Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sodyum Silikat

Sodyum Silikat Satış ve Tedariki

Sodyum Silikat satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

1344-09-8

Sodyum Silikat: Endüstriyel Kullanımlar ve Önemi

Sodyum silikat, kimyasal formülü genellikle Na2(SiO2)nO olarak ifade edilen ve sodyum metasilikat (Na2SiO3) en yaygın bilinen üyesi olan bir kimyasal bileşikler serisidir. Bu bileşikler, sulu çözelti içinde kullanıldıklarında su camı ya da sıvı cam olarak da adlandırılırlar. Sabit bir stokiyometrik orana sahip olmamalarıyla bilinirler ve bu yüzden silikat zincirinin uzunluğuna göre çok sayıda değişik formülasyonları mevcuttur.

Sodyum silikat, geniş bir kullanım alanına sahiptir ve bu yönüyle endüstriyel uygulamalar açısından önemli bir rol oynar. Katı hali temiz ve renksiz olmasına karşın, ticari türevlerinde bazen yeşil veya mavi renge sahip olabilirler. Temizleyici maddelerden yapıştırıcılara, su arıtma proseslerinden kağıt yapım süreçlerine kadar pek çok farklı alanda kullanılır.

Sağlık ve güvenlik açısından sodyum silikat, direkt cilt temasında irritasyona yol açabilecek ve gözle temas halinde görme problemlerine neden olabilecek bir madde olarak bilinir. Yoğun olarak solunması solunum problemlerine, yutulması ise sindirim sisteminde bozulmalara sebep olabilir. Bu nedenle sodyum silikat kullanılırken uygun güvenlik önlemlerinin alınması önem taşır.

Sodyum Silikatın Kimyasal Karakterizasyonu

Sodyum silikat, çeşitli sanayi uygulamalarında kullanılan önemli bir inorganik bileşiktir. Bu bölüm, sodyum silikatın formül ve kimyasal yapısını, silikon dioksit ve silika ile ilişkisini ve polimerizasyon ile kinetik süreçlerini kapsayacak şekilde ayrıntılı olarak inceler.

Formül ve Kimyasal Yapı

Sodyum silikatın genel kimyasal formülü Na₂ₙSiₙO₂ₙ+₁ şeklindedir. Bu formül, silikatın bir silikon (Si) atomu ile birden fazla oksijen (O) atomlarının nasıl birleştiğini gösterir. Kimyasal yapısına göre, sodyum iyonları (Na⁺) ve silika anionları (SiO₂⁻ₙ) arasında bir ağ yapısı oluşturarak katı hali veya sulu bir çözelti olarak bulunabilirler.

Silikon Dioksit ve Silika İlişkisi

Sodyum silikat yapısındaki silikon, doğada bulunan ve silika olarak da adlandırılan silikon dioksit (SiO₂) ile yakından ilişkilidir. Silika, sodyum silikatın oluşumunda temel yapı taşıdır ve sodyum oksit (Na₂O) ile tepkimeye girerek sodyum silikatı oluşturur.

Polimerizasyon ve Kinetik Süreçler

Sodyum silikatın polimerizasyon süreci, kimyasal yapıdaki silika anionlarının zincirleme bir şekilde bağlanması ile gerçekleşir. Bu süreç, sodyum silikatın polimerizasyon derecesini ve dolayısıyla fiziksel ve kimyasal özelliklerini belirler. Polimerizasyonun kinetiği, reaksiyon koşullarına ve kullanılan katalizörlere bağlı olarak değişir, bu da sodyum silikatın farklı formlarının ve viskozitelerinin geliştirilmesine olanak tanır.

Fiziksel Özellikler

Sodyum silikat, özgül özellikleri sayesinde birçok endüstriyel uygulamada kullanılır. Bu bölümde, yoğunluk ve viskozite ile fiziksel görünüm ve erime noktası gibi temel fiziksel özellikler ele alınacaktır.

Yoğunluk ve Viskozite

Sodyum silikatın yoğunluğu, katı formda yaklaşık olarak 1.4 g/cm³ ile 1.6 g/cm³ arasında değişiklik gösterir. Sıvı hali ise, sıcaklık ve özgül formülasyona bağlı olarak değişen viskozite değerlerine sahiptir.

