Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Potasyum Karbonat

Potasyum Karbonat Satış ve Tedariki

Potasyum Karbonat satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

584-08-7

Potasyum Karbonat Kullanım Alanları ve Önemi

Potasyum karbonat, kimyasal formülü K2CO3 olan inorganik bir bileşiktir. Suda iyi çözünebilirlik gösteren beyaz renkli tuz formunda bir maddedir ve higroskopik özelliklere sahip olarak nem çekme eğilimindedir. Bu özellikleri nedeniyle, potasyum karbonat bazı durumlarda nemli veya ıslak bir katı halde bulunabilir.

Bu kimyasal bileşik, zengin kullanım alanlarıyla bilinen ve önemli bir endüstriyel hammaddedir. Potasyum karbonat, özellikle sabun ve cam üretiminde yaygın olarak kullanılır. Ayrıca, tarımda gübre olarak kullanımı yanı sıra; gıda sektöründe pH düzenleyici, kişisel bakım ürünlerinde ve bazı bitkisel uygulamalarda faydalı özellikler sağlar.

Potasyum karbonatın fonksiyonellik gösterdiği diğer bir alan da asit düzeyini düzenleyici özelliğidir. Bu kapasite, özellikle vücutta metabolik süreçlerin düzenlenmesine katkıda bulunur ve gıda endüstrisinde koruyucu olarak değerlendirilen özellikler barındırır. Ek olarak, potasyum karbonat çeşitli kişisel bakım ürünlerinde ve deterjanlarda stabilizatör veya düzenleyici olarak yer alır.

Potasyum Karbonatın Kimyasal Özellikleri

Potasyum karbonatın kimyasal özellikleri, formülünden çözünürlüğüne ve fiziksel durumuna kadar onu endüstriyel ve ticari uygulamalarda değerli bir bileşik yapar.

Moleküler Ağırlık

Potasyum karbonatın moleküler ağırlığı 138.205 g/mol’dür. Bu değer, moleküllerinin kütlelerinin toplamıdır ve standart laboratuvar koşullarında sabittir.

Kimyasal Formülü

Kimyasal formülü K2CO3 olan potasyum karbonat, karbonat iyonu ile potasyum iyonlarının birleşmesinden oluşur. Bu formül, her molekülde iki potasyum (K) atomu ve bir karbonat (CO3) grubu içerdiğini gösterir.

Fiziksel Özellikleri

Potasyum karbonat, beyaz ve nem çekici (higroskopik) bir katıdır.

 • Yoğunluğu: 2.43 g/cm3
 • Erime noktası: 891 °C
 • Erime noktasının yüksekliği, bileşiğin sıcaklık değişimlerine karşı dirençli olduğunu gösterir.

Çözünürlük

Su içinde yüksek çözünürlüğe sahip olan potasyum karbonat, böylece sulu çözeltilerde kolayca işlenebilir.

 • Suda çözünürlük: Yüksek
 • Alkolde çözünürlük: Suda olduğundan daha az olsa da, alkol içinde çözünebilir.
 • Eterde çözünürlük: Düşük

Bu özellikler, potasyum karbonatın özellikle sabun ve cam üretiminden tarım sektörüne kadar geniş bir kullanım alanına sahip olmasını sağlar.

Üretim ve Tarihçe

Potasyum karbonat, sanayide kullanılan bir bileşik olup tarihi süreçte önemli dönüşümler göstermiştir. Hem üretim teknikleri hem de kullanım alanları açısından zamanla evrilmiştir.

Tarihi Gelişimi

Potasyum karbonat, potasın (potash) rafine edilmiş formudur ve aslen inci külü (pearl ash) olarak bilinir. 18. yüzyılda, bu maddeyi bir fırında potas pişirerek elde etme yöntemi bulunmuş ve saf bir beyaz toz haline getirilmiştir. Bu toz, o dönemdeki saf potasyum karbonattır. Samuel Hopkins, 1790 yılında potasyum karbonat üretim süreci için almış olduğu patent ile bu alanda yenilikçi bir adım atmıştır ve bu yöntem, sanayi devrimi sırasında endüstriyel kimya sahasında büyük bir ilerleme olarak kaydedilmiştir.

