Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sodyum Hipoklorit

Sodyum Hipoklorit Satış ve Tedariki

Sodyum Hipoklorit satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

7681-52-9

Sodyum Hipoklorit: Dezenfeksiyon ve Su Arıtımında Kullanımı

Sodyum hipoklorit, kimyasal formülü NaOCl ya da daha nadir kullanılan formu ile NaClO olan, sodyum katyonu (Na+) ve hipoklorit anyonundan (OCl−) oluşan bir kimyasal bileşiktir. Genellikle sıvı halde bulunan bu bileşik, halk arasında çamaşır suyu veya hipo olarak da tanınır. Beyazlatma ve dezenfekte etme özellikleri nedeniyle endüstride ve evlerde yaygın olarak temizlik ürünleri içinde kullanılır.

Sodyum hipoklorit, suyun klorlanmasında ve arıtılmasında etkin bir rol oynar. Ağartıcı özelliği, tekstil ve kağıt sanayinde kendine önemli bir yer bulmuşken, yüzeylerin ve çeşitli malzemelerin sterilizasyonu amacıyla da tercih edilir. Bu bileşiğin düşük konsantrasyonları bile yüksek dezenfeksiyon gücüne sahiptir, bu sebepten dolayı yüzey dezenfektanı olarak geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Kullanımı sırasında uygun ekipmanların kullanılması ve temkinli davranılması gereken sodyum hipoklorit, kuvvetli oksitleyici özellikleri nedeniyle tehlikeli reaksiyonlara yol açabilir. Çevreye ve canlı sağlığına potansiyel zararları nedeniyle, kullanım ve depolanması konusunda özen gösterilmesi önem arz eder.

Sodyum Hipoklorit Nedir?

Sodyum hipoklorit, kimyasal formülü NaOCl olan ve yaygın olarak dezenfektan ve ağartma ajanı olarak kullanılan bir kimyasal bileşiktir. Bu bölümde sodyum hipokloritin kimyasal yapısı ve fiziksel özellikleri incelenecektir.

Kimyasal Yapı

Sodyum hipoklorit, sodyum (Na) katyonu ve hipoklorit (OCl-) anyonu içerir. Bu iki iyonun birleşmesiyle oluşur ve hipokloröz asidin sodyum tuzu olarak bilinir. Kimyasal yapısında bir sodyum atomu, bir oksijen atomu ve bir klor atomu bulunur.

Fiziksel Özellikler

Renk: Sodyum hipoklorit genellikle renksiz ya da hafif sarı renkte bir sıvıdır.

Koku: Keskin bir kokusu vardır.

Fiziksel Durum: Oda sıcaklığında sodyum hipoklorit genellikle sıvı formda bulunur ve berrak bir çözelti oluşturur.

Moleküler ağırlık: NaOCl’nin moleküler ağırlığı 74.44 g/mol civarındadır.

Yoğunluk: Yoğunluğu yaklaşık 1.11 g/cm³‘dür.

Sodyum hipoklorit, genel olarak su arıtma, yüzey temizliği ve yüzme havuzlarındaki mikroorganizmaları kontrol etmek için kullanılan etkili bir kimyasal bileşiktir.

Üretim ve Kararlılık

Sodyum hipoklorit; endüstriyel alanda dezenfekte edici ve ağartıcı olarak kullanımının yanı sıra su arıtma süreçlerinde de önemli bir yer tutar. Üretim sürecinin hassasiyeti, ürünün stabilitesini ve raf ömrünü doğrudan etkiler.

Endüstriyel Üretim Yöntemleri

Endüstriyel ölçekte sodyum hipoklorit üretimi genellikle klor gazının sodyum hidroksit çözeltisi ile reaksiyona sokulması ile gerçekleşir. Bu işlem sonucu ortaya çıkan NaOCl ve NaCl (tuz) içeren çözelti, tipik olarak şu reaksiyon ile ifade edilir:

Üretim işlemi sırasında sıcaklık, pH ve konsantrasyon gibi faktörler dikkatlice kontrol edilmelidir. Çünkü bu faktörler, hem reaksiyon veriminin hem de son ürünün stabilitesinin belirleyicisidir. Daha saf bir sodyum hipoklorit çözeltisi elde edebilmek için kullanılan sodyum hidroksit ve klor gazının saflığı da büyük önem taşır.

