Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sodyum Bikromat

Sodyum Bikromat Satış ve Tedariki

Sodyum Bikromat satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

10588-01-9

Sodyum Bikromat Kullanım Alanları ve Güvenlik Önlemleri

Sodyum bikromat, aynı zamanda sodyum dikromat olarak da bilinen, güçlü bir oksitleyici özelliğe sahip bir kimyasal bileşiktir. Kimyasal formülü Na2Cr2O7 olan bu bileşik, farklı endüstriyel süreçlerde geniş bir uygulama alanına sahiptir. İki hidratlı hali sodyum dikromat dihidrat olarak adlandırılır ve bu form, daha iyi çözünürlük özelliği sunar. Sodyum bikromatın yaygın ve önemli kullanım alanları arasında tekstil boyaları, kromik asit üretimi, krom pigmentleri, kozmetik, ilaç gibi endüstriler bulunmaktadır.

Sıcaklık artışıyla reaktif toksik krom dumanları yayabilen sodyum bikromat, aynı zamanda korozif bir yapıya sahip olup, turuncu ve kırmızı renkli kristallenmiş bir katı haldedir. CAS numarası 10588-01-9, EINECS (EC) numarası ise 234-190-3’tür. Özellikle ağır metallerin çökeltilmesi, koruma ve sabitleme sürecinde kilit rol oynar. Sağlık ve çevre güvenliği açısından sodyum bikromat, altı değerlikli krom içeren bir bileşen olduğundan, insan sağlığına karşı toksik etkileri nedeniyle ele alınmalı ve kullanımları düzenleyici kurumlar tarafından kısıtlanmıştır.

Bu bileşik, krom(III) oksit içeren cevherlerin işlenmesi yoluyla ve sodyum karbonat gibi bazlar kullanılarak yüksek sıcaklıklarda oksijen varlığında üretilir. Elde edilen ürün, sıcak su kullanılarak çözündürülerek ve kristalize edilerek endüstriyel amaçlar doğrultusunda ekstrakte edilir. Sodyum bikromat, organik bileşiklerin oksitlenmesinden ahşap malzeme koruyucularının yapımına kadar geniş bir kullanım yelpazesi sunar.

Kimyasal Özellikler

Sodyum bikromat, çeşitli kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip inorganik bir bileşiktir. Bu bileşenin özellikleri, kullanım alanlarını ve güvenlik tedbirlerini belirleyici unsurlardır.

Kimyasal Formülü ve Molar Kütle

Kimyasal Formülü: Na₂Cr₂O₇
Molar Kütle: 298.00 g/mol (anhidrat), 376.07 g/mol (diyhidrat formu)

Fiziksel Hâli ve Çözünürlük

Sodyum bikromat katı haldedir ve karakteristik turuncu-kırmızı renge sahiptir. Oldukça yüksek bir erime noktasına (yaklaşık 300°C – 396°C aralığı) sahip olan bu madde, suda kolayca çözünür.

 • Yoğunluk: 2.35 g/cm³ (anhidrat), 2.52 g/cm³ (diyhidrat)
 • Erime Noktası: Anhidrat formu için yaklaşık 398°C
 • Kaynama Noktası: Anhidrat formu için 400°C’de ayrışır
 • Çözünürlük: Suda yüksek çözünürlüğe sahiptir.

Kimyasal Reaktiflik

Sodyum bikromat, güçlü bir oksitleyici ajandır. Organik madde ile şiddetli reaksiyon gösterebilir ve bu reaksiyon yangına sebep olabilecek patlayıcı madde yanması şeklinde olabilir. Ayrıca asidik ortamda kısmen hidrojen iyonu (H⁺) salınımı ile asidoza neden olabilir. Kullanımı sırasında uygun güvenlik önlemleri alınmalıdır.

Üretim ve Kullanım Alanları

Sodyum bikromat, genel olarak krom(III) oksit içeren cevherlerin yüksek sıcaklıklarda sodyum karbonat varlığında işlenmesi ile üretilir. Bu kimyasal bileşik, farklı sektörlerde ara madde olarak önemli roller üstlenir.

