Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sodyum Sülfit

Sodyum Sülfit Satış ve Tedariki

Sodyum Sülfit satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

7757-83-7

Sodyum Sülfit Kullanımı ve Güvenlik Önlemleri

Sodyum sülfit, sülfürik asidin sodyum tuzu olan inorganik bir bileşiktir. Beyaz renkte ve kokusuz bir katı olarak bulunur ve formülü Na2SO3’tür. Su içinde çözünürlük gösteren bu madde, endüstriyel süreçlerde ve gıda sektöründe yaygın kullanıma sahiptir. Özellikle gıda endüstrisinde koruyucu ve antioksidan madde olarak tercih edilen sodyum sülfit, suda alkali çözeltiler oluşturur. Havayla temas halinde ise hızla sodyum sülfat (Na2SO4) haline dönüşebilir ve bu özelliği ile değişik kimyasal süreçlerde etkin bir rol oynamaktadır.

Endüstriyel alanda özellikle kağıt ve selüloz üretiminde, suyun arıtılması ve fotoğrafçılık işlemlerinde sıklıkla kullanılır. Gıda sektöründe ise genellikle E221 kodu ile anılan bu kimyasal, bazı gıda maddelerinin raf ömrünü uzatmak ve renk değişimlerini önlemek amacıyla katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte, yüksek miktarlarda alınması sağlık sorunlarına yol açabileceğinden, kullanımı gıda güvenliği standartları çerçevesinde düzenlenmektedir.

Gıda dışında sodyum sülfit, oksijen tüketen bileşenlerle reaksiyona girerek dezenfektan olarak da işlev görür. Şarap üretiminde de kullanılan maddenin bir diğer alanı ise su arıtma tesisleridir. Burada oksijeni gidererek metal iyonlarının çökeltme işlemlerinde etkinliğini artırır ve böylece endüstriyel süreçlerdeki suyun yeniden kullanımını kolaylaştırır. Sodyum sülfitin kullanımı, uygun dozaj ve kontrollerle gerçekleştirildiğinde, hem endüstriyel uygulamalar hem de tüketici ürünlerinin güvenliği açısından önemli bir yere sahiptir.

Sodyum Sülfitın Kimyasal Bileşimi

Sodyum sülfit, belirli ve özgün kimyasal özelliklere sahip endüstriyel ve laboratuvar uygulamalarında yaygın olarak kullanılan bir bileşiktir.

Kimyasal Formül

Sodyum sülfatın kimyasal formülü Na2SO4’tür. Bileşik iki sodyum katyonu (Na+) ve bir sülfat anyonu (SO4^2−) içerir. Bu iyonların sabit oranı, sodyum sülfatın tanımlı kimyasal yapı ve özelliklerini belirler.

Molar Kütlesi

Sodyum sülfatın molar kütlesi yaklaşık 142,04 g/mol’dür. Bu değer, rasyonel oranlardaki atom ağırlıklarının toplanmasıyla hesaplanır ve sodyum sülfatın moleküler özelliklerini anlamada önemli bir faktördür.

Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

Sodyum sülfit (Na2SO3), belirgin kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip anorganik bir bileşiktir. Bu bileşik, hem endüstriyel süreçlerde hem de kimya laboratuvarlarında yaygın olarak kullanılır.

Fiziksel Durumu

Sodyum sülfit, normal şartlar altında beyaz, kokusuz, kristal bir toz formunda bulunur. Anhidrit formu, su molekülü içermez ve ortofobik veya altıgen yapıya sahip olabilirken, su içeren formları (örneğin, heptahidrat) farklı kristal yapılar gösterebilir.

Erime Noktası

Anhidrit sodyum sülfitin erime noktası yaklaşık 500°C (932°F) civarındadır. Su içeren formlarında bu değer değişiklik gösterebilir.

Kaynama Noktası

Sodyum sülfitin kaynama noktası anhidrit form için doğrudan belirlenmemiştir, çünkü madde kaynama noktasına ulaşmadan önce çözünür veya ayrışır.