Stabilite ve Raf Ömrü

Sodyum hipoklorit çözeltisinin stabilitesi, kararlılık ve raf ömrü bazı esas faktörlere bağımlıdır:

 • Sıcaklık: Daha düşük sıcaklıklarda çözelti daha stabil kalırken, artan sıcaklık stabiliteyi negatif yönde etkileyebilir.
 • pH: Alkaline koşullar (yüksek pH), sodyum hipokloritin bozulma hızını yavaşlatarak stabilitesini artırır.
 • Işık ve Ambalaj: Ürün doğrudan güneş ışığına maruz kaldığında bozulma eğilimi gösterir; bu nedenle ürün koyu renkli ve ışık geçirmeyen ambalajlarda muhafaza edilmelidir.
 • Konsantrasyon: Daha yüksek konsantrasyonlu çözeltinin raf ömrü, düşük konsantrasyonlu çözeltiye göre daha kısa olabilir.

Mevcut bilgilere göre, sodyum hipoklorit çözeltisinin raf ömrü, 20°C’de yoğunluğu 1,210 gr/cm³ – 1,230 gr/cm³ arasında değişen koşullarda ve 35°C’de maksimum 7g Klor/L konsantrasyonunda izlenmelidir. Ürünün demir (Fe) içeriği maksimum 0,2 ppm olabilecek şekilde kontrol edilmelidir, çünkü demir gibi ağır metaller stabiliteyi azaltabilir.

Ev ve Endüstriyel Kullanımlar

Sodyum hipoklorit, hem ev hem de endüstriyel ortamlarda yaygın olarak bir beyazlatıcı ve dezenfektan olarak etkin rol oynar. Bu maddenin kullanımı, kapsamlı hijyenik uygulamalardan özel ağartma işlemlerine kadar geniş bir yelpazeye yayılmaktadır.

Beyazlatıcı Olarak Kullanım

Sodyum hipoklorit içeren ağartıcı ürünler, genellikle evlerde leke çıkarıcı ve kumaşların rengini açmak amacıyla tercih edilir. Endüstriyel alanda ise odun ve tekstil hamurunu ağartmak için kullanılır. Özellikle, sıhhi ve teknik çamurun kimyasal çözünmesinde etkili bir preparat olarak ön plana çıkar.

 • Ev kullanımı:
  • Kıyafetlerdeki lekeleri çıkarmak
  • Yüzeylerin rengini açmak
 • Endüstriyel kullanım:
  • Tekstil sektöründe hamur ve liflerin beyazlatılması
  • Kağıt endüstrisinde hamurun beyazlatılması

Dezenfektan Olarak Kullanım

Sodyum hipoklorit, güçlü bir dezenfektan olarak, bakterileri, virüsleri ve diğer mikroorganizmaları öldürmek amacıyla geniş bir kullanım alanına sahiptir. Evde mutfak ve banyo başta olmak üzere birçok yüzeyin temizliğinde etkindir. Endüstriyel düzeyde, içme suyunun arıtılması ve yüzme havuzlarının dezenfeksiyonu gibi önemli uygulamalarda yer alır. Ayrıca, yaraların temizlenmesi ve enfeksiyonun önlenmesi için kullanılan Carrel-Dakin solüsyonu da sodyum hipoklorit içerir.

 • Ev içi temizlik ürünleri:
  • Mutfak tezgahları
  • Banyo yüzeyleri
 • Endüstriyel dezenfektasyon:
  • Su arıtma tesislerinde dezenfeksiyon
  • Havuz suyunun sterilizasyonu

Sodyum hipoklorit içerikli ürünlerin kullanımında, dikkatli ve talimatlara uygun bir şekilde hareket etmek, koruyucu önlemleri almak önemlidir.

Sodyum Hipoklorit ve Sağlık

Sodyum hipoklorit, özellikle hastane ve tıbbi ortamlarda dezenfektan olarak değerlendirilir ve çeşitli sağlık uygulamalarında kullanımı önemlidir.

Yara İrrigasyonunda Kullanım

Yara temizliği ve irrigasyonu için sodyum hipoklorit solüsyonları yaygın olarak kullanılır. Antimikrobiyal özellikleri sayesinde, yaraların enfeksiyon kapmasını önlemede ve tedavisinde etkili bir rol oynar. Düşük konsantrasyonlarda kullanıldığında, sulanma işlemi sırasında dokulara zarar vermeden mikrop temizliği sağlar.