Patentler ve İnovasyonlar

Samuel Hopkins tarafından alınan patent, ABD tarihinin ilk patentlerinden biri olarak kayıtlara geçmiştir ve kimyasal üretim metodolojilerine dair inovatif bir yaklaşım sunmuştur. Bu patent, kiln (oğun) yoluyla potasyum karbonat üretiminin optimize edilmesi konusunda atılmış büyük bir adımı temsil etmektedir. Daha sonraları, endüstriyel kimya içindeki diğer patentler de potasyum karbonat üretimi ve kullanımını daha da geliştirmiştir. Böylelikle potasyum karbonat, özellikle sabun ve cam üretimi gibi alanlarda vazgeçilmez bir bileşik haline gelmiştir.

Endüstriyel Kullanım Alanları

Potasyum karbonat, K2CO3 kimyasal formülüne sahip, su çözünürlüğü yüksek, beyaz kristaline bir tozdur ve geniş bir endüstriyel kullanım yelpazesine sahiptir.

Cam Üretimi

Potasyum karbonat, cam üretim sürecinde kritik bir rol oynar. Camın erime sıcaklığını düşürerek üretim sürecini kolaylaştırır ve üretilen camın kalitesini artırır. Özellikle soda kireci camı üretiminde daha az enerji ile daha yüksek verim alınmasını sağlar.

Sabun ve Deterjan

Sabun ve deterjan üretimi alanında potasyum karbonat, etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Temizlik ürünlerinin formulasyonlarında, suyun yumuşatılması ve pH seviyesinin ayarlanmasında önemli bir etken olarak görev alır. Sabunların daha etkili temizlik sağlamasında ve deterjanların performansının artırılmasında kilit bir bileşendir.

Yem Katkı Maddeleri

Tarım sektöründe, potasyum karbonat hayvan yemlerine katkı maddesi olarak eklenir. Hayvanların beslenme gereksinimlerini karşılamak amacıyla yemin mineral içeriğini güçlendirir. Bu kullanım, hayvan sağlığı için gerekli olan potasyumun etkin şekilde alınmasını sağlar ve genel hayvan beslenmesinin iyileştirilmesine katkıda bulunur.

Tarımda Kullanımı

Potasyum karbonat (K2CO3), tarımsal uygulamalarda toprak düzenleyici ve bitki besin kaynağı olarak önemli bir yere sahiptir.

Toprağın Alkalinizasyonu

Toprak pH’sını yükselterek alkalinizasyonu sağlar. Bu işlem, asidik toprakların düzeltilmesine yardımcı olur ve potasyum karbonat bunun için sıklıkla kullanılır.

 • Kullanım Amacı: Toprağın pH dengesini düzenlemek.
 • Sonuç: Bitkiler için daha elverişli bir büyüme ortamı.

Bitki Besleme

Potasyum karbonat, bitkiler için temel bir makro besin olan potasyumun kaynağıdır.

 • Önem: Potasyum, bitki hücrelerinin su tüketimi, besin maddesi taşınımı ve fotosentez gibi hayati fonksiyonları için kritik öneme sahiptir.
 • Kullanım Şekli: Genellikle katı veya sıvı gübre formunda uygulanır.
 • Faydaları:
  • Hücre gelişimi ve fotosentez süreçlerini destekler.
  • Bitkilerin hastalıklara ve stres faktörlerine karşı direncini artırır.

Gıda Endüstrisinde Kullanım

Potasyum karbonat, gıda endüstrisinde tatlandırıcı, stabilizatör ve alkali madde olarak geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir.

Kütle Çikolata Üretim Süreci

Kütle çikolata üretiminde potasyum karbonat, kakao yağının asiditesini düşürmek için kullanılır. Bu işlem, Hollanda işlemi olarak bilinir ve çikolatanın rengini koyulaştırırken, aromasını da zenginleştirir.

