Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sodyum Klorit

Sodyum Klorit (Sıvı Klorit) Satış ve Tedariki

Sodyum Klorit (sıvı klorit) satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

7758-19-2

Sodyum Klorit Kullanımı: Endüstriyel Uygulamalar

Sodyum klorit, kimyasal formülü NaClO2 olan inorganik bir bileşiktir. Öncelikli olarak kâğıt ve tekstil endüstrisinde, klor dioksit üretimi yoluyla ağartma işlemlerinde kullanılır. Suda çözünebilen bu bileşik, aynı zamanda su arıtma tesislerinde dezenfektan olarak önemli bir rol oynar. Kalitesi, suyun temizliği ve güvenliği için kritik bir faktördür.

Sodyum kloritin endüstriyel uygulamaları dışında, dezenfektan olarak ev tipi kullanımları da bulunmaktadır. Ancak kullanımındaki potansiyel riskler nedeniyle, özellikle gıda katkı maddesi olarak kullanılırken dikkatli bir şekilde dozlanması ve işlenmesi gerekir. Bu maddenin yönetimi ve kullanımı sırasında uygun güvenlik önlemlerinin alınması, hem insan sağlığını korumak hem de çevresel etkileri minimize etmek için önemlidir.

Kimyasal Özellikleri

Bu bölüm, sodyum kloritin kimyasal yapısını ve bu kimyasal bileşiğin oksitleyici özelliklerinden güvenlik bilgilerine kadar önemli özelliklerini ayrıntılarıyla incelemektedir.

Kimyasal Formülü ve Moleküler Ağırlığı

Sodyum klorit, kimyasal formülü NaClO_2 olan bir bileşiktir. Moleküler ağırlığı 90,5 g/mol’dür ve genellikle sarı renkli berrak bir çözelti halinde bulunur.

Oksitleyici Madde Olarak Kullanımı

Sodyum klorit güçlü bir oksitleyici maddedir ve bu kapasitesi, özellikle klor dioksit üretiminde kullanılmasını sağlar. Klor dioksit, suyun dezenfeksiyonunda ve kâğıt hamuru ile tekstilin ağartılmasında etkili bir ajan olarak rol oynar.

Organik Kimyada Rolleri

Organik kimyada, sodyum klorit ve ondan türetilen klorit iyonları, çeşitli kimyasal reaksiyonlarda oksidasyon ajanı olarak hizmet eder. Klor dioksit ve kloröz asit gibi bileşiklerin elde edilmesinde önemli bir role sahiptir.

Güvenlik Bilgileri

Sodyum klorit, güvenli kullanım için dikkat edilmesi gereken bazı tehlikelere sahiptir. Yüksek konsantrasyonlarda toksik ve patlayıcı olabilir. İnsan sağlığına karşı doğrudan kontakt, inhalasyon veya yutulması durumunda zehirli etkilere neden olabilir. Bu nedenle uygun güvenlik önlemleri alınması gerekmektedir.

Endüstriyel Kullanımı ve Uygulamaları

Sodyum klorit, endüstriyel alanda değişik uygulamalar için önemli bir kimyasal hammaddedir. Özellikle kağıt üretimi, su arıtma ve gıda sektörlerinde ağartıcı ve dezenfektan olarak tercih edilir.

Kağıt ve Hamur Sanayisinde Ağartma

Sodyum klorit, kağıt ve hamur sanayisinde sıklıkla ağartıcı olarak kullanılır. Bu süreçte klor dioksit üretimi için temel madde olarak görev alır. Klor dioksit, kağıdın rengini açmak için tercih edilen bir oksitleyicidir ve sodyum klorit bu dönüşüm sırasında reaktif bir öncül olarak işlev görür.

Su Arıtma Sistemlerinde Dezenfeksiyon

Sodyum klorit aynı zamanda su arıtma tesislerinde dezenfektan olarak etkin bir şekilde kullanılır. Aktifleştirildiğinde klor dioksit üretir ve bu da suyun mikroorganizmalardan arındırılmasında etkili bir madde sağlar. Bu süreç sayesinde içme suyu ve atık su tesislerinde bulunan suyun temizliği ve güvenliği sağlanır.