Suda Çözünürlük

Sodyum sülfit, suda kolayca çözünür ve güçlü alkali çözeltiler oluşturabilir. Bu çözeltinin pH değeri yaklaşık 9 civarındadır. Havaya maruz kaldığında, sodyum sülfitin sulu çözeltileri zamanla sodyum sülfata oksijenlenerek dönüşebilir.

Yoğunluk açısından, sodyum sülfitin anhidrit formunun yoğunluğu 2.633 g/cm³’tür ve suda batma eğilimi gösterirken çözünürlüğü yavaştır.

Sodyum Sülfatın Kullanım Alanları

Sodyum sülfit, özellikle kağıt ve tekstil sanayilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır ve her bir endüstrinin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş rol oynamaktadır.

Kağıt Endüstrisi

Kağıt endüstrisinde sodyum sülfit, hamur üretimi sırasında ligninin ayıklanmasında kritik bir rol oynar. Bu süreç, daha temiz ve daha kaliteli kağıt malzemenin üretimini sağlayarak kağıdın beyazlığını ve bütünlüğünü artırır. Sodyum sülfit ayrıca, özellikle atık su arıtma sistemlerinde, hamur ve kağıt sektöründe oluşan çevresel etkileri azaltmak için su arıtma süreçlerinde de etkili bir bileşendir.

Tekstil Endüstrisi

Tekstil sektöründe sodyum sülfit, boyama işlemleri sırasında kumaşa renklerin eşit dağılımını sağlayarak tekstil ürünlerinin kalitesini iyileştirir. Tekstil boyamanın yanı sıra, sodyum sülfit ayrıca kumaşın işlenmesi ve baskı proseslerinde de kullanılır böylece kumaşa uygulanan renklerin canlılığı ve dayanıklılığı artırılır.

Koruyucu Olarak Kullanımı

Sodyum sülfit, gıda koruyucu olarak yaygın bir şekilde kullanım bulmaktadır ve özellikle kuru meyveler ile et ürünlerinde küf ve bakteri oluşumunu engelleyerek raf ömrünü uzatır.

Gıda Koruyucusu

Gıda sektöründe, sodyum sülfit “E221” olarak kodlanmış bir katkı maddesidir. Gıda koruyucu olarak kullanımının başlıca amacı, gıdaların renklerini korumak ve mikroorganizma kaynaklı bozulmaları önlemektir. Şarap üretiminde, özellikle fermantasyonu başlatmadan önce şarap mayalarını korumak adına kullanılan campden tabletlerinin ana maddesi sodyum metabisülfit ‘E223’ olarak listelenmektedir. Bu kullanım, şarabın oksidasyonunu önlemeye ve istenmeyen bakterilerin büyümesini engellemeye yardımcı olur.

 • Et Ürünleri: Sodyum sülfit et ürünlerinde, özellikle işlenmiş etlerde oksidasyonu önleyici ve rengi koruyucu bir katkı maddesi olarak yer alır.
 • Şaraplar: Şarap yapım sürecinde antioksidan ve antibakteriyel özellikleri nedeniyle tercih edilir.

Kuru Meyveler

Kuru meyve üretiminde sodyum sülfit, meyvenin rengini koruyarak daha çekici bir görünüm sağlar ve bu ürünlerin dayanıklılığını artırır. Meyvelerin doğal şeker içeriğiyle reaksiyona girerek fermantasyonu önler ve böylece ürünlerin uzun süre taze kalmasına olanak tanır.

 • Kuru Kayısı, Üzüm ve Erik: Bu meyvelerde genellikle renk ve tazeliklerini muhafaza etmek için kullanılır.
 • Güvenlik Standartları: Gıdalarda kullanım miktarları, sağlık kuruluşları tarafından belirlenen güvenlik standartlarına uygun olarak düzenlenmektedir.

Sodyum Sülfatın Reaksiyonları

Sodyum sülfat, özellikle kimyasal reaksiyonlarda oksidasyon-reduksiyon ve protonasyon gibi önemli işlemlerle etkileşime girer. Bu reaksiyonlar, endüstriyel süreçlerde ve laboratuvar ortamlarında sodyum sülfatın işlevselliğini belirler.