Endüstriyel Kullanım

Sodyum bikromat, sayısız endüstriyel sürecin bir parçası olarak yer alır. Özellikle krom bileşikleri üretiminde ara madde olarak kullanılır ve bu bağlamda çeşitli krom pigmentleri ve sodyum kromat gibi bileşenlerin eldesinde etkin bir rol oynar. Petrol sektöründe kuyu sondajı işlemleri esnasında drilling fluidlerinin hazırlanmasında da önemli bir bileşendir.

Teksil ve Deri Sanayii

Bu alanda sodyum bikromat, hem tekstil hem de deri işleme sanayilerinde kullanılır. Deri tabaklama işlemleri sırasında derinin işlenmesinde kullanılan bileşenler arasında yer alır. Tekstilde ise, çeşitli boya proseslerinde maddelerin fiksasyonu amacıyla tercih edilen bir kimyasaldır.

Laboratuvar Kullanımları

Laboratuvar ortamında, sodyum bikromat analitik reaksiyonlarda ve bazı kimyasal sentez işlemlerinde reaktif olarak kullanılmaktadır. Ayrıca bazı laboratuvar bazlı deneylerde oksitleyici madde olarak da sıklıkla tercih edilir. Bu kullanımları, sodyum bikromatın laboratuvarlar için vazgeçilmez kimyasallardan biri haline getirir.

Güvenlik Bilgileri

Sodyum bikromat ile çalışırken uyulması gereken güvenlik önlemleri, kullanılacak kişisel koruma donanımları ve acil durum prosedürleri önem taşır.

Güvenlik İkazları

Sinyal Sözcüğü: Tehlike

GHS Piktogramları:

 • Alev
 • Tüp
 • Test tüpü üzerinde çıkıntı

Riskler:

 • Yanıcı
 • Zehirli
 • Korozyona neden olabilir

Güvenlik Önerileri:

 • Doğrudan temasından kaçının
 • Işıktan ve nemden uzak tutun
 • Uygun havalandırma sağlayın

Kişisel Koruyucu Donanımlar

Göz Koruma:

 • Güvenlik gözlükleri veya yüz siperliği kullanın

Deri Koruma:

 • Uzun kollu giysi
 • Koruyucu eldiven

Solunum Koruma:

 • Eğer havalandırma yetersizse, uygun bir maske veya solunum cihazı takın

Acil Durum Prosedürleri

Cilt ile Temas Halinde:

 • Derhal bol su ve sabun ile yıkayın

Göz ile Temas Halinde:

 • Hemen bolca su ile en az 15 dakika durulayın ve doktora başvurun

Dökülme Durumunda:

 • Kullanılmayan ürünü ve döküntüyü uygun bir atık kabına toplayın
 • Tehlikeli döküntüler için Hükümet taşıma düzenlemelerine (RID) göre hareket edin

Atık Bertarafı:

 • Yerel düzenlemelere uygun olarak imha edin
 • Çevreye bırakılmamalı

Sağlık Etkileri

Sodyum bikromat, insan sağlığı üzerinde ciddi etkilere sahip olabilen, dikkatle kullanılması gereken bir kimyasaldır. Toksikolojisi ve olası cilt ile teması durumundaki ilk yardım önlemleri, kimyasalın güvenli bir şekilde kullanılabilmesi açısından önem taşımaktadır.

Toksikoloji

Sodyum bikromat’in toksikolojik özellikleri nedeniyle, kanserojenik potansiyele sahip olduğu bilinmektedir. Özellikle uzun süreli ya da yüksek dozda maruz kalındığında, karaciğer ve böbrekler üzerinde toksik etkiler gösterebilir. İnhalasyon yoluyla alınması halinde solunum yoluyla bağlantılı komplikasyonlara; cilt teması durumunda ise dermatit gibi cilt reaksiyonlarına yol açabilir. Karşılaştırıldığı bilinen yan etkileri arasında kusma da yer almaktadır, ki bu belirti ciddi bir maruziyetin işareti olabilir.

 • Kanserojenik Etki: Sodyum bikromat, uzun süreli maruziyet sonucu kansere yol açabilir.
 • Karaciğer/Böbrek Toksik Etkisi: Karaciğer ve böbrek hasarı söz konusu olabilir.
 • Cilt Teması Sonucu Dermatit: Kimyasalla direkt temas sonucu cilt hastalıkları ortaya çıkabilir.
 • Solunum Yolu İle Maruziyet: Nefes yoluyla maruz kalmak solunum problemlerine neden olabilir.

