Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Kalsiyum Nitrat

Kalsiyum Nitrat Satış ve Tedariki

Kalsiyum Nitrat satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

10124-37-5

Kalsiyum Nitrat: Bitki Besinleri ve Gübrelerdeki Rolü

Kalsiyum nitrat, kimyasal formülü Ca(NO3)2 olan renksiz bir tuzdur. Doğada havadan nem çekebilen higroskopik bir yapıya sahiptir ve genellikle tetrahidrat halinde bulunur. Kalsiyum nitrat suda hızla çözünebilir özelliği ile tanınır ve bu özelliği sayesinde tarımsal gübreler arasında öne çıkar. Özellikle toprakta kalsiyum eksikliği olan durumlarda, bitkilerin gelişimi için gerekli mineral desteğini sağlaması amacıyla kullanılır.

Tarım sektöründe kalsiyum nitrat gübresi, bitkilerin sağlıklı hücre duvarları oluşturmasını ve kök gelişimini destekler; aynı zamanda nitrat formunda azot içerir. Bu nedenle bitkilere hem kalsiyum hem de nitrat azotu sağlamada etkili bir çift bileşenli gübredir. Özellikle biber, domates gibi bazı sebzeler ile elma gibi meyve türlerinin verimliliği ve kalitesini artırında önemli rol oynar.

Kalsiyum nitrat, gübre dışında betonun kurumasını hızlandırmak ve bazı gıda katkı maddeleri içinde kullanılma gibi farklı endüstriyel uygulamalara da sahiptir. Fakat her kimyasal bileşik gibi, kalsiyum nitratın da yüksek konsantrasyonlar halinde ya da hatalı uygulamalar neticesinde olumsuz etkileri ortaya çıkabilir. Bu yüzden kullanımı sırasında belirlenen dozajın ve güvenlik önlemlerinin takip edilmesi gereklidir.

Kalsiyum Nitratın Kimyasal Özellikleri

Kalsiyum nitrat, çeşitli endüstriyel proseslerde ve tarım uygulamalarında sıkça kullanılan bir kimyasaldır. Bu bölüm, kalsiyum nitratın kimyasal formülünü, fiziksel özelliklerini ve çözünürlük ile tepkime özelliklerini ele alacaktır.

Kimyasal Formülü ve Yapısı

Kalsiyum nitratın kimyasal formülü Ca(NO₃)₂’dir. Bu bileşiğin iki farklı hidrat formu bulunmaktadır: anhidrit (susuz) formu ve tetrahidrat (Ca(NO₃)₂·4H₂O) formu.

 • Anhidrit: Bu formunda kalsiyum ve nitrat iyonlarından oluşur.
 • Tetrahidrat: Bu formunda her bir kalsiyum nitrat molekülüne dört molekül su eklenmiştir.

Kimyasal veritabanları kimyasal yapısının ayrıntılarına bu kimliklerle erişim sağlar:

 • ChemSpider ID: 2298372 (anhidrit), 23327 (tetrahidrat)
 • PubChem CID: 24963 (anhidrit)
 • UNII: NF52F38N1N (tetrahidrat)

Fiziksel Özellikleri

Kalsiyum nitrat, oda sıcaklığında genellikle beyaz kristal bir katı olarak bulunur.

 • Erime Noktası: Anhidrit formunun erime noktası yaklaşık 561 °C, tetrahidrat formunun erime noktası ise yaklaşık 44 °C’dir.
 • Kaynama Noktası: Anhidrit formu için kaynama noktası belirgin değildir çünkü yüksek sıcaklıklarda ayrışır.
 • Yoğunluk: Tetrahidrat formunun yoğunluğu yaklaşık 1,896 g/cm³’tür.

Çözünürlük ve Tepkimeler

Kalsiyum nitrat hem suda hem de çeşitli organik çözücülerde çözünebilir.

 • Suda Çözünürlük: Su içinde yüksek çözünürlüğe sahiptir ve bu özellik kalsiyum nitratı tarımsal gübreler olarak kullanım için elverişli kılar.
 • Organik Çözücülerde Çözünürlük: Bazı organik çözücülerle sınırlı çözünürlük gösterebilir.

Kalsiyum nitrat tepkimeye girerek nitrik asit ve kalsiyum oksit gibi yeni bileşikler oluşturabilir. Bu tepkimeler genellikle kontrol altında tutularak, endüstriyel işlemlerde kullanılır.

