Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Potasyum Sülfat

Potasyum Sülfat Satış ve Tedariki

Potasyum Sülfat satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

7778-80-5

Potasyum Sülfat Kullanımı

Potasyum sülfat, formülü K2SO4 olan, yanmaz ve suda çözünebilen beyaz kristal yapıda bir potasyum tuzu olarak bilinir. Bitkilerin gelişimi için vazgeçilmez bir besin maddesi olan bu bileşik, gübre olarak kullanılır. Özellikle potasyum ve kükürt ihtiyacı olan bitkilerin gelişiminde önemli bir role sahiptir. Potasyum, hücre işlevlerinde temel bir element olup bitkilerin su dengesinin korunması, protein sentezi ve karbonhidrat metabolizmasında kilit bir faktördür.

Tuzun içerisinde ayrıca yüzde on sekiz oranında sülfat formunda kükürt bulunur. Kükürt, bitkiler için esansiyel makrobesin elementlerinden biridir ve proteinlerin yapısında yer alır. Bitki beslemede mihenk taşlarından biri olarak kabul edilen kükürt, fotosentez süreçleri ve enzim aktiviteleri için de gereklidir. Ayrıca, toprak pH seviyesini düzenlemede de etkilidir.

Potasyum sülfatın kullanımı, bitkilerin meyve ve tohum gelişimi sırasında özellikle önem kazanır. Gelişmemiş bitkiler üzerinde hızlı olgunlaşmayı teşvik eden bu gübre, aynı zamanda hastalıklara karşı direnç ve kaliteli ürün elde edilmesine katkıda bulunan faktörler arasındadır. Tarımsal faaliyetlerde verimliliği artırmak için potasyum sülfat, birçok çiftçi tarafından tercih edilen gübreler arasındadır.

Potasyum Sülfatın Kimyasal Özellikleri

Potasyum sülfat, kimyasal formülü K2SO4 olan önemli bir kimyasal bileşiktir. Bu bölüm, potasyum sülfatın temel kimyasal ve fiziksel özelliklerini açıklayacaktır.

Kimyasal Bileşenler ve Formülleri

Kimyasal Formül: K2SO4

Potasyum sülfatın molekül yapısı, her bir molekül için iki potasyum (K) atomu, bir sülfür (S) atomu ve dört oksijen (O) atomu içerir. Moleküllerin kütlesi yaklaşık 174,259 g/mol’dür. Bilimsel veri tabanlarındaki kimlik bilgileri şunlardır:

 • ChemSpider: 22915
 • ECHA InfoCard: 100.029.013
 • KEGG: D01726
 • UNII: 1K573LC5TV
 • ChEBI: 32036
 • InChI Anahtarı: OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L ve OTYBMLCTZGSZBG-NUQVWONBAU

Fiziksel Özellikler

Potasyum sülfat, kokusuz, beyaz, ortorombik kristaller halindedir ve hafif acı tuzlu bir tada sahiptir. Yoğunluğu 2,66 g/cm³’tür ve erime noktası 1.069 °C, kaynama noktası ise 1.689 °C’dir.

Suda Çözünürlüğü:

 • 20 °C’de 111 g/L
 • 25 °C’de 120 g/L
 • 100 °C’de 240 g/L

Bu çözünürlük değerleri, potasyum sülfatın suda orta düzeyde çözünür olduğunu göstermektedir. Çözünürlüğü sıcaklıkla birlikte artmaktadır.

Potasyum Sülfatın Tarımdaki Kullanımı

Potasyum sülfat, özellikle klora duyarlı bitkilerde tercih edilen önemli bir gübre türüdür. Bitki gelişiminde kilit role sahip olan bu bileşik, tarımda verimi ve kaliteyi artırmak için kullanılır.

Gübre Olarak Rolü

Potasyum sülfat, bitkiler için temel bir besin maddesi olan potasyumu sağlar. Klor içermediği için kültür bitkileri üzerinde olumsuz bir etki yaratma riski düşüktür. Özellikle patates, sebze ve meyve gibi tarım ürünlerinin gelişiminde gübre olarak kullanımı yaygındır.

