Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Laktik Asit

Laktik Asit Satış ve Tedariki

Laktik Asit satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

50-21-5

Laktik Asit

Laktik asit, kimyasal formülü C3H6O3 olan ve doğal olarak insan vücudunda ve bazı hayvansal ürünlerde bulunan organik bir bileşiktir. Karbon, hidrojen ve oksijen atomlarından oluşur ve vücutta enerji üretimi sırasında glikozun parçalanmasıyla meydana gelir. Çoğunlukla kas hücrelerinde, oksijen miktarının azaldığı durumlarda birikir. Bu, özellikle yüksek yoğunluklu egzersizler sonucunda meydana gelir.

Laktik asit aynı zamanda süt ürünlerinde de doğal olarak oluşur ve bazı fermente gıdaların üretiminde kullanılır. Ekşimiş sütten ticari olarak elde edilmekte olup etkileşim sonucu peynir, yoğurt gibi ürünlerin oluşumunda rol alır. 1780 yılında Carl Wilhelm Scheele tarafından keşfedilen bu bileşik, alfa hidroksipropanoyik asit olarak da adlandırılır ve biyokimyasal süreçlerde önemli bir yere sahiptir.

Vücuttaki laktik asitin yüksek seviyelere ulaşması genellikle hafif bir yorgunluk hissine neden olabilir. Ancak fiziksel aktivite düzeyi dengeli bir şekilde ayarlandığında, laktik asit vücuttan etkin bir biçimde atılabilmekte ve dolaşımdaki seviyeleri normal seyrine dönebilmektedir. Bu süreç, vücudun dayanıklılığını ve performansını artırmada kilit bir faktördür.

Laktik Asit Nedir?

Laktik asit, kas aktiviteleri ve sütün ekşimesi dahil olmak üzere çeşitli biyolojik ve kimyasal süreçlerde ortaya çıkan organik bir bileşendir.

Tarihçe ve Keşfi

Laktik asit, 1780 yılında Carl Wilhelm Scheele tarafından keşfedilmiş olup, 1881’de ticari olarak sütün ekşimesiyle elde edilmeye başlanmıştır. Halk arasında ekşi süt asidinin de adı bu keşiften türemiştir. Bilim dünyası için laktik asit, metabolizma ve organik kimya alanlarında geniş bir öneme sahiptir.

Kimyasal Özellikleri

Laktik asit, kimyasal ismi alfa hidroksipropanoyik asit olan bir organik hidroksi asittir. Onun moleküler formülü C3H6O3 ve mol kütlesi 90.08 g/mol‘dür. Ayrıca laktik asidin kayda geçmiş farklı CAS numaraları; saf formu için 50-21-5, L-laktik asit için 79-33-4 ve D-laktik asit için 10326-41-7‘dir. Yapısında karbon, hidrojen ve oksijen bulunduran bu madde, laktoz gibi karbonhidratların fermantasyonu sonucunda da üretilir ve genellikle glikoliz sonucu kas hücrelerinde oluşur. Laktik asit doğada mikroorganizmalar tarafından da üretilebilir ve bu sürece ilişkin bilimsel çalışmalar sürekli olarak yapılmaktadır.

Laktik Asidin Biyolojik Rolü

Laktik asit, kasların enerji ihtiyacını karşılamada ve yoğun egzersiz sırasında önemli bir aracıdır. Bu çerçevede, kas metabolizması, laktat döngüsü ve egzersiz sırasında laktik asidin işlevleri esastır.

Kas Metabolizması

Kas hücreleri, ATP üretmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. Bu süreçte, glikojen kaslarda parçalanarak glikoza dönüşür ve glikoliz yoluyla enerji elde edilir. Oksijenin yetersiz olduğu durumlarda, glikozun son ürünü olan piruvat, laktik asite dönüşür. Laktat, kas hücrelerinin oksijen yokluğunda da çalışabilmesi için geçici bir çözüm sunar ve glikoliz sürecinin devam etmesini sağlar.

