Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Malik Asit

Malik Asit Satış ve Tedariki

Malik Asit satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

6915-15-7

Malik Asit: Endüstriyel Kullanım ve Güvenlik Standartları

Malik asit, doğal olarak birçok meyve ve sebzede bulunan ve malik asit olarak da bilinen bir organik bileşiktir. En çarpıcı özelliklerinden biri ekşi tadı olup özellikle elmada yüksek konsantrasyonlarda bulunur. Diğer meyveler arasında kayısı, böğürtlen, yaban mersini, kiraz ve üzüm gibi tatlı ve ekşimsi meyveler de önemli malik asit kaynakları arasında yer alır. Ayrıca şeftali, armut, erik ve narenciye gibi meyvelerde daha düşük konsantrasyonlarda da mevcuttur.

Malik asit aynı zamanda Alfa Hidroksi Asit (AHA) ailesinin bir üyesidir, bu da onu cilt bakım ürünlerinde sıkça kullanılan bir bileşen yapar. Yenileyici özellikleri sayesinde cilt bakımında ölü deri hücrelerinin atılmasına yardımcı olarak cilt yüzeyini canlandırmak için tercih edilir. Bu asit aynı zamanda hücre metabolizmasında önemli bir role sahip olup gıda ve ilaç sanayisinde de kullanılır.

Gıda endüstrisinde de malik asit, bazı şaraplar da dahil olmak üzere gıdalara ekşimsi bir tat katmak için kullanılır. Ek olarak uygun miktarda alındığında, malik asitin insan sağlığı üzerinde çeşitli olumlu etkileri olduğu bilinmektedir. Özellikle sebze ve meyvelerde doğal olarak bulunan bu bileşik, kapsamlı kullanım alanları ile modern yaşamın çeşitli kesitlerinde rol oynamaktadır.

Malik Asit Nedir?

Malik asit, meyve kaynaklı organik bir asittir ve kimyasal adı 2-hidroksibütandiyik asit olarak bilinir. Bilimsel olarak, iki biçimi mevcuttur: L-malik asit ve DL-malik asit, bu yapıların her biri farklı özelliklere sahiptir. Malik asidin temel özelliği, asitlik derecesidir ve meyvelere ekşi bir tat verir.

En yüksek malik asit içeriğine sahip meyvelerden biri elmadır. Elma, bu asidi %90 oranında içerebilir. Malik asidin SMILES notasyonu “C(C(C(=O)O)O)C(=O)O” şeklinde ifade edilir. Bu asit, aynı zamanda malat veya malatlar olarak da bilinen tuz ve esterlere yol açar.

Citrus cinsindeki meyveler ve diğer ekşi tat veren meyveler de malik asit açısından zengindir. Bu bileşik, malat formunda bitki ve hayvan hücrelerindeki Krebs döngüsünde temel bir rol oynar ve enerji üretim sürecinde kritiktir.

Bileşik ÇeşidiAçıklama
L-malik asitMeyvelerde doğal olarak bulunur ve biyolojik olarak daha aktif forma sahiptir.
DL-malik asitSentetik yollarla hazırlanabilir ve endüstriyel kullanım için uygundur.

Asitin tat ve koruyucu özellikleri, gıda endüstrisinde yaygın olarak kullanılmasını sağlar. Yüksek asitlik veya bazlık derecesi olan maddelerle reaksiyona girerek, ürünlerin raf ömrünü artırabilir.

Tarihçe ve Keşfi

Malik asit, organik bir bileşik olarak bilim dünyasının iki önemli ismi tarafından tanımlanmıştır. Bu maddenin kimyasal özelliklerini ve varlığını ilk olarak ortaya koyan Carl Wilhelm Scheele ve Antoine Lavoisier’dir.

Carl Wilhelm Scheele

İsveçli eczacı olan Carl Wilhelm Scheele, malik asidin keşfedilmesine öncülük etmiştir. 1742-1786 yılları arasında yaşamış Scheele, organik kimya alanında sayısız keşif yapmış bir bilim insanıdır. O dönemde yapılan analitik çalışmalar sonucunda, malik asidin özellikle ekşimsi meyvelerde ve elmada bulunduğunu ve önemli bir organik asit olduğunu belirlemiştir.