Kalsiyum Nitratın Üretimi

Kalsiyum nitratın üretimi, kireçtaşının işlenmesi ve çeşitli kimyasal reaktiflerin kullanılması ile gerçekleştirilmektedir.

Endüstriyel Hazırlama Süreçleri

Kalsiyum nitrat (Ca(NO₃)₂), başta tarımda kullanılmak üzere çeşitli endüstriyel süreçlerle hazırlanıyor. Bu süreçlerin ilk aşamasında ham maddeler olarak kireçtaşı (CaCO₃) ve nitrik asit (HNO₃) kullanılır. Kireçtaşına uygulanan nitrik asit, kalsiyum nitrat ile karbondioksit (CO₂) ve su (H₂O) ortaya çıkararak tepkimeye girer. Reaksiyon şu şekildedir:

CaCO₃ + 2HNO₃ → Ca(NO₃)₂ + CO₂ + H₂O

Tepkime sırasında ortaya çıkan kalsiyum nitrat, daha sonra amonyak (NH₃) eklenerek amonyum nitrat dönüşümü sağlanabilir. Böylece gerekli olan nitrojen ve kalsiyum içerikleri zenginleştirilmiş olur.

Norveç Saltpeter Tarihi

Norgessalpeter, diğer adıyla Norveç Saltpeter, kalsiyum nitratın özellikle Norveç’te yerel olarak üretildiği bir bileşiktir. 1905’te Porsgrunn‘da başlatılan ODDA Prosesi ile ticari düzeyde kalsiyum nitrat üretimi yapılmıştır. Kalsiyum hidroksit (kireç suyu) ve nitrik asit kullanılarak kalsiyum nitrat tetrahidrat (Ca(NO₃)₂•4H₂O) elde edilmesi bu döneme dayanır. ODDA Prosesi, düşük maliyetli ve verimli bir yöntem olarak kabul edilerek kalsiyum nitratın endüstriyel üretiminde bir dönüm noktası oluşturmuştur.

Tarımsal Kullanımları

Kalsiyum nitrat, tarım sektöründe bitkilerin beslenme ihtiyacını karşılamak ve verimliliği artırmak üzere yaygın olarak kullanılan önemli bir gübredir. Bu bölümde, bitki beslenmesi ve verimliliğe olan etkileri, hidroponik sistemlerde kullanımı ve belirli bitki hastalıklarının önlenmesine yardımcı olma yöntemleri ele alınacaktır.

Bitki Beslenmesi ve Verimliliğe Etkileri

Kalsiyum nitrat, bitkilerin ihtiyaç duyduğu nitrojen ve kalsiyum elementlerini suda çözünür nitrat formu aracılığıyla sağlar. Gübre olarak uygulandığında, topraktaki kalsiyum eksikliğini giderebilir ve nitrat azotu sayesinde bitkilerin yeşil kısımlarının gelişimine katkı sunar. Kullanım dozu, genellikle bitkinin türüne ve gelişim evresine göre belirlenir:

 • Meyve Ağaçları: Meyve tutumundan sonra genellikle 100-150 kg/ha
 • Otsu Sebzeler: Sezon boyunca 300 kg/ha
 • Bahçecilik Tırmanıcıları: Sezon boyunca 300-350 kg/ha

Bu dozlarda uygulanması, bitkilerin daha sağlıklı gelişimini ve dolayısıyla artan verimliliği destekler.

Hidroponik Sistemlerde Kullanımı

Kalsiyum nitrat, sera ve hidroponik üretim sistemlerinde çok tercih edilen bir gübre türüdür. Suda çözünürlüğünün yüksek olması, bitkilerin besinleri hızlı ve etkin bir şekilde absorbe etmelerini sağlar. Bu sistemlerde genellikle granüler formda tercih edilir ve suyla karıştırılarak bitkilerin kök ortamına doğrudan uygulanır. Hidroponiklerde doğru konsantrasyonlarda kullanılırken bitkilerin gelişimine direkt etki ederek maksimum verim alınmasına yardımcı olur.

Belirli Bitki Hastalıkları Önlemi

Kalsiyum nitrat ayrıca mantar kapağı ve bitter pit gibi kalsiyum eksikliğine bağlı belirli bitki hastalıkları için önleyici bir rol oynar. Özellikle meyve kalitesini etkileyen bu hastalıklar, yeterli kalsiyum alımı ile minimuma indirgenebilir. Gübre uygulaması, kalsiyum eksikliği kaynaklı bu tür sorunları önlemede etkili bir yöntemdir ve sağlıklı hasatlar elde etmek için kritik öneme sahiptir.

