Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sodyum Nitrit

Sodyum Nitrit Satış ve Tedariki

Sodyum Nitrit satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

7632-00-0

Sodyum Nitrit Kullanımı: Gıda Sanayisindeki Rolü

Sodyum nitrit, NaNO2 kimyasal formülüne sahib olan inorganik bir bileşiktir. Bu bileşik, beyazdan hafif sarımsıya değişen bir renge sahip kristalin tozdur. Suda oldukça çözünür ve higroskopik özellikleri ile bilinir yani suyu çekme eğilimindedir. Sodyum nitrit, endüstriyel açıdan oldukça önemli bir nitrit tuzudur ve birçok farklı uygulamada kullanılır.

Gıdada kullanımı en çok bilinen özelliklerinden biridir; botulizmi önlemeye yardımcı olmak için et ürünlerine katkı maddesi olarak eklenir. Böylece, hem etin raf ömrünün uzamasını sağlar hem de et ürünlerine hoş bir kırmızı renk katar. Ancak, kolon kanseri riski ile ilişkilendirilmiş olması nedeniyle tüketiminde dikkatli olunması önerilmektedir.

Sodyum nitrit aynı zamanda farmasötik ürünlerin, boyaların, zirai ilaçların ve çeşitli organik bileşiklerin üretiminde de kullanılır. Öncü bir madde olarak, kimyasal sentezlerde ve endüstriyel süreçlerde geniş bir yelpazede işlev görür. Sodyum nitritin çok yönlü kullanımı, onu çeşitli sektörlerde vazgeçilmez kılmaktadır.

Sodyum Nitrit Tanımı ve Kimyasal Özellikleri

Sodyum nitrit, endüstri ve gıda koruma sektörlerinde yaygın olarak kullanılan bir katkı maddesidir ve hemoglobin ile oksijenin birleşme kapasitesi üzerinde etkileri bilinmektedir.

Kimyasal Yapı ve Reaksiyonlar

Sodyum nitrit, NaNO₂ formülüne sahip inorganik bir bileşiktir. Kimyasal yapısı nedeniyle hem indirgeyici hem de oksitleyici özellikler gösterebilir ve çeşitli reaksiyonlar için uygundur.

 • Kimyasal Formülü: NaNO₂
 • Moleküler Ağırlığı: 69.00 g/mol

Bu bileşik su içinde yüksek oranda çözünür bir yapıya sahiptir ve higroskopik özellik gösterir; bu da onu nemli ortamlarda çekici kılar. Sodyum nitritin konsantrasyonu, oksijen ve hemoglobin ile olan etkileşiminde önemlidir. Yüksek konsantrasyonlarda, nitrit hemoglobini etkileyerek, oksijen taşıma kapasitesini azaltabilir. Bu reaksiyonlar, sodyum nitritin karakteristik renk sabitleme ve antimikrobiyal etkilerini de açıklar.

Sodyum Nitritin Kullanım Alanları

Sodyum nitrit, geniş bir kullanım yelpazesine sahip, özellikle gıda sektöründe koruyucu olarak ve endüstriyel işlemlerde kullanılmaktadır.

Endüstriyel Üretim

 • Metalurji: Sodyum nitrit, metallerin yüzey işleminde kullanılır ve korozyona karşı etkili bir önleyici olarak görev yapar.
 • Isı Transferi: Özellikle havaalanı pistlerinde ısı transferi sağlama amaçlı bir ürün olarak tercih edilir.
 • Tekstil Endüstrisi: Renklendirici ve boyaların imalatında etkin bir bileşen olarak kullanılır.

Gıda Katkı Maddesi Olarak Kullanımı

 • Koruyucu: Sodyum nitrit, pancar, havuç ve patates gibi kökü yenen sebzelerde ve işlenmiş et ürünlerinde bakterilerin büyümesini inhibe ederek gıdaların raf ömrünü uzatır.
 • Et Ürünleri: Sucuk, sosis, salam, pastırma ve hamburger köftesi gibi et ürünlerinde renklendirme ve lezzet artırma amaçlı koruyucu olarak kullanılır.