Karşılaşmada İlk Yardım Önlemleri

Sodyum bikromat ile temas halinde alınması gereken ilk yardım önlemleri belirgin bir şekilde tanımlanmalıdır. Cilt ile temas ettiği zaman bol su ve sabun ile yıkamak, kirlenmiş giysilerin çıkarılmasını sağlamak temel önlemler arasında yer alır. İnhalasyon durumunda, maruz kalan kişiyi temiz hava alanına çıkarmak ve gerekirse suni solunum yapmak önemlidir.

 • Cilt ile Temas:
  • Bol su ve sabun kullanarak yıkayın.
  • Etkilenen alanı hızlıca temizleyin ve kirlenmiş giysileri çıkarın.
 • İnhalasyon:
  • Temiz hava alanına çıkarın.
  • Gerekirse tıbbi yardım alın ve suni solunum yapın.

Fiziksel Tehlikeler

Sodyum bikromat güçlü oksitleyici özelliklere sahiptir ve metallerle reaksiyona girerek korozyon potansiyeline neden olabilir.

Oksitleyici Özellikler

Sodyum bikromat, etkili bir oksitleyici ajan olarak bilinir. Bu madde diğer maddelerle kolayca reaksiyona girerek onları oksitleyebilir ve reaksiyon sonucunda yangın ya da patlama gibi tehlikeler oluşturabilir. Primer ve sekonder alkoller gibi yanıcı organik maddeler bu oksitleyici etki karşısında daha reaktiftir ve daha büyük bir yanma riski taşır.

Korozyon Potansiyeli

Sodyum bikromat ayrıca yüksek korozyon potansiyeline sahiptir. Metaller üzerinde yıkıcı bir etkiye neden olabilir ve bu durum çeşitli endüstriyel ekipmanları, saklama kaplarını ve yapısal bileşenleri olumsuz etkileyebilir. Kükürt gibi bazı maddeler ile reaksiyona girdiğinde de korozyon hızlanabilir, bu yüzden saklama ve kullanım koşulları dikkatli bir şekilde yönetilmelidir.

Çevresel Etkiler

Sodyum bikromat, su ekosistemlerine girdiğinde ciddi çevresel problemlere yol açabilir ve sucul canlılar için zehirli etkilere sahiptir.

Çevreye Verdiği Zararlar

 • Suyun Kalitesi Üzerindeki Etkisi: Sodyum bikromatın su ortamlarına sızması durumunda, bileşiğin yüksek toksisite seviyesi nedeniyle sucul organizmalar üzerinde çok zehirli etkileri görülür. Ayrıca, sodyum bikromatın su ekosistemlerinde yarattığı hasar uzun süreli etkilere sahip olabilir, çünkü bu madde kolayca ayrışmaz ve su kaynaklarındaki biyolojik çeşitliliği olumsuz yönde etkileyebilir.
 • Canlılara Etkileri: Sodyum bikromat, sucul organizmalar için doğrudan bir tehdit oluşturur ve uzun vadede sucul ekosistemlerin sağlığını tehlikeye atar. İletkenlik, pH ve oksijen dengesi gibi su kalitesi parametrelerinde değişikliklere neden olabilir ve sucul canlıların hayatta kalma oranlarını düşürebilir.

Bu maddenin kullanımı ve atığının işlenmesi, doğal su kaynaklarının korunması için sıkı düzenlemeler ve güvenlik önlemlerini gerektirir.

Yasal Düzenlemeler ve Standartlar

Sodyum bikromatın kullanımı ve işlenmesi çeşitli yasal düzenlemeler ve uluslararası standartlar tarafından sıkı bir şekilde düzenlenir. Bunlar, kimyasalın doğası ve sağlık üzerindeki olası riskler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.

Uluslararası Regülasyonlar

Sodyum bikromat, zehirlilik ve çevresel riskleri nedeniyle uluslararası düzeyde düzenlemelere tabidir. Kimyasal Maddelerin Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlaması (REACH) gibi AB mevzuatları ve ilgili ABD yasaları, bu madde için özel protokoller ve güvenlik önlemleri belirlemiştir. Üreticiler, ithalatçılar ve downstream kullanıcılar için zorunlu kayıt, değerlendirme, izin ve kısıtlama prosedürleri vardır.