Oksidasyon-Redüksiyon

Sodyum sülfat, oksidasyon-reduksiyon (redoks) reaksiyonları kapsamında bir oksidan veya bir indirgeyici madde rolü oynayabilir. Özellikle sülfür dioksit üretimi sırasında, sodyum sülfatın indirgenmiş formu olan sodyum süfit, oksijen varlığında okside edilerek sodyum sülfat oluşturur. Sodyum süfit, güçlü bir indirgeyici agent olarak hizmet eder ve bu süreç, sodyum sülfatın sentezlenmesine bir örnek teşkil eder.

Sülfonasyon tepkimelerinde, organik bileşiklerin sülfonik asit türevlerini üretmek için kullanılırlar. Bu reaksiyonlar, sodyum sülfatın çeşitli endüstriyel uygulamalarındaki önemini arttırır.

Protonasyon

Sodyum sülfatın protonasyon reaksiyonları, asit-baz etkileşimleri çerçevesinde gerçekleşir. Bir proton (H+) kaynağı olan hidroklorik asit gibi bir asidin varlığında, sodyum sülfat proton alabilir ve sodyum bisülfat oluşumuna yol açabilir. Bu tepkime sodyum sülfatın acidik ortamlardaki davranışının bir göstergesidir.

Sodyum sülfat, genellikle katalitik özellik gösteren ve hidrojen peroksit varlığında daha reaktif hale gelen maddelerle etkileşir. Hidrojen peroksit ile tepkimeye girdiğinde, oksitleyici özelliklerini ortaya koyan çeşitli reaksiyonlar meydana gelir. Bu reaksiyonlar sodyum sülfatın birçok kimyasal süreçteki rolünü gözler önüne serer.

Sağlık ve Güvenlik

Sodyum sülfitle ilgili sağlık ve güvenlik konuları, olası alerjik tepkiler ve maddenin yönetiminde ulusal güvenlik standartlarına odaklanır.

Alerjik Tepkimeler

Sodyum sülfite karşı alerjik tepkiler nadir ancak ciddi olabilir. Bazı insanlarda astım krizleri, alerjik reaksiyonlar ya da gastrik rahatsızlıklar gibi sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu tür tepkiler, deri döküntüsü, nefes almada zorluk veya sindirim sistemi problemleri gibi belirtiler sunabilir. Bu reaksiyonlar genellikle kişinin maddenin varlığına karşı duyarlılığına bağlı olarak gelişir ve tüketicinin eklenen sülfite karşı belirli bir hassasiyeti varsa, sodyum sülfite alternatif olarak askorbik asit, kalsiyum sülfat gibi maddeler önerilebilir.

NFPA 704 Standartları

NFPA 704, sodyum sülfitle ilgili belirli tehlike düzeylerini ifade eden renk kodlu bir etiketleme sistemi sunar.

0123
Sağlık (mavi)1
Yangın (kırmızı)0
Reaktivite (sarı)0

NFPA 704’e göre sodyum sülfidin sağlık için tehlike derecesi ‘1’ olarak değerlendirilir ki bu da maruz kalındığında sadece hafif bir sağlık riski oluşturabileceği anlamına gelir. Yangın ve reaktivite tehlikesi olarak sınıflandırılmış ‘0’ derece, sodyum sülfidin nemli ortamlarda veya suyla temas ettiğinde gösterdiği reaksiyonlar göz önünde bulundurulduğunda, maddenin normal koşullar altında dengeli olduğunu ve ani reaksiyon verme veya yanıcı olma olasılığının düşük olduğunu gösterir. Ancak, sodyum sülfidin 150°C‘nin üzerindeki ısıya maruz kalması durumunda bozunarak zehirli gazlar açığa çıkabileceği bilinmelidir. Bu malzemenin güvenli bir şekilde kullanılması için doğru depolama ve işleme yönergelerine uyulması önemlidir.

Çevresel Etkiler ve İşlemler

Sodyum sülfitin çevresel etkileri, özellikle oluşabilecek kükürt dioksit ve sulfit anyonunun çeşitli çevresel süreçlerdeki rolleri açısından önem taşımaktadır.

