Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sodyum Asetat

Sodyum Asetat Satış ve Tedariki

Sodyum Asetat satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

127-09-3

Sodyum Asetat: Kullanım Alanları ve Önemi

Sodyum asetat, sodyum ve asetik asitin birleşmesinden oluşan, kimyasal formülü CH3COONa olarak bilinen bir maddedir. Su ile reaksiyona girdiğinde ısınarak sıvı hal alabilen bu beyaz kristal toz, ısıtıldığında eriyip soğutulduğunda tekrar katılaşma özelliğine sahiptir. Bu özelliği sayesinde “sıcak buz” olarak da adlandırılır ve bu formda, enerji depolama ve ısı aktarımı gibi alanlarda kullanım bulur.

Endüstriyel açıdan sodyum asetat, özellikle tekstil ve deri endüstrisinde boyar maddelerin fiksasyonunda ve pH düzenleyici olarak önemli bir yere sahiptir. Ayrıca, gıda endüstrisinde koruyucu ve aroma verici olarak E262 kodu altında katkı maddesi olarak kullanımı yaygındır. Anhidrit formu ise laboratuvar ortamlarında tampon çözeltisi hazırlamak amacıyla önem taşır.

Sodyum asetatın geniş kullanım alanlarının yanı sıra, yüksek konsantrasyonlarda cilt ve gözleri tahriş edebileceği, fakat düşük dozlarda insan sağlığına zararlı bir etkisi olmadığı bilinir. Bu sebeple sodyum asetat, günlük hayattan karmaşık laboratuvar işlemlerine dek birçok farklı ortamda karşımıza çıkan ve oldukça faydalı bir kimyasal bileşiktir.

Kimyasal Özellikler

Sodyum asetat, asetik asit ile sodyum hidroksit reaksiyonu sonucu oluşan bir tuzdur. Kimyasal yapısı ve reaksiyonlara eğilimi, onu çeşitli uygulamalar için uygun kılar.

Kimyasal Formülü

Sodyum asetatın kimyasal formülü C2H3NaO2‘dir. Bu bileşik aynı zamanda sodyum etanoat olarak da bilinir ve formülünden de anlaşılacağı üzere, temelinde bir asetat iyonu (CH3COO−) ve bir sodyum iyonu (Na+) bulunmaktadır.

Moleküler Ağırlık

Moleküler ağırlığı 82,03 g/mol olan sodyum asetat, hafif bir maddedir. Anhidrat formunda moleküler ağırlığı göz önünde bulundurulurken, trihidrat formu ise 136,08 g/mol ağırlığındadır.

Yapı ve Form

Beyaz kristal bir toz formunda olan sodyum asetat, çözelti içerisinde sodyum ve asetat iyonlarına ayrışır. Anhidrat formu, su molekülleri olmayan kuru bir formken, trihidrat formu molekül başına üç su molekülü içeren ve daha çok bulunan bir yapıdır.

Çözünürlük

Sodyum asetat, suda yüksek derecede çözünür. Çözünürlüğü 20 °C’de yaklaşık 1,45 g/cm³’tür ve bu özellik onu, özellikle gıda endüstrisinde bir koruyucu olarak popüler kılar. İnchi anahtarına sahip olan bu bileşik, pH düzenleyici olarak da işlev görebilir ve su ile etkileşimde asidik çözeltiler oluşturabilir.

Fiziksel Özellikler

Sodyum asetat, hem susuz hem de trihidrat formunda farklılaşan fiziksel özelliklere sahiptir ve laboratuvarlarda çeşitli uygulamalarda kullanılan yaygın bir kimyasaldır.

Fiziksel Durum

Sodyum asetat, beyaz renkli ve sirke kokusuna sahip higroskopik bir katı maddedir. Suyla karşılaştığında çözünme eğiliminde olan bu madde, anhidrit (susuz) ve trihidrat formu olmak üzere iki farklı fiziksel yapıda bulunabilir.

Yoğunluk

Anhidrat formda: Yoğunluğu 1,528 g/cm³ (20 °C’de)
Trihidrat formda: Yoğunluğu 1,45 g/cm³ (20 °C’de)
Bu yoğunluklar, sodyum asetatın katı fazda yer çekimine karşı koyarak ne kadar yer kapladığının bir göstergesidir.

