Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Potasyum Bromür

Potasyum Bromür Satış ve Tedariki

Potasyum Bromür satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

7758-02-3

Potasyum Bromür Kullanım Alanları ve Önemi

Potasyum bromür, kimyasal formülü KBr olan inorganik bir bileşiktir. Higroskopik yapıda olan ve keskin, güçlü acı bir tada sahip bu madde, potasyum ve brom elementlerinden oluşur. Potasyum bromür, özellikle endüstriyel uygulamalarda ve bazı tıbbi tedavilerde kullanımıyla bilinir.

Geçmişte, potasyum bromür çeşitli tıbbi durumlar için sıklıkla reçete edilen bir bileşikti. 20. yüzyılın başlarında, antikonvülsan yani hastalık nöbetlerini kesme özelliği ve yatıştırıcı etkisi nedeniyle kullanılmış olan potasyum bromür, Amerika Birleşik Devletleri’nde 1975 yılına kadar tezgah üstü ürün olarak satılmıştır. Bununla birlikte, 20. yüzyılın ikinci yarısında, olası yan etkileri nedeniyle kullanımı azalmıştır.

Günümüzde ise potasyum bromür, başta fotoğrafçılık olmak üzere birçok endüstriyel işlemde kullanılan önemli bir kimyasaldır. Aynı zamanda, laboratuvar ortamında çeşitli kimyasal analizlerde ve sentezlerde reaktif olarak kullanılan potasyum bromür, ekmek yapımında da katkı maddesi olarak bulunabilmektedir. Zararları konusunda yapılan çalışmalar ve ortaya çıkan bilgiler çerçevesinde, kullanımına dikkat edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır.

Potasyum Bromür Temel Bilgileri

Potasyum Bromür, hem endüstriyel hem de tıbbi uygulamalarda kullanılan önemli bir kimyasal bileşiktir. CAS numarası 7758-02-3 olan bu madde, özellikle spektroskopik tekniklerde ve antikonvülsan tedavilerde yer alır.

Kimyasal Özellikler

Potasyum Bromür (KBr) basit bir iyonik yapıya sahiptir ve moleküler ağırlığı yaklaşık 119 g/mol‘dur. Bu kimyasalın temel bileşenleri, +1 değerlik ile potasyum (K) iyonu ve -1 değerlik ile bromür (Br) iyonudur. Su ile temas ettiğinde, özellikle fazla bromin varlığında demirle reaksiyona girerek oluşabilir.

Fiziksel Özellikler

Saf haliyle, potasyum bromür beyaz renkli kristalize bir katı maddedir ve keskin bir tada sahiptir. Higroskopik yapısı dolayısıyla nemli ortamlarda su çekebilir. Yoğunluğu yaklaşık olarak 2.75 g/cm³ civarındadır ve belirli bir kaynama noktası yüksek sıcaklıkta ayrışmaya uğradığı için net olarak ifade edilmez. Genel olarak kullanımı, spektroskopide optik pencereler ve kızılötesi analiz alanlarındadır.

Potasyum Bromürün Kullanımı

Potasyum bromür, zengin bir kullanım yelpazesi sunarak tıp ve endüstri alanlarında farklı ihtiyaçları karşılar. İki önemli alandaki kullanımı antikonvülsan ve antiepileptik özellikleriyle tıbbi alanda; yüksek spektral aralığa sahip olmasıyla da endüstriyel uygulamalarda kendini gösterir.

Tıbbi Kullanım

Potasyum bromür, antikonvülsan etkilere sahiptir ve antiepileptik olarak kullanılır; özellikle epilepsi tedavisinde önemli bir role sahiptir. Bromür iyonu sayesinde merkezi sinir sistemini etkileyerek, nöbetleri kontrol altına almaya yardımcı olur. Ayrıca, yatıştırıcı olarak da kullanılan potasyum bromür, hayvanlarda da epilepsi tedavisinde ve yatıştırıcı madde olarak tercih edilir.

Endüstriyel Kullanım

Endüstriyel alanda potasyum bromür, genelde kızılötesi spektroskopide kullanılır. Kızılötesi optik pencereler ve bileşenler olarak sıklıkla tercih edilen bu madde, öğütülerek preslenmiş numune diskleri halinde analiz edilir. Potasyum bromür ayrıca, grafik film ve kabartma işlemlerinde de kullanım bulur, zira geniş spektral aralığı sayesinde belirli kimyasal işlemler için ideal bir bileşiktir.

