Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Boncuk Kostik

Boncuk Kostik Satış ve Tedariki

Boncuk Kostik (Saf Sodyum Hidroksit) satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

1310-73-2

Boncuk Kostik

Boncuk kostik, kimyasal adıyla sodyum hidroksitin (NaOH) katı haldeki formudur ve genellikle yuvarlak boncuk şeklinde ya da pelet formunda bulunur. Sodyum hidroksit, molekül ağırlığı 39.997 gr/mol olan ve CAS numarası 1310-73-2 olarak kayıtlı bir kimyasaldır. Bu madde, temel bir endüstriyel kimyasal olup, aşındırıcı özellikleriyle bilinir. Çünkü suda hızlı bir şekilde çözünerek ısı açığa çıkarır ve bu reaksiyon esnasında oldukça yakıcı olabilir.

Çeşitli sektörlerde kullanım alanı geniş olan boncuk kostik, temizlikten deterjan ve sabun üretimine kadar geniş bir yelpazeye yayılan işlemlerde esas bileşen olarak tercih edilir. Özellikle biodizel üretimi, atık su arıtma, tekstil endüstrisi ve temizlik sektörleri boncuk kostikten yoğun olarak faydalanır. Bu form, saf sodyum hidroksidin su ve diğer bazı polardan olmayan çözücüler haricindeki birkaç çözeltide çözünme özelliği göstermesi sebebiyle de öne çıkar.

Boncuk kostik, sabun yapımında kritik bir role sahiptir ve katı sodyum hidroksit formunun yanı sıra piyasa üzerinde çeşitli formlarda bulunabilir. Bu formlar payet kostik olarak bilinir ve potasyum hidroksitin katı formu olan potas kostikle karıştırılmamalıdır ki bu da arap sabunu yapımında kullanılan başka bir madde olarak bilinir.

Boncuk Kostik Genel Bilgiler

Boncuk Kostik, endüstriyel uygulamalar için yaygın olarak kullanılan, güçlü bir baz olan sodyum hidroksitin (NaOH) bir formudur. Bu bölümde, Boncuk Kostik’in kimyasal tanımını, üretim sürecini ve uygulama alanlarını inceleyeceğiz.

Kimyasal Tanımı ve Özellikleri

Kimyasal Formülü: NaOH
Molekül Ağırlığı: 39.997 gr/mol
CAS Numarası: 1310-73-2

Boncuk Kostik, beyaz renkli, granül halindeki sodyum hidroksittir. Saf sodyum hidroksit, 318 °C’de eriyen, su, etanol ve metanolde çözünebilen kristalin bir katıdır ve güçlü bir bazik çözeltisi oluşturur. Suyla tepkimeye girdiğinde ısı üretir.

Üretim Süreçleri

Sodyum hidroksit, klor-alkali sürecinde elektroliz yoluyla sodyum kloritten (NaCl) üretilir. Endüstriyel ölçekte sentetik olarak üretilen bu kimyasal, sıvı haliyle boncuk ya da pelet şekline dönüştürülerek sabitlenir. Nem çekici özelliği nedeniyle saklama ve kullanım koşulları önem arz eder.

Uygulama Alanları

Boncuk Kostik, tekstil ve kumaş beyazlatma işlemlerinde, sabun ve temizlik ürünleri üretiminde kullanılır. Ayrıca gıda sektörü, su arıtma, kağıt ve kimya endüstrisi, madencilik ile alüminyum üretimi gibi çeşitli alanlarda etkin bir role sahiptir. CO2 gibi asidik gazları nötralize etmekte de kullanılır, bu da onu laboratuvar uygulamalarında ve bazı endüstriyel işlemlerde vazgeçilmez kılar.

Boncuk Kostik ve Endüstri

Boncuk kostik, yani sodyum hidroksit, endüstriyel üretimin birçok dalında temel bir bileşen olarak kullanılmaktadır. Bu yoğun şekilde kullanılan kimyasal, tekstilden gıdaya, temizlikten kağıt üretimine kadar geniş bir yelpazede uygulamalara sahiptir.

Tekstil Endüstrisi Uygulamaları

 • Merserizasyon: Pamuklu kumaşların daha parlak ve güçlü hâle gelmesi için boncuk kostik kullanılır.
 • Viskoz ve Suni İpek Üretimi: Boncuk kostik, bu malzemelerin yapısının oluşumunda kritik bir rol oynar.

