Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sorbik Asit

Sorbik Asit Satış ve Tedariki

Sorbik Asit satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

110-44-1

Sorbik Asit Kullanımı: Gıda Koruyucularındaki Rolü

Sorbik asit, gıda koruyucu olarak kullanılan ve antimikrobiyal özelliklere sahip bir katkı maddesi olarak bilinir. Çok yönlü ve güvenli olması nedeniyle gıda endüstrisinde yaygın şekilde tercih edilmekte ve bakteriler, küf ve mayalara karşı etkili bir koruma sağlamaktadır. E200 kodu ile gıda katkıları listesinde yer alan bu madde, daha uzun süreli tazelik ve raf ömrü sunan önemli bir bileşendir.

Bu organik bileşik doğada mevcut olup, kimyasal formülü CH₃(CH)₄CO₂H olan renksiz ve suda az çözünür bir katıdır. Sorbik asit özellikle doğal oluşumuyla ve kokusuz, ekşimsi bir tada sahip olmasıyla dikkat çeker. Kokusuz ve beyaz kristal toz şeklinde görülen bu madde, suda hafif çözünür olarak bilinir ve Sorbus aucuparia L. adı verilen üvez bitkisinden ilk olarak izole edilmiştir.

Gıdalarda koruyucu olarak kullanımının yanı sıra, sorbik asidin keşfedildiği 1930’lu yıllardan itibaren kullanımı hızla yaygınlaşmıştır. Erime noktası 135-137°C arasında olan ve kaynama noktası 228°C’de kaydedilen sorbik asidin, özellikle küf ve maya üzerinde etkili olduğu bilinmektedir. Bu nitelikleri ile gıda güvenliğinin sağlanmasına önemli ölçüde katkıda bulunur.

Sorbik Asit Genel Bilgiler

Sorbik asit, gıda koruma alanında antimikrobiyal özellikleri nedeniyle geniş bir kullanım alanına sahiptir ve gıda katkı maddesi olarak E200 koduyla listelenir.

Kimyasal Yapı ve Özellikler

Sorbik asit, kimyasal formülü CH₃(CH)₄CO₂H olan organik bir bileşiktir. Suda az çözünürlük gösterir ve renksiz kristal bir katı formunda bulunur. Doğal yollarla üvez meyvelerinden elde edilebildiği gibi sentetik olarak da üretilebilir.

Koruyucu Olarak Kullanımı

Küf, maya ve bakterilere karşı yüksek etkililik gösterir. Gıda koruyucu olarak, antimikrobiyal özellikleri sayesinde geniş bir kullanım yelpazesine sahiptir. Sorbik asit, bozulabilir gıdaların raf ömrünü uzatma amacıyla tercih edilir.

Sorbik Asit ve Tuzları

Sorbik asitin tuzları da dahil olmak üzere, bu maddelerin tamamı gıda koruyucu olarak kullanılır. İzole edildikleri ana kaynak Sorbus aucuparia L. olarak bilinen üvez bitkisidir. Erime noktaları 135-137°C aralığında, kaynama noktaları ise yaklaşık 228°C’dir. Özellikle küf ve mayalar üzerinde oldukça etkilidirler.

Gıda Katkı Maddeleri ve Koruyucular

Gıda koruyucuları, gıda katkı maddeleri içerisinde önemli bir yere sahiptir. Bu maddeler, gıdaların bozulmasını önlemek ve raf ömrünü uzatmak amacıyla kullanılır.

Gıda Koruyucusu Olarak Etkileri

Sorbik asit, gıda koruyucuları arasında yaygın olarak tercih edilmektedir ve özellikle bakteri, küf, ve maya gibi mikroorganizmalara karşı mücadelede etkindir. E200 koduyla bilinen bu madde, antimikrobiyal özelliklere sahiptir ve gıdaların bozulmasına yol açabilecek mikroorganizma üremesini baskılayarak, gıda güvenliği sağlamada kritik bir rol oynar.

Çeşitli Gıdalarda Kullanımı

Sorbik asit ve tuzları, geniş bir kullanım alanına sahiptir. Bu katkı maddesi, peynirden meşrubatlara, et ürünlerinden hazır gıdalara kadar çok çeşitli ürünlerde koruyucu olarak bulunabilir. Gıdalarda kullanımına izin verilen oranlar genellikle %0,4 ile 0,004 aralığında değişmektedir, bu seviyeler insan sağlığı üzerinde zararlı bir etki yaratmamaktadır ve uluslararası gıda güvenliği standartlarına uygunluktadır.

Mikroorganizmalara Karşı Etkinlik

Sorbik asit, çeşitli mikroorganizmalar üzerinde antimikrobiyal etkilere sahiptir ve özellikle bakteri, mantar ve maya gibi mikrobiyal büyümeyi inhibe etmede yaygın olarak kullanılır.

