Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sodyum Biflorür

Sodyum Biflorür Satış ve Tedariki

Sodyum Biflorür satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

1333-83-1

Sodyum Biflorür Kullanım Alanları ve Güvenlik Önlemleri

Sodyum biflorür, NaHF2 formülüne sahip inorganik bir bileşiktir. Bu bileşik, sodyum katyonu (Na+) ve biflorür anyonu (HF2-) içeren bir tuzdur ve beyaz renkte, suda çözünebilir, ısı ile ayrışabilen bir katı formunda bulunur. Higroskopik özellik gösterir ve keskin bir kokuya sahiptir.

Endüstriyel alanda kullanımı yaygındır ve çeşitli uygulamalara sahiptir. Sodyum biflorür, nikel elektrokaplama sürecinde kalsiyum iyonlarının çökelmesini önleme gibi özel işlevlere sahip olup, bazı magnezyum alaşımlarının korozyon direncini iyileştirmeye yardımcı olur. Yanıcı olmayan bu madde, katı suda eriyebilirliği sayesinde, birçok organik tepkimenin katalizörü olarak da rol almaktadır.

Sodyum Biflorür Genel Özellikleri

Inişli çıkışlı yapısı ve endüstriyel uygulamalarda geniş kullanımı ile sodyum biflorür, karmaşık özelliklere sahip bir inorganik bileşiktir.

Kimyasal Yapı ve Formülasyon

Sodyum biflorür, kimyasal formülü NaHF2 olan bir inorganik bileşiktir. Bu formüldeki Na^+ sodyum katyonu ve HF2^- biflorür anyonu, sodyum biflorürü oluşturmak üzere bir araya gelir. Biflorür anyonu, bir hidrojen florür (HF) molekülü ve bir ekstra florür iyonunun (F^-) birleşmesi ile oluşur ve bu, asidik bir karaktere sahip olmasına sebep olur.

Fiziksel Özellikler

Sodyum biflorür, beyaz toz formunda bir katıdır ve higroskopik özelliklere sahiptir, yani nem çeker. Aynı zamanda suda çözünür bir yapıya sahiptir ancak yanıcı değildir. Bu fiziksel özellikler, onun koruyucu olarak veya metal kaplamada kullanılmasına imkan tanır.

Kimyasal Özellikler

Kimyasal olarak sodyum biflorür, asit içeren tuzlardandır ve hidroflorik asidin sodyum tuzu olarak bilinir. Isıtıldığında ayrışabilen bir bileşik olup, dokuya aşındırıcı etkileri vardır. Bu haliyle, anatomik ve zoolojik örneklerin korunmasında faydalıdır. Ayrıca, kimyasal yapıda kalsiyum iyonları gibi bazı metal iyonları ile birleşebilir.

Üretim ve Elektroliz İşlemleri

Sodyum biflorür üretimi ve elektrolizin entegre süreçleri, kimya endüstrisinde kritik öneme sahiptir. Bu bölüm, hem elektroliz tekniği hem de endüstriyel üretim yöntemlerine odaklanmaktadır.

Elektroliz Tekniği

Elektroliz yoluyla üretilen elemental florin (F2), sodyum bitlorür üretim sürecinde bir ara üründür. Elemental florin, yüksek reaktiviteye sahip olmasından kaynaklı olarak, elektroliz işlemi esnasında hidroflorik asidi (HF) indirgeyerek sodyum florür (NaF) üretiminde etkili bir reaktandır. Elektroliz işlemi, çözeltideki sodyum bitlorürün (NaHF2) elektrik akımı altında ayrıştırılmasını içeren bir denge tepkimesidir:

[ \text{NaHF}_2 \rightleftharpoons \text{HF} + \text{NaF} ]

Bu reaksiyon, katı sodyum bitlorürün ısıtılmasıyla veya çözelti halindeyken kendini gösterir.

Endüstriyel Üretim

Endüstriyel ölçekte sodyum biflorür üretimi, genellikle hidroflorik asit (HF) ve sodyum hidroksit (NaOH) gibi kimyasalların reaksiyonu ile gerçekleştirilir. Bu reaksiyon oldukça eksotermik olup şu şekilde formüle edilir:

[ \text{NaOH} + \text{HF} \rightarrow \text{NaHF}_2 + \text{H}_2\text{O} ]

Üretilen sodyum biflorür, fiziksel olarak beyaz kristal toz formunda bulunur. Kimyasal özellikler bakımından son derece aşındırıcı ve tehlikeli olarak sınıflandırılır. Ayrıca, sodyum sülfat gibi diğer bileşiklerle reaksiyona girerek çeşitli kimyasal süreçlerde ara maddeler oluşturabilir. Bu üretim metotları, sodyum biflorürün kimya endüstrisinde çok yönlü kullanımını mümkün kılar.

