Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nikel Klorür

Nikel Klorür Satış ve Tedariki

Nikel Klorür satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

7718-54-9

Nikel Klorür: Kullanım Alanları ve Özellikleri

Nikel klorür, NiCl2 kimyasal formülüne sahip inorganik bir bileşiktir. Susuz formu sarı renkte iken, altı su molekülü içeren hidrat formu NiCl2·6H2O genellikle yeşil olarak gözlemlenir. Nikel matinin hidroklorik asit ile ekstraksiyonu veya nikel içeren cevherlerin rafine edilmesi yoluyla üretilir ve önemli bir nikel kaynağı olarak kabul edilir.

Bu kimyasalın başlıca kullanım alanları arasında elektrokaplama ve nikel kaplama bulunur. Nikel klorür aynı zamanda kimyasal sentezlerde ve çeşitli endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılan bir reaktandır. İndirgeyici özelliklere de sahip olup farklı renklerde bulunabilme kapasitesi, hidrat yapısına bağlıdır.

Nikel klorür, havadaki nemi emme eğilimiyle bilinir ve bu onun kolayca bir çözelti oluşturma kapasitesine katkıda bulunur. Çevresel faktörlerle karşılaştığında, örneğin nemli ortamlarda, çeşitli şekillerde fiziksel dönüşümler geçirebilir. Özellikle kimyasal üretim süreçlerinde, nikel klorür bu özellikleri sebebiyle dikkatlice yönetilmesi gereken bir maddedir.

Kimyasal Tanım

Nikel klorür, kimyasal formülü NiCl₂ olan inorganik bir bileşiktir. Kimi zaman nikel(II) klorür olarak da adlandırılan bu madde, su ile reaksiyona girerek farklı hidratlar oluşturabilir; en yaygın şekli olan nikel klorür heksahidratın formülü ise NiCl₂·6H₂O şeklindedir.

Bu kimyasalın saf hali, susuz hâldeyken sarı renkte kristaller formunda bulunurken hidrate edilmiş hali yeşil renktedir. Renklerin bu şekilde farklılaşması, su moleküllerinin kristal yapı içinde yer almasından kaynaklanır. Nikel klorür, genellikle nikel ve hidroklorik asit reaksiyonunun bir ürünü olarak üretilir.

Kimyasal Özellikler:

ÖzellikDeğer
Kimyasal adıNikel(II) klorür
Moleküler formülNiCl₂
Hidratlı formNiCl₂·6H₂O
Molekül ağırlığı129.60 g/mol (susuz)
GörünüşSarı kristaller; Yeşil (hidratlı)
CAS Numarası7718-54-9

Nikel klorür, çeşitli kimyasal süreçlerde kullanılan önemli bir bileşendir. Hem endüstriyel uygulamalarda hem de laboratuvar ölçeğinde sentezlerde etkin bir katkı maddesidir. Ayrıca, salınımlı bir madde olarak hava nemini emerek çözelti oluşturma kapasitesine sahiptir.

Kimyasal tanımın ötesinde, nikel klorürün kullanım alanları ve işlenmesi, maddeyi daha iyi anlamak için ek bilgilerin araştırılmasını gerektirir. Ancak bu bölüm, madde hakkında temel ve spesifik kimyasal bilgileri özetlemektedir.

Fiziksel Özellikler

Nikel (II) klorür, karmaşık bir yapısallığa sahip inorganik bir bileşiktir. Susuz formu, yani anhidrozu, altın sarısı renginde bir metalik görünüme sahip iken, hekzahidrat formu yeşil renktedir ve kristalli bir yapı gösterir.

Anhidroz Hal:

 • Renk: Altın sarısı
 • Durum: Katı metal

Hekzahidrat Hal:

 • Renk: Yeşil
 • Durum: Kristal yapı

Nikel (II) klorürün 25 kg’lık ambalajlar halinde piyasaya sürüldüğü bilinmektedir. Bunlar genellikle 25 kg ağırlığında çuvallarda sunulur ve genelde “extra pure” yani “ekstra saf” şeklinde etiketlenir. Böylelikle tüketicilerin ihtiyaçlarına yönelik yüksek saflıkta bir ürün temin edilmiş olur.