Antoine Lavoisier

Fransız kimyager Antoine Lavoisier ise Scheele’nin çalışmalarını ileriye taşıyarak, malik asidin bileşenlerini daha detaylı bir şekilde incelemiş ve kimya biliminin temellerini atan araştırmalar yapmıştır. 1743-1794 yılları arasında yaşayan Lavoisier, malik asitin yanı sıra birçok farklı kimyasal maddenin analizlerini yaparak modern kimyanın babası olarak anılmıştır.

Malik Asidin Kaynakları

Malik asit, birçok bitkisel kaynakta bulunan doğal bir meyve asididir ve özellikle belirli meyvelerde zengin oranda mevcuttur.

Meyveler

Malik asit, Malus cinsine ait elmalar olmak üzere birçok meyvede doğal olarak bulunur. Meyveler içinde malik asit açısından en zengin olanları:

 • Elma (Malus domestica)
 • Kiraz
 • Erik
 • Mirabelle (Bir erik türü)

Üzüm

Üzüm, malik asidin doğal olarak yüksek miktarda bulunduğu başka bir meyvedir. Hem pembe hem de yeşil çeşitlerde malik asit içeriği fazladır. Malik asidin varlığı üzümün ekşi tadını belirler ve şarap yapımında önemli bir rol oynar.

Şarap

Malik asit, şarabın asitliğini etkileyen temel bileşenlerden biridir. Üzümden gelir ve fermentasyon sürecinde çoğunlukla korunur. Şarabın lezzeti ve dayanıklılığı üzerinde etkili olduğu için şarap endüstrisinde değeri yüksektir.

Kimyasal Yapısı

Malik asit, C4H6O5 moleküler formülüne sahip, doğada yaygın olarak meyvelerde bulunan bir organik asittir. Bu bölüm, malik asidin kimyasal yapı özelliklerini iki alt başlık altında ele alacaktır.

SMILES Gösterimi

SMILES (Basit Molekül Girdi Sistemini Belirtme) gösterimi, kimyasal yapıları yazılı bir formatta ifade etmeye yarayan bir notasyon sistemidir. Malik asitin SMILES gösterimi O=C(O)CC(O)C(=O)O şeklindedir. Bu gösterimdeki atomlar ve bağlar doğrudan moleküler yapının bilgisayar ortamında tanımlanmasını sağlar.

Optik İzomerler

Malik asidin optik izomerleri, moleküler yapısındaki asimetrik karbon atomlarından dolayı var olan farklı formasyonlardır. Optik izomerler iki ana kategoriye ayrılır:

 • L-Malik Asit: ( S )-hidroksibütandioik asit olarak da bilinir ve çoğu meyvede bulunan doğal formdur.
 • DL-Malik Asit: ( R ) ve ( S ) formlarının racemik karışımıdır ve hem ( L )-malik asit hem de ( D )-malik asit formunu içerir.

Metabolizmadaki Rolü

Malik asit, metabolizmanın enerji üretim süreçlerinde kilit bir role sahiptir. Bu asidin, enerji dönüşümü için hayati öneme sahip olan Krebs döngüsünde yer alması, besinlerden alınan karbonhidratların efektif bir şekilde enerjiye dönüştürülmesini sağlar.

Krebs Döngüsü

Malik asit, Krebs döngüsü (sitrik asit döngüsü veya trikarboksilik asit döngüsü olarak da bilinir) içerisinde öncül malzeme olan oksaloasetik asidi yeniden üreterek döngünün devamlılığını sağlayan bir ara üründür. Krebs döngüsü hücrenin mitokondriyalarında gerçekleşir ve hücresel respirasyonun bir parçasıdır. Bu döngüde, malik asit malat formuna dönüşür ve sonrasında enerji üretmek üzere diğer bileşenlere dönüşür.

Malat, besinlerden alınan karbonhidratların mitokondriyal matriste aşamalı şekilde oksidasyonu sırasında oluşur. Malat, sonra bir sonraki aşamada oksaloasetik asite dönüştürülür ve bu sayede adenosin trifosfat (ATP) üretimi için gereken NADH ve FADH2 gibi koenzimlerin dönüştürülmesinde kullanılır. Malik asidin bu dönüşümü, enerji metabolizmasında ve dolayısıyla hücrenin ATP üretmesinde önem taşır. Malik asit, her ne kadar reçetesiz olarak bir takviye olarak satılsa da, onun bu temel metabolik süreçteki yeri ve işlevi bu takviyenin potansiyel etkilerinin anlaşılmasını sağlar.