 • Potasyum: Bitki hücrelerinin osmotik dengesini ve su alımını düzenler.
 • Sülfat: Bitkilerin protein sentezi ve enzim aktiviteleri için gereklidir.

Ürünlerin kalite ve verim kayıplarını önlemek amacıyla, gübreleme programlarına entegre edilmesi bitki sağlığı için kritik önem taşır.

Ürün Verimi ve Kalitesi

Potasyum sülfatın kullanımı, bitkilerin kuraklık, soğuk ve sıcak gibi stres koşullarına karşı direncini artırır. Aynı zamanda bitkilerin hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılığını güçlendirir.

 • Örnek Kullanım Alanları:
  • Patates: Tuzluluk oranını düşük tutarak kaliteyi korur.
  • Sebze ve Meyveler: Çekirdek oluşumunu ve meyve kalitesini iyileştirir.

Potasyum sülfatın doğru kullanımı, tarım ürünlerinde besin değeri ve ekonomik verim açısından büyük farklar yaratabilir.

Endüstriyel Kullanımlar

Potasyum sülfat, çeşitli endüstriyel uygulamalarda kilit bir rol oynar ve bu sektörlerdeki güçlü talep nedeniyle önemini korumaktadır.

Sanayideki Çeşitli Uygulamalar

Cam İmalatı: Potasyum Sülfat, cam yapım sürecinde kullanılan temel hammadde maddelerden biridir. Bu süreçte, camın fiziksel ve kimyasal özelliklerini iyileştirmeye yardımcı olmak için katkı maddesi olarak kullanılır.

Deterjan Üretimi: Sıkça deterjan ve sabun yapımında bulunan potasyum bazlı bileşikler deodorant gibi kişisel bakım ürünlerinde de yer alır. Potasyum hidroksit ve potasyum sülfat, bu ürünlerin pH seviyesini dengelemekte ve bu sayede ürünlerin etkinliğini artırmaktadır.

Tarım Sektörü: Potasyum sülfat, özellikle potasyum ve kükürt ihtiyacı yüksek olan tarımsal ürünler için önemli bir gübre bileşenidir. Patates, tütün ve şeker pancarı gibi bitkilerin sağlıklı büyümesini destekler ve verimlerini artırır.

Kimyasal Sentez: Kimya endüstrisinde, potasyum sülfat potasyum karbonat ve potasyum hidroksit gibi diğer kimyasalların üretiminde ham madde olarak kullanılır. Bu bileşikler, geniş bir yelpazede kullanıma sahip ara ürünler olarak önem taşır.

Seracılık: Potasyum sülfat, kapalı tarım alanlarında ve seralarda kullanılır ve bitkilerin dengeli beslenmesini sağlar. Eksikliğinde, bitkide görülen belirgin renk değişiklikleriyle tarımsal üretimde sorunlara yol açabilir.

Elde Edilme Yöntemleri

Potasyum sülfat, özellikle klora duyarlı tarım ürünlerinde kullanılan önemli bir gübredir. Endüstriyel ölçekte üretimi için kullanılan birkaç yöntem bulunmaktadır. Bunlar arasında, potasyum klorür ve sülfürik asidin kimyasal tepkimesiyle üretim oldukça yaygındır. Bu yöntemde, potasyum sülfat aşağıda açıklandığı gibi üretilir:

Leblanc Yöntemi:

 • Reaksiyon: (2 KCl + H_2SO_4 \rightarrow 2 HCl + K_2SO_4)
 • Tepkime sırasında potasyum klorür (KCl) ve sülfürik asit (H_2SO_4) kullanılır.
 • Reaksiyon sonucunda hidroklorik asit (HCl) ve potasyum sülfat (K_2SO_4) elde edilir.

Hargreaves Yöntemi:

 • Başlangıç maddeleri: Kükürt dioksit (SO_2), oksijen (O_2), su (H_2O) ve potasyum klorür (KCl).
 • Bu yöntemde, söz konusu reaktanlar yüksek sıcaklıkta tepkimeye sokularak potasyum sülfat üretilir.

