Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sodyum Bromür

Sodyum Bromür Satış ve Tedariki

Sodyum Bromür satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

7647-15-6

Sodyum Bromür Kullanım Alanları ve Özellikleri

Sodyum bromür, NaBr kimyasal formülüne sahip bir inorganik bileşiktir. Beyaz kristal bir yapısı vardır ve yüksek erime noktasına sahiptir. Halen çeşitli endüstriyel uygulamalarda ve tıbbi alanda bromür iyonu kaynağı olarak kullanılmaktadır.

Genellikle kristal veya toz halinde bulunan sodyum bromür, su ve alkolde iyi çözünürlüğe sahip olmasının yanı sıra, eter gibi bazı organik çözücülerde düşük çözünürlük gösterir. Kimyasal bileşik olarak sodyum ve brom elementlerinden oluşur. Saptanan molekül ağırlığı genellikle 102.89 g/mol olarak belirtilir.

Tarihsel olarak 19. yüzyıldan itibaren sedoneural adıyla da bilinen sodyum bromür, antikonvülsan ve sedatif özellikleri nedeniyle tıp alanında kullanılmıştır. Günümüzde kimya endüstrisinde halen önemli bir role sahip olan bu madde, çeşitli kimyasal süreçlerin ve uygulamaların vazgeçilmez bir bileşenidir.

Sodyum Bromür Temel Bilgileri

Sodyum bromür, inorganik kimya alanında yaygın olarak bilinen ve kullanılan bir bileşiktir.

Kimyasal Tanım ve Formülü

Sodyum bromür (NaBr), sodyum ve brom elementlerinin birleşmesiyle oluşan inorganik bir bileşiktir. İki elementin iyonik bağlarla bir araya gelmesi sonucu meydana gelen bu beyaz renkli katı, bromür iyonu kaynağı olarak pek çok alanda kullanılır.

Fiziksel Özellikleri

Sodyum bromür, sofra tuzuna benzer bir görünüme sahip olan beyaz renkli kristal bir yapıdadır. Genellikle katı halde bulunan bu bileşiğin, yüksek bir erime noktası vardır. Bu özelliği, sodyum bromürün çeşitli endüstriyel proseslerde tercih edilme nedenlerinden biridir.

Kimyasal Özellikleri

Sodyum bromür, reaktifliği ve çeşitli kimyasal reaksiyonlarda katalizör olarak kullanımıyla tanınan bir anorganik bileşiktir. Bu bölümde, sodyum bromürün kimyasal reaksiyonlardaki rolü ve bromür iyonunun karakteristik özellikleri ele alınacaktır.

Kimyasal Reaksiyonlara Katılımı

Sodyum bromür (NaBr), çeşitli oksidasyon reaksiyonlarında rol oynar. Örneğin, klor gazı varlığında, brom elementinin üretimi için kullanılır:

 • 2 NaBr + Cl2 → Br2 + 2 NaCl

Bu reaksiyonda sodyum bromür, bromun serbest hâle gelmesine olanak tanıyan bir katalizör olarak işlev görür. Bromür iyonu (Br), elektropositif elementlerle birleşerek çeşitli anhidrit tuzlar ve dihidrat tuzları oluşturabilir.

Bromür İyonu Karakteristikleri

Bromür iyonu, yüksek çözünürlüğe sahip oldukça reaktif bir halojen iyonudur. Anhidrit NaBr, 747 °C‘de erirken; dihidrat formu olan NaBr·2H2O, 36 °C‘de erir. Dihidrat formundaki sodyum bromür, susuz formundan daha düşük yoğunluğa sahiptir:

 • Susuz: Yoğunluk 3.21 g/cm3, Erime noktası 747 °C, Kaynama noktası 1390 °C
 • Dihidrat: Yoğunluk 2.18 g/cm3, Erime noktası 36 °C

Hem dihidrat hem de anhidrit formlar, su ve alkolde iyi çözünürken, eterdeki çözünürlükleri düşüktür. Bu çözünürlük özellikleri, sodyum bromürün kullanım alanlarını ve kimyasal davranışlarını etkiler.

