Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sodyum Tiyosülfat

Sodyum Tiyosülfat Satış ve Tedariki

Sodyum Tiyosülfat satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

7772-98-7

Sodyum Tiyosülfat Kullanımı

Sodyum tiyosülfat, formülü Na2S2O3·5H2O olan, tipik olarak beyaz veya renksiz pentahidrat formunda bulunan inorganik bir bileşiktir. Suda çok iyi çözünen ve efloresan özellik gösteren bu katı madde, ortam sıcaklığına bağlı olarak kristal suyunu kaybedebilir. Kimyasal adı sodyum hiposülfit olarak da bilinir ve molar kütlesi 158,11 g/mol’dür.

Bu bileşik, fotoğrafçılıkta yaygın olarak kullanılmaktadır. Fotoğraf banyosunda, fotoğrafların çıkarılma sürecinde, sodyum tiyosülfat gümüş halojenür bileşiklerini çözerek görüntülerin sabitlenmesinde kritik bir rol oynar. Ayrıca, iyodometri denen analitik kimya alanındaki titrasyon işlemlerinde de önemli bir yere sahiptir. Burada, nicel analiz yöntemleri için bir indirgeme ajanı olarak işlev görür.

İlaç endüstrisinde ve tıbbi uygulamalarda da karşımıza çıkan sodyum tiyosülfat, toksik olmayan yapısıyla çeşitli tedavilerde ve zehirlenme durumlarında kullanılır. Ancak, sodyum tiyosülfat toz halindeyken ya da yüksek sıcaklıklarda eritildiğinde sülfür oksit gibi zararlı gazlar çıkarabilir. Bu nedenle, manipülasyon sırasında dikkat edilmesi gereken belirli güvenlik önlemleri vardır. Cilt ve mukoza zarlarına temasında tahrişe neden olabilecek olan bu kimyasal, uzun süreli solunum yoluyla maruz kalındığında ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Sodyum Tiyosülfat Nedir?

Sodyum tiyosülfat (Na2S2O3), beyaz kristal bir yapıya sahip inorganik bir bileşiktir ve çoğunlukla pentahidrat formunda, yani Na2S2O3·5H2O formülünde bulunur. Genel özellikleri itibariyle suda iyi çözünen ve efloresan bir madde olduğu bilinmektedir.

Kimyasal yaklaşımda, sodyum tiyosülfat bazı endüstriyel uygulamalarda, özellikle de fotoğrafçılıkta gümüş halojenürlerin reaksiyona girmemiş hallerini sabitlemede kullanılır. Bu özelliği onu fotoğraf geliştirmede kritik bir kimyasal hale getirir.

ÖzellikDeğer
FormülNa2S2O3
Molar Kütle158,11g/mol
Yoğunluk1,67g/cm³
Erime Noktası48,3°C

Kimyasal güvenlik açısından, deri ile temasında önemli bir tehlike oluşturmayan sodyum tiyosülfat, laboratuvar pratiklerinde eldiven ve gözlük kullanımını gerektirebilir. Güvenlik standartlarının bir gereği olarak, koruyucu ekipmanın kullanımı, herhangi bir kimyasal maddeyle çalışırken oluşabilecek riskleri minimize eder.

Sodyum tiyosülfatın kullanım alanları sadece fotoğrafçılıkla sınırlı değildir; iyodometri reaksiyonlarında titrasyon amacıyla kullanımı da yaygındır. Titrasyon, bir çözeltinin konsantrasyonunu belirlemek için kullanılan bir yöntemdir ve sodyum tiyosülfat bu süreçte indikatör olarak işlev görür.

İleri kimyasal bilgilere meraklı kullanıcılar için kısaca belirtmek gerekirse, sodyum tiyosülfat, tiyosülfat iyonu (S2O3^2−) içerir ve bu bakımdan sülfit ve sülfat ile yakın kimyasal akrabalıklara sahiptir, ancak onlardan farklı özellikler gösterir. Hypo olarak da adlandırılan bu bileşik, hem endüstriyel hem de analitik kimyada geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Tarihçe ve Önemi

Sodyum tiyosülfat, ilk olarak fotoğrafçılığın gelişimi sırasında önemli bir madde olarak ortaya çıkmıştır. 19. yüzyılda, bu bileşik fotoğraf filmlerindeki gümüş tuzlarını çözerek sabitleyici olarak kullanılmaya başlanmıştır. Sodyum tiyosülfatın fotoğrafçılıkta kullanımı, görüntülerin kalıcı hale getirilmesinde devrim yaratmıştır.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) Temel İlaçlar Listesi’nde de yer alan sodyum tiyosülfat, çeşitli tıbbi durumlar için kritik öneme sahip bir antidot olarak değerlendirilmektedir. Cyanide zehirlenmelerinde hızlı ve etkili bir antitez olan bu bileşik, hayat kurtarıcı bir işlev görür.

