Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Fosfonik Asit

Fosfonik Asit Satış ve Tedariki

Fosfonik Asit (Fosforöz Asit) satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

13598-36-2

Fosfonik Asit Kullanımı ve Önemi: Endüstriyel Uygulamalar

Fosfonik asit, kimyasal formülü H3PO3 olan renksiz, kristal bir maddedir ve fosforöz asit olarak da bilinir. Molekül ağırlığı 80,987 g/mol olan bu bileşik, kimyada bazen indirgeyici bir ajan olarak kullanılır ve organik sentezde önemli bir rol oynayabilir. Suda ve organik çözücülerde çözünürlüğü, endüstriyel uygulamalarında önemli bir faktördür.

Bileşen olarak fosfonik asidin içerdiği elementler, üç adet hidrojen, üç adet oksijen ve bir adet fosfor atomudur. Suda, etanol ve alkolde çözünür özellikteki fosfonik asit, genellikle stabil bir yapıya sahip ve güçlü bazlarla reaksiyona girme eğilimi göstermez. Bu özelliği onu çeşitli kimyasal işlemler için uygun bir reaktif yapar.

Endüstriyel olarak fosfonik asit, özellikle su arıtma sistemlerinde metal iyonu bağlayıcı olarak ve tarımda bazı fungisitlerin yapımında kullanılır. Fosfonik asidin türevleri olan tuzlar fosfat olarak adlandırılır ve bunlar da geniş bir uygulama alanına sahiptir. Diş hekimliğinde aşındırma çözümü olarak kullanılmasının yanı sıra, fosfatlı gübrelerin üretiminde de önemli bir yer tutar.

Fosfonik Asit Tanımı

Fosfonik asit, kimyasal adıyla Fosforöz Asit olarak bilinir ve molekül formülü H₃PO₃ olan bir kimyasal bileşiktir. Bu bileşik, ağırlıkça yaklaşık 80,987 g/mol bir molekül ağırlığına sahiptir ve bilimsel veri tabanlarında CAS Numarası 13598-36-2 ile tanımlanır.

Kimyasal Yapısı ve Özellikleri

 • Molekül Formülü: H₃PO₃
 • Molekül Ağırlığı: 80,987 g/mol
 • CAS Numarası: 13598-36-2
 • Fiziksel Durumu: Renksiz ve kokusuz bir sıvı

Fosfonik asidin yapısı, üç hidrojen (H), üç oksijen (O), ve bir fosfor (P) atomundan oluşur. Asidik karakteri nedeniyle birçok endüstriyel alanda kullanılır. Fosfonik asit genellikle, stabilizatörler ve plastik materyalleri için ideal bir bileşendir. Özellikle, PVC gibi klorlu polimerlerin stabilizasyonunda önemli bir role sahiptir.

Kullanım Alanları

Fosfonik asit, kozmetik sektöründe de cilt ve tırnak bakım ürünlerinin formülasyonlarında tercih edilmektedir. Bunun yanı sıra, fosfonik asidin organik türevleri, fosfonik asitler olarak adlandırılan, çok çeşitli endüstriyel süreçlerde kullanılan bileşiklere dönüştürülebilir.

Kimya sektöründe, fosfonik asit ve türevlerinin kullanımı çok yönlüdür ve malzeme biliminden sağlık sektörüne kadar geniş bir alanda değerlendirilir.

Kimyasal Özellikler

Fosfonik Asit, genellikle stabil bir yapıya sahip olan ve bazlarla reaksiyona girerek tuzlar oluşturabilen bir bileşiktir. Bu bölümde, asidin kimyasal özelliklerine, pH düzeyine ve sentez metotlarına odaklanılacaktır.

Genel Kimyasal Özellikler

Fosfonik Asit, moleküler formülü H₃PO₃ olan renksiz, kristal bir bileşiğidir. Beyaz renkte olup higroskopik bir yapıya sahiptir, bu yüzden havadaki oksijeni absorbe ederek fosforik asite dönüşebilir. Suda, etanolde ve alkollerde çözünebilir niteliktedir. Fosfonik Asit, kimyasal olarak fosforlu bileşiklerin hazırlanmasında önemli bir ara ürün olarak kullanılır.

pH Düzeyi

Fosfonik Asitin pH seviyesi, genellikle asidik aralıkta yer alır. pH düzeyi, asitleri karakterize eden önemli bir özelliktir ve Fosfonik Asit için bu, çözeltiye bağlı olarak genellikle düşük bir değer alır. Spesifik pH değeri, çözeltinin molaritesine ve çevresel koşullara göre değişebilir.

