Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Amonyum Molibdat

Amonyum Molibdat Satış ve Tedariki

Amonyum Molibdat Tetrahidrat satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

13106-76-8

Amonyum Molibdat: Endüstriyel Kullanım ve Önemi

Amonyum molibdat, kimya endüstrisinde sıklıkla başvurulan önemli bir bileşiktir. Moleküler formülü (NH4)2MoO4 olan bu kimyasal, amonyum ve molibdat iyonlarının birleşmesiyle oluşan bir amonyum tuzudur ve 196 g/mol molekül ağırlığına sahiptir. Çeşitli endüstriyel süreçlerde kullanılan bu bileşik, molibdik asit amonyum tuzu olarak da bilinir ve kriyo-negatif boyama ile analjezik olarak kullanımının yanı sıra, metal işleme endüstrilerinde ve kimyasal analizlerde reaktif olarak da geniş bir uygulama alanına sahiptir.

Tarım sektöründe, amonyum molibdat, özellikle molibden açısından zengin bir gübre komponenti olarak değer taşır. Bitkilerin büyüme ve gelişim süreçlerinde kritik bir mikro besin elementi olan molibden, amonyum molibdat formunda bitkilerin kullanımına sunulur. Ayrıca, metal kaplama ve metal tozu üretiminde hammaddelik teşkil etmesi, bu bileşiğin endüstriyel önemini artırmaktadır.

Amonyum molibdatın üretimi, saf molibdik oksit ile amonyum hidroksitin reaksiyonundan elde edilen saf molibdatın kristalleşmesi suretiyle gerçekleşir. Metallik molibden tozu üretiminde ise amonyum molibdat, hidrojen atmosferinde indirgenir. Kullanımının yaygınlığı ve çok yönlülüğü, amonyum molibdatı vazgeçilmez bir kimyasal bileşen haline getirir.

Amonyum Molibdat Genel Özellikleri

Amonyum molibdat, genel kimyasal ve fiziksel özellikleri ile endüstriyel uygulamalarda çok yönlü bir bileşiktir. Kimyasal yapısından fiziksel düzenine kadar, bu bölümdeki anahtar detaylar arasında yer alır.

Kimyasal Formül ve Adı

Amonyum molibdatın kimyasal formülü (NH4)2MoO4’tür. Kimyasal adı ise Amonyum Molibdat’tır ve moleküler ağırlığı yaklaşık olarak 196.00 gram/moleküldür. Kimyasal bileşiminin saflık yüzdesi spesifik üretim sürecine ve kullanım amacına göre değişiklik gösterebilir.

Fiziksel Özellikleri

Yoğunluk: Amonyum molibdat, 2.498 g/cm³ yoğunluğunda beyaz kristal toz veya granül formunda bulunur.
Erime Noktası: Bu madde, 190-220 °C aralığında erir, bu özelliği ile sıcaklık dayanıklılığı anlamında önem taşır.

Çözünürlük Bilgisi

Amonyum molibdat suda iyi çözünür, ancak alkolden ziyade su ve asitli ortamlarda çözünme eğilimi gösterir. Bu özelliği, su bazlı çözeltilerde kullanımını mümkün kılar ve bu da onu çeşitli endüstriyel süreçlerde tercih edilen bir bileşik yapar.

Kullanım Alanları

Amonyum molibdat, endüstri ve laboratuvar ortamlarında çok yönlü kullanıma sahip bir bileşiktir. Temelde bir analitik reaktif olarak, endüstriyel süreçlerde katalizör ve çeşitli üretim alanlarında benzersiz özellikleri nedeniyle tercih edilir.

Analitik Reaktif Olarak Kullanımı

Amonyum molibdat, molybdenum elementinin varlığını saptamak amacıyla analitik kimyada sıkça kullanılan bir reaktiftir. Özellikle, laboratuvar ortamında yürütülen kimyasal analizlerde fosfat, arsenik ve kurşun gibi elementleri tespit etmek için kritik bir rol oynar.

Endüstriyel Süreçlerde Katalizör

Bu bileşik ayrıca metal kaplamaların üretiminde ve metal işleme endüstrisinde katalizör görevi görür. Elektrokaplama da dahil olmak üzere, molybdeni içeren çeşitli katalitik işlemlerde etkin bir katalizör olarak değerlendirilir.

