Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sodyum Molibdat

Sodyum Molibdat Satış ve Tedariki

Sodyum Molibdat satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

7631-95-0

Sodyum Molibdat Kullanım Alanları ve Özellikleri

Sodyum molibdat, kimyasal formülü Na2MoO4 olan beyaz, kristal bir tozdur. Endüstriyel ve tarımsal birçok alanda kullanılan bu bileşik, özellikle metal işleme, su arıtma ve gübre üretimi gibi sahalarda önemli bir rol oynar. Molibdik asit sodyum tuzu olarak da bilinen sodyum molibdat, çeşitli enzimlerin kofaktörü olarak bitki ve hayvan metabolizmasının desteklenmesinde etkili bir maddedir.

Su arıtma işlemlerinde sodyum molibdat, zararlı iyonları ve safsızlıkları çöktürmek için değerlidir. İçme suyunun ve atık suyun arıtılmasında kullanılan bu bileşik, suyun temizlenmesine katkıda bulunur. Metal işleme sanayinde ise sodyum molibdat, lubricant ve soğutucu katkı maddesi olarak kullanım bulur ve metallerin işlenmesi sırasında korozyon önleyici olarak da tercih edilir.

Tarımda, sodyum molibdat bitkiler için esansiyel bir besin elementi olan molibdatın önemli bir kaynağı olarak gübre bileşenlerinde yer alır. Bitki büyümesi ve verimliliği üzerinde etkili olan moleküler bileşenler, bitki metabolizmasında merkezi roller üstlenir. Bunun yanı sıra, hayvansal gelişim ve sağlığın desteklenmesi için gereken enzimlerin aktivasyonunda da sodyum molibdat kullanılır.

Sodyum Molibdatın Kimyasal Özellikleri

Sodyum molibdat, kimyasal formülü Na2MoO4 olan inorganik bir bileşiktir. Moleküler ağırlığı yaklaşık 241.95 g/mol olan bu madde, molybdenumun sodyum tuzu olarak bilinir. Molybdenum bir geçiş metali olup, kimyasal açıdan sodyum ile reaksiyona girerek sodyum molibdatı oluşturur.

Kimyasal Özellikleri:

 • Moleküler Formül: Na2MoO4
 • Moleküler Ağırlık: 241.95 g/mol (anhidrat form için)
 • Durum: Katı
 • Çözünürlük: Suda iyi çözünür

Sodyum molibdat dihidrat formunda, formülü Na2MoO4·2H2O ve moleküler ağırlığı yaklaşık 291.95 g/mol’dir. Bu bileşik beyaz kristal bir yapıya sahiptir ve suda çözünür özellik gösterir. Bu su çözünürlüğü, sodyum molibdatın farklı uygulama alanlarında yaygın olarak kullanılmasını sağlar.

Fiziksel Özellikleri:

 • Formül: Na2MoO4·2H2O (dihidrat form)
 • Moleküler Ağırlık: 291.95 g/mol (dihidrat form için)
 • Görünüm: Beyaz kristal katı
 • Çözünürlük: Suda yüksek çözünürlük

Sodyum molibdatın kullanımında, bileşiğin stabil kimyasal yapısı ve çözünürlüğü önemli bir rol oynar. Bu bileşen, çeşitli enzim sistemlerinde kofaktör olarak hareket eder ve bu özellik onu hayvan ve bitkiler için metabolik işlevlerde kritik bir madde yapar.

Kimyasal Yapı ve İnChI:

Sodyum molibdatın moleküler yapısı, bir molybdat iyonu olan MoO4 ile iki sodyum iyonunun bağlanmasıyla oluşur. Kapsamlı kimyasal tanımlamada InChI (Uluslararası Kimyasal Tanımlayıcı) kullanılır fakat bu belgede InChI bilgisine yer verilmemiştir.

Bu bileşiğin kimyasal özellikleri, endüstriyel uygulamalar ve tarım dahil geniş kullanım alanlarında onu yüksek değerli kılar.