Fiziksel Görünüm ve Erime Noktası

Sodyum silikat, genellikle renksiz ve camsı bir görünüme sahip bir malzemedir. Katı formda stabil bir yapıya sahipken, sıvı formda su ile karıştırıldığında jel benzeri bir hal alabilir. Sodyum silikatın erime noktası, geniş bir aralıkla değişebilir ve spesifik bileşimine bağlıdır.

Üretim Süreçleri

Sodyum silikat üretimi, dikkatli bir hammadde seçimi ve kontrollü süreç tekniklerinin uygulanmasını gerektiren bir prosedürdür. Bu sürecin temel bileşenleri silis kumu ve sodyum karbonattır. İşlem, öncelikle silis kumunun hazırlanması ve daha sonra bu hammadde ile sodyum kaynağının bir reaksiyona sokulması esasına dayanır.

Hammadde ve Fırın Tekniği

Üretimin ilk adımı, sodyum silikat üretiminde kullanılacak olan silis kumunun doğru granülometri ve saflıkta hazırlanmasıdır. Silis kumu ve sodyum karbonat (soda külü), belirlenmiş oranlarda karıştırılır ve yüksek sıcaklıkta bir fırında eritilir. Eritme işlemi sonucunda silikat camı elde edilir. Bu işlem esnasında homojen bir karışımın sağlanması ve istenilen kimyasal yapının elde edilmesi için fırın teknolojisi ve enerji verimliliği hayati önem taşır.

 • Kullanılan Fırın Tipi: Döner fırın, düzlem fırın.
 • Sıcaklık: Genellikle 1100°C – 1400°C arasında değişir.

Sodyum Silikat Çözeltisi Üretimi ve Silikat Camı

Silikat camı soğutulup kırıldıktan sonra, sodyum silikat çözeltisi elde etmek için su ile reaksiyona sokulur. Bu aşamada belirlenen oranlarda suyun cam parçalarına eklenmesi ile sodyum silikatın su içinde çözünmesi sağlanır. Silikat çözeltileri belirli bir viskozite ve yoğunluğa erişinceye kadar karıştırılır. Bu süreç, ürünün son kullanım alanına göre optimize edilir ve üretilen silikat çözeltisi filtreden geçirilerek safsızlıklardan arındırılır.

 • Çözünürlük Süreci: Yavaş ve kontrollü karıştırma.
 • Kalite Kontrolü: Numuneler alınarak viskozite ve yoğunluk ölçümleri yapılır.

Endüstriyel Uygulamalar

Sodyum silikat, yapı sektöründen deterjanlara kadar farklı alanlarda temel malzeme olarak rol oynar. Bu bileşik, çimento ve beton gibi inşaat malzemelerinin yapısını güçlendirirken, aynı zamanda deterjanların etkinliğini artırır ve su arıtma süreçlerinde önemli işlevler üstlenir.

Yapı Sektöründe Kullanımı

Sodyum silikat, yapı sektöründe çok yönlü bir rol oynar:

 • Çimento ve Beton: Sodyum silikat, çimentonun ve betonun sertleşme sürecini hızlandırır ve bu malzemelerin mekanik direncini artırır.
 • Yapıştırıcı ve Bağlayıcı: Farklı yüzeyleri yapıştırmak için kullanılan yapıştırıcılarda ve kaplamalarla malzemelerin yüzeylerine eklenen katmanların bir arada tutulması için bağlayıcılarda tercih edilir.

Deterjan ve Temizlik Ürünleri

Deterjan endüstrisinde sodyum silikat, çevresel ve işlevsel yararları nedeniyle öne çıkar:

 • Yapılandırıcı: Deterjanların temizlik potansiyelini maksimize eden ve tortulaşmayı önleyen stabilizör olarak görev yapar.
 • Kir Çözücü: Temizlik esnasında kir partiküllerinin çökmesine yardımcı olur ve temizliğin etkinliğini artırır.