Kimyasal Sentez ve Reaksiyonlar

Potasyum bromür (KBr), potasyum ve brom elementlerinin senteziyle elde edilen kimyasal bir bileşiktir. Sentez sırasında gerçekleşen redoks reaksiyonları, KBr’nin oluşumunu ve bromür iyonlarının karakteristik reaksiyonlarını tanımlar.

Potasyum Bromür Sentezi

Potasyum bromür (KBr), elektroliz yoluyla saf potasyum (K) ve brom (Br₂) elementlerinin reaksiyona sokulmasıyla sentezlenir. Bu işlemde elektro kimyasal bir redoks reaksiyonu gerçekleşir:

 • Oksidasyon: K → K⁺ + e⁻ (Anotta)
 • İndirgenme: Br₂ + 2e⁻ → 2Br⁻ (Kattotta)

Reaksiyonun net sonucu, potasyum katyonları (K⁺) ve bromür anyonları (Br⁻) arasındaki etkileşimdir, bu etkileşim sonucunda nötr bir tuz olan KBr oluşur:

K (s) + ½Br₂ (g) → KBr (s)

Bromür İyonlarının Reaksiyonları

Bromür iyonlarının (Br⁻) kimyasal reaksiyonları, tipik olarak oksitleyici maddelerle reaksiyon göstermelerini ve brom elementinin serbest kalmasını içerir. Oksidasyon reaksiyon örneği aşağıdaki gibidir:

2Br⁻ (aq) → Br₂ (g) + 2e⁻

Bromür iyonları, negatif yükleri nedeniyle başka iyonlar veya moleküllerle çeşitli indirgenme reaksiyonlarına da girer. Örneğin, KBr kullanılarak gerçekleştirilen kimyasal sentezlerde, bromür iyonları, bromlu organik bileşiklerin sentezinde elektrofilik brom kaynağı olarak kullanılır.

Güvenlik ve Sağlık Önlemleri

Potasyum bromür kullanırken alınması gereken güvenlik önlemleri, kimyasalın tehlikeli olabilecek özelliklerine dikkat edilerek belirlenir. Öncelikle, bu madde göz ve mukoza zarı için tahriş edici potansiyele sahip olduğundan, göz koruyucu gözlük ve eldiven gibi koruyucu ekipmanların kullanılması gerekmektedir.

İlk Yardım Önlemleri:

 • Göz Teması: Potasyum bromür gözle temas ettiğinde, derhal bol suyla en az 15 dakika boyunca yıkayın ve doktora danışın.
 • Cilt Teması: Cilde temas etmesi durumunda, etkilenen bölgeyi bol su ve sabunla yıkayarak temizleyin.
 • Yutma: Eğer potasyum bromür yutulursa, kusma teşvik edilmemelidir. Hasta bilinçli ve uyanıksa, ağızdan su içirin ve tıbbi yardım alın.

Yangına Karşı Önlemler: Yangın durumunda, potasyum bromür yangını söndürmek için lokal şartlara ve çevreye uygun yangın söndürücü yöntemler kullanılmalıdır. Maddenin yangın söndürme maddelerine özel bir sınırlaması yoktur fakat yangınla mücadele ederken dumanların solunmaması için uygun solunum cihazı kullanılması önemlidir.

Herhangi bir kimyasal ile çalışırken olduğu gibi, potasyum bromür ile çalışma prosedürleri yerel düzenlemelere ve güvenlik standartlarına uygun olarak yürütülmelidir. Güvenlik bilgi formları, maddenin özellikleri ve güvenlik önlemleri hakkında detaylı bilgi sağlayarak, riskleri azaltmada önemli bir kaynaktır.

Potasyum Bromür ve Diğer Potasyum Tuzları

Potasyum Bromür (KBr), merkezi sinir sistemini etkileyen bir kimyasal bileşiktir ve tıpta antikonvülsan olarak kullanımı söz konusu olmuştur. Diğer potasyum tuzları arasında ise, Potasyum Klorür ve Potasyum Florür geniş kullanım alanlarına sahip tuzlardır.

