Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Potasyum Hidroksit

Potasyum Hidroksit Satış ve Tedariki

Potasyum Hidroksit (Potas Kostik) satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

1310-58-3

Potasyum Hidroksit Kullanım Alanları ve Güvenlik Önlemleri

Potasyum hidroksit, bilimsel formüle göre KOH olarak bilinir ve güçlü bir alkali bazdır. Suda oldukça çözünür yapıda olup, çözündüğünde ısı açığa çıkarır. Bu çözeltisi, sıvı formda bazik özellikler gösterir, bu nedenle potas kostik ya da kostik potaş olarak da anılır. Katı haldeyken beyaz renkte olan potasyum hidroksit, oldukça geniş bir endüstriyel kullanım alanına sahiptir.

Özellikle sabun ve deterjan üretiminde etkin bir rol oynar ve bu süreçlerde yağ asitlerinin neutrasliye edilmesinde kullanılır. Kimyasal maddeler arasında nispeten uçucu olmayan potasyum hidroksit, ayrıca kağıt, tekstil ve temizlik malzemeleri sektörlerinde de yaygın olarak tercih edilmektedir. Yüksek alkalinite özelliği nedeniyle, birçok kimyasal tepkimenin katalizörü olarak da işlev görür.

Bu madde, aynı zamanda nem emme özelliğiyle tanınır ve bu sayede hava neminin kontrol edilmesinde de kullanılır. Kimyasal reaktivitesi yüksek olması, potasyum hidroksit’i laboratuvar ortamında ve çeşitli endüstriyel süreçlerde önemli bir reaktan yapar. Doğru kullanıldığında etkin ve faydalı kimyasallardan biri olan potasyum hidroksit, potansiyel tehlikeler içerebileceği için muhakkak güvenlik protokolleri çerçevesinde kullanılmalıdır.

Kimyasal Özellikler

Potasyum hidroksit, KOH formülüne sahip, suyla reaksiyona girerek ısı açığa çıkaran ve güçlü alkali özellikler gösteren inorganik bir bileşiktir. Bu bölümde bileşiğin formül ve yapısı, fiziksel özellikleri ve kimyasal reaktivitesi üzerine özel bilgiler sunulacaktır.

Formül ve Yapı

Molekül Formülü: KOH
Görünüm: Beyaz katı
Potasyum hidroksit, potasyum (K), oksijen (O) ve hidrojen (H)’den oluşan, iyonik bir yapıya sahiptir. Bir potasyum iyonu (K+) ve bir hidroksil iyonu (OH−) içerir. Bu iyonlar, kristal kafes yapısında düzenli aralıklarla bulunur.

Fiziksel Özellikler

 • Erime Noktası: 360 °C
 • Kaynama Noktası: Akkor derecede uçucudur.

Potasyum hidroksit beyaz renkte katı bir madde olarak bilinir ve suda kolayca çözünür. Bileşik, yüksek higroskopik özellikler gösterir; yani havadaki nemi hızla emer ve bu nedenle sıkıca kapatılmış kaplarda saklanmalıdır.

Kimyasal Reaktivite

Potasyum hidroksit, güçlü bir baz olup, suda çözündüğünde önemli miktarda ısı açığa çıkarır. Reaktif özellik gösterir ve asit-baz reaksiyonlarında hidroksil iyonları (OH−) sağlar. Organik asitlerle tepkimeye girerek sabunlaşma reaksiyonlarını kolaylaştırır. Ayrıca metallerle reaksiyona girerek hidrojen gazının açığa çıkmasına yol açabilir. Bu etkileşimler, bileşiğin geniş kullanım alanlarının temelini oluşturur.

Üretim ve Sınıflandırma

Potasyum hidroksit, endüstriyel ölçekte çeşitli yöntemlerle üretilen ve farklı saflık sınıflarına göre sınıflandırılan inorganik bir bileşiktir.

Üretim Prosedürleri

Potasyum hidroksit üretimi temelde elektrokimyasal bir süreç olan kloralkali yöntemiyle gerçekleştirilir. Bu yöntemde, sodyum klorür (masa tuzu) su içinde elektrolize tabi tutulur, bu sırada klor gazı ve sodyum hidroksit oluşur. Elde edilen sodyum hidroksit, potasyum klorür ile reaksiyona sokularak potasyum hidroksit üretilir. Ürün genellikle sıvı veya katı formda bulunabilir ve saflığa göre değerlendirilir.