Temizlik Ürünleri ve Hijyen

 • Deterjan ve Sabun Üretimi: Temizlik ürünlerinin üretiminde boncuk kostik, yağları çözücü ve temizleyici özelliği ile önemli bir madde olarak kullanılır.
 • Dezenfektanlar ve Fırın Temizleyicileri: Hijyenik koşulların sağlanması ve zorlu kirlerin çözülmesinde etkili bir temizleyici olarak yer alır.

Kağıt Üretimi

 • Kağıt Hamuru İşleme: Boncuk kostik, kağıt hamurunu beyazlatma ve yumuşatma işlemlerinde bazik kimyasal madde olarak görev alır.

Gıda Sektörü Kullanımları

 • PH Kontrol Maddesi: Gıda sektöründe, özellikle patates işlemede pH düzeylerini ayarlamak için boncuk kostik kullanılır.
 • FDA Onayı: Boncuk kostik, FDA tarafından belirli koşullarda gıda sektöründe kullanım için onaylanmıştır.

Kimyasal Güvenlik ve Kullanırken Alınacak Önlemler

Boncuk kostik, güçlü bir alkali olan sodyum hidroksit (NaOH) olarak bilinir. Bu kimyasal madde, lavabo açma, yüzey temizleme ve su arıtma gibi çeşitli uygulamalarda kullanılır. Ancak, aşındırıcı özellikleri nedeniyle cilt ve gözlere ciddi zarar verebilir ve özellikle çocuklar için yüksek risk taşır.

Güvenlik Önlemleri

 • Koruyucu ekipman kullanımı: Boncuk kostikle çalışırken gözlük, maske ve koruyucu eldivenler gibi uygun koruyucu ekipmanlar kullanılmalıdır.
 • Temizlik ve yıkama: Tüm işlemlerden sonra, maruz kalan cilt bölgeleri sabun ve suyla dikkatlice yıkanmalıdır.

Sağlık Açısından Riskler

 • Cilde ve gözlere teması: Sodyum hidroksit ciltle temasa geçerse ya da gözlere sıçrarsa ciddi yanıklara neden olabilir. Acil durumlarda bol su ile yıkama ve derhal tıbbi yardım gereklidir.
 • Çocuklar: Çocuklar bu kimyasal ürüne karşı korunaklı olmalıdır. Boncuk kostik erişilebilir bir yerde saklanmamalıdır.

Çevre Üzerindeki Etkisi

 • Su arıtma ve kanalizasyon: Boncuk kostik, atık suyu nötralize etmek ve atık gazları temizlemek için su arıtma süreçlerinde kullanılır. Ancak doğru dozaj ve yönetim prosedürleri takip edilmelidir.
 • Atık yönetimi: Kullanılmış boncuk kostik ve içinde bulunduğu solüsyonlar, çevre üzerinde zararlı etkiler yaratabileceğinden, özel atık yönetimi prosedürlerine göre imha edilmelidir.

Kimyasal Reaksiyonlar ve Uygulamaları

Boncuk kostik veya bilinen kimyasal adıyla sodyum hidroksit, kimya endüstrisinde birçok reaksiyonun meydana gelmesi ve çeşitli uygulamalar için önemlidir. Sabun üretimi, atık gazları temizleme gibi işlemlerde ve pH düzenlemelerinde kritik roller oynar.

Sabun Üretiminde Rolü

Sodyum hidroksit, sabunlaştırma reaksiyonlarında temel bir reaktiftir. Yağ asitlerini nötralize ederek sabun ve gliserin üretir. Standard bir denklemle açıklamak gerekirse:

 • Yağ Asitleri + NaOH → Sabun + Gliserin

Bu süreç sırasında sabun molekülleri, su ve yağın birbirine nüfuz etmesini sağlayarak temizlik özelliği kazanır.

Kimyasal Endüstri İçin Önemi

Boncuk kostik, kimya endüstrisinde kullanılan güçlü bir alkalindir ve birçok kimyasal reaksiyonun başlatılmasında veya kontrol edilmesinde kullanılır. Ayrıca:

 • Alkalin cevheri sindirimi: Metal cevherlerinin işlenmesinde kullanılır.
 • Atık gazları temizleme: Sanayi atık gazlarının arındırılmasında etkilidir.
 • Kül suyu: Kağıt üretiminde kullanılan önemli bir kimyasal olan kül suyunun üretiminde gereklidir.