Tekstil ve Gıda Sektöründe Kullanımı

Sodyum klorit, tekstil endüstrisinde renkleri sabitleme ve yüzeyi temizleme işlemlerinde** dezenfektan** olarak kullanılır. Gıda sektöründe ise, özellikle deniz ürünlerinin yüzeyinde oluşabilecek kirliliği gidermek ve ürünleri mikroorganizmalara karşı korumak amacıyla bir dezenfektan olarak yer alır.

Sağlık ve Güvenlik Yönetmelikleri

Sodyum klorit, çeşitli endüstriyel süreçlerde kullanılan bir kimyasaldır ve etkili kullanımının yanı sıra insan sağlığı ve çevreye olan potansiyel etkileri nedeniyle dikkatle yönetilmesi gerekmektedir. İlgili güvenlik ve sağlık yönetmelikleri, bu kimyasalın güvenli manipülasyonu ve kullanımı için zorunlu standartlar ve prosedürler belirler.

U.S. Environmental Protection Agency (EPA) Düzenlemeleri

EPA, sodyum klorit gibi kimyasalların çevreye ve insan sağlığına olan etkilerini denetler. EPA, sodyum kloritin kullanımını ve depolanmasını, zararlı etkilerini minimize etmek amacıyla düzenlemektedir. Bu düzenlemeler, kimyasalın toksik, patlayıcı ve yanıcı özellikleri göz önünde bulundurarak belirlenir. Özellikle, sodyum klorit su arıtımı ve yüzey dezenfeksiyon işlemlerinde kullanıldığında, tehlikeli maddelerin etkili bir şekilde nezaret altında tutulmasını sağlayan kurallar uygulanır.

U.S. Food and Drug Administration (FDA) Düzenlemeleri

FDA, sodyum kloritin özellikle yiyeceklerin işlenmesi ve sanite edilmesi sırasında kullanılmasını düzenler. Acidified sodyum klorit (ASC), gıda endüstrisinde güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için FDA tarafından belirli oranlarda ve uygulama koşullarında onaylanmıştır. FDA düzenlemeleri, gıda güvenliği açısından sodyum kloritin kontrollü kullanımını sağlamak ve zehirlenme riskini önlemek adına özenle tasarlanmıştır.

Tehlikeli Maddeler ve Güvenli Kullanım Rehberleri

Sodyum kloritin insan sağlığına zararlı etkilerinin yanı sıra zehirli ve yanıcı olabileceğini belirten rehberler mevcuttur. Bu rehberler, kimyasalın güvenli bir şekilde saklanması, manipüle edilmesi ve kullanılması için ayrıntılı bilgiler içerir. Maruz kalma yolları göz, cilt teması, soluma ve yutmadır. Bu yolların her biri için önerilen güvenlik önlemleri ve ilk yardım uygulamaları tehlikeli maddelerle ilgili düzenlemelerde açıkça belirtilmiştir. Özellikle Türkiye’de sodyum klorit ile ilgili “Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik” tehlikeli maddelerle güvenli çalışma koşullarını düzenlemekte ve etkili kullanım talimatları sunmaktadır.

Sodyum Klorit Bazlı Ürünler ve Alternatifleri

Sodyum klorit, gıda dezenfeksiyonu ve evsel temizlik ürünleri gibi çeşitli alanlarda kullanılan bir bileşiktir. Güvenliği ve alternatif temizlik maddeleri, bu bileşiğin kullanımıyla ilişkilidir.

Gıda ve Tarım Ürünleri Dezenfeksiyonunda Kullanımı

Sodyum klorit, balık, tavuk, meyve ve sebze gibi gıda ve tarım ürünlerinin yüzey dezenfeksiyonu için kullanılan bir dezenfektandır. Spray formunda uygulanan bu solüsyon, mikroorganizma ve bakterilere karşı etkilidir ve gıdaların yıkanmasında kullanılır.