Kükürt Dioksit

Sodyum sülfit, atmosfere kükürt dioksit (SO2) emisyonuna neden olabilir. Bu gaz, sodyum sülfitin oksitlenmesiyle ortaya çıkar ve çevre üzerinde çeşitli etkilere sahiptir. Kükürt dioksit, atmosferde sülfürik asit gibi asit yağmurlarının oluşumuna katkıda bulunabilir ve bu da su kaynaklarının ve toprakların asidifikasyonuna yol açar. Ayrıca, nefes almayı zorlaştıran ve insan sağlığına zarar veren bir hava kirliliği faktörüdür.

Sulfit İyonu

Sodyum sülfitin içerdiği sulfit anyonu (SO3^2^-), çevrede sulfit ile karşılaşan canlılar için toksik olabilir. Bu iyon, sucul ekosistemlerdeki mikroorganizmaların ve bitkilerin büyüme ve gelişimini olumsuz etkileyebilir. Diğer yandan, sulfit iyonları endüstriyel ve arıtma işlemlerinde oksijen tutucu olarak kullanıldığında, sulfitlerin sudan çıkarılması ve atılmasında dikkatli davranılması gerekmektedir. Sulfit iyonları, su çözeltilerinde bulunurken kısmen sülfüroz asit (H2SO3) oluşturabilir ve bu asidik özellikteki çözeltiler metallerin korozyonuna neden olabilir.

Endüstriyel Süreçlerdeki Rolü

Sodyum sülfat, endüstriyel süreçlerde çeşitli roller üstlenir ve özellikle kağıt hamuru üretimi ve su arıtımında önemli işlevlere sahiptir.

Beyazlatma Ajanı

Sodyum sülfat, kağıt ve tekstil endüstrisinde yaygın olarak kullanılan etkili bir beyazlatma ajanıdır. Bu madde, organik maddelerin rengini azaltarak ya da ortadan kaldırarak katkı maddeleri ile birleştiği süreçlerde kullanılır. Kağıt hamuru endüstrisinde, kağıdın beyazlık düzeyini artırmak için pulpanın rengini geliştiren bir maddedir.

Oksijen Tutucu Ajan

Sodyum sülfat aynı zamanda büyük boru sistemleri ve su kazanları gibi yerlerde oksijenin neden olduğu korozyonu engellemek için kullanılan bir oksijen tutucu ajandır. Sodyum bisülfit bu rolde özellikle etkilidir, çünkü çözünmüş oksijen ile reaksiyona girerek oksidatif korozyon riskini azaltır.

Klor Alma Ajanı

Su arıtma süreçlerinde, sodyum sülfat klor alıcı özelliklere sahip olan ve özellikle yüzme havuzu ve içme suyu arıtma sistemlerinde kullanılan bir kimyasaldır. Klorun sudan uzaklaştırılmasını sağlayarak suyun arıtılmasına katkı sağlar ve klorun neden olduğu olası yan etkilerin önüne geçer.

Sodyum Sülfat Ürünleri

Sodyum sülfat, endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılan ve çeşitli formlarda üretilen bir kimyasaldır.

Heptahidrat Formu

Sodyum sülfatın heptahidrat formu, formülü Na2SO4·7H2O olan bir bileşiktir. Bu form, su moleküllerini içerir ve genellikle laboratuvarlarda ve bazı endüstriyel işlemlerde kullanılır. Heptahidrat formdaki sodyum sülfatın yoğunluğu yaklaşık 1.461 g/cm³’dür ve suda kolayca çözünerek kullanımı pratiktir.

Anhidrit Formu

Anhidrit sodyum sülfat, su molekülü içermeyen ve formülü Na2SO4 olarak ifade edilen formdur. Anhidrit formda sodyum sülfatın yoğunluğu yaklaşık 2.633 g/cm³’dür. Özellikle deterjan sanayisinde ve kâğıt üretiminde ağartma işlemi sırasında tercih edilir. Ayrıca, laboratuvar ortamlarında analitik çalışmalar için de kullanılmaktadır.