Asit-Baz Dengeleme İşlemleri

Asit şartlarında çalışan asit üniteleri içinde pH regülasyonunda kullanılır. Sodyum hidroksit, asitler ile çok hızlı şekilde reaksiyona girerek asit-baz dengesini sağlar ve tuz ve su oluşumına yol açar. Bu özellikleri ile sodyum hidroksit, endüstriyel pH regülasyon işlemlerinde yaygın olarak tercih edilir.

Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

Boncuk kostik olarak bilinen sodyum hidroksit, endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılan kuvvetli bir bazdır. Niteliksel olarak beyaz katı formda olup, su ile temasında yüksek ısı açığa çıkararak çevresi için tehlikeli olabilir.

Kimyasal Formül ve Etkileşimler

Sodyum hidroksit kimyasal formülü NaOH‘dır ve molekül ağırlığı 39.997 g/mol’dür. Suda çözünme sırasında ekzotermik bir reaksiyon gösterir ve **OH^-**anyonları açığa çıkararak nükleofilik-anyonik ara bileşikler oluşturabilir. Esterifikasyon gibi organik reaksiyonlarda etken madde olarak görev alır ve serbest organik baz olarak kullanılır.

Sodyum Hidroksit Çeşitleri

Sodyum hidroksit, genellikle iki formda bulunur:

 • Boncuk kostik: Katı, genellikle boncuk şeklinde olup, yüksek saflıkta ve konsantrasyonda sunulur.
 • Payet kostik: Pullar veya granüller halinde ve genellikle boncuk kostiğe göre daha düşük konsantrasyonda olabilir.

Görünüm açısından beyaz renkte olan sodyum hidroksit, paslanma etkisine maruz kalmamalıdır. Eser miktarda klorür iyonu içerebilir, bu da saflığını etkileyebilir.

Ticari Ürünlerdeki Kullanımı ve Saflığı

Kostik sodyum hidroksit, deterjanlarda etkin madde olarak yer alır ve boncuk kostik formunda, seramik, boya ve kağıt endüstrilerinde yüksek konsantrasyonlar gerektiren uygulamalarda tercih edilir. Ürün saflığı, işlem gördüğü endüstriyel uygulamaların verimini doğrudan etkiler.

Sıkça Sorulan Sorular

Boncuk kostik ile ilgili sıkça sorulan sorular, ürünün fiyatlandırmasından kullanım alanlarına, kimyasal formüllerine kadar çeşitlilik göstermektedir. İşte en yaygın sorular ve yanıtları.

Boncuk Kostik fiyatları nelerdir?

Boncuk kostik fiyatları, ürünün saflık derecesine, satın alınan miktarına ve piyasadaki talebe göre değişiklik gösterebilir. Güncel fiyatlar için kimyasal madde satışı yapan firmaların veya ilgili marketlerin fiyat listelerine bakmak gereklidir.

Boncuk Kostik hangi amaçlarla kullanılır?

Bu kimyasal madde temizlik, tekstil, deterjan, sabun üretimi gibi çeşitli sektörlerde yoğun olarak kullanılır. Aynı zamanda atık su arıtmalarında ve biodizel üretiminde de önemli bir yer tutar.

Sıvı kostiğin formülü nedir?

Sıvı kostiğin kimyasal bileşiği sodyum hidroksittir ve formülü NaOH’dir. Bu bileşik suyla reaksiyona girdiği zaman ısı açığa çıkarır.

Potasyum hidroksit (Potas kostik) formülü nedir?

Potasyum hidroksit için kimyasal formül KOH’dur ve potas kostik olarak bilinir. NaOH’dan farklı olarak potasyum içeren bu bileşik de alkali özellikler gösterir.

Kostik neleri etkili bir şekilde temizleyebilir?

Kostik, yağları, yağ asitlerini ve protein tabanlı kirleri etkili bir şekilde çözme özelliğine sahiptir. Bu özellikleri onu özellikle tıkanmış borular, endüstriyel ekipmanlar ve zeminler için güçlü bir temizleyici yapar.

Marketlerde kostik satışı yapılıyor mu?

Evet, kostik genellikle inşaat malzemeleri veya temizlik ürünleri satan marketlerde bulunabilir. Ancak ürün, güçlü aşındırıcı özelliklere sahip olduğundan dolayı tedbirlere uygun şekilde saklanmalı ve kullanılmalıdır.