Üretim ve Kaynakları

Sodyum bromür (NaBr), özellikle kimya sanayisi ve gaz sondaj endüstrisinde kullanılan inorganik bir bileşiktir. Endüstriyel üretim metodları, sodyum bromürün temin edilmesindeki ana yollardır.

Endüstriyel Üretim

Sodyum bromür, genellikle sodyum hidroksit (NaOH) ile hidrojen bromür (HBr) asidinin tepkimesi sonucu endüstriyel ölçekte üretilir. Bu reaksiyon sonucunda elde edilen NaBr, katı halde beyaz kristaller formunda bulunur ve su içerisinde yüksek çözünürlük gösterir. Kimya sanayisinde kullanılan sodyum bromür, başta gaz sondaj endüstrisinde olmak üzere fotografi, ilaç ve parfümeri gibi farklı sektörlerde de önemli bir yer tutar.

Kullanım Alanları

Sodyum bromür, endüstriyel ve medikal olmak üzere çeşitli alanlarda etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Her kullanım, özgün kimyasal özelliklerinden dolayı tercih edilir.

Endüstriyel Kullanımlar

 • Fotoğrafçılık: Fotografik emülsiyonların üretiminde, Gümüş Bromür ile birleştirilerek yoğun sıvılar oluşturulur.
 • Dezenfektan: Spa ve yüzme havuzları gibi bölgelerde suyun dezenfekte edilmesi için kullanılır. Bu maddeler suyun temiz kalmasını sağlayarak mikroorganizmaların yok edilmesine katkıda bulunur.
 • Antipas ve Boya: Metal yüzeylerde korozyon önleyici kaplamaların ve bazı boya türlerinin üretiminde etkin rol oynar.

Medikal ve Farmasötik Kullanımlar

 • Sakinleştirici ve Hipnotik: Tıpta, özellikle sakinleştirici ve hipnotik özellikleri sebebiyle tedavi amaçlı kullanılır.
 • Antiseptik Özellikler: Mikrobiyosidal özellikleri bulunduğundan dolayı, farklı bakteri türlerinin gelişimini kontrol altına almak amacıyla biyolojik araştırma alanlarında ve veterinerlikte farmasötik preparatlar içinde tercih edilir.

Yüzme Havuzları ve Spa Uygulamaları

Yüzme havuzları ve spa merkezlerinde su kalitesinin korunması, sodyum bromür kullanılarak yapılan arıtım ile sağlanır.

Su Arıtımında Kullanımı

Sodyum bromür, yüzme havuzları ve spa gibi uygulamalar için etkili bir dezenfektan olarak bilinir. Sıcak küvetler ve yüzme havuzları gibi alanlarda mikroorganizmaların yok edilmesi gerekliliği, brom bazlı dezenfektanların tercih edilmesine neden olmaktadır. Brom, geniş bir pH aralığında stabil kalabilen ve üstün dezenfeksiyon özellikleri gösteren bir kimyasaldır. Spesifik olarak, bromun böylesi uygulamalarda kullanımı şu şekilde özetlenebilir:

 • Sıcak Küvetler: Yüksek sıcaklıklar bromin etkinliğini azaltmadığından, sodyum bromür sıcak küvetlerde tercih edilen bir dezenfektandır.
 • Yüzme Havuzları: Havuz suyunun pH seviyesi, dezenfektanın etkinliği için kritik bir faktördür. Bromin, pH seviyesi 7.2 ila 7.8 aralığında yüksek düzeyde HOBr oluşturur ki bu da yüzme havuzları için ideal bir durum oluşturur. Bu pH aralığında, bromin dezenfekte edici olarak %90’ın üzerinde etkinlik gösterebilir.

Bromin kullanımı, dezenfeksiyon sağlarken olası tahrişleri azaltmak adına, bu ortamlarda sık sık insan cildiyle temas eden suyun güvenliğini artırır.

Güvenlik Bilgileri

Sodyum bromür kullanımı, bireylerin sağlığı ve çevre üzerindeki etkileri açısından önemli güvenlik bilgilerine ihtiyaç duyar.

