Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Fosforik Asit

Fosforik Asit Satış ve Tedariki

Fosforik Asit satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası:

7664-38-2

Fosforik Asit Kullanım Alanları ve Güvenlik Önlemleri

Fosforik asit, kimyasal formülü H3PO4 olan renksiz, kokusuz ve kristal yapıda bir mineral asittir. Hem endüstriyel hem de gıda sektöründe yaygın olarak kullanılan bu kimyasal bileşik, ilaç üretiminden temizlik malzemelerine, yağ sanayisinden gıda katkı maddelerine kadar geniş bir kullanım yelpazesine sahiptir. Gıda endüstrisinde asitlik düzenleyici olarak kullanılırken, fosforik asitin tuzları da bazı gıda ürünlerinde koruyucu ve stabilizatör görevi görür.

Fosforik asitin önemi, yalnızca endüstriyel uygulamalarla sınırlı değildir; biyolojik açıdan da DNA ve RNA’nın yapısında yer alan kritik bir bileşendir. Bu moleküler yapıdaki fosfat grupları, nükleik asitlerin omurgasını oluşturan şekerler arasında köprü görevi görür ve genetik bilginin depolanmasına ve aktarılmasına olanak tanır. Bu özelliğiyle, fosforik asitin canlılardaki hayati fonksiyonlarda merkezi bir role sahip olduğu anlaşılmaktadır.

Fosforik asidin kullanımının yaygınlığı, uygun saklama ve kullanım koşullarının önemi üzerinde durulmasını gerektirir. Ticari olarak mevcut olan fosforik asit çözeltileri, genellikle büyük hacimlerde üretilir ve dağıtılır. İnsan sağlığı ve çevre üzerindeki potansiyel etkileri sebebiyle, fosforik asitin üretimi, depolanması ve taşınması sırasında dikkatli önlemler alınması esastır.

Fosforik Asit Tanımı

Fosforik asit, kimyasal formülü H3PO4 olan renksiz, kokusuz ve şeffaf inorganik bir asittir. Bu bileşik, fosfor, hidrojen ve oksijen atomlarından meydana gelir. Suya neredeyse tamamen çözünebilme özelliğine sahip olup, konsantrasyonuna bağlı olarak güçlü asidik özellik gösterir.

Fosforik asit yapısını şu şekilde özetleyebiliriz:

 • Atomlar: Fosfor (P), Hidrojen (H), Oksijen (O)
 • Kimyasal Formül: H3PO4
 • Fiziksel Durum: Renksiz, şeffaf, kristalize olabilen veya sıvı halde bulunabilir.

Fosforik asitin endüstriyel olarak önem taşımasının sebeplerinden biri, çeşitli endüstrilerde geniş kullanım alanlarına sahip olmasıdır. Gıda sektöründe asitlik düzenleyici olarak, ilaç ve temizlik ürünleri üretiminde ve tarımda sinek ilacı yapımında etkin bir rol oynamaktadır. Ayrıca, biyolojik süreçlerde de önemli olup, DNA ve RNA’nın yapısında bulunur.

Kimyasal Özellikleri

Fosforik asit, birçok endüstriyel uygulamada önemli bir rol oynar ve kimyasal özellikleri incelendiğinde bu geniş kullanımının nedenleri anlaşılır.

Moleküler Yapı

Fosforik asit, H3PO4 formülüne sahiptir ve moleküler ağırlığı yaklaşık olarak 98 g/mol’dür. Bir fosfor atomuna üç hidrojen atomu ve dört oksijen atomu bağlıdır. Bu bileşik, protonlarını sırasıyla kaybedebilen tribazik bir asittir ve bu nedenle poliprotik özelliğe sahiptir.

Fiziksel Özellikler

Saf halde fosforik asit, renksiz ve kristal yapıdadır. Sulu çözeltisi ise şurup kıvamında olup şeffaftır. Suda çok iyi çözünürlüğe sahiptir ve odak noktası bu maddenin uygulamalarda kolayca kullanılmasını sağlamaktadır.

