Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Amonyum Klorür

Amonyum Klorür Satış ve Tedariki

Amonyum Klorür satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

12125-02-9

Amonyum Klorür Kullanımı ve Güvenlik Önlemleri

Amonyum klorür, NH4Cl formülüne sahip beyaz renkte, kristal yapıda bir inorganik bileşiktir. Suda çözünürlüğü yüksek olan bu madde, hafif asitli çözeltiler oluşturur. Günlük kullanımda Nişadır ismiyle de tanınır ve mineraller arasında volkan bacalarının çevresinde doğal olarak bulunabilir. Endüstride, metal işleme, tıp ve gıda sektöründe çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır.

Bu bileşik, hidrojen klorür gazının amonyak gazıyla tepkimeye girmesi sonucunda oluşur ve ısıtıldığında 340 derece sıcaklıkta, amonyak ve hidroklorik asit gazlarına ayrışma özelliği gösterir. Bu özellikleriyle amonyum klorür, termal kararlılık ve kimyasal reaktivite konusunda önemli bir bileşendir. Renksiz ve su içinde kolayca çözünebilen yapısıyla hafif asidik çözeltiler meydana getirir, bu çözeltiler çeşitli kimyasal işlemlerde ara maddeler olarak fayda sağlar.

Endüstriyel uygulamalarda amonyum klorür, metal işlemenin yanı sıra lehim ve galvanizleme işlemlerinde de bir akış ajanı olarak tercih edilmektedir. Tarım sektöründe gübre olarak kullanımının yanı sıra veterinerlik alanında bazı ilaçların bileşenleri arasında yer alır. Gıda sektöründe ise aroma verici olarak kullanılabilir. Temel özellikleri ve kullanım alanlarının genişliği ile amonyum klorür, günlük yaşamdan sanayiye kadar geniş bir yelpazede karşımıza çıkar.

Amonyum Klorür Nedir?

Amonyum klorür, sıklıkla endüstriyel süreçlerde ve çeşitli uygulamalarda karşılaşılan bir kimyasal bileşiktir.

Kimyasal Özellikleri

Amonyum klorür, NH4Cl formülüne sahip bir inorganik bileşiktir. Kimyasal yapı itibariyle amonyum iyonu (NH4+) ve klorür iyonu (Cl-) içerir. ChemSpider numarası 23807, ECHA InfoCard numarası 100.031.976, KEGG veri tabanında D01139, ve UNII (Unique Ingredient Identifier) 01Q9PC255D olarak tanımlanır. Standard bir InChI (Uluslararası Kimyasal Tanımlayıcı) anahtarı ve SMILES (Simplified Molecular Input Line Entry System) kimyasal yapı gösterimleri ile bilgisayar ortamında tanımlanabilir.

Fiziksel Özellikleri

Amonyum klorür, beyaz kristalli bir katıdır ve suda yüksek derecede çözünme özelliğine sahiptir. Erime noktası yaklaşık 338 °C olan bu bileşik, oda sıcaklığında katı halde bulunur ve ısıtıldığında erime yerine doğrudan buharlaşarak ayrışma eğilimi gösterir. Bu süreçte amonyak gazi (NH3) ve hidrojen klorür gazı (HCl) oluşturur. Amonyum klorür çözeltileri ise hafif asidik özellik gösterirler.

Tarihçe ve Köken

Amonyum klorür, tarihi açıdan bilim ve endüstride önemli bir yere sahiptir ve çeşitli adlarla anılmıştır.

Etimoloji

Amonyum klorür, “nişadır” ve “salmiak” gibi isimlerle bilinir. Nişadır kelimesi Arapça kökenli olup “nehşādir” kelimesinden türemiştir ve tarihte bu maddeye özgülenmiştir. “Salmiak” kelimesi ise Latince’de “tuz ruhu” ya da “amonyak tuzu” şeklinde kullanılan “sal ammoniac” teriminden gelir. Bu terim, antik Roma döneminde bu tuzun önemli bir kaynağı olan Ammon tapınağının yakınlarında bulunan doğal kaynaklardan türetilmiştir.