Endüstriyel Sınıflandırma

Potasyum hidroksit, sınıflandırılmasında CAS numarası 1310-58-3, PubChem CID 14797, ChemSpider ID 14092, ECHA InfoCard numarası 100.013.793 ve UNII numarası WZH3C48M4T kullanılan önemli bir inorganik maddedir. Endüstriyel sınıflandırmada bu kimliklendirme bilgileri yanında, ürünün saflık derecesi, kullanılan üretim yöntemi ve olası katkı maddelerinin varlığı gibi kriterler göz önünde bulundurulur. Üretim proseslerinin optimizasyonu ve saflık sınıfları, potasyum hidroksit uygulamalarının çok geniş bir yelpazede yer almasını sağlar.

Kullanım Alanları ve Uygulamalar

Potasyum hidroksit, çeşitli endüstriyel süreçlerde etkin bir rol oynar. Kimya sektöründe önemli bir yer tutan bu bileşik, sabun ve deterjan üretiminin temelini oluşturur. Özellikle arap sabunu yapımında tercih edilen potasyum hidroksit, yağ asitlerinin potasyum tuzlarına dönüşümünü sağlayarak sabunlaştırma işleminin gerçekleştirilmesini mümkün kılar.

Pil üretimi için de kritik bir madde olan potasyum hidroksit, özellikle alkalin pillerde elektrolit olarak kullanılır. Bu kullanımı sayesinde, pillerin daha uzun ömürlü ve etkili olmasına katkıda bulunur.

Tarım sektöründe, asidik toprakların pH dengesini ayarlamak amacıyla kullanılan potasyum hidroksit, verimliliği artırmak için tercih edilen bir yöntemdir. Tarımda, özellikle asidik toprakların iyileştirilmesinde kullanılır. Ayrıca, bazı tarımsal ilaçların imalatında da yer alır.

Endüstriyel alanda, potasyum hidroksit biyodizel üretimi sürecinde de kullanılmaktadır. Yağların metil esterlerine dönüşümünde katalizör görevi gören bu madde, çevre dostu yakıtların elde edilmesine olanak tanır. Geliştirilen temiz enerji kaynaklarına katkıda bulunması açısından önem taşır.

Kullanım AlanlarıAçıklama
Temizlik SektörüSabun ve deterjan yapımında etken maddedir.
Pil ÜretimiAlkalin pil elektroliti olarak görev alır.
TarımAsidik toprakların pH dengesini iyileştirmek için kullanılır.
Biyodizel ÜretimiYağların biyodizele dönüşümünde katalizör işlevi görür.

Potasyum hidroksit, günlük hayattan sanayiye kadar geniş bir kullanım alanına sahip, çok yönlü bir kimyasal bileşendir.

Güvenlik ve Sağlık Etkileri

Potasyum hidroksit, ciddi sağlık risklerini barındıran güçlü bir alkali maddedir ve uygun güvenlik önlemleri alınmalıdır. Kullanımı sırasında özellikle cilt ve gözlerle temasından kaçınılmalıdır.

Güvenlik Bilgileri

Kimyasal Tanımı: Potasyum hidroksit ya da potasyum hidrat, beyaz renkte katı bir kimyasal bileşiktir. Suyla reaksiyona girdiğinde ısı açığa çıkaran ve yüksek pH derecesine sahip olan potasyum hidroksit, sodyum hidroksitle benzer özellikler gösterir.

NFPA 704 Standardı:

 • Sağlık: 3 (Ciddi Tehlike)
 • Yanıcılık: 0 (Yanmaz)
 • Reaktivite: 1 (Az Tehlikeli)

LD50 (Lethal Dose – Öldürücü Doz): Potasyum hidroksitin LD50 değeri araştırmalara göre farklılık göstermektedir ve belirli bir doz temas veya yutulma ciddi sağlık etkilerine sebep olabilir.

İlk Yardım ve Önlemler

Ciltle Temas:

 • Bölgeyi bol suyla yıkayın.
 • Etkilenen bölgeyi sabunla yıkayın.
 • Deri hasarını önlemek için hemen tıbbi yardım alın.

Gözle Temas:

 • Gözleri en az 15 dakika boyunca bol suyla yıkayın.
 • Derhal tıbbi yardım alın.

Solunum Yolları Etkisi:

 • Temiz havaya çıkarın.
 • Nefes alma zorluğu çekiliyorsa, oksijen verilmesi veya suni solunum yapılması gerekir.
 • Tıbbi yardım alın.