Sentezi

Fosfonik Asitin sentezlenmesi, birkaç yolla gerçekleştirilebilir. En yaygın yöntem, fosfor triklorürün su reaksiyonuyla hidrolizidir. Bu reaksiyon sırasında fosfonik asit oluşur. Alternatif bir yöntem ise, fosforun yavaş yanması esnasında beyaz uçucu bir toz halinde üretilmesidir. Sentezlenen Fosfonik Asidin saf formu, daha sonra kimyasal reaksiyonlar için ara madde olarak kullanılabilir.

Fosfonik Asit Üretim Süreci

Fosfonik asit üretimi, dikkatli kontrollü kimyasal işlemleri içerir. Üretim süreci genellikle fosforun yanmasıyla başlar. Fosfor, yavaş yanma reaksiyonu sırasında fosfonik asit (fosforik asit olarak da adlandırılır) olarak bilinen renksiz bir toza dönüşür. Bu reaksiyon sonucunda elde edilen ham madde daha sonraki aşamalarda işlenir.

Üretimi sırasında, fosfonik asit için kullanılan hidroklorik asit, önemli bir rol oynar. Hidroklorik asit, fosforun işlenmesi sırasında reaktif bir araç olarak kullanılır. Bu süreçte, maddenin saflığı ve kalitesi büyük önem taşır ve üretim aşamalarında dikkatlice kontrol edilmesini gerektirir.

Ayrıca, fosfonik asitin üretimi sırasında bazı tuzların oluşumu gözlemlenir. Bu tuzlar fosfatlar olarak adlandırılır ve üretim sürecinin doğal son ürünlerinden biridir.

Kısaca, fosfonik asit üretim süreci şu adımlardan oluşur:

 1. Fosforun yavaş yanması
 2. Yanma sonucu elde edilen maddenin hidroklorik asit ile reaksiyonu
 3. Ele elde edilen fosfonik asitin işlenmesi ve saflaştırılması
 4. Son ürün olarak fosfonik asit ve tuzlarının (fosfatlar) oluşumu

Üretim sürecinin her aşamasında modern teknikler ve titiz kalite kontrol prosedürleri uygulanmaktadır. Bu sayede fosfonik asitin istenen teknik özelliklerle ve yüksek saflıkta olması sağlanır.

Kullanım Alanları

Fosfonik Asit, hem sanayi hem de ev kullanımı için üretilen pek çok üründe ana bileşen olarak rol oynar. Bu maddenin kullanım alanları arasında tarım kimyasalları, sanayi temizlik ürünleri, tekstil işlemleri ve hammaddeler yer alır.

Tarım Sektörü

 • Tarım kimyasalları: Fosfonik Asit, bitki besin maddesi olarak ve hastalık mücadelesinde kullanılır.
 • Plastik malzemeler: Tarım sektöründe kullanılan plastik malzemelerin üretim sürecinde stabilizör olarak işlev görür.

Sanayi Uygulamaları

 • Yağlayıcılar: Otomotiv sektöründe kullanılan yağlayıcılarda ve bakım ürünlerinde katkı maddesi olarak tercih edilir.
 • Hammaddeler: Çeşitli endüstriyel proseslerde ara ürün ya da reaktif olarak kullanılır.

Temizlik ve Higiene Özel Ürünler

 • Çamaşır ve bulaşık yıkama ürünleri: Fosfonik Asit, su yumuşatıcı ve metal iyonlarını kontrol etme özelliği sayesinde bu ürünlerde etkin bir bileşen olarak kullanılır.

Tekstil Endüstrisi

 • Kumaş, tekstil ve deri ürünleri: Bu sektörde, boyama işlemleri ve tekstilin işlenmesi esnasında kireç önleyici olarak Fosfonik Asit’ten faydalanılır.

Fiyatlandırma ve Satış

Fosfonik Asit, yani Fosforöz Asit, kimya endüstrisinde yaygın olarak kullanılan bir maddedir. Fiyatlar, üretim kapasitesi ve kullanılan hammaddelerin maliyetine doğrudan bağlıdır. Yeni bir üretim tesisi kurulduğunda, artan üretim kapasitesi fiyatlarda değişikliğe yol açabilir.

Fosfonik Asit fiyatları aşağıdaki etmenlerden etkilenir:

 • Hammaddelerin piyasa fiyatı
 • Üretim maliyetleri
 • Talep miktarı

Satışı genellikle toptan olarak gerçekleşir ve bu alanda faaliyet gösteren firmalar genelde kimya sektöründe uzmanlaşmıştır. Fosfonik Asit’in satışı ve tedariki konusunda danışmanlık ve destek hizmetleri sunan şirketler de bulunmaktadır.

