Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sülfürik Asit

Sülfürik Asit Satış ve Tedariki

Sülfürik Asit satışı, en uygun fiyat ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

7664-93-9

Sülfürik Asit: Endüstrideki Kullanım Alanları ve Önemi

Sülfürik asit, kimyasal formülü H2SO4 olan renksiz ve yağımsı bir sıvıdır. Endüstriyel önemi yüksek olan bu madde, konsantre haldeyken %98 civarında sülfürik asit içerir ve yoğun bir yapıya sahiptir. Suya yakın özgül ağırlığı ile dikkat çeker ve organik maddelerden su çekme özelliği gösterir. Bu çekme işlemi sırasında egzotermik tepkimeler meydana gelir, yani reaksiyon sırasında ısının açığa çıkmasına neden olur. Güçlü ve aşındırıcı özelliklere sahip olan sülfürik asit, su ve diğer çözücülerde çözünebilirliği ile bilinir ve elektrik iletkenliği de gösterebilir.

Organik kimyada sülfürik asit, sentez ve işleme prosesleri için kritik bir reaktandır. Kimya endüstrisinde çok çeşitli uygulamalara sahiptir; gübre üretiminden, atık su işlemeye, maden çıkarma işlemlerine kadar pek çok alanda kullanılır. Ayrıca petrol rafinerilerinde ve ilaç üretiminde de vazgeçilmez bir rol oynar. Sülfürik asit, metal işleme sanayinde pas giderici olarak ve bazı temizlik ürünlerinin içeriğinde, özellikle de tıkanıklık açıcı kimyasalların formülasyonunda da bulunur.

Kullanımındaki geniş yelpaze, sülfürik asitin kimya endüstrisi için stratejik bir madde olduğunu gösterir. Ancak, bu asidin kullanımı dikkat ve özen gerektirir; cilt, gözler ve solunum yolları için risk oluşturabilen tahriş edici ve yıkıcı etkilere sahip olabilir. Güvenli ve etkin kullanımı, uygun güvenlik önlemlerinin ve ekipmanın kullanılmasıyla sağlanır.

Kimyasal ve Fiziksel Özellikler

Sülfürik asit ya da H2SO4, endüstriyel öneme sahip güçlü bir mineral asit olup, hem kimyasal özellikleri hem de fiziksel özellikleri ile dikkat çeker.

Kimyasal Formül ve Molar Kütle

Kimyasal formülü H2SO4 olan sülfürik asitin molar kütlesi yaklaşık 98.079 g/mol‘dur. Bu bileşik, proton donörü olarak güçlü bir asit özelliği gösterir ve çeşitli kimyasal reaksiyonlarda aktif rol alır.

Fiziksel Durum ve Görünüm

Sülfürik asit, oda sıcaklığında renksiz ve yoğ yapılı (viskoz) bir sıvıdır. Renksizliği ve şeffaflığı, onu laboratuvar ortamlarında dikkatli kullanılmasını gerektiren bir kimyasal yapar.

Yoğunluk ve Faz Değişimleri

Bu asidin yoğunluğu yaklaşık 1.84 g/cm³‘tür. Saf sülfürik asidin erime noktası -10 °C civarında, kaynama noktası ise yüzde 98’lik bir konsantrasyonda 338 °C’dir. Su ile karıştırıldığında yüksek miktarda ısı açığa çıkabilir, bu nedenle su ve sülfürik asit karışımında faz değişimleri dikkatlice kontrol edilmelidir.

Üretim ve Kullanım Yöntemleri

Sülfürik asit, endüstrinin temel maddelerindendir ve üretimi, öncelikle endüstriyel sentez proseslerine bağlıdır.

Endüstriyel Sentez Prosesleri

Endüstri üzerinde kritik bir öneme sahip olan sülfürik asit, esas olarak sülfür dioksitin (SO2) oksidasyonu ile kükürt trioksit (SO3) elde edilmesi ve ardından bu gazın su ile reaksiyonu sonucu üretilir. Sülfürik asitin üretim yöntemleri arasında kuru ve ıslak yol olarak iki ana yöntem bulunur. Kuru yol, özellikle metal sülfitlerin kavrulmasıyla elde edilen sülfür dioksitin, katalitik bir reaksiyon ile SO3’e çevrilmesini içerir. Islak yol ise gazların sülfürik asit çözeltisi içinde absorbe edilmesiyle gerçekleşir.