Antisepsi ve Cerrahi Sterilizasyon

Hastane ortamlarında cerrahi aletlerin sterilizasyonunda ve antisepsi sağlamada sodyum hipoklorit solüsyonları yaygın bir şekilde yer alır. Cerrahi işlemler öncesinde ve sonrasında kullanılan sodyum hipoklorit, hastaların enfeksiyon riskini azaltır. Kanser gibi ciddi hastalıkların tedavisinde de kullanılan tıbbi aletlerin temizliğinde güvenilir bir madde olarak rol almakta ve acil durumlarda hızlı bir dezenfektan çözümü sunmaktadır.

Güvenlik Bilgileri ve Önlemler

Sodyum hipoklorit kullanımında güvenlik önemlidir ve uygun güvenlik veri sayfasına başvurmak, gerekli önlemlerin alınmasını sağlar. Maruz kalma ve kazaların ilk yardım yöntemleri de hayati önem taşır.

Güvenlik Veri Sayfası

Güvenlik Veri Sayfası (GVS) veya Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS), Sodyum hipoklorit gibi kimyasal maddelerin güvenli kullanımı için gerekli bilgileri içerir. Bu belge, maddenin tehlikeli özellikleri, sağlık etkileri, koruyucu önlemler, güvenli depolama ve taşıma yönergeleri ile sızıntı ve dökülme durumlarında yapılması gereken prosedürler hakkında bilgi verir. Kullanıcılar, maddeye maruz kaldıklarında alınacak önlemleri bu belgeden öğrenirler.

İlk Yardım ve Tedbirler

Sodyum hipoklorit maruziyeti durumunda alınacak önlemler ve ilk yardım tedbirleri şunları içerir:

 • Cilt ile Temas: Derhal bol su ile 15 dakika boyunca yıkayın. Ciddi yanma hissi veya alerjik reaksiyonlar meydana geldiğinde, derhal tıbbi yardım alın.
 • Göz ile Temas: Gözler hemen bol su ile yıkanmalı ve en az 15 dakika açık tutularak arındırılmalıdır. Gözde iritasyon meydana geldiğinde hemen doktora başvurulmalıdır.
 • Yutma Durumunda: Ağza alınan sıvıyı çıkartın ve kişi bilinçliyse bol su içirin. Hemen zehir kontrol merkezi ile temasa geçin veya acil tıbbi yardım isteyin. Kişiye kusma yaptırmayın.
 • Solunum Yollarına Maruziyet: Hasta temiz hava alanına çıkarılmalıdır. Nefes almakta zorlanıyorsa, oksijen verilmeli veya suni solunum yapılmalıdır. Solunum güçlüğü devam ederse hemen tıbbi yardım alınmalıdır.

Etiketleme ve güvenlik bilgilendirmesi, sadece uygun önlemlerin alınması ve acil durumlarda bilinçli hareket edebilme imkanı tanır.

Yan Etkileri ve Acil Durumlar

Sodyum hipoklorit maruz kalması halinde ortaya çıkabilecek yan etkiler ve acil durumlar, solunum güçlüğünden ciddi deri ve göz irritasyonlarına kadar değişebilmektedir. Bunlarla karşılaşıldığında derhal ilgili sağlık hizmetlerine başvurmak önem taşımaktadır.

Solunum ve Yutma Zorlukları

Sodyum hipoklorit solunması veya yutulması durumunda, kişide öksürük, ödem ve solunumla ilgili diğer semptomlar ortaya çıkabilir. Ciddi vakalarda bu durum konvülsiyonlar, koma ve hatta ölümle sonuçlanabilir. Derhal tıbbi yardım alınmalıdır.

 • Solunum semptomları:
  • Sıkıntılı nefes alma
  • Kesik kesik öksürük
  • Göğüs ağrısı
 • Yutma güçlükleri:
  • Boğaz ağrısı ve yanık hissi
  • Yutkunmada güçlük
  • Ağız ve boğazda acılı şişkinlik

Deri ve Göz İrritasyonları

Sodyum hipoklorit ile deri veya göz teması olduğunda, kişi ciddi yanık ve ağrı yaşayabilir. Gözde kızarıklık, ağrı ve suya maruz kaldığında görme bozukluğu olasıdır. Deride ise kırmızılık, ağrı ve irritasyon görülebilir.