Ticari ve Evsel Dezenfektan Olarak Kullanımı

Evsel ortamlarda kullanımı sodyum klorit içerikli dezenfektanlar, özellikle ticari alanlarda yaygındır. Sodyum klorit temelli ürünler, zemin temizliğinden yüzey dezenfeksiyonuna kadar çeşitli temizlik ihtiyaçları için tercih edilir. Güvenlik açısından bu ürünlerin etiket talimatlarına uyulmalıdır.

Yanlış Kullanım ve Tehlikeler

Sodyum klorit eğer yanlış kullanılırsa, cildi ve solunum sistemi zarar verebilir ve zehirli gazların açığa çıkmasına neden olabilir. Miracle Mineral Solution gibi isimler altında satılan bazı ürünler toksik etkilere ve yanık gibi ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Sodyum kloritin patlayıcı, tehlikeli ve yanlış kullanımı karşı çok dikkatli olunmalıdır.

Alternatif Temizlik Maddeleri

Sodyum klorit dışında kullanılabilecek alternatif dezenfektanlar arasında;

yer alır. Klorat veya hidrojen peroksit gibi maddeler de yüzey temizliği ve dezenfeksiyonunda geniş bir kullanım alanına sahiptir ve toksisite seviyeleri bilindiği sürece güvenli alternatiflerdir.

Sıkça Sorulan Sorular

Sodyum klorit, özellikle endüstriyel dezenfektan ve beyazlatma işlemlerinde kullanılan bir kimyasal bileşiktir. Bu bölüm, sodyum klorit’in kullanımı, sektörel uygulamaları, sağlık etkileri ve temin yolları hakkında en sık sorulan sorulara yanıt vermektedir.

Sodyum klorit nasıl kullanılır?

Sodyum klorit, genellikle klor dioksit üretimi için reaktif olarak kullanılır. Bu süreç tekstil, kâğıt ve su arıtma tesislerinde dezenfeksiyon sağlamak amacıyla gerçekleştirilir.

Sodyum klorit hangi sektörlerde kullanıma uygundur?

Sodyum klorit, başta tekstil ve kâğıt ağartma işlemleri olmak üzere, su arıtma ve dezenfektan olarak çeşitli sektörlerde kullanıma uygundur.

Sodyum klorit ve sodyum hipoklorit arasındaki fark nedir?

Sodyum klorit (NaClO2) ile sodyum hipoklorit (NaClO) kimyasal formüllerinde ve kullanım amaçlarında farklılık gösterir. Sodyum hipoklorit yaygın olarak ev temizliğinde ve yüzey dezenfeksiyonunda kullanılan bir maddeyken, sodyum klorit endüstriyel beyazlatma ve su arıtımında tercih edilir.

Sodyum klorit sağlığa zararlı olabilir mi?

Evet, sodyum klorit cilt ve göz ile temasında tahrişe neden olabilir ve tekrarlanan temas durumunda iltihaplanma veya geçici görme bozukluğu gibi sorunlara yol açabilir. Güvenlik önlemlerine uymak önemlidir.

Sodyum klorit temin etmek için ne gibi yöntemler mevcuttur?

Sodyum klorit genellikle kimyasal tedarikçiler tarafından sağlanmaktadır ve satın alma işlemi için uygun lisans ve güvenlik önlemlerinin yerine getirilmiş olması gerekir.

Sodyum klorit’in kimyasal formülü nedir ve bileşimi nasıldır?

Sodyum klorit’in kimyasal formülü NaClO2’dir ve bir sodyum atomunun, bir klor atomu ve iki oksijen atomunun bir araya gelmesiyle oluşan bir bileşiktir.

Sodyum Kloritin Diğer İsimleri:

 • Chlorous acid, sodium salt (1:1)
 • Chlorous acid, sodium salt
 • Sodium chlorite
 • Textone
 • Neo Silox D
 • Alcide LD
 • Silbrite 80
 • Dioxychlor
 • Silbrite 25
 • Chloro-Clean
 • Chloro-Clean (chlorite)
 • BO-200A