Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Amonyak

Amonyak Satış ve Tedariki

Amonyak satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

7664-41-7

Amonyak: Endüstriyel Kullanım için Temel İpuçları

Amonyak, azot (N) ve hidrojen (H) atomlarından oluşan bir bileşiktir. Kimyasal formülü NH3 olan bu renksiz gaz, keskin ve rahatsız edici bir kokuya sahiptir. Suda çözündüğünde zayıf bazik özellikler gösterir ve bu özelliğiyle birçok kimyasal tepkimede rol oynar. Endüstride yaygın olarak kullanımı olan amonyak, moleküler ağırlığı 17.03 olan basit yapıda bir bileşiktir.

Amonyak, temel bir kimyasal hammadde olarak, gübrelerin üretimi başta olmak üzere birçok önemli sanayi sürecinde kullanılmaktadır. Buna ek olarak, temizlik ürünlerinde ve bazı farmasötik ürünlerde de etken madde olarak karşımıza çıkar. Ancak, amonyak yüksek konsantrasyonlarda toksik etkiler gösterebildiğinden dolayı, kullanımında güvenlik önlemlerinin alınması şarttır.

İnsanlar ve diğer canlılar için zehirli bir gaz olan amonyak, solunum yoluyla alındığında sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle, amonyak gazıyla çalışılacak ortamlarda iyi havalandırma ve uygun güvenlik ekipmanlarının kullanılması önemlidir. Amonyak, endüstriyel uygulamaların yanı sıra, biyolojik işlemlerde de nitrojen döngüsüne dahil olan bir bileşen olarak karşımıza çıkar.

Amonyak Kimyasal Özellikleri

Amonyak, formülü NH3 olan ve keskin bir kokuya sahip renksiz bir gazdır. Sanayi ve laboratuvar uygulamalarında yaygın olarak kullanılır ve bir dizi kimyasal etkileşim gösterebilir.

Moleküler Yapısı ve Kovalent Bağlar

Amonyak (NH3), bir azot (N) atomu ile üç hidrojen (H) atomunun kovalent bağlarla bağlandığı bir moleküldür. Bu bağlar, atomlar arasında elektron paylaşımını içerir ve moleküle kararlı bir yapı kazandırır. Amonyak molekülünün geometrisi, azot atomunun ortada olduğu ve hidrojen atomlarının piramidal bir şekil oluşturacak şekilde düzenlendiği trigonal piramidal bir yapıya sahiptir.

Fiziksel Özellikleri

Amonyak gazı, oda sıcaklığında renksiz ve karakteristik keskin bir kokuya sahiptir. Kaynama noktası 33,35°C’dir ve bu, amonyağın oda koşullarında gaz formunda bulunmasını sağlar. Amonyak gazının havaya oranla yoğunluğu 0,5967’dir, bu da havadan daha hafif olduğunu gösterir. Amonyak gazının erime noktası ise -77.7°C’dir.

ÖzellikDeğer
FormülüNH3
Erime Noktası-77.7°C
Kaynama Noktası33.35°C
Yoğunluğu0,5967 (hava=1)
KokuKeskin

Kimyasal Etkileşimleri

Amonyak gazı, suda zayıf bazik özellik gösteren bir hidrojen ve azot bileşiğidir. Sulu çözeltilerde hidroksil iyonları (OH−) oluşturarak alkali bir ortam yaratır. Bu durum, amonyağın birçok temizlik ürününde ve su yumuşatma işlemlerinde kullanılmasına olanak tanır. Ayrıca, sanayide azot kaynağı olarak ve birçok kimyasal tepkimede yolaçıcı madde olarak büyük önem taşır.

Veritabanlarına referans veren bağlantılar (CAS numarası, ChemSpider, PubChem, RTECS ve ChEBI gibi) amonyağın kimyasal özelliklerine ve güvenlik bilgilerine kolayca ulaşmayı sağlayarak bilimsel araştırma ve endüstriyel uygulamalarda kullanılır.

Amonyak Üretimi ve Endüstriyel Kullanımı

Amonyak, endüstriyel kimya sektörünün en önemli bileşenlerinden biridir ve çeşitli endüstriyel süreçlerde temel bir hammadde olarak hizmet eder.

Üretim Süreçleri

Amonyak üretimi, esasen Haber-Bosch süreci ile gerçekleştirilir. Bu süreç, azot ve hidrojen gazlarının yüksek basınç ve sıcaklıkta katalizörler yardımıyla kimyasal reaksiyona sokulması ve NH3 olarak bilinen amonyak gazının üretilmesini içerir.

Boyalar ve Plastikler

Amonyak, boyaların yapımında sıklıkla kullanılan ve nişadır oluşturulmasında etkili bir bileşen olarak önem taşır. Aynı zamanda plastiklerin üretiminde de kritik bir role sahiptir, çünkü üre gibi plastik bileşenlerin sentezinde kullanılır.

Gübre Olarak Kullanımı

Gübre üretiminde amonyak, azot kaynağı olarak geniş çapta kullanılır. Azot, bitki büyümesi için temel bir besin elementi olduğundan, amonyak tabanlı gübreler tarım sektöründe yüksek talep görür.