Erime Noktası

Anhidrat formda: Erime noktası 324 °C’dir.
Trihidrat formda: Erime noktası 58 °C’dir ve bu durumda sodyum asetat suyunu kaybederek anhidrit forma dönüşür.
Erime noktası, sodyum asetatın katı formdan sıvı formda geçtiği sıcaklık derecesini ifade eder.

Kaynama Noktası

Sodyum asetatın anhidrat formunun kaynama noktası yaklaşık 881.4 °C’dir. Bu, sodyum asetatın gaz fazına geçiş yaptığı sıcaklık derecesidir. Ancak günlük şartlarda sodyum asetat bu sıcaklığa maruz kalmaz ve bu nedenle gözlemlenmesi daha nadir bir durumdur.

Üretim ve Sentez Yöntemleri

Sodyum asetatın üretimi, birden çok kimyasal yöntemle gerçekleştirilebilen bir işlemdir. Endüstriyel ölçekte ve laboratuvar ortamında kullanılan farklı sentez yöntemleri bulunmaktadır.

Endüstriyel Yöntemler

Endüstriyel ölçekte sodyum asetat üretimi esas olarak asetik asit ve sodyum karbonat veya sodyum hidroksit‘in tepkimeleri sonucunda gerçekleşir. Bu kimyasal reaksiyon şu şekilde ifade edilir:

 • Asetik asit + Sodyum karbonat ⟶ Sodyum asetat + Karbondioksit + Su
 • Asetik asit + Sodyum hidroksit ⟶ Sodyum asetat + Su

Elde edilen sodyum asetat, ardından konsantrasyon ve kristalizasyon aşamalarından geçirilerek granül veya toz haline getirilir.

Laboratuvar Yöntemleri

Laboratuvarda sodyum asetat sentezi için genellikle sodyum bikarbonat ve sirke (asetik asit çözeltisi) kullanılır. Bu yöntemde sodyum bikarbonat, sirkeyle reaksiyona sokularak sodyum asetat üretilir:

 1. Yaklaşık 30 mL sirke içerisine 3.5 g sodyum bikarbonat eklenir.
 2. Reaksiyon sonucunda sodyum asetat ve karbonik asit oluşur.
 3. Karbonik asit, karbondioksit ve suya dönüşerek reaksiyon ortamından uzaklaşır.

Ayrıca, laboratuvarda bir alkil halid (örneğin bromoetan) ile sodyum asetatın etkileşimi sonucunda ester türevleri sentezlenebilir. Sodyum tuzları bu reaksiyonu katalize eder ve reaksiyon ürünü olarak ester ve sodyum bromür elde edilir.

Esterleşme reaksiyonu:

 • Sodyum asetat + Alkil halid ⟶ Ester + Sodyum halid

Sodyum asetatın laboratuvar sentezi, genellikle düşük maliyetlidir ve küçük ölçekte talep edilen deneyler için uygundur.

Uygulamaları

Sodyum asetat, çok çeşitli sanayi dallarında önemli rol oynayan bir kimyasal bileşiktir. Her uygulama alanı, sodyum asetatın özel özelliklerinden yararlanır ve farklı gereksinimlere yönelik çözümler sunar.

Gıda Sanayi

Gıda sektöründe sodyum asetat, özellikle koruyucu ve aroma verici olarak kullanılır. E262 olarak da bilinen bu madde, özellikle turşu ve bazı yarı katı yiyeceklerin pH seviyesini düzenleyerek bozulmayı önler.

Tekstil Sanayi

Tekstil endüstrisinde sodyum asetat, boyama işlemleri sırasında kullanılan mordan ajanların pH dengesini sağlamak için tercih edilir. Bu, boyaların kumaşlara daha iyi tutunmasını sağlar ve renklerin canlılığını artırır.

Fotoğraf Rezisti

Fotoğrafçılıkta, sodyum asetat özellikle fotoğraf rezisti uygulamalarında kullanılır. Pozitif foto dirençlerin geliştirilmesi aşamasında sodyum asetat, çözücü olarak görev alarak görüntülerin netliğinin artırılmasına katkıda bulunur.