Tarihsel Kullanım Alanları

Amonyum klorür, geçmişte tıp, metal işçiliği ve lehim malzemesi olarak kullanılmıştır. Eski Mısır’da tıbbi amaçlar için kullanıldığı bilinmektedir. Orta Çağ’da metal işçiliğinde bir akıtıcı olarak popüler hale gelmiş, erken modern dönemde ise lehim işlemlerinde ve hatta öksürük şurubu yapımında kullanımı yaygınlaşmıştır. Ayrıca, tarih boyunca farklı kültürlerde aydınlatma, besi tuzu olarak hayvan yemi katkısı ve hatta renksiz kristallerinin dekoratif amaçlar için kullanıldığına dair kayıtlar bulunmaktadır.

Üretim ve Sentez Yöntemleri

Amonyum klorürün (NH4Cl) üretimi, endüstriyel ölçekte temel olarak iki ana yöntemle gerçekleştirilir. Bu yöntemler kimyasal reaksiyonlara ve bazı durumlarda doğal kaynaklara dayanır.

Kimyasal Sentez:

 • Amonyak ve Hidroklorik Asit Reaksiyonu:
  1. Amonyak ( NH_3 ), hidroklorik asit ( HCl ) ile reaksiyona sokulur.
  2. Reaksiyon sonucunda amonyum klorür oluşur ve çözeltinin buharlaştırılmasıyla saflaştırılabilir.
 • Yüksek Sıcaklıkta Amonyum Tuzları Reaksiyonu:
  1. Yüksek sıcaklıkta, amonyum tuzları alkali metal karbonatlarıyla reaksiyona girer.
  2. Bu reaksiyon sonucunda amonyak yan ürün olarak açığa çıkar.

Doğal Kaynaklardan Elde Etme:

 • Bazı volkanik bacaların etrafında doğal olarak oluşan amonyum klorür, doğadan toplanarak işlenir. Bu yöntem, özellikle nişadır madenlerinden amonyum klorür üretiminde kullanılabilir.

Ek Bilgiler:

 • Amonyum klorür ayrıca deri ve tekstil endüstrilerinde pH düzenleyici olarak önemli bir hammadde olarak kullanılır.
 • Kimyasal sentez yöntemleri, saf ve standartlaştırılmış amonyum klorür elde etmek için tercih edilen yöntemlerdir.
 • Üretim süreçleri, çevresel düzenlemeler ve güvenlik protokolleri dahilinde yürütülmelidir.

Her bir üretim yöntemi spesifik gereksinimlere göre seçilir ve optimizasyon, endüstriyel verimlilik ve kullanım alanlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Endüstriyel Kullanımlar

Amonyum klorür, endüstriyel alanda geniş bir kullanım yelpazesi sunar. Özellikle metalürji, tıp ve farmasötik ile deri işleme sektörlerindeki uygulamaları önem taşımaktadır.

Metalürji

Amonyum klorür, metalürji sektöründe özellikle lehim işlerinde etkin bir rol oynar. Bakır gibi metallerin lehimlenmesinde flux görevi görerek, metal yüzeylerin oksitlenmesini önler ve lehimin metal yüzeylere daha iyi yapışmasını sağlar.

Tıp ve Farmasötik

Tıp ve farmasötik alanında, amonyum klorür, bazı ilaç formulasyonlarında kullanılabilir. Bunların arasında başlıca öksürük şurupları ve diüretikler sayılabilir. Bileşen olarak katkı maddesi görevi gördüğünde, farmasötik ürünlerin etkinliğinin artırılmasına yardımcı olur.

Deri İşleme

Deri işleme sanayinde, amonyum klorür, özellikle derinin tabaklanması sırasında kullanılır. Bu bileşik, derinin PH düzeyini düzenleyerek işleme sürecinin optimizasyonuna katkıda bulunur ve derin daha işlenebilir bir hale gelmesini sağlar. Bu işlem, son ürünün kalitesini doğrudan etkileyen önemli bir adımdır.

Gıda Sektöründe Kullanımı

Amonyum klorür, gıda sektöründe belirli uygulamalarda kullanılan bir katkı maddesidir.