Potansiyel Riskler ve Önlemler

Sodyum sülfatın potansiyel riskleri, sağlık üzerindeki zararları ve çeşitli güvenlik önlemleri özen gerektirir. Sülfür aniyonlarına maruz kalma, özellikle astım hastaları için belirli sağlık tehlikelerini beraberinde getirebilir.

Sağlık Tehlikeleri:

 • Sodyum sülfatın toz formu solunum yoluyla kolayca vücuda girebilir.
 • Astımlı bireylerde, sülfür aniyonları solunum yollarını daraltabilir, solunum zorluğuna ve hatta anafilaktik şoka neden olabilir.
 • Sodyum sülfat cilde veya gözlere temas ettiğinde tahrişe yol açabilir.

Önlemler:

 • Koruyucu Ekipman: İşçilerin uygun kişisel koruyucu ekipman (maske, eldiven, gözlük vb.) kullanmaları gerekmektedir.
 • Havalandırma: Etkilenen alanlarda iyi bir havalandırma sistemi olmalıdır.

Acil Durum Prosedürleri:

 • Ciltle Temas: Hemen bol su ve sabunla yıkayın.
 • Solunum Güçlüğü: Birey temiz havaya çıkarılmalı ve gerekirse tıbbi yardım alınmalıdır.

Kısacası, sodyum sülfatla çalışılırken gözlem, yetkin risk yönetimi pratikleri ve kişisel korunma önlemleri hayati önem taşır. Bu yöntemler, sodyum sülfatın olası tehlikelerine karşı koruma sağlamaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

Sodyum sülfitle ilgili en yaygın sorular ve yanıtları bu bölümde toplanmıştır.

Sodyum sülfitin kullanım alanları nelerdir?

Sodyum sülfat, özellikle hazır gıda ve ilaç sanayisinde koruyucu olarak kullanılır. Renk ve kıvamı korumanın yanı sıra gıdaların raf ömrünü uzatmak ve bozulmayı önlemek amacıyla da tercih edilmektedir.

Sodyum sülfitin zararları konusunda bilgi verebilir misiniz?

Sodyum sülfat, yüksek dozlarda alındığında vücut için zararlı olabilir. Solunum güçlüğü, alerjik reaksiyonlar ve sindirim sistemi rahatsızlıkları gibi sağlık sorunlarına neden olabileceği bilinmektedir.

Sodyum sülfit ile sodyum bisülfit arasındaki temel farklar nelerdir?

Sodyum sülfat (Na2SO3) ve sodyum bisülfit (NaHSO3) farklı kimyasal yapıya sahip iki maddedir. Sodyum bisülfit, asidik özellik gösterirken, sodyum sülfat daha çok nötr bir bileşiktir.

Sülfit iyonunun özellikleri nelerdir?

Sülfit iyonu (SO3^2−), güçlü bir indirgeyici özellik taşır. Suda çözünme eğilimi gösterir ve sulfit tuzları oluşturarak çeşitli kimyasal reaksiyonlarda yer alabilir.

Sodyum sülfit formülü nedir ve bu bileşiğin kimyasal özellikleri nelerdir?

Sodyum sülfitin kimyasal formülü Na2SO3’dür. Beyaz renkli ve kristal bir yapıya sahip olan bu kimyasal, suda kolayca çözünür ve indirgeyici özelliklere sahiptir.

Sodyum sülfitin MSDS bilgileri hangi güvenlik önlemlerini içermektedir?

Sodyum sülfatın Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS), kimyasalın güvenli kullanımı için bir dizi önlem sunmaktadır. Zehirli gazlar açığa çıkabileceğinden, ısıdan ve yanıcı maddelerden uzak tutulmasını ve uygun bir şekilde depolanmasını tavsiye etmektedir.

Sodyum Sülfitin Diğer İsimleri:

 • Sulfurous acid, sodium salt (1:2)
 • Sulfurous acid, disodium salt
 • Anhydrous sodium sulfite
 • Disodium sulfite
 • Sodium sulfite (Na2SO3)
 • Sodium sulfite anhydrous
 • Sodium sulfite
 • Disodium sulfite (Na2SO3)
 • S-WAT
 • E 221