Sağlık ve Çevre Üzerindeki Etkileri

Sodyum bromür, CAS numarası 7647-15-6 ve EC numarası 231-599-9 olan beyaz kristal bir katıdır ve molar kütle 102.894 g/mol‘dür. Maruz kalındığında, özellikle yüksek konsantrasyonlarda cilt, göz ve solunum yolları için irritan (tahriş edici) olabilir. Nem ile temas ettiğinde bozulmaya uğrayabilir ve bu nedenle nem kontrolü önemlidir. Ortama sürdürülebilir şekilde bırakıldığında, sucul canlılar için zehirli olabilir ve çevresel kontaminasyon riski taşır. Bu yüzden işlenirken ve atık yönetimi esnasında dikkatli ve uygun prosedürlerin takip edilmesi gerekmektedir.

Karşılaştırmalı Analiz

Bu bölüm, Sodyum Bromür’ün özelliklerini diğer bromürlerle karşılaştırarak inceleyecektir. Okuyucuların bu kısa analizden, farklı bromür tuzlarının özellik ve kullanımlarına ilişkin ayrıntılı bilgi edinebilecekleri konulara odaklanılacaktır.

Diğer Bromürlerle Karşılaştırma

Sodyum Bromür (NaBr), diğer bromür tuzları gibi beyaz kristal yapısına sahip olup su içinde iyi çözünürlüğe sahiptir. Özellikle Gümüş Bromür (AgBr) ile mukayese edildiğinde, her iki bromür tuzunun da kristal yapısına ve yüksek erime noktalarına sahip olduğu görülür. Ancak, Gümüş Bromür daha çok fotoğrafçılıkta kullanılan ışığa duyarlı bir madde iken, Sodyum Bromür daha çok sanayide ve kimya alanında bromür iyonu kaynağı olarak tercih edilir.

 • Gümüş Bromür:
  • Erime Noktası: Yaklaşık 432 °C
  • Kullanım Alanları: Fotoğrafçılık, film
 • Sodyum Bromür:
  • Erime Noktası: Yaklaşık 747 °C
  • Kullanım Alanları: Analitik kimya, tıp, su arıtma

Diğer bromürlerle yapılan karşılaştırmada, Sodyum Bromür’ün göreceli olarak daha geniş bir uygulama alanına sahip olduğu gözlemlenir. Örneğin, tedavi edici özelliklere de sahip olduğundan tıbbi alanda sedatif veya antikonvülsan olarak kullanılır. Diğer bromür tuzlarına göre bu tip bir tıbbi uygulamanın yaygın olduğu söylenebilir.

Gümüş Bromür’ün kullanım alanı daha dar olmasına karşın, özellikle fotoğrafçılık alanındaki vazgeçilmez rolü ile öne çıkar. Sodyum Bromür ise hem sanayi hem de tıp alanlarında her gün karşılaştığımız ürün ve süreçlerin içinde yer alır. Bu nedenlerle, Sodyum Bromür’ün çok yönlülüğü ve yaygın kullanımı diğer bromürlerle kıyaslandığında onu daha çeşitli uygulamalara uygun bir seçenek haline getirir.

Paketleme ve Saklama Koşulları

Sodyum bromürün paketleme ve saklama işlemleri, maddenin kimyasal özelliklerini ve durağanlığını korumak için hayati öneme sahiptir. Bu süreçler, ürünün güvenlik ve etkinliğini büyük ölçüde etkiler.

Nem ve Işığa Karşı Koruma

Ambalaj: Sodyum bromür, nem ve ışığa duyarlı tuz olduğundan ötürü, bu faktörlerden koruyacak şekilde özel ambalaj materyalleri kullanılarak paketlenir. Ambalaj seçenekleri arasında, nemden ve ışıktan korunması gereken maddenin yoğunluğuna ve miktarına göre değişiklik gösteren, uluslararası standartlara uygun hava geçirmez kaplar ve özel malzemeler yer alır.

 • Küçük Ambalajlar: Genellikle plastik ya da metal kaplar olarak tercih edilir; kilide sahip kapaklar bu kapları tercih edilir hale getirir.
 • Büyük Miktarlar: Dökme haldeki sodyum bromür, tankerlerle taşınırken veya büyük ambalajlarda saklanırken, sağlam malzemeden yapılmış ve hava geçirmez mühürlenmiş kaplar kullanılır.