Termokimyasal Özellikler

Fosforik asit ısıya karşı oldukça dayanıklı bir bileşiktir. Yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında, dehidrasyona uğrayarak pirofosforik asit ve sonrasında daha da yüksek sıcaklıklarda metafosforik asit ürünlerine dönüşebilir. Bu termokimyasal davranışı, farklı sıcaklık koşullarında çeşitli kimyasal süreçlerde fosforik asiti kullanışlı kılar.

Üretim Yöntemleri

Fosforik Asit üretimi, gereksinimlere bağlı olarak farklı yöntemlerle gerçekleştirilebilir. Her bir yöntem özgün prosesler ve kimyasal reaksiyonlar içerir.

Islak Asit Prosesi

Islak asit prosesi, fosforik asidin üretilmesinde en yaygın kullanılan yöntemdir. Bu proses, genellikle fosfat taşının sülfürik asit ile işlenmesiyle gerçekleşir. Reaksiyon sonucunda fosforik asit ve kalsiyum sülfat (jips) oluşmaktadır.

 • Reaksiyon Denklemi:
  • Ca₅(PO₄)₃F + 5 H₂SO₄ + 10 H₂O → 3 H₃PO₄ + 5 CaSO₄·2H₂O + HF

Termal Proses

Termal proses, yüksek saflıkta fosforik asit elde etme ihtiyacında tercih edilir. Bu yöntemde fosfor elementi yakılarak oluşan fosfor pentoksit, su buharı ile reaksiyona sokularak fosforik asite dönüştürülür.

 • Adımlar:

Kullanım Alanları

Fosforik asit, endüstriyel kullanım çeşitliliği ile dikkat çeker ve başlıca üç sektörde kritik öneme sahiptir.

Gübre Üretimi

Fosforik asit, fosfat içeren gübrelerin üretiminde esas bileşendir. Tarım sektörü, fosforun bitki büyümesi için gerekli bir makro besin maddesi olması nedeniyle fosforik asit temelli gübrelere büyük talep gösterir. Gübre üretimi sırasında, fosforik asit doğrudan veya fosfat tuzları şeklinde, bitkilerin ihtiyacı olan fosforu sağlamak amacıyla kullanılır.

 • Fosfatlı Gübreler:
  • Fosfat kayaçları işlenerek elde edilen fosforik asit
  • Bitki gelişimi için kritik fosfor elementinin sağlanması

Deterjan Sanayii

Temizlik sektöründe, fosforik asit özellikle metal yüzey temizleyicilerde ve deterjanlarda kullanılır. Fosforik asit, leke çıkarma ve pas temizleme özellikleri nedeniyle değerlidir.

 • Temizlik Ürünleri:
  • Yüzey temizleyiciler, pas çözücüler ve ölçek çözücüler
  • Yüksek temizlik performansı için etkili asitlik

Yiyecek Endüstrisi

Yiyecek ve içecek endüstrisinde, fosforik asit asitlik regülatörü olarak görev yapar. Özellikle alkolsüz içeceklerde, tat dengesinin sağlanması ve koruyucu olarak kullanımı ile ön plana çıkar.

 • Gıda Katkı Maddeleri:
  • Asitlik düzenleyici olarak alkolsüz içeceklerde ve işlenmiş yiyeceklerde
  • Tatlandırıcılarla dengeli tat profili sağlama

Güvenlik ve Sağlık Etkileri

Fosforik asit, temas, solunum ve yutulma yollarıyla maruz kalındığında ciddi sağlık problemlerine neden olabilen korozif bir maddedir. Kullanım sırasında güvenlik önlemlerinin eksiksiz uygulanması ve potansiyel sağlık etkilerine karşı bilinçli olmak hayati önem taşır.

Maruziyet Riskleri

 • Cilt İle Temas: Fosforik asit ciltle temas ettiğinde kimyasal yanıklara yol açabilir. Uzun süreli veya tekrarlayan cilt teması ciddi tahriş ve zarara sebep olabilir.
 • Göz İle Temas: Asit gözlerle temas ettiği anda şiddetli yanıklara ve kalıcı hasara neden olabilir.
 • Solunum Yollarına Maruz Kalma: Asit buharları boğaz ve akciğerde tahrişe yol açabilir, bu nedenle uygun solunum koruyucularının kullanılması önerilir.
 • Yutulması: Sindirim sistemi ile temasında korozyon ve tahribata neden olabilir, bu nedenle ağız yoluyla alınması kesinlikle tehlikelidir.