Ambalaj şekli olarak tercih edilen 25 kg çuval, hem taşıma hem de depolama kolaylığı sağlamak adına pratik bir çözümdür. Nikel (II) klorür çuvallarının yüzeyi, içerisindeki maddenin korunmasına yardımcı olacak şekilde dayanıklı malzemeden üretilir.

Ambalaj Özellikleri:

 • Ağırlık: 25 kg
 • Tip: Çuval
 • Saflık Durumu: Ekstra saf (Extra pure)

Metalik tel üretiminde de kullanılan nikel (II) klorür, endüstriyel uygulamalarda önemli bir yere sahiptir. Kimyasal bileşim ve fiziksel özelliklerinin doğru bir şekilde anlaşılması, bu bileşiğin güvenilir ve etkin bir şekilde kullanılmasını mümkün kılar.

Kullanım Alanları

Nikel klorür, çeşitli endüstriyel süreçlerde kullanılan önemli bir kimyasal bileşiktir. Bu bileşik genellikle elektrokaplama sektöründe, özellikle nikel kaplama proseslerinde yaygın olarak kullanılır. Kimyasal sentez sırasında, katalizör olarak görev yapabilir ve organik bileşiklerin üretiminde etkilidir.

 • Elektrokaplama İşlemleri: Nikel klorür, Watt ve Wood nikel kaplama banyolarında yüzey işlem kimyasalı olarak yer alırken, aynı zamanda çinko/nikel asit banyolarında da elektrokaplanmasında etkin rol oynar.
 • Kimyasal Sentez: Kimyasal sentez süreçlerinde, özellikle organik sentezde nikel kaynağı olarak değerlendirilir ve reaksiyonların ilerlemesine yardımcı olur.
 • Katalizör Olarak Kullanım: Farklı kimyasal reaksiyonlarda katalizör olarak kullanılır. Bu özellik, gaz maskelerinin imalatını içeren amonyak emici olarak kullanıldığı durumlarda gözlemlenebilir.

Nikel klorür daha az miktarda olduğunda, nikel sülfamat banyolarına eklenerek kaplama işleminin etkinliğini arttırmak için kullanılabilir. Bununla beraber, nikel sülfat ve borik asit ile birlikte kullanım durumları da söz konusudur.

Üretim esnasında, bilhassa nikel katalizörleri oluşturmada kilit bir role sahip olan nikel klorür, çok yönlü kullanım alanları ile endüstriyel süreçlere katkı sağlamaktadır.

Sağlık ve Güvenlik

Nikel Klorür ile ilgili sağlık ve güvenlik önlemleri, maddeyle yapılan teneffüs maruziyetinin kontrolüne dayanır. Nikel bileşikleri, soluma yoluyla insan vücuduna kolayca girebilir ve akciğerler ile burun kanallarına zarar verebilir. Toksikolojik çalışmalar, belirli düzeydeki maruziyetin solunum sorunlarına veya diğer sağlık problemlerine yol açabileceğini göstermiştir.

Teneffüs Maruziyeti ve Kontrol Önlemleri:

 • Nikel Klorür bulunan ortamlarda, havadaki nikel konsantrasyonu düşük seviyelerde tutulmalıdır.
 • İş güvenliği standartları, teneffüs edilebilir nikel için belirli maruziyet limit değerleri önermektedir.
 • Etkili havalandırma sistemleri ve gaz maskeleri kullanılmalıdır.
 • NH3 (amonyak) emici filtreler, nikel içeren toz ve buharlara karşı koruma sağlayabilir.

Kanserojen Potansiyel ve Sağlık Etkileri:

 • Nikel klorür ve tuzlarının bazı formları kanserojen olarak değerlendirilmektedir.
 • Uzun süreli veya yüksek dozda maruz kalma, kanser riskini artırabilir.
 • Çalışanların sağlık izlemesi, potansiyel riskleri erken saptayabilmek adına önemlidir.