 • Deriyle temas sonucu:
  • Kızarıklık ve yanık
  • Kaşıntı ve deri irritasyonları
 • Gözle temas sonucu:
  • Ciddi ağrı ve yanma
  • Artmış sulanma ve bulanık görme
  • Mümkünse bol miktarda su ile yıkayarak ve hemen tıbbi yardım alarak durumu kontrol altına almaya çalışılmalıdır.

Yukarıda belirtilen durumlarla karşılaşıldığında, bireylerin hızla tıbbi müdahale aramaları gerekir. Etkilerin şiddeti maruz kalınan sodyum hipoklorit miktarına ve süresine bağlı olarak değişebilir. Hiperkloremi gibi ciddi sağlık sorunlarına sebep olabilecek bu kimyasal maddenin güvenli kullanımı ve acil durum prosedürlerinin iyi anlaşılması hayati önem taşımaktadır.

Karışım ve Etkileşimler

Sodyum hipoklorit, endüstriyel ve evsel dezenfektan olarak kullanılan bir kimyasaldır. Fakat diğer bileşiklerle karıştığında tehlikeli reaksiyonlar gösterebilir ve bu reaksiyonlar dikkatle ele alınmalıdır.

Diğer Kimyasallarla Reaksiyonlar

Sodyum hipoklorit, farklı kimyasallar ile karıştırıldığında bir dizi kimyasal reaksiyon geçirebilir. Özellikle asitlerle teması durumunda hipokloröz asite dönüşebilir ve gaz halinde klor açığa çıkabilir. Bu durum yüksek toksisiteye neden olan zararlı etkilere yol açabilir. Ayrıca, sodyum hipoklorit alkali maddelerle reaksiyona girdiğinde pH dengesini değişirebilir.

 • Asitler: Hipokloröz asit ve klor gazı üretir.
 • Alkali maddeler: pH’ı artırır ve dekontaminasyon etkinliğini etkileyebilir.

Amonyak ve Sodyum Hipoklorit

Sodyum hipoklorit ile amonyak karıştırıldığında, karışım kimyasal reaksiyona girer ve potansiyel olarak zararlı kloramin gazları oluşur. Bu gazlar hem çevresel hem de sağlık üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilir. Oluşan bu gazlar göz ve solunum yolları için tahriş edici olabilir ve uzun süreli maruziyet, insan sağlığı üzerinde ciddi riskler oluşturabilir.

 • Reaksiyon: Amonyak ile temasında zararlı kloramin gazları açığa çıkar.
 • Riskler: Solunum ve göz tahrişi, uzun süreli maruziyette ciddi sağlık problemleri.

Sodyum hipoklorit, uygun şekilde kullanıldığında etkili bir dezenfektandır, ancak karışım ve etkileşimleri konusunda bilinçli olmak gerekmektedir.

Dozaj ve Konsantrasyonun Önemi

Sodyum hipoklorit çözeltisinin etkinliği ve güvenliği dozajına ve konsantrasyonuna bağlıdır. Uygulama alanına göre belirlenen miktar ve konsantrasyon, istenilen dezenfeksiyon gücünü sağlamakla birlikte, kullanım güvenliğini de direkt etkiler.

Ev Kullanımı için Uygun Konsantrasyonlar

Evlerde temizlik ve dezenfeksiyon amacıyla kullanılan sodyum hipoklorit, genellikle %5 ila %6 arasında bir konsantrasyona sahiptir. Farklı miktarlarda sulandırıldığında, yüzeylerin temizliğinde ve beyazlatılmasında etkin olarak kullanılabilir.

 • Yüzey Temizliği: 1 litre suya 20 ml sodyum hipoklorit
 • Beyaz Çamaşır Beyazlatma: 10 litre suya 100 ml sodyum hipoklorit

Endüstriyel Uygulamalar için Konsantrasyonlar

Endüstriyel alanda sodyum hipoklorit çözeltisi, genellikle daha yüksek konsantrasyonlarda kullanılır. Örneğin:

 • Su Arıtma: %10-15 arası konsantrasyonlarda
 • Yüzey Sterilizasyonu: %5-10 arası konsantrasyonlar tercih edilir

Geniş ölçekli dezenfeksiyon işlemleri için, kullanılan sodyum hipoklorit miktarı ve ağırlığı, işlem görecek yüzeyin veya materyalin büyüklüğüne ve mikrobiyal yüküne göre belirlenmelidir. Konsantrasyonların yüksek oluşu, etkili mikroorganizma eliminasyonu sağlarken, aynı zamanda kullanım sırasında güvenlik önlemlerinin artırılmasını gerektirir.

