Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sodyum Sülfat

Sodyum Sülfat Satış ve Tedariki

Sodyum Sülfat satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

7757-82-6

Sodyum Sülfat Kullanımı: Endüstriyel Ortamlarda Uygulamalar

Sodyum sülfat, sülfürik asidin sodyum tuzudur ve kimyasal formülü Na2SO4’tür. Susuz şekli olan anhidröz halde tenardit minerali olarak bilinir ve beyaz, kristal bir yapıdadır. Yaklaşık 2,7 g/cm³ yoğunluğa sahip olan bu madde, doğada dekahidrat halinde Na2SO4·10H2O formülüyle, mirabilit minerali olarak da bulunabilir.

Sodyum sülfat, doğal kaynaklardan elde edilebildiği gibi endüstriyel süreçlerle de üretilebilir. Endüstride yaygın olarak kullanılan bu madde, özellikle deterjan ve kâğıt üretiminde önemli bir katkı maddesi olarak tercih edilir. Doğal sodyum sülfatın, çinko, arsenik, kurşun ve krom gibi ağır metalleri ve toksik mineralleri içermemesi, onu çeşitli kullanım alanlarında bir tercih nedeni yapar.

Nötr karakteri ve diğer katkı maddeleriyle uyumluluğu sodyum sülfatı kullanışlı bir bileşik yapar. Suda kolay çözünmesi ve korozif olmayan yapısı, çevreye zarar vermemesi sebebiyle deterjan endüstrisinde güvenilir bir seçenek olarak kabul edilir. Sodyum sülfatın bu özellikleri, çevresel etkiyi minimize etmek isteyen üreticiler için idealdir.

Sodyum Sülfatın Kimyasal Özellikleri

Sodyum sülfat, endüstride ve laboratuvarlarda önemli bir yere sahip olan inorganik bir bileşiktir. Bu bölüm, sodyum sülfatın kimyasal yapısını ve özelliklerini detaylıca ele alacaktır.

Kimyasal Formülü ve Molar Kütle

Kimyasal formülü: Na2SO4
Molar kütle: 142,04 g/mol

Sodyum sülfat, Na2SO4 formülü ile bilinen, susuz (anhidröz) haliyle thenardite adı verilen ve doğada bulunan bir mineraldir.

Sodyum Sülfat Tuzlarının Fiziksel Şekilleri

Sodyum sülfat doğada çeşitli formlarda bulunur:

 • Anhidröz form: Na2SO4 formülüne sahip, susuz haliyle bilinen ve beyaz, kristal yapısına sahip thenardite.
 • Dekahidrat form: Na2SO4·10H2O formülüyle bilinen ve mirabilite veya Glauber tuzu olarak adlandırılan, doğal olarak bulunan bir diğer formu.

Çözünürlük ve Fiziksel Özellikler

Sodyum sülfat, su içerisinde çözünür ve çözünürlüğü sıcaklığa bağlı olarak değişebilir.

 • Yoğunluk: Yaklaşık 2,7 g/cm³ (anhidröz thenardite için)
 • Çözünürlük: Sıcaklık arttıkça, sodyum sülfatın su içindeki çözünürlüğü artar.
 • Fiziksel hal: Anhidröz sodyum sülfat beyaz, kristal yapıdadır ve su ilişiği olmadan katı formdadır. Dekahidrat halinde ise, suda çözününce tadının acımsı olduğu belirtilir.

Sodyum sülfat, fiziksel ve kimyasal özellikleri ile birçok sanayi sürecinde etkin bir biçimde kullanılan stokiyometrik ve saf bir bileşik olarak öne çıkar.

Sodyum Sülfat Üretimi ve Kaynakları

Sodyum sülfatın üretimi tabii mineral kaynaklara ve sentetik yöntemlere dayalıdır, önemli ölçüde yıllık üretim kapasitesiyle global madencilik ve kimya sektöründe etkindir.

