Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nikel Sülfat

Nikel Sülfat Satış ve Tedariki

Nikel Sülfat satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

7786-81-4

Nikel Sülfat Kullanım Alanları ve Önemi

Nikel sülfat, yeşil-mavi kristaller şeklinde bulunabilen inorganik bir bileşiktir ve kimyasal formülü NiSO4’dür. Oda sıcaklığında su içermeyen hidratsız formu sarımsı katı, hidratlı formu ise hekzahidrat yani mavi kristaller formunda bulunur. Bu bileşik nikelin sülfürik asit ile tepkimesi sonucu üretilir ve belirli koşullarda çözünürlük özellikleri gösterir. Örneğin, 20 °C’de 65 gram nikel sülfat yaklaşık 100 mL suda çözünebilir.

Nikel sülfatın kullanım alanları geniş çapta yayılır. Endüstriyel olarak, özellikle nikel kaplama süreçlerinde ve katalizör üretiminde önemli bir rol oynar. Ayrıca gres hidrojenlemesinde katalizör görevi görmesi de bu bileşiğin kullanıldığı diğer bir uygulamadır. Ambalajlama konusunda genellikle 25 kilogramlık çuvallarda sunulur ve molekül ağırlığı 154.76 g/mol olarak belirtilir.

Bu kimyasalın çeşitli formları mevcuttur ve her bir formun fiziksel özellikleri ve kimyasal tepkime mekanizmaları farklılık gösterir. Nikel sülfat, endüstriyel ve profesyonel kullanım için tasarlanmıştır ve güvenlikle ilgili düzenlemelere uygun güvenlik bilgi formlarıyla birlikte temin edilebilir.

Nikel Sülfatın Kimyasal Tanımı

Nikel sülfat, endüstriyel uygulamalarda sıklıkla kullanılan ve çeşitli fiziksel formasyonlara sahip bir kimyasaldır. Bu bölümde, kimyasal formülü, CAS ve EC numaraları gibi spesifik bilgileri detaylandırılacaktır.

Kimyasal Formül

Nikel sülfatın kimyasal formülü NiSO4‘tür. Molar kütlesi 154.75 g/mol’dür. Kimyasal yapı itibarıyla, nikel iyonları (+2) ile sülfat iyonları (-2) arasındaki reaksiyonun bir ürünüdür ve farklı hidrat formalarına sahip olabilir.

CAS Numarası

Nikel sülfatın CAS (Chemical Abstracts Service) numarası 10101-97-0‘dır. Bu numara, nikel sülfatın benzersiz kimlik tanımlayıcısıdır ve dünya genelinde bilimsel yayınlarda ve ticari faaliyetlerde referans olarak kullanılır.

EC Numarası

Nikel sülfat, Avrupa Birliği’nde kimyasal maddeler için atanmış olan EC (European Community) numarası altında da tanımlanır ve bu numara 232-104-9‘dur. EC numarası, maddenin Avrupa Birliği kimyasal maddeler veritabanında kayıtlı olduğunu gösterir.

Üretim Süreçleri

Nikel sülfat üretimi, metalürji alanının bir parçası olarak, özellikle nikel metali ve onun oksitlerinin sülfürik asit ile reaksiyonu sonucu gerçekleşir. Bu süreçler, endüstriyel ölçekte nikel sülfatın çeşitli form ve hidratlarının eldesinde önemli rol oynar.

Anahtar Yöntemler

Nikel sülfat (NiSO4), genellikle iki temel metod kullanılarak üretilir:

 • Nikel Metalinin Tepkimesi: Nikel metali, sülfürik asit ile doğrudan reaksiyona sokularak nikel sülfat üretimi yapılır. Bu reaksiyon sırasında ortaya çıkan ürün susuz NiSO4 formunda olabilir. Reaksiyon Denklemi: Ni + H2SO4 → NiSO4 + H2↑
 • Nikel Oksit Reaksiyonu: Reaktanlar Reaksiyon Ürünler Nikel Oksit (NiO) + Nikel Sülfat (NiSO4) Sülfürik Asit (H2SO4) → Su (H2O) Bu tepkime aynı zamanda ticari ölçekte nikel sülfat üretiminin başlıca yoludur ve su molekülünün yan ürün olarak ortaya çıktığı bir süreçtir.