Diğer Endüstriyel Kullanımlar

 • Seramikler: Amonyum molibdat, seramik süslemelerde renk ve parlaklık sağlamak için kullanılır.
 • Gübreler: Tarım sektöründe, bitkilerin molybden ihtiyacını karşılamak üzere gübre bileşenlerinden biri olarak yer alır.
 • Metalürji: Özellikle toz metalürjisi alanında yüksek saflıkta molibden trioksit üretiminde hammade olarak tercih edilir.

Ammonyum Molibdat Tuzları

Ammonyum molibdat tuzları, çeşitli kimyasal ve endüstriyel uygulamalarda kullanılan molybdenum içeren bileşiklerdir. Bu tuzların her biri, kullanım alanlarına ve kimyasal yapılarına göre farklılık gösterir.

Ammonyum Heptamolibdat

Ammonyum heptamolibdat, (NH4)6Mo7O24·4H2O kimyasal formülüne sahip bir molybdat tuzudur. Genellikle su arıtma, katalizörler ve pigmentlerin üretimi gibi alanlarda kullanılır. Çözünürlüğü ve yüksek saflığı nedeniyle analitik kimyada reaktif olarak da tercih edilir.

Ammonyum Paramolibdat

(NH4)6Mo7O24·4H2O formülüne sahip ammonyum paramolibdat, amonyum ve molibdat iyonlarının birleşmesiyle oluşur. Analitik kimyada ve katalizör üretiminde kullanılan popüler bir moleküldür. İnorganik molybdenum tuzları içerisinde en yaygın kullanıma sahip bileşiktir.

Ammonyum Ortomolibdat

Ammonyum ortomolibdat, (NH4)2MoO4 kimyasal formülünü taşır ve ammonyum ve molibdat iyonlarının birleşmesinden meydana gelir. Genellikle seramiklerin renklendirilmesi ve organik sentezlerde katalizör olarak kullanımı görülür.

Ammonyum Dimolibdat

Ammonyum dimolibdat, (NH4)2Mo2O7 formülüne sahip olup, molybdenum oksit ve amonyum hidroksit reaksiyonu sonucu elde edilir. Bu tuz özellikle korozyon önleyiciler ve pigmentler gibi geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir.

Hassas Analitik Yöntemler

Amonyum molibdat, titiz ve kesin analitik tekniklerin gerektiği durumlarda, çeşitli bileşiklerin miktarını belirlemede kullanılan kritik bir reaktiftir.

Kantitatif Analizler

Amonyum molibdat, kantitatif analizlerde yaygın olarak kullanılır. Genellikle, fosfatlar, silikatlar, arsenatlar gibi analitleri belirlemek için molybdat bazlı renk reaktifleri kullanılır. Özellikle, fosfomolibdatlar bu tür analizlerde ön plana çıkar. Bir bileşiğin kütlesini ölçerek içerisindeki bileşenlerin miktarını tespit etmeye dayanan gravimetrik analiz yöntemi, bu bağlamda önemlidir. Gravimetrik analiz, hassasiyeti sayesinde amonyum molibdatın kullanıldığı analitik kimyada güvenilir sonuçlar elde edilmesini sağlar.

 • Örnek Kantitatif Yöntem:
  • Fosfatların Tespiti:
   • Reaktif: Amonyum molibdat
   • Sonuç: Mavi fosfomolibdat kompleksi

Negatif Boyama Teknikleri

Kriyo-negatif boyama ise biyolojik örneklerin elektron mikroskopisi ile analizinde önemli bir yer tutar. Amonyum molibdat, bu teknikte negatif bir arka plan sağlayarak, örneğin kontrastını arttırır ve yapısal detayların daha iyi görünür olmasını sağlar. Negatif boyama metodu ile, özellikle virüsler ve büyük protein kompleksleri gibi nano ölçekteki biyolojik yapılar detaylı bir şekilde incelenebilir.

 • Negatif Boyama Tekniği:
  • Kullanım Alanı: Biyolojik örneklerin elektron mikroskopisinde
  • Fonksiyon: Örneklerin kontrastını arttırma
  • Yöntem: Amonyum molibdat içeren çözelti ile örnek boyanır, fazla boyar madde yıkanır ve örnek incelenir.

Molibdenum Metal ve Bileşikleri

Molibdenum (Mo), atom numarası 42 ve atom ağırlığı 95.94 g/mol olan bir geçiş metali olarak bilinir. Oldukça yüksek bir erime noktasına sahip olan molibdenum, sertlik ve dayanıklılık açısından çelikleşmelerde takdir edilir. Molibdenum metal ve bileşikleri, endüstriyel uygulamaların birçoğunda temel bir role sahiptir.