Gıda Katkı Maddesi Olarak

Amonyum klorür (AC), Avrupa ve Amerika’daki tatlı ve tuzlu şekerlemelerin yapımında bir gıda katkı maddesi olarak kullanılır. Sıklıkla E510 katkı maddesi kodu ile etiketlenir. Bu kullanım, ürünün tat profilini zenginleştirmek için yapılmaktadır. Ayrıca, AC mikrobiyolojik gelişim için enerji kaynağı olarak biyolojik uygulamalarda da rol almaktadır. Gıda üretimindeki bu fonksiyonları dolayısıyla, amonyum klorür hem tatlandırıcı hem de başka özel amaçlar için tercih edilebilen multifonksiyonel bir bileşendir.

Tarım ve Hayvancılıkta Kullanımı

Amonyum klorür, tarım sektöründe önemli bir role sahiptir. Kimyasal yapısı gereği azot kaynağı olarak kullanılan bu bileşik, özellikle amonyum iyonları (NH4+) içermesiyle bitkilerin büyüme süreçlerine katkıda bulunur. Tarım sektöründeki en yaygın kullanım alanlarından biri, gübrelerde nitrojen kaynağı olarak amonyum klorürün kullanılmasıdır. Bu gübreler sayesinde, bitkinin topraktan alması gereken nitrojen ihtiyacı karşılanır.

Pirinç ve buğday başta olmak üzere:

 • Pirinç ekimlerinde, özellikle yoğun yağış alan bölgelerde
 • Buğday tarımında, asya kıtasında yaygın olarak

Amonyum klorür kullanımının avantajları:

 • Zehirlenmeyi engelleme: Bitkilerde gaz oluşumunu engeller ve fidelerin zehirlenmesini önler.
 • Nitrifikasyon inhibisyonu: Klor iyonlarının varlığı nedeniyle, amonyum iyonlarının nitrifikasyonunu engelleyerek bitkilerin azot kullanım verimliliğini artırır.

Hayvancılık alanında ise daha sınırlı kullanıma sahip olan amonyum klorür, özellikle sığır beslenmesinde bazı durumlarda elektrolit dengesini sağlamak için kullanılabilir. Tarım ve hayvancılıkta amonyum klorürün etkin bir şekilde kullanılması, bitki ve hayvan sağlığı üzerinde olumlu sonuçlar doğurabilir. Ancak bu kullanımlar, dikkatli ve bilinçli bir şekilde, uzman rehberliğinde yapılmalıdır.

Güvenlik ve Sağlık Etkileri

Amonyum klorür tehlikeleri, maruz kalma yolları ve ilgili güvenlik önlemleri sağlık etkileri için dikkate alınmalıdır. Bu bileşiğin güvenlik profili ve potansiyel zararları hakkında bilinçlenmek, olası riskleri azaltabilir.

Toksikoloji

Amonyum klorür, doz aşımı durumunda, organ hasarına yol açabilen toksik bir madde olarak bilinir. LD50 değeri, bir kimyasal maddenin akut oral toksisitesini belirleyen önemli bir parametredir, ancak bu değer amonyum klorür için mevcut veritabanlarında spesifik olarak yer almamaktadır. Solunum yoluyla yüksek konsantrasyonlarda alınması akciğer işlevini etkileyebilir ve ana semptom nefes darlığıdır. Yutulduğunda aşırı miktarda amonyum klorür bulantı, kusma ve uyuşukluğa neden olabilir.

Güvenlik Önlemleri

Amonyum klorür ile çalışırken uygulanan güvenlik önlemleri, bu maddenin olası zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Öncelikle, uygun kişisel koruyucu ekipmana (PPE) ihtiyaç vardır. Bu, toz maskeleri, göz koruması ve eldivenleri içerir. Kimyasal manipülasyon sırasında yeterli havalandırma sağlanmalıdır. Amonyum klorür ile temas halinde hızlı müdahale ve ilk yardım prosedürleri de hayati önem taşır. Fazla dozda alınması durumunda derhal tıbbi müdahale gereklidir.

Çevresel Etkileri

Amonyum klorür, NH4Cl formülüne sahip bir inorganik bileşiktir. Çevresel etkilerine bakıldığında, su ekosistemlerindeki çözünürlük oranının yüksek olması nedeniyle dikkatli kullanım gerektirir.

