Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Tetrapotasyum Pirofosfat

Tetrapotasyum Pirofosfat Satış ve Tedariki

Tetrapotasyum Pirofosfat satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

7320-34-5

Tetrapotasyum Pirofosfat: Gıdadan Endüstriye Çok Amaçlı Kullanım

Tetrapotasyum pirofosfat, bilimsel adıyla potasyum pirofosfat olarak da bilinir ve 7320-34-5 CAS numarası ile kaydedilmiştir. Bu kimyasal bileşik, potasyum (K) ve pirofosfat (P2O7) iyonlarının birleşmesiyle oluşan beyaz, hidroskopik toz formunda bir maddedir. Genellikle gıda endüstrisinde emülsifiye edici ve kalite arttırıcı olarak kullanılan tetrapotasyum pirofosfat, suyla kolayca çözünebilen ve etanolde çözünmeyen özelliklere sahiptir.

Kimya sektöründe tanınmış tercih edilen bir katkı maddesi olan tetrapotasyum pirofosfatın suda çözünebilirliği ve şelatlama kabiliyeti sayesinde geniş bir kullanım alanı bulunmaktadır. Sodyum türevlerine oranla daha yüksek çözünürlüğe sahip olan tetrapotasyum pirofosfat, su arıtma işlemlerinde de avantajlıdır. 230-785-7 EC numarasıyla kayıtlı olan bu bileşik, temizlik ürünlerinden tutun da gıda işleme uygulamalarına kadar pek çok alanda katkı sağlamaktadır.

Özellikle endüstriyel temizleyiciler ve kurumsal kullanım alanları başta olmak üzere tetrapotasyum pirofosfatın talebinin büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Yanı sıra, gıda sektöründe de emülsifiye edici özelliklerinden yararlanılarak gıda ürünlerinin yapısını iyileştirmek ve uzun süre tazeliğini korumasını sağlamak için tercih edilmektedir.

Kimyasal Özellikler

Tetrapotasyum pirofosfat, endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılan kimyasal bir bileşiktir ve belirgin kimyasal özelliklere sahiptir.

Moleküler Yapı

Tetrapotasyum pirofosfatın moleküler formülü K₄P₂O₇‘dir. Bileşik, dört adet potasyum iyonu (K⁺) ve bir pirofosfat anyonundan (P₂O₇⁴⁻) oluşur. Pirofosfat, iki fosforik asit ünitesinin yoğunlaşmasıyla oluşur ve bu kimyasal yapı, çeşitli endüstriyel süreçlerde kilit rol oynar.

Reaksiyon Mekanizması

Tetrapotasyum pirofosfat, hidroliz reaksiyonlarına karışabilir. Bu süreçte, pirofosfat anyonu su (H₂O) ile reaksiyona girer ve pirofosforik asit (H₄P₂O₇) oluşturabilir. Ayrıca, bu bileşik diğer kimyasal maddelerle kompleks reaksiyonlar gerçekleştirebilir, bu özellikle endüstriyel temizleme ve metal işleme uygulamalarında kullanımını bulur.

Çözünürlük

Tetrapotasyum pirofosfat, suda oldukça çözünür bir katıdır. Suda çözündüğünde, pirofosfat anyonlarına (P₂O₇⁴⁻) ve potasyum katyonlarına (K⁺) ayrışır. Bu çözünürlük özelliği, su bazlı çözeltilerin hazırlanmasında ve çeşitli kimyasal işlemlerde tetrapotasyum pirofosfatın etkin kullanımını mümkün kılar.

Üretim ve Kalite Kontrolü

Tetrapotasyum pirofosfat (TKPP) üretimi özel kimyasal süreçler gerektirir ve ürünün kalitesi, bu süreçlerin her aşamasında dikkatle kontrol edilmelidir.