Yaygın Molibdenum Bileşikleri:

 • Molibdik oksit: Molibdenin üretimi sırasında oluşan bir ara ürün.
 • Ferromolibden: Çelik üretiminde kullanılan bir alaşım elemanı.
 • Amonyum molibdat: Amonyum ve molibden iyonlarının birleşiminden oluşan bir tuzdur.

Amonyum Molibdat ve Özellikleri:

 • Kimyasal Formülü: (NH4)2MoO4
 • Molekül Ağırlığı: 196 g/mol
 • Çözünürlük: Suda çözünür, analitik çalışmalarda kullanılır.

Sanayide molibden metal, özellikle çeliklerin sertliğini ve korozyona direncini artırma amaçlı olarak kullanılır. Havacılık ve otomotiv endüstrisinde motor parçaları ve diğer komponentlerde yoğun bir şekilde tercih edilir. Molibden bileşikleri, tarımda bitki besin maddesi olarak kullanılmasının yanı sıra, fotoğrafçılık ve boya endüstrisinde de önemli görevler üstlenir.

Endüstriyel Kullanım Alanları:

 • Çelik ve döküm demir üretimi
 • Yüksek sıcaklığa dayanıklı malzemelerin üretiminde

Bu bileşiklerden amonyum molibdat hem tarım sektöründe hem de kimya endüstrisinde moleküler araştırmalar ve analitik reaktifler olarak kullanım bulmaktadır. Molibden ve onun bileşikleri, geniş kullanım alanları ve özellikleri ile modern endüstrinin gelişiminde önemli bir yere sahiptir.

Biyoçeşitlilik ve Elektron Mikroskobisi

Amonyum Molibdat, biyoçeşitliliğin incelenmesinde ve mikroskobik düzeyde anlaşılmasında önemli bir rol oynar. Bu bileşik biyolojik elektro mikroskobide negatif bir leke olarak kullanılabilir, aynı zamanda hücresiz ifade edilen membran proteinlerinin analizinde de önem taşır.

Biolojik Elektron Mikroskobisi için Kullanımı

Biyoçeşitliliğin moleküler düzeyde incelenmesinde biyolojik elektron mikroskobisi kritik bir araçtır. Amonyum Molibdat, mikroskop altında incelenen hücre ve doku örneklerinde kontrastı artırmak için kullanılan negatif bir leke olarak işlev görür. Bu sayede, biyologlar canlı organizmaların kompleks yapısını ve biyoçeşitliliğin temel bileşenlerini daha net gözlemleyebilirler.

Hücresiz İfade Edilen Membran Proteinleri için Kullanımı

Hücresiz ifade sistemleri, biyoçeşitliliğin moleküler çalışmalarında kullanılan önemli bir teknolojidir. Membran proteinleri, bu sistemde ifade edildikten sonra, Amonyum Molibdat kullanılarak elektron mikroskobunda incelenir. Bu işlem, proteinlerin yapısal özelliklerinin detaylı bir şekilde ortaya çıkarılmasını sağlar, dolayısıyla biyoçeşitliliğin korunmasına ve anlaşılmasına katkı sağlar. Amonyum Molibdat, böylece bu proteinlerin biyoçeşitlilik içindeki rolünün anlaşılmasına yardımcı olur.

Farmasötik ve Medikal Alanlarda Kullanımı

Amonyum molibdat, farmasötik ve medikal sektörlerde bazı önemli roller üstlenir. Molekül, ilaç üretiminde bir reaktif olarak ve bazı durumlarda besin takviyesi bileşeni olarak kullanılır. Molibden esaslı bileşenler, vücuttaki enzimlerin işlevlerini desteklediği için çeşitli sağlık ürünlerinde de yer alabilir.

 • Reaktif Olarak Kullanım:
  • Laboratuar ortamında biyokimyasal araştırmalarda kullanılır.
  • İlaç geliştirme süreçlerinde moleküler düzeyde çözümlemelerde bulunur.

Molibden Takviyesi:

 • Vücuttaki bazı enzimlerin aktiviteleri için molibden gereklidir.
 • Amonyum molibdat formunda takviyeler, molibden eksikliği durumunda kullanılabilir.

Biyoçözünürlük:

 • İlaçların etkinlik ve stabilite çalışmalarında, molibdenin biyoyararlanımı dikkate alınabilir.