Malik Asidin Sağlık Üzerindeki Etkileri

Malik asit, pek çok sağlık durumuna fayda sağlayan doğal bir bileşiktir. Özellikle kas yorgunluğu, fibromiyalji ve kronik yorgunluk sendromu üzerindeki etkileri klinik çalışmalarla desteklenmiştir.

Kas Yorgunluğu

Malik asidin kas performansını artırma ve kas yorgunluğunu azaltma eğiliminde olduğu görülmektedir. Bu etki, genellikle kişinin enerji seviyelerini yükselterek egzersiz sırasına ya da uzun süreli fiziksel aktivite sonrasında kasların daha çabuk toparlanmasına yardımcı olur.

Fibromiyalji

Fibromiyalji, yaygın kas ağrısı ve yorgunluk ile karakterize bir durumdur. Malik asitin, bu durumdan muzdarip bireylerde ağrıyı ve sertliği azaltarak yaşam kalitesini iyileştirebileceğine dair kanıtlar bulunmaktadır.

Kronik Yorgunluk Sendromu

Kronik yorgunluk sendromu (CFS), tükenmişlik ve uzun süreli yorgunluk ile bilinen bir sağlık sorunudur. Malik asitin, enerji üretimini destekleyerek ve kas yorgunluğunu azaltarak CFS semptomlarının hafifletilmesine katkıda bulunabileceği öne sürülmektedir.

Besinlerde Doğal Olarak Bulunan Asitler

Besinlerde doğal olarak bulunan asitler, insan sağlığı için önemli rollere sahiptir ve çeşitli biyolojik işlevleri destekler. Bu asitler arasında en bilinenleri laktik asit ve sitrik asittir. İki asit de gıdalarda bulunur ve her biri kendine has özellikler sunar.

Laktik Asit

Laktik asit, özellikle fermente süt ürünlerinde bulunan doğal bir asittir. Kas metabolizmasının bir parçası olarak da bilinir ve yoğun fiziksel aktivite sırasında kaslarda üretilir. Yiyeceklerde, özellikle yoğurt ve kefir gibi probiyotik bakteri içeren ürünlerde, laktik asidin varlığı o besinin sindirimi ve gaz değişimi süreçlerinde kritik bir rol oynar.

 • Gıdalar içindeki örnekler:
  • Yoğurt
  • Kefir
  • Turşu

Sitrik Asit

Sitrik asit, agrumes denilen meyvelerde yüksek oranda bulunan ve yiyeceklere ekşimsi bir tat veren bir asittir. Bir antioksidan olarak da işlev gören sitrik asit, metabolizmanın Krebs döngüsünde önemli bir yere sahiptir. Bu asit, meyve suyu ve gazlı içeceklerde koruyucu olarak da kullanılır çünkü pH seviyesini düşürerek bakteri üremesini engeller.

 • Gıdalar içindeki örnekler:
  • Limon
  • Portakal
  • Greyfurt

Malik Asidin Gıda Sanayiinde Kullanımı

Malik asit, gıda sanayiinde özellikle meyve asidi olarak tatlandırma ve koruma amaçlı kullanılan bir maddedir. Ayrıca, gıda maddelerinin pH seviyesinin düzenlenmesinde ve ağız sağlığı ürünlerinde önemli bir role sahiptir.

Dozu Ayarlama

Malik asitin kullanım dozu, gıdanın istenen ekşilik seviyesine göre ayarlanır. Meyve tatlarının belirginleştirilmesi amacıyla belli oranlarda kullanılması, gıdalara hoş bir asidik karakter kazandırır. Eğlenceli içecekler ve yoğurt gibi ürünlerin formülasyonunda, E296 kodu ile ifade edilir.