İçecek Sanayii

İçecek sektöründe potasyum karbonat, özellikle ev yapımı mead (bal şarabı) ve şarap üretiminde pH düzenleyici olarak rol alır. Şarap yapımında asiditeyi azaltmak ve tadı dengelenmiş bir ürün elde etmek için kullanılır. Çay karahindiba (grass jelly) içeceklerinde de sıkça tercih edilen bir bileşendir.

Su Arıtımında Kullanımı

Potasyum karbonat, su arıtma işlemlerinde özellikle sert suyun yumuşatılmasında ve arıtma maddesi olarak farklı senaryolarda kullanılmaktadır.

Sert Suyun Yumuşatılması

Sert su, yüksek miktarda kalsiyum ve magnezyum iyonları içerdiğinden arıtma gerektirir. Potasyum karbonat, suda çözünerek bu iyonları potasyum iyonları ile değiştirir ve böylece suyun yumuşatılmasına katkıda bulunur. Yumuşatılmış su, çeşitli endüstriyel işlemlerde ve evsel kullanımda tercih edilir çünkü boru ve cihazlarda kireç birikimini önler.

Arıtma Maddesi Olarak Kullanım

Potasyum karbonat, suya tat verme ve PH değerini düzenleme özellikleri nedeniyle arıtma maddesi olarak kullanılır. Suda çözünür bir hal alarak, suyun alkali seviyesini artırmaya yardımcı olur ve bu sayede suyun kimyasal özelliklerini iyileştirebilir. Bu madde, özellikle şişelenmiş içme sularının kalitesini artırma amacıyla da tercih edilen bir arıtma kimyasalıdır.

Potasyum Karbonatın Yönetmeliği ve Standartları

Potasyum karbonatın kullanımı ve üretimi sıkı düzenlemelere ve standartlara tabidir, bu standartlar ulusal ve uluslararası kalite güvencesi sağlamak için kullanılır.

NIST Standart Referans Veritabanı

Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST), potasyum karbonat da dahil olmak üzere çeşitli kimyasal bileşiklerin standart referans verilerini sağlar. NIST Standart Referans Veritabanı, kimyasal ve fiziksel özellikler için bir kaynak sunar ve bu veriler NIST Kimya WebKitabı aracılığıyla erişilebilir hale getirilir. Kullanıcılar, potasyum karbonatın saflığı ve kimyasal özelliklerine dair kesin bilgilere veritabanı üzerinden ulaşabilirler.

 • NIST Kimya WebKitabı: Potasyum karbonatın moleküler ağırlığı, erime noktası gibi spesifik özellikleri içerir.
 • Müşteri desteği: NIST standart referans veri ürünleriyle ilgili yardım için mevcuttur.

Hata Raporlama

Eğer bir kullanıcı NIST veri setlerinde bir hata veya eksiklik fark ederse, NIST’in sağladığı hata rapor formu aracılığıyla durumu bildirmesi önerilir. Bu bildirimler, veritabanının güncelliği ve doğruluğu için kritik önem taşır. Müşteri desteği, hataları düzeltmek ve veri setlerini iyileştirmek için gerekli adımları atacaktır.

 • Hata Rapor Formu: Veritabanındaki hataları bildirmek için kullanılır.
 • Sürekli güncelleme: NIST veritabanı, kullanıcı geri bildirimleriyle sürekli güncellenir ve iyileştirilir.

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri

Potasyum karbonat, hem endüstriyel hem de sağlık alanlarında kullanılan önemli bir bileşiktir. Kullanım sırasında higroskopik özellikleri ve manevra güvenliği ile ilgili bilgilerin bilinmesi, güvenlik açısından önem taşır.

Higroskopik Özellikleri

Potasyum karbonat higroskopik bir maddedir, yani havadaki nemi çekme özelliğine sahiptir. Bu özelliği sebebiyle, potasyum karbonat nemli ortamlarda sıvılaşabilir ve saklama koşulları önem arz eder. Depolanması ve kullanılması sırasında, kapalı ve kuru ortamların tercih edilmesi önerilir.