Üretim Süreci

TKPP üretimi, %30 gıda sınıfı fosforik asit kullanılarak başlar. Fosforik asit yavaşça karıştırılırken, gıda sınıfı Potasyum Hidroksit eklenebilir. Üretim esnasında pH değeri 8.4 olacak şekilde ayarlanır. Bu aşama, TKPP’nin kalitesinin yanı sıra güvenliğinin de sağlanması için kritiktir.

Kalite Standartları

Kalite kontrol süreçleri, ürün spesifikasyonlarını ve güvenliğini doğrulamak için CoA (Sertifika) ve NIST (Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü) standartlarına göre yapılır. Her üretim partisinin kalitesi, TKPP’nin saf ve etkili olduğunu garantilemek için sıkı testlerle ve analizlerle doğrulanır. Fosfor içeriği dikkate alınarak, kalite standartlarına uygunluğu kontrol edilir ve belgelenir.

Endüstriyel Kullanımlar

Tetrapotasyum Pirofosfat (TKPP), çeşitli endüstriyel proseslerde kullanılan çok yönlü bir bileşiktir. Gıda katkı maddesi olarak, diş macunu ve ağız bakım ürünlerinde, ve deterjan formulasyonlarında farklı özellikler kazandıran etkin bir bileşendir.

Gıda Katkı Maddesi Olarak Kullanım

TKPP, gıda endüstrisinde emülgatör ve stabilizatör olarak yaygın bir şekilde tercih edilir. Protein modifikatörü olarak etkinliği, ürünlerin dokusunu iyileştirir ve homojen karışımlar oluşturur. Ayrıca pıhtılaştırıcı özellikleri ile süt ve et ürünlerinin stabilitesini artırır.

 • Örnek Uygulamalar:
  • Et ürünleri: TKPP, et ürünlerinin yapısını iyileştirir.
  • Süt ürünleri: Yapısal bütünlüğün korunmasına yardım eder.

Diş Macunları ve Ağız Bakım Ürünlerinde Kullanım

Diş macunları ve ağız gargaraları gibi ağız bakım ürünlerinde, Tetrapotasyum Pirofosfat plak kontrolü ve tartar önleyici özelliklerinden ötürü kullanılır. Bu ürünlerde minerallerin diş yüzeyine yapışmasını engelleyerek, diş sağlığının korunmasına katkı sağlar.

 • Kullanım Alanları:
  • Diş macunları: Plak oluşumunu önler ve beyazlatma etkisi sunar.
  • Ağız gargaraları: Ağız sağlığını destekleyici özellikleri nedeniyle tercih edilir.

Deterjanlarda Kullanım

TKPP, deterjan sektöründe kireç önleyici ve su yumuşatıcı olarak işlev görmektedir. Sert suyun neden olduğu mineral birikimlerini engeller ve böylece deterjanların temizleme verimliliğini artırır. Formülasyonlarda dağıtıcı agent olarak kullanılarak kirin yüzeyden ayrılmasına yardımcı olur.

 • Rolü:
  • Kireç önleyici: Sert suyun etkilerini minimize eder ve temizlik performansını iyileştirir.
  • Dağıtıcı agent: Kirin çözünürlüğünü ve dağılmasını kolaylaştırır.

Sağlık ve Güvenlik

Tetrapotasyum pirofosfat (TKPP), hem endüstriyel kullanımları hem de kişisel bakım ürünlerinde etkin madde olarak çeşitli sağlık ve güvenlik yönleri barındırır.

Oral Hijyen Üzerindeki Etkileri

Tetrapotasyum pirofosfat, ağız bakımı ürünlerinde, özellikle diş macunlarında kullanılmaktadır. Diş plağı oluşumuna karşı etkilidir; plaktaki mineral kristalleri çözerek hidroksiapatit oluşumunu engeller ve dişlerin daha temiz kalmasına yardımcı olur. Aynı zamanda, florür ile birlikte kullanıldığında, florürün diş minesine bağlanmasını sağlayarak, karies önleyici etki arttırmaktadır.

