. Asidik gıdaların yanı sıra içecekler, kozmetikler ve ilaçlarda da koruyucu olarak kullanılır.

 • Raf Ömrü: Antimikrobiyal etkisi, gıdaların dayanıklılığını artırarak bozulmasını geciktirir.
 • Uygulamada Dozaj: Yaklaşık %0.1 seviyelerinde düşük pH değerlerinde etkilidir, ancak pH 4.5’in üzeri şuruplarda dahi kullanılır.

Sodyum benzoat, gıdaların ve diğer ürünlerin kalitesini koruma ve uzun süreli tazelik sunma konusunda hayati bir rol oynar.

Sodyum Benzoatın Diğer Kullanımları

Sodyum benzoat, gıda koruyucusu dışında farklı alanlarda da etkin bir kullanıma sahiptir. Bu bileşen, kozmetik ve ilaç sektörlerinde koruyucu ve antimikrobiyal özellikleri nedeniyle yaygın olarak kullanılır.

Kozmetik Ürünlerde Kullanımı

Sodyum benzoat, özellikle pH değeri düşük olan kozmetik ürünlerde, bakteri, mantar ve mayaların üremesini önlemek için bilinen etkili bir koruyucudur. Bu maddenin kozmetik ürünlerde geçerli olan maksimum konsantrasyonu %0.5 ile sınırlıdır. Aşağıdakiler, sodyum benzoat içeren bazı kozmetik ürün örnekleridir:

 • Cilt Bakım Ürünleri: Nemlendiriciler, tonikler, temizleyiciler gibi cilt bakım ürünlerinde antimikrobiyal koruyucu olarak.
 • Saç Ürünleri: Şampuanlar, saç kremleri ve saç şekillendirici ürünlerde uzun süreli etkinlik sağlar.

İlaç ve Kişisel Bakım Ürünlerinde Kullanım

Sodyum benzoat, çeşitli ilaç ve kişisel bakım ürünlerinin formülasyonlarında da kullanılan koruyucu bir maddedir. Gösterdiği antimikrobiyal etki, bu ürünlerin raf ömrünü uzatma ve kullanıcıya güvenlik sağlama amacını taşır.

 • İlaçlar: Öksürük şurupları ve bazı ağız gargaraları gibi ürünlerde mikroorganizma büyümesini engeller.
 • Kişisel Bakım Ürünleri: Diş macunları, ağız temizleme ürünleri gibi ürünlerin yanı sıra, deodorantlar ve köpüklerde de koruyucu olarak tercih edilir.

İnsan Metabolizmasındaki Rolü

Sodyum benzoat, çeşitli gıdalarda koruyucu olarak kullanılan bir maddedir ve insan vücudunda bazı özel metabolik yollar üzerinden detoksifikasyon ve atılım süreçlerine dahil olur.

Detoksifikasyon Süreci

İnsan vücudu sodyum benzoatı metabolize ederken, detoksifikasyon süreci gerçekleştirilir. Bu süreç, karaciğerde bulunan enzimler aracılığıyla gerçekleşir. Sodyum benzoat, öncelikle hipurat adlı bir bileşiğe dönüştürülür.

Metabolize Edilme ve Atılım

Metabolize edilen sodyum benzoatın büyük kısmı hipurik asit formunda idrar yoluyla vücuttan atılır. Bu süreçte, sodyum benzoatın amino asit olarak bilinen glicin ile birleşerek hipurat oluşturması ve böylece üre döngüsü hastalıkları (urea cycle disorders) olan kişiler için potansiyel bir metabolik yük kaynağı teşkil etmesi mümkündür. Özellikle, bu hastalıklar karaciğerdeki enzim eksiklikleriyle karakterize olduğu için, metabolize ve atılım süreçleri etkilenebilir.

Sodyum Benzoatın Psikolojik Etkileri

Sodyum Benzoat, besinleri bozulmadan korumak amacıyla kullanılan bir katkı maddesidir. Ancak, bazı çalışmalar doğrultusunda psikoloji üzerindeki etkilerine ilgi artmaktadır.

Davranış ve Dikkat Bozuklukları

Sodyum Benzoat’ın dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB gibi davranış ve dikkat bozuklukları üzerindeki potansiyel etkisi, kullanımının analiz edilmesini gerektirmektedir. Araştırmalar, bu katkı maddesinin dikkat dağınıklığına ve hiperaktiviteye neden olabileceğini ortaya koymuştur. Örneğin, DEHB olan bireylerde yapılan bir çalışmada, Sodyum Benzoat tüketiminin semptomların şiddetinde artışa yol açtığı gözlemlenmiştir.