Potasyum Klorür

Potasyum Klorür (KCl), tıbbi uygulamalarda ve gıda endüstrisinde tuz yerine geçen bir katkı maddesi olarak kullanılır. Gıda endüstrisinde E508 kodu ile anılır ve yaygın olarak düşük sodyum diyetlerinde tuz ikamesi olarak tercih edilir. Potasyum Klorür’ün başlıca kullanımı, vücuttaki elektrolit dengesini sağlamak ve hipokalemi tedavisinde potasyum seviyelerini desteklemektir.

Potasyum Florür

Potasyum Florür (KF) ise, özellikle diş hekimliğinde çürük önleyici olarak kullanılır. Ayrıca, metalürjide ve cam endüstrisinde de önemli bir rol oynar. Kimyasal analizlerde ve koruyucu ajanlarda etken madde olarak işlev gören Potasyum Florür, katı halde beyaz bir tozdur ve su ile kolayca reaksiyona girer.

Optik Uygulamaları

Potasyum Bromür veya KBr, optik uygulamalarında özellikle kızılötesi spektrumda etkin bir şekilde kullanılan bir kimyasal bileşendir.

Kızılötesi Pencereler

KBr (Potasyum Bromür), düşük kırılma indeksine sahiptir ve kızılötesi ışınlarına karşı geniş bir spektral aralıkta emilim yapmadığı için tercih edilir. Bu özellikler, KBr’yi kızılötesi pencerelerde ideal bir malzeme yapar. Kızılötesi optik pencereler, özellikle spektroskopi gibi alanlarda önemli bir bileşendir ve bu pencereler aracılığıyla, analiz edilecek maddelerin kızılötesi ışınlarını etkili bir şekilde geçirmesi sağlanır.

Genel Spektroskopi

Genel spektroskopide KBr, numunelerin karakterizasyonu ve analizi için kullanılır. Numuneler, potasyum bromür ile karıştırılarak toz haline getirilir ve bu karışım bir diske basılarak analiz için hazırlanır. KBr’nin geniş spektral geçirgenliği, genel spektroskopik çalışmalarda verimli bir analiz sağlar ve böylece çeşitli maddelerin kimyasal bileşim ve yapılarının anlaşılmasında hayati bir rol oynar.

Fotografik Kullanım

Potasyum bromür, fotografik uygulamalarında önemli roller oynar, özellikle gümüş bromür sentezi ve siyah beyaz fotoğraf geliştirme formüllerinde kullanılışının ayrıntılarını anlamak bu bağlamda kritik öneme sahiptir.

Gümüş Bromür Sentezi ile İlişkisi

Gümüş bromür sentezi, fotografik filmlerde ışığa duyarlı katmanların oluşturulmasında merkezi bir yer tutar. Potasyum bromür, bu süreçte gümüş nitrat ile reaksiyona girerek gümüş bromür oluşturur. Bu reaksiyon aşağıdaki gibidir:

 • Reaksiyon:
  • AgNO3 (gümüş nitrat) + KBr (potasyum bromür) → AgBr (gümüş bromür) + KNO3 (potasyum nitrat)

Gümüş bromür, filmin ışığa hassas tabakasında yer alan ve görüntünün oluşumunu sağlayan kristalleri içerir. Bu kristaller, filme maruz kalan ışığın etkisiyle kimyasal bir değişiklik geçirir ve böylece görüntü kaydedilmiş olur.

Siyah ve Beyaz Geliştirici Formüller

Siyah ve beyaz fotoğrafçılıkta, geliştirici formüller, görüntünün filmden kağıda aktarılmasında kritik bir aşamadır. Potasyum bromür, siyah ve beyaz fotoğraf geliştiricilerinin bileşenleri arasında bulunur ve genellikle bir düzenleyici ve baskılama ajanı olarak işlev görür. Potasyum bromürün görevleri şunları içerir:

 • Düzenleyici: Potasyum bromür, geliştiricinin aşırı reaksiyonunu önleyerek kontrol altında tutulmasını sağlar.
 • Baskılama Ajanı: Aşırı yoğunluğun azaltılmasında etkilidir ve böylece daha dengeli bir tonal aralığın elde edilmesine katkıda bulunur.

Geliştiriciler genellikle aşağıdaki gibi yapılandırılmıştır:

 • Su
 • Geliştirici (örn. metol, hidrokinon)
 • Alkali (örn. sodyum karbonat)
 • Düzenleyici/Baskılama Ajanı: Potasyum bromür
 • Bir Tutucu (örn. sodyum tiosülfat)

Bu bileşenlerin doğru oranlarının ve kombinasyonlarının belirlenmesi, geliştirici karışımın etkinliği ve sonuçta elde edilen görüntünün kalitesi açısından hayati öneme sahiptir. Potasyum bromür, bu formüllerdeki hassas dengenin korunmasına yardımcı olmakla birlikte, zengin tonal aralığın ve kontrastın elde edilmesini kolaylaştırır.