Tıbbi Amaçlar ve Diğer Kullanımlar

 • Analitik Kimya: Çeşitli kimyasal reaksiyonlarda reaktif olarak işlev görür.
 • Sodyum nitrit, aynı zamanda etkili bir antimikrobiyal ajan olarak et ve balık ile bazı peynir çeşitlerinde de kullanılmaktadır.

Sağlık Üzerine Etkileri

Sodyum nitrit, özellikle et ürünlerinin işlenmesinde kullanılan bir katkı maddesi olarak bilinir ve insan sağlığını direkt etkileyebilir. Kullanımının dikkatli yapılması, belirli düzeylerin aşımının bazı sağlık risklerini beraberinde getirebileceği hususu gözetilmelidir.

Methemoglobinemia ve Zehirlenme Riskleri

Sodyum nitrit, aşırı tüketildiğinde methemoglobinemia hastalığına yol açabilir. Methemoglobin, normal hemoglobin yerine oksijen taşımada etkisiz bir pigment formudur. Methemoglobin oluşumu, kanın oksijen taşıma kapasitesini düşürerek kişilerde zehirlenme belirtilerini tetikleyebilir. Bu durum, özellikle çocuklarda ve yüksek düzeyde nitrit içeriğine sahip gıdaların tüketilmesi halinde görülebilir.

Oksijen Taşıma Fonksiyonları Üzerine Etkiler

Sodyum nitrit, hemoglobin üzerindeki etkisiyle kanın oksijen taşıma fonksiyonunu bozabilir. Bu bozukluk kalp dahil olmak üzere tüm organlar için kritik bir sorun oluşturabilir çünkü dokulara yeterli oksijen ulaşmaması ciddi sağlık problemlerine sebep olur. Güvenlik sınırlarının iyi belirlenmesi ve tüketimin kontrol altında tutulması, bu tip risklerin minimize edilmesi için önemlidir.

Nitrozaminler ve Karsinojenik Etkiler

Nitritler, proteinli gıdaların işlenmesi sırasında aminler ile tepkimeye girerek nitrozaminleri oluşturabilir. Bu bileşikler potent karsinojenik etkiye sahip olup, özellikle jambon ve diğer işlenmiş et ürünleriyle ilişkilendirilir. Nitrozaminlerin oluşumu ve bunların insan sağlığı üzerindeki etkilerinin minimize edilmesi, gıda güvenliği ve halk sağlığı açısından büyük önem taşır. Uygun işleme teknikleri ve tüketim alışkanlıklarının ayarlanması bu tehlikeyi azaltabilir.

Maruziyet ve Toksikolojisi

Sodyum nitrit, hem gıda işleme sektöründe koruyucu olarak hem de sanayide farklı uygulamalarda kullanılan yaygın bir kimyasaldır. Maruziyet, özellikle yüksek dozlarda, çeşitli sağlık etkilerine yol açabilir.

Akut ve Kronik Maruziyet Sonuçları

Akut Maruziyet:

 • Baş ağrısı: Akut maruziyet sırasında bireyler sıklıkla baş ağrısından şikayet ederler.
 • Bilinç Durumu: Aşırı miktarlarda sodyum nitrit alımı, bilinç kaybına yol açabilir.
 • Siyanoz: Oksijen taşıma kapasitesinin azalması sonucu ciltte mavi renklenme görülür.

Kronik Maruziyet:

 • Hipoksi: Uzun süreli maruziyet beyinde oksijen seviyesinin düşmesine (hipoksi) ve buna bağlı hasara sebep olabilir.
 • Kumulatif Etkiler: Kronik maruziyet, zamanla toksik etkilerin birikmesine neden olabilir, çünkü vücut her maruz kaldığında kimyasalı tamamen atamayabilir.

Uygulamalı Toksikoloji ve İlk Yardım

Toksikoloji:

 • Metilen Mavisi: Sodyum nitrit zehirlenmelerinde antidot olarak kullanılır, çünkü nitrit zehirlenmeleri stoku çözme kabiliyetine sahiptir.
 • Zehir Kontrol Merkezi: Maruziyet durumunda derhal zehir kontrol merkezi ile iletişime geçilmeli ve müdahalede bulunulmalıdır.

İlk Yardım:

 • Acil Servis: Semptomlar ortaya çıktığında derhal acil servise başvurulmalıdır.
 • Aşırı Doz: Aşırı doz alımında, profesyonel tıbbi yardım sağlanıncaya kadar, hayati fonksiyonların desteklenmesi hayati önem taşır.