Elde edilen SO3, bir absorpsiyon kulesi içine yönlendirilir ve burada su veya sülfürik asit ile reaksiyona girerek ürünün son hali olan sülfürik asite dönüşür. Konsantre sülfürik asit tipik olarak kütlece %96-98 oranında H2SO4 içerir. Bu reaksiyonlar sırasında çok yüksek sıcaklıklar ve korozif atmosferler mevcuttur, bu nedenle sülfürik asit üretim tesisleri, bu agresif koşullara dayanacak şekilde özel malzemelerle donatılmıştır.

Değme Yöntemi

Değme yöntemi, asidin eski ve geleneksel üretim metotlarından birisidir. Bu süreç, kalsiyum fosfat (Ca3(PO4)2) gibi fosfat içerikli cevherlerin sülfürik asit ile işlenmesi esasına dayanır ve özellikle gübre sektöründe fosfat gübresinin üretimi için kullanılır. Prosedür, ham maddeye sülfürik asit ekleyerek fosfat iyonlarını çözünebilir bir forma getirir. Bu dönüşüm, fosforun bitkiler tarafından alınabilir hale gelmesine olanak tanır.

Değme işlemi, genellikle karıştırma ve ısıtmanın yanı sıra yoğun enerji ve dikkatli kontrol gerektirir. Ancak bu yöntem, yüksek enerji maliyetleri ve geleneksel olmasından kaynaklı katı atık problemleri gibi dezavantajlara da sahiptir. Modern sanayide daha az tercih edilmesine karşın, değme yöntemi, halen çeşitli uygulamalar için kritik önem taşımaktadır.

Kimya Endüstrisindeki Rolü

Sülfürik asit, kimya endüstrisinde çok işlevsel bir maddedir ve asit-taban reaksiyonları, kimyasal üretim ile metalürji ve rafinasyon süreçlerinde kritik bir rol oynar.

Asit-Taban Reaksiyonları

Sülfürik asit, konsantre bir asit olarak, kimya endüstrisinde asit-taban reaksiyonlarına katılır. Bu reaksiyonlar genellikle pH ayarlaması ve diğer maddelerle reaksiyona girerek tuzlar ve su oluşturması açısından önem taşırlar. Organik madde ile karşılaştığında, ona etki ederek çeşitli kimyasal süreçleri başlatır.

Kimyasal Üretim

Kimyasal üretim alanında, sülfürik asit birçok süreci hızlandırmak ve önemli bileşenleri sentezlemek için geniş bir yelpazede katalizör olarak kullanılır. Sülfür dioksit üretimi de dahil olmak üzere, farklı kimyasal üretim süreçlerinde temel bir reaktan olarak görev alır.

Metalurji ve Rafinasyon

Metal işleme ve rafinasyon, sülfürik asidin en etkilendiği alanlardan biridir. Metalurji işlemlerinde, galvanizleme, lehimleme ve pas sökücü gibi uygulamalarda metallerin yüzeylerine koruma sağlayarak kullanılır. Ayrıca, konsantre sülfürik asit çeşitli minerallerin işlenmesi ve arıtılması süreçlerinde de etkin bir şekilde rol alır.

Güvenlik ve Sağlık Etkileri

Sülfürik asit, ciddi sağlık ve güvenlik riskleri taşır. Bu asit temas halinde cilt ve göz yanıklarına, solunum yoluyla maruz kaldığında ise akciğer ödemi ve nefes darlığına sebep olabilir.

Acil Durum Önlemleri

 • Göz ile Temas: En az 15 dakika boyunca bol su ile yıkayın ve acil tıbbi yardım alın.
 • Cilt ile Temas: Mağdurun kirlenmiş kıyafetlerini çıkararak derhal etkilenen bölgeyi su ile en az 15 dakika yıkayın.
 • Solunum Yoluyla Maruz Kalma: Temiz hava alanına çıkarın ve zor nefes alma durumunda oksijen tedavisi uygulanmalıdır.

Maruziyet Sınırları ve Güvenlik Önerileri

 • REL (Önerilen Maruziyet Limiti): NIOSH önerisine göre, sülfürik asit için REL değeri 1 mg/m³ olarak belirlenmiştir.
 • PEL (Kabul Edilebilir Maruziyet Limiti): OSHA tarafından belirlenen sülfürik asit için PEL 1 mg/m³’dür.
 • IDLH (Tehlikeli Düşük Oksijen Maruziyeti): Sülfürik asit için IDLH değeri, acil durumlar için tavsiye edilen anlık maruziyet limitidir ve bu 15 dakika için 100 mg/m³ olarak belirlenmiştir.