Kullanım Alanları ve Uygulamalar

Sodyum biflorür, çeşitli sanayi ve ticari uygulamalarda kullanılan bir kimyasal maddedir. Bu bölüm, sodyum biflorürün endüstri ve kimya, tarım ve haşere kontrolü, çamaşır ve temizlik sektöründe nasıl kullanıldığına dair ayrıntılı bilgiler sunmaktadır.

Endüstri ve Kimya

Sodyum biflorür, kimyasal adıyla da anılan NaHF₂, özellikle Nikel elektrokaplama işlemlerinde kalsiyum iyonlarını çöktürmek için kullanılır. Ayrıca magnezyum alaşımının korozyona karşı korunması amacıyla da tercih edilir. Metal kutuların plaka haline getirilmesinde de etkilidir. Bu maddenin, yüksek florür affinitesinden faydalanılarak silikon ve demir oksitler gibi maddelerin temizlenme süreçlerinde de kullanıldığı bilinmektedir.

Tarım ve Haşere Kontrolü

Sodyum biflorür, haşere kontrolünde kullanılan etkin bileşenlerden biridir. Tarım sektöründe, zararlı organizmaların kontrol altına alınmasında önemli bir rol oynamaktadır. Biyolojik uygulamalar kapsamında hayvan ve hayvan örneklerinin korunması amacıyla da kullanılır.

Çamaşır ve Temizlik Sektörü

Bu kimyasal, temizlik maddeleri ve çamaşır yıkama suları bileşiklerinde sıklıkla karşımıza çıkar. Sodyum biflorür, çamaşır yıkamanın nötralizatörleri olarak da kullanılmasıyla bilinir. Çeşitli yüzeylerin, özellikle tuğla, taş, seramik ve duvar örgülerinin temizliğinde etkili olan sodyum biflorür formülasyonları, temizlik sektöründe yaygın olarak tercih edilmektedir.

Etkileşimler ve Reaksiyonlar

Sodyum biflorür, endüstriyel uygulamalarda sıkça kullanılan reaktiftir ve bir dizi kimyasal reaksiyonda yer alır.

Kimyasal Reaksiyonlar

Sodyum biflorür, bilimsel ismiyle NaHF2, çeşitli reaksiyon koşulları altında sodyum florür (NaF) ve hidroflorik asit (HF) gibi bileşiklere dönüşebilen inorganik bir bileşiktir.

Bir denge reaksiyonu olan:

 • NaHF2 ⇌ HF + NaF

Bu tepkime, hem sodyum biflorürün suda çözünmesi hem de katı haldeyken ısıtıldığında gözlemlenebilir. Sodyum biflorür aynı zamanda hidroflorik asidin (HF) sodyum tuzu olarak da tanımlanabilir. Hidroflorik asit üretiminde veya elemental florin (F2) üretim süreçlerinde ara madde olarak karşımıza çıkmaktadır. Sodyum biflorürün suyla olan reaksiyonu onun higroskopik özelliklerini gösterir ve reaktifin nemli ortamlarda aktif olabileceğini ima eder.

Sodyum hidroksit (NaOH) ile olan reaksiyonları, sodyum sülfat (Na2SO4) gibi başka bileşiklerin sentezinde rol oynayabilir. Reaktifin keskin kokusuna, özellikle asit reaksiyonları sırasında oluşan gazlar sebep olur. Sodyum biflorür, bu reaksiyonlarda asidik bir kaynak olarak hizmet edebilir ve organik reaksiyonlarda katalizör görevi görebilir. Özellikle cam işleme ve buzlama sanayiinde sıklıkla tercih edilir.

Reaksiyon koşulları bu bileşiklerin etkileşimlerini belirlerken, sodyum biflorürün reaktivitesi ve işlevsel kullanımı endüstriyel önemini artırır.

Endüstriyel Güvenlik ve İdare

Endüstriyel ortamda, sodyum biflorür ile çalışırken uygun güvenlik önlemlerinin alınması, olası sağlık ve çevresel riskleri minimize eder.