RTCES (Kayıtlı Toksik Etkileri Olan Kimyasal Maddeler): Sodyum bikromat için RTECS numarası, bu kimyasalın potansiyel sağlık etkileri hakkında bilgi sağlamak üzere düzenlenmiştir.

GHS Etiketleme

Dünya çapında kimyasal maddelerin sınıflandırılması ve etiketlenmesi için GHS (Küresel Uyumlaştırılmış Sistem) standartları benimsenmiştir. Sodyum bikromat gibi tehlikeli maddelerin uygun şekilde etiketlenmesi uluslararası ticarette önem taşır.

 • Tehlike Beyanları (Hazard Statements): Resmi dillerde tehlike ifadeleri bulunmalıdır. Örnek olarak, Sodyum bikromat için H ve P cümleleri riskleri ve güvenlik tavsiyelerini belirtir.
 • GHS Etiketleme Elemanları:
  • Semboller: Tehlikeli kimyasallar için standart GHS pictogramları.
  • Sinyal Kelimeleri: Potansiyel tehlikenin ciddiyetini ifade eder; örn. “Dikkat”.
  • Uyarı ve Önlem Cümleleri: Belirli tehlikeler ve uygun güvenlik önlemleri hakkında detaylar içerir.

GHS etiketleme kurallarına uygun olarak sodyum bikromat, doğru hukuki ve güvenlik prosedürleriyle etiketlenmelidir. Bu, insan sağlığını korumak ve çevresel etkileri azaltmak adına kritik bir adımdır.

Çevre ve Sağlık Üzerindeki Kimyasal Riskler

Sodyum bikromat, endüstriyel işlemlerde yaygın olarak kullanılan ancak belirli sağlık ve çevresel riskleri barındıran bir kimyasaldır. Bu kimyasalın carcinogenicity (kanserojenlik) ve mutagenic (mutajenik) özellikleri, insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkileri açısından özel bir endişe kaynağıdır.

Kanserojenlik ve Genetik Etkiler

Sodyum bikromat, may cause cancer (kansere neden olabilir) etiketiyle bilinir ve carcinogenicity (kanserojenlik) özelliği taşır. Uzun veya tekrarlanan maruz kalındığında, causes damage to organs (organlara zarar verir) ve heritable genetic damage (kalıtsal genetik hasar) riski oluşturabilir. Yapılan araştırmalar, bu maddenin hücrelerdeki DNA’ya zarar vererek mutagenic effects (mutajenik etkiler) yaratabileceğini göstermektedir.

Üreme Üzerindeki Etkileri

Sodyum bikromat aynı zamanda toxic for reproduction (üreme için toksik) sınıfına aittir ve impaired fertility (bozulmuş üreme yeteneği) ile ilişkili olabilir. Harm to unborn children (doğmamış çocuklara zarar) potansiyeli nedeniyle, hamile kadınların veya çocuk sahibi olmayı düşünen bireylerin bu kimyasala maruz kalmaktan kaçınmaları önerilir. Uzun süreli veya tekrarlanan maruziyet, may cause genetic defects (genetik defektlere neden olabilir) sonucunu doğurabilir, bu da gelecek nesiller üzerinde kalıcı etkilere sahip olabilir.

Kimyasal ve Fiziksel Özellikler

Bu bölümde, Sodyum Bikromat’ın termodinamik özellikleri ve reaktivitesi incelenmektedir. Belirli termodinamik parametreler ve kimyasalın nasıl tepki verdiği, bu bölgenin odak noktasını oluşturur.

Termodinamik Özellikler

Sodyum Bikromat’ın molekül ağırlığı 261.97 g/mol ve hidrat formunda, yani su ile birleştiğinde, 278 g/mol civarına ulaşır. Bu inorganik bileşiğin yoğunluğu spesifik bir değer olmamakla birlikte, tipik olarak katı haldeki karşılığı için veriler bulunabilir. Sodyum Bikromat, belirli koşullar altında erime ve kaynama noktalarına sahiptir; ancak bu sıcaklıklar spesifik uygulamalara ve karışımın saflığına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Kimyasalın suda çözünürlüğü, ısıtıldığında artar ve genellikle sıcak su içinde ekstrakte edilmesini sağlar. Bu özellik, Sodyum Bikromat’ın kullanımını ve potansiyel reaksiyonlarını belirleyen anahtarlardan biridir.