Etkin Madde Olarak Potasyum Pirofosfat

Potasyum pirofosfat kimyasal olarak aktif bir bileşiktir ve pek çok endüstriyel işlemde kullanılır. Bu madde, TKPP formunda, gıda katkısı olarak emülgatör ve stabilizatör işlevi görebilir. Herhangi bir kanserojen etkisi şu ana kadar rapor edilmemiştir. Ancak tetrapotasyum pirofosfatın tüm uygulamalarda kullanımının yan etkileri ve sağlık üzerindeki etkileri açısından güvenlik bilgi formları ve üretici önerilerine dikkat edilmesi önerilir. İlgili güvenlik prosedürleri, ürünün güvenli kullanımı için kesinlikle takip edilmelidir.

Çevresel Etkiler

Tetrapotasyum pirofosfat, su ortamlarında yüksek çözünürlüğe sahiptir ve çevresel etkileri özellikle su ekosistemleri üzerinde gözlemlenir.

Eutrofikasyon Potansiyeli

Tetrapotasyum pirofosfat, fosfat içeriği nedeniyle su ekosistemlerine girdiğinde eutrofikasyona yol açabilir. Fosfatlar, alglerin ve su bitkilerinin hızlı büyümesini teşvik ederken bu süreç, oksijen seviyelerini düşürerek sucul yaşamı olumsuz etkileyebilir.

Suda ve Toprakta Bozunma

Suda çözünürlüğü yüksek olan tetrapotasyum pirofosfat, suda hızla dağılabilir ve bu da maddenin su ve toprakta bozunmasını etkiler. Ancak, bozunma süreci çevresel koşullara bağlı olarak değişkenlik gösterir ve suyun oksijen seviyesine dolaylı yollardan etki edebilir.

Bilimsel ve Teknik Veritabanları

Tetrapotasyum pirofosfat, kimyasal formülü K₄P₂O₇ olan ve CAS numarası 7320-34-5 olan bir inorganik bileşiktir. Bu bileşik, bilimsel ve teknik veritabanlarında detaylı olarak incelenmiş ve belgelenmiştir. Bilimsel veritabanları, bileşiğin kimyasal özelliklerini, güvenlik bilgilerini ve kullanım alanlarına dair detayları kapsamlı bir şekilde sunar.

 • FAO (Gıda ve Tarım Örgütü) ve diğer uluslararası kuruluşlar: Bu örgütler, Tetrapotasyum pirofosfattın tarım sektöründe kullanımı hakkında yayınlarda bulunur, özellikle gübre olarak katkı değerini ve toprak verimliliğine etkilerini inceler.

Veritabanlarında yayınlanan ölçüm ve analiz sonuçları, çoğunlukla akademik veya endüstriyel araştırmacılar, mühendisler ve alan uzmanları tarafından kullanılır. Özellikle çözünürlük, pH değeri ve molekül ağırlığı gibi spesifik bilgiler, bu veritabanlarında detaylandırılır.


Örnek Veri Tabloları:

ÖzellikDeğer
Molekül Ağırlığı330,334 g/mol
ÇözünürlükSuda 187 gr/100 gr (25 °C)
pH Değeri (1% çözelti)Yaklaşık 10.5

Bilimsel ve teknik veritabanlarının sağladığı veriler, Tetrapotasyum pirofosfatın güvenli ve etkin kullanımını desteklemek için gerekli olan bilgileri içerir. Bu veriler, yüksek kalitede ve güncellenen bilgiler sunarak bileşiğin özelliklerini anlamamıza ve uygulamalarında en iyi yöntemleri belirlememize yardımcı olur.

Fonksiyonel Kullanım Alanları

Tetrapotasyum pirofosfat (TKPP), endüstriyel aplikasyonlarda çeşitli fonksiyonel amaçlar için kullanılır. İki öne çıkan kullanım alanı, pıhtılaştırıcı ve yapıştırıcı olarak kullanılması ile kristal büyüme süreçlerinde düzenleyici rol üstlenmesidir.

