Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sodyum Sülfür

Sodyum Sülfür Satış ve Tedariki

Sodyum Sülfür (Zırnık) satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

1313-82-2

Sodyum Sülfür Kullanımı: Endüstriyel Önemi ve Uygulamaları

Sodyum sülfür, kimyasal formülü Na2S olan inorganik bir bileşiktir. CAS numarası 1313-82-2 olan bu madde, güçlü bir indirgen ve aynı zamanda nem tutucu özelliklere sahiptir. Suda çok iyi çözünür ve sarı renkte, karakteristik bir kokuya sahiptir. Endüstriyel uygulamalarda, özellikle deri işlemede, kâğıt hamuru ve kağıt üretiminde, aynı zamanda ağartma ve tekstil işlemlerinde kullanılır.

Sodyum sülfür, doğal olarak zırnık olarak da bilinen mineral formunda bulunabilir. Ancak genellikle endüstriyel olarak kömür azaltma yöntemiyle üretilir. Karakteristik sarı rengi, dikkatle kontrol edilmesi gereken yabancı maddelerin varlığından kaynaklanabilir. Bu maddeler maddeye zarar verebilecek veya işlem sırasında kullanılabilirliğini etkileyebilecek değişikliklere neden olabilir.

Kimyasal Özellikler

Sodyum sülfür, endüstriyel proseslerde kullanılan ve güçlü indirgen özelliklere sahip bir kimyasal maddedir. Bu bölüm, sodyum sülfürün kimyasal formülünü, fiziksel özelliklerini ve kimyasal reaktivitesini ele alacaktır.

Kimyasal Formül ve CAS Numarası

Sodyum sülfürün kimyasal formülü Na2S‘dir. Standart oluşumları için uluslararası kabul gören kimyasal kayıtlarda CAS numarası 1313-82-2 ile tanımlanır.

Fiziksel Özellikleri

Sodyum sülfür, sarıdan kırmızıya değişen renkte kristalize bir katı formunda bulunabilir. Suyla temasında oldukça hızlı çözünür ve yoğun çürük yumurta kokusuna sahiptir.

ÖzellikAçıklama
Fiziksel HaliKristal katı
RenkSarıdan tuğlaya kırmızı
KokuÇürük yumurta kokusu
Erime Noktası118°C (yaklaşık)

Kimyasal Reaktivite

Sodyum sülfür, güçlü bir baz oluşturmak için su içinde çözündüğünde sodyum ve sülfür iyonlarına ayrılır. Ayrıca metalik yüzeylerle etkileşime girerek metal sülfidleri oluşturur. Isınma durumunda, daha kompleks sülfür bileşiklerine dönüşebilir. Sodyum sülfür, ağır metaller ve geçiş metalleri gibi diğer metal iyonlarıyla reaksiyona girerek çeşitli metal sülfidler meydana getirir. Bu reaktivite, sodyum sülfürün endüstride kullanılan önemli bir özelliğidir.

Üretim ve Kullanım Alanları

Sodyum sülfür, endüstriyel olarak önemli bir bileşiktir ve çeşitli sektörlerde farklı proseslerde kullanımı mevcuttur.

Endüstriyel Üretim Süreçleri

Sodyum sülfür, endüstriyel ölçekte, özellikle metal ve kağıt endüstrisinde işlevsel bir kimyasal olarak kullanılmaktadır. Metalik bakır ve çinko gibi minerallerin flotasyona hazırlanması için kritik bir bileşen olarak görev yapar. Flotasyon süreçlerinde, sülfürleme işlemi için reaktif olarak kullanılan sodyum sülfür, mineralleri su yüzeyinde tutarak ayrışmalarını sağlar.

Kullanım Sektörleri

Sodyum sülfür, birden fazla sektörde uygulama alanı bulur:

 • Tekstil Sanayi: Kıl dökümü gibi işlemlerde sodyum sülfür kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra, tekstil boyama süreçlerinde de rol almaktadır.
 • Kağıt Endüstrisi: Kraft işleminde kağıt hamuru yapımında sodyum sülfürden yararlanılır.
 • Seramik Sektörü: Seramik üretiminde çeşitli minerallerin işlenmesinde bastırıcı olarak sodyum sülfür tercih edilir.

