Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sodyum Hidrosülfit

Sodyum Hidrosülfit Satış ve Tedariki

Sodyum Hidrosülfit satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

16721-80-5

Sodyum Hidrosülfit: Endüstrideki Kullanım Alanları ve Önemi

Sodyum hidrosülfit, bilimsel adıyla sodyum ditionit ve moleküler formülüyle Na2S2O4, çeşitli endüstriyel süreçlerde önemli bir rol üstlenen bir kimyasaldır. Beyaz, akışkan ve kuru bir görünüme sahip olan bu inorganik tuzun, CAS Numarası 7775-14-6’dır. Sodyum hidrosülfit, özellikle tekstil sektöründe, boyanmış kumaş ve elyaflardaki fazla boyayı uzaklaştırarak daha temiz bir son işlem sağlayabilmesi için tercih edilen bir maddedir.

Bu kimyasalın kullanıldığı alanlar oldukça çeşitlidir; sadece tekstil endüstrisi ile sınırlı kalmayan kullanımı, ağartma ve redüktif boya sökücü olarak kâğıt ve kağıt hamuru endüstrisi gibi diğer sektörlerde de görülür. Ayrıca, şeker, sabun, yağlar ve odun hamurunun ağartılmasında etkin bir şekilde kullanılır ve sentetik kauçuk üretiminde kimyasal reaktif ve oksijen tutucu olarak fayda sağlar. Sodyum hidrosülfitin fiziksel özellikleri de uygulama alanlarının anlaşılmasında önemlidir; alkolde az çözünürken su ile yüksek çözünürlük göstermesi ve griye yakın kristal toz formunda bulunması bu maddenin özgün karakterini yansıtır.

Her ne kadar faydalı işlevlere sahip olsa da, sodyum hidrosülfitin saklanması ve kullanılması sırasında dikkatli olunması gereklidir. Yanıcı olmamakla birlikte, ayrışabileceği ve belirli koşullar altında tehlikeli olabileceği unutulmamalıdır. Güvenlik bilgi formları ve koruyucu önlemler, bu kimyasalla çalışan kişiler için hayati öneme sahiptir.

Kimyasal Tanımı ve Sınıflandırması

Sodyum ditionit, bilimsel olarak sodyum hidrosülfit olarak da bilinir, birçok endüstriyel süreçte kullanılan bir kimyasal bileşiktir. Kimyasal formülü Na2S2O4 olan bu beyaz, kristalimsi katı, madencilikten tekstil boyamacılığına kadar çeşitli uygulamalarda görülür.

Sodyum ditionit’in molar kütlesi 174,10 g/mol’dür.

Kimyasal bileşik için tanımlayıcı bilgiler aşağıdaki gibidir:

 • CAS Numarası: 7775-14-6
 • EC Numarası: 231-890-0

Bu bileşik, stabil olmayan bir karaktere sahiptir; hava ve nemle karşılaştığında, sodyum ditionit kendiliğinden ısınabilir, bu da depolama ve kullanım sırasında dikkatli olunması gerektiğini gösterir. Sağlam bir anlayış ve doğru uygulama ile sodyum ditionit, etkili bir şekilde kullanılabilir ve birçok sektör için değerli bir kimyasal haline gelebilir.

Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

Sodyum hidrosülfit, endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılan kimyasal bir maddedir. Özellikle indirgeyici özellikleri ile dikkat çeker ve bu özellikleri onun fiziksel ve kimyasal özelliklerini belirler.

Yapısal Formül ve Moleküler Ağırlık

Sodyum hidrosülfitin moleküler formülü Na2S2O4’tür ve moleküler ağırlığı 174.10 g/mol’dür.

İnChI ve Diğer Kimyasal Tanımlayıcılar

InChI (Uluslararası Kimyasal Tanımlayıcı): Sodyum hidrosülfit için InChI kodu, moleküler yapısını ve stereo kimyasını kodlamak için kullanılan bir tanımlayıcıdır.