NiSO4 ve Hidratları

NiSO4, birkaç farklı hidrat formuna sahiptir:

 1. Hekzahidrat (NiSO4·6H2O): En yaygın bulunan nikel sülfat hidratıdır ve retgersit ismiyle de bilinir. Mavi kristaller formunda 20°C’de 65 g/100 mL su içinde çözünebilen bu form, nikel sülfatın popüler bir çeşididir.
 2. Heptahidrat (NiSO4·7H2O): Yeşil-mavi kristaller şeklinde ve morenosit olarak bilinen bu form havada daha kararsızdır ve belirli koşullarda hekzahidrattan oluşabilir.

Bu hidratlar, nikel sülfatın farklı uygulamalarında özgül ihtiyaçlara göre tercih edilir ve üretim süreçleri, istenen hidrat seviyesinin elde edilmesine odaklanır.

Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

Nikel sülfat (NiSO₄), hem fiziksel hem de kimyasal özellikleri itibarıyla analiz edildiğinde, mavi-yeşil renk gamında katı bir madde olarak karşımıza çıkar. pH değeri 4,3 ila 4,7 arasında değişkenlik gösterir.

Çözünürlük

Nikel sülfat su içerisinde yüksek çözünürlük gösterir. Hidratsız formu ve çeşitli hidratlı formları bulunur. Hidratsız hali oda sıcaklığında sarımsı bir renk alırken, hekzahidrat ve heptahidrat formları maviye dönük renkler sergiler.

Sıcaklık

Erime noktası 850 °C civarındadır. Farklı hidrat formalarının erime noktaları değişkenlik gösterebilir. Nikel sülfatın sıcaklık değişimlerine reaksiyonları, özellikle endüstriyel uygulamalarda dikkate alınması gereken önemli bir faktördür.

Nikel Sülfatın Kullanım Alanları

Nikel sülfat, endüstriyel alanda pek çok farklı uygulamada rol alır. Özellikle elektrokaplama, pil üretimi ve çeşitli kimyasal proseslerde etkin bir madde olarak kullanılır.

Elektrokaplama

Nikel sülfat, elektrokaplama işlemlerinin temel bileşenlerinden biridir. Bu süreçte, metal yüzeylerin daha dayanıklı ve korozyona karşı daha dirençli hale getirilmesi için nikel kaplama yapılır. Elektrokaplama yoluyla elde edilen nikel tabaka, metalin ömrünü uzatır ve estetik bir görünüm sağlar.

Pil Üretimi

Pil üretimi sırasında, nikel sülfat, özellikle nikel-metal hidrit pillerde kilit bir malzeme olarak kullanılmaktadır. Bu piller yüksek enerji yoğunluğu, uzun ömür ve hızlı şarj kabiliyeti gibi özelliklerinden dolayı, taşınabilir elektronik cihazlardan elektrikli araçlara kadar geniş bir kullanım alanı bulur.

Diğer Uygulamalar

Diğer uygulamalar arasında, tarım ve balıkçılık gibi sektörlerde iz elementi olarak kullanılan nikel sülfat, makine ve araç üretimi, bazı kimyasalların üretimi ve metallerin işlenmesinde önemli bir rol oynar. Ayrıca, kimi takı ve giysi aksesuarlarının üretiminde de nikel içeren alaşımlar tercih edilmektedir.

Sağlık Etkileri ve Güvenlik Önlemleri

Nikel sülfat, ciddi sağlık sorunlarına neden olabilen toksik bir maddedir ve maruz kalındığında özel güvenlik tedbirleri gerektirir.