Doğal Kaynaklar ve Mineraller

Sodyum sülfat, doğada tenardit adı verilen susuz mineral formunda ve mirabilit olarak adlandırılan dekahidrat formunda bulunur. Bu mineraller, özellikle Miyojen dönemine tarihlenen Acıgöl ve Tersakan gibi göllerde yoğunlaşmıştır. Madencilik faaliyetleri bu tür doğal oluşumları temel alarak sodyum sülfat elde etmekte ve bu kaynaklar endüstriyel talebi karşılama noktasında stratejik öneme sahiptir.

Sentetik Üretim Yöntemleri

Sodyum sülfatın sanayi ölçeğinde sentetik üretimine yönelik yöntemler, esasen kimyasal süreçler ve başka endüstriyel faaliyetlerin yan ürünleri olarak gerçekleşir. Bu yöntemler arasında glaserite dönüşüm süreci ve hidroklorik asit ile sodyum klorürün tepkimeye sokulması sayılabilir. Yıllık üretimde, bu sentetik yöntemler, doğal kaynakları tamamlayıcı nitelikte büyük bir paya sahiptir.

Ekonomik Önemi ve Madenciliği

Sodyum sülfat, yıllık milyonlarca tonluk üretimiyle dünya çapında önemli bir ticari kimyasal üründür. Madenciliği, özellikle deterjan, cam ve kağıt endüstrilerinin hammadde ihtiyaçlarını karşılamada merkezi bir role sahiptir. Türkiye’deki Acıgöl gibi lokasyonlar, bu kimyasalın doğal yollarla çıkarıldığı ve dünya piyasalarına sunulduğu ana üretim merkezlerindendir.

Sodyum Sülfatın Kullanım Alanları

Sodyum sülfat, endüstride geniş bir kullanım alanına sahiptir. Özellikle deterjan sanayisinde ve çimento üretiminde önemli bir yere sahip bu madde, aynı zamanda çeşitli sanayi süreçlerinde de kullanılmaktadır.

Sanayi Uygulamaları

 • Deterjan Sanayisi: Sodyum sülfat, deterjanlarda dolgu maddesi olarak kullanılmaktadır. Katı deterjanlar ve toz granüllerin formülasyonunda önemli bir yere sahiptir.
 • Kağıt Üretimi: Kağıdın temel ham maddesi selüloz ile birlikte sodyum sülfat, kağıt üretiminin çeşitli aşamalarında kullanılır.
 • Cam Endüstrisi: Sodyum sülfat, cam yapımında erime noktasını düşürmek ve cam hamurlarının işlenmesini kolaylaştırmak için önemlidir.
 • Tekstil Boyama: Bu madde, tekstil sektöründe renklendirme işlemlerinde stabilite sağlaması amacıyla kullanılır.

Çimento ve İnşaat Sektöründe Kullanım

 • Gypsum Üretimi: Sodyum sülfat, alçı olarak bilinen gypsum üretiminde reaksiyon maddesi olarak kullanılır. Sülfürik asit ile ilgili reaksiyonlarda rol alarak gypsum elde edilmesine katkıda bulunur.
 • Çimento Üretimi: Sodyum sülfat, çimento içerisindeki katkı maddelerinden biridir. Çimentonun sertleşme süresini düzenlemeye yardımcı olur ve yapısını iyileştirir.

Sodyum sülfat, sülfürik asidin sodyum tuzu olan ve sanayide geniş çaplı kullanım alanları bulunan bir maddedir. Bu madde, sanayi süreçlerinde verimliliği artırma ve ürün kalitesini iyileştirme özelliklerine sahiptir, bu da onu çok sayıda endüstrinin vazgeçilmezi haline getirir.

Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

Sodyum sülfat, kimyasal formülü Na2SO4 olan beyaz, kristal yapılı bir katı maddedir ve farklı fiziksel özelliklere sahip olabilen değişik hidrat formlarında bulunur.