Su Arıtma ve Çevre

Su arıtma ve çevre koruma alanlarında sodyum silikatın faydaları şu şekildedir:

 • Su arıtma tesisleri: Sodyum silikat, su arıtma tesislerinde toplaklaştırıcı olarak kullanılır; kirleticilerin çökeltilip ayrıştırılmasına katkı sağlar.
 • Çevre Dostu: Çevreye zarar vermeden kirliliği kontrol etme yeteneği nedeniyle çevre dostu ürünlerde tercih edilen bir bileşendir.

Sodyum Silikat Çeşitleri

Sodyum silikat, su camı olarak da bilinen, değişken uzunluklardaki silika (SiO2) zincirlerine sodyum (Na) iyonlarının eklendiği bir bileşikler serisini ifade eder. Bu seride yer alan çeşitlerin başlıca kullanım alanları endüstriyel uygulamalar arasındadır.

Metasilikat

Sodyum metasilikat, formülü Na2SiO3 olan bir sodyum silikat türüdür. Suda kolayca çözünebilen bu bileşik, endüstriyel temizlik ajanlarından yapıştırıcılara kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir. Metasilikat, genelde toz halinde bulunur ve su ile reaksiyona girdiğinde jel benzeri bir yapı oluşturabilir.

Polisilikat

Polisilikatlar, genellikle Na2(SiO2)nO formülü ile ifade edilir ve bu, zincirdeki silika (SiO2) birimlerinin sayısını belirten ‘n’nin değişken olduğu anlamına gelir. Bu tür sodyum silikatlar, sıvı deterjanlar ve kağıt üretimi gibi alanlarda kullanılan çözünür silikatlar sınıfına girer ve özellikle su arıtma ile çimento endüstrisinde tercih edilir. Polisilikatların yapısı, sodyum iyonları ve silika polimerleri arasındaki bağa bağlı olarak farklılık gösterir ve bu da onların çözünürlük ve viskozite gibi özelliklerini belirler.

Sodyum Silikat ve Diğer Maddelerle Reaksiyonları

Sodyum silikat, kimyasal etkileşimlere dayalı endüstriyel işlemlerde önemli rol oynar ve çeşitli maddelerle reaksiyon gösterir.

Asit ve Alkali Çözeltilerle Etkileşim

Sodyum silikat, asit çözeltileri ile etkileşime girdiğinde farklı silika yapısına sahip ürünler oluşturabilir. Örneğin, asidik ortamda sodyum silikat hidrolize uğrayarak silisik asit ile birlikte sodyum iyonlarına ayrışır. Bu tepkime kimyasal olarak şu şekildedir:

 • Sodyum silikat + Asidik çözelti → Silisik asit + Sodyum iyonları

Alkali çözeltiler ile temasında ise sodyum silikat kararlılık gösterebilir, ancak yüksek konsantrasyonlu alkali çözeltilerde çözünürlüğü etkilenebilir. Alkali bir çözelti içinde çözündüğünde, viskoz bir şurup formunu alabilir ve pH değeri arttıkça çözünürlüğü azalır.

İyon Değişim Reaksiyonları

Sodyum silikat, iyon değişim reaksiyonlarında da yer alır. Bu reaksiyonlar, sodyum silikatın suya göre daha düşük veya daha yüksek konsantrasyonlarda bulunan diğer iyonlarla değişimini içerir. Yüzeylerde veya filtrelerde iyon değişim süreci, suyun sertliğini azaltmak ve metalleri sudan uzaklaştırmak için kullanılabilir. Örnek bir iyon değişim reaksiyonu şu şekilde olabilir:

 • Sodyum silikat + Metal iyonları → Metal silikatlar + Sodyum iyonları

Bu tepkimelerde, termal işlem veya basınç altında ısıtma gibi fiziksel işlemler sodyum silikatın çeşitli iyonlarla etkileşim şeklini ve hızını değiştirebilir.