Bakteri ve Mantar Üzerine Etkileri

Sorbik asit ve tuzları, mikroorganizma hücrelerinin pH’ını değiştirerek bakteri ve mantarların hayati işlevlerini bozar. Bu etki, özellikle

 • Mayalar üzerinde fermantasyonu önleyici,
 • Bakterilere karşı çeşitli türlerde büyümeyi inhibe edici özelliklere sahiptir.

Antimikrobiyal Ajan Olarak Kullanım Alanları

Gıda endüstrisinde mikrobiyal bozulmayı önlemek ve ürünlerin raf ömrünü uzatmak amacıyla eklenen sorbik asit, antimikrobiyal ajan olarak kabul edilir. Kullanım alanları şunlardır:

 • Gıda Konservasyonu: Sorbik asit, genellikle %0,025 ile %0,5 oranı arasında değişen miktarlarda katkı maddesi olarak eklenir.
 • İçecek Korunması: Alkollü ve alkolsüz içeceklerde mikrobiyal bozulmayı önlemeye yardımcı olur.

Anti-Fungal Özellikleri

Sorbik asit, özellikle anti-fungal bir ajandır ve küflerin büyümesini etkili bir şekilde geciktirir. Bu özellikleri sayesinde gıda güvenliğini artırırken, besinlerin doğal özelliklerini korur. Anti-fungal etkinliği, kullanıldığı gıdalara şunları sağlar:

 • Küf Engelleyici: Sorbik asit içeren ürünlerde küf oluşumunu minimize eder.
 • Fungisidal Etki: Bazı durumlarda doğrudan mantar hücrelerini öldürebilir veya büyümelerini baskılayabilir.

Sorbik Asidin Gıdalarda Kullanımı

Sorbik asit, gıda koruyucusu olarak özellikle peynirler, konserve ürünler ve hem pişmiş hem de taze gıdalarda yaygın bir şekilde tercih edilir.

Peynirlerde Koruyucu Olarak Kullanımı

Peynir üretiminde, sorbik asit küf ve maya oluşumunu engelleyerek ürünün raf ömrünü uzatmak için sıklıkla kullanılır. Özellikle, peynirlerin yüzeyine uygulanır ve bu şekilde muhafaza edilen peynirler (çeşitli peynir çeşitleri) daha uzun süre taze kalabilmektedir.

Konserve Ürünlerindeki Rolü

Konserve gıda ürünlerinde sorbik asit, bakterilere karşı koruyucu bir katkı maddesi olarak rol alır. Örneğin; maraschino kirazları ve incirler gibi meyve konservelerinde, mikroorganizma kaynaklı bozulmayı önleyerek gıdaların daha uzun süreli saklanmasını sağlar.

Pişmiş Ürünler ve Taze Ürünlerde Uygulamaları

Pişmiş ürünlerde ve taze ürünlerde sorbik asitin kullanımı, bu gıdaların dayanıklılığını artırır. Ekmek ve diğer hamur işleri gibi pişmiş ürünlerde küf oluşumunu engellerken, hazırlanan salatalar gibi taze ürün seçeneklerinde ise mikrobiyal büyümeyi yavaşlatır ve böylece gıdaların bozulma süresi uzar.

Sanayi ve Kozmetiklerde Kullanımı

Sorbik asit, özellikle kozmetik ve sanayi sektörlerinde, koruyucu etkinliği ile dikkat çeker. Bu bileşik, kişisel bakım ürünlerinde uzun süreli tazelik sağlamak ve mikroorganizma oluşumunu önlemek amacıyla kullanılır.

Kozmetik Ürünlerde Koruyucu Olarak Kullanımı

Kozmetik sektöründe sorbik asit, ürünlerin raf ömrünü uzatmak ve bakteri, maya, küf gibi mikroorganizma büyümesini inhibe etmek için tercih edilir. Nem oranı, sıcaklık, pH değeri ve paketleme yöntemine bağlı olarak gıdalara eklenecek sorbik asit miktarının belirlenmesi, kozmetik ürünler için de geçerlidir.

Kullanım alanları özellikle şunlardır:

 • Şampuanlar
 • Cilt kremleri
 • Makyaj malzemeleri
 • Losyonlar

Bu koruyucunun içerik listelerinde sıklıkla E200 olarak kodlandığını görmek mümkündür. Yüksek antimikrobiyal spektruma sahip olmasından dolayı sorbik asit, fosfolipitler ile birlikte kullanıldığında, kozmetik ürünlerin güvenliğini artıran bir sinerjik etki yaratabilir.

Sorbik Asidin Beslenme Ürünlerinde Kullanımı

Sorbik asit, gıda ürünlerinin raf ömrünü uzatma ve mikrobik bozulmaları önleme amacıyla geniş bir kullanım alanına sahiptir. Bu koruyucu madde, zararlı bakteri, küf ve maya gelişimini engelleyerek besin güvenliğini arttırır.