Sodyum Molibdat Kullanımı ve Uygulamaları

Sodyum molibdat, endüstriyel ve tarımsal birçok alanda kullanılan görkemli bir kimyasal bileşiktir. Genel formülü Na2MoO4 olan bu maddenin kristal yapısı ve su içinde yüksek çözünürlük kapasitesi, onu çeşitli çözeltilerde kolayca yayılabilir kılar.

Tarımsal Uygulamalar

 • Gübre: Özellikle bakla gibi baklagillerin gelişimine yardımcı olmak için tarımsal gübrelerde eser element olarak sodyum molibdat kullanılır.
 • Bitki Büyümesi: Sodyum molibdat, brokoli ve karnabahar gibi sebzelerin üretimi için önemli bir mikro besindir.

Endüstriyel Uygulamalar

 • Su Arıtımı: Endüstriyel su tedavisinde kullanılarak, suyun iletkenliğini düşürme avantajına sahip olan düşük ppm seviyelerindeki dozajlarla korozyon inhibisyonu sağlar.
 • Korozyon Önleyici: Oksitleyici olmayan bir anodik inhibitör olduğu için, sodyum molibdat korozyon inhibisyonunda etkili bir rol oynar.

Diğer Uygulamalar

Sodyum molibdat ayrıca pigmentler, katalizörler, alev geciktiriciler gibi çok çeşitli imalat süreçlerinde de kullanılır. Bunların kullanımıyla ilgili teknik özellikler ve güvenlik prosedürleri gereklidir ve dikkatle uygulanmalıdır. Sodyum molibdatın kullanımı, yüksek verimlilik ve etkinlik kazandırarak endüstriyel proseslerin maliyet etkinliğini artırabilir.

Sodyum Molibdatın Biyolojik Rolü

Sodyum molibdat, canlı organizmaların biyolojik süreçlerinde kritik öneme sahip molibdoenzimlerin bileşenleri arasında yer alır. Bu maddelerin işlevsel yapısında molybden bulunur ve yaşamsal reaksiyonlarda eşsiz roller üstlenirler.

Molibdoenzimler ve İşlevleri

Molibdoenzimler, molybden ihtiva eden ve hayvanlar ile bitkilerin metabolizması için öncü rol oynayan enzimlerdir. Bu enzimlerin bir parçası olarak molibden, özellikle azot döngüsünde yer alan bazı enzimlerin yapısal bileşenidir.

Önemli Molibdoenzimler:

 • Nitrat Redüktaz: Bitkilerde azotun kullanılabilir forma dönüştürülmesinde görev alır.
 • Ksantin Oksidaz: Purin metabolizmasında, özellikle ürik asit üretiminde kritik bir rol oynar.

Sodyum Molibdat ve KoA İlişkisi:

Koenzim A (KoA), hücrelerde yağ asidi sentezi ve karbonhidrat metabolizmasında etkilidir. Sodyum molibdat, KoA’nın işlevini destekleyen bazı enzimler için gereklidir. KoA içeren reaksiyonlar, enerji dönüşümünde ve hücresel işlevlerde önemli yer tutar ve bunlar sodyum molibdat içeren molibdoenzimlerle modüle edilir.

Sodyum Molibdatın Üretimi

Sodyum molibdat, genellikle molibilden elde edilen inorganik bir sodyum tuzudür. Üretim süreci, öncelikle molibden cevherinin işlenmesiyle başlar. Molibden cevheri, molibdat formuna dönüştürülür ki bu da sodyum molibdatın bazı yapılarında ana bileşendir.

Üretilen molibdat, sodyum hidroksit veya sodyum karbonat gibi sodyum kaynakları ile reaksiyona girer. Kimyasal reaksiyon, bu maddelerin belirli oranlarda ve kontrollü koşullarda karıştırılmasıyla oluşur. Reaksiyon sonucunda kristalleşen sodyum molibdat, süzülür ve kurutularak toz haline getirilir.

