Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Naftalin Sülfonat

Naftalin Sülfonat Satış ve Tedariki

Naftalin Sülfonat satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

130-14-3

Naftalin Sülfonat Kullanım Alanları ve Önemi

Naftalin sülfonat, yaygın olarak kullanılan bir kimyasal bileşiktir ve ana kullanım alanlarından biri inşaat sektöründedir. Özellikle betonun işlenebilirliğini artırarak su/çimento oranını düşürmekte ve böylece yapısal özelliklerini sağlamlaştırmaktadır. Bu bileşik, naftalinin sülfonik asitle derivatı olup, genellikle toz formunda karşılaşılır ve betona katıldığında, betonun kıvamını korurken dayanıklılığını ve akışkanlığını arttırır.

Naftalin sülfonat, aynı zamanda tarım endüstrisinde de kritik bir rol oynar. Tarımsal kimyasalların çözünürlüğünü artırarak, aktif maddelerin bitkiler üzerinde daha etkili dağılmasına olanak sağlar. Bu sayede, kimyasalın performansını iyileştirir ve tarım alanlarında verimliliği artırıcı bir etkiye sahiptir.

Kimya endüstrisinde ise naftalin sülfonat, boyar maddeler ve pigmentler için etkin bir anyonik dağıtıcı olarak hizmet eder. Düşük köpüren ve iyi ısı stabilitesine sahip olması, asit ve alkali koşullara kararlı direnci sayesinde boyarmadde endüstrisinde tercih edilen bir bileşendir. Naftalin sülfonatın çeşitli uygulama alanları, bu bileşiğin çok yönlülüğünü ve endüstriyel önemini ortaya koyar.

Naftalin Sülfonatın Kimyasal Özellikleri

Naftalin sülfonat, beton endüstrisinde önemli bir yere sahip olan bir kimyasal katkı maddesidir. Bu bölüm, naftalin sülfonatın yapısal ve kimyasal özelliklerini detaylı bir şekilde incelemektedir.

Genel Yapı ve Formülasyonu

Naftalin sülfonat molekülleri, naftalin iskeleti üzerinde bir veya daha fazla sülfonik asit grubu içeren kimyasal türevlerdir. Bu yapı içerisinde, naftalin bir fonksiyonel birim olarak hizmet eder ve genellikle formaldehit ile reaksiyona girerek polikondensasyon süreçleri sonucunda çeşitli ürünler oluşturabilir. Kimyasal formülasyonlarında, bu türevlerin suda çözünürlüğü, katyonik formuna oranla genellikle daha yüksek olan anyonik formda bulunmaları önemli bir özelliktir.

Sülfonik Asitler ve Türevleri

Sülfonik asitler, naphthalene-sulfonate ve onun türevleri olan aminonaftalensülfonik asitlerin ana sınıfını oluşturur. Sülfonik asitler genel olarak güçlü asidik özellikler gösterirler ve bu yüzden kimyasal katkı maddeleri olarak beton gibi malzemelere eklenirken, süper akışkanlaştırıcı özellikler kazandırırlar. Bu maddeler ayrıca tekstil kimyasalları, pestisit formülasyonları, emülsiyon polimerizasyonu, pigment ve boyar maddeler ile deri tabaklama işlemlerinde dağıtıcı olarak da kullanılmaktadır. Naphthalene-sulfonate kimyasal yapısının çeşitli türevleri farklı uygulama alanlarında özelleştirilebilir ve geniş bir kullanım spektrumuna sahiptir.

Betona Etkileri

Naftalin sülfonat, beton üretiminde yaygın bir katkı maddesi olarak kullanılır ve betonun hem erken hem de nihai mukavemetini geliştirerek, akışkanlığını ve işlenebilirliğini arttırır.

Akışkanlaştırıcı Katkılar Olarak Kullanımı

Naftalin sülfonat içeren süperplastikleştiriciler, taze betonun akışkanlığını arttırmak üzere formüle edilmiştir. Bu katkılar beton karışımındaki su/çimento oranını azaltabilirken, betonun işlenebilirliğinin korunmasını sağlar. Özellikle, karışımda kullanıldığında betonun viskozitesini düşürür ve dolayısıyla akış hızını iyileştirir.