Endüstriyel ve Diğer Kullanımlar

Kalsiyum nitrat, beton ve harç için katkı maddesi, atık su arıtımında çözeltici ve yenilenebilir soğuk paketlerde aktif bileşen olarak çeşitli endüstriyel ve diğer kullanım alanlarına sahiptir.

Beton ve Harç Katkı Maddesi Olarak

Kalsiyum nitrat, beton ve harç katkısı olarak kullanıldığında, malzemelerin erken yaş dayanıklılığını artırır ve donma-çözülme çevrimlerine karşı koruma sağlar. Bu beyaz, renksiz tuz, betonun ve harcın hızlı sertleşmesine yardımcı olur, kürleme sürecini hızlandırır ve onların mekanik özelliklerini iyileştirir.

Atık Su Arıtımında

Atık su arıtımı uygulamalarında kalsiyum nitrat, azot ve fosfor gibi istenmeyen bileşenlerin uzaklaştırılmasında etkili bir koagülant olarak işlev görür. Özellikle hidrojen sülfürle ilişkili kokuların yok edilmesinde ve oksijen yetersizliği durumlarında kullanılır.

Yenilenebilir Soğuk Paket Uygulamaları

Kalsiyum nitrat, yenilenebilir soğuk paketlerde termal enerji depolamak için kullanılır. Bu paketler, kalsiyum nitratın endotermik bir reaksiyon yoluyla enerji emmesi ve serbest bırakması ilkesine dayanır. Kullanımı kolay ve etkili bir soğutma çözümü olarak, tıbbi ve gıda taşımacılığı alanlarında yaygın olarak tercih edilir.

Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerin Etkileri

Kalsiyum nitrat, ısı transfer süreçleri ve çeşitli endüstriyel kimyasal reaksiyonlarda önemli bir role sahiptir. Bileşiğin fiziksel ve kimyasal özellikleri, bu süreçlerin verimliliğini ve sonuçlarını doğrudan etkiler.

Isı Transferi Süreçlerinde

Kalsiyum nitrat, endotermik reaksiyonları sırasında ortama ısı absorbe eden bir bileşiktir. Erime noktası, Ca(NO₃)₂’nin dört molekül suyu tetrahidrat formunda barındırdığını, ve bu formun erime noktasının yaklaşık olarak 42.7°C olduğunu gösterir. Isı transferinde kullanıldığında, kalsiyum nitratın bu özelliği, sistemden ısıyı etkili bir şekilde emerek soğutma işlemlerinde veya ısıyı arttırarak ısıtma süreçlerinde kullanılmasını sağlar.

Lateks Üretimi ve Diğer Kimyasal Süreçler

Kalsiyum nitratın kimyasal özellikleri, lateks üretimi gibi sektörlerde hayati bir yere sahiptir. Nitrat grubu, kimyasal reaksiyonlara hız kazandırır ve lateksin polimerizasyonunda katalizör işlevi görebilir. Özellikle, kalsiyum nitratın katkıları, latexin kalitesini arttırır ve üretim proseslerindeki verimliliği yükseltir. Ayrıca, kalsiyum nitratın toksik olmaması ve kolayca bozunabilir bir yapıda olması, çevre güvenliği açısından tercih edilen bir malzeme olmasını sağlar.

Kalsiyum Nitrat ve Çevresel Etkileri

Kalsiyum nitratın çevresel etkileri, su kaynaklarını ve gaz emisyonlarını içeren geniş bir alanı kapsar ve bu maddelerin doğru kullanımı çevre sağlığı açısından kritiktir.

Su Kirliliği ve Gaz Emisyonları

Kalsiyum nitrat suya çözündüğünde, içeriğindeki nitrat azotu ve amonyum azot biçimindeki azot, su ekosistemleri için önemli besin maddeleridir. Ancak aşırı kullanım su kirliliğine ve nitrojen dengesizliğine yol açabilir. Kalsiyum nitrat içeren gübreler uygun dozlarda kullanıldığında, koku emisyonu ve hidrojen sülfür üretimi gibi zararlı emisyonları minimize edebilir. Bununla birlikte, azot döngüsü sırasında atmosfere azot oksit gazları salınabilir ve bu da koku sorunlarına ve sera gazı etkilerine neden olabilir.