Laktat Döngüsü

Laktat döngüsü, diğer adıyla Cori döngüsü, laktatın karaciğerde glikoza dönüştürülmesi sürecini ifade eder. Karaciğerde piruvata geri dönüşen laktat, glukoneogenez yoluyla tekrar glikojene çevrilir. Sonrasında, bu glikojen kaslara geri dönerek ATP üretiminde kullanılmak üzere gönderilir. Böylece, kaslar ve karaciğer arasında sürekli bir enerji akışı sağlanmış olur.

Laktik Asit ve Egzersiz

Fiziksel aktivite sırasında, kasların artan enerji talebini karşılamak için oksijen tüketimi artar. Yoğun egzersiz sırasında, oksijen arzı enerji talebini karşılayamaz ve kaslar laktik asit fermantasyonuna başvurur. Bu süreç sonucunda oluşan laktik asit, kan akışı ile taşınır ve bazen kas yorgunluğuna ve ağrıya neden olabilir. Ancak laktik asit aynı zamanda yorgunlukla savaşır ve kasların daha uzun süre çalışmasına olanak tanır.

Laktik Asidin Tıbbi Önemi

Laktik asit, vücutta enerji üretimi sırasında oluşan ve tıbbi teşhis ile tedavide önemli yere sahip bir metabolittir. Bu bölümde, laktik asidin sağlığa etkileri, tıbbi teşhislerdeki rolü ve bazı hastalık durumlarında nasıl bir gösterge olduğu ele alınacaktır.

Laktik Asidoz

Laktik asidoz, kanda laktik asit seviyesinin anormal derecede yüksek olması durumudur ve vücuttaki pH dengesizliğine neden olabilir. Bu durumun belirtileri halsizlik, bulantı, kusma ve bazen konvülsiyonlar şeklinde ortaya çıkabilir. Laktik asidozun yaygın nedenleri arasında şiddetli enfeksiyonlar (sepsis), karaciğer yetmezliği (siroz) ve solunum yetmezliği sayılabilir. Ayrıca şeker hastalığı (diyabetes) ve bazı kanser türleri de laktik asidoz riskini artırabilir.

Kan Testleri

Laktik asit seviyesinin ölçülmesi için kan testleri kullanılır. Bu testlerin sonuçları, doktorların hastanın metabolik durumunu değerlendirme ve potansiyel laktik asidoz gibi durumları tanımlama konusunda kritik öneme sahiptir. Kan testi sonuçları, genellikle laktik asit konsantrasyonunu milimol/litre (mmol/L) cinsinden gösterir ve böylece doktorlar gerekli tıbbi müdahaleleri planlayabilir.

Hastalıklar ve Durumlar

Laktik asit, çeşitli hastalıkların ve durumların teşhisinde önemli bir belirteçtir. Diyabetes ve kanser gibi kronik hastalıklarda, vücudun laktik asit üretimi normalden fazla olabilir. Aynı zamanda, karaciğer sirozu olan hastalarda laktik asidi parçalama kapasitesi düşebilir, bu da kanda birikimine yol açabilir. Acil tıbbi durumlar, örneğin sepsis veya solunum yetmezliği gibi durumlar, laktik asit seviyelerindeki hızlı yükselişin göstergesi olabilir ve hemen müdahale gerektirebilir.

Laktik Asidin Endüstriyel Kullanımı

Laktik asit, hem gıda endüstrisinde hem de bakteriyel fermantasyon süreçlerinde geniş bir kullanım alanına sahiptir. Bu, özellikle süt asidi fermantasyonunda ve birçok farklı gıda ürününün korunmasında kilit rol oynar.

Gıda Endüstrisinde Kullanımı

Süt ürünleri: Laktik asit, sütten ekşimiş süt ürünleri, peynir ve yoğurt gibi fermente süt ürünlerinin üretiminde önemlidir. Bu süreçte, lactococcus ve streptococcus gibi laktik asit bakterileri süt şekeri olan laktozu metabolize eder ve laktik asite dönüştürür. Bu dönüşüm sırasında ürünün pH değeri düşer ve bu da peynir gibi süt ürünlerinin katılaşmasına katkı sağlar.