Sodyum nitritin insan sağlığı üzerindeki etkileri, maruz kalınan miktar ve süreç hakkında bilgi sahibi olmak toksikolojik risk yönetiminde esastır.

Besin Güvenliği ve Koruma Yöntemleri

Gıdaların güvenli bir şekilde saklanması ve tüketiciye ulaşması, toplum sağlığı için kritik bir öneme sahiptir. Bu bölümde, sodyum nitrit dahil olmak üzere gıda koruma süreçleri ve gıda güvenliğine etkileri üzerinde durulacak, ilgili düzenlemeler ele alınacaktır.

Gıda Koruma Süreçleri

Gıda koruma süreçleri, mikroorganizmalardan Clostridium botulinum gibi zararlı bakterilerin üremesini önlemek, nitratların dönüşümünü kontrol etmek ve besinlerin güvenliğini sağlamak için kritik öneme sahiptir. Özellikle su ve sebzelerde doğal olarak bulunan nitratlar, sodyum nitrit gibi katkı maddelerinin eklenmesiyle gıda korunmasında kullanılır.

 • Sulama: Sulama sırasında kullanılan suyun kalitesi, özellikle sebzelerde nitrat birikimini etkileyebilir.
 • Saklama: Uygun sıcaklık ve nem koşulları koruyarak Clostridium botulinum gibi bakterilerin gıdalarda toksin üretmesi engellenir.
 • İşleme: Gıdaların işlenmesi sırasında sodyum nitrit kullanımı, nitrat içeriğini yönetmekte ve gıdanın raf ömrünü uzatmada etkilidir.

Gıda Güvenliğine Etkileri ve Düzenlemeler

Sodyum nitritin gıda işlemede kullanılmasının güvenliğini sağlamak üzere hem ulusal hem de uluslararası düzeyde düzenlemeler yapılmıştır.

Düzenlemeler:

 • Tüketici Bilgilendirme: Etiketlemede sodyum nitrit ve nitrat içeriğinin beyan edilmesi gerekmektedir.
 • Maksimum Sınırlar: Gıdalarda sodyum nitrit kullanımına dair maksimum miktarlar belirlenmiştir.
 • Su Güvenliği: İçme suyundaki nitrat seviyeleri düzenleyen sınırlar konmuştur.

Bu bileşikler, doğru kullanıldığında gıda koruma süreçlerinde etkili olmakla birlikte, fazla tüketiminin insan sağlığına olumsuz etkileri söz konusu olabilir. Bu nedenle, gıda güvenliği ile ilgili yasal sınırlamalar ve düzenleyici tedbirler büyük önem taşır.

Sodyum Nitritin Gıdalarda Kullanımı

Sodyum nitrit, özellikle renk koruyucu ve antimikrobiyal özellikleri nedeniyle gıda endüstrisinde yaygın olarak tercih edilir.

Kırmızı ve İşlenmiş Et Ürünleri

Sodyum nitrit, kırmızı et ve işlenmiş et ürünlerinde koruyucu madde olarak kullanılır. Kırmızı etin renklenmesinde etkin olan myoglobin maddesi, sodyum nitritin katkısıyla istenen pembe-kırmızı rengini korur. Bu madde, etin rengini korumakla kalmaz, aynı zamanda nitroso bileşikler oluşturarak etin oksidasyonunu (lipid oksidasyonu) azaltır ve böylece tadını uzun süre muhafaza eder. İşlenmiş ve tütsülenmiş et ürünlerindeki bakteri üremesinin önlenmesinde yaygın olarak kullanılan sodyum nitrit, özellikle Clostridium botulinum’un neden olduğu botulizm riskini azaltmada etkilidir.

Balık ve Deniz Ürünleri

Sodyum nitrit balık ve diğer deniz ürünlerinin işlenmesinde de kullanılır. Bu ürünlerde de renk koruyucu olarak görev alarak, balıkların taze ve canlı renklerini uzun süre korumasına yardımcı olur. Deniz ürünlerinin işlenmiş formda tüketilmesi esnasında karşılaşılabilecek mikrobiyal etkilerin önüne geçer ve ürünün raf ömrünü uzatır. Sodyum nitrit ayrıca, balık ürünlerindeki spesifik bileşikler ile reaksiyona girerek işlenmiş deniz ürünlerinin lezzetinin korunmasına katkıda bulunur.