Bu bileşik, doğal olarak minerallerde bulunur ve endüstriyel uygulamalar sonucunda da ortama salınabilir. Suda çözünmesiyle amonyum klorür, su organizmaları için zararlı olabilen amonyum iyonlarına dönüşebilir.

Atmosferik Etkileri:

 • Amonyum klorür pirolize olduğunda amonyum klorür dumanı oluşturabilir.
 • Doğrudan fazdan kristalleşme işlemi gazsal emisyonlara yol açabilir.

Su Ekosistemleri Etkileri:

 • Suda çözünür olduğundan, yüksek konsantrasyonlar sucul yaşam için toksik olabilir.
 • Amonyak formuna dönüşüm sucul canlılar için stres faktörü oluşturabilir.

Toprak Etkileri:

 • Toprağa karışımı asit yağmurlarıyla olabilir.
 • Topraktaki mikroorganizmaların aktivitesini etkileyebilir.

Biyoakümülasyon Potansiyeli:

 • Biyoakümülasyon potansiyeli düşük olarak bilinir.
 • Yine de lokalize yüksek konsantrasyonlar ekolojik dengeler üzerinde etkili olabilir.

Sonuç olarak, amonyum klorürün ekosistem üzerindeki etkileri, maruz kalının miktarı ve süresi ile doğrudan ilişkilidir ve bu nedenle çevresel yönetim stratejilerinde dikkate alınmalıdır.

Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

Amonyum klorür, su içinde çözünür ve belirgin bir erime noktasına sahiptir. Ayrıca tuzun çökelme çözünürlüğü olan Ksp değeri ihmal edilemez bir öneme sahiptir.

Erime Noktası

Amonyum klorürün erime noktası, standart atmosfer basıncı altında yaklaşık 338°C (640,4°F) değerindedir. Bu sıcaklıkta, katı haldeki amonyum klorür kristalleri kullanışlı özelliklerini kaybeder ve sıvı faza geçer.

Çözünürlük

Amonyum klorür, suda çözünürlüğü yüksek bir bileşiktir. 20°C’de bu çözünürlük değeri yaklaşık olarak 37g/100 mL su olarak ölçülür. Sıcaklığın artması ile amonyum klorürün su içinde daha fazla çözündüğü gözlenir.

Ksp

Amonyum klorür (NH4Cl) için çökelme çözünürlüğü ürünü yani Ksp değeri, sıcaklığa bağlı olarak değişiklik gösterir. Ancak bu bileşiğin Ksp değeri genellikle oldukça büyük olduğundan, sudaki çözünürlüğü yüksektir ve kolaylıkla iyonlara ayrışır.

Bilimsel ve Analitik Veri Tabanları

Bilimsel ve analitik veritabanları, amonyum klorür gibi kimyasallar hakkında detaylı bilgiler sunar. Bu veritabanları, kimyasalların özellikleri, güvenlik bilgileri ve potansiyel kullanımları gibi önemli verileri içerir.

Kimyasal Veritabanları

ChemSpider: Royal Society of Chemistry tarafından sağlanan bu veritabanı, kimyasal maddelerin yapısına ilişkin kapsamlı veriler sunar. Amonyum klorür için ChemSpider, moleküler formülü, molekül ağırlığı ve çeşitli fiziksel özelliklerini içeren bilgileri sağlar.

ECHA İnfocard: Avrupa Kimyasallar Ajansı’nın sunduğu bu platform, amonyum klorürün sınıflandırma, etiketleme ve güvenlik bilgi formları gibi regülasyon bilgilerine erişim imkanı tanır. ECHA’nın sağladığı bu bilgiler, amonyum klorüre dair mevzuat ve güvenlik yönergeleri hakkında kritik veriler içerir.

KEGG: Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes, biyokimyasal maddelerin ve tepkimelerin veritabanıdır. Amonyum klorürle ilgili metabolik yollar ve biyomolekül ilişkileri hakkında bilgi sunar.

UNII (Unique Ingredient Identifier): Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından kullanılan bu sistem, amonyum klorür gibi bileşikler için benzersiz tanımlayıcılar sunar. UNII, bileşiklerin dünya genelinde standartlaştırılmış bir tanımlama sistemine dahil edilmesini sağlar.