Üretim sırasında kullanılan özel yöntemler ve saflık derecesi, son ürünün kalitesini ve kullanım alanlarını geniş ölçüde etkiler. Ürün genellikle Na2MoO4 olarak formüle edilir ve sıklıkla dihidrat formu Na2MoO4·2H2O olarak bulunur.

Sodyum kromat veya amonyum molibdat gibi benzer ürünlerin yanı sıra, sodyum molibdatın üretiminde de benzer kimyasal prosesler ve saflaştırma teknikleri kullanılır. Ürünün erime sıcaklığının yüksekliği ve su ile reaksiyona girebilirliği, üretim sürecinde dikkate alınması gereken önemli faktörlerdendir.

Sodyum Molibdat ve Diğer Molibdatlar

Sodyum molibdat, kimi zaman Na2MoO4 formülüyle ifade edilen bir molibdat bileşiğidir. Kristal yapısı ve su çözünürlüğü itibarıyla dikkat çeker. Bu molekül, sodyum ve molibden oksit unsurlarından oluşur.

Molibdatlar arasında sodyum molibdat dışında potasyum molibdat ve tetratiyomolibdat gibi farklı türleri de vardır. Potasyum molibdat, genellikle K2MoO4 formülüyle bilinen ve benzer kullanım alanlarına sahip olan bir diğer molibden kaynağıdır. Oysa tetratiyomolibdat, daha çok deneysel ve araştırma odaklı contextlerde önem taşıyan bir bileşiktir ve kimyasal formülü MoS4^-2 şeklindedir.

BileşikKimyasal FormülÖzellikler
Sodyum MolibdatNa2MoO4Yüksek çözünürlük, endüstriyel ve tarımsal kullanım
Potasyum MolibdatK2MoO4Molibden kaynağı, bitki besin desteği
TetratiyomolibdatMoS4^-2Araştırma alanlarında kullanım, daha az yaygın

Sodyum molibdat, özellikle bitkilerin gelişiminde önemli rol oynar; bazı enzimlerin kofaktörü olarak işlev görür. Potasyum molibdat da benzer şekilde bitki beslenmesinde etkilidir ve çoğunlukla gübre olarak tercih edilir. Tetratiyomolibdat ise belirli bilimsel çalışmalarda anahtar bir rol oynayabilir, ancak bu üç molibdat arasında en az kullanımı olanıdır.

Sonuç olarak, sodyum molibdat ve diğer molibdat türevleri, endüstriyel ve tarımsal süreçlerde kritik öneme sahip olup, bu bileşiklerin özellikleri ve kullanım alanları kendi aralarında farklılık gösterebilir. Her bileşik, spesifik ihtiyaçlara hizmet edecek şekilde tasarlanmıştır.

Çevresel Etkileri

Sodyum molibdat, çeşitli çevresel uygulamalarda kullanım alanı bulmaktadır. Özellikle su arıtma tesislerinde ve ağır metallerin giderilmesinde etkin bir rol oynar. Bu maddenin çevresel etkileri, kullanıldığı alanlara göre değişiklik gösterir.

 • Su Arıtımı: Sodyum molibdat, su arıtma tesislerinde ağır metal kontaminasyonunun azaltılmasında kullanılır. Bu uygulama sayesinde, suya karışan toksik ağır metallerin giderilmesi ve çevre sağlığının korunmasına yardımcı olur.
 • Bakır ve Diğer Metallerle Etkileşimi: Bakır ve pirinç gibi metallerin bulunduğu soğutma suyu sistemlerinde korozyon inhibitörü olarak görev alır. Sodyum molibdatın bu kullanımı, toksik olabilen ve geçmişte kullanılan kromat bazlı inhibitörlerin yerine geçmiştir ve çevreye olan zararlı etkileri azaltmıştır.
 • Toksik Madde İçerikleri: Sodyum molibdatın kendisi görece düşük toksisite seviyelerine sahip olmakla birlikte, fazla miktarda çevreye salınımının engellenmesi gerekmektedir. Çünkü her kimyasal maddenin aşırı kullanımı çevresel dengeler üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir.