Güvenlik Veri Sayfası (SDS): Sülfürik asit kullanımı sırasında iş sağlığı ve güvenliği açısından, her zaman güncel Güvenlik Veri Sayfası’nın bulundurulması ve takip edilmesi önemlidir.

İlk Yardım ve Acil Tedbirler

 • Solunum Yoluyla Maruz Kalma:
  • Maruz kalan kişiyi hemen temiz hava alanına taşıyın.
  • Solunum güçlüğü çekiyor ise oksijen verin ve derhal tıbbi yardım alın.
 • Cilt İle Temas:
  • Kirli giysileri hemen çıkartın.
  • Derhal etkilenen cildi su ile en az 15 dakika yıkayın.
 • Göz İle Temas:
  • Gözleri yıkamak için hemen bol miktarda su kullanın.
  • En az 15 dakika boyunca göz kapaklarını aralıklı olarak yıkayın ve derhal tıbbi yardım alın.

H314 sembolü, sülfürik asitin ciddi deri yanıklarına ve göz hasarına neden olabileceğini gösterir. Bu nedenle maruz kalma durumunda hızlı ve etkin ilk yardım önlemleri hayati önem taşır.

Sülfürik Asidin Kimya Bilimindeki Etkileri

Sülfürik asit (H2SO4), çok çeşitli kimyasal süreçlerde önemli bir role sahiptir ve özellikle organik kimya uygulamaları ile anorganik tuz tepkimelerinde temel bir reaktandır.

Organik Kimya Uygulamaları

Sülfürik asit, organik kimya alanında, özellikle esterifikasyon ve hidrasyon reaksiyonlarında kullanılır. Esterleşme reaksiyonlarında organik asitler ve alkollerin reaksiyona girmesiyle esterler üretilirken, sülfürik asit katalizör görevi görür. Bu tepkimeler parfümeri, plastikler ve çeşitli organik bileşiklerin üretimi için kritik öneme sahiptir.

Sülfürik asitin proteinler ile etkileşimi ise denatürasyon yoluyla protein yapılarını değiştirebilir. Bu reaksiyonlar biyokimya ve moleküler biyolojide protein karakterizasyonunda kullanılır. Ayrıca, sülfürik asit pigment üretiminde de rol oynar; çeşitli kimyasal maddelerin sülfürik asit yardımıyla işlenmesi sonucunda boyalar ve mürekkepler oluşturulur.

Anorganik Tuz Tepkimeleri

Anorganik kimyada sülfürik asit, tuzların ve diğer anorganik bileşiklerin sentezinde kullanılır. Güçlü bir asit ve dehidrasyon ajanı olması sebebiyle, çeşitli metal oksitlerle tepkimeye girerek metal sülfatlar oluşturur. Bu metal sülfatlar, tarımdan su arıtımına kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Sülfürik asit aynı zamanda diethyl ether hazırlığında kritik bir rol oynar. Alkolün dehidrasyonu yoluyla diethyl ether sentezinde asit katalizörlüğü önemlidir. Diethyl ether, çözücü olarak ve anestezi uygulamalarında yaygın olarak kullanılan bir bileşiktir.

Çevresel Etkiler

Sülfürik asit, hem endüstriyel faaliyetler hem de doğal süreçler sonucunda ortama salınır ve çeşitli çevresel etkilere yol açar.

Asit Yağmurları ve Çevre Kirliliği

Asit yağmurları, sülfürik asit içeren yağışlardır ve atmosferdeki kükürt dioksit ile azot oksitlerin su ve oksijen ile tepkimesi sonucunda oluşur. Bu olay, aşağıdaki şekillerde negatif etkilere yol açabilir:

 • Ekosistemlere zarar: Asit yağmurlarının düştüğü yerlerde toprağın pH değerini düşürerek bitki ve mikroorganizma yaşamını olumsuz etkiler.
 • Su kaynaklarına etki: Göllerin asidik hale gelmesine, bu su ekosistemlerinde yaşayan hayvan ve bitkiler için zararlı koşulların oluşmasına yol açar.