İnsanlar Üzerindeki Etkisi

İnsanlarda nikel sülfat maruziyeti, solunum yolu, deri ve sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilir. Solunum problemi, deri tahrişi ve alerjik reaksiyonlar gözlemlenebilir. Özellikle nikel sülfat tozunun inhalasyonu, solunum yolları tahrişine ve bazı durumlarda zehirlenmelere yol açabilir. Maruz kalan çalışanların düzenli sağlık kontrolleri önerilir ve maruziyeti en aza indirecek mekanik havalandırma sistemleri gibi birtakım önleyici tedbirler alınmalıdır.

 • Solunum: Astım benzeri semptomlar gelişebilir.
 • Cilt: Uzun süreli temas, deri döküntülerine ve dermatitlere neden olabilir.
 • Yutma: Toksik olabilir ve gastrointestinal sorunlara yol açabilir.

Ratlarda Toksisite Çalışmaları

Ratlarda yapılan toksisite çalışmaları, nikel sülfatın genotoksik etkiler gösterebildiğini ortaya koymuştur. Mikronukleus testleri, nikel sülfatın genetik materyali etkileyebileceğini, böylece mnpce (micronucleated polychromatic erythrocytes) ve pce (polychromatic erythrocytes) gibi biyomarkerların düzeylerinde artışa neden olabileceğini göstermiştir. Ratlar üzerindeki uzun süreli toksikoloji deneyleri, insan sağlığına ilişkin risk değerlendirmelerinde önemli bilgiler sunmaktadır.

Alerjen ve Karsinojen Etkiler

Nikel sülfat, insanlarda güçlü alerjik reaksiyonlara yol açabilir ve potansiyel bir karsinojen olarak tanımlanmıştır. Maruz kaldığında alerji yapıcı (alerjen) etkilere sahip olabileceği ve insanlarda kanserojen (karsinojen) sonuçlar doğurabileceği bilinmektedir. Bu bağlamda, genotoksik etkilere dikkat edilerek, kansere neden olabilecek DNA hasarı risklerinin önlenmesi gerekmektedir.

 • Alerjik Reaksiyonlar: Nikel sülfat cilt ile temas ettiğinde alerjik dermatite neden olabilir.
 • Karsinojenite: İnsanlarda karsinojenik etkilere yol açabileceğinden, maruz kalanların dikkatli izlenmesi gerekir.

İş yerlerinde, nikel sülfatın insan sağlığını tehdit eden tehlikelerine karşı gerekli koruyucu ekipman kullanımı ve maruziyetin sınırlandırılması için sıkı güvenlik prosedürleri uygulanmalıdır.

Ekotoksikoloji

Nikel sülfatın ekolojik denge üzerindeki etkileri oldukça önemlidir ve bu etkilerin iki temel yönü üzerinde durulmaktadır: çevreye olan etkileri ve genotoksik etkileri.

Çevre Üzerindeki Etkileri

Nikel sülfat, endüstriyel faaliyetler sonucunda doğal su kaynaklarına ve toprağa karışabilmektedir. Bu kimyasalın yüksek konsantrasyonları, ekosistemler için toksik etkilere sahip olabilir. Nikel sülfatın sucul canlılar üzerindeki toksik etkisi özellikle dikkat çekicidir çünkü bu etki onların üreme ve büyüme fonksiyonlarını olumsuz yönde etkileyebilmektedir.

 • Toksisite derecesi: Nikel sülfatın toksik etkileri yüksek konsantrasyonlarda ortaya çıkar.
 • Biyoakümülasyon: Sudaki canlılar üzerinde biyolojik birikme olasılığı vardır, bu da onların sağlıkları üzerinde uzun vadeli etkilere neden olabilir.

Genotoksisite Testleri

Nikel sülfatın genotoksik etkileri, organizmalarda DNA hasarına yol açabilir ve çeşitli test yöntemleriyle incelenmektedir. Örneğin, mikronükleus testi, nikel sülfatın genotoksik etkisini ölçmek için kullanılan bir yöntemdir ve bu, uygun canlı modellerin, genellikle kemirgenlerin kemik iliği hücrelerinde küçük çekirdeklerin (mikronükleusların) oluşumunu tespit eder.