Su Kaynaklarındaki Nitrat Aşırı Yüklenmesi

Kalsiyum nitrat gübrelerinin aşırı uygulanması, su ekosistemlerindeki nitrat seviyelerini artırarak anoksik biyoloji değişimlerine ve bazı istenmeyen çevresel etkilere neden olabilir. Bu durum, demir hidroksit yataklarının oluşumunu teşvik ederek sucul hayata zarar verebilir ve özellikle kırsal alandaki yeraltı su kaynaklarında nitrat aşırı yüklenmesine yol açabilir. Nitrat azotu ve amonyum azot bileşen dozları kontrol altında tutularak ve dengeye uygun bir şekilde dağıtılarak bu olumsuz etkiler azaltılabilir.

Gübre Formülasyonları ve Karışımlar

Gübre formülasyonları, bitkilerin ihtiyaç duyduğu besinleri sağlamak için çeşitli kimyasal bileşiklerin hassas seviyelerde karıştırılmasını içerir. Kalsiyum nitrat temelli gübreler, suda çözünürlükleri ve hızlı etki mekanizmaları nedeniyle tercih edilmektedir.

Çok Bileşenli Gübre Karışımları

Kalsiyum nitrat, gübre formülasyonlarında önemli bir rol oynar ve sıklıkla diğer çok besinli gübre türleri ile karıştırılır. Örnek bir karışım, amonyum nitrat ve kalsiyum nitrat içeren kalsiyum amonyum nitrat (CAN) formülasyonudur. Bu karışım, bitkilerin azot ve kalsiyum ihtiyacını karşılar ve aşağıdaki şekildedir:

 • Formül I: 5Ca(NO3)2.NH4NO3.10H2O, sera ve hidroponik uygulamalarda kullanım için popülerdir.
 • Formül II: Ca(NO3)2·4H2O, amonyak içermeyen bir alternatiftir ve daha kuru ortamlar için uygundur.

Kalsiyum ve Potasyum Nitrat Karışımları

Bitki gelişimi için hayati iki mineral olan kalsiyum ve potasyum, kalsiyum potasyum nitrat şeklinde gübrelerde birleştirilebilir. Bu karışım, bitkilere hızlıca etki eden, suyla iyi çözünen ve bitkilere kaliteli besin sağlayan iki besinli bir gübredir:

 • Kalsiyum (Ca): Bitki hücre duvarlarını güçlendiren ve meyve kalitesini artıran önemli bir element.
 • Potasyum (NO3): Su ve besin içeriğinin düzenlenmesine yardımcı olur, bitkilerin stresle baş etme kapasitesini artırır.

Böylece, bu çok bileşenli gübre formulasyonları, bitki büyümesi ve sağlığı için kritik besin maddelerinin dengeli bir şekilde sağlanmasına olanak tanır.

Güvenlik ve Depolama Önerileri

Kalsiyum nitrat, kullanımı ve saklanması sırasında belirli güvenlik önlemlerine dikkat edilmesi gereken bir kimyasaldır. Bu bölüm, kalsiyum nitratın güvenlik açısından nasıl ele alınması ve depolanması gerektiğine dair öneriler içermektedir.

Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarına Uyum

Kalsiyum nitrat için hazırlanan Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS), kişisel önlemlerden koruyucu donanıma ve acil durum prosedürlerine kadar gereken tüm bilgileri içerir. Bu formalar, Avrupa Kimyasallar Ajansı’nın (ECHA) İnfokartları ile uyumlu olarak hazırlanmalı ve düzenli olarak güncellenmelidir. ECHA İnfokartları, maddenin üretimi, kullanımı ve işlenmesi sırasında yanı sıra acil durumlarda referans almak için kritik bilgiler içerir. NFPA 704, kalsiyum nitratın yangın, sağlık ve reaktivite risklerini grafiksel olarak temsil eder ve bu etiketler MSDS ile tutarlı bir şekilde kullanılmalıdır.

Depolama Koşulları ve Kararlılık

Kalsiyum nitratın depolama koşulları kimyasalın kararlılığını direkt etkiler. Kalsiyum nitrat, kuru ve serin yerlerde, oksitleyici madde olarak kabul edilir ve bu nedenle yanıcı materyallerden uzakta saklanmalıdır. Kalsiyum nitrat gübresinin zirai ilaçlarla veya başka kimyasallarla reaksiyona girebilecek maddelerle karıştırılmaması da tavsiye edilmektedir. Uygun saklama koşulları sağlandığı zaman kalsiyum nitratın kararlı olduğu ve uzun süre güvenle saklanabileceği bilinmelidir.