Yutma Durumu:

 • Kusturmayınız.
 • Ağzı su ile çalkalayın.
 • Derhal tıbbi yardım alın.

Güvenlik bilgileri ve ilkyardım önlemleri, potasyum hidroksitin kullanımı sırasında tehlikelerin azaltılması ve olası kazalara müdahale için hayati önem taşımaktadır.

Çözelti Halinde Kullanım

Potasyum hidroksit çözeltisi, hem laboratuvar ortamında hem de endüstriyel proseslerde önemli bir yere sahiptir. Bu çözeltiler, belirli konsantrasyonlarda hazırlandığında çeşitli reaksiyonların yürütülmesi için reaktif olarak görev alır.

Laboratuvar Reaktifleri

Laboratuvar ortamında, potasyum hidroksit çözeltisi, özellikle titrasyon işlemlerinde sıklıkla kullanılır. Farklı molar konsantrasyonlarda hazırlanan su içindeki potasyum hidroksit çözeltisi, asidik çözeltilerin belirlenmesinde ve pH ayarlamasında reaktif olarak tercih edilir. Ayrıca, organik sentezlerde nükleofilik baz olarak da kullanılabilir. Çözeltilerin hazırlık süreci, katkı maddelerine ve istenen saflık düzeyine göre özen gerektiren bir işlemdir.

Laboratuvar Kullanım Alanları:

 • Titrasyon
 • pH düzenlemesi
 • Organik sentezler

Endüstriyel Süreçler

Endüstriyel alanda, potasyum hidroksit çözeltileri temizleyici olarak geniş bir kullanım alanına sahiptir. Drenaj sistemlerinde oluşan tıkanıklıkları gidermede etkili olan potasyum hidroksit, yağ, saç ve sabun kalıntılarını çözerek açma işlemine olanak tanır. Tıkanıklık giderme dışında, çeşitli temizlik ürünlerinin imalatı ve endüstriyel ekipmanların temizliğinde de alkali kaynağı olarak değerlendirilir. Kimyasal üretim proseslerinde ve gübre imalatında da çözelti halinde potasyum hidroksit sıklıkla tercih edilir.

Endüstriyel Kullanım Alanları:

 • Tıkanıklık açma
 • Temizlik ürünleri imalatı
 • Metal işleme ve ekipman temizliği
 • Kimyasal üretim

Bitkisel Deneylerde Kullanım

Potasyum hidroksit (KOH), bitkisel deneylerde çeşitli amaçlarla tercih edilen bir kimyasaldır. Asidik toprakların pH dengesini yükselterek alkali hale getirme özelliğine sahip olan bu madde, toprağın bitki büyümesi için daha uygun hale gelmesini sağlar.

pH Düzenleme

Bitkisel deneylerde toprak kalitesi önemli bir role sahiptir. Potasyum hidroksit:

 • Toprağın pH seviyesini dengeleyerek,
 • Asidik toprakların yapısını iyileştirerek,
 • Bitkilerin daha sağlıklı büyümesine zemin hazırlar.

Bitki Büyüme Denetimi

Deneyler sırasında potasyum hidroksit kullanımının bitkiler üzerindeki etkisini incelemek üzere kontrollü uygulamalar yapılabilmektedir. Bu uygulamalarla bitkilerin büyüme hızı ve sağlık durumları gözlemlenir.

Miktar ve Uygulama

Potasyum hidroksit uygulamasında dikkat edilmesi gereken hususlar:

 • Konsantrasyonunun deneyin amacına uygun olarak belirlenmesi,
 • Bitki türüne ve toprağın mevcut durumuna göre miktarın ayarlanması,
 • Bitkisel yaşamı olumsuz etkileyecek fazla uygulamadan kaçınılmasıdır.

Bu veriler, potasyum hidroksit ile yapılacak bitkisel deneylerin başarısını doğrudan etkiler. Bilinçli ve kontrollü kullanım, deney sonuçlarının doğruluğunu ve güvenilirliğini artırır.

Kimyasal Analiz ve Belirleme

Potasyum hidroksit (KOH), kimyasal tahlil ve saflık tayininde kullanılan yöntemlerle belirlenir. Saf potasyum hidroksit, katı beyaz renkte olup, suda çözündüğünde ısı açığa çıkar. Analitik kimyada bu özelliği, KOH’un konsantrasyonunu belirlemede esas alınır.