Bu çeşitli kullanım alanları, sodyum sülfürün endüstriyel boyuttaki üretiminin önemini artırmaktadır.

Temel Fiziksel Özellikler

Sodyum sülfür, çeşitli fiziksel özelliklere sahip olan bir inorganik bileşiktir. Bu bölüm, renk ve durumu ile sıcaklık değişimlerine olan tepkisini detaylandıracaktır.

Renk ve Durumu

Sodyum sülfür, katı formda bulunan ve genellikle sarıdan tuğlaya kırmızı renklere sahip kristal bir yapıdadır. Farklı saflık dereceleri, renk değişimlerine sebep olabilir; ancak bu bileşik tipik olarak opak ve mat bir görünüme sahiptir.

Sıcaklıkla İlişkisi

Sodyum sülfür, sıcaklık değişimlerine karşı duyarlıdır. Odanın sıcaklığından daha yüksek sıcaklıklarda erime özelliği gösterirken, soğuk koşullar altında katı halini korur. Sıcaklıkla doğrudan ilişkili olarak fiziksel halinde değişiklikler gözlemlenebilir ve bu özelliği, sodyum sülfürün kullanımı üzerinde önemli bir rol oynar.

Güvenlik Bilgileri

Sodyum sülfür, kullanım sırasında özel güvenlik önlemlerinin alınması gereken bir maddedir. Uygun önlemler alınmadığı takdirde ciddi sağlık ve güvenlik riskleri oluşturabilir.

Koroziflik

Sodyum sülfür, yüksek korozif özelliklere sahiptir. Madde, deri ve gözlerle temas ettiğinde ağır yanıklara neden olabilir. Bu nedenle, sodyum sülfürle çalışırken koruyucu kıyafetler, güvenlik gözlükleri ve yüz koruyucu kullanılması şarttır. Ayrıca, maddenin metaller üzerinde de yıkıcı etkileri gözlemlendiğinden depolama alanlarının buna uygun olarak seçilmesi önemlidir.

Sağlık ve Güvenlik Önlemleri

Sodyum sülfürle çalışma esnasında aşağıdaki güvenlik önlemleri hayati önem taşımaktadır:

 • Koruyucu Giysi: Asit ve/veya alkali dirençli önlükler, eldivenler ve kapalı ayakkabılar kullanılmalıdır.
 • Solunum Koruyucu: Toz veya aerosollerin oluşabileceği durumlarda, uygun bir solunum maskesi takılmalıdır.
 • Göz Koruma: Sıçramalara karşı korunmak için sıkıca oturan güvenlik gözlükleri veya yüz siperliği kullanılmalıdır.
 • Acil Durum Ekipmanları: Acil durum duşları ve göz yıkama istasyonları, maddeyle çalışılan alanlara yakın bir yerde bulunmalıdır.

Sodyum sülfür, yangın tehlikesi oluşturmamakla birlikte, yangın durumunda zararlı yan ürünler (örn. sülfür oksitler) açığa çıkarabilir. Bu nedenle, yangın söndürme ekipmanları her zaman erişilebilir olmalıdır. Maddeyle çalışırken yeterli havalandırma sağlanmalı, olası kazaları engellemek için regüle edilmiş ortamlarda depolanmalıdır. Polisülfidler ve diğer yanıcı maddelerle kontaminasyon riskine karşı özel önlemler alınmalıdır.

Endüstriyel Uygulamalar

Sodyum sülfür, geniş bir endüstri yelpazesi içerisinde katkı maddesi olarak önemli bir yer tutmakta ve tekstil sanayisinden madenciliğe kadar birçok alanda kullanılmaktadır.

Tekstil Endüstrisinde Kullanımı

Sodyum sülfür, tekstil endüstrisinde özellikle boyar madde indirgeme ajanı olarak kullanılır. Kumaş boyama süreçlerinde renk moleküllerini aktive edebilmek için gereklidir. Bu süreç, boyanın kumaş liflerine daha iyi nüfuz etmesini sağlar ve renklerin canlılığını arttırır.