Sodyum Nitritin Kontrolü ve Yönetimi

Sodyum nitrit, gıda koruyucusu olarak yaygın kullanımının yanı sıra birçok sektörde önemlidir. Özellikle gıda güvenliğinde ve halk sağlığında doğru konsantrasyonların sağlanması gerekir.

Konsantrasyonun Kontrolü ve Azaltılması

Belirli sınırlar içinde sodyum nitrit kullanımının, besinlerin raf ömrünü uzattığı ve nitrifikasyon sürecinde katkı sağladığı bilinmektedir. Ancak, fazla miktarda alınması kan basıncı üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Bu nedenle, konsantrasyonunun kontrolü hayati önem taşımaktadır. Gıda maddelerine eklenen sodyum nitrit miktarı, Türk Gıda Kodeksi’nde belirtildiği gibi maksimum sınırlarla düzenlenmektedir. Örneğin marulda nitrat için maksimum izin verilen miktar 3500 mg/kg olarak belirlenmiştir.

 • Marul için nitrat maksimum sınırı: 3500 mg/kg
 • Bebek devam formülleri için nitrat maksimum sınırı: 250 mg/kg

Bu düzeyler, gıdaların güvenli tüketimini sağlamak amacıyla düşük tutulmuştur.

Düzenleyici Kurumlar ve Standartlar

Gıda katkı maddelerinin kullanımının düzenlenmesinde, ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli düzenleyici kurum ve standardizasyonlar mevcuttur. Sodyum nitrit kullanımı, Türk Gıda Kodeksi ve diğer gıda güvenliği yönetmelikleri tarafından denetlenir. Bu kurumlar, gıda katkı maddelerini detaylı bir şekilde inceleyerek tüketici sağlığını korumak için gerekli norm ve prosedürleri belirler.

 • Türk Gıda Kodeksi: Sodyum nitrite yönelik konsantrasyon sınırları ve kullanım koşullarını belirler.
 • Uluslararası standartlar: Codex Alimentarius gibi standartlar, sodyum nitritin uluslararası düzeyde kabul edilebilir düzeylerini tanımlar.

Bu standartlar ve düzenlemeler, sodyum nitritin hem gıda koruyucu hem de diğer endüstriyel kullanımları sırasında insan sağlığı ve güvenliğini teminat altına almak amacıyla tasarlanmıştır.

Alternatif Koruma ve Korunma Yöntemleri

Sodyum nitrit, gıda koruyucu olarak ve özellikle et ürünlerinde mikrobiyel büyümenin önlenmesinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bununla birlikte, tüketiciler ve üreticiler, sağlık ve çevresel etkiler nedeniyle alternatif koruma yöntemleri araştırmaktadırlar.

Doğal ve Sentetik Alternatifler

Gıda koruma alanında doğal koruyucular, özellikle Clostridium botulinum gibi patojenleri inhibe edebilen antimikrobiyal özellikleri nedeniyle giderek daha fazla ilgi görmektedir. Doğal alternatifler, genellikle bitkisel ekstraktlar veya baharatlardan elde edilen maddeler olup, et ürünlerinin raf ömrünü uzatmak ve heme demir gibi besin öğelerinin oksidasyonunu engellemek amacıyla kullanılmaktadır. Bu doğal koruyucular içerisinde:

 • Oksitleyici ajan olarak yer alan rosmarinik asit,
 • Güçlü antimikrobiyal etkiye sahip olan sarmısak özü,
 • Et ürünlerinde kürleme işleminde kullanılan kiraz yaprağı özütü,

gibi maddeler sodyum nitritin alternatifleri olarak değerlendirilebilir.

Sentetik alternatifler arasında ise:

 • Gıda sanayisinde mikrobiyel büyümeyi engellemek için kullanılan sodyum bikarbonat,
 • Yüksek sıcaklıkta etkinlik gösteren fosfat bazlı koruyucular,

bulunmaktadır. Bu alternatifler, sodyum nitrite kıyasla farklı avantajlar sunar ancak etkinlikleri, kullanım dozu ve besin içeriğine etkileri ürüne ve bağlama yöntemlerine göre değişiklik gösterebilir.