Sağlık ve Güvenlik Önlemleri

Sodyum biflorür, higroskopik bir bileşik olup, yanıcı değildir. Bu madde ile çalışılırken aşağıdaki spesifik önlemler önemlidir:

 • Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE): İşçilerin uygun koruyucu gözlük, eldiven ve iş önlüğü kullanmaları gereklidir. Buharların solumasını önlemek için uygun solunum maskeleri önerilir.
 • Havalandırma: İyi bir havalandırma sistemi, sodyum biflorür tozları veya buharlarının iş alanında birikmesini önleyecektir.
 • İlk Yardım Tedbirleri: Cilt veya göz ile temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Yutulması durumunda ise hemen tıbbi yardım alınmalıdır.
 • Yangın Güvenliği: Maddesi yanıcı olmadığı için, yangın riski azdır. Ancak yanıcı maddelerle temasından kaçınılması önerilir.
 • Dökülme Durumunda İdare: Dökülen maddenin hızla temizlenmesi ve tozun havaya karışmasının önlenmesi gerekir.

Hayvan örneklerinin korunması açısından, laboratuvar koşullarında hayvanlarla yapılan deneylerde sodyum biflorürden kaynaklanabilecek risklere karşı dikkatli olunmalı ve kontaminasyonun önüne geçilmelidir.

Ticaret ve Satış

Sodyum biflorür, endüstriyel kimya sektöründe önemli bir rol oynar ve çok çeşitli uygulamalarda kullanılır. Satış süreçleri ve pazarlama stratejileri, ürünün etkin bir şekilde dağıtımını ve kullanımını sağlamak için kritik önem taşır.

Pazarlama ve Satış Verileri

Sodyum biflorür, CAS Numarası 1333-83-1 olarak da bilinir ve kimya endüstrisinde yaygın olarak kullanılır. Sodyum biflorür satışları, uluslararası standartlara uygun ambalajlarla ve çeşitli boyutlarda yapılır:

 • En Küçük Ambalaj: Genellikle küçük ölçekli kullanıcılar için uygundur.
 • Tanker ile Dökme Yöntemi: Büyük hacimli tüketiciler için maliyet etkin bir çözüm sunar.

Satış kanalları genellikle distribütörlük sistemleri üzerinden yürütülür ve bu sayede satış ağları genişleyerek daha fazla son kullanıcıya erişim sağlanır. İstanbul, İzmir, ve Ankara gibi büyük şehirlerde satış yapan firmalar, ülke genelinde erişimi güçlendiren önemli noktalar arasında yer alır.

Sodyum biflorür, kimyasal bir madde olduğundan, satışları ve taşımacılığı sırasında belirli güvenlik ve düzenleyici standartlara riayet edilmesi gerekir. Bu madde, higroskopik özellikte olup keskin bir kokuya sahiptir ve bu yüzden özenli depolama gerektirir.

Çevresel Etki ve Bertaraf

Sodyum biflorürün çevresel etkileri ve atığının yönetimi, kullanımından kaynaklanan zararlı etkileri en aza indirgemek için hayati önem taşır. Bununla ilgili mevzuatlar ve güvenli bertaraf prosedürleri, bu kimyasalın çevre üzerindeki potansiyel etkilerini azaltma odaklı olmalıdır.

Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm

Sodyum Biflorür Atık Yönetimi: Sodyum biflorür, endüstriyel süreçlerde, özellikle nikel elektrokaplama işleminde kullanılmakta ve atık olarak bu işlemlerde birikmektedir. Atık yönetiminin ilk aşamasında sodyum biflorür içeren artıkların ayrı toplanması ve etiketlenmesi gerekmektedir. Elemental florin içeren sodyum biflorür atıkları, çevre üzerinde toksik etkilere sahip olduğundan özel işlemlere tabi tutulmalıdır.

 • Geri Kazanım:
  • Eğer mümkünse, sodyum biflorür atıkları geri dönüşüm prosedürlerinden geçirilerek yeniden kullanılabilmelidir.
  • Elemental florin içeriği, geri kazanım işlemleri sırasında ayrıştırılabilir ve özel olarak işlenebilir.
 • Geri Dönüşüm Prosedürleri:
  • Elemental florin’in ayrıştırılması için gereken prosedürler, atıktaki florin miktarına göre belirlenmelidir.
  • Geri dönüşüm veya bertaraf işlemleri esnasında sızdırmazlık ve hava kalitesi kontrolü gibi çevresel koruma önlemleri alınmalıdır.