Kantitatif Analiz:

 • Asit-Baz Titrasyonu: KOH miktarını ölçmek için genellikle asidik bir çözelti ile titrasyon yapılır. Titrasyon sırasında ulaşılan eşdeğer nokta, KOH konsantrasyonunun kesin olarak belirlenmesine imkan tanır.
 • Alev Spektroskopisi: KOH’un potasyum içeriği, özel alevde iyonlarının emisyon spektrumunun incelenmesiyle tespit edilir.

Kualitatif Analiz:

 • Flam Testi: Katı bir örnekteki potasyum iyonlarını saptamak için KOH örneği bir alev üzerine konularak alevin rengindeki değişiklik gözlemlenir.
 • Çöktürme Reaksiyonları: Potasyum iyonları, çözeltiye katılan belli reaktifler aracılığı ile çökeltiler oluşturarak nitel olarak tespit edilir.

Saflık Testleri: KOH içerisindeki muhtemel katkı maddeleri veya impüritelerin belirlenmesi için çeşitli analitik yöntemler uygulanır:

 • İyon kromatografisi
 • Spektrofotometri

Her yöntem, spesifik impüritelerin varlığı ve konsantrasyonlarının belirlenmesinde ve KOH’un saflık derecesinin tespit edilmesinde kritik rol oynamaktadır. Kimyasal analiz ve belirleme yöntemleri, potasyum hidroksitin kullanım amaçlarına uygunluğunu sağlamak ve endüstri standartlarına göre kalitesini garantilemek için diligence uygulanır.

Fiziksel ve Kimyasal Karşılaştırmalar

Potasyum hidroksitin fiziksel ve kimyasal özellikleri, diğer alkali hidroksitlerle karşılaştırıldığında benzersiz farklılıklar gösterir. Bu bölümde, potasyum hidroksitin sodyum hidroksitle karşılaştırmalı özelliklerini ele alacağız.

Diğer Alkali Hidroksitlerle Karşılaştırma

Potasyum hidroksit (KOH), tipik bir alkali metal hidroksittir ve diğer alkali hidroksitler gibi güçlü bir bazdır. Ancak, sodyum hidroksit (NaOH) ile karşılaştırıldığında, KOH’nin erime ve kaynama noktaları daha yüksektir. Potasyum hidroksit, sodyum hidroksite göre daha düşük bir yoğunluğa sahiptir, ancak her iki madde de suda çok iyi çözünür. Aşağıda KOH ve NaOH arasındaki temel fiziksel farklılıkları özetleyen bir tablo bulunmaktadır:

ÖzellikPotasyum Hidroksit (KOH)Sodyum Hidroksit (NaOH)
Molekül AğırlığıYaklaşık 56.11 g/molYaklaşık 40.00 g/mol
Erime NoktasıYaklaşık 360-406 °CYaklaşık 318 °C
Kaynama NoktasıYaklaşık 1324 °CYaklaşık 1388 °C
YoğunlukYaklaşık 2.04 g/cm³Yaklaşık 2.13 g/cm³
Suda ÇözünürlükYüksek (Isı açığa çıkararak)Yüksek

Her ne kadar her iki madde de güçlü bazlar olsa da KOH’nin daha yüksek erime ve kaynama noktaları, farklı endüstriyel uygulamalarda sodyum hidroksit yerine tercih edilmesine yol açabilir. Özellikle, potasyum hidroksit daha yumuşak bir metal olan potasyumdan elde edildiği için, belirli kimyasal reaksiyonlarda sodyum hidroksite göre farklı etkilere sahip olabilir.

Ticari ve Ekonomik Faktörler

Potasyum Hidroksit, endüstriyel ve evsel kullanım için önemli bir kimyasaldır. Piyasadaki talep ve arz mekanizmaları, bu bileşiğin ekonomik yönlerini etkiler.

Pazar Dinamikleri

Potasyum Hidroksit piyasası, endüstriyel ihtiyaçların yanı sıra dünya çapında artan bölgelerarası ticaretle şekillenmektedir. Çok sayıda endüstriyel süreçte kullanımının yaygın olması, talepte istikrarlı bir artışa yol açmıştır. Bu bileşik, özellikle sabun ve deterjan üretimi ile kağıt sanayisinde yoğun bir şekilde kullanılmakta olup bunlar, ticari dinamikleri güçlü bir şekilde yönlendiren sektörlerdir. Ayrıca, gübre üretimindeki rolü de tarım sektöründe kilit bir öneme sahiptir.