Manevra Güvenliği

Potasyum karbonatın kullanımı sırasında belirli güvenlik önlemlerine dikkat edilmelidir. Güvenlik Data Formu (Güvenlik Bilgi Formu), bu bileşiğin güvenli bir şekilde kullanılması için gerekli tüm bilgileri içerir ve tehlike sınıflandırmaları, ilk yardım prosedürleri, yangınla mücadele önlemleri gibi konularda rehberlik eder. Formun detaylıca incelenmesi ve talimatların titizlikle uygulanması, olası sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirger.

Karışımlar ve Reaktivite

Potasyum karbonat, endüstriyel olarak elde edilen ve bir dizi kimyasal reaksiyonda rol oynayan bir inorganik bileşiktir. Özellikle potasyum bileşikleriyle etkileşimi ve asit-baz özellikleri açısından önem taşır.

Potasyum Bileşikleri ile Reaktivite

Potasyum hidroksit başta olmak üzere, potasyum karbonatın diğer potasyum bazlı bileşiklerle reaktif davranışı incelendiğinde, karbon dioksit gazı ile reaksiyona girerek potasyum karbonat ürettiği bilinmektedir. Bu reaksiyon şu denklemle ifade edilebilir:

Potasyum hidroksit reaksiyonu: 2 KOH (katı) + CO2 (gaz) → K2CO3 (katı) + H2O (sıvı)

Bu reaksiyon potasyum hidroksidin karbon dioksitle tepkimeye girerek potasyum karbonat ve su ürettiğini göstermektedir. Reaksiyon kararlı ve iyi anlaşılan bir süreçtir.

Asit-Baz Dengeleyici

Potasyum karbonat, pH düzenleyici bir madde olarak işlev gören güçlü bir bazdır. Karbonik asit gibi daha zayıf asitlerle reaksiyona girerek tampon çözeltiler oluşturur. Bu tampon çözeltiler, bir çözeltinin pH değerini stabilize etmek için kullanılır. Böylelikle potasyum karbonat, pH’nın aşırı dalgalanmalarını engelleyerek sistemde asit-baz dengesini sağlar.

Tamponlama reaksiyonu: K2CO3 (katı) + H2CO3 (sıvı) ⇌ 2 KHCO3 (katı)

Bu denge tepkimesi, potasyum karbonatın karbonik asitle birleşerek potasyum bikarbonat ürettiğini ve bu şekilde çözeltinin pH’ını tamponladığını gösterir. Bu reaksiyon sayesinde, potasyum karbonat, birçok kimyasal ve biyolojik işlemde tampon ajanı olarak kullanılmaktadır.

Yakın Gelecekteki Kullanım Potansiyeli

Potasyum karbonat, mevcut kullanım alanlarında olduğu kadar gelecekteki uygulamalarda da önemli bir role sahip olacak bir bileşiktir. Bu madde, çeşitli endüstriyel süreçlerde kullanılan ve değişik alanlardaki teknolojik gelişmelerle entegre olma kapasitesine sahiptir.

Yeni Uygulama Alanları

Elektrikli araçların batarya teknolojilerinde ve yenilenebilir enerji depolama sistemlerinde kullanılan magnesium sulfate (magnezyum sülfat) gibi bileşiklere alternatif olarak potasyum karbonatın kullanımı araştırılmaktadır. Özellikle, hafıza ve kapasiteyi artırıcı özellikleri ile dikkat çekmektedir.

Potasyum nitrate (potasyum nitrat) ve potassium chloride (potasyum klorür) gibi bileşiklerin tarım sektöründe gübre olarak kullanımının yanı sıra, potasyum karbonat bitki besin maddeleri içerisinde miktar olarak artırılabilir. Bu durum, bitkilerin büyüme hızını ve ürün verimini artıracak yeni tarım tekniklerinin geliştirilmesine katkı sağlayabilir.

Ayrıca, salts of tartar (tartar tuzları) olarak da bilinen potasyum karbonat, gıda endüstrisinde koruyucu ve pH düzenleyici olarak yeni kullanım yöntemlerinin keşfedilmesine imkan tanıyabilir. Özellikle organik yiyeceklerin raf ömrünü uzatmak ve besin güvenliğini artırmak açısından potansiyeli bulunmaktadır.