Sodyum molibdatın kullanımı, ekososistem üzerindeki zararlı etkilerin azaltılmasında önemli bir rol oynamakta olup, bu madde çevre yönetimi açısından güvenli bir alternatif olarak kabul edilmektedir.

Sodyum Molibdat ile İlgili Güvenlik Bilgileri

Sodyum molibdat, endüstriyel ve laboratuvar uygulamalarında kullanılan bir kimyasaldır. Kimyasal güvenlik noktasında, doğru kullanım ve depolama prosedürlerine titizlikle uyulması gerektiği bilinmelidir.

Elleçleme ve Depolama:

 • Kuru ve serin bir yerde depolanmalıdır.
 • Koruyucu ekipman kullanılmalı; farklı kimyasallarla direkt temasından sakınılmalıdır.

Güvenlik Prosedürleri:

 • Kişisel koruyucu donanım (PPE) kullanımı esastır.
 • Göz ve deri koruması için güvenlik gözlüğü ve eldiven önerilir.

Acil Durum Uygulamaları:

 • Sodyum molibdat ile temas halinde bol su ve sabun kullanılarak derhal yıkanmalıdır.
 • Göz teması durumunda en az 15 dakika süreyle su ile yıkanmalı ve medikal yardım aranmalıdır.

Çevresel Güvenlik:

 • Çevreye sızıntı olması halinde uygun yöntemlerle temizlenmelidir.
 • Suyolu ile çevreye yayılmasını önleyecek tedbirler alınmalıdır.

CAS Numarası ve Kimyasal Tanımlayıcılar:

 • CAS numarası: 7631-95-0
 • UNII (Unique Ingredient Identifier) kodu kullanılarak sodyum molibdat tanımlanabilir.

Genel olarak sodyum molibdatın güvenli kullanımı, iş güvenliği kurallarına ve maddeye özgü güvenlik talimatlarına uyulmasını gerektirir. Belirtildiği gibi, bu kimyasalın kullanımı sırasında güvenlik önlemleri, olası sağlık ve çevresel riskleri en aza indirmek için büyük önem taşır.

Sodyum Molibdatın Temini ve Belgelendirme Prosedürleri

Sodyum Molibdatın temini sırasında ürünün saflığı ve kalitesinin doğrulanması için analiz sertifikalarının (COA) sağlanması esastır. Belgelendirme işlemi, ürünün her partisine özel bir takip sağlar ve tedarik zincirinde şeffaflık yaratır.

Analiz Sertifikaları

Analiz sertifikaları, sodyum molibdatın her partisi için spesifik verileri içerir. Lot/batch numarası ve ürün numarası, bireysel ürün partilerinin tanımlanmasını ve takibini sağlar.

 • Lot/Batch Numarası: Her üretim partisinin benzersiz bir kimliği vardır.
 • Ürün Numarası: Tüm ürünlerin özgün referans kodudur.

Analiz sertifikası isteği (COA Request), tedarikçiden veya üreticiden yapılır. Müşteriler, ürünlerin satın alınmasından sonra genellikle ana tedarikçinin belge kütüphanesi üzerinden bu sertifikalara erişebilirler. Belgeler, ürünün kimyasal ve fiziksel özelliklerini detaylandırır, böylece kullanıcılar malzemenin özelliklerine ve kalitesine dair net bilgiler edinirler.

Sodyum Molibdatın Formları ve Saflığı

Sodyum molibdat, endüstriyel ve tarımsal uygulamalar için kullanılan bir bileşiktir. Kimyasal formülü genellikle Na2MoO4 olarak ifade edilir ve bu bileşik doğada genellikle dihidrat formu olan Na2MoO4·2H2O halinde bulunur.

Saf Sodyum Molibdat Formları:

 • Anhidrit: Saf formda, sodyum molibdatın anhidrit formu, su molekülleri içermez ve kuru bir tozdur.
 • Dihidrat: Daha yaygın olan dihidrat formu ise iki su molekülü içerir ve bu form kristal yapıdadır.