Ayrıca potasyum sülfat, elektroliz yoluyla da üretilebilmektedir. Bu yöntemde, metalik potasyum, potasyum hidroksitin (KOH) elektrik akımı kullanılarak ayrıştırılmasından veya potasyum klorürün (KCl) sodyum metali ile reaksiyonundan elde edilebilir. Elektroliz yöntemleri, genellikle daha saf ürün elde edilmesi amacıyla tercih edilen, ancak enerji yoğun süreçlerdir.

Erime yöntemi kapsamında, ergimiş haldeki KCl’nin sodyum ile tepkimesi sonucu potasyum elde edilir ve daha sonra bu potasyum sülfat üretimi için kullanılabilir. Bu süreçler sırasında, çevresel faktörler ve ürün saflığı dikkate alınarak proses koşulları optimize edilir.

Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

Potasyum sülfat (K₂SO₄), suda çözünme özelliğine sahip beyaz, kokusuz kristaller olarak karakterize edilen bir kimyasal bileşiktir. Normal koşullar altında yanmaz bir yapı sergiler ve belirli bir yoğunluğa sahiptir. İlgili maddelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Molar kütle: Potasyum sülfat için molar kütle 174.259 g/mol’dür.
 • Yoğunluk: Oda sıcaklığında, potasyum sülfatın yoğunluğu yaklaşık 2.66 g/cm³ olarak ölçülür.
 • Erime noktası: Kristal formunda potasyum sülfatın erime noktası 1.069°C’dir.
 • Kaynama noktası: Yüksek derecelerde, potasyum sülfatın kaynama noktası 1.689°C olarak belirlenmiştir.
 • Su çözünürlüğü: Su içindeki çözünürlüğü sıcaklığa bağlı olarak değişir; 20°C’de 111 g/L ve 25°C’de bu miktar biraz artar.

Aşağıdaki liste, kimyasal bileşik hakkında ek bilgiler sunmaktadır:

ÖzellikDeğer
FormülK₂SO₄
Agregat haliKatı
RenkBeyaz

Kimyasal güvenlik bilgilerine göre, potasyum sülfatın MSDS (Material Safety Data Sheet) kodu 1k573lc5tv ve tehlike sembolü h318 cevabı gerektiren potansiyel tehlikelere karşılık gelir. Bu, göze ciddi zarar verebileceği anlamına gelir ve ilgili güvenlik önlemlerinin alınması gerekmektedir.

Ürün Uygulama Teknikleri

Potasyum sülfat (K2SO4), bitki besin maddesi olarak önem taşıyan bir gübredir. Bu gübre, azot (N) içermez fakat zengin sülfür (S) kaynağıdır ve özellikle potasyum (K) gereksinimi yüksek olan bitkiler için idealdir.

Toprak uygulamasında dikkat edilmesi gereken noktalar:

 • Toprak türüne ve bitki türüne göre uygulama miktarı ayarlanmalıdı.
 • Genellikle 20-25 kg/da miktarında kullanılması yeterlidir.

Su İçinde Çözünürlük:

Potasyum sülfat, suda tamamen çözünür bir yapıya sahiptir. Bu özelliği, sulama yoluyla bitkilere hızlı ve etkin bir şekilde besin sağlanmasını mümkün kılar.

Bitki Gelişim Aşamaları:

 • Çiçeklenme Öncesi: Bitkinin bu dönemde potasyum ihtiyacı artar ve potasyum sülfat gübresinin verilmesi mantıklıdır.
 • Meyve Gelişimi: Meyveler ceviz büyüklüğüne ulaşınca başlanması önerilir.
 • Hasat Öncesi: Meyveler olgunlaşmaya başlayınca 15-20 gün kala uygulama yapılabilir.

Uygulama Zamanları ve Bitkisel Reaksiyon:

 • Domates, biber, patlıcan gibi sebzelerde; meyve gelişiminin başlangıç aşamasında.
 • Kuru şartlar altında; bitkinin kuraklığa direncini artırmak için.