 • Yoğurt: Yaklaşık %70’lik kullanım oranı
 • İçecekler: Koruyucu olarak katkı maddesi
 • Meyveli gıdalar: Aroma artırıcı

PH Değişiklikleri

Malik asitin gıdalarda kullanımından bir diğer önemli amaç, ürünlerin pH seviyesini ayarlamaktır. Doğru bir pH seviyesi, gıda güvenliği ve raf ömrünün uzatılması açısından kritik öneme sahiptir. Malik asit, asidik çözeltinin pH’ını dengelemek için kullanılır.

 • Gıda güvenliği: pH ayarlaması ile bakteri üremesi önlenir
 • Raf ömrü: Stabil pH seviyeleri sayesinde gıdaların bozulma süresi uzar

Ağız Sağlığı Ürünleri

Ağız sağlığına yönelik bazı ürünlerde de malik asit kullanımına rastlanır. Meyve asidinin bu kullanımı, ağızda taze ve temiz bir his bırakmakla birlikte, diş minesini koruma özellikleriyle de değerlendirilir.

 • Temiz his: Ağızda ferahlık veren etki
 • Diş minesini koruma: Asidik özellikler gösteren bileşenler yardımıyla

Malik asit, aynı zamanda gıda dışı uygulamalarda da bulunabilir, örneğin farmasötik alanda ve diğer endüstriyel işlemlerde farklı fonksiyonlar için kullanılır. Gıda endüstrisi içerisindeki kullanımı, onun çok yönlülüğünü ve önemini vurgular.

Malik Asit ve İş Dünyası

Malik Asit kullanımının yaygınlaşması, iş dünyasındaki lider figürler tarafından farklı sektörlerde fırsat olarak değerlendirilmektedir. Amit Malik, Randy Lianggara ve Asit Rath gibi CEO’lar, bu organik bileşiği kurumların büyüme ve inovasyon stratejilerine dahil etmişlerdir.

Amit Malik

Amit Malik, Aviva India’nın CEO’su olarak görev yapmaktadır ve finansal hizmetler sektöründe Malik Asit’in kullanım potansiyelini keşfetme sürecindedir. Malik’in liderliğinde, Aviva India inovasyon ve dönüşüm yolculuğuna önem vererek, bu bileşiğin sağlık ve yaşam sigortası ürünlerine katma değer sağlayacak şekilde entegrasyonunu araştırmaktadır. ICICI Bank ve ICICI Prudential Life’da önemli görevler üstlenmiş olan Malik, bu bileşik sayesinde müşteri deneyimi ve ürün geliştirmede yeni aşamalara geçiş potansiyelini değerlendirmekte.

Randy Lianggara

Randy Lianggara, Asya’nın farklı bölgelerinde bölgesel CEO olarak bilinir ve geniş bir iş deneyimine sahiptir. Malik Asit’in, bölgeye özgü tüketici ürünlerinde kullanılmasıyla Asya’da pazarın dönüşümünde stratejik bir rol üstlendiğini savunmaktadır. Lianggara’nın liderlik ettiği takımlar, bu organik bileşen yoluyla pazarın innovasyon ve potansiyel yönlerini tanımlamak için çalışıyorlar.

Asit Rath

Asit Rath, Prudential Myanmar Life Insurance’de önemli bir rol üstlenerek, Myanmar’da sigorta sektörünün dönüşüm ve büyüme fazına geçişine öncülük etmektedir. Malik Asit’in sağlık sigortası ürünlerine entegrasyonunu, müşteri memnuniyetini ve operasyonel efektiviteyi artırmada kullanmayı hedeflemektedir. Rath’ın ekibi, bu organik bileşiğin, hizmetleri daha çekici kılacak şekilde yenilikçi çözümler geliştirebilmek için iş stratejilerine dahil edilmesini sağlamaktadır.

Ticari Malik Asit Kullanım Alanları

Malik asit, endüstriyel ölçekte, özellikle gıda sektöründe yaygın bir katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. C4H6O5 molekül formülüne sahip bu organik bileşik, doğal olarak birçok meyvede bulunur ve ticari olarak çeşitli işlemlerle elde edilir.