İşyerindeki kişisel koruyucu donanım ve güvenlik protokollerinin sıkı bir şekilde uygulanması, nikel klorürle çalışırken sağlık ve güvenliği maksimize etmenin anahtarıdır. Eğitim ve farkındalık programları da, teneffüs maruziyetin önlenmesi ve sağlık risklerinin azaltılmasında merkezi bir rol oynamaktadır.

Ticaret Bilgileri

Nikel Klorür, kimya sektöründe önemli bir yer tutar ve ticari olarak çeşitli sektörler tarafından talep görür. CAS Numarası olan 231-743-0 ile bilinen bu kimyasal, ticari olarak genellikle NiCl2 formülü ile anılır.

Satış İşlemleri: Satıcı firmalar, Nikel Klorür’ü çeşitli miktarlarda ve ambalajlarda sunarak farklı endüstriyel ihtiyaçlara uygun hale getirirler. Şirketler, genellikle özel siparişler üzerine ürünleri temin edebilirler. Prosedürler genellikle online sipariş yöntemleri veya doğrudan satış kanalları aracılığıyla gerçekleşir.

Üniversite İlişkisi: Üniversite laboratuvarları da Nikel Klorür’ü araştırma ve eğitim amaçlı olarak satın alırlar. Bu kurumlar, genellikle eğitim dönemleri başlamadan önce satın alma işlemlerini planlarlar.

KDV ve Diğer Vergiler: Türkiye’de satışı yapılan Nikel Klorür için KDV oranları mevcuttur ve bu oran, ürünün ticaretini yapan şirketler tarafından fiyatlandırmaya dahil edilir.

Kurumsal Tüketiciler: Nikel Klorür, özellikle endüstriyel kullanım için, kimyasal sentezlerde katalizör olarak veya galvanik kaplamada kullanım amacıyla talep edilir. Büyük ölçekli kullanıcılar genellikle tk.200220.25006 kodlu ürünleri tercih ederler, bu kod ticari kalitedeki Nikel Klorür’ü ifade eder.

Her ticari işlemde, alıcılar ve satıcılar, ürün kalitesini, saflığı ve kullanım amacını dikkate alarak ticari kararlar alırlar. Özellikle güvenlik ve çevresel düzenlemeler kapsamında, Nikel Klorür’ün taşınması ve depolanması konularında hassasiyet gösterilir.

Tedarik ve Depolama

Nikel Klorür tedariği, özellikle kimyasal maddelerin dağıtımı konusunda uzmanlaşmış firmalar aracılığıyla gerçekleştirilir. Tedarikçiler, nikel klorürün çeşitli endüstriyel kullanımlar için gereken miktarlarda distribütörler ve son kullanıcılara dağıtımını sağlar. Satış ağlarını genişletmek amacıyla Türkiye’de İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlerde bulunan firmalar üzerinden de satış yapılmaktadır.

Ambalajı ve depolaması, nikel klorürün kimyasal özellikler göz önünde bulundurularak titizlikle yapılmalıdır. Genellikle 25 kg’lık çuvallarda paketlenerek sağlam bir şekilde ambalajlanır. Nikel klorür, havadan nemi emme özelliğine sahip olduğundan, paketlemesi bu özelliği göz önünde bulundurularak yapılmadığında ürün kalitesinde düşüş meydana gelebilir.

Depolama koşulları, maddenin stabilitesini korumak için kritik öneme sahiptir. Nikel klorür, doğru depolama şartları sağlandığında uzun süre boyunca kimyasal özelliklerini muhafaza edebilir. Depolama alanı kuru, serin ve hava koşullarından izole edilmiş olmalıdır. Ürünün direkt güneş ışığına ve aşırı ısıya maruz kalmaması için özen gösterilir. Ayrıca, doğru depolama ve paketleme yöntemleri, ürünün insan sağlığını tehdit eden potansiyel risklerini azaltmada da büyük öneme sahiptir.