Akademik literatürde sodyum tiyosülfatın, iyodometri gibi kimyasal analiz yöntemlerinde de kullanıldığına dair çok sayıda kaynak bulunmaktadır. Bu metod, kimyasal maddelerin miktarını belirlemek için önemlidir.

Ancak, özellikle tıbbi referanslarda, kullanım alanlarının yanı sıra sodyum tiyosülfatın dozajı, saklama koşulları ve yan etkileri gibi konulara dikkat edilmesi gerektiği vurgulanır. Raf ömrü tipik olarak 2 yıl olan bu bileşik, süresi dolmuşsa kullanılmamalıdır çünkü etkinlik kaybı başlamış olabilir.

Kısacası, sodyum tiyosülfat tarihi boyunca fotoğrafçılık ve tıp dünyası için vazgeçilmez bir bileşen olmuştur ve günümüzde de çeşitli uygulamalarda önemini korumaktadır.

Kimyasal Yapı ve Oluşumu

Sodyum tiyosülfat, moleküler düzeyde kompleks bir yapıya sahiptir ve hem endüstriyel hem de tıbbi uygulamalarda rol oynar. Bu bölüm, kimyasal formülü ve tepkimeleri ile detoksifiye edici özellikleri açısından temel bir bakış sunmaktadır.

Kimyasal Formül ve Tepkimeleri

Kimyasal Formülü: Sodyum tiyosülfatın kimyasal formülü Na₂S₂O₃’tür. Tipik olarak beyaz bir kristal olan bu inorganik bileşik pentahidrat formunda Na₂S₂O₃·5H₂O olarak bulunur.

 • Moleküler Ağırlık: Susuz hali 158.11 g/mol, pentahidrat formu ise 248.18 g/mol moleküler ağırlığa sahiptir.

Tepkimeleri:

 • Sodyum tiyosülfatın oluşumu, sodyum sülfat (Na₂SO₄) ve kükürtle (S) belirli koşullar altında tepkimeye sokularak gerçekleştirilir. Bu reaksiyon sürecinde tiyosulfat aniyonu (S₂O₃²⁻) oluşur ve bu ion iki farklı kükürt atomunu içerir; ortadaki kükürt +6 değerlikliyken, ikinci kükürt -2 değerliklidir.
 • Tiyosülfat aniyonu, tetrahedral bir yapıya sahiptir ve thiosulfuric acid (H₂S₂O₃) türevlerinden kaynaklanır.

Detoksifiye Edici Agent Olarak Kullanımı

Sodyum tiyosülfat, detoksifiye edici bir ajandır ve çeşitli endüstriyel ve biyolojik proseslerde kullanılır.

 • Rhodanese Enzimi: İnsan vücudunda, sodyum tiyosülfat siyanidin toksisitesini azaltmak için rhodanese (tiyosülfat sulfurtransferase) enzimi ile birlikte çalışır. Rhodanese, siyanid iyonlarını thiosulfate aniyonuna dönüştürme sürecinde katalizör olarak görev alır.
 • Hücresel Solunum: Rhodanase, hücresel solunumda önemli bir role sahiptir ve tiyosülfatın detoksifiye edici özellikleri, bu enzim aracılığıyla işlev görür.

Tıbbi uygulamaların yanı sıra, sodyum tiyosülfat sulfit ve sulfate dönüşümünde de önemli bir rol oynar. Bu bileşiğin kapasitesi, çeşitli kimyasalların nötralize edilmesinde etkili bir çözüm olarak ön plana çıkar.

Tıbbi Kullanım Alanları

Sodyum tiyosülfat, tıbbi alanda özellikle zehirlenmeler ve bazı tedavi süreçleri sırasında önemli bir role sahiptir. Bu kimyasal madde, siyanür zehirlenmelerinde hayat kurtaran bir antidot olarak, hemodiyalizde kalsiyum birikimini önlemekte ve kemoterapi ilişkili yan etkilerin azaltılmasında kullanılır.

Siyanür Zehirlenmesi Antidotu

Sodyum tiyosülfat, siyanür zehirlenmesine karşı etkili bir antidot olarak kullanılır. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanmıştır ve genellikle hidroksokobalamin ile kombinasyon halinde infüzyon yoluyla verilir. Erkânlar ve çocuklar üzerindeki etkisi iyi belgelenmiş olan bu tedavi, siyanürün vücuttan uzaklaştırılmasını hızlandırır.