İlk Yardım Önlemleri

 • Cilt İle Temasında: Etkilenen bölge hemen bol su ile yıkanmalı ve kontamine giysiler çıkarılmalıdır.
 • Göz İle Temasında: Etkilenen gözler en az 15 dakika boyunca bol suyla yıkanmalı ve derhal tıbbi yardım alınmalıdır.
 • Solunum Güçlüğünde: Mağdur taze havaya çıkarılmalı ve nefes alması zorlanıyorsa oksijen verilmelidir.
 • Yutulması Durumunda: Kusmaya çalışılmadan derhal tıbbi yardım istenmelidir.

Taşıma ve Depolama

Fosforik asit, dikkatli taşınması ve depolanması gereken bir kimyasaldır. Taşıma esnasında, Fosforik Asidin %85 ve üzeri gibi yüksek konsantrasyonlarının korozif (aşındırıcı) özelliği göz önünde bulundurulmalıdır.

Taşıma:

 • Fosforik asit taşınırken sağlam ve sızdırmaz kaplar kullanılmalıdır.
 • Çevre ile temasını engellemek için kaplar iyice kapatılmalı ve etiketlenmelidir.
 • Kaza durumları için acil durum bilgileri taşınan araçta bulundurulmalıdır.

Depolama:

 • Fosforik asit, serin ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından uzak tutulmalıdır.
 • Kimyasalın depolandığı alanda uygun koruyucu malzemeler (örneğin: asitlere dayanıklı eldivenler, gözlükler vb.) olmalıdır.
 • Asit, metal kablarla temas ettirilmemelidir çünkü korozyona uğratabilir.

Fosforik asit kullanımı ve depolanmasına ilişkin daha detaylı bilgilere ulusal ve uluslararası taşıma yönetmeliklerinden ulaşılabilir. Yönetmeliklere uyum, hem çevrenin hem de çalışanların güvenliği için esastır.

Dünya Çapında Ticaret ve Ekonomi

Fosforik asit, küresel ağır kimya endüstrisi için stratejik bir hammadde olarak kabul edilir. Bu madde, özellikle tarım sektöründe gübre üretimi için olmazsa olmazdır. Fosforik asit talebi, dünya çapında artan gıda ihtiyacını karşılamak ve giderek büyüyen nüfusu doyurmak için tarım ürünlerinin verimliliğini artırmak amacıyla sürekli artmaktadır.

Ticaret hacmi açısından ele alındığında, fosforik asit pazarı, gelecek yıllarda da büyümesini sürdürecek gibi görünmektedir. Bu büyümenin itici gücü, gelişmekte olan ekonomilerdeki tarımsal gübre endüstrisinin genişlemesi olacaktır.

2020 yılına ait veriler, fosforik asit pazar büyüklüğünün 31.367,7 milyon ABD Doları civarında olduğunu göstermektedir. Öngörüler, 2028 yılına kadar bu rakamın 44.873,5 milyon ABD Dolarına ulaşmasını ve yıllık ortalama %4,7 büyüme oranını göstermektedir.

Avrupa’nın fosforik asit pazarı, önemli bir büyüme kaydetmesi beklenirken, Kuzey Amerika’yı takiben Orta Doğu, Afrika ve Latin Amerika’nın da ılımlı bir büyüme sergilemesi öngörülmektedir.

Ticari manevralar ve fosforik asit fiyatlarını etkileyebilecek faktörler arasında, dünya çapında yeni fosfat kaynaklarının keşfi ve bu kaynakların işletilmesi yatmaktadır. Fiyatlar genel bir yükseliş trendi göstermiş olup, fosfat kaya üretiminin artış gösterdiği yıllarda stabil bir piyasa dinamiği sergilemiştir.

Çevresel Etkiler

Fosforik asit üretimi ve kullanımı çeşitli çevresel etkilere neden olabilir. Bu bölümde, ekosistem üzerindeki etkilerine ve atık yönetimine odaklanacağız.