Suda Çözünürlüğü

Sodyum sülfat, suda çözünür bir tuzdur. Bu çözünürlük, sıcaklığa bağlı olarak değişiklik gösterir. Örneğin, 0 °C’de 100 gram suya yaklaşık 4.76 gram, 100 °C’de ise yaklaşık 42.7 gram sodyum sülfat çözünebilir. Sodyum sülfatın molaritesi, çözeltinin içerisindeki sodyum sülfatın mol sayısına ve çözeltinin toplam hacmine bağlıdır.

Yoğunluk ve Yüzey Gerilimi

Sodyum sülfatın yoğunluğu formuna bağlı olarak farklılık gösterir. Anhidrit formu olan tenardit mineralinin yoğunluğu yaklaşık 2.7 g/cm³ iken, dekahidrat (Na2SO4·10H2O) formu olan mirabilit mineralinin yoğunluğu daha düşüktür. Yüzey gerilimi ise sodyum sülfat çözeltilerinde, çözelti konsantrasyonuna ve sıcaklığa bağlı olarak değişir. Sodyum sülfatın molalitesi, çözeltinin belirli bir kütlesinde çözünmüş sodyum sülfatın mol sayısına dayanır ve bu da yüzey geriliminin belirlenmesinde önemli bir faktördür.

Güvenlik ve Depolama

Sodyum sülfat, uygun saklama koşulları ve sağlık güvenliği önlemleri gerektiren bir kimyasaldır. ISO standartlarına uygun depolama ve kullanım prosedürleri izlenmelidir.

Saklama Koşulları

Sodyum sülfatın saklanması sırasında nemden uzak, kuru ve iyi havalandırılan alanlar tercih edilmelidir. ISO standartlarına uygun depolama koşulları şunları içermelidir:

 • Sıcaklık: Ürün özelliklerine göre belirlenmiş optimum sıcaklık aralıklarında saklama.
 • Ambalaj: Ürünün orijinal ambalajında veya suya dayanıklı ve kapalı kaplarda muhafaza edilmesi.
 • Etiketleme: Kimyasalın içeriği ve saklama koşulları hakkında bilgi veren etiketlerin bulunması.

Sağlık ve Güvenlik Önlemleri

Sodyum sülfat kullanımı sırasında alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri aşağıdaki gibidir:

 • Koruyucu Ekipman: Göz ve cilt koruyucu ekipmanların kullanılması.
 • Havalandırma: Çalışma alanında etkin bir havalandırma sisteminin sağlanması.
 • İlk Yardım: Deri ile temasında bol su ile yıkama ve göz temasında hemen gözleri bol su ile çalkalayarak sağlık kuruluşuna başvurma prosedürlerinin bilinmesi.

Sodyum sülfat, doğru şekilde depolandığında ve kullanıldığında herhangi bir tahriş edici etkiye neden olmaması beklenir. Ancak, ISO standartlarına uygun güvenlik önlemlerinin alınması gerekmektedir.

Endüstriyel Kalite ve Standartlar

Sodyum sülfatın endüstriyel kullanımı, sıkı kalite derecelendirmeleri ve uluslararası standardizasyon gerektirir. Bu, ürünün istikrarını ve endüstriyel süreçlerdeki etkinliğini garanti etmek için hayati önem taşır.

Kalite Derecelendirmeleri

Sodyum sülfatın endüstriyel kalitesi, saflik ve içerdiği su miktarına göre derecelendirilir. Farmasötik grade, gıda ve ilaç endüstrisi için en yüksek saflık gereksinimlerini karşılar. Teknik grade ise genellikle toz deterjan işlemeleri, tekstil, cam ve kağıt sektöründe kullanılır ve daha düşük bir saflık derecesi olan bir sınıftır.