Fiziksel Görünüm ve Çözünürlük

Beyaz ila açık sarı renkli, kristalimsi katı formunda bir maddedir. Su içinde kolayca çözünme özelliğine sahiptir.

pH Değerleri ve Hidroliz Reaksiyonları

Sulandırıldığında asidik koşullarda hidrojen sülfit (HSO3-) ve tiyosülfat (S2O3^2-) gibi ürünlere dönüşebilen, güçlü indirgeyici özelliklere sahip bir bileşiktir. Sodyum hidrosülfitin pH değeri, çözeltinin asidikliğini veya bazikliğini belirten önemli bir faktördür. Hidroliz reaksiyonları sırasında pH değeri düşer ve ürünler daha asidik ortamlar oluşturabilir.

Kullanım Alanları

Sodyum hidrosülfit, yani diğer adıyla sodyum ditionit, endüstriyel süreçlerde yaygın olarak önemli bir role sahiptir. Bu kimyasal, özellikle kumaş ve kağıt endüstrisinden biyoloji laboratuvarlarına ve ağır metal giderimine kadar bir dizi alanda kullanılmaktadır.

Kumaş ve Kağıt Endüstrisi

 • Vat Boyalar ve Kükürt Boyalar: Sodyum hidrosülfit, kumaş boyama işlemlerinde vat boyaları ve kükürt boyaları ile tepkimeye girerek bu boyaların liflere tutunmasını sağlar. Özellikle pamuklu kumaşlarda renklerin canlı ve kalıcı olmasında etkilidir.
 • Kağıt Beyazlatma: Kağıt endüstrisinde, liflerin ağartılması ve beyazlatılmasında sodyum hidrosülfit kullanılır. Yüksek beyazlık seviyelerinin elde edilmesi için selüloz bazlı lifler bu kimyasal ile muamele edilir.

Kimya ve Biyoloji Laboratuvarları

 • İndirgeyici Madde: Sodyum hidrosülfit, indirgeyici özellikleri ile laboratuvarlarda çeşitli kimyasal reaksiyonlarda araştırmacılar tarafından kullanılır. Organik ve inorganik bileşiklerde istenen reaksiyonların gerçekleşmesini sağlar.
 • Ağır Metal Çökertme: Biyolojik örneklerde ve çözeltilerde bulunan istenmeyen ağır metal ve katyon izlerinin çökertilmesinde kullanılır.

Ağır Metal Giderimi

 • Kökeltme Ajanı: Sodyum hidrosülfit, su arıtımında ağır metallerin gideriminde etkili bir kökeltme ajanı olarak işlev görür.
 • Metal Komplekslerinin Kırılması: Yapı içindeki metal iyonlarını chelating ajanı olarak bağlayarak, suyu kirleten ağır metallerden arındırmak için kullanılır.

Sodyum hidrosülfit bu kullanım alanlarında etkin ve güvenilir bir çözüm sunarak, pek çok endüstride temel bir malzeme olarak kabul edilmektedir.

Emniyet Bilgileri

Sodyum hidrosülfit, endüstriyel kullanımda yaygın fakat tehlikeli maddelerden biridir. Güvenlikle ilgili temel bilgiler sağlamak amacıyla, maddenin potansiyel tehlikelerine ve bu zararları önlemek için alınması gereken önlemlere dikkatlice uyulmalıdır.

Tehlike Sembolleri ve Uyarılar

 • Zararlılık Kategorisi: Sodyum hidrosülfit; cilt hassasiyetine, ciddi göz hasarına yol açabilir ve solunum yollarını tahriş edebilir.
 • Piktogramlar:
  • Üst üste çarpı: Sağlık için zararlı
  • Alev: Yanıcı madde
  • Test tüpü ve el: Deri hasarı/alerji
  • Göz: Ciddi göz hasarı

Önleyici Güvenlik Açıklamaları

 • Güvenlik Önlemleri:
  • Koruyucu eldiven, gözlük ve solunum maskesi kullanılmalıdır.
  • Yeterli hava akışını sağlayacak şekilde çalışılmalıdır.
  • Yanıcı malzemelerden uzak tutulmalı ve doğrudan güneş ışığından korunmalıdır.

Önleyici Açıklamalar:

 • P280: Kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır.
 • P271: Yalnızca açık havada veya iyi havalandırılmış bir yerde kullanılmalıdır.
 • P273: Çevreye bırakılmasından kaçınılmalıdır.