Güvenlik ve Dozaj:

 • Amonyum molibdatın kullanımında dozaj kontrolü önem arz eder; çünkü aşırı doz molibden toksisitesine yol açabilir.
 • İlaç endüstrisinde kullanımı, detaylı güvenlik protokollerine tabidir.

Bu bileşenin farmasötik alanda kullanımı, viral veya bakteriyel patojenlerle mücadelede adjuvan terapi olarak da potansiyel göstermiştir. Ancak, bu tip tedavilerde kullanımının etkinliği ve güvenliği üzerine daha fazla klinik çalışma gereklidir. Her kullanım öncesi, ürünün farmakolojik etkileşimlere ve hastanın genel sağlık durumuna uygun olup olmadığı doktor gözetiminde değerlendirilmelidir.

Kimyasal Hazırlık ve Tepkiler

Amonyum molibdat, çeşitli endüstriyel işlemlerde kullanılan önemli bir kimyasal reaktiftir. Kristalizasyonu ve oksitleyici ajan olarak kullanımı, bu bileşiğin iki temel özelliğidir ve birçok uygulamanın temelini oluşturur.

Kristalizasyon

Amonyum molibdatın hazırlanması, molibden cevherinin öğütülüp sülfürik asit ile işlenmesi ve sonrasında amonyak ile nötralize edilerek kristalize edilmesini içerir. Bu işlem sırasında, bileşik (NH4)2MoO4 formuna dönüşür ve kristal halini alır. Kristalizasyonu düzgün ve saf formda gerçekleşebilmesi için, çözelti içindeki sıcaklık ve konsantrasyon gibi faktörlerin dikkatlice kontrol edilmesi gerekir.

Oksitleyici Ajan Olarak Kullanımı

Amonyum molibdat, oksitleyici özellikleri sayesinde çeşitli kimyasal reaksiyonlarda katkı maddesi olarak kullanılabilir. Özellikle, analitik kimyada ve pigment üretiminde sıklıkla tercih edilen bir oksitleyici ajandır. Oksidasyon tepkimeleri sırasında, amonyum molibdatın hızlı ve etkin bir şekilde reaksiyona girebilmesi, bu bileşiğin tercih edilmesinin başlıca sebeplerindendir.

Sanayi Süreçleri

Amonyum molibdat, sanayide önemli roller üstlenen spesifik süreçlerde esas rol oynar. Bu süreçler, kükürt giderme ve hidrojenasyon süreçleri olarak iki ana başlıkta incelenebilir.

Kükürt Giderme Süreçleri

Amonyum molibdat, kükürt giderme (desulfurization) proseslerinde katalizör olarak görev alır. Bu süreçlerde, molibden içeriği sayesinde kükürt bileşiklerinin, özellikle endüstriyel atık gazlardaki kükürt dioksit (SO2) formundaki zararlı emisyonların çıkarılmasında etkilidir. Amonyum molibdatın aktif olduğu bu reaksiyonlar şunlardır:

 • SO2 emisyonlarının azaltılmasında
 • Petrol ve gaz rafinerilerindeki hidrodesulfurizasyon (HDS) süreçlerinde

Hidrojenasyon Süreçleri

Hidrojenasyon süreçlerinde ise amonyum molibdat, özellikle organik bileşiklerin hidrojenle doyurulmasında kullanılır. Bu süreçte, amonyum molibdat genellikle bir katalizör veya katalizör destekleyici maddesi olarak karşımıza çıkar. Yüksek basınç ve sıcaklık altında gerçekleşen hidrojenasyon süreçlerinde, amonyum molibdatın varlığı şu şekillerde önem kazanır:

 • Organik maddelerin hidrojenle doyurulmasında
 • Bitkisel yağların margarine dönüştürülmesi gibi endüstriyel işlemlerde

Güvenlik ve İlk Yardım Bilgileri

Amonyum Molibdat’ın güvenli kullanımı için gerekli önlemler ve olası kazalarda alınması gereken ilk yardım adımları hayati önem taşır.

Göz Tahrişi

Amonyum Molibdat ile çalışılırken gözlerin maruz kalması durumunda, gözler en az 15 dakika boyunca bol suyla yıkanmalıdır. Eğer kişi kontakt lens kullanıyorsa, hemen çıkartılmalı ve ardından göz bol su ile temizlenmelidir. Gözler sürekli olarak yanma hissi veya tahriş durumu yaşıyorsa, derhal tıbbi yardım alınmalıdır.