Hemodiyalizde Kalsifikasyonun Önlenmesi

Sodyum tiyosülfat, hemodiyaliz hastalarında görülen ve kalsifikasyon olarak bilinen kalsiyum birikimi probleminin tedavisinde kullanılır. Bu durum, ciddi doku hasarlarına ve ağrıya sebep olabilen bir komplikasyondur. Sodyum tiyosülfat, kalsifikasyonu önleyerek bu hasar riskini azaltır.

Kemoterapi İlişkili Yan Etkiler

Kemoterapi sürecinde kullanılan sisplatin gibi ilaçlar, işitme kaybı gibi ototoksik yan etkilere neden olabilir. PEDMARK adlı ilacın etken maddesi olan sodyum tiyosülfat, infüzyon yoluyla verilerek, bu tür yan etkileri azaltmada etkili olduğu gösterilmiştir. Hamilelik sırasında kullanımı konusundaki araştırmalar devam etmektedir ve her yaş grubundan hastanın güvenliği açısından önem arz eder.

Kullanım ve Dozaj

Sodyum tiyosülfat, genellikle injeksiyon şeklinde kullanılan bir bileşiktir. Dozaj, hastanın durumuna ve tedavi amaçlarına göre doktor tarafından belirlenir.

Cisplatin İle İlişkili Toksisiteyi Azaltma:

 • Yetişkinler için: Genellikle, cisplatin uygulamasından 6 saat sonra, sodyum tiyosülfat infüzyon yoluyla verilir.
 • Dozaj: Spesifik dozaj klinik çalışmalar temelinde ayarlanabilir ve optimal fayda sağlamak için bireyselleştirilmelidir.

Siyanür Zehirlenmesinin Tedavisi:

 • Acil Durumda Kullanım: Siyanür zehirlenmesinde sodyum tiyosülfat, zehirlenmenin şiddetine göre dozlandırılır ve genellikle damar içi infüzyon yoluyla verilir.
 • Dozaj: Hasta ağırlığına ve zehirlenme derecesine bağlı olarak doz ayarlaması yapılır.
Hastalık DurumuYöntemOrtalama Dozaj
Cisplatin ToksisitesiDamar içi infüzyonDoktor tarafından belirlenir
Siyanür ZehirlenmesiDamar içi infüzyonHasta ağırlığına bağlı

Klinik ortamda, sodyum tiyosülfat kullanımından önce ve sonra hastanın durumu dikkatle izlenmelidir. Kullanım sırasında olası yan etkiler için hasta gözetim altında tutulur.

Not: Sodyum tiyosülfatın tıbbi kullanımı doktor kontrolünde olmalı ve reçete edildiği şekilde uygulanmalıdır. Herhangi bir yan etki durumunda derhal tıbbi yardım alınmalıdır.

Yan Etkiler ve Güvenlik

Sodyum tiyosülfatın kullanımı, yan etkileri ve güvenlik profili, uygulamanın yanı sıra izlenmesi gereken özel durumları içerir. Bu bölüm, bu ilaçla ilişkili yaygın yan etkilerden, alınması gereken önlemlere kadar bir dizi önemli bilgiyi kapsamaktadır.

Yaygın Yan Etkiler

 • Kusma: Sodyum tiyosülfat kullanımının en sık rastlanan yan etkisi.
 • Baş ağrısı: Bazı hastalar ilacı aldıktan sonra baş ağrısı şikayetinde bulunmuştur.
 • Hipotansiyon: Kan basıncında düşüş, gözlemlenen yan etkiler arasındadır.

Ciddi Sağlık Reaksiyonları

 • Metabolik Asidoz: Nadiren, metabolik asidoz forma ciddi bir sağlık reaksiyonu gelişebilir.
 • Alerjik Reaksiyonlar: Alerji tarihçesi olan bireylerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Kullanım Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • İlaç Etkileşimleri: Sodyum tiyosülfat başka ilaçlarla etkileşime girebilir, özellikle kullanım sırasında dikkat edilmesi gereken bir husustur.
 • Zehir Kontrol Merkezi: Yan etkiler ciddiye gitmeye başladığında, hemen bir zehir kontrol merkezi ile iletişime geçmek önemlidir.