Biyojenik Süreçler ve Ekosistem Etkileşimleri

Biyojenik süreçler, canlı organizmalar tarafından üretilen sülfürik asitin ekosistemler ile etkileşimi içerir. Sülfürik asit, doğal olarak mikroorganizmalar tarafından da üretilebilir ve bu süreçler ekosistemde önemli döngülere katkı sağlar. Bu süreçlerin oluşturduğu ana etkiler şunlardır:

 • Madde sızıntısı (leaching): Asit yağmurları ve yüksek asidite seviyesine sahip topraklar, minerallerin ve besinlerin topraktan sızarak aşınmasına yol açar.
 • Ekosistem döngüleri: Organik madde çürütülmesi ve besin maddelerinin döngüsü gibi ekosistemlerin temel süreçleri üzerinde etkili olabilir.

Bu süreçlerin etkileri, ekosistemin uzun vadeli sağlığı ve sürdürülebilirliği için önemli sonuçlar doğurabilir.

Belirli Standartlar ve Sınıflandırma

Sülfürik asit, endüstriyel kullanımı yaygın olan, tehlikeli bir kimyasal olduğu için uluslararası kabul görmüş özel güvenlik kodları ve sınıflandırmaları mevcuttur. Bu standartlar, maddeyle güvenli çalışmayı sağlamak ve potansiyel tehlikeleri azaltmak için tasarlanmıştır.

Kimyasal Güvenlik Kodları ve Etiketleri

GHS Etiketleme:

 • Sembol: Aşındırıcı maddeler için korozyon resmi ve ölüm ya da sağlık için tehlike resmi
 • Signal Kelime: Tehlike
 • H ifadeleri:
  • Cilt tahrişi: Cilt aşınmasına veya ciddi cilt yanıklarına neden olabilir, örneğin: H314
 • Özel Konsantrasyon Limit Değerleri:
  • %5 ≤C <15: Asit için daha düşük konsantrasyona değinen sınıflandırmalar.

NFPA 704:

 • Sağlık: 3 (Ciddi tehlike)
 • Yanıcılık: 0 (Yanıcı değil)
 • Reaktivite: 2 (Koşullara göre reaktif)
 • Özel Talimatlar: W – Su ile temasından kaçınmalıdır.

Biyolojik ve Toksikolojik Değerlendirme

LD50 ve LC50 Değerleri:

 • LD50 (Oral, Fare): Ölümcül dozların tahminine ilişkin değerler, spesifik bir kitleye uygulanacak miligram cinsinden ifade edilir.
 • LC50 (Solunum, Çeşitli türler): Maruz kalma sonucu canlıların yarısının öleceği hava konsantrasyonunu belirler, miligram/litre cinsinden değerlendirilir.

Bu değerlendirmeler, sülfürik asidin biyolojik organizmalar üzerindeki etki seviyesini ve toksik doz limitlerini belirlemek amacıyla yapılmaktadır. Bu sayede, asidin insan sağlığı ve çevreye karşı oluşturabileceği riskler daha iyi anlaşılmakta ve gerekli önlemler alınabilmektedir.

Tarihi ve Kültürel Önemi

Sülfürik asit, bilim ve endüstri tarihinde önemli bir yer tutar. Bu madde, bilimsel keşiflerden sanayi devrimine kadar çeşitli dönemlerde kilit rol oynamıştır.

Bilim Tarihinde Sülfürik Asit

Sülfürik asit, 18. yüzyılın ikinci yarısında kimya biliminin ilgi alanına girmiştir. Özellikle 1744 yılında yün boyamacılığında kullanılmak üzere sülfürleme yoluyla indigonun işlenmesi, bu asidin ticari olarak talep görmesine neden olmuştur. Kimya tarihinde reaksiyonlar ve analizlerde sıklıkla kullanılan sülfürik asit, asit-baz reaksiyonlarının anlaşılmasında temel bir rol oynamıştır.

Endüstri Devrimi ve Sülfürik Asit

Endüstri Devrimi sırasında, sülfürik asit masif üretim süreçlerinde merkezi bir öneme sahip olmuştur. Bu dönemdeki büyümeyi destekleyen büyük kimyasal işlemlerden biri olan sülfürik asit üretimi, gübrelerden patlayıcılara kadar birçok alanda kullanılmış ve endüstriyel inovasyonun ve ekonomik gelişmenin temel taşlarından biri olarak kabul edilmiştir.