Betonun Basınç Dayanımına ve Akışkanlığına Katkıları

Naftalin sülfonat bazlı süperplastikleştiriciler betonun basınç dayanımını önemli ölçüde arttırabilir. Beton karışımına eklendiğinde, sertleşmiş betonun dayanıklılığını iyileştirecek şekilde betonun mikro yapısını güçlendirir. Naftalin sülfonat ve lignosülfonat kombinasyonu içeren kompleks katkı maddeleri de, çimento ve suyun etkileşimini optimize ederek betonun genel performansını artırır. Ayrıca, bu katkılar betonun su/çimento oranını düşürerek, daha sıkı ve dayanıklı beton üretimine olanak tanır.

Üretim ve Sentez Yöntemleri

Naftalin sülfonatın üretimi, özel süreçler ve kimyasal reaktifler ile belirli reaksiyonlara dayanır. Endüstriyel metodlar ve hibrit türevlerin sentezi, bu bileşiğin kullanım alanlarını genişletir ve performans özelliklerini artırır.

Endüstriyel Üretim Süreçleri

Naftalin sülfonat üretimi esas olarak, petrokimyasal kökenli naftalinin sülfonasyonu yoluyla gerçekleşir. Sülfonasyon işlemi, güçlü bir asit olan sülfürik asitin veya sülfonasyon ajanlarının naftalene etki etmesiyle naftalin halkasına sülfonat gruplarının eklenmesini içerir. Bu süreç şu adımları içerir:

 1. Reaksiyon Hazırlığı: Ham naftalinin asitlik (asi̇tli̇k) düzenlenmesi.
 2. Sülfonasyon: Trietilamin gibi katalizörler yardımıyla naftalinin sülfürik asit ile reaksiyonu.
 3. Soğutma ve Nötralizasyon: Reaksiyonun ardından yüksek sıcaklıkların düşürülmesi ve aşırı asidin nötralizasyonu.

Bu reaksiyonlarla, naftalin molekülü üzerine sülfonik asit grubu eklenir. Elde edilen ürün, çimento içerisinde dispersiyon agenti olarak veya farklı alanlarda kullanılmak üzere çeşitli safhalarda paketlenir.

Naftalin-Sülfonat Hibrit Türevleri

Hibrit türevlerin sentezi, birincil naftalin sülfonatın işlevselliğini artırarak naftalin sülfonatın kullanım alanlarını genişletir. Bu türevler şu özelliklere sahiptir:

 • Abiyotik Stres Göstergeleri: Naftalin-sülfonat hibrit yapıları bitki büyümesini destekleyen ve abiyotik stres şartlarında dayanıklılığı artıran bileşikler üretmek için kullanılır.
 • Sentetik Strateji: Hibrit türevlerin oluşturulmasında karmaşık kimyasal reaksiyonlar ve sentetik rotalar takip edilir.

Bu süreç, nihai kullanım amacına bağlı olarak hibrit maddelerin sentezlenmesi, karakterizasyonu ve uygulama testlerini kapsar. Bu yöntemlerle, naftalin sülfonatın fonksiyonları ve performansı optimize edilir.

Fiziksel ve Mekanik Özellikler

Naftalin sülfonat bileşikleri, çimento ve harçlarla reaksiyona girerek belirgin fiziksel ve mekanik özellikler sergilerler.

Yoğunluk ve Görünüm

Naftalin sülfonat, genellikle katı bir hale sahip olup belirgin bir yoğunluk gösterir. Bu maddenin yoğunluğu, formülasyonlarına ve saf bulunma derecelerine göre değişebilir. Görünüm açısından, tipik olarak beyazdan açık kahverengi renge kadar değişebilen katı veya toz formdadırlar.

Çimento ve Harçlardaki Kristal Yapı

Naftalin sülfonat eklenmesiyle çimento mortars içindeki kristal yapı gözle görülür derecede etkilenir. X-ışını difraktometrisi (X-ray diffractometry) ile yapılan analizler, naftalin sülfonat katkılı harç ve betonlarda, kristalin yapıda önemli değişikliklerin olduğunu göstermektedir. Su-çimento oranı düşürüldüğünde, katkı maddesinin bu kristal yapının gelişimine katkısının, daha yoğun ve az geçirgen bir toplam (aggregate) elde edilmesine yol açtığı bilinmektedir.

Naftalin Sülfonat ve Çevre

Naftalin sülfonat, endüstriyel kimyasal süreçlerde yaygın kullanımıyla çevresel etkileri mercek altına alan bir maddedir.