 • Farmasötik Grade:
  • Saflık: %99 veya daha yüksek
  • Uygulamalar: İlaç üretimi, analiz çalışmaları
 • Teknik Grade:
  • Saflık: Genellikle %95 – %98 arası
  • Uygulamalar: Deterjan, tekstil, cam ve kağıt sanayi

Uluslararası Standardizasyon

Sodyum sülfat için uluslararası standartlar özellikle ISO tarafından belirlenir. Bu standartlar, üretim prosedürlerinden test yöntemlerine, ambalaj ve etiketlemeye kadar geniş bir yelpazede uygulanır. ISO standartları, sodyum sülfatın dünya çapında ticaretini kolaylaştırmak için ürün kalitesinin ve güvenliğinin sınır ötesi tutarlılığını sağlar.

 • ISO Standardizasyonu:
  • Kimlik: ISO 9001, ISO 14001 gibi genel kalite yönetim sistemleri
  • Amaç: Ürün kalitesini ve operasyonel etkinliği yönetmek
  • Uygulama: Üretim süreçleri, kalite kontrol testleri, etiketleme ve paketleme yönergeleri

Sodyum Sülfatın Ticareti

Sodyum sülfat, sanayide geniş bir kullanım alanına sahip olduğundan dolayı ticari olarak önemli bir yer tutar. Bu madde, özellikle deterjan üretiminde dolgu maddesi olarak kullanılmasından dolayı ticaret hacmi yüksektir.

Fiyatlandırma Dinamikleri

Sodyum sülfatın fiyatlandırması, üretim maliyetleri, arz-talep dengesi ve hammaddenin saflığına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Doğal sodyum sülfat, içermediği zararlı metaller ve yüksek saflık oranı nedeniyle genellikle sentetik sodyum sülfata kıyasla daha yüksek bir fiyat noktasında yer alır. Sodyum sülfatın su içinde kolay çözünürlüğü ve nötr pH değeri de ürünün sanayi çapında kullanımını ve buna bağlı olarak fiyatlandırmasını etkiler.

Pazar Ekonomisi

Sodyum sülfat pazarı, dünya genelindeki ticaret hacmi ve kullanım alanlarının çeşitliliği ile karakterize edilir. Deterjan endüstrisi en büyük kullanıcı olmakla birlikte, sodyum sülfat tekstil, kağıt ve cam endüstrilerinde de kullanılmaktadır. Pazarda doğal ve sentetik sodyum sülfat arasında bir ayrım mevcuttur ve bu durum, ekonomik dinamikler içinde önemli bir faktördür. Ticarette, sodyum sülfatın sahip olduğu özelliklerin yanı sıra, üretim ve lojistik maliyetleri de ekonomik etmenler arasındadır.

Jeolojik ve Uzay Bilimlerinde Kullanımı

Sodyum sülfatın, jeoloji ve uzay bilimlerinde uydu görüntüleme ve jips oluşumlarının incelenmesinde önemli rolleri bulunmaktadır. Bu maddeler, yerkürenin ve diğer gezegenlerin jeolojik özelliklerini anlamada kilit öğeler olarak karşımıza çıkar.

Jips Oluşumları

Jips, hidratlı kalsiyum sülfatın (CaSO₄·2H₂O) kristalleşmiş formudur ve jeolojide sıklıkla rastlanan minerallerdendir. Sodyum sülfat, bu oluşumlarda NaCl (sodyum klorid) ile birlikte bulunabilir ve jeolojik süreçler sırasında oluşan minerallerin analizinde kullanılır. Jips yataklarının varlığı, eski denizlerin veya tuzlu su göllerinin izlerini taşıdığından araştırmacılar için geçmiş iklim ve çevre koşulları hakkında bilgiler sağlar.

Uydu Görüntüleme

Uzay bilimlerinde, uydu görüntüleri kullanılarak yeryüzündeki mineral yataklarının tespiti ve analizi yapılır. Sodyum sülfat barındıran alanlar, uydu görüntüleri üzerinde belirli dalga boylarında özgül reflektans değerleri gösterir. Bu özellik, dünyadaki ve potansiyel olarak diğer gezegen yüzeylerindeki (örneğin Mars gibi, burada ‘aster’ olarak adlandırılan uzaktan algılama araçları kullanılarak) mineral dağılımının haritalanmasında kullanılır. Uydu görüntüleme teknikleri ile elde edilen veriler, sodyum sülfat ve diğer minerallerin yerbelirleme ve analizini yaparak jeolojik haritaların oluşturulmasında katkıda bulunur.