Not: Sülfürik asit ile ilgili bahsedilen venüs ve kalın sülfürik asit bulutları, dünya dışındaki gezegen atmosferlerinde, özellikle Venüs’ün atmosferinde büyük miktarlarda bulunmasıyla bilinir. Ancak bu bölüm, sülfürik asitin dünya tarihi ve kültürel önemi ile ilgilidir, bu nedenle Venüs gezegenindeki sülfürik asit bulutlarına değinilmemiştir.

Dünya Dışı Jeoloji ve Astrobiyoloji

Sülfürik asit, bir gezegenin jeolojik ve atmosferik koşullarını anlamak için önemli bir kimyasal bileşiktir. Dünya dışı jeolojide sülfürik asitin varlığı, özellikle Venus gezegenindeki asit bulutları ve gök taşları üzerindeki organik materyal ile etkileşimi üzerinde durulmuştur.

Venus Gezegeni ve Asit Bulutları

Venus, yoğun ve kalın sülfürik asit bulutlarının bulunduğu bir atmosfere sahiptir. Bu bulutlar, Venus yüzeyine yağmur olarak düşer ve gezegenin yüzey şartlarını oldukça aşındırıcı yapar. Bu koşullar, Venus’ün zorlu iklimini ve düşük habitabilite potansiyelini gösterir.

Gök Taşları ve Organik Materyalin Etkileşimi

Gök taşlarının üzerindeki organik materyal, sürekli olarak uzaydaki çeşitli kimyasal maddelerle etkileşim içindedir. Bu etkileşim, organik moleküllerin daha kompleks yapılar oluşturduğu süreci tetikler. Organik materyal ile sülfürik asit içeren bileşenlerin etkileşimi, gök taşının kimyasal bileşimini zenginleştirir ve astrobiyolojik araştırmalarda potansiyel biyolojik aktiviteye dair ipuçları sunabilir.

Analitik ve Laboratuvar Uygulamaları

Sülfürik asit (H2SO4), ileri düzey laboratuvar ve analitik kimya alanlarında vazgeçilmez bir reaktiftir. Sanayideki geniş kullanımının yanı sıra, analitik metotlarda da özellikle titrasyon işlemleri için tercih edilir. Sülfürik asit ölçüm ve analizleri, NIOSH 7908 standardına uygun olarak yürütülür.

Özellikle volumetrik analizlerde, bilinmeyen bir maddenin derişimi, bilinen derişime sahip sülfürik asit çözeltisi ile titrasyon yöntemiyle bulunabilir. Bu işlem sırasında, sülfürik asit çözeltisinin molaritesine (M) ve hacmine (V) dayanan hesaplamalar yapılır:

 • M1 x V1 = M2 x V2

Kimyasal maddenin tanımlanmasında önemli olan yapısal bilgileri içeren data bankaları, sülfürik asit için de önemlidir. Sülfürik asitin kayıtlı olduğu belirli veri tabanları arasında PubChem CID, KEGG, ChemSpider ve ChEBI bulunur. Ayrıca moleküler yapıyı keşfetmede kullanılan InChI ve SMILES gösterimleri, moleküler tanım ve alışverişi kolaylaştırır.

Sülfürik asit, laboratuvar ortamında dikkatli kullanılmalıdır. Çünkü su ile reaksiyona girer ve yüksek enerji açığa çıkarır. Analitik kimya açısından oldukça önemli olan bu madde, güvenlik önlemleri ile kullanıldığında, analizlerde yüksek doğruluk ve tutarlılık sunar.

Alternatif Asitler ve Sülfürik Asitin Yerini Tutabilecek Maddeler

Sülfürik asit (H₂SO₄), pek çok endüstriyel uygulama için önemli bir kimyasaldır; ancak bazı durumlarda alternatif asitler veya kimyasallar kullanarak benzer sonuçlar elde edilebilir.

Diğer Güçlü Asitler

Hidroklorik asit (HCl), metal işlemeden gıda sanayisine kadar geniş bir kullanım alanına sahip olan Sülfürik asidin yerini alabilecek güçlü bir asittir. İskelet yapısına ve özelliklerine göre Sülfürik asidin uygulamalarında etkili bir alternatif olabilir.