Soğutucu Madde Olarak Kullanımı

Endüstriyel soğutma sistemlerinde, amonyak yaygın bir soğutucu madde olarak kullanılmaktadır. Düşük sıcaklıklarda etkili bir soğutma sağlar ve enerji verimliliği açısından tercih edilir.

Diğer Endüstriyel Kullanımları

Amonyak ayrıca temizlik ürünlerinin yapımında ve endüstriyel derecede amonyum hidroksit üretiminde kullanılır. Patlayıcı maddelerin üretiminde de nitrik asit elde etmek için amonyak gerekli bir ara üründür.

Amonyak ve Sağlık

Amonyak, insan sağlığı üzerindeki etkileri nedeniyle dikkatle ele alınması gereken bir kimyasal maddedir. Özellikle kuvvetli kokusuna sahip olması, olası maruziyet durumlarında kolayca tespit edilmesini sağlar.

Amonyak Zehirlenmesi ve Tedbirler

Amonyak soluması sonucu ortaya çıkan zehirlenme vakalarında, hızlı hareket etmek yaşamsal öneme sahiptir. Zehirlenmenin belirtileri arasında göz yanması, öksürük, boğaz ağrısı ve solunum güçlükleri bulunur. İlk yardım tedbirleri olarak:

 • Maruz kalan kişi derhal temiz havaya çıkarılmalı,
 • Etkilenen giysiler çıkarılmalı,
 • Cilt ile temas eden amonyak bol su ile yıkanmalıdır.

Zehirlenme belirtileri gösteren kişiler derhal tıbbi yardım almalıdır.

Amonyak Maruziyetinin Etkileri

Kısa süreli veya düşük düzeydeki amonyak maruziyeti, genellikle geçici tahrişe neden olabilir ve yüksek konsantrasyonlara veya uzun süreli maruz kalmalar, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Maruziyetin sağlık üzerindeki etkileri şunları içerebilir:

 • Solunum yollarında tahriş,
 • Gözlerde yanma ve sulanma,
 • Deride kızarıklık ve yanma hissi.

Kronik maruziyet, solunum yolları hastalıklarının gelişim riskini artırabilir. Amonyak ile çalışılması gereken durumlarda, uygun kişisel koruyucu ekipmanların kullanılması ve iyi havalandırma sistemlerinin bulunması şarttır.

Sıkça Sorulan Sorular

Amonyak, genellikle temizlik, endüstriyel üretim ve bazı durumlarda sporda performans arttırıcı olarak kullanılan bir bileşiktir. Bu bölümde amonyak kullanımı ile ilgili sıklıkla sorulan sorular ve cevaplarını bulabilirsiniz.

Amonyak hangi amaçlar için sporcular tarafından kullanılmaktadır?

Sporcular, genellikle kaldırma performanslarını geçici olarak arttırmak için amonyağı uyarıcı olarak kullanırlar. Burun tıkanıklığını açarak ve nefes almayı kolaylaştırarak kısa süreli bir canlılık sağlar.

Amonyak satın almak için hangi yerler tercih edilmelidir?

Amonyak, kimyasal maddeler satan yerlerde, bazı donanım mağazalarında veya büyük süpermarketlerin temizlik ürünleri bölümünde bulunabilir. Özellikle temizlik için kullanılacaksa, amonyak çözeltileri genellikle marketlerde mevcuttur.

Eczanelerde amonyak fiyatları ne civarındadır?

Eczanelerde amonyak fiyatları, markaya, konsantrasyonuna ve miktarına göre değişiklik gösterir. Ancak genellikle uygun fiyatlı ve erişilebilir bir üründür.

Temizlikte amonyak kullanımı nasıl olmalıdır ve hangi alanlarda etkilidir?

Amonyak, mutfak, banyo gibi yağ ve kirin yoğun olduğu alanlarda etkili bir temizleyicidir. Yüzeylerdeki yağları çözme özelliği vardır. Kullanım sırasında havalandırma sağlanmalı ve asla çamaşır suyu ile karıştırılmamalıdır.

Amonyak kimyasal formülü nedir ve genel özellikleri nelerdir?

Amonyak, NH₃ kimyasal formüllü bir bileşiktir. Keskin kokulu, renksiz ve yanıcı bir gazdır. Normal şartlarda gaz halinde bulunur ve yüksek sıcaklık ve basınç altında sıvılaştırılabilir.

Amonyak kullanımı sağlık açısından zararlı olabilir mi?

Amonyak, yüksek konsantrasyonlarda insan sağlığına zararlıdır. Solunumu zorlaştırabilir ve belirli miktarlarda toksik etkiler gösterebilir. Kullanırken dikkat edilmesi ve uygun güvenlik önlemleri alınması gerekmektedir.

Amonyakın Diğer İsimleri:

 • Ammonia
 • Ammonia gas
 • Spirit of Hartshorn
 • Nitro-Sil
 • R 717 (ammonia)
 • Refrigerent R717
 • Ammonia-14N
 • R 717
 • Busan 1474
 • Spirits of hartshorn
 • MeSH ID: D000641