Çevresel Etkiler ve Yönetimi

Potasyum bromür, çeşitli endüstriyel uygulamalar ve tıbbi tedavilerde kullanılan bir kimyasal bileşiktir. Çevresel etkileri söz konusu olduğunda, potasyum bromürün etkileri, doğru yönetim stratejileriyle minimize edilebilir. Bromür iyonları su kaynaklarına karıştığında, biyolojik çeşitlilik üzerinde çeşitli etkileri olabilir ve bu da su ekosistemlerinin dengesini bozabilir.

Potasyum Bromürün Suya Karışması:

 • Bromür iyonları doğal olarak bodrum tuzlarında bulunsalar da, sanayi kaynaklı eklemeler lokal ekosistemler için risk oluşturabilir.
 • Su ekosistemlerine ulaştığında, bromür iyonlarının su bitkileri ve canlıları üzerinde depresif etkiler gösterebileceği bilinmektedir.

Yangın Söndürme ve Kontrol:

 • Potasyum bromür yangına maruz kaldığında, zararlı yan ürünler üretebilir, bunlar arasında hidrojen bromür gazı ve potasyum oksitler bulunmaktadır.
 • Yangın durumunda kullanılacak söndürme maddeleri seçiminde, bu yan ürünlere karşı uygun metodların tercih edilmesi önemlidir.

Çevresel Yönetim Stratejileri:

 • Kontrollü kullanım ve atık yönetimi uygulamaları, potasyum bromürün olumsuz çevresel etkilerini sınırlamak için kritik öneme sahiptir.
 • Yerel şartlara uygun yangın önleme ve söndürme yöntemleri, hem insan sağlığı hem de çevre için en iyi pratikler olarak önerilmektedir.

Etkili çevresel yönetim ve düzenleyici mevzuat, potasyum bromür kullanımının çevre üzerindeki etkilerinin azaltılmasını sağlar. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), bu gibi kimyasalların kullanımının potansiyel etkilerinin anlaşılmasında ve yönetilmesinde önemli bir araçtır.

Potasyum Bromürün Kristal Yapısı

Potasyum bromür, kimyasal formülü KBr olan beyaz, kristal şeklinde bir katıdır. Bu bölümde, potasyum bromür kristallerinin özelliklerine dair ayrıntılı bilgiler sunulacaktır.

Kristallerin Özellikleri

Potasyum bromür kristal yapısı, moleküller arası düzenli bir geometri sergiler. Yüz merkezli kübik (face-centered cubic – FCC) kristal sistemi içerisinde, her bir potasyum iyonu (K⁺) altı bromür iyonu (Br⁻) tarafından çevrelenirken, aynı şekilde her bir bromür iyonu da altı potasyum iyonu ile çevrilmiştir. Bu simetrik yapı, kristallerin sağlamlığı ve onların kararlı kimyasal karakterini destekler.

Bu yapısal özellikler, potasyum bromürün katı halde beyaz ve kristal bir görünüme sahip olmasına katkıda bulunur. Kristal yapı sayesinde ışık maddenin içinde düzenli bir şekilde kırılır, bu da maddenin gözle görülür özelliklerini belirler. Potasyum bromür kristallerinin bu düzenli dizilimi, aynı zamanda maddenin belirli fiziksel özelliklerini de etkiler, örneğin erime noktası ve çözünürlüğü gibi.

Depolama ve Stabilite

Potasyum bromür, genellikle beyaz katı formda bir bileşiktir ve laboratuvar koşullarında dikkatli bir şekilde depolanmalıdır. Stabil bir maddedir ve önerilen şartlar altında depolandığında uzun süre kimyasal özelliğini korur.

Depolama Koşulları:

 • Sıcaklık: Potasyum bromür oda sıcaklığında saklanabilir. Ancak, aşırı sıcak veya soğuk koşullardan kaçınılmalıdır.
 • Nem: Nemli ortamlarda bulunduğunda, potasyum bromür nem çekebilir. Bu nedenle, kuru bir yerde saklanmasına özen gösterilmelidir.
 • Işık: Güneş ışığı gibi direkt ışıklardan uzak tutulmalıdır.