Metal İşleme ve Madencilik

Madencilik sektöründe, özellikle metalik bakır ve çinko gibi metallerin ekstraksiyonu sırasında önemli bir işlev gören sodyum sülfür, flotasyon yöntemiyle metal konsantrelerinin ayrıştırılmasında kullanılır. Metal iyonlarının yüzey özelliklerini değiştirerek, cevherin zenginleştirilmesini sağlar.

Bu uygulama, metal kazanım verimliliğini artırmada ve daha saf metal ürünler elde etmede kritik bir adımdır.

Enerji Depolama Sistemleri

Enerji depolama teknolojileri arasında, sodyum kükürt (NaS) bataryalarının yüksek enerji yoğunluğuna ve düşük maliyet potansiyeline sahip olduğu görülüyor.

Sodyum Kükürt Bataryaları

Sodyum kükürt bataryaları, yüksek sıcaklıkta çalışan ve elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depolayan gelişmiş batarya sistemlerindendir. Bu bataryalar, pozitif elektrodu sıvı sülfür ve negatif elektrodu sıvı sodyum olan iki bölmeden oluşur. Tipik enerji yoğunlukları 150-240 W/kg aralığında olup, çevrim ömrü yaklaşık 2500 civarındadır. Verimlilikleri ise %75-90 arasında değişkenlik gösterir.

 • Enerji Yoğunluğu: 150-240 W/kg
 • Güç Yoğunluğu: 150-230 W/kg
 • Verimlilik: %75-90
 • Çevrim Ömrü: Yaklaşık 2500

Düşük Maliyetli Enerji Depolama

Sodyum kükürt bataryaları, düşük maliyetli enerji depolama çözümü olarak bilinirler. Bunun nedeni, bataryanın yapımında kullanılan malzemelerin bol miktarda bulunması ve relatiftir. Bu bataryalar, yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanımı için uygun bir alternatif sunarlar çünkü üretim maliyetleri, özellikle büyük ölçekli enerji depolama sistemleri için diğer batarya tiplerine göre daha düşük tutulabilir.

Bunlardan öne çıkan bazı özellikler:

 • Hammadde Abudandığı: Sodyum ve sülfür bol miktarda bulunur.
 • Üretim Maliyetleri: Rekabetçi ve ölçeklendirilebilir.
 • Enerji Kaynaklarıyla Uyumu: Rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla entegrasyonu tercih edilir.

Sağlık ve Çevre Üzerindeki Etkiler

Sodyum sülfür, hem sağlık hem de çevre üzerinde belirgin etkilere sahip bir kimyasaldır. Bu bölümde, kimyasalın toksisitesi ve çevresel etkileri ele alınacaktır.

Toksisite

Sodyum sülfür, deri ve gözler için oldukça koroziftir. Direkt temas, ciddi yanıklara ve tahrişe neden olabilir. Sodyum sülfürün buharlarını solumak da solunum sistemine zarar verebilir ve akut sağlık sorunlarına yol açabilir. Güvenlik önlemleri, uygun kişisel koruyucu ekipmanların (maske, eldiven, koruyucu gözlük) kullanılmasını içerir.

Çevresel Etkiler

Sodyum sülfür, çevrede yanlış yönetildiğinde ciddi bir tehlike arz edebilir. Sulara karışması durumunda, suda yaşayan canlılar için zehirli olabilir ve ekosistemi olumsuz etkileyebilir. Atık yönetim protokolleri, sodyum sülfürün çevreye zararsız hale getirilmeden önce doğal sulara karışmasını önlemek için büyük önem taşır.

Kimyasal Sınıflandırma

Bu bölüm, sodyum sülfürün kimyasal türlerini ve indirgen (redoks) özelliklerini incelemektedir.

Kimyasal Türleri

Sodyum sülfür (Na2S), sarı renkte, güçlü kokulu ve su içinde çözünebilen kristal bir maddedir. İki temel formu bulunur:

 • Anhidrit (susuz) form: Bu formda sodyum sülfür, su molekülleri içermez ve sabit bir yapıdadır.
 • Hidratlı form: Sodyum sülfür, çeşitli hidrasyon seviyelerine sahip olabilir. Ticari kullanımda sık rastlanan formu, dokuz su molekülü içeren nonahidrat (Na2S·9H2O) formudur.