Sodyum Silikatın Fizikokimyasal Özellikleri

Sodyum Silikat, alkali metal silikatları kategorisinde yer almakta ve genel formülü Na2(SiO2)nO ile ifade edilmektedir. Özellikle sanayide “su camı” olarak bilinen bu madde, su içinde çözünebilir özellikte ve çeşitli endüstriyel süreçlerde önemli bir rol oynar.

pH Değeri ve Çözünürlük

pH Değeri: Sodyum silikat çözeltileri, tipik olarak yüksek alkali özellik gösterir. Çözeltinin pH değeri genellikle 11 ila 12.5 aralığındadır, bu da çözeltiyi güçlü bir baz yapar.

Çözünürlük: Su içindeki çözünürlüğü, sodyum silikatın pratik kullanımlarını etkileyen temel bir faktördür. Sıcaklığa bağlı olarak değişiklik gösterir ve sodyum silikat çözeltileri su ile karıştırıldığında genellikle iyi bir şekilde çözünür.

Amorf Silika ve Çökelme

Amorf Silika: Sodyum silikatın su içinde çözünmesiyle elde edilen amorf (düzensiz yapıda) silika, yoğunlukları yaklaşık 1,6 g/cm³ ile 1,4 g/cm³ arasında değişebilir. Bu yapı, sodyum silikatın flokülasyon gibi süreçlerde kullanımını mümkün kılar.

Çökeltme ve Flokülasyon: Sodyum silikat, içerisinde bulunduğu çözeltiden amorf silika çökeltisi oluşturacak şekilde eklendiğinde flokülant olarak işlev görür. Bu, su arıtma ve kağıt üretimi gibi alanlarda sıvıların arındırılmasında önemli bir uygulamadır.

Güvenlik ve Sağlık Yönleri

Sodyum silikatın kullanımı sırasında özellikle cilt ve göz sağlığı için toksikolojik özelliklerinin iyi anlaşılması ve uygun iş güvenliği önlemlerinin alınması gereklidir.

Toksikoloji Bilgisi

Sodyum silikat, ciltle teması halinde ciddi yanıklara ve göz hasarına yol açabilir. Solunması durumunda ise nefes alma güçlüklerine sebep olabilmektedir. Yutulması ise sindirim sistemini olumsuz etkileyebilir.

 • Cilt üzerinde:
  • Ciddi yanıklara
 • Göz için:
  • Şiddetli hasar ve görme bozukluğu
 • Solunum yolları üzerinde:
  • Nefes alma problemleri
 • Yutulması halinde:
  • Sindirim sisteminde bozulmalar

İş Güvenliği Önlemleri

Sodyum silikat ile çalışırken alınması gereken bazı güvenlik önlemleri bulunmaktadır. Bu maddeler toksik olduğundan, tozunu, dumanını, gazını, sisini, buharını veya spreyini solumamak önemlidir.

 • Kişisel koruyucu ekipmanlar:
  • Göz koruma: Güvenlik gözlükleri
  • Deri koruma: Koruyucu eldiven ve giysi kullanımı
 • Hijyen önlemleri:
  • Ellerin yıkanması: Elleçlemeden sonra sabun ve su ile.
 • Ortamın havalandırması:
  • Çapraz havalandırma: Patlama riskine karşı önem taşır.
 • İtfaiye önlemleri:
  • Yangın önleyici tedbirler: Isı kaynaklarından uzak tutma, sigara içmeme, kibrit ve çakmak kullanmamak.

Analitik Teknikler ve Sodyum Silikatın Karakterizasyonu

Sodyum silikatın karakterizasyonu, malzemenin temel özelliklerini ve yapısal bileşenlerini tanımlamak için çeşitli analitik tekniklerin kullanılmasını içerir. Bu işlemler, sodyum silikatın endüstriyel uygulamalardaki performansını doğru bir şekilde öngörebilmek için kritik öneme sahiptir.

Raman Spektroskopisi ve FT-IR

Raman Spektroskopisi, sodyum silikatın moleküler yapısal analizinde kullanılan etkili bir yöntemdir. Yapıdaki farklı silika gruplarında meydana gelen titreşim modlarının incelenmesi bu teknikle mümkündür ve sodyum silikatın kimyasal bileşiminin yanı sıra kristallik durumu hakkında bilgiler sunar.