 • Mikronükleus testi verileri, DNA’ya zarar verici potansiyelin bir göstergesidir.
 • Kemik iliği hücrelerine etki: Genotoksik etkiler, bu hücrelerde anormalliklerin oluşumuna yol açabilir.

Bu testler, potansiyel genotoksik tehlikelerin belirlenmesi için kritik öneme sahip olup, çevresel düzenlemelerin ve endüstriyel pratiklerin şekillendirilmesinde kullanılan bilgileri sağlar.

Duyarlılık Testleri ve Alerji Araştırmaları

Nikel sülfat, çeşitli deri reaksiyonlarının tetikçisi olabilir ve duyarlılık testleri, kontakt alerjinin tanımlanmasında kilit bir rol oynar.

Yama Testleri

Yama testleri, alerjik kontakt dermatitin tanısında kullanılan bir metod olup, sıklıkla nikel sülfat gibi allergenlerin cilt üzerindeki reaksiyonu gözlemlenerek gerçekleştirilir. Bireysel duyarlılıkların belirlenmesi amacıyla, incelenen allergen(ler) küçük padlere veya yamalara yüklenir ve bu yamalar deriye yapıştırılır. Test süresince, deride herhangi bir reaksiyon (örneğin kızarıklık, kaşıntı veya kabarcık oluşumu) olup olmadığı kayıt altına alınır.

Standart Seriler

Avrupa Standart Serisi ve Uluslararası Kontakt Dermatit Araştırma Grubu tarafından belirlenen standart seriler, yaygın olarak reaksiyon gösterilen alerjenlerin bir listesini içermektedir. Bu seriler, tipik yama testlerinde kullanılan allergenlerin bir koleksiyonudur. Standart serilere nikel sülfat, kobalt klorid ve potasyum dikromat dahil olmak üzere çeşitli metal tuzları ve kimyasallar eklenir. Bu test listesi sayesinde, hastalar üzerinde en sık görülen alerjenlere karşı duyarlılık değerlendirilebilir.

Kontakt Alerji

Kontakt alerji, alerjen maddelerle direkt temas sonucunda, kişinin bağışıklık sistemi tarafından abartılı bir reaksiyon olarak ortaya çıkan bir reaksiyon türüdür. Nikel sülfat, kontakt alerjiye yol açabilen önemli allergenlerden biridir. Kişiler bu alerjene uzun süreli veya tekrarlayan maruz kalmalar neticesinde alerjik reaksiyonlar gösterebilirler ve yama testleri ile alerjinin varlığı kanıtlanabilir.

Antioksidan Özellikler ve Sağlık

Nikel Sülfat bileşiği, insan sağlığı üzerinde antioksidan özelliklerinden ziyade potansiyel toksik etkilere sahip olabilir. Bu bölüm, nikel sülfatın antioksidan özellikleri ve insan sağlığına etkileri üzerine odaklanmaktadır.

Antioksidan Maddeler

Antioksidan maddeler, organizmalara zarar verebilecek serbest radikallerle savaşarak hücresel hasarı önlüyor. Bu maddeler, çeşitli vitaminler, mineraller ve özel besin öğeleri gibi biyolojik kaynaklar tarafından sunulur. Antioksidanlar genel olarak oksidatif stresten korunmada kilit rol oynarlar.

Lykopen, bu antioksidanlardan biridir ve özellikle domateslerde bol miktarda bulunur. Araştırmalar, lykopenin genotoksisite karşı koruyucu etkileri olduğunu ve sağlıklı hücrelerin oksidatif strese karşı direncini artırabildiğini gösteriyor.