Nikel klorür ambalajları üzerinde, içerik, ağırlık, üretici bilgileri ve güvenlik talimatlarını içeren etiketler bulunur. Bu bilgilerin net ve anlaşılır olması, güvenli kullanım ve depolama pratikleri için zaruridir.

Kimyasal Reaksiyonlar ve Sentez

Nikel klorür, özellikle NiCl2.6H2O formu, kimyasal reaksiyonlar ve sentez süreçlerinde önemli bir role sahiptir. Susuz NiCl2, sarı renkli iken, daha yaygın olan hidrat formu yeşil renk gösterir. Kimyasında, bir hidrojen kaynağı olarak hidrojen içeren reaksiyonlarda, nikel klorür reaktif olarak kullanılır.

Nikel klorürün sulu çözeltileri, çözeltinin pH’sına ve ısının etkilerine göre, nikel iyonu kaynağı olarak da görev yapar. Bu özellik, hücre kültürleri gibi biyolojik ortamlarda elementer nikelin istenen konsantrasyonlarını sağlamak için önemlidir. Ayrıca, nikel klorür çözeltiler halinde havadaki nemi absorbe ederek, çevresel nemle birlikte sıvılaşma eğilimi gösterir.

Nikel kaynağı olarak nikel klorür, organonikel kimyası gibi alanlarda katalitik etkinlik gösterebilir ve çok çeşitli kimyasal ürünlerin sentezinde rol oynar. Özellikle, kompleks bileşiklerin sentezinde ligand olarak kullanılan nikel klorür, ayrıca karmaşık ve hassas kimyasal yapıların üretilmesine olanak sağlar.

Bu bileşik aynı zamanda katalizörlerin hazırlanmasında ve galvanik kaplama işlemlerinde de kullanılmaktadır. Nikel klorür, metal yüzeylerin kaplanmasında tercih edilen bir maddedir, çünkü istenen metalik kaplama özelliklerini sağlamada etkilidir.

Endüstriyel Uygulamaları

Nikel klorürler, endüstriyel alanda birçok önemli uygulamaya sahiptir. Öncelikle, organik sentez süreçlerinde katkı malzemesi olarak kullanılırlar. Kimyasal reaksiyonlarda ara maddeler oluşturmak için gereklidirler ve bu sayede çeşitli organik bileşiklerin üretiminde etkin rol oynarlar.

Ayrıca, nikel klorürler, cevherlerin rafine edilmesi işlemi sırasında da sıklıkla tercih edilir. Metallerin saflaştırma sürecinde ekstraksiyon ve saflaştırma aşamalarında nikel klorürlerin çeşitli formları kullanılır. Bu işlemler, madencilikte elde edilen cevherlerin daha kullanışlı metaller haline getirilmesine olanak tanır.

 • Rafine sürecinde, nikel klorürün indirgeyici özellikleri ön plana çıkar. Nanopartikül üretiminde ve nikel koordinasyon bileşiklerinin hazırlanmasında kullanılır.

Nikel klorürlerin bir diğer uygulama alanı ise endüstriyel gaz maskeleridir. Bu maskelerdeki katalizör bileşeni olarak nikel klorür kullanılır. Amacı, maskelerin filtreleme kapasitesini arttırarak amonyak gibi tehlikeli gazların solunmasını engellemektir.

Uygulama AlanıAçıklama
Organik sentez süreçleriAra maddeler oluşturmak için katkı malzemesi olarak kullanılır.
Cevherlerin rafine edilmesiSaflaştırma işlemlerinde ve ekstraksiyon aşamalarında etkin rol alır.
Endüstriyel gaz maskeleriAmonyaktan korumak için katalizör olarak kullanılır.

Son olarak, yüksek saflıkta nikel klorürün varlığı, klorürlerle uyumlu kullanımlar için gereklidir. Kristalin yapıda, su içinde çözünebilen bu bileşikler elektrik iletkenliği sağlar ve bu özelliği ile pek çok kimyasal sürecin vazgeçilmez bir elemanıdır.