Kalsiyum Nitratın Ticari ve Ekonomik Profili

Kalsiyum nitrat, çok çeşitli zirai ve endüstriyel uygulamalarda kullanılan önemli bir kimyasaldır. Piyasadaki konumu ve ekonomik etkileri, ticari kimya sektörü için önemli veriler sunmaktadır.

Dünya Pazarındaki Yeri ve Ticareti

Kalsiyum nitrat, dünya genelinde özellikle tarım sektöründe yaygın olarak kullanılan bir bileşiktir. Kimyasal adı Ca(NO₃)₂ ve CAS numarası 10124-37-5 olan bu kimyasal, aynı zamanda “lütfi salPeter” olarak da bilinir. EC numarası 233-332-1 ve RTECS numarası EW2985000 olan kalsiyum nitrat, dünya çapında gübre olarak kullanımıyla tanınır. Piyasada hem sentetik hem de doğal yöntemlerle elde edilen formları bulunur ve özellikle yüksek verimli tarım uygulamalarında kritik bir rol oynar.

Üretim Maliyetleri ve Pazar Fiyatları

Üretim maliyetleri, kalsiyum nitratın pazar fiyatlarını belirleyen temel faktörlerdendir. Söz konusu bileşiğin üretim sürecinde enerji tüketimi ve ham madde maliyetleri göz önünde bulundurulur. Piyasada kalsiyum nitrat talebinin artması, özellikle kalsiyum ve azot gibi bitki besin elementlerine duyulan ihtiyaç sebebiyle üretim maliyetlerini ve dolayısıyla pazar fiyatlarını etkilemektedir. Pazar fiyatları, üretimdeki verimlilik ve ham madde maliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterse de, kalsiyum nitratın sağladığı tarımsal avantajlar, yüksek talebi desteklemeye devam etmektedir.

İnovasyon ve Araştırma Gelişmeleri

Kalsiyum nitrat üzerine yapılan yenilikçi çalışmalar ve bilimsel araştırmalarda, bu kimyasalın çok yönlü uygulama olanaklarının yanı sıra sürdürülebilir teknolojilerde de kullanım potansiyeli artmaktadır.

Yeni Uygulama Alanlarının Keşfi

Kalsiyum nitrat, gübre olarak zengin bir nitrat azotu ve suda çözünen kalsiyum kaynağı sağlar. Bu bileşik, sodyum nitrat gibi alternatifler ile kıyaslandığında özellikle modern tarım pratiği için önemli bir yer tutmaktadır. Ayrıca güneş enerjisi santrallerinde enerji depolama sistemleri için molten salt karışımları içinde kullanılmaktadır. Kalsiyum nitratın bu karışımlar içerisindeki stabilitesi ve ısı transferindeki verimliliği, güneş enerjisi toplama sistemlerinin performansını artıran önemli bir faktördür.

Bilimsel Araştırma ve Çalışmalar

Bilimsel topluluk, kalsiyum nitratın atık su arıtımında koku emisyonunu önlemek ve oksijen eksikliğini gidermek gibi kullanımlarına odaklanmaktadır. Paracoccus denitrificans hücreleri kullanılarak biyofilm reaktörlerinde nitrat giderimi üzerine yapılan çalışmalar, kalsiyum nitratın çevresel uygulamaları için yenilikçi yöntemler geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Bilimsel çalışmalar, kalsiyum nitratın ipoak nomenklatürü altında tanımlanmış olup, güvenli kullanımı ve taşıması için CAS numarası, UN numarası, EC numarası ve RTECS numarası gibi bir dizi uluslararası tanım ve standartlara tabi olduğunu göstermektedir. Bu standartlar, kalsiyum nitratın global ölçekte güvenle ticaretini ve endüstriyel uygulamalarını kolaylaştırmaktadır.

Adlandırma ve Standartlar

Kalsiyum nitrat, uluslararası kimyasal adlandırma ve standartlar çerçevesinde tanımlanmış ve düzenlenmiş özellikler taşır. Bu standartlar, güvenlik önlemleri ve kimyasal bileşenlerin kayıt altına alınmasında temel teşkil eder.

Uluslararası Kimyasal Adlandırmalar ve Kayıt Sistemleri

Kalsiyum nitrat için kullanılan bilimsel adlandırmalarda Uluslararası Saf ve Uygulamalı Kimya (IUPAC) tarafından belirlenen nomenklatür esas alınmaktadır. Bu adlandırma sistemi, bileşiğin yapısını tanımlamada standart bir yöntem sağlar.