Kimyasal Yapılandırma

Sodyum asetat kimyasal reaksiyonları düzenleyici bir ajan olarak diferanlı endüstriyel senaryolarda yer alır. Ayrıca laboratuvar ortamında asetik asit ve sodyum karbonat reaksiyonuyla da üretilir ve çeşitli kimyasal süreçlerde tampon çözeltisi olarak kullanılır.

Sodyum Asetat Hidrasyonu

Sodyum asetatın hidrasyonu, genellikle su çözeltileri hazırlama süreçlerini ve kristalleşme mekanizmalarını içerir. Bu iki süreç, sodyum asetat trihidratın pratik uygulamalarındaki temel özelliklerini belirler.

Susu Çözeltisi

Sodyum asetat trihidrat, katı haldeyken bileşeninde su molekülleri içerir. Bu hidratlı form, NaC2H3O2·3H2O formülü ile tanımlanır ve genellikle ısıl işlemler sonucu oluşturulur. Sodyum asetat, su çözeltilerinde çözündüğünde, ısı üretmek için kullanılan ısı yastıkları ve el ısıtıcılar gibi uygulamalarda da önemlidir çünkü ısı verme özelliğine sahiptir. Bu özellik, sodyum asetatın bir doymuş çözelti içindeki kristalleşme sürecinde enerji salınmasından kaynaklanır.

Kristalleşme

Sodyum asetatın kristalleşmesi, bir çözeltinin soğutulduğunda veya bir çekirdek oluşturulduğunda başlar. Doymuş veya doymuş hâldeki çözelti olarak adlandırılan bu oluşum, katı sodyum asetat trihidratın tekrar kristalleşmesini sağlar. Kristalleşme, endüstriyel işlemlerden günlük kullanıma kadar değişik alanlarda karşımıza çıkar. Isı yastıklarında ve el ısıtıcılarında kristalleşme esnasında salınan enerji, bu ürünleri kullanışlı hale getiren şeydir ve bu reaksiyon tekrar tekrar gerçekleştirilebilir, böylece tekrar kullanımı mümkün olur.

Tampon Çözeltiler ve pH Düzenleyiciler

Tampon çözeltiler, pH değerinin dış etkenlerden kaynaklı değişikliklere karşı korunmasını sağlarlar. Sodyum asetat, asetik asit ve tuzlarının pH dengeleme mekanizmaları ile bu süreçte önemli bir role sahiptir.

Tamponlama Kapasitesi

Tamponlama kapasitesi, tampon çözeltinin asit veya baz eklenmesine karşı direnç gösterme yeteneğidir. İdeal bir tampon çözeltisi için asit ve baz konsantrasyonları 1:10 ile 10:1 arasında değişmelidir. Asetik asit ve sodyum asetat karışımında, tampon gücü asit ve tuz konsantrasyonlarının oranına göre belirlenir ve maksimum kapasite pH = pKa ±1 aralığında elde edilir.

Asetik Asit ve Tuzları

Asetik asit, zayıf bir organik ast olarak tanınır ve sodyum asetat ile kombinasyonu, etkin bir asidik tampon sistemi oluşturur. Sodyum asetatın erimesi ve ısı kapasitesi, tampon çözeltisinin pH değerini yaklaşık 4.75 civarı bir aralıkta tutar. Bu tampon sistemi laboratuvarlar ve endüstriyel süreçlerde sıkça kullanılır, özellikle hassas pH değerlerinin korunması gereken senaryolarda tercih edilir. Asetik asitin, ısıya ve farklı derişimlere bağlı olarak pH düzenleyici özelliği, onu çok yönlü bir tampon bileşeni yapar.

Diğer Kullanım Alanları

Sodyum asetat, çeşitli sektörlerdeki uygulamaları ile dikkat çeker. Hem beton mühürleyici hem de statik elektrik önleyici olarak faydalı olduğu bilinmektedir.

Beton Mühürleyici

Sodyum asetat, beton mühürleyici olarak önemli bir rol oynar. Betonun içine eklenen sodyum asetat, betonun nemi hapsetme kapasitesini artırır ve böylece yapının su geçirmezlik özelliğini güçlendirir. Betona eklenen sodyum asetat sayesinde, su ve diğer sıvıların betonun mikro çatlaklarından sızmasını önler ve betonun dayanıklılığını artırarak daha uzun ömürlü olmasını sağlar.