Sodyum biflorür atıklarının yönetimi, çevresel düzenlemelere ve ulusal atık yönetimi politikalarına uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Bu süreçte hedef, hem insan sağlığını hem de ekosistemi korumak olmalıdır.

Tarihsel Gelişim ve Araştırmalar

Sodyum biflorürün keşfi ve kullanımı, bilimsel keşiflerin evrimi ve pratik uygulamaların geliştirilmesiyle yakından ilişkilidir.

Tarihi Kullanım ve Keşif

Sodyum biflorür (NaHF2), özellikle endüstriyel ve laboratuvar uygulamaları için önemli bir kimyasaldır. Bu bileşiğin tarih boyunca kullanımı, spesifik özelliklerinin anlaşılması ve çeşitli işlemlerdeki uygulanabilirliğinin keşfi ile şekillenmiştir. Sodyum biflorür, fluorür iyonları içeren bileşiklerin daha geniş bir sınıfının bir parçası olarak bilim dünyasında yerini almıştır.

Bu bileşik, esas olarak hidroflorik asit (HF) ve sodyum florür (NaF) kombinasyonundan elde edilir. Kimyasal formülü NaHF2 olan sodyum biflorür, beyaz toz formunda bulunur ve özellikle kimyasal sentezlerde, metal işlemede, koruma ve diğer birçok sanayi kolunda kullanılır. Sodyum biflorür aynı zamanda hidroflorik asit ve sodyum florür için bir kaynak veya öncü madde olarak servis eder, bu da endüstriyel proseslerde çok yönlü bir kullanıma sahip olduğunu gösterir.

Laboratuvar ve endüstriyel ölçekte sodyum biflorürün üretimi, elektrik akımının uygulanmasıyla gerçekleştirilen elektroliz işlemine dayanabilir. Elektroliz, elemental florunun (F2) elde edilmesi için HF’in uzaklaştırılmasında kullanılan bir ters reaksiyonu içerir. Sodyum biflorür, florür iyonları yönünden zengin olan bir bileşik olduğu için, sonrasında diğer flor bileşiklerinin sentezinde ara madde olarak işlev görür.

İlgili bileşikle ilgili araştırmalar, fiziksel ve kimyasal özelliklerinin yanı sıra kullanım alanlarının ve potansiyel uygulamalarının anlaşılmasına odaklanmıştır. Bu çalışmaların amacı, sodyum biflorürün etkin bir şekilde nasıl üretileceği, kullanılacağı ve saklanacağı konularında bilgi sağlamaktır. Tarihsel olarak, bu tür araştırmaların sonucunda, sodyum biflorürün pratik ve ticari uygulamalarda birçok avantaj sağladığı gözlemlenmiştir.

Teknik Özellikler ve Standartlar

Sodyum biflorür, kullanımında hassasiyet gerektiren teknik özelliklere ve kalite standartlarına sahip bir kimyasal bileşiktir. Ayrıca, bu bileşiğin uygulama protokolleri de özellikle nikel elektrokaplama gibi endüstriyel süreçlerde büyük önem taşımaktadır.

Ürün Kalite Standartları

Kimyasal Adı: Sodyum hidrojen diflorür
Kimyasal Formülü: NaHF2
Molekül Ağırlığı: 61,99 g/mol
CAS Numarası: 1333-83-1
Fiziksel Formu: Beyaz, kristal katı

 • Çözünürlük: Suda çözünür bir yapıya sahiptir.
 • Ağırlık: Standart ambalajlar 25 kg torbalarda sağlanır.
 • Depolama: Nemden arındırılmış ortamlarda saklanmalıdır.

Sodyum biflorür, kalite kontrol süreçlerine tabidir ve belirli özelliklerini korumak için uygun depolama koşullarında muhafaza edilmelidir.

Uygulama Protokolleri

Sodyum biflorürün kullanımı, özgül uygulama protokollerini takip etmeyi gerektirir. Örneğin, nikel elektrokaplama sırasında kullanılan Sodyum biflorür, elektrokimyasal süreçleri etkileyen kritik bir bileşendir.

 • Koruma ve Güvenlik: Kullanım esnasında kişisel koruyucu ekipman (PKE) kullanımı şarttır çünkü sodyum biflorür doku için aşındırıcı olabilir.
 • Karışım: Elektrokaplama banyolarına belirli oranlarda dikkatlice eklenmelidir.
 • Isı: Sodyum biflorür, ısıya maruz kaldığında ayrışabilir; bu yüzden ısı yönetimi kritik bir etmendir.