Maruz Kalma Durumlarında Öneriler

Cilt ile Temas:

 • Derhal kirlenen elbiseleri çıkarmak ve cildi bol su ile yıkamak.

Göz ile Temas:

 • Gözleri hemen bol su ile en az 15 dakika yıkamak ve doktora danışmak.

Solunum Problemleri:

 • Kişi temiz havaya çıkarılmalı ve sıkıntı devam ederse bir doktora başvurulmalıdır.

Yutma Durumu:

 • Kusturmayı teşvik etmek yerine, derhal tıbbi yardım alınmalı ve ürün etiketi gösterilmelidir.

Karışabilirlik ve Tepkimeler

Sodyum hidrosülfit, bilinen diğer adıyla sodyum ditionit, su ile kolaylıkla karışabilen beyaz kristal bir maddedir. Bu madde, özellikle ileri düzey kimyasal tepkimelerde redüktör olarak kullanılır. Nemle temas ettiğinde kararsızlaşır ve çeşitli maddelere ayrışabilir.

Su ile Tepkimeleri:

 • Sodyum hidrosülfit su içerisinde çözünerek hidrojen sülfite (HSO₃⁻), sülfite (SO₃²⁻) ve hidrojen sülfata (HSO₄⁻) dönüşebilir.
 • Suyun varlığında, asidik ortamlarda bozunma hızı artar.

Kimyasal Maddelerle Reaksiyonları:

 • Sodyum hidrosülfit, aldehitlerle tepkimeye girerek redoks reaksiyonları katalize edebilir.

Özgül Kimyasallar ile Karışabilirliği:

 • Sodyum Hidroksit: Sodyum hidrosülfit, sodyum hidroksit ile karıştırıldığında tepkimeye girer. Bu karışım, oda sıcaklığında çözelti halinde kararlıdır.
 • Sodyum Sülfid: Sodyum sülfür ile karışabilir fakat karışımın reaksiyon mekanizması ve son ürünleri detaylandırılmamıştır.

Güvenlik Notları:

 • Sodyum hidrosülfit, oksijen ile kolaylıkla tepkimeye girerek ısınma meydana getirebilir. Bu durum yangın riski oluşturabilir.
 • Maddeler arası etkileşimler sırasında ortama özel dikkat gerekmektedir.

Genel itibarıyla, sodyum hidrosülfit aktif bir redüktan olarak, çeşitli kimyasal maddelerle etkileşime girer ve bu etkileşimler endüstriyel proseslerde önem arz eder. Karışım ve tepkimeler sırasında madde güvenliği için kararlılık ve reaktivite bilgileri dikkate alınmalıdır.

Üretim ve Reaksiyon Mekanizması

Sodyum hidrosülfit, ya da sodyum ditionit olarak da bilinen, Na2S2O4 kimyasal formüle sahip bir indirgeyici ajanın üretimi, spesifik kimyasal reaksiyonlar yoluyla gerçekleştirilir. Reaksiyon süreci başlıca dört ana maddenin kimyasal etkileşimi ile tanımlanır: Çinko tozu (Zn), soda külü (Na2CO3), kükürt dioksit (SO2) ve sodyum klorür (NaCl). Bu maddelerin arasındaki etkileşim, sodyum hidrosülfitin üretilmesini sağlayan kimyasal reaksiyonları tetikler.

Reaksiyon aşamaları şu şekilde sıralanabilir:

 1. Çinko tozu ve sülfür dioksit reaksiyona girer.
 2. Oluşan ara ürünler soda külü ve sodyum klorür ile reaksiyona girerek sodyum hidrosülfiti üretir.

Bu reaksiyon mekanizmasının temelinde, ditionit iyonunun güçlü indirgenme özellikleri yatar. Sodyum hidrosülfit, birçok endüstriyel süreçte oksijen ile tepkime yeteneği sayesinde, özellikle koku giderme, ağartma ve boyama işlemlerinde kullanılır. Ditionit iyonu, karbonil ve alkol gruplarını indirgeyebilir, böylece çeşitli maddelerin renklerinin giderilmesinde etkindir.

Kullanım alanları itibariyle:

 • Tekstil sektöründe aşırı boyanın elyaftan arındırılmasında,
 • Kağıt hamuru ve kağıt endüstrisinde beyazlatma ve renk stabilizasyonu için,
 • Kimyasal süreçlerde çeşitli maddelerin redüksiyonunda yer alır.