Sodyum sülfat (Na2SO4), doğada susuz haliyle tenardit minerali olarak ve dekahidrat haliyle mirabilit olarak bulunur. Sodyum sülfit (Na2SO3), tipik olarak sarıdan kırmızıya renklerde bulunan ve güçlü alkali çözeltiler veren başka bir sodyum tuzudur.

Güçlü İndirgenler ve Oksidasyon

Sodyum sülfür, güçlü bir indirgen madde olarak bilinir. İndirgenler, kimyasal reaksiyonlarda başka maddelerin okside olmasını sağlayarak, kendi kendilerini oksitlenmeye uğratırlar. Sodyum sülfür ve sodyum sülfit gibi maddeler, oksijen (O) yetersiz ortamlarda diğer maddeleri redükleyerek kimyasal reaksiyonlarda aktif rol oynarlar. Bu özelliğinden dolayı sodyum sülfür, özellikle kükürt banyolarının hazırlanmasında ve deri endüstrisinde kullanılır. Oksidasyon reaksiyonlarında ise, bu tür indirgen maddeler genellikle okside olurlar ve bu süreçte başka maddeleri indirgerler.

Ticari İşlemler

Sodyum sülfür, geniş bir kullanım alanına sahip olduğundan, ticaret kodları ve piyasa analizleri ticari faaliyetlerin temelini oluşturur. Bu bileşik, özellikle kimya ve metalürji sektörlerinde önem taşır.

Ticaret Kodları ve Standartları

Sodyum sülfürün CAS numarası 1313-82-2‘dir. Bu, sodyum sülfürün global ticaret ve düzenlemelerinde tanımlayıcı bir kimlik etiketi olarak kullanılan kimyasal kimlik belirtecidir. Uluslararası ticarette, sodyum sülfür ve diğer kimyasalların ticareti spesifik ticaret kodları ile gerçekleştirilir. Bu kodlar, kimyasalların taşımacılığı ve düzenlemelerinde standartlara uyum sağlamak amacıyla kullanılır.

Piyasa Analizi

Sodyum sülfür piyasası, seramik, deri işleme ve metal arıtma gibi çeşitli endüstriyel süreçlerdeki kullanımlarından dolayı sürekli bir talep görmektedir. Piyasadaki arz ve talep dinamikleri ticaret hacmini ve fiyatlandırmayı etkileyebilir. Ayrıca, mevcut ve potansiyel uygulama alanlarına bağlı olarak, piyasa için yapılan analizler çeşitli endüstrilere özgü trendleri ve büyüme fırsatlarını içerir.

 • Arz ve Talep: Sodyum sülfür, metalürji ve kimya sektörlerinde sülfürleme süreçlerinde aktif olarak kullanıldığı için stabil bir talebe sahiptir.
 • Fiyatlandırma: Ham madde maliyetleri, üretim süreçleri ve piyasadaki rekabet, sodyum sülfürün fiyatlandırmasını belirleyen faktörler arasındadır.
 • Piyasa Eğilimleri: Teknolojik yenilikler ve çevre düzenlemeleri, sodyum sülfür piyasasındaki eğilimleri şekillendirir ve tedarik zinciri üzerinde etkili olabilir.

Bilimsel ve Teknik Arka Plan

Sodyum sülfür, özellikle enerji depolama ve piller alanında önemli bir bileşiktir. Bu bölüm, sodyum sülfürün moleküler araştırmalarını ve bu alandaki yayınlarla patentleri inceleyecektir.

Moleküler Araştırmalar

Sodyum sülfür (Na2S), enerji depolamada kilit bir bileşik olarak saptanmıştır. Yüksek enerji kapasiteli sodyum sülfür bataryalarının geliştirilmesi, bilim adamlarını bu konuda derinlemesine araştırmaya yönlendirmiştir. Yapılan araştırmalar, Na2S’in PubChem veritabanında kimyasal kimliği ile kayıtlı olduğunu göstermektedir.