Özel Popülasyonlarda Kullanım

 • Hamilelik: Sodyum tiyosülfatın hamilelik sırasında kullanımının güvenliği net değildir.
 • Renal Yetmezlik: Böbrek fonksiyonları bozuk bireylerde doz ayarlaması yapılmalıdır.
 • Çocuklar ve Yetişkinler: Yaş gruplarına göre farklı dozajlar ve uygulama süresi gerekebilir.

Endüstriyel ve Diğer Kullanım Alanları

Sodyum tiyosülfat çeşitli endüstriyel ve ticari uygulama alanlarında önemli bir rol oynar. Bu bölümde, özellikle fotografide geliştirici olarak kullanımı, su arıtma süreçlerindeki etkinliği ve tarım ile bahçecilik alanındaki faydaları açıklanmaktadır.

Fotografi ve Geliştirici Olarak Kullanımı

Fotografide, sodyum tiyosülfat film banyolarında sabitleyici (fixer) olarak hizmet eder. Bu bağlamda, gümüş tuzlarını (silver halides) çözme yeteneği sayesinde film geliştirme süreçlerinde kilit bir bileşendir. Fotografik işlemlerde kullanılan sodyum tiyosülfat, fotoğrafların kalıcı olmasını sağlamak için gereklidir.

Su Arıtma ve Çevresel Etkileri

Sodyum tiyosülfat, su arıtma kimyasalları arasında yer alır ve çeşitli su arıtma süreçlerinde kullanılır. Özellikle, suyun pH seviyesini düzenlemek ve ağır metalleri nötralize etmek için etkili bir şekilde kullanılır. Ayrıca, hidrojen sülfid (H₂S) ve diğer sülfür bileşiklerinin zehirleyici etkilerini azaltmakta kullanılan bu bileşik, endüstriyel atık suların temizlenmesinde ve çevresel zararlarının minimuma indirilmesinde önemlidir.

Tarım ve Bahçecilik Alanında Kullanımı

Tarım ve bahçecilikte sodyum tiyosülfat, toprak koşullarını iyileştirmeye yardımcı olan bir sülfür kaynağı olarak kullanılır. Ammonium tiyosülfat çözeltisi, bitki besleme ve gübreleme işlemlerinde kullanılır ve mikroorganizma büyümesini teşvik ederek verimliliği artırır. Toprağın pH dengesini düzenleyerek bitki sağlığını destekleyen bu bileşik, aynı zamanda bazı mikrobik hastalıkların önlenmesinde rol oynar.

Etkileşimler ve Uyarılar

Sodyum tiyosülfat, özellikle akut siyanür zehirlenmesinin tedavisinde kullanılan önemli bir antidottur. Bu ilacın kullanımında dikkat edilmesi gereken etkileşimler ve uyarılar şunlardır:

İlaç Etkileşimleri: Sodyum tiyosülfatın diğer ilaçlarla etkileşimi bilinmektedir. Özellikle,

 • Sodyum Nitrit: Siyanür zehirlenmesinin tedavisinde sodyum tiyosülfat, sodyum nitrit ile birlikte sıralı kullanılır. Bu ilaçların birlikte kullanımı, tedavinin etkinliğini artırır.
 • Diğer İlaçlar: Hastanın aldığı diğer ilaçlarla olası etkileşimleri gözlemlemek için doktor veya eczacıya danışılması çok önemlidir.

Doz Aşımı ve Reaksiyonlar: Herhangi bir ilaçta olduğu gibi, sodyum tiyosülfatın doz aşımı ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Yanlış dozlama, genellikle istenmeyen yan etkilere yol açar.

Yan Etkiler ve Uyarılar: Sodyum tiyosülfatın kullanımı bazı yan etkilere neden olabilir. Olası yan etkiler arasında alerjik reaksiyonlar, baş dönmesi, bulantı veya kusma gibi belirtiler gözlemlenebilir. Aşırı duyarlılık durumunda veya yan etkilerin şiddetli olduğu durumlarda, derhal tıbbi yardım alınmalıdır.

Dozaj Formları: Bu ilaç enjeksiyon yoluyla ve genellikle hastane koşullarında uygulanır. Tedavi, ilgili sağlık profesyonelleri tarafından kontrol edilmelidir.

Tedavi süresince hastaların ve sağlık profesyonellerinin ilacın etkileşimleri ve uyarıları hakkında bilgi sahibi olması ve dikkatli kullanımı sağlaması önemlidir.