Saklama Koşulları: Yoğunluğu göz önünde bulundurularak, soğuk ve kuru bir ortamda saklanmalıdır. Işık, nem ve ısıdan korunması, kimyasal özelliklerinin korunmasına yardımcı olacaktır.

Regülasyon ve Standartlar

Sodyum bromür, çeşitli endüstriyel ve kimyasal proseslerde kullanılan inorganik bir bileşiktir. CAS numarası 7647-15-6 olan bu kimyasalın kullanımı ve üretimi, belirli regülasyon ve standartlara tabidir.

Kimyasal Maddelerin Sınıflandırılması

Sodyum bromür için belirlenen regülasyon ve standartlar, insan sağlığı ve çevreye olan etkilerinin kontrol altında tutulması amacı taşır. Bu maddeler tehlike sınıflandırmasına göre etiketlenir ve uygun güvenlik bilgi formları ile birlikte sağlanır. Kimyasalın tehlikeli olup olmadığı, belirli standartlara göre değerlendirilir ve bu kriterlere bağlı olarak uygun emniyet prosedürleri geliştirilir.

CAS Numarası:

 • 7647-15-6 (Anhidrit)

Kimyasal maddenin sınıflandırılması, uluslararası düzeyde kabul gören çeşitli standartlara dayanmaktadır. Bunlar arasında Avrupa Birliği’nin kimyasalların sınıflandırılması, paketlenmesi ve etiketlenmesi hakkındaki düzenlemesi CLP (Classification, Labelling and Packaging) bulunur. Ayrıca, sodyum bromürün denetimi ve kullanımı ile ilgili olarak ulusal düzeyde de çeşitli yönetmelikler ve standartlar mevcuttur.

Sıkça Sorulan Sorular

Bu bölümde sodyum bromürün özellikleri, kullanımı ve etkileri hakkinda en sık sorulan sorulara cevaplar bulacaksınız.

Sodyum bromürün kimyasal formülü nedir?

Sodyum bromürün kimyasal formülü NaBr’dir. Bu bileşik, bir sodyum iyonu ve bir bromür iyonundan oluşur ve beyaz kristalin bir toz formunda bulunur.

Ekmek yapımında bromür katkısının amacı nedir?

Ekmek yapımında bromür katkısı, genellikle unun güçlendirilmesi ve ekmeğin yükselme kapasitesinin artırılması için kullanılır. Bromür, hamurun elastikiyetini geliştirir ve son ürünün dokusunu iyileştirir.

NaBr bileşiğinin yaygın adı ve kullanım alanları nelerdir?

NaBr, yaygın olarak sodyum bromür olarak bilinir. Tıpta antikonvülsan ve sedatif olarak kullanıldığı gibi, organik sentezde bir reaktif ve fotoğrafçılıkta bir işleyici olarak da kullanım alanları vardır.

Sodyum bromür iyonik bir bileşik midir ve bu özelliği nasıl etkiler?

Evet, sodyum bromür bir iyonik bileşiktir. Bu özellik, su içinde kolayca çözünebilmesini ve elektrik akımını iyi bir şekilde iletebilmesini sağlar. İyonik yapısının bir sonucu olarak yüz merkezli kübik kristal yapıya sahiptir.

Bromür maddesinin olası zararları nelerdir?

Bromür maddeleri yüksek dozlarda alındığında zararlı olabilir ve bromizm olarak bilinen zehirlenme durumuna yol açabilir. Bu semptomlar arasında baş ağrısı, halsizlik ve bilinç bulanıklığı bulunmaktadır.

Sodyum bromür asit-baz dengesinde hangi özelliklere sahiptir?

Sodyum bromür, güçlü bir asit olan hidrojen bromür ile zayıf bir baz olan sodyum hidroksit arasındaki nötralizasyon reaksiyonu ile elde edilir. Bu reaksiyon sırasında pH dengesinde nötr bir çözelti oluşur.

Sodyum Bromürün Diğer İsimleri:

 • Sodium bromide (NaBr)
 • Sodium bromide
 • Sedoneural
 • NSC 77384
 • Sanibrom 40