Reaktiflik ve Kararlılık

Sodyum Bikromat güçlü bir oksidandır. Çeşitli redüksiyon reaksiyonlarında redükleyici ajanlarla etkileşime girebilir ve oksijen kaynağı olarak hareket edebilir. Özellikle, sodyum karbonat ile 1000°C civarında yapılacak bir reaksiyon sonucunda, krom(III) oksit içeren cevherlerden Sodyum Bikromat türetilebilir.

Bu bileşik aynı zamanda bir korozyon inhibitörü olarak kullanılır, yani metal yüzeylerin oksidasyona uğramasını ve korozyonunu önleyebilir. Bu, özellikle endüstriyel süreçlerde, metallerin dayanıklılığı ve uzun ömürlü kullanımı için kritik öneme sahiptir.

Sodyum Bikromat genellikle yüksek sıcaklık ve bazik ortamlarda, örneğin sodyum hidroksit gibi alkali maddelerle etkileşime girerek, kararlılığını ve reaktifliğini değiştirebilir. Bu durumlar kimyasalın depolanması ve kullanılmasında dikkate alınmalıdır.

Kimyasal Maddelerin Saklanması ve İmhası

Sodyum bikromatın saklanması ve imhası, güvenli ve etkin bir biçimde yapılmalıdır. Bu işlemler sırasında güvenlik önlemlerine dikkat etmek ve kimyasalın tehlikelerini minimuma indirmek esastır.

Saklama Koşulları

Sodyum bikromat gibi oksitleyici maddelerin saklanması, iş sağlığı ve güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. Saklama koşulları şunları içermelidir:

 • Nemden uzak, kuru ve serin bir ortam tercih edilmelidir.
 • Maddeler doğrudan güneş ışığından ve ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
 • Koruyucu kıyafetler kullanılmalı ve madde etrafa saçılmamalıdır.
 • Uygun hava sirkülasyonu sağlanmalı, kapalı sistem depolama tercih edilmelidir.

Atık Yönetimi ve İmha Prosedürleri

Sodyum bikromatın imhası sırasında ciddi çevresel ve sağlık riskleri bulunmaktadır. İmha prosedürleri şu adımları içermelidir:

 • Maddeler, tehlikeli atık kapsamında değerlendirilmelidir.
 • Atıklar özel kaplar içinde toplanmalı ve sızdırmazlık kontrolü yapılmalıdır.
 • Tehlike ifadeleri ve atık etiketleri, atıkların tehlikeli özelliklerini belirterecek şekilde düzenlenmelidir.
 • İmha işlemleri, yetkili atık yönetimi firmaları tarafından gerçekleştirilmelidir.
 • Sodyum bikromatın yanlış bir şekilde atılması halinde nefes alındığında ölümcül sonuçlar doğurabileceği ve yutulduğunda toksik etkiye sahip olduğu unutulmamalıdır.

Bu prosedürlere uyulduğu takdirde, hem bireylerin hem de çevrenin korunması mümkün olacaktır.

Ek Bilgiler ve Referanslar

Sodyum bikromat, bilimsel olarak Na2Cr2O7 formülüyle ifade edilen bir kimyasal maddedir ve krom türevlerinin üretiminde önemli bir rol oynar. Kimya endüstrisinde sodyum bikromatın önemi, birçok farklı krom bileşiğinin sentezinde kullanılmasından kaynaklanır.

Kimlik ve Saflık:

 • Kimyasal Adı: Sodyum bikromat
 • Formülü: Na2Cr2O7
 • Saflık Derecesi: Genellikle teknik veya ACS (Amerikan Kimya Derneği) reaktif grade

Güvenlik Bilgileri:

 • Göz: Sodyum bikromat ciddi göz hasarına ve potansiyel olarak körlüğe yol açabilir.
 • Kalite Kontrolü: Ürünün kalite ve saflık derecesi, güvenli ve doğru kullanım için kritik öneme sahiptir.