Ürünün depolama ve kullanımı sırasında, dikkatli bir şekilde hareket etmek önemlidir. Sıcak su ve asit çözeltileriyle karşılaştığında ayrışabilir ve sülfür kokusu taşıyabilir.

Endüstriyel Uygulamalar

Sodyum hidrosülfit, yani sodyum ditiyonit (Na2S2O4), çeşitli endüstriyel faaliyetlerde önemli bir role sahiptir. Bu kimyasal bileşik, özellikle indirgeyici madde olarak kullanılır.

Bu bileşik, tekstil endüstrisinde boyama işlemleri sırasında son derece faydalıdır. Tekstilin boyanması ve sonrasında üzerinde kalan fazla boyaya redüktif işlem uygulayarak arıtılması süreçlerinde sodyum hidrosülfit etkin bir şekilde kullanılır.

Metalurji alanında da sodyum hidrosülfit, demir (Fe), alüminyum (Al) ve bakır (Cu) gibi metal iyonlarının indirgenmesinde kullanılır. Metal ekstraksiyonu ve geri dönüşüm süreçleri bu kimyasal maddenin katkısı ile daha verimli hale gelir.

Aşağıdaki tabloda, sodyum hidrosülfitin endüstriyel kullanım alanlarının bir kısmı gösterilmektedir:

EndüstriUygulama
TekstilBoyama işlemleri, boyar maddelerin arıtılması
MetalurjiMetal iyonlarının indirgenmesi
FotoğrafçılıkGeliştirme işlemleri
GıdaŞeker ve nişasta ağartma

Çeşitli kimyasal süreçlerde oksijen tutucu olarak da tercih edilir. Sodyum hidrosülfitin bu özelliği, onu gıda endüstrisinde şeker ve nişasta üretiminde ağartma işlemi için ideal kılar. Aynı zamanda sabun ve yağların ağartılmasında da önemli rol oynar.

Bu bileşik, kimi zaman laboratuvar ortamında da farklı kimyasal reaksiyonların gerçekleşmesi için gerekli koşulları sağlayacak şekilde kullanılır. Kimyasal analizlerde ve çeşitli sentez işlemlerinde indirgeyici madde olarak yer alması, bu alandaki uygulamalarının genişliğini göstermektedir.

Sağlık ve Güvenlik Önlemleri

Sodyum hidrosülfit (Na2S2O4), güçlü bir indirgeyici ajan olarak çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılır. CAS numarası 7775-14-6 olan bu kimyasal maddenin manipülasyonu ve depolanması sırasında uygun sağlık ve güvenlik önlemlerinin alınması büyük önem taşır.

Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE):

 • Göz Koruma: Güvenlik gözlükleri
 • Solunum Koruma: Maske veya solunum cihazı
 • Deri Koruma: Uzun kollu önlük, eldiven, koruyucu giysi

Acil Durum Prosedürleri:

 • Cilt ile temas halinde: Derhal bol suyla yıkayın.
 • Göz ile temas halinde: En az 15 dakika boyunca suyla durulayın ve hemen doktora başvurun.
 • Yutma durumunda: Kusturmayın ve tıbbi yardım alın.

Ortam Güvenliği:

 • Havalandırma: İyi havalandırılan alanlarda çalışılmalıdır.
 • Yanıcılık: Yanıcı değildir, fakat güçlü asitlerle reaksiyona girebilir.

Ayrıca, sodyum hidrosülfitin muhtemel sağlık etkilerine ilişkin farkındalık önemlidir. Bu kimyasal maddenin oral alımından kaçınmalı ve yutulması durumunda zehirlenme tehlikesi göz önünde bulundurulmalıdır. Klorür iyonları içeren asidik maddelerle reaksiyona girdiğinde zararlı gazlar açığa çıkarabilir, bu yüzden uygun önlemler alınmalıdır.

Herhangi bir kazalı dökülme veya sızıntı durumunda ise hemen güvenlik prosedürlerini uygulayarak, maddeyi tecrit etmek ve yayılmasını önlemek için gerekli adımlar atılmalıdır.