Fiyatlandırma Stratejileri

Potasyum Hidroksit fiyatları, üretim maliyetlerinin yanı sıra ham madde erişimine ve üretim teknolojilerinin verimliliğine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Ana üreticilerin pazar üzerindeki hakimiyeti de fiyatlandırmayı etkileyebilir. Tedarik zincirinde yaşanan aksamalar veya politik belirsizlikler gibi dışsal faktörler de fiyat dalgalanmalarına neden olabilir. Buna ek olarak, küresel ölçekte ekonomik dalgalanmalar ve döviz kurları da ürünün son kullanıcı fiyatlarını etkileme potansiyeline sahiptir.

Çevresel Etkiler ve Yönetmelikler

Potasyum hidroksit, çevresel yönetmeliklere tabii ve özenli atık yönetimi gerektiren bir kimyasal maddedir. Bu bileşik oldukça alkali olup yanlış kullanımı ciddi çevre hasarına yol açabilir.

Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm

Potasyum hidroksit içeren atıklar, bu maddenin yüksek ph seviyesi ve korozyon özelliği nedeniyle özel atık yönetimi prosedürlerine ihtiyaç duyar. Kullanılmış potasyum hidroksit çözeltileri ve katı formundaki atıklar, doğrudan çevreye salınmamalıdır. Potasyum hidroksit içeren atıkların uygun şekilde işlenip nötralize edilmesi esastır. Geri dönüşüm yöntemleri, bu bileşiğin içerdiği hidrojen iyonları ve kütlenin geri kazanılmasına odaklanır, ancak bu süreçler spesifik endüstriyel uygulamalara ve yerel mevzuat gereksinimlerine göre değişiklik gösterir.

Çevresel Mevzuat

Potasyum hidroksit kullanımı, çeşitli çevresel mevzuatlar tarafından düzenlenir. Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik, potasyum hidroksitin etiketlenmesi, güvenli kullanımı ve atıklarının işlenmesi konusunda kurallar koyar. Ayrıca, bu madde Avrupa Birliği’nin REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) yönetmeliğine ve yerel çevre insan sağlığı standartlarına uyumlu olmalıdır. Bu yönetmelikler, maddenin çevresel etkilerini en aza indirmeyi ve insan sağlığını korumayı amaçlar.

Sıkça Sorulan Sorular

Bu bölüm, potasyum hidroksit hakkında en sık sorulan sorulara açık ve doğru yanıtlar içermektedir.

Potasyum hidroksitin kullanım alanları nelerdir?

Potasyum hidroksit, sabun yapımı, deterjanlar, boyalar ve biyodizel üretimi gibi birçok endüstriyel süreçte kullanılır. Ayrıca, gıda katkı maddesi olarak ve pH düzenleyici olması sebebiyle tarımda kullanımı mevcuttur.

Potasyum hidroksitin kimyasal formülü nedir?

Potasyum hidroksitin kimyasal formülü KOH’dur ve beyaz renkli, katı bir maddedir.

Potasyum hidroksit asit midir yoksa baz mıdır?

Potasyum hidroksit, güçlü bir alkali bazdır. Suyla reaksiyona girdiğinde yüksek miktarda ısı açığa çıkar.

Sodyum hidroksit ile potasyum hidroksit arasındaki farklar nelerdir?

Her iki madde de güçlü bazlar olmasına rağmen, sodyum hidroksit (NaOH) daha yaygın kullanılırken, potasyum hidroksit (KOH) daha pahalıdır ve nemi daha iyi emme özelliğine sahiptir.

Potasyum hidroksitin olası zararları var mıdır?

Potasyum hidroksit cilt ve gözler için aşındırıcıdır, yanıklara neden olabilir ve inhalasyonu akciğerleri tahriş edebilir. Uygun koruyucu ekipman kullanımı önemlidir.

Potasyum hidroksit nerelerden temin edilebilir?

Potasyum hidroksit, kimyasal madde sağlayan şirketler, online ticaret platformları ve bazı ileri teknoloji ürünü mağazalardan temin edilebilir.

Potasyum Hidroksitin Diğer İsimleri:

 • Potassium hydroxide (K(OH))
 • Potassium hydroxide
 • Caustic potash
 • Potash
 • Cyantek CC 723
 • PSE 200
 • Arrocon 2298
 • Clearcut S
 • Gardoclean S 5167
 • Pipeline Gold
 • FD 40
 • Caustic Potash Flake
 • Denkazai K 10M