Yaygın Sorular ve Yanılgılar

Sodyum nitrit ile ilgili çokça yanlış anlaşılmalar bulunmaktadır. Bu bölüm, sıklıkla sorulan soruları aydınlatmayı ve yaygın yanılgıları düzeltmeyi amaçlamaktadır.

Sodyum Nitrit Mitleri ve Gerçekler

 • Mit: Sodyum nitrit insan sağlığı için kesinlikle zararlıdır.
  Gerçek: Sodyum nitrit, uygun dozlarda kullanıldığında, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi gibi kurumlarca güvenli olarak kabul edilir. Ancak yüksek miktarlarda alınması sağlık riskleri taşıyabilir.
 • Mit: Sodyum nitrit sadece pastırma ve bacon gibi işlenmiş et ürünlerinde bulunur.
  Gerçek: Bu kimyasal, doğal olarak birçok sebzede de bulunur ve genellikle gıda koruyucu olarak işlenmiş etlerde kullanılır.
 • Mit: Sodyum nitrit, gıda bozulmasını önler ve bu işlevi dışında bir yararı yoktur.
  Gerçek: Sodyum nitrit, gıdaların raf ömrünü uzatmanın yanı sıra, botulizm gibi gıda kaynaklı hastalıkları önleyici özelliklere sahiptir.
 • Mit: Sodyum nitrit, et ürünlerinde baharat olarak kullanılır.
  Gerçek: Sodyum nitrit, lezzet verici bir baharat olmamasına karşın, özellikle işlenmiş etlerin karakteristik pembe rengini korumak ve aroma geliştirmek için kullanılır.
 • Mit: Sodyum nitrit, kendi başına tehlikelidir ve çözümlerine katıldığında gıdaları kontamine eder.
  Gerçek: Gıda endüstrisinde, sodyum nitrit sıklıkla glukoz ve diğer şekerler ile bir arada kullanılarak et ürünlerinin korunmasını sağlar. Bu kullanım, belirtildiği gibi, düşük dozlarda kontrollü bir şekilde gerçekleşir.

Görülmekte olup ki sodyum nitrit, genellikle yanlış anlaşılan bir katkı maddesidir ve hem kullanımı hem de etkileri konusunda doğru bilgiye sahip olmak önemlidir. İşlenmiş et ürünlerinin korunması, tatlandırılması ve renklendirilmesinde belirgin bir role sahiptir fakat kullanımı sırasında dozaj ve sağlık etkileri dikkate alınmalıdır.

Endüstriyel ve Çevresel Etkiler

Sodyum nitrit, geniş bir endüstriyel kullanım alanına sahiptir ve çevre üzerinde önemli etkilere yol açabilir.

Sanayide Kullanım ve Çevreye Etkiler

Boya Üretimi: Sodyum nitrit, çeşitli boyaların üretiminde aktif olarak kullanılmaktadır. Bu süreç, olası çevresel kontaminasyona dikkat etmeyi gerektirir çünkü boya endüstrisi atıkları biyolojik olarak zor parçalanabilen maddeler içerebilir ve su kaynaklarının kirlenmesine neden olabilir.

Azot Oksitleri: Endüstriyel süreçlerde sodyum nitrit kullanımı sonucunda yan ürün olarak azot dioksit (NO₂) gibi azot oksitleri oluşabilir. Bu gazlar, atmosferik kirliliğe katkıda bulunur ve asit yağmurlarının oluşumunu tetikler.

Tehlikeli Atıklar: Sodyum nitrit içeren atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesi gerekmektedir. Aksi halde, bu atıklar tehlikeli atık kategorisine girebilir ve çevreye salındığında toprağa ve yer altı su kaynaklarına karışarak ekolojik dengeleri bozabilir.

Azot Dioksit (NO₂) Salınımı: Sanayi tesislerinde sodyum nitrit kullanımı sırasında NO₂ emisyonlarına dikkat edilmesi önemlidir. NO₂, hava kalitesini doğrudan etkileyen bir kirleticidir ve solunum hastalıklarına neden olabilir.