Hayvan Yemlerinde Koruyucu Olarak Kullanımı

Hayvan yemlerinde koruyucu olarak sorbik asidin kullanımı, bu ürünlerin daha uzun süre taze kalmasına ve mikrobik bozulmalara karşı korunmasına olanak tanır. Koruyucu etkisi sayesinde, yemlerin içinde oluşabilecek küf ve diğer mikroorganizmaların önüne geçerek, hayvan sağlığı açısından risk oluşturabilecek etmenleri minimize eder.

Tıbbi ve Farmasötik Kullanımlar

Sorbik asit, tıbbi ve farmasötik sektörlerinde güvenilirliği ve etkinliği dolayısıyla koruyucu madde olarak yaygın şekilde tercih edilir.

İlaçlarda Koruyucu Olarak Kullanımı

İlaçlar, mikrobiyal kontaminasyona karşı korunmalıdır ve sorbik asit bu işlevi görmek için ideal bir katkı maddesidir. Oftalmoloji alanında göz damlaları ve merhemler gibi ürünlerde koruyucu olarak sıklıkla kullanılan sorbik asit, mikroorganizmaların büyümesini inhibe eder. Literatürde deri kremleri, losyonlar ve bazı enjektabl sıvılarda antimikrobiyal bir ajan olarak sorbik asitin kullanıldığı bilgisi bulunmaktadır. Aynı zamanda kendi başına etkili bir koruyucu olmasının yanı sıra, diğer koruyucu maddelerle kombinasyon halinde kullanıldığında sinerjik etkiler yaratabilir. Bu, farmasötik ürünlerin raf ömrünü uzatırken, etkinliğini ve güvenliğini artıran bir özelliktir.

Sorbik Asidin Güvenliği ve Regülasyonlar

Türkiye’de gıda koruyucu olarak kullanılan sorbik asit, Türk Gıda Kodeksine ve belirlenen güvenlik düzenlemelerine uygunluk gösterir. Bu bölümde, Türkiye’deki regülasyonlar ve kullanım limitleri ile ilgili bilgilere yer verilecektir.

Türkiye Gıda Kodeksi ve Diğer Düzenlemeler

Türkiye’de sorbik asitin kullanımı, Türk Gıda Kodeksi tarafından düzenlenmektedir. Gıda katkı maddeleri listesinde E200 koduyla yer alan sorbik asit, antimikrobiyal özellikleri sayesinde gıda koruyucusu olarak kullanılır. Gıda güvenliği ve tüketici sağlığı göz önünde bulundurularak, gıdalarda katkı maddelerinin kullanımına ilişkin mevzuat çıkarmakta ve düzenlemeler yapmaktadır. Bu düzenlemeler; gıdalarda sorbik asidin kullanımına izin verilen miktarları, kullanım şekillerini ve hangi ürünlerde kullanılabileceğini kapsar.

Kullanım Limitleri ve Algılanma Yöntemleri

Sorbik asit kullanımının güvenliği, dozajına göre değişkenlik gösterir ve bu yüzden kullanım limitleri titizlikle belirlenmiştir. Türkiye’de ve uluslararası alanda, gıda ürünlerine eklenen sorbik asitin miktarı, genellikle ürünün toplam ağırlığının %0,5’ini geçmez şekilde sınırlıdır. Bu limitlerin doğrulanmasında kullanılan algılanma yöntemleri ise gelişmiş analitik tekniklerdir. Saptama metotları, son derece düşük konsantrasyonlarda bile sorbik asitin varlığını kesin ve güvenilir bir şekilde tespit etmeye olanak tanır. Algılama limiti ve algılama teknikleri, bu maddeye yönelik güvenlik denetimlerinin vazgeçilmez bir parçasıdır ve düzenleyici otoriteler tarafından periyodik olarak güncellenir ve denetlenir.

Ürün Muhafazası ve Raf Ömrü

Sorbik asit, gıda ürünlerinin korunması ve raf ömrünün uzatılması için yaygın olarak kullanılan etkili bir koruyucudur. Bu bölümde, sorbik asitin nasıl bir koruma sağladığı ve antifungal uygulamaları konusunda bilgi sahibi olacaksınız.

Koruma ve Raf Ömrünün Uzatılması

Sorbik asit, gıda maddelerinde bakteri, maya ve küf gelişimini önleyerek bozulmayı geciktirir. Mikrobiyolojik aktiviteyi baskılamak suretiyle, gıda ürünlerinin daha uzun süre taze kalmasını sağlar ve böylece raf ömrünü önemli ölçüde artırır. En sık kullanıldığı ürünler arasında;

 • Süt ve süt ürünleri (peynir, yoğurt)
 • Ekmek ve unlu mamuller (çavdar ekmeği, pizza, pasta)
 • İşlenmiş et ürünleri
 • İçecekler (gazlı içecekler, meyve suları)
 • Kurutulmuş meyveler
 • Hazır çorbalar
 • Turşu çeşitleri (lahana, salatalık)

yer alır.