Satış TipiAçıklamaÖnemli Noktalar
Toptan SatışBüyük miktarlarda satışMaliyet avantajları sağlar, genellikle tercih edilir
Perakende SatışDaha küçük miktarlar için satışÖzel kullanımlar veya daha küçük talepler için uygundur

Fiyatlandırma stratejileri, piyasa koşullarına ve hammaddelerin piyasasındaki dalgalanmalara göre belirlenir. Fosfonik Asit’in kullanım alanları dikkate alındığında, satıcılar uzun vadeli sözleşmeler yoluyla fiyat istikrarını sağlamaya çalışabilir. özellikle endüstriyel alanda kullanılan bu kimyasal için güncel fiyat bilgileri ve satış koşulları, ilgili firmaların web sitelerinden veya doğrudan iletişim yoluyla elde edilebilir.

Ambalaj ve Depolama

Fosfonik Asit (Fosforöz Asit), dikkatli bir şekilde ambalajlanmalı ve depolanmalıdır. Kimyasal maddenin doğru şekilde saklanması, ürün güvenliği ve stabilitesi açısından kritik önem taşır.

Ambalaj Şekilleri:

 • Küçük Ambalajlar: Genellikle plastik veya cam şişelerde bulunur.
 • Büyük Ambalajlar: Daha büyük miktarlarda, varil veya IBC konteynerler kullanılır.
 • Tankerler: Endüstriyel kullanım için, kimyasal maddeler dökme olarak tanklarda taşınabilir.

Her bir ambalaj seçeneğinin kendi avantajları ve kullanım koşulları vardır. Ambalajın seçimi, fosfonik asitin amacına, taşınma gerekliliklerine ve depolama koşullarına göre belirlenmelidir.

Depolama Koşulları ve Öneriler:

 • Ürünün hava, nem ve güçlü bazlar gibi uyumsuz maddelerden uzak bir şekilde depolanması gerekir.
 • Fosfonik asit higroskopik özelliktedir, bu yüzden nemi emme eğilimine karşı kapalı ve kuru alanlarda saklanmalıdır.
 • Yüksek sıcaklıklar veya direkt güneş ışığı ürüne zarar verebileceği için, serin ve iyi havalandırılmış bir ortamda muhafaza edilmelidir.

Ambalaj ve depolama, fosfonik asitin kalitesinin korunması ve kullanım süresinin uzatılması için uygun standartlarda ve yöntemlerle yapılmalıdır.

Güvenlik Bilgileri ve Öneriler

Fosfonik asit (fosforöz asit), çeşitli endüstriyel uygulamalarında kullanılan bir kimyasaldır. Güvenli bir kullanım için alınması gereken tedbirler ve güvenlik önerileri önem taşımaktadır.

Kişisel Koruyucu Ekipmanlar:

 • Göz Koruma: Sıkı oturan güvenlik gözlükleri kullanılmalıdır.
 • El Koruma: Dayanıklı kimyasal koruyucu eldivenler (örn. nitril eldivenler) tavsiye edilir.
 • Cilt Koruma: Uygun koruma sağlayan giysiler tercih edilmelidir.
 • Solunum Koruma: Havalandırması yeterli olmayan alanlarda uygun solunum maskeleri gereklidir.

Acil Durum Prosedürleri:

 • Dökülme: Küçük dökülmelerde fosfonik asiti kuru kum, toprak veya uygun bir emici ile kaplayın. Kalan malzemeyi toplayın ve uygun bir atık kabına atın.
 • Cilt ve Göz İle Temas: Fosfonik asit cilde veya göze temas ederse, derhal bol su ile yıkayın ve medikal yardım alın.
 • Yutma: Ağızdan alınması durumunda, kusturmayın ve hemen tıbbi yardım isteyin.

Depolama ve İş Güvenliği İpuçları:

 • Depolama: Serin ve iyi havalandırılmış bir alanda saklayın. Yiyecek ve içeceklerden uzak tutun.
 • İş Güvenliği: Tüm uygulamalarda uygun havalandırma sağlanmalı ve lie yönetmeliklere uygun davranılmalıdır.

Yetkili kurumlarca belirlenen güvenlik prosedürlerine ve kişisel koruma önlemlerine daima uyulması gerektiğini unutmayın.

Fosfonatların Kimyasal Davranışları

Fosfonatlar, fosfonik asitte (H3PO3) bulunan fosfor atomu ile ilişkili fonksiyonel gruplara sahip kimyasal bileşiklerdir. Bu bölümde, özellikle fosfonatların reaktivite ve bağlanma özellikleri üzerinde durulacaktır.