Sodyum molibdat çeşitli saflık derecelerinde sunulmaktadır. Saflık, belirli uygulamalar için gerekliliklere göre değişebilir. Örneğin, NIST (Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü) gibi kuruluşlar tarafından referans malzeme olarak kullanılan sodyum molibdat, yüksek standartlarda saflık testlerinden geçmektedir.

Kullanılan Saflık Testleri:

 • Kromatografik analiz
 • Spektrofotometrik analiz
 • Atomik absorpsiyon spektroskopisi

Bu testler, sodyum molibdatın analitik grade yani analitik saflık seviyesini değerlendirmek için kullanılır. Sodyum molibdat, genellikle aşağıdaki gibi sınıflandırılır:

 • Teknik Grade: Endüstriyel kullanım için yeterli saflıkta
 • Reaktif Grade: Laboratuvar ve araştırma uygulamaları için daha yüksek saflıkta
 • Analitik Grade: En yüksek saflık seviyesinde, bilimsel araştırma ve hassas ölçümler için uygundur

Sodyum molibdatın saflığı, uygulama alanlarının gerektirdiği özelliklere göre değişkenlik gösterecek şekilde ayarlanabilir ve bu durum, bileşiğin etkinliğini ve performansını doğrudan etkiler.

Kimyasal Reaksiyonlarda Sodyum Molibdat

Sodyum molibdat, hem suda çözünür olması hem de katalitik özellikleri sayesinde, kimyasal reaksiyonlarda sıkça kullanılır. Bu bileşik, reaksiyon hızını artırmak ve aniyon ve molibden-tuz bağlarının oluşumunda rol oynamak üzere özellikle tercih edilir.

Aniyon Rekabeti

Sodyum molibdat içinde bulunduğu çözeltilerde, çeşitli aniyonlarla rekabet eder. Bu rekabet, özellikle sülfat (SO₄²⁻), fosfat (PO₄³⁻) ve kromat (CrO₄²⁻) gibi aniyonlar için geçerlidir. Reaksiyon ortamındaki bu aniyonlar ile sodyum molibdat arasındaki rekabet, katalizör olarak kullanılan molibdat iyonunun etkinliğini etkileyebilir. Özellikle, sülfat ve fosfat yüksek konsantrasyonlarda bulunduğunda, molibdat iyonları ile rekabet ederek molibdatın katalizör olarak aktivitesini azaltabilir.

Molibden-Tuz Bağlantısı

Sodyum molibdat, molibden elementini içeren bir oksiyanion (MoO₄²⁻) formunda aktarır. Molibden-tuz bağlantısının bu özelliği, enzim reaksiyonlarında Koenzim M’nin işlev görmesinde ve diğer biyolojik süreçlerde önemli bir rol oynar. Kristal yapısındaki molibdat iyonları, çeşitli kimyasal reaksiyonları katalize eden enzimler için gerekli kofaktörleri sağlar. Bu nedenle, molibden-tuz bağlantısı sodyum molibdatın, endüstriyel ve biyolojik sistemlerde tercih edilmesinin temel sebeplerindendir.

Endüstriyel ve Tarım Alanlarında Kullanımı

Sodyum Molibdat (Na2MoO4), hem endüstriyel hem de tarımsal alanlarda çeşitli uygulamalara sahiptir.

Endüstriyel Uygulamalar:
Sodyum Molibdat, özellikle endüstriyel su arıtma sistemlerinde koruyucu bir ajan olarak görev yapar. Korozyon önleyici olarak kullanılan bu kimyasal, metallerin oksidasyona uğramasını yavaşlatarak ekipmanların ömrünü uzatır.

 • Korozyon İnhibitörü: Nitrit ve aminlerle inhibe edilen akışkanların nitrit gereksinimini azaltır.
 • Galvanik Korozyon Önleyici: Bimetal yapılar nedeniyle galvanik korozyona karşı koruma sağlar.