Sanayileşme ve Çevre Kirliliği

Sanayileşme, CO2 emisyonları ve diğer zehirli gazların atmosfere salınımı anlamına gelmektedir. Bu durum, küresel ısınma sorununu doğrudan etkileyen bir faktördür. Madencilik faaliyetleri gibi insan kaynaklı etkinlikler, özellikle nadir bulunan kimyasalların elde edilmesi esnasında çevresel kirliliğe neden olur. Endüstrileşme sonucu artan çevre kirliliği, bitki örtüsü üzerinde olumsuz etkiler yaratarak ekosistemdeki verim kayıplarına yol açabilir.

Naftalin Sülfonat Kullanımının Ekolojik Etkileri

Naftalin sülfonat, genellikle beton ve inşaat malzemeleri gibi uygulamalarda kullanılan bir katkı maddesidir. Bu madde, suyun azaltılmasını sağlayarak betonun işlenebilirliğini artırır. Ancak, naftalin sülfonatın çevre üzerindeki etkileri göz ardı edilemez. Tarım alanlarında kullanımı, tarımsal bitkiler için risk oluşturarak ekonomik sorunlara yol açabilir. Atık ürünlerin doğru yönetilmemesi, toprak ve su kirliliğine ve dolaylı yoldan bitki ve hayvan sağlığı için ekolojik sorunlara sebebiyet verebilir. Özellikle su yollarının kirlenmesi, sucul bitki ve canlıların yaşamını tehdit ederken, toprak kirliliği de karasal ekosistemlerdeki canlılar için tehlike arz eder.

Uygulama Alanları ve Standartlar

Naftalinden türetilen naftalin sülfonat, yapışmayı artıran ve sertliği azaltan bir katkı maddesi olarak yapı kimyasalları ve zemin iyileştirme uygulamalarında geniş kullanım alanlarına sahiptir.

Yapı Kimyasalları Olarak Kullanım Alanları

Naftalin sülfonat esaslı yapı kimyasalları, yapı malzemelerinde özellikle akışkanlaştırıcı katkı maddeleri olarak yaygındır. Bu katkılar, betonun plastikleşme özelliğini artırarak, karışımın homojenliğini ve işlenebilirliğini iyileştirmek için kullanılır. Üst yapı kimyasalları olarak, naftalin sülfonat, su/çimento oranını düşürdüğü için beton karışımlarının performansını artırır. Ayrıca, reaktif toz beton (Reactive Powder Concrete, RPC) gibi yüksek performanslı betonların üretiminde, betonun yayılma çapını genişleterek daha düşük viskozite ve daha iyi işlenme kapasitesi sağlar.

 • Beton Katkıları:
  • Superplasticizer (süper akışkanlaştırıcı katkılar)
  • İyileştirilmiş homojenlik ve kürleme süreci
 • Örnek Uygulamalar:
  • Konutlar, ticaret binaları ve altyapı inşaatlarında
  • Yüksek dayanıklılık gerektiren yapı malzemelerinde

İnşaat Mühendisliğinde Zemin İyileştirme

Zemin iyileştirme alanında, naftalin sülfonat, özellikle jet grout enjeksiyon yöntemi kullanılarak yapılan zemin stabilizasyon uygulamalarında kritik bir rol oynar. Jet grout, zayıf zeminin taşıma kapasitesini ve dayanıklılığını artıran bir zemin iyileştirme tekniğidir. Naftalin sülfonat içeren çözelti, zeminin boşluk oranını azaltarak stabil bir hale getirir ve sıvılaşma riskini düşürür.

 • Jet Grout Uygulamaları:
  • Basınç altında karışımın zemine enjekte edilmesi
  • Zemindeki boşlukların doldurulması ve dayanıklılığın artırılması
 • Performans Kriterleri:
  • Daha düşük boşluk oranı ve iyileştirilmiş heterojen yapının sertleştirilmesi
  • Zeminin sıvılaşma direncinin artırılması

Ticari ve Ekonomik Durum

Naftalin sülfonat, yapı kimyasalları pazarında önemli bir yere sahiptir. Bu kimyasal, özellikle beton ve çimento katkı maddeleri üretiminde, yapının performansını artıran önemli bir bileşendir. Global pazarda, altyapı projelerindeki artış ve inşaat sektöründeki genişleme nedeniyle talebin yükseldiği gözlemlenmektedir.