Çevresel Etkileri ve Atık Yönetimi

Sodyum hidrosülfit (sodyum ditiyonit olarak da bilinir), kağıt ve tekstil endüstrisinde yaygın olarak kullanılan bir kimyasal maddedir. Ekolojik denge üzerindeki etkisini iyileştirmek için, atık yönetimi çevresel korumanın kritik bir parçasıdır.

Kullanımdan Kaynaklanan Çevresel Tehlikeler:

 • Su kirliliği: Sodyum hidrosülfit içeren atık sular, su ekosistemlerine zarar verebilir.
 • Hava kirliliği: Madde özellikle yüksek sıcaklıklarda havaya sülfür dioksit salabilir.

Atık Yönetimi Uygulamaları:

 1. Azaltma: Sodyum hidrosülfit kullanımını minimize etmek, atık miktarının azalmasına katkıda bulunur.
 2. Kontrol: Atık suların arıtıldığından ve emisyonların hava kalite standartlarına uygun olduğundan emin olmak.
 3. İzleme: Sodyum hidrosülfit içeren atıkların çevresel etkilerinin sürekli takibi.

Çevre Düzenlemeleri ve Standartlar:

 • AB çevre mevzuatı, atık yönetiminde EC numarası gibi spesifik kimyasal kimliklendiriciler kullanmayı gerektirir.
 • Yerel ve uluslararası düzeyde sodyum hidrosülfit atıklarının yönetimi için yasal düzenlemeler mevcuttur.

Atık yönetimi, sodyum hidrosülfit kullanımının çevresel etkilerini hafifletmek ve sürdürülebilir bir çevre yaratmak için hayati önem taşır. Yeterli atık yönetimi uygulamaları, ekosistemlerin korunmasına ve kimyasal maddelerin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenmesine yardımcı olur.

Ticari Mekanizma ve Depolanması

Sodyum hidrosülfit, endüstriyel uygulamalar için önemli bir kimyasaldır ve bu yüzden ticari mekanizması dikkatli bir şekilde yönetilir. Ürün, genellikle ≥82% (rt) saflık derecesi ile satılır ve kapsamlı bir ürün karşılaştırma rehberine tabi tutularak en uygun kullanım alanları belirlenir. CAS Numarası 7775-14-6 olan bu kimyasalın, hem işlenmesinde hem de depolanmasında özen gösterilmesi gereklidir.

 • İşlenmesi:
  • Yangın riskini minimize etmek için yakın çevredeki tüm ateşleme kaynaklarının kaldırılması kritiktir.
  • Ürün ile çalışırken havalandırma sistemlerinin doğru çalıştığından emin olunmalıdır.
  • Oksijen varlığında yavaşça oksitlenebildiği için sıkı kapalı kaplarda tutulmalıdır.
 • Depolanması:
  • Nemden ve sıcaklıktan korunması için kuru ve serin yerlerde saklanmalıdır.
  • Sodyum hidrosülfit sıcak suda ve asit çözeltilerinde ayrışabileceği için su ve asitlerden uzak tutulmalıdır.
  • Sızdırmaz kaplar tercih edilmelidir, böylece hava ve nem ile olan etkileşimi sınırlandırılabilir.

Sodyum hidrosülfitin depolanması sırasında, zehirli kükürt dioksit gazı oluşumu ve etrafa zarar verme riski düşünülerek, yüksek standartlarda güvenlik önlemleri alınmalıdır. İyi planlanmış bir depolama mekanizması, ürünün güvenliği kadar verimli kullanımını da etkileyen önemli bir unsurdur.

Analitik Bilgiler

Sodyum hidrosülfit, çeşitli analitik testler kullanılarak değerlendirilir. Bu testler, üründe bulunabilecek istenmeyen kation ve ağır metallerin belirlenmesi için kritik öneme sahiptir.