Potasyum, bitkilerin hastalıklara ve zararlara karşı direncini destekler ve su kullanımını optimale indirger. Uygun dozaj ve zamanlama ile yapılan uygulamalar, bitkilerin sağlıklı büyümesine ve veriminde artışa katkı sağlar.

Tedarik ve Ticareti

Potasyum sülfat, tarım sektöründe önemli bir gübre olarak karşımıza çıkar. Hem potasyum hem de kükürt bakımından zengin bir kaynak olan bu gübre, bitki gelişimi için hayati rol oynar. Orta Doğu bölgesi, kaynak zenginliği açısından potasyum sülfatın tedarikinde önemli bir yer tutar ve tarım sektöründe kritik bir tedarikçi konumundadır.

Piyasada potasyum sülfatın temini geniş bir yelpazede gerçekleşir. Gübreler, genellikle granül veya toz formunda bulunur ve bu formdaki gübrelerin içeriğinde yüksek oranda potasyum oksit (K2O) bulunur. Tedarik süreci, kullanıcıların çeşitli ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenmiştir. İşte bazı tedarik ve satış modelleri:

 • Online Satış Platformları: Hepsiburada, Trendyol ve benzer e-ticaret siteleri, kullanıcılara potasyum sülfat satın alma imkânı sunar. Bu platformlar üzerinden hem perakende hem de toplu siparişler verilebilir.
 • Geleneksel Tedarikçiler: Gübre dağıtım şirketleri ve tarım ürünleri satıcıları, potasyum sülfatın doğrudan tedariğini sağlar.

Tedarik süreci esnasında, potasyum sülfatın yanı sıra, sodyum veya kalsiyum gibi başka mineral içerikli gübreler de tercih edilebilir. Ancak, potasyum sülfatın bitkiler tarafından doğrudan alınabilen sülfat formuna sahip olması ve kükürt içeriği ile diğer gübre türlerinden ayrıştığı unutulmamalıdır. Bu yönüyle, potasyum sülfat özellikle yüksek toprak pH’ını düşürme ve bitki beslenmesinde önemli avantajlar sağlar.

Depolama ve İş Güvenliği

Potasyum sülfatın güvenli bir şekilde depolanması ve kullanım sırasında iş güvenliği önlemlerinin alınması, olası hasarlardan korunmak için önemlidir.

Saklama Koşulları

Potasyum sülfat, doğrudan güneş ışığından uzak, serin ve kuru yerlerde saklanmalıdır. Ürün nem ve sıcaklık değişimlerinden etkilenebileceğinden, sıkıca kapatılmış kaplarda muhafaza edilmesi önerilir. Ayrıca, ürünün çocukların erişemeyeceği, ayrışabilecek veya reaksiyona girebilecek diğer kimyasallardan ayrı tutulması gerekir.

İş Güvenliği Önlemleri

İş güvenliği açısından, potasyum sülfat ile çalışırken dikkatli olunmalı ve uygun koruyucu ekipman kullanılmalıdır. Özellikle:

 • Kişisel Koruyucu Ekipman: Güvenlik Data Sayfası’nda önerildiği üzere, P280 kodlu güvenlik ekipmanı; koruyucu eldiven ve gözlük kullanılmalıdır.
 • Göz Teması Durumunda: P305+P351+P338 kodlarına uygun olarak, gözlerle teması halinde bol suyla yıkanmalı ve acil tıbbi yardım alınmalıdır.
 • Yutma veya Solunum Durumunda: P310 koduna göre, potasyum sülfat yutulması veya solunum yollarına kaçması halinde derhal profesyonel tıbbi yardım istenmelidir.

Bu önlemler, hem kişisel sağlığın korunması hem de olası iş kazalarının önlenmesi açısından büyük önem taşır.