Pıhtılaştırıcı ve Yapıştırıcı Olarak Kullanım

Tetrapotasyum pirofosfat, gıda endüstrisinde, özellikle et işleme süreçlerinde bir pıhtılaştırıcı ve yapıştırıcı olarak işlev görür. TKPP kullanımıyla, örneğin jambon ve sosis gibi işlenmiş et ürünlerindeki verim artışı hedeflenir. Kullanımı, proteinlerin daha iyi bir şekilde emülsifiye olmasını sağlayarak ürünlerin su tutma kabiliyetinin artmasına katkıda bulunur.

 • Et Ürünleri:
  • Jambon ve sosislerde bağlayıcı unsurlar olarak
  • Suyun tutulmasını artırarak tekstür iyileştirmesi
  • Geliştirilmiş ürün verimliliği

Kristal Büyüme Düzenleyicisi

Diğer taraftan, tetrapotasyum pirofosfat kristal büyümesini düzenleyen bir diphosphate olarak da kullanılır. TKPP, solüsyonlardaki kristalleşme sürecini kontrol altına alarak, istenen boyut ve şekillerde kristallerin oluşumunu sağlar. Bu özellik sayesinde, çeşitli endüstriyel ve bilimsel süreçlerde kontrol mekanizması olarak yer alır.

 • Kristal Kontrolü:
  • İstenilen kristal morfolojisini sağlama
  • Kristalleşme sürecinin düzenlenmesi
  • Kristallerin büyüklüğü ve şekli üzerinde kontrol

Araştırma ve Geliştirme

Tetrapotasyum Pirofosfat (TKPP), endüstriyel ve bilimsel alanda araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu bileşen üzerindeki araştırmalar, yeni uygulama alanlarının keşfedilmesine ve bilimsel süreçlerde katkı sağlamasına odaklanmıştır.

Yeni Uygulamalar

Bilim insanları, TKPP’nin özelliklerini ve potansiyel yeni kullanım alanlarını daima incelemektedir. Tetrapotasyum Pirofosfat, doğal olarak tamponlama ve dağıtma maddesi olarak kullanılmasının yanı sıra mineral takviyesi ve protein modifiye edici olarak da tercih edilmektedir. TKPP’nin bu özellikleri, yeni uygulamalar geliştirmek için temel teşkil etmektedir. Örneğin, gıda sanayinde kullanılan TKPP, bir reaksiyon düzenleyici olarak emülsiyonların stabilitesini arttırmak için kullanılmaktadır. Ayrıca, deterjan sektöründe kir ve leke çıkarıcı maddelerin geliştirilmesinde etkin bir rol oynamaktadır.

Bilimsel Araştırmalardaki Rolü

TKPP, bilimsel araştırmalarda da kullanılan bir bileşiktir. Özellikle, enzimlerle olan reaksiyonlarını incelemek için bir ajan olarak kullanımı üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Bilim alanındaki güncel çalışmalar, TKPP’nin enzim aktiviteleri üzerindeki etkisini ve bu etkileşimlerin daha geniş biyokimyasal süreçler üzerine olan etkilerini aydınlatmayı hedeflemektedir.reaksiyon mekanizmalarını anlamak ve enzimatik süreçleri optimize etmek için TKPP’nin kullanımı üzerine odaklanmıştır. Bu tür araştırmalar, endüstriyel uygulamalardan sağlık sektörüne kadar birçok alanda TKPP’nin potansiyelini arttırmaktadır.

İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkiler

Tetrapotasyum pirofosfat (TKPP), sağlık ve hijyen alanlarında, özellikle diş hekimliği ve antioksidan kullanımı olmak üzere insan sağlığı üzerinde bazı etkilere sahiptir.