Reaktivite ve Bağlanma Özellikleri

Fosfonatlar, oksijen atomları arasında kuvvetli bir elektronik etkileşim sergiler. Bu etkileşimler, fosfonatların metal iyonlarıyla kompleksler oluşturmasını sağlar. Ligand olarak görev yapan fosfonatlar, özellikle Ni(II) gibi geçiş metalleri ile kararlı koordinasyon bileşikleri meydana getirir. Fosfonik asit molekülünün oksijen atomları, metal iyonlarına karşı yüksek bir afiniteye sahiptir ve bunun sonucunda kararlı krİstal yapılar oluşabilir.

Molekülün içindeki karboksil grubu, fosfonatın reaktivitesini daha da artırabilir. Bu grubun varlığı, fosfonatın metal iyonları ile daha etkileşime girmesine ve ayrıca organik moleküller ile çeşitli kimyasal reaksiyonlar sergilemesine yol açar. Fosfonatlar, bu özellikleri sayesinde birçok endüstriyel ve biyolojik süreçte etkin rol oynar.

Endüstriyel Uygulamalarda Fosfonik Asit

Fosfonik asit, yüksek verimlilik ve çok yönlülük nedeniyle endüstriyel süreçlerde geniş çapta kullanılan bir kimyasaldır. Bu bölümde, korozyon kontrolü, polimer üretimi ve yüzey aktif maddelerde fosfonik asidin rolüne odaklanılacaktır.

Korozyon Kontrolü

Fosfonik asit, metal yüzeylerin korozyona karşı korunmasında önemli bir rol oynar. Su arıtma sistemlerinde, amino trimetilen fosfonik asit üretimi için ana madde olarak kullanılan fosfonik asit, korozyon inhibitörleri arasında yer alır. Özellikle demir (Fe) ve manganez (Mn) kontrolünde, su sistemlerinde oluşabilecek kireçlenme ve korozyonun önlenmesi amacıyla fosfonik asitin tuzları tercih edilir.

Polimer Üretimi

Polimer üretiminde fosfonik asit, reçine ve plastiklerin sentezlenmesi sırasında kullanılan bir katalizör olarak işlev görür. Fosfonik asit tabanlı bileşikler, polimer zincirlerinin yapılandırılmasında ve istenen özelliklerin kazandırılmasında kritik öneme sahiptir. Örneğin, bazik kurşun fosfit üretiminde, alev geciktirici olarak kullanılan polimerlerin hazırlanmasında fosfonik asit önemli bir ara madde olarak rol alır.

Yüzey Aktif Maddeler

Fosfatlar ve fosfonatlar, yüzey aktif maddelerin üretiminde yaygın olarak kullanılan bileşenlerdendir. Fosfonik asit, bu maddelerin sentezinde, özellikle temizlik ve deterjan endüstrisinde kullanılan bileşiklerin eldesinde temel bir reaktant olarak görev yapar. Fosfonik asitin, suyun sertliğini azaltma ve metal katyonlarını bağlama yeteneği, temizleyicilerin etkinliğini artırmak için kritik bir özelliktir.

Fosfonik Asitin Rolü

Fosfonik asit, çeşitli biyo-kimyasal süreçlerde önemli işlevlere sahiptir ve bu alanda uzman yazarların çalışmalarına konu olmuştur. Danışmanlık hizmetleri de fosfonik asidin kullanımı ve uygulamaları konusunda bilgi ve rehberlik sağlamaktadır.

Biyo-kimyasal Prosesler

Fosfonik asit, bazı bitki koruma stratejilerinde mantar hastalıklarına karşı sistemik bir fungisit olarak işlev görür. Bu asitin tuzları, bitkilerin hastalıklarla mücadelesine yardımcı olur. Ayrıca, bu asit, bazı biyolojik moleküllerin sentezinde kilit role sahip olup, kimyasal reaksiyonlarda indirgeyici ajan olarak da kullanılır.

Biyo-kimyasal rolü:

 • Bitki koruma ürünlerinde mantar önleyici.
 • Reaktif oksijen türlerini nötralize ederek antioksidan olarak hareket eder.
 • Kimyasal süreçlerde indirgeyici ajan olarak işlev görür.