 • Gıda Endüstrisi: Malik asit, gıdalara ekşilik katmak için kullanılır. Meyve lezzetinin artırılmasında etkin bir rol oynaması nedeniyle, özellikle üzüm ve elma gibi asidik meyveleri içeren ürünlerde tercih edilir. Aşağıdaki gibi yaygın kullanım alanları bulunur:
  • Meyve suyu ve şarap stabilizasyonu
  • Meyve aromalı içecek ve şuruplar
  • Meyvelerin tazeliğinin korunmasına yardımcı olması
  • Yemeklere tat verici olarak
 • Kozmetik Sektörü: Cilt bakım ürünlerinde pH ayarlayıcı olarak kullanılır.
 • İlaç Endüstrisi: Bazı ilaç formülasyonlarında, asitlik düzenleyici olarak malik aside rastlanabilir.
 • Metal Endüstrisi: Metal yüzeylerin temizlenmesi ve cilalanması süreçlerinde, malik asit etkili bir ajan olarak işlev görür.
SektörMalik Asit Kullanımı
GıdaEkşilik katkısı, aroma artırıcı
KozmetikpH dengeleyici
İlaçAsitlik düzenleyici
Metal İşlemeTemizleyici ve cilalama maddesi

Ticari kullanımının geniş yelpazesi, malik asitin endüstriyel talebinin sürekli olarak yüksek olmasına katkıda bulunmaktadır. Gıda endüstrisindeki rolu, özellikle asidik tat profiline ve ürün stabilitesine katkısı ile ön plana çıkmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

Bu bölüm, Malik Asit ile ilgili sıkça sorulan sorulara cevaplar sunmaktadır.

Malik asitin cilde faydaları nelerdir?

Malik asit, cilt üzerinde ölü deri hücrelerini temizleyerek yenilenmeye yardımcı olan bir alfa hidroksi asittir. Bu nedenle pek çok kozmetik ürünün bileşenlerinde yer alır.

Malik asitin zararları var mıdır ve varsa nelerdir?

Malik asit genellikle güvenli bir bileşendir; ancak, yüksek konsantrasyonlarda ciltte tahrişe neden olabilecek asidik özelliklere sahiptir. Kullanım öncesinde alerji testi yapmak yerinde olacaktır.

Tartarik asitle malik asit arasındaki farklar nelerdir?

Tartarik asit ve Malik asit iki farklı meyve asidi türüdür. Tartarik asit özellikle üzümde bulunurken, malik asit elma gibi daha geniş bir meyve yelpazesinde bulunur ve metal iyonları ile şelat oluşturma yeteneği farklılık gösterir.

Malik asitin moleküler formülü nedir?

Malik asidin moleküler formülü C4H6O5’tir. Doğal olarak L-malik asidin yanı sıra, laboratuvarda üretilen D-malik asit biçimi de bulunur.

Malik asit hangi meyvelerde bulunur ve bu meyveler hangileridir?

Malik asit, elma, armut ve üzüm gibi birçok meyvede doğal olarak bulunur. Malik asit ayrıca, meyvelere ekşi veya acı tadını veren organik bir bileşiktir.

Malik asidi evde elde etmek mümkün müdür ve bu süreç nasıl işler?

Evde malik asit üretimi teknik olarak mümkün olmakla birlikte, doğru koşullar ve ekipmanlar gerektirir. Meyve şekerlerinin oksidasyonuyla oluşan bu asit, profesyonel bir işlemden geçirilmesi gereken karmaşık bir süreçtir.

Malik Asitin Diğer İsimleri:

 • Butanedioic acid, 2-hydroxy-
 • Malic acid
 • Butanedioic acid, hydroxy-
 • 2-Hydroxybutanedioic acid
 • α-Hydroxysuccinic acid
 • Hydroxysuccinic acid
 • 2-Hydroxyethane-1,2-dicarboxylic acid
 • Pomalus Acid
 • Deoxytetraric acid
 • 2-Hydroxysuccinic acid
 • Musashi-no-Ringosan
 • Hydroxybutanedioic acid
 • dl-Malic acid
 • FDA 2018
 • (±)-Malic acid
 • DL-Malic acid
 • R,S(±)-Malic acid
 • E 296
 • NSC 25941
 • Nanoveson M
 • Xeros
 • Monohydroxybutanedioic acid
 • Purac Powder MA
 • Purac MA
 • Fuso M
 • DN 1992
 • MeSH ID: D008293