Kation ve Ağır Metaller için Test Yöntemleri

Analitik incelemeler sırasında, özellikle potasyum (K), kurşun (Pb), magnezyum (Mg), ve manganez (Mn) gibi elementlerin varlığı ve konsantrasyonları büyük önem taşır. Aşağıdaki yöntemler doğruluğu yüksek sonuçlar elde etmek için kullanılır:

 • AAS (Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi): Bu yöntem, özellikle Pb ve Mn gibi ağır metallerin tespiti için uygundur. Numunede belirli bir dalgaboyunda ışığı absorbe eden metallerin konsantrasyonları saptanır.
 • ICP-MS (İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektrometresi): Yüksek hassasiyet gerektiren durumlarda, K, Mg, ve diğer iz elementler için tercih edilir. Atomize edilmiş numunenin iyonlarının kütlesi ve yoğunluğunun ölçüldüğü bu teknik sayesinde, son derece düşük konsantrasyonlardaki metaller dahi tespit edilebilir.

Her iki yöntem de sodyum hidrosülfit içerisinde bulunabilecek çeşitli kation ve ağır metallerin analizinde etkili çözümler sunar. Kullanılan test yöntemleri, ürünün kalite kontrolündeki standartların karşılanmasına yardımcı olur.

Sıkça Sorulan Sorular

Sodyum hidrosülfit veya diğer adıyla sodyum ditionit (Na2S2O4), birçok endüstriyel süreçte kullanılan inorganik bir tuzdur. Bu bölüm, sodyum hidrosülfit ile ilgili sıkça sorulan sorulara açıklık getirecektir.

Hidrosülfit ne işe yarar ve hangi alanlarda kullanılır?

Sodyum hidrosülfit, kağıt ve kağıt hamuru endüstrisi, tekstil boyama, deri işleme ve fotoğrafçılık gibi çeşitli sektörlerde indirgeyici ajan olarak kullanılır. Ayrıca, su arıtma ve metal ayrıştırma işlemlerinde de önemli bir rol oynar.

Sodyum hidrosülfitin olası zararları nelerdir?

Sodyum hidrosülfitin insanlar için toksik etkileri olabileceği gibi, hava ve nemle temas ettiğinde kendiliğinden ısınarak yangına yol açabilir. Ayrıca alerjik reaksiyonlar, deri ve solunum yolu tahrişine neden olabilir.

Sodyum hidrosülfitin fiyat aralığı ne kadardır?

Sodyum hidrosülfitin fiyatı, dünya pazarındaki arz ve talebe, üretim maliyetlerine ve satın alınan miktarlara göre değişiklik gösterebilir. Net bir fiyat aralığı için güncel piyasa verileri ve tedarikçi fiyat teklifleri incelenmelidir.

Sodyum hidrosülfitin tekstil endüstrisindeki kullanımı nedir?

Tekstil endüstrisinde sodyum hidrosülfit, boyaların indirgenmesi ve kumaşların beyazlatılması için kullanılır. Boyama işlemi sırasında renklerin daha canlı çıkmasını sağlar ve bazı boyaların kumaşa daha iyi tutunmasına yardımcı olur.

Sodyum hidrosülfitin kullanım talimatları nasıldır?

Sodyum hidrosülfit kullanılırken uygun koruyucu giysi, gözlük ve eldiven giymek önemlidir. İyi havalandırılan bir ortamda ve nemden uzakta saklanmalı, direkt güneş ışığından kaçınılmalıdır. Ayrıca, malzemenin emniyet veri sayfasındaki talimatlar dikkatle takip edilmelidir.

Sodyum hidrosülfit yanıcı bir madde midir?

Sodyum hidrosülfit yanıcı bir madde değildir, ancak hava ve nemle temas ettiğinde kendiliğinden ısınabilir ve bu ısı, çevredeki yanıcı maddelerin tutuşmasına yol açabilir. Bu yüzden depolama ve kullanım sırasında dikkatli olunmalı ve yangın güvenlik önlemleri alınmalıdır.

Sodyum Hidrosülfitin Diğer İsimleri:

 • Sodium sulfide (Na(SH))
 • Sodium sulfide (Na(HS))
 • Sodium bisulfide
 • Sodium hydrosulfide
 • Sodium hydrogen sulfide
 • Sodium mercaptide
 • Sodium hydrosulfide (Na(HS))
 • Sodium sulfhydrate
 • Sodium mercaptan
 • Hydrogen sodium sulfide
 • Sodium hydrogen sulfide (NaHS)
 • Hydrogen sodium sulfide (HNaS)
 • NSC 158264
 • Sodium sulfide