Antifungal Uygulamalar ve Koruma Yöntemleri

Sorbik asit, özellikle küf ve mayalar üzerinde güçlü bir antifungal etkiye sahiptir. Gıda üretiminde, genellikle %0,025 ile %0,10 oranları arasında dozajlanır ve asidik ortamlarda en etkin koruma sağladığı görülür. Sorbik asit; direk gıdalara uygulanabildiği gibi, ambalaj materyallerine entegre edilerek de koruma sağlar. Zayıf asit pH aralığında yüksek antimikrobiyal aktivitesi bulunur ve gıda güvenliği açısından tercih edilen bir katkı maddesidir.

Sorbik Asidin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

Sorbik asit, çeşitli fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip olup, bu özellikler onu gıda katkı maddesi olarak popüler kılmaktadır. Beyaz toz veya kristal formunda bulunan bu madde, antimikrobiyal yetenekleri ile dikkat çeker.

Çözünürlük ve Kararlılık

Sorbik asit suda iyi bir çözünürlüğe sahiptir ve etanolde de çözünmektedir, bu sayede gıda ürünlerinde koruyucu olarak etkili bir şekilde kullanılabilir. Erime noktası 134.5°C civarında olan sorbik asit, hafif asidik yapısı ve stabilliği ile geniş pH aralığında etkilidir. Bu madde hafif asidik kokusu ile tanınır ve tatsızdır, bu da onu gıdalara eklediğinde duyusal özellikleri bozmadan koruyucu olarak kullanıma uygun hale getirir. Hava veya ışık gibi dış etkenlere karşı gösterdiği direnç, onun gıda endüstrisinde tercih edilme sebeplerinden biridir.

Sıkça Sorulan Sorular

Sorbik asit, gıda koruyucu olarak yaygın bir şekilde kullanılan ve küf ile maya gelişimini önleyen katkı maddesidir. Bu bölüm sorbik asitle ilgili sıkça sorulan sorulara yanıt vermektedir.

Sorbik asidin olası zararları nelerdir?

Bazı bireylerde alerjik reaksiyonlara veya hassasiyete neden olabilir. Ancak, uygun kullanıldığında sorbik asit genellikle güvenli kabul edilir.

Gıda katkısı olarak kullanılan sorbik asit nedir ve ne işe yarar?

Sorbik asit, yiyecekleri küf ve maya gibi mikroorganizmalardan korumak için eklenen doymamış bir yağ asididir. Bu, gıdaların raf ömrünü uzatmaya yardımcı olur.

Sorbik asit içeren gıdalar hangileridir?

Pek çok işlenmiş yiyecek, şarküteri ürünleri, süt ürünleri ve bazı meşrubatlarda koruyucu olarak sorbik asit bulunabilir.

Sorbik asit üretimi nasıl gerçekleştirilir?

Doğal kaynaklardan izole edilebilmekte veya kimyasal sentez yoluyla laboratuvar ortamında üretilebilmektedir.

Potasyum sorbat ile sorbik asit arasındaki farklar nelerdir?

Potasyum sorbat, sorbik asidin potasyum tuzudur. Suda daha iyi çözünür ve bu nedenle gıda katkı maddesi olarak geniş bir uygulama alanına sahiptir.

Sorbik asit vegan beslenme uygun mu?

Sorbik asit genellikle vegan bir beslenme için uygundur çünkü bir hayvan kaynağı gerektirmeden üretilebilir. Ancak, üretim süreci hakkında daha fazla bilgi edinmek her zaman yararlıdır.

Sorbik Asitin Diğer İsimleri:

 • 2,4-Hexadienoic acid, (2E,4E)-
 • Sorbic acid
 • 2,4-Hexadienoic acid, (E,E)-
 • (2E,4E)-2,4-Hexadienoic acid
 • (E,E)-1,3-Pentadiene-1-carboxylic acid
 • Sorbistat
 • trans,trans-Sorbic acid
 • α-trans-γ-trans-Sorbic acid
 • trans,trans-2,4-Hexadienoic acid
 • (E,E)-2,4-Hexadienoic acid
 • Panosorb
 • E 200
 • 2E,4E-Hexadienoic acid
 • NSC 35405
 • NSC 49103
 • NSC 50268
 • SO 215
 • 2,4-Hexadienoic acid
 • Sorbinic acid
 • (2E,4E)-Hexa-2,4-dienoic acid
 • MeSH ID: D013011