Diş Hekimliğinde Kullanım

Tetrapotasyum pirofosfat, diş pastaları içinde plak kontrolü sağlamak ve diş taşı oluşumunu önlemek amacıyla kullanılır. Diş hekimliği alanında, özellikle diş eti hastalıkları ve diş çürüklerine karşı koruma amaçlı tercih edilen TKPP, florür içerikli diş macunlarında bulunabilir. Periodontal hastalık riskini azaltmaya yardımcı olurken, çocuklar dahil olmak üzere her yaş grubundaki bireylerin diş sağlığına katkıda bulunur.

Antioksidan Olarak Kullanım

TKPP’nin antioksidan özellikleri, gıdaların raf ömrünü uzatmak ve oksitatif strese bağlı bozulmaları önlemek için kullanılır. Bu özellikler, gıdaların bioavailability‘ini korurken aynı zamanda olası koku ve renk değişimlerine karşı koruma sağlar. Besinlerdeki antioksidatif etkiler, kanser gibi kronik hastalıkların önlenmesinde de rol oynar.

Sıkça Sorulan Sorular

Tetrapotasyum pirofosfat, potasyum ve pirofosfat iyonlarını içeren beyaz, higroskopik bir kimyasal bileşiktir. Bu bölüm, bu bileşikle ilgili sıkça sorulan temel sorulara ve endüstriyel önemine dair yanıtlar içermektedir.

Tetrapotasyum pirofosfatın kullanım alanları nelerdir?

Tetrapotasyum pirofosfat (TKPP), gıda endüstrisinde emülsifiye edici ve kalite iyileştirici olarak kullanılır. Ayrıca, su arıtma formülasyonlarında, deterjan üretiminde ve seramik üretiminde sodyum türevlerine bir alternatif olarak tercih edilir.

Tetrapotasyum pirofosfatın sağlık üzerine etkileri var mıdır?

TKPP’nin aşırı tüketimi sağlık üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Ancak, güvenli kullanım miktarları gıda katkı maddeleri için belirli standartlarda belirlenmiştir ve bu miktarlara uyulduğunda herhangi bir sağlık riski taşımamaktadır.

Tetrapotasyum pirofosfat nasıl üretilir?

Tetrapotasyum pirofosfat, endüstriyel olarak potasyum klorür ve fosfat asit reaksiyonundan veya potasyum karbonat ile fosfor oksit reaksiyonundan üretilir.

Tetrapotasyum pirofosfat ve Demir(II) fosfat arasındaki farklar nelerdir?

Tetrapotasyum pirofosfat ve Demir(II) fosfat, kimyasal bileşim ve uygulama alanları bakımından birbirinden farklıdır. TKPP, potasyum içerikli bir fosfat tuzuyken, Demir(II) fosfat demir içerikli bir fosfat tuzudur. TKPP daha çok su yumuşatma ve gıda endüstrisinde kullanılırken, Demir(II) fosfat bir besin takviyesi ve zenginleştirici olarak kullanılır.

Tetrapotasyum pirofosfat için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) nasıl temin edilir?

TKPP için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu’na (MSDS), üretici veya tedarikçi şirketlerin web sitelerinden veya doğrudan onlarla iletişime geçerek erişilebilir.

Tetrapotasyum pirofosfat güvenli bir şekilde nasıl depolanmalı ve atılmalıdır?

Tetrapotasyum pirofosfat, nemden uzak ve serin yerlerde saklanmalıdır. Atık TKPP’nin çevreye zarar vermemesi için yerel atık yönetimi yönetmeliklerine uygun olarak bertaraf edilmesi gerekmektedir.

Tetrapotasyum Pirofosfatın Diğer İsimleri:

 • Diphosphoric acid, potassium salt (1:4)
 • Pyrophosphoric acid, tetrapotassium salt
 • Diphosphoric acid, tetrapotassium salt
 • Phosphosol
 • Potassium pyrophosphate
 • Tetrapotassium pyrophosphate
 • Tetrakalium pyrophosphate
 • Tetrapotassium diphosphate
 • Potassium phosphate (K4P2O7)
 • Potassium diphosphate (K4P2O7)
 • E 450v
 • Potassium metaphosphate oxide (K4(PO3)2O)
 • S 11152