Nikel ve Kobaltın Etkileşimi

Nikel sülfat ve kobaltın insan sağlığı üzerindeki etkileri çoğunlukla olumsuzdur. Özellikle nikel türevleri, alerji potansiyeline sahiptir ve maruziyet arttıkça alerji oluşma oranları da yüksek olabilir. Nikel sülfat, “Mn PCE” ya da Manganese-Containing Polarographic Catalytic Electrodes (Mangan İçeren Polarografik Katalitik Elektrotlar) gibi ortamlarda da bulunabilir ve bu ortamların bileşenleriyle karmaşık etkileşimlere girebilir.

Bir bireyin nikel sülfat ya da kobalta olan maruziyeti, cilt vs. yolları ile olabilir ve vücutta çeşitli tepkimelere yol açabilir. Nikel, özellikle derideki Langerhans hücrelerinde immun sisteme sunulmakta ve potansiyel alerji reaksiyonlarını tetikleyebilir. Bu nedenle, nikel ve kobaltın etkileşimi, antioksidan özellikler dan çok, sağlık üzerinde dikkat edilmesi gereken toksik etkilere işaret etmektedir.

Nikel Sülfatın Diğer Elementlerle Etkileşimi

Nikel sülfat, belirli elementlerle karakteristik etkileşimlere sahiptir. Özellikle kobalt ve nikle klorür gibi bileşenlerle olan reaksiyonları, endüstriyel uygulamalarda önemli roller oynar.

Kobalt

Nikel sülfat; kobalt ile etkileşime girdiğinde, çeşitli kobalt sülfat bileşikleri meydana gelebilir. Bu etkileşim genelde elektrodlama işlemlerinde ve metallürjide görülür. Nikel sülfat ve kobalt, mineral retgersite formunda da iç içe geçmiş olarak bulunabilirler. Retgersite, kobalt ve nikel sülfatın hekzahidrat formlarının doğal bir birleşimidir ve bu mineralde nikel ve kobalt atomları belirli oranlarda yer alır.

Nikel Klorür

Nikel sülfat, nikel klorür (NiCl₂) ile karşılaştığında, çözelti içinde iyon değişimine uğrayabilir. Bu reaksiyon esnasında nikel sülfatın sülfat iyonları, klorür iyonlarıyla değiş tokuş yaparak nikel klorür oluşumuna yol açabilir. Reaksiyonun etkinliği özellikle çözelti pH’ına ve sıcaklığına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Düzenleyici Bilgiler ve Standartlar

Nikel sülfatın kullanımı ve üretimi için düzenleyici bilgiler ve standartlar, madde güvenliğine ilişkin önemli yönergelere dayanmaktadır. İlgili mevzuata uygunluk sağlamak, insan sağlığı ve çevre güvenliği için esastır.

Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler

Nikel sülfat (NiSO₄), farklı ulusal ve uluslararası düzenleyici kurumlar tarafından denetlenmektedir. CAS Numarası 7786-81-4 olan bu kimyasalın EC Numarası 232-104-9’dur. Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına göre, SEA Yönetmeliği 28848/2013 numarası altında akut toksisite, cilt hassasiyeti, solunum yolları üzerindeki etkileri ve kanserojenite gibi tehlike sınıfları belirlenmiştir. Ayrıca, kimyasalın sucul canlılar üzerindeki etkisi nedeniyle çevresel tehlikeleri de sınıflandırılmıştır.

 • Toksikolojik Sınıflandırmalar:
  • Akut Toksisite (Yutma): Kategori 4; H302
  • Akut Toksisite (Solunum): Kategori 4; H332
  • Cilt Hassasiyeti: Kategori 1; H317
  • Cilt Tahrişi: Kategori 2; H315
  • Solunum Hassasiyeti: Kategori 1; H334
  • Eşey Hücre Mutajenitesi: Kategori 2; H341
  • Kanserojenite: Kategori 1A; H350
  • Üreme Sistemi Toksisitesi: Kategori 1A; H360D
  • Hedef Organ Toksisitesi: Kategori 1; H372
  • Akut Suçul Toksisite: Kategori 1; H400
  • Suçul Kronik Toksisite: Kategori 1; H410
 • Çevresel Sınıflandırmalar:
  • Akut Suçul Toksisite: Kategori 1
  • Kronik Suçul Toksisite: Kategori 1