Kullanım Alanları:

 • Krom bileşikleri: Sodyum bikromat, özellikle kromik asit ve diğer krom türevlerinin üretiminde temel bileşendir.
 • Kompleksleştirici Ajan: Bakır gibi metallerin kompleks oluşturmadaki rolü sayesinde analitik kimyada önem taşır.
 • Yüzey Aktif Maddeler: Kimyasal reaksiyonları kolaylaştırmak için sürfaktanlarla beraber kullanılabilir.

Dağıtıcılar ve Tedarikçiler: Sodyum bikromat, kimya sektöründe birçok tedarikçi ve distribütör tarafından sağlanmaktadır. Tedarikçilerin sodyum bikromatın kalitesi ve saflığı konusunda kesin doğruluk ve bilgi sağlaması beklenir.

Referanslar: Kaynaklar arasında Vikipedi, Ataman Kimya, Wikiwand, ve diğer kimya sanayi şirketleri bulunmaktadır ve bu kaynaklar sodyum bikromat hakkında temel bilgileri sağlamaktadır.

Not: Kimyasal maddelerin kullanımında daima güvenlik veri sayfalarını ve üreticilerin talimatlarını dikkate almak önemlidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Sodyum bikromat, çeşitli endüstriyel süreçlerde önemli bir role sahiptir. Bu bölümde sodyum bikromat ile ilgili sıklıkla sorulan bazı sorulara yanıtlar bulacaksınız.

Sodyum bikromatın kullanım alanları nelerdir?

Sodyum bikromat, deri tabaklama, ağartma işlemleri, boyarmadde üretimi ve korozyon önleyici olarak kullanılır. Ayrıca, laboratuvar deneylerinde oksitleyici ajan olarak ve organik sentezde de yer alır.

Sodyum dikromatın işlevi nedir?

Sodyum dikromat, güçlü bir oksitleyici maddedir ve sanayide pas önleyici olarak ve pigment üretiminde kullanılır. Ayrıca, korozif özellikleri nedeniyle temizlik ve çeşitli kimyasal reaksiyonlarda katalizör olarak tercih edilir.

Dikromatın kullanım alanları nelerdir?

Dikromat tuzları, özellikle sodyum ve potasyum dikromat, metal işleme, ahşap koruma ve seramik üretiminde kullanılır. Ayrıca, krom kaplama ve güneş enerjisi hücrelerinin üretiminde önemli bileşenlerdendir.

Sodyum kromatın kimyasal formülü nedir?

Sodyum kromatın kimyasal formülü Na2CrO4’tür. Bu kimyasal madde, metal kromun ve sodyumun bir tuzudur ve birtakım endüstriyel süreçlerde kullanılır.

Sodyum hipoklorit ile sodyum bikromat arasındaki farklar nelerdir?

Sodyum hipoklorit (NaClO), bir dezenfektan ve ağartma ajanı olarak kullanılan kimyasaldır, oysa sodyum bikromat (Na2Cr2O7) güçlü bir oksitleyicidir ve farklı endüstriyel uygulamalarda rol alır. Her iki kimyasal yapının kullanım amaçları ve kimyasal özellikleri farklıdır.

Bikromat bileşiğinin özellikleri nelerdir?

Bikromat bileşikleri, soluk turuncu-kırmızı renge sahip, kristal yapıda ve toksik özelliklere sahip kimyasallardır. İyi oksitleyiciler olarak bilinirler ve ısıtıldıklarında toksik krom dumanları yayarlar. Suda çözünme özellikleri nedeniyle çeşitli kimyasal süreçlerde kullanılırlar.

Sodyum Bikromatın Diğer İsimleri:

 • Chromic acid (H2Cr2O7), sodium salt (1:2)
 • Dichromic acid (H2Cr2O7), disodium salt
 • Chromic acid (H2Cr2O7), disodium salt
 • Sodium dichromate(VI)
 • Sodium dichromate
 • Sodium dichromate (Na2(Cr2O7))
 • Disodium dichromate
 • Sodium chromate (Na2Cr2O7)
 • Disodium dichromate (Na2Cr2O7)
 • Disodium dichromium heptaoxide