Çevresel Etkiler ve İşleme

Sodyum hipoklorit, endüstriyel ve evsel atık su arıtımında önemli bir rol oynamaktadır fakat çevresel etkileri dikkatlice değerlendirilmesi gerekmektedir.

Atık Suyun Arıtılmasında Kullanım

Sodyum hipoklorit, hipokloröz asit formuna dönüşebilir ve bu şekilde suyun dezenfeksiyonunda etkin bir şekilde kullanılır. Atık su arıtma tesislerinde yaygın olarak kullanılan bu kimyasal, mikroorganizmaları öldürerek hastalık yapıcı etkenlerin nötralize edilmesinde kritik bir işlev görür. İşlem esnasında, suyun pH değerinin düzenlenmesi, hipoklorit iyonları ile hipokloröz asidin dengesini sağlayarak maksimum dezenfeksiyon etkinliğinin elde edilmesi için önemlidir.

Çevre Üzerindeki Etkiler

Sodyum hipokloritin çevreye olan etkileri özellikle su ekosistemleri açısından hassastır. Bu kimyasal su kütlelerine karıştığında toksik etkilere neden olabilir ve özellikle sucul canlılar için risk oluşturur. Avrupa Birliği’nin tehlike kategorilerine göre, sodyum hipoklorit ciddi cilt yanıkları ve göz hasarına yol açabilir; sucul ortamlarda uzun süreli kalıcı ve toksik etkileri vardır. Bu nedenle, kullanımdan sonra sodyum hipokloritin uygun şekilde işlenmesi ve ortama salınmadan önce zararsız hale getirilmesi gerekmektedir. İstatistikler, sodyum hipokloritin kullanımının dikkatli yönetilmediği takdirde çevre üzerinde kalıcı zararlar bırakabileceğini göstermektedir.

Etiketleme ve Ürün Bilgileri

Sodyum hipoklorit, farklı ürün isimleri ve markalar altında piyasaya sürülürken etiketlemesi belli standartlara göre yapılır. Bu standartlar kullanıcıların güvenliğini sağlamak ve ürünün karakteristiği hakkında bilgi vermek için gereklidir.

Ticari Ürün İsimleri

 • Marka Adları: Piyasada, Sodyum hipoklorit çözeltileri birçok farklı ticari isim ve Merck gibi markalar altında bulunabilir. Bu ürün isimleri, tedariği kolaylaştırmak ve tanımlamayı standartlaştırmak için kullanılır.

Ürün Etiketleme Standartları

 • Anahtar Kelimeler ve Kategoriler: Etiketlerde bulunması gereken anahtar kelimeler arasında “tehlike”, “uyarı”, “zararlılık ifadeleri” ve “önlem ifadeleri” vardır. Bu bilgiler, ürünün kimyasal kategorisini ve potansiyel tehlikelerini açıklar.
 • Zararlılık ve Önlem İfadeleri: Etiketler üzerindeki bilgiler, Sodyum hipoklorit çözeltilerinin ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açabileceğini (örneğin, H314 veya H318 gibi kodlarla), sucul ortamlarda çok toksik (H400) ve uzun süre kalıcı toksik etkileri olabileceğini (H410) içerir. Asitlerle temasında toksik gaz çıkarabileceğine dair uyarılar da etiketleme standartları arasındadır (EUH031).
 • Uyarı Kelimesi: Etiketler genellikle ürünle ilgili potansiyel tehlikeleri vurgulamak için “Tehlike” gibi uyarı kelimeleri içerir.

Sıkça Sorulan Sorular

Sodyum hipoklorit, kimyasal bileşikleri, kullanım alanları ve sağlıkla ilgili unsurları açısından sıkça merak edilen bir maddedir. İşte bu bileşiğe dair temel sorular ve yanıtları.

Diş tedavisinde kullanılan sodyum hipoklorit çözeltisi ne işe yarar?