Statik Elektrik Önleyici

Statik elektriği önlemede kullanılan sodyum asetat, tekstil endüstrisinde özellikle önem taşır. Kumaşların yüzeyinde biriken statik elektriği azaltarak, kumaşın kullanımı sırasında oluşabilecek elektriklenmeyi ve buna bağlı olarak rahatsız edici çarpıntıları minimuma indirger. Statik elektrik önleyici olarak sodyum asetat, tekstil ürünlerinin kullanıcısı için daha konforlu bir deneyim sunar.

Çevresel Etkiler

Sodyum asetat, çevresel üzerinde etkileri göz önünde bulundurulduğunda, atık yönetimi, suya verdiği hasar ve daha çevreci alternatif malzemelere olan ihtiyaç dikkate alınmalıdır.

Atık Yönetimi

Sodyum asetatın atık yönetiminde dikkate alınması gereken özellikleri, kimyasalın doğada çözünürlüğü ve bertaraf yöntemleridir. Özellikle laboratuvar koşullarında veya endüstriyel işlemlerde oluşan sodyum asetat atıkları, uygun şekilde işlenmelidir. Atık sodyum asetatın doğaya zarar vermemesi için özel atık su arıtma sistemleri gerekebilir.

Su Hasarı ve Temizlik

Sodyum asetat, su geçirmezlik özellikleri nedeniyle beton gibi yapı malzemelerinin su hasarına karşı korunmasında kullanılır. Betona genelde epoksi alternatifleri yerine çevre dostu ve maliyet etkin bir sızdırmazlık maddesi olarak eklenir. Sodyum asetat kullanılarak yapılan su yalıtımı, böylece suyun betona verebileceği zararın önüne geçilmesine yardımcı olur.

Alternatif Malzemeler

Bilindiği üzere çevre dostu malzeme alternatifleri, sürdürülebilirlik ve çevresel etki açısından önemlidir. Sodyum asetatın yerine kullanılabilecek doğa dostu alternatifler arasında, sodyum bikarbonat (kabartma tozu) ve sodyum hidroksit (kostik soda) gibi maddeler bulunmaktadır. Bu malzemeler, farklı endüstriyel süreçlerde ve temizlik ürünlerinde yerine kullanılarak çevresel etkileri azaltmaya yardımcı olabilirler.

Bilimsel ve Teknik Bilgiler

Bu bölüm, Sodyum Asetat’ın bilimsel ve teknik özelliklerine ilişkin detaylı bilgilere odaklanmaktadır. Belirtilen alt başlıklar altında, kimyasalın güvenlik bilgileri, standart referans verileri ve NIST Kimya Web Kitabı’ndan alınan bilgiler ele alınacaktır.

NIST Kimya Web Kitabı

Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST), Sodyum Asetat gibi kimyasalların yapısal bilgilerini kapsamlı bir şekilde sunan bir veri kaynağı olan NIST Kimya Web Kitabı’nı sağlar. Kimyasalın IUPAC standart InChI ve InChIKey bilgileri, moleküler yapı gösterimleri için kullanılır. Kullanıcılar, kimyasalın 2D Mol dosyasını ve hesaplanmış 3D SD dosyasını bu kaynaktan temin edebilirler.

Kimyasal Güvenlik

Sodyum Asetat’ın kimyasal güvenliği, ürünün doğru kullanımı ve depolanması için kritik öneme sahiptir. NIST standardı, güvenlik konusunda detaylı bilgiler sunar ve kullanıcılar, herhangi bir problema rastladıklarında NIST’in sağladığı hata rapor formunu kullanarak geri bildirimde bulunabilirler. Kimyasalın kullanımı sırasında dikkate alınması gereken özel notlar mevcuttur ve bu bilgiler başta uygulamacılar olmak üzere ilgili herkes için önemlidir.

Standart Referans Verileri

NIST, Sodyum Asetat gibi kimyasallar için gerekli olan standart referans verilerini sunar. Bu veriler, NIST Standart Referans Veri Ürünleri (NIST Standard Reference Data Products) dahilinde sunulmakta ve kullanıcılara, NIST Standart Referans Veritabanı 69 üzerinden erişilebilmektedir. Bu veritabanı, Sodyum Asetat’ın entropisi gibi termodinamik değerlerini içerir ve ABD Ticaret Bakanlığı’nın bir parçası olarak hizmet verir.