Ekosistem Üzerindeki Etkiler

Fosforik asit sızıntıları ve yanlış atık yönetimi, sucul yaşam üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Suda çözünürlüğü yüksek olan bu kimyasalın ekosisteme sızması, suyun pH dengesini değiştirebilir ve su canlıları için zorlayıcı yaşam koşulları oluşturabilir.

 • Su Kalitesi: Fosforik asitin sucul ortamlara sızması sonucu, pH dengesi değişebilir ve suyun asiditesi artar.
 • Biyoçeşitlilik: Asidin yüksek konsantrasyonları, sucul bitki ve hayvanları olumsuz etkileyerek, biyoçeşitliliği azaltabilir.

Atık Yönetimi

Fosforik asit üretim süreçlerinin yan ürünü olarak ortaya çıkan fosfojips gibi atıkların yönetimi, önemli çevresel etkilere sahiptir. Bu atıkların doğru şekilde depolanması ve taşınması, hem toprak kirliliğini önlemek hem de hava kalitesini korumak için gereklidir.

 • Depolama: Fosfojipsin güvenli depolama yöntemleri kullanılarak saklanması gereklidir.
 • Taşıma: Atıkların taşınması esnasında çevresel kontaminasyon risklerine karşı önlemler alınmalıdır.

Regülasyon ve Standartlar

Fosforik asit, endüstriyel uygulamalar da dahil olmak üzere bir dizi kullanım için dünya çapında yaygın bir şekilde üretilir ve kullanılır. Bu kimyasalın kullanımı, sağlık ve çevresel etkilere karşı koruma sağlamak için çeşitli regülasyon ve standartlara tabidir.

Maruziyet Limitleri: İşyerlerinde fosforik asite maruziyet için belirli sınırlamalar vardır. Bu limitler iki kategori altında toplanır:

 • TWA (Time-Weighted Average – Zaman Ağırlıklı Ortalama): Sıklıkla 1 mg/m³ olarak belirlenir ve işçilerin 8 saatlik bir vardiyada maruz kalabileceği maksimum konsantrasyondur.
 • STEL (Short-Term Exposure Limit – Kısa Süreli Maruziyet Limiti): Genellikle 15 dakikalık bir süre için 2 mg/m³ olarak ayarlanır.

Kimyasal Güvenlik: Ürün güvenlik bilgi formları, fosforik asidin kimyasal maddesini ve karışımlarını net bir şekilde tanımlar. Temel bilgiler şunları içerir:

 • Kimyasal Ad: Ortofosforik asit
 • Kimyasal Formül: H3PO4
 • EC Numarası: 231-633-2
 • CAS Numarası: 7664-38-2

Çevresel Düzenlemeler: Fosforik asidin çevreye salınımı hakkında düzenlemeler, kimyasalın çevreye olan potansiyel zararını sınırlamak içindir. Bu regülasyonlar, deşarj standartlarını ve güvenli atık yönetimi prosedürlerini içerir.

Kullanım Talimatları: Fosforik asidin güvenli kullanımı için talimatları içeren regülasyonlar, ürünün etiketinde veya teknik dokümanlarda bulunur. Bunlar, uygun depolama, taşıma prosedürleri ve kişisel koruyucu ekipman (KKE) gereksinimlerini kapsar.

Fosforik asidin kullanımı, insan sağlığını ve çevreyi korumaya yönelik uluslararası ve yerel düzenlemelere tabidir. Söz konusu standartlar ve regülasyonlar, fosforik asidin güvenli ve verimli bir şekilde kullanılmasını garanti altına almayı amaçlar.

Fosforik Asit ve Araştırmalar

Fosforik asit (H3PO4), önemli endüstriyel uygulamalara ve bilimsel incelemelere konu olan bir inorganik maddedir.

Yenilikçi Kullanımlar

Araştırmalar, fosforik asidin gıda sektöründe kola ve kabartma tozları gibi ürünlerde kullanıldığını göstermektedir. Ayrıca, temizleme amaçlarıyla ve ilaç endüstrisinde önemli işlevlere sahip olduğu tespit edilmiştir. İnovasyon odaklı çalışmalarda ise fosforik asit, enerji depolama sistemlerinde elektrolit olarak ve pas önleyici ajanlar geliştirilmesinde potansiyel bir bileşen olarak değerlendirilmektedir.