Depolama ve Stabilite

Sodyum tiyosülfatın uygun depolama koşulları, bileşiğin stabilitesini ve kullanım ömrünü doğrudan etkiler. Bu kimyasal madde, serin, kuru ve iyi havalandırılan alanlarda saklanmalıdır. Depolama sırasındaki ideal sıcaklık ve nem seviyelerinin korunması, ürünün ömrünü uzatabilir.

Sodyum tiyosülfat çözeltisi ise, ışıktan korunaklı ve sıkıca kapatılmış kaplarda muhafaza edilmelidir. Bileşenin doğru depolanması aşağıdaki gibidir:

 • Sıcaklık: Oda sıcaklığı, tercihen 20°C civarında idealdir.
 • Nem: Düşük nem oranları tercih edilir.
 • Işık: Doğrudan güneş ışığından kaçınılmalıdır.
 • Havalandırma: Havalandırması iyi bir ortam şarttır.

Sodyum tiyosülfatın depolandığı kaplar kimyasal dayanıklılığa sahip malzemelerden (örneğin HDPE) yapılmalı ve sızdırmazlık için kontrol edilmelidir. Ayrıca, etrafa zarar verebilecek diğer kimyasallardan ayrı tutulmalıdır.

Depolanacak ürünün raf ömrü genellikle iki yıl olarak belirlenmiştir. Saklama süresinin sonuna yaklaşıldığında, bileşiğin etkinliğinin azalabileceği akılda tutulmalıdır. Bu nedenle, süresi geçmiş sodyum tiyosülfat kullanılmamalıdır.

Kullanım alanlarının genişliği göz önüne alındığında, doğru depolama pratikleri, sodyum tiyosülfatın etkinliğinin ve güvenliğinin muhafaza edilmesi için kritik öneme sahiptir.

Sıkça Sorulan Sorular

Bu bölümde sodyum tiyosülfat ile ilgili en sık sorulan sorulara yanıt bulacaksınız.

Sodyum tiyosülfatın kullanım amaçları nelerdir?

Sodyum tiyosülfat, tıp alanında zehirli maddelerin nötralize edilmesi, yodometrik titrasyonlar, suların deklorlanmasında ve altın çıkarılması işlemlerinde kullanılır.

Sodyum tiyosülfat hangi formüle sahiptir?

Sodyum tiyosülfatın kimyasal formülü Na2S2O3’tür. Genellikle pentahidrat formu, yani Na2S2O3·5H2O şeklinde bulunur ve böylece moleküler ağırlığı 248.18 g/mol olur.

Sodyum tiyosülfatın sağlık sektöründe kullanımı nasıldır?

Sağlık sektöründe sodyum tiyosülfat, zehirlenmelere karşı antidot olarak ve diyazotizyon işlemlerinde yararlanılır. Ayrıca, cildi radyasyonun zararlı etkilerinden korumak için de kullanılabilir.

Sodyum tiyosülfatın satın alma yöntemleri nelerdir?

Sodyum tiyosülfat, kimyasal hammadde sağlayıcıları, laboratuvar ve araştırma malzemeleri satışı yapan yerlerden, hem çevrimiçi platformlar üzerinden hem de fiziksel mağazalardan satın alınabilir.

Sodyum tiyosülfata ait fiyat bilgileri genel olarak nasıldır?

Sodyum tiyosülfatın fiyatı, satın alma miktarına, saflık derecesine ve tedarikçiye göre değişiklik gösterir. Genellikle, fiyatlar piyasadaki arz ve talebe göre belirlenir.

Sodyum tiyosülfatın olası zararları var mıdır?

Sodyum tiyosülfat genellikle toksik olmayan bir madde olarak kabul edilse de, parçalanma veya erime işleminde toksik sülfür oksit dumanları açığa çıkabilir. Bu dumanlar göz, cilt ve mukozalara zarar verebilir ve uzun süre solunması ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Sodyum Tiyosülfatın Diğer İsimleri:

 • Thiosulfuric acid (H2S2O3), sodium salt (1:2)
 • Thiosulfuric acid, disodium salt
 • Thiosulfuric acid (H2S2O3), disodium salt
 • Disodium thiosulfate
 • Hypo
 • Sodium thiosulfate
 • Sodium thiosulfate anhydrous
 • Sodium thiosulfate (Na2(S2O3))
 • Sodium oxide sulfide (Na2S2O3)
 • Sodium thiosulphate
 • S-Hydril
 • Sodium hyposulfite
 • Sodothiol
 • Declor-It
 • Chlorine Control
 • Chlorine Cure
 • Disodium thiosulphate
 • Desilube 88
 • Sulfactol
 • Ametox
 • Antichlor
 • Sulfothiorine
 • MFS 50