Ruh Sağlığı Üzerindeki Etkileri

Sodyum Benzoat’ın ruh sağlığı üzerindeki etkileri de dikkat çekmektedir. Şizofreni ve depresyon gibi ruh sağlığı bozuklukları olan bireyler üzerinde yapılan çalışmalar, bu katkı maddenin ağırlaştırıcı bir faktör olarak etki gösterebileceğini belirtmektedir. Örneğin, şizofreni teşhisi konmuş bireylerde günlük 500 mg Sodyum Benzoat alımının, anksiyete ve panik semptomlarını düşürmede olumlu etkileri olduğu ancak aynı zamanda bulantı, kusma ve karın ağrısı gibi yan etkileri ortaya çıkardığı bildirilmiştir. Ayrıca, depresyon semptomları üzerindeki etkisine yönelik kesin sonuçlara varılamamış olmakla birlikte, dikkatli kullanım gerektiği vurgulanmaktadır.

Çevresel Etki ve Sürdürülebilirlik

Sodyum benzoat, çevresel etkileri ve sürdürülebilir kullanımı açısından dikkatle ele alınması gereken bir katkı maddesidir. Su kaynakları ve atık yönetimi, bu maddenin çevresel ayak izini anlamak için özellikle önemli iki alandır.

Su Kaynaklarına Etkisi

Sodyum benzoatın su kaynakları üzerindeki etkisi, maddenin biyolojik olarak parçalanabilirliği ve suda çözünürlüğü ile ilgilidir. Çevre Koruma Ajansı (EPA) ve benzer kurumlar, içme suyu standartlarını belirlerken su kaynaklarına potansiyel olarak zarar verebilecek maddelerin kontrolüne büyük önem verir. Sodyum benzoat, düşük seviyelerde doğal olarak meyvelerde bulunsa da, endüstriyel ölçekte üretimi ve kullanımı, su ekosistemlerinde artışına yol açabilir. Bu artış, korozif etkiler ya da su ekosistemlerindeki balansın bozulmasına sebep olabilir.

Ambalaj ve Atık Yönetimi

Gıda endüstrisinde sodyum benzoat sağladığı koruma nedeniyle tercih edilmektedir. Ancak bu ürünlerin ambalajlanması, özellikle plastik kullanımını artırmakta ve atık yönetimi konusunu gündeme getirmektedir. Plastiklerin doğada ayrışma süresi çok uzun olduğu için çevresel bir sorumluluk olarak karşımıza çıkar. Daha sürdürülebilir ambalaj seçeneklerinin araştırılması ve kullanılması, sodyum benzoat içeren ürünlerin çevresel etkisini azaltabilir. Ayrıca, atık yönetimi stratejilerinde geri dönüşüm ve yeniden kullanım olanaklarının geliştirilmesi bu sorumluluğun üstesinden gelmek için kritik öneme sahiptir.

Sodyum Benzoatın Diyet ve Metabolik Etkileri

Sodyum benzoat, gıda koruyucu olarak kullanıldığında, insan vücudunda iştah kontrolü ve karaciğer fonksiyonları üzerinde belirli etkileri olabilir.

İştah Kontrolü ve Leptin

Sodyum benzoatın alımı, bazı durumlarda iştah kontrol mekanizmalarını etkileyebilir. Leptin, yağ dokusu tarafından salgılanan bir hormon olup, iştahı düzenler ve enerji harcamalarını kontrol eder. Sodyum benzoatın leptin seviyeleri ile potansiyel bir etkileşimi olabilir, ancak bu ilişki konusunda kesin bilimsel kanıtlar kısıtlıdır. Yapılan çalışmalar şu bilgileri içermektedir:

 • Leptin salgısına etkisi: Sodyum benzoatın, doğrudan leptin salınımını etkileme potansiyeli vardır. Ancak, bu etkileşim konusunda net veriler elde etmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç bulunmaktadır.
 • İştah kontrolündeki rolü: Sodyum benzoat, iştah kontrolü ile ilişkili sinyal yollarında dolaylı olarak rol oynayabilir.