 • Peynir: Peynir yapımı sırasında kullanılan bakteri kültürleri, sütün asitlenmesini ve peynirin istenen tekstür ve aromaya ulaşmasını sağlar.
 • Ekşimiş süt: Laktik asit, sütün ekşimesini sağlayarak ekşi süt ürünlerine karakteristik tatlar kazandırır.

Beslenme: Laktik asit gıda katkı maddesi olarak, şarap ve diğer içeceklerin asitlik düzenleyici olarak veya konserve gıdaların pH dengesini koruyucu olarak kullanılır. Bu kullanım gıdaların bozulmasını engellemeye yardımcı olur ve besin değerlerinin korunmasına destek verir.

Bakteriyel Fermantasyon

Laktik asit fermantasyonu esasında anaerobik bir süreçtir ve bacillus, lactococcus ve streptococcus gibi mikroorganizmaları içerir. Bu mikroorganizmalar farklı organik materyalleri fermante ederek laktik asit üretirler.

 • Bacillus türleri: Bu bakteri türü laktik asit üretimi için kullanılan anaerobik mikroorganizmalardan biridir.
 • Lactococcus ve Streptococcus türleri: Bu mikroorganizmalar, süt şekeri olan laktozu laktik aside dönüştürerek süt ürünlerinin fermantasyonunda esas rol oynarlar.

GRAS (Generally Recognized As Safe) olarak kabul edilen bu mikroorganizmalar ile yapılan fermantasyon süreçleri, hem gıda güvenliği hem de beslenme açısından önem taşır.

Laktik Asidin Spor ve Performans Dünyasında Rolü

Laktik asit, yoğun egzersizler sırasında kas hücrelerinde üretilen ve spor performansı üzerinde doğrudan etkilere sahip bir maddedir.

Sporcularda Laktik Asit

Sporcular, özellikle yoğun antrenman ve yarışma sırasında kaslarının enerji ihtiyacını anaerobik yollarla karşılamak durumunda kalabilirler. Bu esnada, glikozun parçalanması sonucu laktik asit üretimi artar. Yüksek laktik asit birikimi, sporcunun kaslarında halsizlik, kramp gibi fiziksel belirtilere ve nadiren mide bulantısı, hatta kusma gibi durumlara yol açabilir. Laktik asit birikiminin performansın anahtarı olduğu kabul edilir; ancak bunun için her sporcunun belirli bir eşiği vardır ve fiziksel egzersizin yoğunluğu bu eşiğin aşılmasına neden olabilir.

 • Enerji Üretimi: Kas hücreleri glikozu laktik asit fermentasyonu yoluyla enerjiye çevirir.
 • Fiziksel Etkiler: Yoğun laktik asit birikimi kaslarda halsizliğe ve krampa yol açar.

Performansı Artırma ve İyileşme

Laktik asit, aslında bir yan üründen çok, kasların enerji üretim sürecinde rol oynayan bir aracıdır. Araştırmalar, anaerobik süreci teşvik ettiğini ve bu durumun kısa süreli spor performansını artırabileceğini göstermiştir. Spor performansı üzerindeki etkiler tam anlaşılamamış olsa da, laktik asit seviyelerinin uygun yönetimi ve egzersiz sonrası iyileşme protokolleri, atletik performansın iyileştirilmesinde kritik rol oynar.

 • Laktat Eşiği: Bir sporcunun antrenmanları sırasında belirli bir yoğunluk seviyesine kadar laktat birikimini tolere etme kapasitesi.
 • İyileşme: Düzenli antrenman ve doğru iyileşme yöntemleri, laktik asit etkilerinin yönetilmesinde önemlidir.

Bu süreçler, kasların daha yoğun ve uzun süreli aktiviteleri desteklemesi için adapte olmasında önemli etkenlerdir ve bu adaptasyon mekanizması, sporcuların performansını önemli ölçüde etkilemektedir.

Laktik Asit Tedavisi

Laktik asit tedavisinde ana amaç, laktik asidozun altında yatan sebebi belirlemek ve bu yolla semptomları gidermektir. Etkili bir tedavi planı, hem semptomların hafifletilmesini hem de laktik asitin vücuttaki birikiminin önlenmesini hedef alır.