Elektrokimya

Elektrokimya, elektrik ve kimyasal reaksiyonlar arasındaki ilişkileri inceleyen bir bilim dalıdır. İki bileşen arasında enerji transferini inceler: elektronik bir iletken olarak bilinen metal veya grafit ve iyonik bir iletken olan elektrolit. Bu alanda Nikel (II) Klorür Hekzahidrat, özellikle elektrokaplama ve nikel kaplama proseslerinde önem taşır.

Anot metali, bir elektrokimyasal hücredeki pozitif terminaldir ve genellikle elektrokaplama işleminin temelini oluşturan nikel gibi metallerden yapılır. Elektrokaplama sırasında anot metali, elektrolit içinde çözünerek metali nesnenin üzerine yerleştirmek için kullanılır.

 • Elektrot seviyesi; elektrokimyasal bir reaksiyonda, elektrotun ve elektrolitin etkileşimini optimize etmek için önemlidir. Elektrot seviyesinin düzenlenmesi, etkin ve dengeli bir reaksiyon için kritiktir.

Nikel (II) Klorür Hekzahidrat kullanımında;

 • Elektro kaplama sırasında elektrot seviyesini artırmak,
 • Anot metali nikelin elektrolit içinde çözünürlüğünü ve dağılımını hızlandırmak,

gibi işlevleri vardır. Bu maddenin uygulama alanlarının incelenmesi, elektrokimya disiplininin temel amaçlarındandır ve teknolojik uygulamalarda verimliliği artırma potansiyeline sahiptir.

Nanoteknoloji

Nanoteknoloji, maddenin atom ve molekül seviyesinde incelenmesi ve manipüle edilmesini içerir. Bu teknolojinin nikel klorür (NiCl2) gibi malzemeler üzerindeki uygulamaları, nikel nanoparçacıklarının üretiminde özellikle önemlidir. Nanoparçacıklar, benzersiz özellikleriyle çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılmaktadır.

Nikel Nanoparçacıkları Üretimi:

 • Yöntemler:
  • Kimyasal Buhar Biriktirme (CVD)
  • Elektrokimyasal Yöntemler
  • Sol-jel Yöntemi

Nikel nanoparçacıkları, nikel klorür gibi tuzların nanoteknolojik yöntemlerle redüksiyonuyla elde edilir. Bu partiküller, katalizörler ve manyetik malzemeler gibi alanlarda kullanım için yüksek yüzey alanı ve reaktiviteye sahiptir.

 • Özellikler:
  • Yüksek saflık
  • Homojen boyut dağılımı
  • Düşük toksisite

Nanoparçacıkların bu özellikleri, nanoteknolojinin hassas kontrol ve ölçeklendirme yeteneğiyle dikkatle ayarlanabilir. Nikel nanoparçacıklarının sentezi ve karakterizasyonu, malzemenin son kullanım özelliklerini optimize eden parametrelerin belirlenmesini sağlar.

Kullanım Alanları:

 1. Elektronik
 2. Kataliz
 3. Biyomedikal
 4. Enerji depolama sistemleri

Nikel nanoparçacıklarının nanoteknoloji ile geliştirilmesi, her alandaki fonksiyonelliğini arttırmaktadır. Nitelikli ve ölçülebilir üretim metotları sayesinde, nikel bazlı nanoparçacıklar günümüzde ve gelecekteki teknolojilerin önemli bir parçasıdır.

Kimyasal Yapı ve Özellikleri

Nikel klorür, kimi zaman sadece nikel diklorid olarak da adlandırılan, NiCl₂ kimyasal formülüne sahip inorganik bir bileşiktir. Molekül ağırlığı 129.60 g/mol olarak bilinir. Standart koşullar altında, nikel (II) klorür, kahverengi veya yeşil renkli kristaller şeklinde bulunabilir ve kokusuzdur.

Kimyasal Formülü: NiCl₂

ElementNikel (Ni)Klor (Cl)
Oran12

Bu kimyasal bileşik genellikle hidratlı formda bulunur ve hidratlı yapısından ötürü farklı renklerde olabilir. Örneğin, NiCl₂·6H₂O formundaki hekza hidrat türü genellikle yeşil renktedir. Nikel klorürün susuz hali 140°C’nin üstündeki sıcaklıklarda sarı hekzagonal kristaller haline dönüşebilir.