Diş tedavisinde kullanılan sodyum hipoklorit çözeltisi, özellikle kök kanal tedavisinde antiseptik ve dezenfektan olarak kullanılır. Doku artıklarını çözerek mikroorganizmalara karşı etkili bir şekilde dezenfekte eder.

Sodyum hipokloritin yaygın adı nedir ve neden bu isimle anılır?

Sodyum hipokloritin yaygın adı çamaşır suyudur. Bu isimle anılmasının nedeni, çamaşır ve genel ev temizliğinde antimikrobiyal özellikleri sebebiyle sıklıkla kullanılmasıdır.

Sodyum hipokloritin olası sağlık zararları nelerdir?

Sodyum hipoklorite maruz kalındığında ciltte ve gözde tahriş veya yanıklara sebep olabileceği bilinmektedir. Solunum yolları ile temasında da baş dönmesi gibi reaksiyonlar gözlemlenebilir ve asitlerle karıştırıldığında toksik gazlar çıkarabilir.

Sodyum hipokloritin piyasadaki fiyat aralığı nasıldır?

Sodyum hipokloritin piyasadaki fiyat aralığı, ürünün markasına, konsantrasyonuna ve satıldığı bölgeye göre değişiklik gösterir. Ticari konsantrasyonlarda farklı ambalaj boyutları ve kalitesi bu fiyatlandırmayı etkiler.

Sodyum hipokloritin kimyasal özellikleri açısından asidik mi yoksa bazik mi olduğu nasıl anlaşılır?

Sodyum hipoklorit çözeltisinin pH değeri genellikle >12’dir, bu da onun güçlü bir bazik çözelti olduğunu gösterir. Asidik veya bazik olduğunun anlaşılması, pH ölçümüyle mümkündür.

Ev temizliğinde kullanılan çamaşır suyu ile sodyum hipoklorit arasındaki fark nedir?

Ev temizliğinde kullanılan çamaşır suyu temelde sodyum hipoklorit çözeltisidir. Fakat çamaşır suyu, sodyum hipokloritin seyreltilmiş formda ve stabilizatörler, parfümler gibi diğer bileşenler eklenmiş halidir. Bu nedenle, piyasada çamaşır suyu olarak bilinen ürünler daha düşük konsantrasyonda sodyum hipoklorit içerir.

Sodyum Hipokloritin Diğer İsimleri:

 • Hypochlorous acid, sodium salt (1:1)
 • Hypochlorous acid, sodium salt
 • Hyclorite
 • B-K Liquid
 • Sodium hypochlorite
 • Clorox
 • Antiformin
 • Sodium hypochlorite (NaOCl)
 • Carrel-Dakin solution
 • Modified Dakin’s solution
 • Milton
 • Chloros
 • Javex
 • Deosan
 • Neo-cleaner
 • Purin B
 • Klorocin
 • Dakin’s solution
 • Sodium hypochloride
 • Parozone
 • Sodium hypochlorite (NaClO)
 • Neoseptal CL
 • XY 12
 • Sunnysol 150
 • Javel water
 • Javelle water
 • Solutions, Dakin’s
 • Hypure
 • Hypure N
 • Dispatch
 • Sodium chloride oxide (NaClO)
 • Youxiaolin
 • AD Gel
 • Cloralex
 • Super White L
 • Dispatch (salt)
 • AgClor 310
 • ActiPlus N 2818
 • Sodium oxychloride
 • Linely
 • Hishikurin S
 • Fox-Chlor
 • Purelox
 • Aron Clean
 • Parazone
 • Belizna
 • Comfor
 • Belkina
 • Tsurukuron
 • Sanrack P
 • Jomax Mold & Mildew Stain Remover
 • Baso agri+
 • Milton Sterilising Fluid
 • Javex 5
 • Nades
 • Aron Clean LB 10
 • Raverrack D
 • Purelex
 • Hypex
 • Histolith
 • DanKlorix
 • Tsurukuron N 40
 • Tsurukuron TW
 • Cloralex NL
 • Purelox S
 • Sodium chloride oxide
 • Deccoklor
 • Neolux Super
 • Sodium hypochlorite (Na(ClO))
 • Lavanox
 • Kerrasol
 • ActiMaris Forte
 • Avol ACT
 • B 14993
 • MeSH ID: D012973