Dünya Piyasası ve Ekonomik Etkileri

Potasyum sülfat (K2SO4), yaygın olarak “sülfat of potash” veya arcanite olarak da bilinir, özellikle klorid duyarlı bitkiler için tercih edilen önemli bir potasyumlu gübredir. Kimyasal formülü K2SO4 olan bu bileşik, dünyadaki potasyum ihtiyacını karşılamada kritik bir role sahiptir. Bitki büyümesini destekleme ve toprak sağlığını artırma özellikleri nedeniyle global tarım sektöründe geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Dünya piyasasında potasyum sülfata olan talep, bitkisel üretimin artışı ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaşması ile sürekli artmaktadır. Türkiye, geleneksel olarak potasyum sülfatı büyük ölçüde ithal eden bir ülke olmuştur. Ancak son zamanlarda yapılan yerli yatırımlar sayesinde, bu mineralin yurt içinde üretimi artmakta ve böylece dışa bağımlılık azalmaktadır.

Ekonomik Etkileri:

 • Yerli Üretim: Türkiye’de gerçekleştirilen yatırımlar ile potasyum sülfat üretimi arttıkça, ithalata bağımlılık azalır ve ülke ekonomisine katkı sağlanır.
 • İstihdam: Yeni tesis yatırımları, ilave iş imkanları yaratmakta ve ekonomik büyümeye katkıda bulunmaktadır.
 • Talep Artışı: Pandemi dönemi gibi çeşitli etkenler yüzünden detergent gibi potasyum sülfat içeren ürünlere olan talepte artış yaşanmıştır.
Potasyum Sülfat ÜretimiEtkileri
Artan Yerli Üretimİthalatın Azalması
Yeni Tesis Yatırımlarıİlave İstihdam Yaratılması
Talep ArtışıEkonomik Büyüme

Yerel üretim tesisleri sayesinde Türkiye’nin potasyum sülfat piyasasındaki konumu güçlenmekte ve bu, ulusal tarım ürünlerinin rekabet gücünü artırmaktadır.

Çevresel Etkiler ve Sürdürülebilirlik

Potasyum sülfat, özellikle tarım alanında kullanılan bir gübredir ve ürün kalitesinin artırılması amacıyla tercih edilir. Klor içermeyen bir gübre olması nedeniyle klora duyarlı bitkiler için idealdir. Ancak, potasyum sülfatın çevresel etkileri ve sürdürülebilirlik açısından değerlendirilmesi gerekmektedir.

Klor Hassasiyeti ve Toprak Sağlığı:

 • Klora Duyarlı Bitkiler: Tütün, bazı meyveler ve sebzeler
 • Optimum Gelişme: Topraktaki klor birikiminin önlenmesi

Potasyum Sülfatın Çevresel Etkisi:

 • Suda Çözünürlük: Potasyum sülfat, suda çözünebilen beyaz kristal yapıda bir tuzdur.
 • Cilt ve Göz Hassasiyeti: Direkt temas sonucu ciltte ve gözlerde tahrişe yol açabilir.

Potasyum sülfat, sülfit asidi içermeyen bir bileşik olmasına rağmen, kükürt içeriği bitkiler için önemli bir besin kaynağı sağlar. Örneğin, potasyum sülfatın toprağa eklenmesiyle bitkiler gerekli kükürt ve potasyum ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilir. Sürdürülebilir tarım uygulamalarında, kullanılan gübrelerin çevreye olumsuz etkilerinin düşük olması önem taşır; bu bağlamda, potasyum sülfatın kullanımı doğru oranlarda yapıldığında çevresel dengenin korunmasına katkı sağlayabilir.

Potasyum sülfatın üretiminde ve kullanımında çevresel standartlara uyulması, sürdürülebilir tarımın ayrılmaz bir parçasıdır. Çevresel Etki Değerlendirmesi gibi araçlar, bu tür maddelerin çevresel etkilerinin izlenmesi ve yönetilmesi için hayati önem taşır.

Araştırma ve Gelişme

Potasyum sülfat (K2SO4), bitki besin maddesi olarak önem taşır ve ziraatte yaygın olarak kullanılan bir gübredir. Bu bileşik üzerine yapılan araştırmalar, tarımsal verimlilik üzerindeki etkilerini sistematik olarak incelemeyi amaçlar.

Yapılan Araştırmalar:

 • Verim ve Kalite Üzerine Etkileri: Yapılan bilimsel çalışmalar, potasyum sülfat uygulamalarının kadife çiçeği gibi bazı bitkilerin verim ve kalitesi üzerinde pozitif etkilere sahip olduğunu belgelemiştir.