Referanslar

Sodyum asetat, kimyasal formülü C2H3NaO2 olan bir bileşiktir ve genellikle CH3COONa olarak ifade edilir. Asidik karakterli bir bileşik olan asetik asitin sodyum tuzudur. Literatürde sodyum etanoat olarak da anılır ve susuz veya trihidrat formunda bulunabilir.

Beyaz, kristal bir yapıya sahip olan sodyum asetat, suda kolayca çözünür ve higroskopik özelliklere (nem çekme) sahiptir. Endüstride ve laboratuvarlarda geniş kullanım alanlarına sahip olan bu kimyasal bileşik, ısındığında sıvı hale geçebilir.

Aşağıdaki referanslar sodyum asetatın özelliklerini, güvenlik bilgilerini ve kullanım alanlarına dair detaylı bilgi sağlamaktadır:

 • Vikipedi: Sodyum asetat (CH3COONa) hakkında genel bilgiler ve kullanım alanları.
 • Merck (CAS 127-09-3 | 106268): Sodyum asetat ile ilgili malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS), analiz sertifikaları (COA) ve kalite uygunluk sertifikalarını (COQ) içerir.
 • Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi: Sodyum asetat trihidrat kullanılarak oluşturulan güneş enerjili ısıtma sistemlerinin performans analizi.

Bu referanslar, sodyum asetatın bilimsel ve pratik kullanımları hakkında araştırma yapan kişilere temel kaynaklar sunmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

Bu bölüm, Sodyum Asetat ile ilgili sıkça sorulan soruları ve bunların yanıtlarını içermektedir.

Sodyum asetatın kullanım alanları nelerdir?

Sodyum asetat, özellikle tekstil ve deri endüstrisinde boyama süreçlerinde pH düzenleyici olarak kullanılır. Ayrıca, buz çözücü olarak da tercih edilir ve biyokimya alanında tampon çözeltilerinde yer alır.

Sodyum asetat üretimi nasıl gerçekleştirilir?

Sodyum asetat, asetik asit ile sodyum karbonat, sodyum bikarbonat veya sodyum hidroksit gibi sodyum tuzlarının tepkimeye sokulmasıyla üretilir. Bu tepkime sonucunda sodyum asetat ve su oluşur.

Sodyum asetat gıda sektöründe nasıl kullanılır?

Gıda sektöründe, E262 olarak bilinen sodyum asetat, bir koruyucu ve pH düzenleyici madde olarak kullanılır. Et ve şarküteri ürünlerinde, özellikle uzun raf ömrü gerektiren ürünlerde mikrobiyal büyümeyi önlemek için tercih edilir.

Sodyum asetatın moleküler ağırlığı nedir?

Sodyum asetatın moleküler ağırlığı yaklaşık 82.03 g/mol’dür. Formülü CH₃COONa olan sodyum asetat anhidrit formunda bu moleküler ağırlığa sahiptir.

Sodyum asetatin su ile tepkimesi nasıl olur?

Sodyum asetat su ile tepkimeye girdiğinde çözünür ve bu çözelti asidik veya bazik bir çözeltiyi nötralize etmek için kullanılabilir. Suyla tepkime sonucunda sodyum asetat çözeltisi elde edilir.

Sodyum asetat tüketimi güvenli midir?

Sodyum asetat, gıda katkı maddesi olarak kullanımı için genel olarak güvenli kabul edilir. Ancak her katkı maddesi gibi, belirli bir alerji veya sağlık durumu olan kişiler doktora danışmalıdır.

Sodyum Asetatın Diğer İsimleri:

 • Acetic acid, sodium salt (1:1)
 • Sodium acetate
 • Acetic acid, sodium salt
 • Anhydrous sodium acetate
 • Cryotech NAAC
 • Safeway SD
 • Protecta Super
 • Sanmi-Ace 42
 • Smitey
 • Acetic acid, sodium salt, hydrate (1:1:3)
 • MeSH ID: D019346