Laktik Asidozu Önleme

 • Metformin Kullanımı: Laktik asidoz vakalarında, özellikle diyabet hastalarında kullanılan metformin ilacının dozajının dikkatli ayarlanması önemlidir. Metformin kaynaklı laktik asidoz riskini azaltmak için hastanın böbrek fonksiyonları düzenli olarak izlenmelidir.
 • Risk Faktörlerinin Yönetimi: Oksijen eksikliği veya aşırı fiziksel çaba gibi laktik asidozu tetikleyebilecek durumlar konusunda bilinçli olmak ve bu faktörleri minimuma indirmek, laktik asidozun önlenmesi için kritiktir.

Tıbbi Müdahale

 • Propofol: Anestezide kullanılan propofol gibi ilaçlar laktik asidemiye neden olabilir. Bu nedenle, propofol tedavisi sırasında hastanın laktik asit düzeyleri yakından izlenmelidir.
 • Belirtilerin Yönetimi: Laktik asidin neden olduğu belirtiler, örneğin solunum güçlüğü veya hızlı nabız, tıbbi müdahale ile yönetilmelidir.
 • Tedavi Yöntemleri: Tedavi yöntemleri kişiye özgüdür ve temelde laktik asit seviyelerini düşürmeyi ve asidin vücuttan atılmasını hızlandırmayı amaçlar.

Laktik Asit Test Prosedürleri

Laktik asit testi, kanda bulunan laktat düzeyini ölçen bir laboratuvar testidir. Özellikle bu test, hipoksi veya laktik asidoz gibi durumların varlığını belirlemek için kullanılır.

Test Süreci

Test, genellikle kanın venöz çıkışından alınan bir örnek üzerinden gerçekleştirilir. Hasta herhangi bir hazırlık yapmaksızın labortuvara gelebilir; ancak bazı durumlarda doktor, örneğin düzgün sonuçlar için hasta tarafından uygulanmasını isteyebileceği özel talimatlar verebilir. Kan örneği alınırken, laboratuvar teknisyeni steril bir iğne ve kan toplama tüpü kullanır. Bu işlem sırasında, çapraz kontaminasyonu önlemek ve doğru sonuçlar elde etmek için dikkatli bir çalışma gerekmektedir.

Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Elde edilen kan örneği laktat düzeyini analiz etmek üzere incelenir ve sonuçlar genellikle milimol/litre (mmol/L) cinsinden ifade edilir. Normal laktik asit seviyeleri genellikle düşüktür; ancak değerlerin yükselmesi, örneğin şiddetli enfeksiyonlar, şok veya diyabetik ketoasidoz gibi durumların yanı sıra, olası kas metabolizması sorunlarını işaret edebilir. Test sonuçlarını yorumlarken, doktorlar hem niceliksel değerlere hem de hastanın genel sağlık durumuna ve semptomlarına bakar. Yüksek sonuçlar derhal dikkat gerektirebilir ve tedaviye yönlendirme yapılabilir.

Laktik Asit ve İlaç Endüstrisi

Laktik asit, ilaç endüstrisinde bir çok farklı şekilde kullanılmakta ve bu kullanımların her biri özelleşmiş yan etkiler ile etkileşimleri beraberinde getirmektedir.

İlaçlarda Kullanımı

Laktik asit, ilaç endüstrisinde, özellikle topikal tedaviler ve pH düzenleyici ajanlar olarak kullanılır. Deri tedavisi ürünlerinde bakterilerin büyümesini engelleyen ve cildin asidik seviyesini koruyan bir bileşen olarak öne çıkar. Ayrıca, injeksiyonlar ve intravenöz (IV) solüsyonlar formülasyonunda pH ayarlamak ve stabilite sağlamak amacıyla da tercih edilir.