Fiziksel Özellikler ve Kristalografi

Sodyum sülfat, Na2SO4 formülüne sahip beyaz, kristalin bir katı maddedir ve kristal yapılarının çeşitliliğiyle dikkat çeker.

Kristal Yapıları

Sodyum sülfat iki farklı kristal formda bulunur: susuz formda thenardit ve dekahidrat formunda mirabilit olarak adlandırılan mineraller. Thenardit, doğada daha az bulunan stabil susuz formu temsil ederken, mirabilit ise daha yaygın olarak rastlanan hidratlı formdur. Na2SO4 kristalleri, sodyum ve sülfat iyonlarının düzenli bir kafes yapısı oluşturarak katılaştığı kristalografik özelliklere sahiptir.

 • Susuz hali (thenardit):
  • Kristal sistemi: Ortorombik
 • Dekahidrat hali (mirabilit):
  • Kristal sistemi: Monoklinik

Görünüm ve Şekil

Sodyum sülfatın susuz formu thenardit, genellikle beyaz ve opak kristaller halinde bulunur. Bu kristaller ortorombik yapıdadır ve genellikle ince prizmatik şekillerde görülür. Yoğunluğu yaklaşık olarak 2,7 g/cm³’dür. Dekahidrat formu olan mirabilit ise beyaz, saydam kristaller şeklinde olup, genellikle monoklinik kristaller oluşturur. Suda çözünürlük özellikleri sıcaklığa bağlı olarak değişiklik gösterir ve 0°C ile 32,384°C arasında on kattan fazla artabilir.

Çevresel Etki ve Sürdürülebilirlik

Sodyum sülfat, endüstriyel uygulamalarda sıklıkla kullanılan bir mineral olup çevresel etkisi ve sürdürülebilirlik yönünden değerlendirilmesi gereklidir.

Kullanım Sonrası Dönüşüm

Sodyum sülfat, kullanım sürecinin ardından çevreye atık olarak bırakıldığında, çeşitli çevresel dönüşümlerden geçebilir. Dekahidrat formu, doğada mirabilit minerali olarak bulunan ve su kirliliği kaynağı olabilecek bolluk gösteren formudur. Bu materyalin doğru bir şekilde yönetilmesi, çevresel zararları minimize etmek için önemlidir.

 • Doğal Çözünürlük: Sodyum sülfat su kaynaklarına karıştığında, maddenin doğal çözünürlüğü nedeniyle kolaylıkla su ile dağılımı söz konusudur.
 • Uzun Süreli Etkiler: Sodyum sülfatın çevrede kalıcı bir kirlilik oluşturma ihtimali düşüktür, ancak konsantrasyon ve maruz kalma süresi gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.

Çevresel İzleme

Çevresel izlemeyi etkili kılmak için sodyum sülfatın kullanımı sonrası çevresel sermayeye olan etkisi titizlikle takip edilmeli ve değerlendirilmelidir.

 • Su Kalitesi İzleme: Su kaynaklarında sodyum sülfat konsantrasyonları periyodik olarak ölçülerek, yasal sınırlamaların içinde kalıp kalmadığı kontrol edilmelidir.
 • Toprak Etkileşimi: Sodyum sülfat barındıran atıkların toprağa etkileri de benzer şekilde izlenerek, toprak sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisi olup olmadığı belirlenmelidir.

Bu materyalin doğal kaynaklardan elde edilmesine ve kullanılabilirliğine rağmen, endüstriyel kullanım sonrasındaki sürdürülebilirlik boyutları, sodyum sülfatın ekosistem üzerinde kısa ve uzun vadede yaratabileceği olası etkiler açısından kilit öneme sahiptir.