Karaciğer ve Metabolik Hastalıklar

Karaciğer, metabolizmanın merkez üssüdür ve sodyum benzoatın metabolik etkileri karaciğer üzerinden olabilir. Sodyum benzoatın karaciğer hastalıkları ve metabolik durumlarla ilişkisi, bazı araştırmaların odağını oluşturmuştur:

 • Karaciğer hastalıkları: Karaciğer hastalıkları, metabolizmayı etkileyebilen ciddi sağlık sorunlarıdır. Sodyum benzoat, karaciğer üzerine olumsuz etkileri olabilecek katkı maddeleri arasında bulunabilir, özellikle yüksek miktarlarda tüketildiğinde karaciğer üzerine toksik etki gösterebilir.
 • Metabolik etkiler: Sodyum benzoat, çeşitli metabolik yolları etkileyebilir ve bu da bazı metabolik hastalıkların riskini artırabilir. Bu madde, özellikle özellikli karaciğer rahatsızlıkları gibi bazı durumlarda metabolizmayı olumsuz yönde etkileyebilir.

Hastalıklar arasında, sodyum benzoat ile ilişkilendirilen spesifik bir durum olarak, multipl skleroz (MS) hastalığının seyri üzerine olası etkileri konusunda bazı spekülasyonlar bulunmaktadır. Ancak, bu ilişkiyi doğrulamak için yapılacak daha fazla bilimsel çalışmaya ihtiyaç vardır. Sodyum benzoat ve metabolik etkileri ile ilgili çalışmalar hâlâ devam etmekte olup, net sonuçlar için detaylı ve derinlemesine araştırmalar gereklidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Bu bölümde sodyum benzoatın sağlık üzerindeki etkileri, bebek gıdalarında kullanım güvenliği, kullanım amaçları, kullanım yöntemleri, gıda katkı maddesi olarak tanımı ve kullanımına ilişkin yasal düzenlemeler hakkında bilgiler sunulmaktadır.

Sodyum benzoatın sağlık üzerindeki etkileri nelerdir?

Sodyum benzoat, anti-mikrobiyal özellikleri sayesinde gıda koruyucu olarak kullanılırken, aşırı tüketimi insan sağlığı açısından zararlı olabilecek etkilere sahip olabilir. Uygulanan düzenlemelere göre belirlenen sınırlar içinde tüketildiğinde genellikle güvenli kabul edilir.

Bebek gıdalarında sodyum benzoat güvenli mi?

Bebek gıdalarında sodyum benzoatın kullanımı ülkeden ülkeye değişiklik gösterse de, genellikle bu tür ürünlerde sodyum benzoat kullanımı sınırlıdır veya yasaktır. Çünkü bebeklerin gelişen metabolizmaları bazı katkı maddelerine karşı daha hassas olabilir.

Sodyum benzoat hangi amaçlarla kullanılır?

Sodyum benzoat, başta gıda sektörü olmak üzere, kozmetik, ilaç ve kişisel bakım ürünleri gibi çeşitli alanlarda koruyucu olarak kullanılır. Raf ömrünü uzatmak, bozulmayı önlemek ve bakteri üremesini engellemek amaçlarıyla tercih edilir.

Sodyum benzoatın kullanım yöntemleri nelerdir?

Sodyum benzoat, genellikle toz formunda gıdalara doğrudan katılarak veya suda çözündürülerek kullanılır. Ayrıca ilaçlarda amonyak seviyelerini düşürmek için tedavi edici bir ajan olarak da kullanılmakta ve araştırılmaktadır.

Gıda katkı maddesi olarak sodyum benzoat (E211) nedir?

Gıda katkı maddesi olarak sodyum benzoat, E211 kodu ile bilinir ve asidik ortamdaki mikroorganizma büyümesini inhibe ederek gıdaların bozulmasını engelleyen bir maddedir. Doğal olarak meyvelerde düşük seviyelerde bulunmasına rağmen, genellikle sentetik olarak üretilir.

Sodyum benzoat kullanımı ile ilgili yasal düzenlemeler nelerdir?

Sodyum benzoat kullanımı, gıda güvenliği amacıyla çeşitli kurumlar tarafından düzenlenmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde FDA tarafından, gıda ve içeceklerde belirli bir maksimum konsantrasyona (%0.1 ağırlıkça) kadar izin verilmektedir. Ancak, kullanım standartları ülkeden ülkeye farklılık gösterir ve sürekli olarak gözden geçirilir.

Sodyum Benzoatın Diğer İsimleri:

 • Benzoic acid, sodium salt (1:1)
 • Sodium benzoate
 • Benzoic acid, sodium salt
 • Antimol
 • Benzoate of soda
 • Sobenate
 • E 211
 • Fuminaru
 • Purox S
 • E 221
 • E 221 (nucleating agent)
 • Microcare SB
 • Probenz
 • FZ 001
 • NB 3010C
 • NAR 6
 • Kalagard SB
 • SF Inhibitor 6843
 • MeSH ID: D020160