Tarımsal Uygulamalar:
Sodyum Molibdat, tarımsal sektör için önemli bir gübredir. Molibden eksikliği gösteren topraklarda kullanılabilir ve özellikle bazı bitkilere faydalıdır.

 • Mikro Besin: Molibden eksikliği olan topraklar için önemli bir mikro besin elementidir.
 • Gübre Bileşeni: Brokoli, karnabahar gibi bitkilerin gelişiminde kullanılabilir ve ‘whiptail’ adı verilen durumun tedavisinde etkili olabilir.

Kullanım İstatistikleri:

AlanKullanım Amaçları
Endüstriyel Su ArıtmaKorozyon inhibisyonu, Galvanik korozyon önleme
TarımGübre olarak mikro besin sağlamak, bitki gelişimini desteklemek

Bu uygulamaların her biri, Sodyum Molibdatın çok yönlülüğünü ve endüstriyel işlevselliğini ile tarım için besin değerini ortaya koyar. Özellikle seçilen endüstriyel ve tarımsal kullanımlar bu bileşikle ilişkili özelliklerden doğrudan yararlanır.

Sıkça Sorulan Sorular

Bu bölüm, sodyum molibdat ile ilgili sıkça sorulan sorulara açıklık getirir ve temel bilgiler sağlar.

Sodyum molibdat gübresi ne için kullanılır?

Sodyum molibdat gübresi genellikle bitkilerin molibden ihtiyacını karşılamak için kullanılır. Tarımda, özellikle baklagil bitkilerin azot fiksasyonu için gerekli bir mikro besin elementi olarak önem taşır.

Sodyum molibdat moleküler ağırlığı nedir?

Sodyum molibdatın moleküler ağırlığı 241.95 g/mol’dür.

Sodyum molibdatın kimyasal formülü nedir?

Sodyum molibdatın kimyasal formülü Na2MoO4’dür.

Sodyum molibdatın olası zararları nelerdir?

Sodyum molibdatın aşırı tüketimi, insanlarda ve hayvanlarda bazı toksik etkiler yaratabilir. Subkronik yetersizlik durumlarında, özellikle yüksek dozlar karaciğer, böbrek ve diğer organlarda birikmeye neden olabilir.

Sodyum molibdat piyasasında fiyatlar nasıl değişmektedir?

Sodyum molibdat piyasasındaki fiyatlar, arz ve talebe bağlı olarak dalgalanabilir. Ham madde maliyetleri, üretim kapasitesi ve kullanım alanlarının genişlemesi gibi faktörler fiyatları etkileyebilir.

Amonyum molibdat ve sodyum molibdat arasındaki farklar nelerdir?

Amonyum molibdat (NH4)2MoO4 formülüne sahipken sodyum molibdat Na2MoO4 formülüne sahiptir. Bu iki bileşik arasındaki temel fark, iyonik bileşenlerde yatar: biri amonyum iyonları (NH4+), diğeri ise sodyum iyonları (Na+) içerir. Kullanım alanları ve çözünürlük özellikleri gibi faktörler bağlamında da farklılıklar gösterebilirler.

Sodyum Molibdatın Diğer İsimleri:

 • Molybdate (MoO42-), sodium (1:2), (T-4)-
 • Molybdic acid (H2MoO4), disodium salt
 • Molybdate (MoO42-), disodium, (T-4)-
 • Disodium molybdate
 • Sodium molybdenum oxide (Na2MoO4)
 • Sodium molybdate (Na2MoO4)
 • Disodium molybdate (Na2MoO4)
 • Disodium tetraoxomolybdate(2-)
 • Sodium molybdate
 • Sodium tetraoxomolybdate(2-)
 • Sodium molybdenate (Na2MoO4)
 • Disodium tetraoxomolybdate
 • Molybdenum sodium oxide (Na2MoO4)
 • NSC 77389
 • Molybdenum sodium oxide (MoNa2O4)
 • HS 458