Yüksek Sıcaklık Toleransı:

 • Potasyum sülfatın biber gibi bazı bitkilerde yüksek sıcaklık stresi altında verim ve kaliteye etkisine yönelik çalışmalar bulunmaktadır.
 • Topraktan ve yapraktan farklı dozlarda uygulamalarla elde edilen sonuçlar, gübrenin doğru kullanımının sıcaklık stresine toleransı artırabileceğini ortaya koymaktadır.

Teknolojik İnovasyon:

 • Araştırma, tarımsal teknolojilerin ilerlemesiyle birlikte potasyum sülfatın etkin ve sürdürülebilir kullanımı konusunda yenilikçi metotların gelişimini desteklemiştir.
 • Farklı uygulama yöntemlerinin (örneğin, yapraktan veya topraktan uygulama) ve dozlarının kıyaslanması, en verimli kullanım stratejilerini belirlemeyi hedefler.

Sonuç: Bu araştırmalar, potasyum sülfatın tarımsal uygulamalardaki rolünü daha da iyileştirmek ve optimize etmek için süregelmektedir. Böylece ürün verimi ve kalitesinin artırılmasında önemli adımlar atılmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

Bu bölümde, potasyum sülfatın ne olduğu, bitkiler için önemi ve kullanımı hakkında sıkça sorulan sorulara yanıt bulunmaktadır.

Potasyum sülfatın kullanım amacı nedir?

Potasyum sülfat, genellikle potasyum ve kükürt kaynağı olarak gübrelerde kullanılır. Bu gübre, özellikle klora duyarlı bitkiler için tercih edilmektedir ve toprakta klor birikiminin önüne geçmek amacıyla da işlev görmektedir.

Potasyum sülfat ve potasyum nitrat arasında ne gibi farklar bulunmaktadır?

Potasyum sülfat ve potasyum nitrat, iki farklı potasyum kaynağıdır. Potasyum sülfatın klorsuz bir bileşim olması onu klora duyarlı bitkiler için uygun bir seçenek yapar. Potasyum nitrat ise hızlı potasyum salınımı sağlar ve aynı zamanda azot içerdiği için farklı bir besin profili sunar.

Bitkiler için potasyum sülfat gübresinin önemi nedir?

Potasyum sülfat gübresi, bitkilerin su kullanımını daha verimli hale getirir, kuraklıkta, soğuk ve sıcak hava şartlarında dayanıklılığını artırır ve hastalık ile zararlılara karşı daha dirençli olmalarını sağlar.

Potasyum sülfat gübrelemesi ne zaman yapılmalıdır?

Bitkilerin gelişim dönemlerinde ve özellikle meyve verme aşamasında potasyum ihtiyacının arttığı zamanlarda potasyum sülfat gübrelemesi yapılmalıdır.

Hangi bitkilerde potasyum sülfat gübresi kullanılır?

Tütün, bazı meyve ve sebzeler gibi klora duyarlı bitkilerde potasyum sülfat gübresi kullanılır. Ayrıca, toprakta veya sulama sularında yüksek klor içeriği olan durumlarda da bu gübre tercih edilir.

Potasyum sülfat gübresinin doğru kullanım şekli nedir?

Potasyum sülfat gübresi, toprağın ve bitkinin potasyum ve kükürt gereksinimleri dikkate alınarak doğru dozajlarda uygulanmalıdır. Ayrıca uygulama zamanlaması bitkinin gelişim evresine uygun olarak belirlenmelidir.

Potasyum Sülfatın Diğer İsimleri:

 • Sulfuric acid potassium salt (1:2)
 • Sulfuric acid dipotassium salt
 • Potassium sulfate (2:1)
 • Arcanum duplicatum
 • Potassium sulfate
 • Sal polychrestum
 • Tartarus vitriolatus
 • Dipotassium sulfate
 • Potassium sulfate (K2(SO4))
 • Potassium sulphate
 • Potassium sulfate (K2SO4)
 • Sulfuric acid, dipotassium salt
 • Sulfate of potash