 • IUPAC nomenklatürü: Kalsiyum nitrat
 • CAS numarası: 10124-37-5
 • ECHA Infocard referans numarası: Kalsiyum nitrat için Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA) Infocard’u detaylı bilgi sunar.
 • UN numarası, EC numarası ve RTECS numarası da bileşiğin taşınması ve düzenlemeleri bakımından önemli detaylardır.

Kalsiyum nitrat ayrıca CHEMBL ve Chemical Entities of Biological Interest (ChEBI) veritabanlarında da listelenmiştir ve bu platformlar, bileşiğin potansiyel biyolojik etkileri ve kullanım alanları üzerine bilgiler içerir.

Güvenlik ve Ürün Standardizasyonu

Kalsiyum nitrat ile ilgili güvenlik standartları ve ürün standardizasyonu, kullanıcıların sağlığı ve çevreye duyarlılık başta olmak üzere birçok faktöre dayanır. Bu bileşen için spesifik standartlar ve güvenlik bilgileri şu numaralar altında bulunabilir:

 • EC (European Commission) numarası: Güvenli kullanım için çerçeve ve direktifleri belirler.
 • UN (United Nations) numarası: Taşımacılık sırasında kalsiyum nitratın güvenliğini sağlamak için kullanılır.
 • RTECS (Registry of Toxic Effects of Chemical Substances) numarası: Toksikolojik riskler hakkında veri sağlar.

Kalsiyum nitratın kullanımda güvenliğini sağlamak amacıyla sağlanan veri sayfaları ve güvenlik yönergesi bulunmaktadır ve bu dokümantasyonlar, bileşiğin taşınması, depolanması ve kullanımı sırasında izlenmesi gereken prosedürleri içerir.

Sıkça Sorulan Sorular

Bu bölümde, kalsiyum nitrat ile ilgili sıkça sorulan sorulara net ve güncel bilgilerle yanıt verilecektir.

Kalsiyum nitratın faydaları nelerdir?

Kalsiyum nitrat, bitkilere hem kalsiyum hem de azot sağlar; bu iki temel besin maddesi gelişimleri için kritik öneme sahiptir. Bitkilerin hücre duvarı yapısını güçlendirerek hastalıklara ve stres faktörlerine karşı direncini artırır.

Kalsiyum nitrat gübresi fiyatları ne kadar?

Kalsiyum nitrat gübresi fiyatları, üretici firmaya, satın alınan miktarına ve piyasadaki arz-talebe göre değişkenlik gösterir. Güncel fiyatlar için tarım ürünleri satan mağazaları veya online satış platformlarını ziyaret etmek faydalı olacaktır.

Kalsiyum nitratın kimyasal formülü nedir?

Kalsiyum nitratın kimyasal formülü Ca(NO3)2’dir ve genellikle nemli ortamlarda tetrahidrat formu olan Ca(NO3)2·4H2O olarak bulunur.

Bitkilerde kalsiyum nitrat kullanımının önemi nedir?

Kalsiyum nitrat kullanımı, bitkilerde kalsiyum ve azot besinlerinin hızlı bir şekilde alımını sağlar, bu da gelişimleri ve meyve kalitesi üzerinde pozitif etkilere yol açar. Özellikle meyve ve sebzelerin büyümesi ve raf ömrünün uzatılması için önemlidir.

Kalsiyum nitrat nasıl üretilir?

Kalsiyum nitrat, genellikle kalsiyum amonyum nitrat gübresi veya kireçtaşı gibi kalsiyum içeren malzemelerin nitrik asit ile reaksiyona girmesiyle üretilir.

Meyve gelişiminde kalsiyum nitratın rolü nedir?

Meyve gelişiminde kalsiyum nitrat, meyve dokularının sertliğini ve kalitesini artırarak, depolama ve taşıma sırasında meydana gelebilecek hasar riskini azaltır. Aynı zamanda, meyvelerde çürük ve leke oluşumunu önleyerek verimi artırmada rol oynar.

Kalsiyum Nitratın Diğer İsimleri:

 • Nitric acid, calcium salt (2:1)
 • Nitric acid, calcium salt
 • Calcium nitrate
 • Synfat 1006
 • Calcium nitrate (Ca(NO3)2)
 • Norway saltpeter
 • Calcium dinitrate
 • Norwegian saltpeter
 • Norge saltpeter
 • Nutriox