 • Kimyasal Kimlik:
  • PubChem Kimyasal Kimliği: 2014
  • Moleküler Formül: Na2S
  • Fiziksel durum: Katı

Bu bileşiğin elektrokimyasal özellikleri üzerine yapılan bilimsel çalışmalar, özellikle sıcaklık ve elektrolit kompozisyonunun pil performansı üzerindeki etkilerine odaklanmaktadır. Sydney Üniversitesi, Na2S bataryalarının lityum iyon pillere alternatif olarak geliştirilmesinde ve enerji depolama maliyetlerinin düşürülmesinde öncülük etmektedir.

Yayınlar ve Patentler

Son yıllarda sodyum sülfür alanında birçok yayın ve patent kayda geçmiştir. Bunların çoğu, enerji depolama sistemlerindeki yeniliklere ve sodyum sülfür bataryalarının etkinliğinin artırılmasına odaklanmaktadır.

 • Örnek Patent Bilgileri:
  • Başlık: Yeni Pil Teknolojisi Sayesinde Depolama Maliyetleri Düşecek
  • Anahtar Noktalar:
   • Enerji kapasitesi lityum bataryalara yakın
   • Deniz suyundan sodyum elde edilerek maliyet düşüşü sağlanıyor

2014 yılı ve sonrasında, Türkiye’de ve dünya genelinde sodyum sülfürün kimyasal özellikleri ve batarya teknolojilerindeki kullanımı üzerine birçok araştırma gerçekleştirildi ve ilgili makaleler yayımlandı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından desteklenen bir proje, sodyum sülfür pillerini elektrokimyasal akış kapasitörleriyle tümleştirmeyi amaçlamaktadır, bu da gelecekteki enerji depolama çözümleri açısından umut vaat etmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Bu bölüm, sodyum sülfürle ilgili sıkça sorulan sorulara ayrıntılı yanıtlar içermektedir.

Sodyum sülfür formülü nedir ve nasıl elde edilir?

Sodyum sülfürün kimyasal formülü Na2S’tir. Genellikle sodyum tuzlarıyla hidrojen sülfür gazının tepkimesi yoluyla komersiyel olarak üretilir.

Sodyum sülfür ve sodyum sülfit arasındaki farklar nelerdir?

Sodyum sülfür (Na2S) ve sodyum sülfit (Na2SO3) hem kimyasal formüllerinde hem de özelliklerinde farklılık gösterir. Sodyum sülfür güçlü bir indirgen olup sarı renkteyken, sodyum sülfit bir oksitleyici maddedir ve renksizdir.

Sodyum sülfatın kullanım alanları ve diğer adları nelerdir?

Sodyum sülfatın formülü Na2SO4’tür ve susuz halde “tenardit” adıyla bilinir. Cam üretimi, deterjanlar ve kağıt endüstrisi gibi çeşitli sektörlerde kullanılır.

Bakır(II) sülfür ile sodyum sülfür arasında nasıl bir ilişki vardır?

Bakır(II) sülfür (CuS) ve sodyum sülfür (Na2S) kimyasal olarak birbirleriyle tepkimeye girerek çözelti içinde farklı bakır sülfür türlerini oluşturabilir.

Sülfürik asit ve sodyum sülfürün reaksiyonundan ne tür bileşikler oluşur?

Sülfürik asit (H2SO4) ve sodyum sülfür (Na2S) birbiriyle reaksiyona girdiğinde, sodyum sülfat (Na2SO4) ve hidrojen sülfür (H2S) gazı oluşur.

Sodyum sülfatın insan sağlığı üzerindeki potansiyel tehlikeleri nelerdir?

Sodyum sülfat, cilde ve gözlere temas ettiğinde tahrişe yol açabilir. Uygunsuz bir şekilde solunması halinde solunum yollarında sorunlara neden olabilir.

Sodyum Sülfürün Diğer İsimleri:

 • Zırnık
 • Sodium sulfide (Na2S)
 • Sodium monosulfide
 • Sodium sulphide
 • Disodium sulfide
 • Sodium sulfide
 • Disodium monosulfide
 • Disodium sulfide (Na2S)
 • NSC 41874