 • Enerji Sektöründe: Akülerde elektrolit olarak kullanımı incelenmektedir.
 • Korozyon Önleyici: Metal yüzeylerde pas oluşumunu azaltmak için araştırmalar mevcuttur.

Bilimsel Çalışmalar

Bilimsel çalışmalar kapsamında fosforik asidin kimyasal reaksiyonlardaki rolü ve DNA ile RNA yapısındaki önemi araştırılmaktadır. Kristalize veya renksiz sıvı halde bulunabilen bu madde, yüksek çözünürlüğe sahiptir. Fosforik asit üzerine yapılan analizler, fosfat kayası ve sülfürik asitin reaksiyonundan elde edilmesi ve bu süreçte yan ürün olarak kalsiyum sülfatın oluşumu gibi bilgileri ortaya çıkarmıştır.

 • Kimyasal Reaksiyonlar: Fosforik asit fosfat kayasıyla sülfürik asidin tepkimesi sonucu oluşur.
 • Genetik Materyal Araştırmaları: DNA ve RNA’nın yapıtaşları arasında yer alır.

Sıkça Sorulan Sorular

Fosforik asit, endüstriyel uygulamaların yanı sıra tarım sektöründe de önemli bir role sahiptir. Aşağıdaki alt başlıklar fosforik asit hakkında sıkça sorulan sorulara net cevaplar içermektedir.

Fosforik asitin bitkiler üzerindeki etkileri nelerdir?

Fosforik asit, fosfat formunda bitkilere büyüme desteği sağlar ve kök gelişimini teşvik eder. Enerji transferi için gerekli olan ATP’nin üretiminde kritik bir rol oynar.

Fosforik asit ile DNA arasındaki ilişki nedir?

Fosforik asit, DNA molekülünün omurgasını oluşturan fosfat gruplarının bir parçasıdır. Bu gruplar nükleotitleri birbirine bağlayarak DNA’nın yapısını destekler.

Fosforik asidin gübre olarak kullanımında dikkat edilmesi gereken önemli faktörler nelerdir?

Gübre olarak kullanıldığında, topraktaki pH dengesi ve bitkinin fosfor ihtiyacı göz önünde bulundurulmalıdır, aşırı kullanım toprakta fosfor birikimine yol açabilir.

Fosforik asit insan sağlığı üzerinde hangi zararlarına yol açabilir?

Konsantre fosforik asit cilt ve göz için aşındırıcı olabilir ve yutulması halinde mide ve bağırsaklarda yanığa sebep olabilir. Uygun korunma önlemleri alınmalıdır.

Fosforik asitin tarım sektöründe önemi nedir ve nasıl kullanılır?

Tarım sektöründe, fosforik asit esas olarak bitki büyümesi ve gelişimi için gerekli olan fosfor içerikli gübrelerin bir bileşeni olarak kullanılır ve verimliliği artırır.

Fosforik asidin endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanıldığı alanlar hangileridir?

Endüstriyel alanda fosforik asit, metal işlemede pas önleyici olarak, yiyecek ve içecek sektöründe asitlik düzenleyici olarak ve deterjan üretiminde önemli bir rol oynar.

Fosforik Asitin Diğer İsimleri:

 • Phosphoric acid
 • Orthophosphoric acid
 • EVITs
 • WC-Reiniger
 • Sonac
 • Decon 4512
 • Kefo
 • 3M Etching Liquid
 • C 134 (acid)
 • C 434 (acid)
 • C 134
 • C 434
 • Mikro Klene DF
 • K-etchant
 • SPA 2 (catalyst)
 • SPA 2
 • TG 434
 • Ultra-Etch Gel
 • Uni-Etch
 • Ultraetch
 • Amberphos 54
 • HQ 54
 • Panavia Etching Agent
 • Conditioner 36
 • E 338
 • Total Etch
 • NSC 80804
 • Etchalite
 • Kerr Etchant
 • Y 11A06
 • Ultradent
 • K Etchant Gel
 • Acidum phosphoricum
 • Vococid
 • PC 400
 • SF 1
 • SF 1 (acid)
 • Nacure XC 296B