Sodyum Nitritin Tüketici Algısı

Sodyum nitritin tüketici algısı, kullanım alanları ve güvenliği konusundaki bilgi düzeyleri ile yakından ilişkilidir. Tüketiciler, katkı maddelerine karşı çeşitli görüşlere sahiptir; bu da sodyum nitritin kabul edilebilirlik ve görünümü üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.

Kabul Edilebilirlik ve Görünüm

Sodyum nitrit, genellikle et ürünlerinin görünüm ve raf ömrünü iyileştirmek amacıyla kullanılan bir katkı maddesidir. Tüketiciler arasındaki kabul edilebilirliği, farkındalık ve sağlık endişelerine bağlı olarak değişiklik gösterir. Peynir ve bazı şarküteri ürünleri gibi gıdalarda koruyucu ve renk sağlayıcı olarak kullanılmasına rağmen, tüketicilerin bazıları, katkı maddeleri konusunda çekingen davranabilirler.

 • Kullanımının yaygın olduğu parma jambonu, bologna ve sosis gibi ürünlerde tüketiciler sıklıkla lezzet ve renk iyileştirmesi bekler.
 • Kürleme tuzu olarak da adlandırılan sodyum nitrit, kırmızı etin karakteristik pembe rengini korumasında ve mikrobiyal gelişimin önlenmesinde önemli rol oynar.

Et Ürünlerinde Kullanım ve Algı

Sodyum nitrit, özellikle sosis, salamlar ve diğer işlenmiş et ürünlerinde koruyucu olarak kullanılır. Alıcının güvenlik konusunda bilinçlendirilmesi, bu katkı maddesine olan talebi önemli ölçüde etkileyebilir.

 • Et ürünlerinin tüketimi sırasında güvenlik ve lezzet arayan tüketiciler, sodyum nitrit içeren ürünlerin etiket bilgilerini dikkatlice inceler.
 • Bazı tüketiciler, nitrit kullanımının sağlık üzerindeki etkileri konusunda endişeli olabilirken, diğerleri işlenmiş ürünlerin daha uzun süre taze kalmasını sağlamasını faydalı bulur.

Sıkça Sorulan Sorular

Sodyum nitrit, gıdaların tazeliğinin korunmasında yaygın bir katkı maddesidir. Aşağıda sodyum nitrit ile ilgili sıkça sorulan sorulara cevaplar bulunmaktadır.

Sodyum nitritin sağlığa zararları nelerdir?

Sodyum nitrit, yüksek sıcaklıklarda pişirildiğinde kanserojen maddeler olan nitrozaminleri oluşturabilir. Bu yüzden tüketimi sınırlı olmalıdır.

Sodyum nitrit içermeyen sucuk bulunabilir mi?

Evet, sodyum nitrit içermeyen sucuk çeşitleri mevcuttur. Bu ürünler genellikle doğal koruyucularla ve bazen de sodyum nitritesiz olarak etiketlenir.

Sodyum nitritin kullanıldığı başlıca yerler neresidir?

Sodyum nitrit, genellikle işlenmiş et ürünlerinde raf ömrünü uzatmak ve renk korumak amacıyla kullanılır. Sucuk, salam ve pastırma gibi pek çok üründe bulunur.

Sodyum nitritin kimyasal formülü nedir?

Sodyum nitritin kimyasal formülü NaNO₂’dir.

Gıdalarda koruyucu olarak sodyum nitrit nasıl kullanılır?

Gıdalarda koruyucu olarak kullanılan sodyum nitrit, mikrobiyal büyümeyi önleyerek ve gıdanın rengini koruyarak raf ömrünü uzatır.

Hangi yiyecekler yüksek oranda sodyum nitrit içerir?

İşlenmiş et ürünleri, özellikle konserve et, sosis, salam ve pastırma gibi yiyecekler yüksek oranda sodyum nitrit içerir.

Sodyum Nitritin Diğer İsimleri:

 • Nitrous acid, sodium salt (1:1)
 • Nitrous acid, sodium salt
 • Anti-Rust
 • Filmerine
 • Sodium nitrite
 • Synfat 1004
 • Sodium nitrite (NaNO2)
 • Erinitrit
 • M 138C
 • E 250
 • SNS 40
 • Nitrous Acid Soda
 • Nitrogen dioxide, sodium salt (1:1)
 • Accel XP
 • Accel 2000H
 • SN 1305
 • MeSH ID: D012977