FT-IR (Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektroskopi), moleküllerin enerji seviyeleri arasındaki geçişleri tespit ederek kimyasal yapıları inceler. Sodyum silikat örneklerinin FT-IR spektrumları, silika ve sodyum oksit gruplarının karakteristik emilim bantlarının tanımlanması ve analizi için kullanılır. Bu yöntem, örneklerdeki farklı silikat formlarının varlığını belirlemek için de değerlidir.

Fiziksel Hacim ve Porozite Analizleri

Sodyum silikatın fiziksel hacmi, malzemenin yoğunluğunun yanı sıra katı halinin geomorfik özelliklerini anlamak için önemli bir faktördür. Fiziksel hacmin belirlenmesi, malzeme biliminde ve kalite kontrol işlemlerinde standard bir metrik sağlar.

Porozite, sodyum silikatın iç yapısındaki gözenek oranını ifade eder ve malzemenin adsorpsiyon kapasitesi gibi özellikleri üzerinde doğrudan etkili olan bir parametredir. Bilinen porozite ölçüm tekniklerinden biri olan gaz adsorpsiyon/desorpsiyon analizleri, sodyum silikatın porozite seviyelerinin yanı sıra yüzey alanı ve gözenek boyut dağılımını da değerlendirir.

Sodyum Silikatın Tarihçesi

Sodyum silikat, endüstriyel uygulamaların yanı sıra, birçok farklı alanda da kullanılan çok yönlü bir bileşiktir. Onun tarihçesi, keşfi ile birlikte teknolojinin gelişimine ve yeni kullanım alanlarının açılmasına paralel ilerlemiştir.

İlk Keşfi ve Kullanım Alanlarının Gelişimi

Johann Nepomuk von Fuchs tarafından 1818 yılında keşfedilen sodyum silikat, hızla endüstriyel üretim ve uygulamaların ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Başlangıçta sodyum silikat çözeltileri, özellikle yapıştırıcı ve mühürleme malzemesi olarak popülerlik kazanmıştır.

Önceleri basit bir yapıştırıcı olarak kullanıma sunulan sodyum silikat, zaman içerisinde daha teknik uygulamalara adapte edilmiştir. On dokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru, sodyum silikatın deterjan üretiminde ve kağıt endüstrisinde kullanılmaya başlandığı görülmüştür. Su camı olarak da bilinen bu bileşik, sıvı ve katı formda üretilmiş ve mukavemet, yapışma ve kimyasal direnç gibi özellikleri sayesinde, özellikle döküm endüstrisinde vazgeçilmez hale gelmiştir.

Yirminci yüzyılın ortalarından itibaren, sodyum silikatın kullanımı daha da genişlemiş ve zemin stabilize etme, atık su arıtma ve yangın söndürme malzemeleri gibi yeni alanlara yayılmıştır. Ayrıca, modern araştırmalar sodyum silikatın mikrodalga ısıtma sertleştirmesi ile bağ potansiyelinin artırılabileceğini ve bu sayede gereken miktarda azaltılabileceğini göstermiştir.

Sodyum silikatın tarihçesi, onun sürdürülebilir kullanımını ve çeşitli endüstriyel süreçlerdeki etkinliğini artırmaya yönelik yenilikçi geliştirmelerle zenginleşmeye devam etmektedir.

Diğer Kullanım Alanları ve İlgili Maddeler

Sodyum silikat, endüstriyel süreçlerde reaktan olarak önemli roller üstlenir ve çeşitli malzemelerin sentezinde kilit bir bileşendir.

Zeolitler ve Birincil Alkol Üretimi

Sodyum silikat, zeolitlerin sentezinde temel bir reaktandır. Zeolitler, suyumlandırılabilir yenilikçi mineraller olarak bilinir ve buna bağlı olarak çok çeşitli endüstriyel işlemlerde kullanılır. Özellikle, birincil alkollerin üretiminde katalizör olarak etkin bir rol oynarlar. Bu süreç etanol gibi alkol türlerinin sentezinde kullanılan çeşitli kimyasal reaksiyonlarda zeolitlerin katalitik özelliklerini değerlendirir.