Yan Etkiler ve İlaç Etkileşimleri

Laktik asit içeren ilaçlar genellikle güvenlidir ancak yan etkilere yol açabilir. Bu yan etkiler, uygulama bölgesinde kızarıklık, kaşınma ya da tahriş şeklinde kendini gösterebilir. Laktik asit ayrıca linezolid gibi bazı antibiyotiklerle etkileşime girebilir. Linezolid, özellikle çoklu ilaç dirençli bakteri enfeksiyonlarının tedavisinde kritik bir rol oynar. Bu tür ilaç etkileşimleri, tedavi edici etkinin azalmasına veya yan etkilerin artmasına neden olabilecek potansiyel kimyasal reaksiyonları içerir. Laktik asit barındıran ürün kullanımı sırasında bu gibi durumlar gözlemlendiğinde, bir sağlık profesyoneline danışmak önem arz eder.

Sıkça Sorulan Sorular

Bu bölüm, laktik asit ile ilgili sıkça sorulan sorulara açıklık getirerek, bu bileşenin vücuttaki rolü, sağlığa etkileri ve dengelenmesi hakkında bilgi sunmaktadır.

Laktik asit nasıl oluşur ve vücutta hangi işlevleri görür?

Laktik asit, özellikle kas hücrelerinin oksijensiz kaldığı durumlarda, glikozun fermantasyonu yoluyla oluşur. Vücudu enerji sağlama sürecinde kilit rol oynar ve yoğun fiziksel aktivite sırasında kas yorgunluğuna neden olabilir.

Laktik asit sağlığa zararlı olabilir mi ve zararlarını nasıl önleyebiliriz?

Laktik asit birikimi, kas ağrısı ve yorgunlukla sonuçlanabilir. Sağlıklı bireylerde, bu birikimin zararlarını önlemek için yeterli dinlenme, düzenli hidrasyon ve uygun egzersiz programlarının uygulanması yararlıdır.

Laktik asit fazlalığı nedir ve sağlık üzerindeki etkileri nelerdir?

Laktik asit fazlalığı, genellikle yoğun egzersiz sonucu ortaya çıkar ve geçicidir. Fazlalık durumu, kaslarda yanma hissi ve geçici yorgunluk yaratabilir; ancak genellikle ciddi sağlık sorunlarına yol açmaz.

Laktik asit birikmesini azaltmak için hangi yöntemler uygulanabilir?

Laktik asit birikmesini azaltmak için düşük şiddette egzersiz yapmak, yeterli miktarda su tüketmek ve egzersiz sonrası esneme hareketleri yapmak etkili yöntemler arasındadır.

Hangi besinler laktik asit içerir ve bu bileşik diyetimizde ne rol oynar?

Laktik asit, fermente gıdalarda bulunur. Peynir, yoğurt ve kefir gibi gıdalar laktik asit içerir ve bu bileşik, sindirim sürecine katkıda bulunarak bağırsak sağlığını destekler.

Vücutta biriken laktik asit nasıl atılır ve bu süreç nasıl hızlandırılabilir?

Vücuttaki laktik asit, kan dolaşımı yoluyla karaciğere taşınarak glukoza dönüştürülür ve enerji olarak kullanılır. Bu süreci hızlandırmak için yavaş tempo koşu veya yürüyüş gibi aktif dinlenme yöntemleri önerilir.

Laktik Asitin Diğer İsimleri:

 • Propanoic acid, 2-hydroxy-
 • Lactic acid
 • 2-Hydroxypropanoic acid
 • α-Hydroxypropionic acid
 • 2-Hydroxypropionic acid
 • Milk acid
 • α-Hydroxypropanoic acid
 • Chem-Cast
 • Biolac
 • DL-Lactic acid
 • Tonsillosan
 • (±)-Lactic acid
 • dl-Lactic acid
 • Purac FCC 88
 • 2-Hydroxy-2-methylacetic acid
 • E 270
 • NSC 367919
 • Purac FCC 80
 • HiPure 88
 • Lurex
 • Purac HS 88
 • Purac HS 100
 • (RS)-2-Hydroxypropanoic acid
 • Kiwilustre
 • Musashino lactate 50F
 • Masashino Lactic acid 90F
 • Purac 55
 • Purac 60
 • Purac HS 50
 • Rac-lactic acid
 • Lactate
 • Purac UltraPure 90
 • MeSH ID: D019344
 • Purac PF 90