Kimyasal Güvenlik Kodları

Nikel sülfat için güvenlik bilgi formları, kullanıcıların güvenli bir şekilde işlem yapabilmeleri için zorunlu tutulmakta ve bu formlar ürünün kimyasal güvenlik kodlarını içermektedir. Analiz için EMSURE® ACS olarak bilinen Nikel(II) sülfat hekzahidrat, ciddi düzenlemelere tabi bir analitik sınıf olarak tanımlanır. Bu standardın öne çıkan özelliği, saflık derecesi (assay) ve Arsenik (As) gibi potansiyel zararlı kontaminantlar için belirlenen maksimum izin verilen seviyeleri içermesidir.

 • Analitik Standartlar:
  • Saflık Derecesi (Assay)
  • Arsenik (As) İçerik Değerleri

Kimyasal güvenlik kodları ayrıca, malzemenin elden çıkarılması, saklanması ve taşınmasına ilişkin talimatları da sunar ve bu bilgiler, kimyasalın kullanım sırasında alınması gereken önlemleri kapsar.

Sıkça Sorulan Sorular

Bu bölüm, Nikel Sülfat ile ilgili sıklıkla sorulan soruları ele almaktadır ve okuyucuların merak ettikleri konular hakkında spesifik bilgiler sağlamayı amaçlamaktadır.

Nikel sülfatın fiyatı neye göre değişir?

Nikel sülfatın fiyatı, dünya piyasasındaki nikel arzına ve talebine, üretim maliyetlerine, ve saf nikelin piyasadaki bulunabilirliğine göre değişiklik gösterir.

Nikel sülfat hangi sanayi alanlarında kullanılır?

Nikel sülfat, özellikle metal kaplama sanayisinde, batarya üretiminde ve katalizör olarak kimya endüstrisinde yaygın şekilde kullanılmaktadır.

Nikel sülfata karşı alerji nasıl anlaşılır ve önlemi nedir?

Nikel sülfata karşı alerji, ciltte kızarıklık ve döküntü şeklinde belirtilerle anlaşılır. Alerjen maddeye maruziyetin azaltılması ve ciltle temasın engellenmesi önemlidir.

Nikel sülfat kaplama işlemi teknik detayları nelerdir?

Nikel sülfat kaplama işlemi, elektrolitik kaplama yöntemiyle metal yüzeylerin bir elektrik akımı yardımıyla nikel sülfat solüsyonuna batırılmasıyla gerçekleştirilir. Bu süreç, yüzeyin özelliklerini iyileştirmeye yarar.

Nikel sülfat hekzahidrat nedir ve özellikleri nelerdir?

Nikel sülfat hekzahidrat, mavi kristal yapısında bir nikel sülfat formudur ve 65g/100mL su çözünürlüğüne sahiptir. Ağırlıklı olarak metal kaplama işlemlerinde kullanılır.

Nikel sülfat üretim sürecinde hangi aşamalar bulunmaktadır?

Nikel sülfat üretimi, nikel madeninin sülfürik asit ile tepkimeye sokulması ve ardından çeşitli saflaştırma proseslerinden geçirilmesiyle gerçekleşir. Bu yöntemler ticari olarak farklılık göstermektedir.

Nikel Sülfatın Diğer İsimleri:

 • Sulfuric acid, nickel(2+) salt (1:1)
 • Nickel sulfate (NiSO4)
 • Nickel sulfate
 • Nickel(II) sulfate
 • Nickel sulfate (1:1)
 • Nickelous sulfate
 • Nickel(2+) sulfate
 • Sulfuric acid nickel(2+) salt
 • Nickel(2+) sulfate (1:1)
 • Nickel monosulfate
 • Fine Emerald