Son olarak, çevre dostu temizlik ürünleri ve biyolojik olarak ayrışabilir maddelerin formulasyonunda potasyum karbonatın kullanımı, sürdürülebilir tüketim ve üretim süreçlerine katkıda bulunabilir. Bu, eko-etiketli ürünlerin pazar payını genişletme yolunda önemli bir adım olarak görülmektedir.

Ticari Temin ve Müşteri Desteği

Ticari temin süreçlerinde, potasyum karbonatın satın alımı ve sonraki müşteri desteği hizmetleri, ürünün kullanımı ve kalitesinin yanı sıra satın alma deneyimini de önemli ölçüde etkiler.

Müşteri Desteği

Potasyum karbonat temin ederken müşteri desteği, tedarikçiler tarafından sağlanan kritik bir hizmettir. Tedarikçiler, Ürün Kalite Sertifikası (COA) ile birlikte satış sonrası hizmetler sunarken, müşterilerin ürünle ilgili sorularına ve endişelerine yanıt vermek için çeşitli iletişim kanalları kullanır. Müşterilere sağlanan destek, e-posta ve telefon yoluyla doğrudan iletişim veya çevrimiçi platformlar üzerinden gerçekleştirilebilir. Tedarikçiler genellikle satış politikaları çerçevesinde, müşterilerin satın alma işlemi ve ürün kullanımı sırasında karşılaştıkları herhangi bir problemde yardımcı olmak için kapsamlı destek sunmayı taahhüt ederler.

Sıkça Sorulan Sorular

Potasyum karbonat, endüstriyel ve evsel uygulamalar için kullanılan yaygın bir kimyasal bileşiktir. Aşağıdaki alt başlıklar, en sık sorulan sorulara yanıtlar içermektedir.

Potasyum karbonatın sağlık üzerinde bilinen olumsuz etkileri nelerdir?

Ciddi oranda solunursa veya ciltle temas ettiğinde tahrişe ya da yanmalara neden olabilir. Ağız yoluyla alınması durumunda mide-bağırsak sistemini etkileyebilir.

Tarımda potasyum karbonat kullanmanın faydaları nelerdir ve ne şekilde uygulanır?

Bitki gelişimini ve hastalık direncini artıran potasyum karbonat, genellikle foliar spreylerde ve gübrelerde kullanılır. pH seviyesini düzenleyerek toprağı iyileştirmeye yardımcı olur.

Potasyum karbonatın kimyasal formülü nedir?

Potasyum karbonatın kimyasal formülü K2CO3’tür.

Potasyum karbonatı nerede kullanabiliriz ve hangi amaçlar için uygun olduğunu açıklar mısınız?

Cam ve sabun üretiminde kullanılır, ayrıca renklendirici maddeleri sabitleyici ve pH düzenleyici olarak deterjan üretiminde etkin bir rol oynar.

Gıda sektöründe potasyum karbonat kullanımı güvenli midir ve ne gibi amaçlarla kullanılır?

Potasyum karbonat, bazı gıda ürünlerinin pH seviyesini düzenlemek için kullanılır ve genellikle kabartıcı maddeler arasında bulunur. Kullanımı gıda yasaları tarafından belirli sınırlamalara tabidir.

Potasyum karbonat hangi yöntemlerle üretilir ve bu süreçte nelere dikkat edilmelidir?

Potasyum karbonat, doğal mineral kaynaklardan çıkarılmasının yanı sıra elektrokimyasal süreçlerle de üretilir. Üretim esnasında çevreye duyarlılık ve işçi güvenliği gibi hususlara özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir.

Potasyum Karbonatın Diğer İsimleri:

 • Carbonic acid, potassium salt (1:2)
 • Potassium carbonate (K2CO3)
 • Carbonic acid, dipotassium salt
 • Pearl ash
 • Potassium carbonate (K2(CO3))
 • Dipotassium carbonate
 • Potassium carbonate (2:1)
 • Potash
 • Potassium carbonate
 • Salt of tartar
 • Sorb KX 35
 • FG
 • DCAD Plus
 • CLIMB
 • PX 1390-1
 • EF 80
 • LH 90