Elleçleme ve Depolama

Elleçleme: Amonyum Molibdat’ı işlerken uygun koruma önlemlerine dikkat edilmelidir. Tozun solunmaması, ciltle ve gözlerle temas etmemesi için gerekli koruyucu ekipman giyilmelidir.

Depolama: Ürün, orijinal ambalajında ve oda sıcaklığında, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından uzak tutulmalıdır. Güvenlik bilgi formunda belirtilen koşullara uygun olarak depolanmalıdır, bu sayede madde stabil kalır ve kullanıma hazır olur.

Ürün Özellikleri ve Satış Bilgileri

Amonyum Molibdat, çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılan beyaz kristal toz formunda bir kimyasal bileşiktir. Ürün özellikleri ve satış bilgileri, Certificate of Analysis (COA), SKU Referansı ve mevcut Miktar gibi kritik bilgiler içerir.

COA

Amonyum Molibdat için Certificate of Analysis (COA), ürünün saflık, kimyasal formül, fiziksel ve kimyasal özelliklerini detaylandırır. Thermo Scientific Chemicals ve Fisher Scientific gibi tedarikçiler, standardizasyon ve kalite kontrol amacıyla detaylı COA’lar sağlar.

SKU Referansı

SKU Referansı, ürünün tanımlanması ve stok kontrolü için kullanılır. Bu referans, tedarikçinin ürün kataloğunda bulunur ve Amonyum Molibdat’ın siparişi sırasında doğru ürüne ulaşılmasını kolaylaştırır.

Miktar

Ürün, çeşitli miktarlarda temin edilebilir. Laboratuvar ve endüstriyel ölçekte kullanımına bağlı olarak gramdan kilogramlara kadar farklı paketleme seçenekleri mevcuttur. EINECS bilgileri de ürün güvenlik bilgi formunda bulunabilir ve Avrupa standartlarına göre sınıflandırılır.

Sıkça Sorulan Sorular

Bu bölümde, amonyum molibdat hakkında sıkça sorulan sorulara açıklık getirecektir.

Amonyum molibdat nasıl hazırlanır?

Amonyum molibdat, endüstriyel olarak molibden trioksit ve amonyak çözeltisi tepkimesiyle hazırlanır. Tepkime sırasında oluşan çözelti kristalize edilerek temiz amonyum molibdat elde edilir.

Amonyum molibdatın kullanım alanları nelerdir?

Amonyum molibdat, tarımcılıkta bitkilerde molybdenum eksikliğini gidermek, metallerin pekiştirilmesi, aşınmaya dayanıklı çeliklerin üretimi gibi çeşitli endüstriyel alanlarda kullanılır. Aynı zamanda analitik kimyada da önemli bir reaktiftir.

Amonyum molibdat tetrahidratın molekül ağırlığı nedir?

Amonyum molibdat tetrahidratın molekül ağırlığı yaklaşık 1235.86 g/mol’dür.

Amonyum fosfomolibdatın kimyasal formülü nedir?

Amonyum fosfomolibdatın kimyasal formülü (NH4)3[PMo12O40] olarak bilinir.

Amonyum molibdatın piyasa fiyatı nedir?

Amonyum molibdatın piyasa fiyatı arz ve talebe, saflık derecesine ve satın alınan miktarlara göre değişkenlik gösterebilir. Güncel fiyat bilgisi için tedarikçi firmaların tekliflerine başvurulmalıdır.

Sodyum molibdatın bitkiler üzerindeki etkisi nedir?

Sodyum molibdat, bitki büyümesini destekleyen bir mikro besin elementi kaynağı olarak kullanılır ve özellikle baklagillerde azot fiksasyonunda kilit rol oynar. Bitkilerin molybdenum ihtiyacını karşılamak için amonyum molibdat gibi kullanılabilir.

Amonyum Molibdatın Diğer İsimleri:

 • Molybdate (MoO42-), ammonium (1:2), (T-4)-
 • Molybdic acid (H2MoO4), diammonium salt
 • Molybdate (MoO42-), diammonium, (T-4)-
 • Ammonium molybdate
 • Diammonium molybdate
 • Molybdic acid diammonium salt
 • Diammonium molybdate ((NH4)2MoO4)
 • Diammonium tetraoxomolybdate(2-)
 • Ammonium molybdate ((NH4)2MoO4)
 • Ammonium molybdenum oxide ((NH4)2MoO4)