3D Modelleme ve Görselleştirme

3D modelleme, fiziksel nesnelerin üç boyutlu dijital temsillerini oluşturma sürecidir. Bu süreç, amonyum klorür gibi kimyasal bileşiklerin eğitim ve araştırma alanlarında görselleştirilmesine olanak tanır. Amonyum klorürün kristal yapısı veya çözelti içindeki davranışları, bilim insanları ve öğrenciler tarafından daha iyi anlaşılması için üç boyutlu modeller kullanılarak gösterilebilir.

3D Modelleme Yazılımları:

 • FreeCAD: Parametrik 3D modelleme için kullanılır.
 • Blender: Açık kaynak ve geniş kapsamlı bir 3D grafik yazılımıdır.
 • SketchUp: Daha çok mimari projeler için tercih edilir.

3D Görselleştirme Uygulamaları:

 • Lumion: Mimari görselleştirmede sıklıkla kullanılır ve geniş obje kütüphanesi sunar.
 • Cinema 4D: Profesyonel animasyon ve görselleştirmeler için idealdir.

Amonyum klorürün modellenmesi, moleküler yapısını ve bu yapının çevresel etkenlerle nasıl etkileşime girdiğini detaylandırmaktadır. Bu interaktif modeller, görsel olarak zengin bir öğrenme tecrübesi sağlayarak, karmaşık kimyasal süreçleri anlamayı kolaylaştırır.

YazılımKullanım Alanı
FreeCADParametrik Modelleme
LumionMimari Görselleştirme
BlenderGenel 3D Grafik Tasarımı

Gelişmiş yazılımlar, öğrencilere ve araştırmacılara, amonyum klorür dahil olmak üzere pek çok kimyasal maddenin 3D modellerini oluşturma ve bu modeller üzerinde simülasyonlar yapma fırsatı verir, bu da bilgilere katmanlı bir anlayış ekler.

Sıkça Sorulan Sorular

Bu bölümde, amonyum klorür ile ilgili en sık sorulan sorulara cevaplar bulacaksınız.

Amonyum klorürün asidik mi yoksa bazik mi olduğu nasıl anlaşılır?

Amonyum klorür çözeltileri hafif asidik özellik gösterir. Su ile reaksiyona girdiğinde hafif asidik bir çözelti oluşturur, bu da pH değerinin 7’nin altında olacağını gösterir.

Amonyum klorürün yaygın kullanım alanları nelerdir?

Amonyum klorür, gübre üretiminde, öksürük şuruplarında expectorant olarak, galvanizleme işlemlerinde ve metalurjide lehim akı olarak kullanılmaktadır.

Amonyum klorürün insan sağlığına olası zararları neler olabilir?

Amonyum klorür yüksek konsantrasyonlarda solunduğunda veya yutulduğunda tahriş edici olabilir ve özellikle akciğer ve mideye zarar verebilir. Uzun süreli maruz kalma solunum problemlerine yol açabilir.

Nişadır ile amonyum klorür arasındaki farklar nelerdir?

Nişadır, amonyum klorürün genel adıdır ve ikisi arasında kimyasal açıdan bir fark bulunmamaktadır. Ancak, nişadır terimi genellikle amonyum klorürün doğal mineral formunu ifade etmek için kullanılır.

Amonyum klorürün günlük hayatta kullanımına örnekler verir misiniz?

Amonyum klorür, pil üretiminde, duman bombaları ve bazı yapışkanlar gibi çeşitli uygulamalarda kullanılan, çamaşır deterjanları ve şampuanlar gibi ev ürünlerinde bulunabilir.

Nişadır neden asidik veya bazik olarak sınıflandırılır?

Nişadır, su ile tepkimeye girdiğinde hafif asidik bir çözelti oluşturan amonyum klorürün başka adıdır ve bu nedenle asidik olarak sınıflandırılır. pH değeri genellikle 7’nin altındadır.

Amonyum Klorürün Diğer İsimleri:

 • Ammonium chloride ((NH4)Cl)
 • Ammonium chloride
 • Ammoneric
 • Darammon
 • Sal ammoniac
 • Salmiac
 • Amchlor
 • Darvan 20
 • Catalyst RD
 • Salmiacum
 • Salammoniacus
 • Amoklor
 • A649-3
 • Fenidin
 • MeSH ID: D000643