Yazar ve Danışmanlık

Fosfonik asit ve türevleri hakkında bilgi sunan yazarlar, kimyasalın kullanımı ve uygulamaları üzerine detaylı eserler yazmışlardır. Bu konular genellikle akademik dergilerde yayınlanan makalelerde ve endüstriyel uygulamaları anlatan teknik kitaplarda bulunur. Danışmanlar ise fosfonik asitin aplikasyonları, depolanması ve güvenliği konusunda önemli bilgiler sağlarlar ve bu kimyasalın doğru kullanımı için rehberlik ederler.

Yazar ve danışmanlık rolleri:

 • Yazarlar: Fosfonik asidin kullanım alanlarına ve önemine ilişkin yazılı eserler sağlarlar.
 • Danışmanlar: Endüstriyel ve akademik kontekstlerde fosfonik asidin uygulanışı hakkında rehberlik ve bilgi sunarlar.

Pazar Analizi ve Gelecek Beklentileri

Fosforik asit yakıt hücresi pazarı, enerji çözümlerinde yenilik arayışında kararlı bir büyüme göstermektedir. 2018 yılında pazarın büyüklüğü 0,28 milyar ABD doları olarak kaydedilmiş ve 2026 yılına kadar 1,12 milyar ABD dolarına ulaşması beklenmektedir. Bu süreçte yıllık ortalama büyüme oranı (%19,0 gibi dikkate değer bir CAGR) sergileyeceği öngörülmektedir.

Sektörün genişlemesindeki en büyük etken, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artması ve çevresel sürdürülebilirlik talepleridir. Aşağıda pazarın genel özelliklerini özetleyen bir tablo bulunmaktadır:

YılPazar Büyüklüğü (ABD doları)
20180,28 milyar
20261,12 milyar

Pazarın uygulama alanları arasında araçlar, kojenerasyon sistemleri ve diğer endüstriyel kullanımlar sayılabilir. Mevcut eğilimler, enerji depolama ve üretim yöntemleri olarak fosforik asit yakıt hücresi teknolojisinin, gelecek vaat eden bir segment olduğunu göstermektedir.

Coğrafi olarak, pazarın bölgesel büyüme potansiyelleri çeşitlilik göstermektedir. Gelişmekte olan ekonomilerdeki altyapı gelişmeleri ve enerji gereksinimleri, fosforik asit yakıt hücresi pazarının genişlemesini destekleyecek başlıca faktörlerdir.

Analizler, fosforik asit yakıt hücresi pazarının gelişimindeki büyüme trendinin, ileri teknoloji araştırmaları ve çevre dostu enerji çözümlerine olan talebin artmasıyla süreceği yönündedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Bu bölüm, fosfonik asit ve onun bitkiler için önemi, kalıntılarına neden dikkat edilmesi gerektiği gibi konulara dair sıkça sorulan soruları ele almakta ve bilgilendirici cevaplar sağlamaktadır.

Fosforik asidin bitkiler için önemi nedir?

Fosforik asit, bitkilerin kök gelişimini ve enerji transferini destekleyen, fotosentez ve hücre bölünmesi süreçleri için kritik olan fosfor ihtiyacını karşılar.

Fosfonik asit kalıntılarına neden dikkat edilmelidir?

Fosfonik asit kalıntıları insan ve hayvan sağlığı için zararlı olabileceği gibi, çevre kirliliğine de neden olabilir ve bu nedenle gıda güvenliği açısından kritik öneme sahiptir.

Fosforik asit ve fosforöz asit arasındaki kullanım alanları nelerdir?

Fosforik asit sıklıkla gübre ve deterjan üretiminde kullanılırken, fosforöz asit gübrelerden ziyade fungisitlerde ve metal işleme sanayinde tercih edilmektedir.

Fosfat ve fosfonat bileşikleri arasındaki temel farklar nelerdir?

Fosfat bileşikleri genellikle bitki besin maddesi olarak kullanılırken, fosfonat bileşikleri daha çok fungisit olarak kullanım bulur ve bitkiler tarafından direk alınabilir formdadır.

Fosforik asit gübresinin tarımda kullanım avantajları nelerdir?

Fosforik asit gübresi, bitki köklerinin daha sağlıklı gelişmesine kendine has yüksek çözünürlülüğüyle yardımcı olur, verimi artırır ve tarımsal üretkenliği destekler.

Fosforik asitin kimyasal ve fiziksel özellikleri nelerdir?

Fosforik asit, H3PO4 kimyasal formülüne sahip olup erime noktası 40-42,4 °C, kaynama noktası ise 212 °C’dir; ayrıca yoğunluğu 1,6845 g/cm3’dür ve güçlü bir asittir.

Fosfonik Asitin Diğer İsimleri:

 • Phosphonic acid
 • Dihydroxyphosphine oxide