Depolama sırasında, potasyum bromür yangın riskini göz önünde bulundurarak yangına karşı güvenli bir ortamda tutulmalıdır. Yangın durumunda, kötü etkilere neden olan hidrojen bromür gazı açığa çıkabilir.

Saklama Kapları:

 • Ağzı sıkı kapalı, hava almayan kaplarda
 • Kimyasallara dayanıklı malzemeden üretilmiş kaplar

Potasyum bromür, uygun saklama koşullarında stabilitesini koruyarak kullanıma hazır hale gelir. Bileşik beyaz katı formda olup, su ve diğer çözücülerde çözülebilirliğine dair özellikleri, depolandığı ortamın şartlarından etkilenmeyecek biçimde korunmalıdır. Her türlü kontaminasyona karşı korunması, potasyum bromür’ün kullanım ömrünü ve etkinliğini arttırır.

Kimyasal Kimliklendirme

Potasyum bromür, kimyasal formülü KBr olan inorganik bir bileşiktir. Bu beyaz kristal katı, potasyum ve brom elementlerinden oluşur ve su içinde iyi çözünür. Potasyum bromür, genel olarak higroskopik bir yapıdadır ve keskin, güçlü acı bir tada sahiptir.

Kimyasal Özellikler:

 • Moleküler Ağırlık: 119.00 g/mol
 • Yoğunluk: 2.75 g/cm³
 • Erime Noktası: 734 °C
 • Kaynama Noktası: 1435 °C

Kimyasal yapısı itibarıyla, Potasyum bromür, geniş bir spektral aralığa sahip olması nedeniyle kızılötesi spektroskopi uygulamalarında optik pencereler ve bileşenler olarak kullanılır. Bu kullanımın nedeni, KBr’in kızılötesi ışığını çok az soğurmasıdır.

Kimyasal Kimliği:

 • CAS Numarası: 7758-02-3
 • PubChem Kimlik Numarası: 253881

Potasyum bromür, çeşitli kimyasal reaksiyonları incelemek için de kullanılır ve laboratuvar kimyasalları arasında yer alır. Kimyasal denge ve reaktiflik gibi özellikleri nedeniyle laboratuvar ortamında çeşitli testlerde ve araştırmalarda değerli bir reaktiftir.

InChI (Uluslararası Kimyasal Tanımlayıcı), kimyasal bileşiklerin yapısal özelliklerinin tanımlanmasında kullanılan standart bir notasyondur. Potasyum bromür için InChI anahtar bilgisi, bileşiğin tanımlanmasında ve bilimsel literatürde referans olarak kullanılır.

Sıkça Sorulan Sorular

Bu bölümde, potasyum bromür ile ilgili sık sorulan bazı sorulara cevaplar sunulmaktadır.

Potasyum bromürün kimyasal formülü nedir?

Potasyum bromürün kimyasal formülü KBr’dir.

Ekmeğe bromür katılmasının sebebi nedir?

Ekmeğe bromür katılmasının sebebi, hamurun yapısını iyileştirmek ve pişirme sırasında ekmek hacminin artmasını sağlamaktır.

Potasyum bromür içeren ilaçlar hangi durumlar için kullanılır?

Potasyum bromür içeren ilaçlar, daha önce epilepsi tedavilerinde kullanılmış ancak yan etkileri nedeniyle günümüzde bu kullanımı azalmıştır.

Potasyum bromür asit mi yoksa baz mıdır?

Potasyum bromür, bir asit veya baz değil, nötr bir tuzdur.

Potasyum bromür vücut için hangi amaçlarla kullanılmaktadır?

Potasyum bromür, tıbbi olmayan kullanımlarda, kızılötesi spektroskopide örneklerin analizinde kullanılan bir bileşiktir.

Bromürün insan sağlığı üzerindeki zararları nelerdir?

Bromür, yüksek dozlarda mide bulantısına, mide mukozasında hasara, zayıflık hissine, konuşma bozukluklarına, reflekslerde uyuşukluğa ve uyku haline neden olabilir. Ayrıca bazı kaynaklar bromürün kanserojen olabileceğini belirtmektedir.

Potasyum Bromürün Diğer İsimleri:

 • Potassium bromide (KBr)
 • Potassium bromide
 • NSC 77367