 • Sülfürik asit: Genel endüstriyel uygulamalar, akü üretimi.
 • Hidroklorik asit: Metal çapak temizleme, pH düzenleme.

Sülfüroz asit (H₂SO₃), daha az güçlü olmasına rağmen bazı senaryolarda Sülfürik asit yerine kullanılabilir. Özellikle, renk giderme ve kağıt üretimi gibi süreçlerde Sülfürik asit yerine Sülfüroz asit tercih edilebilir.

Sülfürik Asitin Yerine Kullanılabilecek Kimyasallar

Oleum, yüksek oranda serbest SO₃ içeren Sülfürik asitin daha konsantre bir formudur. Özellikle konsantre asit gerektiren senaryolarda Sülfürik asite göre daha etkin bir alternatif olabilir. Oleum, özellikle üretim sürecindeki etkinliği artıran bir madde olarak tercih edilir.

 • Sülfürik asit: Düşük konsantrasyon gerektiren endüstriyel süreçler.
 • Oleum: Yüksek konsantrasyon gerektiren proseslerde kullanım.

Bisülfit, genellikle Sülfürik asit yerine kullanılabilen ve kağıt hamuru işlemesinde, su arıtımında ve bazı gıda işleme süreçlerinde kullanılan bir kimyasaldır. Bisülfitin asidik özellikleri, Sülfürik asit ile karşılaştırıldığında daha hafiftir ve bazı uygulamalarda daha az korozif bir alternatif sunar.

Asit/KimyasalKarşılaştırmalı Kullanım Alanları
OleumYüksek konsantrasyon gerektiren endüstriyel işlemler
BisülfitKağıt üretimi, su arıtma, gıda işleme

Sıkça Sorulan Sorular

Sülfürik asit, endüstriyel ve laboratuvar uygulamalarında çeşitli kullanımlara sahiptir ve doğru kullanıldığında oldukça faydalıdır, ancak yanlış kullanımı tehlikeli olabilir.

Sülfürik asitin yaygın kullanım alanları nelerdir?

Sülfürik asit, özellikle gübre üretiminde, petrol rafinerisinde ve atık su işlemede yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca otomotiv ve endüstriyel akülerde elektrolit olarak yer alır.

Sülfürik asitin insan sağlığı ve çevre üzerindeki zararları nelerdir?

İnsan sağlığı için yüksek konsantrasyonda tehlikeli olan sülfürik asit, cilt yanıklarına ve solunum yolu problemlerine neden olabilir. Çevreye sızdığında ise toprak ve su kaynaklarına zarar verebilir.

Sülfürik asit ile ilgili temel özellikleri nelerdir?

Sülfürik asit, renksiz ve yağsı bir sıvı olup, güçlü bir asittir. Yüksek kaynama noktasına ve korozyon özelliğine sahiptir. Su ile reaksiyona girdiğinde önemli miktarda ısı açığa çıkarır.

Sülfürik asit hangi endüstriyel süreçlerde kullanılmaktadır?

Gübre ve deterjan üretimi, metal işleme, petrol arıtımı ve ilaç endüstrisi sülfürik asitin en yaygın kullanıldığı süreçler arasındadır.

Sülfürik asite maruz kalındığında alınması gereken önlemler nelerdir?

Sülfürik asite maruz kalındığında hemen kontamine bölgeyi bol su ile yıkamak ve derhal tıbbi yardım almak önemlidir. Ayrıca, madde ile çalışırken uygun kişisel koruyucu ekipman kullanılması şarttır.

Sülfürik asitin diğer adları nelerdir ve neden birden fazla isimlendirme bulunmaktadır?

Sülfürik asit aynı zamanda vitriol yağı olarak da bilinir. Tarihsel olarak kullanılan bu isimlendirmeler, asidin çeşitli dönemlerde ve uygulamalarda farklı isimlerle anılmasına yol açmıştır.

Sülfürik Asitin Diğer İsimleri:

 • Sulfuric acid
 • BOV
 • Dipping acid
 • Oil of vitriol
 • Sulphuric acid
 • Vitriol brown oil
 • Dihydrogen sulfate
 • Contact acid
 • Brimstone acid
 • NSC 248648
 • NSC 38965
 • Ridolene 123
 • Aftec 3000
 • Sulfuric acids
 • Alkyl sulfates
 • Top Lucina HV-QB
 • ADWL 02
 • Top ADD 100
 • Exodo