Alternatif Kullanımlar ve Araştırmalar

Sodyum sülfat, endüstriyel proseslerin yanı sıra; tıp, farmakoloji ve malzeme bilimi gibi alanlarda alternatif uygulamalar için araştırma konusu olmuştur.

Tıp ve Farmakoloji

Tıp ve farmakoloji alanında, sodyum sülfatın dekahidrat formu olan sal mirabilis, tarihsel olarak laksatif olarak kullanılmıştır. Bu form, Glauber tuzu olarak da adlandırılır ve suyunu kaybettikten sonra da etkisini koruyabilir. Özellikle, ilaç endüstrisinde karışımların ayrıştırılmasında ve bazı ilaçların sentezinde kullanılır.

Geliştirilmiş Malzemeler

Malzeme bilimi alanında sodyum sülfat, uçucu kül katkılı harçların özelliklerini iyileştirmek için kullanılmaktadır. Araştırmalar, sodyum sülfatın aktivatör olarak kullanılmasıyla, uçucu külün çimento ile değiştirilme yüzdesinin betonun erken yaş mekanik özelliklerini optimize ettiğini göstermektedir. Yüksek sodyum sülfat konsantrasyonlarına sahip bölgelerde, bu tuzun madencilik faaliyetlerinin yanı sıra yapı malzemeleri üretiminde de öne çıktığı belirlenmiştir.

Sıkça Sorulan Sorular

Sodyum sülfat, sanayi ve evsel kullanımlarda önemli bir yer tutan bir kimyasal maddedir. İşte konu hakkında merak edilenler:

Sodyum sülfatın halk arasındaki adı nedir?

Sodyum sülfat, halk arasında bilinirliğini daha çok “Glauber tuzu” olarak tanınır.

Sodyum sülfatın kullanım alanları nelerdir?

Bu madde çoğunlukla deterjan, cam, kağıt ve boya endüstrisinde kullanılır. Ayrıca tekstil ve kâğıt üretiminde de yaygın olarak tercih edilir.

Sodyum sülfatın formülü nedir?

Sodyum sülfatın kimyasal formülü Na2SO4’tür.

Sodyum sülfatın özellikleri nelerdir?

Sodyum sülfat beyaz renklidir ve kristal yapıdadır. Suda kolaylıkla çözünebilen bu madde, yoğunluğu yaklaşık olarak 2,7 g/cm³’tür. Ayrıca nötr bir pH seviyesine sahiptir ve genellikle kokusuzdur.

Sodyum sülfatın fiyatı nasıl belirlenir?

Sodyum sülfatın fiyatı, üretim yöntemine, kullanılan hammaddenin kalitesine ve piyesadaki arz-talep dengesine göre değişiklik gösterebilir.

Sodyum sülfat vücutta hangi işlevleri görür?

Sodyum, vücuttaki sıvı dengesini sağlamak için hayati önem taşır. Sodyum sülfat ise kısmen laksatif olarak kullanılabilir ve farmasötik ürünlerde yardımcı bir madde olarak yer alır.

Sodyum Sülfatın Diğer İsimleri:

 • Sulfuric acid sodium salt (1:2)
 • Sulfuric acid disodium salt
 • Sodium sulfate (2:1)
 • Sodium sulfate anhydrous
 • Disodium sulfate
 • Salt cake
 • Sodium sulfate
 • Sodium sulfate (Na2SO4)
 • Disodium monosulfate
 • Disodium sulphate
 • Bisodium sulfate
 • Sodium sulphate
 • Kemsol
 • Sulfuric acid, disodium salt
 • Dibasic sodium sulfate
 • A 6
 • A 6 (salt)
 • A 12
 • A 12 (sulfate)
 • Na-G 1
 • Na-G 0
 • T 350
 • T 350 (sulfate)
 • 3ED
 • Detergent White Speckle
 • S 112289
 • B 12078