Borik Asit ve Etil Alkol Tepkimeleri

Sodyum silikat, borik asit ile tepkimeye girerek özel camlaştırıcı ajanlar oluşturabilir. Bu tepkimeler sonucunda farklı malzemeler için adeziv (yapıştırıcı) maddeler elde edilir. Etil alkol, bu tepkimelerde çözücü veya ara madde olarak önem taşır. Hem sodyum silikat hem de boric asit, egzoz muffler repair (egzoz tamiri) ve tekstil endüstrisinde kullanılan yapıştırıcıların oluşumunda kritik öneme sahiptir. Bunun yanı sıra, bazı konservatifler (koruyucu maddeler) ve yiyecek işlemeye yönelik uygulamalarda, örneğin yumurta raf ömrünü uzatma gibi, bu bileşikler kullanılır.

Sodyum silikatın diğer ilgili maddelerle olan etkileşimleri, lityum bazlı bileşiklerin üretiminden tutun, tekstil ve adezivlerde geniş bir yelpazede değerlendirilir ve bu etkileşimler endüstrinin ihtiyaçlarına inovatif çözümler sunar.

Sıkça Sorulan Sorular

Sodyum silikat, ticari ve endüstriyel uygulamalarda önemi olan bir kimyasal bileşiktir. Aşağıdaki bölümlerde, sodyum silikat hakkında sıkça sorulan sorulara yer verilmektedir.

Sodyum silikatın kimyasal formülü nedir?

Sodyum silikatın genel kimyasal formülü Na2(SiO2)nO şeklindedir. Farklı türevlerinde bu formül değişiklik gösterebilirken, en bilinen formel Na2SiO3, yani sodyum metasilikat şeklindedir.

Cam suyu olarak da bilinen sodyum silikatın kullanım alanları nelerdir?

Cam suyu olarak bilinen sodyum silikat, deterjan ve temizlik ürünlerinin üretimi, kağıt ve karton yapımı, metalurji süreçleri ve su arıtma işlemleri gibi pek çok alanda kullanılmaktadır.

Sodyum silikatın sertleştirme işlemlerindeki rolü nedir?

Sodyum silikat, beton ve çimento karışımlarına katıldığında sertleşme sürecini hızlandırır ve son ürünün mukavemetini artırır. Bu, özellikle beton zeminlerin ve refrakter malzemelerin yapımında önemlidir.

Sodyum silikatın sağlığa zararları var mıdır?

Sodyum silikat, doğrudan cilt veya gözle temas ettiğinde tahrişe yol açabilir ve yoğun şekilde solunduğunda solunum sorunlarına neden olabilir. Bu yüzden kullanımı sırasında uygun koruyucu önlemler alınmalıdır.

Sodyum silikat hangi alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır?

Sodyum silikat, özellikle cam üretimi, deterjanlar, paper ve kâğıt üretimi, yapıştırıcılar ve su arıtma süreçlerinde yaygın kullanılır. Aynı zamanda yağ çıkarma, toprak stabilizasyonu ve yangın söndürme uygulamalarında da tercih edilmektedir.

Cam suyu nasıl hazırlanır ve kullanımı nasıl gerçekleştirilir?

Cam suyu hazırlanırken sodyum silikat sulu bir çözelti haline getirilir. Kullanımı, gerekli uygulamaya göre değişiklik gösterir; örneğin, ham madde olarak kullanıldığında doğrudan üretim sürecine dahil edilir veya katkı maddesi olarak belirli oranlarda karışıma eklenir.

Sodyum Silikatın Diğer İsimleri:

 • Cam Suyu
 • Silicic acid, sodium salt
 • Dryseq
 • Sodium sesquisilicate
 • Sodium silicate
 • Water glass
 • Sodium water glass
 • Sodium β-silicate
 • Sikalon
 • Du Pont 26
 • Q 70
 • Star
 • N 38
 • Carsil (silicate)
 • Silica N
 • Silica R
 • Silica E
 • Silica K
 • DP 222
 • 49FG
 • L 96 (salt)
 • Pyramid 8
 • L 96
 • Metso 99
 • AS Bond 1001
 • Pyramid 1
 • Portil A
 • Portil AW
 • Britesil C 24
 • Britesil
 • Britesil H 24
 • Britesil H 20
 • Carsil
 • DAB VI
 • HK 30
 • Agrosil S
 • Agrosil LR
 • RU Silicate
 • SS 3 (salt)
 • SS 3
 • HS 240
 • Silco 4
 • Silicon sodium oxide
 • Stabisol 300/12
 • Nasil 40
 • Crystal 120A
 • Silchem 2500
 • Chemsilate
 • Crystal 100N
 • Silco S 4
 • N 38 (silicate)
 • SS-C 200
 • Stixso RR
 • Portil N
 • Britesil C 20
 • Water glass 3
 • P 3 Saxin 5502
 • Pyramid P 40
 • Expantrol 4BW
 • Expantrol 2
 • HK 30 (silicate)
 • SP 90
 • SP 90 (silicate)
 • Antef M 1
 • Antef C 2
 • SB 41
 • Crystal 79
 • SP 70
 • SP 70 (silicate)
 • Supercerac
 • K 28
 • PQ N Clear
 • GM 10
 • K 28 (binder)
 • GM 10 (silicate)
 • SP 33
 • SP 33 (sodium salt)
 • Zeopol 25
 • Zeopol 33
 • Crystal 0070
 • Portil K
 • Silicate G
 • Silicate GD
 • Barasil S
 • TEX-SIL BP 42
 • Vitrosol N 40
 • Carsil 2000
 • SB 41 (silicate)
 • RA 430
 • N 55
 • N 55 (silicate)
 • Crystal 75
 • Crystal 0503
 • Crystal 52
 • Mejorsil
 • Formsil
 • Silicate M
 • Nasil 38/40
 • VR-T
 • Silchem 3379
 • PL 1548
 • Crystal 96
 • Pyramid P 70
 • Sodium Silicate 3
 • Vitrosol No 40
 • 20N32
 • SCS 1
 • SCS 1 (silicate)
 • Vitrosol N 48
 • Chemfin 60
 • Ineos 079
 • Ineos 140
 • 7N34
 • Inosil Na 4237
 • Sialite 30-5
 • Sialite 60-3
 • Sodium Silicate 4
 • Crystal 0100S
 • ZhS 2 (silicate)
 • ZhS 3 (silicate)
 • ZhS 2
 • ZhS 3
 • N-Silicate
 • Betol 3P
 • Flochek A
 • Dioless Liquid
 • Inosil Na 5120
 • Britesil H 265HP
 • J Sodium Silicate No. 3
 • AstroSil 112
 • Zeopol 22
 • Fireless S
 • Pyramid P 60
 • L 2
 • Sialite 30-40
 • Sialite 30-50
 • L 2 (silicate)
 • C 02A
 • FLC 1L
 • Kremnezol KZ-TM
 • Sialit 30-5
 • KZ-TM 30
 • Levasil VP-AC 4055
 • Stabisol JT
 • Betol 39T3
 • Vitrosilicon SA
 • Sodium Silicate 1
 • Betulin K 42
 • Cognis 60
 • Ohkaseal B
 • HK 35
 • Betol 50T
 • Betol 35
 • Colite 89SSS
 • Kasil N
 • JIS 3
 • D 19 (silicate)
 • D 19
 • Econolite
 • Perma Rock PR
 • C 0100
 • C 0079
 • Inobond Na 4011
 • Inocot Na 4830
 • EFBOND DV 930
 • DY-KN
 • Vatral 200
 • R 145
 • K 45M
 • Betol 57
 • HK 1000
 • 522T
 • Britesil C 205
 • Crystal 0075
 • BW 50
 • ZF 32-40A
 • HXY 306
 • Haiwan SSP 20
 • SSP 20
 • R 150
 • R 137
 • R 150 (silicate)
 • Crystal FS
 • Olchelate SIL
 • MKCD 8509
 • INS 739
 • SSL 3340
 • Geosil 34417
 • Crystal 0112
 • YN 50
 • AK 30
 • SSL 1941
 • Betol 39T
 • SSL 3241