Nikel klorür, nikel metaliyle hidroklorik asidin reaksiyonu ile veya alternatif olarak nikel oksit, hidroksid ya da karbonat kullanılarak elde edilebilir. Kimyasal sentezlerde önemli bir nikel kaynağı olarak kullanılır ve indirgeyici özelliklere sahiptir.

Nikel klorür, havadaki nemi çekme yeteneğine sahip olduğu için çeşitli kimyasal reaksiyonlarda çözelti oluşturma kabiliyeti önemlidir. Ayrıca, galvanoplasti süreçleri ve katalizör olarak kullanımı da yaygındır. Kimyasal yapısı ve bu özellikleri, nikel klorürün endüstriyel ve laboratuvar uygulamalarında geniş bir kullanım alanına sahip olmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular

Nikel klorür konusunda en sık sorulan soruları ve bu soruların cevaplarını içeren bu bölüm, okuyucuların merak ettiği konuları aydınlatmayı amaçlamaktadır.

Nikel klorür hekzahidratın kullanım alanları nelerdir?

Nikel klorür hekzahidrat, özellikle galvanik kaplama işlemlerinde ve nikel üretiminde kullanılır. Ayrıca kimyasal sentezde ve bazı katalizörlerin hazırlanmasında da önemli bir bileşendir.

Nikel sülfat ve nikel klorür arasındaki farklar nelerdir?

Nikel sülfat ve nikel klorür, farklı kimyasal formüllere ve özelliklere sahiptir. Nikel sülfat, daha çok pil üretiminde ve metal kaplamada kullanılırken, nikel klorür genellikle organik sentezlerde ve metal yüzeylerin işlenmesinde tercih edilir. Ayrıca çözünürlük ve reaksiyon davranışları bakımından da farklılık gösterirler.

Nikel hangi asitlerde çözünür ve çözünürlük özellikleri nasıldır?

Nikel, hidroklorik asit, sülfürik asit ve nitrik asit gibi birçok asitte çözünebilir. Nikel klorür, suda yüksek çözünürlüğe sahip olup soğuk suda da çözünmekte, bu sayede çeşitli uygulamalarda kolay kullanım imkânı sunmaktadır.

Nikel klorürün sanayideki uygulamaları hakkında bilgi verebilir misiniz?

Sanayide, nikel klorür genellikle katalizörlerin hazırlanışında, galvanik kaplama işlemlerinde ve renkli metallerin yüzey işlemlerinde kullanılmaktadır. Ayrıca bazı organik kimya tepkimelerinde indirgeyici ajan olarak görev alır.

Nikel bileşiklerinin insan sağlığına etkileri nelerdir?

Nikel bileşikleri, deriyle temas ettiğinde alerjik reaksiyonlara veya temas dermatitine neden olabilir. İnhalasyon yolu ile alındığında solunum problemlerine yol açabilir ve bazı durumlarda karsinojenik etkilere sahip olabilir. Uzun süreli ve yüksek dozda maruz kalma, ciddi sağlık problemlerine neden olabilir.

Nikel tuzlarının depolanması ve işlenmesi sırasında hangi güvenlik önlemleri alınmalıdır?

Nikel tuzları depolanırken ve işlenirken uygun havalandırma sisteminin bulunması gereklidir. Deri veya göz ile temasını önlemek için koruyucu ekipman kullanılmalı ve temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Ayrıca yangın riski ve zehirlenme olasılığına karşı özel güvenlik prosedürleri uygulanmalıdır.

Nikel Klorürün Diğer İsimleri:

 • Nickel chloride (NiCl2)
 • Nickel dichloride
 • Nickel(II) chloride
 • Nickelous chloride
 • Nickel chloride
 • Nickel(2+) chloride
 • Nickel dichloride (NiCl2)
 • NSC 254532