Yapı kimyasalları pazarındaki büyüme, Naftalin sülfonat için de artan bir talep yaratmaktadır. Bu madde genellikle sodyum naftalin sülfonat formunda kullanılarak betonun akışkanlığını artırır ve bu sayede daha dayanıklı yapılar elde edilmesini sağlar. Ayrıca, çeşitli çimentolara iyi bir şekilde uyum sağlaması ve takviye çubuklarını aşındırmaması tercih edilmesine neden olur.

Pazar Analizi:

 • Yapı Kimyasalları Pazarı: Yapı sektöründeki büyüme ve altyapı projelerinin genişlemesi ile direkt orantılı olarak büyümektedir.
 • Global Pazar: Naftalin sülfonatın kullanımının yaygınlaştığı ve talebin arttığı alanlardan biri olan Asya Pasifik bölgesi, global pazarda öne çıkmaktadır.

Pazarın dinamikleri, naftalin sülfonatın ticari ve ekonomik durumu üzerinde doğrudan etkilidir. Söz konusu kimyasalın çeşitli endüstriyel uygulamalar arasında yer bulmasının yanı sıra, hammadde olarak da kritik bir yere sahiptir. Özellikle enerji mühendisliği, sanayi ve inşaat alanlarındaki kullanımı, ticari geleceğini güçlendiriyor olup, bu trendin devam etmesi beklenmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Bu bölümde, Naftalin Sülfonat ile ilgili sıkça sorulan sorulara yer verilmektedir. Okuyucular, üretiminden kullanım alanlarına, özel özelliklerden sağlık etkilerine kadar farklı yönleriyle Naftalin Sülfonat hakkında bilgilendirilecektir.

Naftalin sülfonat nasıl üretilir?

Naftalin sülfonat, kömür katranından veya petrol damıtmasından elde edilen naftalinin sülfonasyon işlemiyle üretilir. Bu süreç, güçlü asitlerin varlığında gerçekleşir ve katı bir polisiklik hidrokarbondur.

Naftalin sülfonatın kullanım alanları nelerdir?

Naftalin sülfonatın temel kullanım alanları arasında halı şampuanları, otomatik bulaşık yıkama deterjanları, endüstriyel deterjanlar ve emülsiyon polimerizasyonu bulunur. Ayrıca, güve kovucularda ve fotoğraf çözeltisi, tarımsal formülasyonlar gibi ürünlerde dağıtıcı olarak kullanılır.

Powercon 100’ün özellikleri nelerdir?

‘Powercon 100’, naftalin sülfonat bazlı bir ürün olup, su ile yüksek oranda karışabilir ve çoğunlukla beton katkısı olarak kullanılır. Betonun akışkanlığını arttırarak işlenebilirliğini iyileştirir ve betona güç katar.

Sülfonat türevlerinin genel özellikleri nelerdir?

Sülfonat türevleri, geniş bir pH aralığında dağılabilirlik gösterir ve 100 °C’nin üzerindeki sıcaklıklarda kararlıdırlar. Ayrıca, düşük köpürme özelliğine sahiptirler ve anyonik ya da noniyonik yüzey aktif maddelerle kullanılabilirler.

Naftalin sülfonat içeren ürünlerin sağlık üzerine etkileri neler olabilir?

Naftalin sülfonat içeren ürünlerin insan sağlığı üzerine etkileri doza ve maruz kalma süresine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Uzun süreli veya yüksek doz maruziyetler, deri ve solunum yolu tahrişine yol açabilir ve güvenlik veri sayfalarında yer alan önlemlere uyulması önerilir.

Sodyum naftalin sülfonat ve naftalin sülfonat arasındaki farklar nelerdir?

Sodyum naftalin sülfonat, naftalin sülfonatın sodyum tuzu formudur ve özellikle beton katkısı olarak yaygın kullanılır. Sodyum içeriği, kullanım özelliklerinde ve etkinliğinde farklılıklar yaratırken, her ikisi de suyun indirgen özelliğini iyileştiren sülfonat türevleridir.

Naftalin Sülfonatın Diğer İsimleri:

 • 1-Naphthalenesulfonic acid, sodium salt (1:1)
 • 1-Naphthalenesulfonic acid, sodium salt
 • Alpha salt
 • α-Naphthalenesulfonic acid sodium salt
 • Sodium α-naphthalenesulfonate
 • Sodium α-naphthalenesulfonic acid
 • Sodium α-naphthylsulfonate
 • Sodium 1-naphthalenesulfonate
 • Sodium 1-naphthylsulfonate