Sodyum biflorür ve sodyum katyonu içeren çözeltiler, elektrokaplama işlemlerinde metalin yüzey yapısını iyileştirme ve aderansını artırma amacıyla kullanılır. Bu süreçler, katılan maddelerin oranlarına ve işlem sırasında kullanılan sıcaklık gibi çevresel koşullara dikkat edilerek yürütülür.

Yenilikler ve Geleceğin Teknolojileri

Sodyum Biflorür, teknolojik yenilikler ve gelecek vaat eden uygulamalar bakımından dikkate değer bir kimyasal bileşiktir.

Yenilikçi Uygulamalar ve Araştırmalar

Sodyum Biflorür, seramik ve taş işleme sanayinde pürüzlülüğün giderilmesi gibi çeşitli yenilikçi uygulamalarda kullanılmaktadır. Özellikle, sodyum katyonu ve florür bileşenleri sayesinde, bileşiğin yüzey işlemlerinde ve çeşitli demir ve magnezyum alaşımları üzerindeki koruyucu katmanların oluşturulmasında etkin bir rolü olduğu gözlemlenmiştir. Bu, malzemelerin dayanıklılığını ve işlevselliğini artırırken, yapısal bütünlüklerini koruması açısından önemlidir.

Araştırmacılar, silikon oksit nanopartikülleri ile sodyum biflorürün birleştirilmesi yolundaki çalışmalarını sürdürmekte, bu sayede son derece verimli, düşük maliyetli ve çevre dostu yüzey kaplamaları geliştirme potansiyeline sahip olduklarını keşfetmektedirler.

Gelecek Vaat Eden Alanlar

Gelecek dönemde sodyum biflorür, özellikle enerji depolama sistemlerinde kullanılan malzemelerin geliştirilmesinde kritik bir bileşen olarak öne çıkabilir. Bir katyon değiştirici olarak işlev görebilecek sodyum biflorür, enerji yoğunluğu yüksek pillerin ve magnezyum alaşımları bazlı hafif metal işleme alanlarında inovasyonu destekleyebilir. Ayrıca, dayanıklı koşullara adapte olabilen yeni nesil seramik malzemelerin üretiminde kullanılarak, ileri teknoloji uygulamalarının kapılarını açabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Sodyum biflorür, çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılan inorganik bir bileşiktir. Bu bölümde, sodyum florür ve sodyum biflorür hakkındaki bazı yaygın soruların cevaplarını bulacaksınız.

Sodyum florürün ana kullanım alanları nelerdir?

Sodyum florür, genellikle diş macunlarında çürük önleme amacıyla ve içme suyunun florlanmasında kullanılır.

Sodyum florid insan sağlığına zarar verebilir mi?

Düşük dozlarda sodyum florid insan sağlığı için yararlı olabilirken, aşırı miktarda alınması toksik etkilere yol açabilir.

Florürün kimyasal formülü nedir ve nasıl belirlenir?

Florür iyonunun kimyasal formülü F−’dir. Formülü, flor elementinin elektron kazanarak negatif yüklü hale gelmesiyle belirlenir.

Florür bileşikleri genellikle hangi endüstriyel süreçlerde kullanılır?

Florür bileşikleri, alüminyum üretimi ve çelik imalatı gibi endüstriyel süreçlerde kullanılır. Ayrıca cam ve seramik üretiminde de kullanım alanları vardır.

Sodyum florür ve sodyum biflorür arasındaki farklar nelerdir?

Sodyum florür (NaF) ve sodyum biflorür (NaHF2) arasındaki temel fark, kimyasal yapıda ve pH seviyelerinde yatar. Sodyum biflorür, sodyum florüre göre daha asidik bir bileşiktir.

Florür içeren ürünler günlük hayatta nasıl kullanılır?

Florür içeren ürünler günlük hayatımızda, özellikle diş sağlığını koruma ve geliştirmede kullanılır. Diş macunları ve ağız çalkalama suları gibi kişisel bakım ürünlerinde florür yaygın olarak bulunur.

Sodyum Biflorürün Diğer İsimleri:

 • Sodium fluoride (Na(HF2))
 • Sodium hydrogen fluoride
 • Sodium bifluoride
 • Sodium hydrogen fluoride (NaHF2)
 • Sodium hydrogen difluoride
 • Sodium bifluoride (NaHF2)
 • Sodium fluoride hydrofluoride