Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Asetik Asit

Asetik Asit Satış ve Tedariki

Asetik Asit satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

64-19-7

Asetik Asit Kullanım Alanları ve Özellikleri

Asetik asit, ya da bilimsel adıyla etanoik asit, moleküler formülü CH3COOH olan renksiz ve keskin kokulu bir organik birleşiktir. Organik kimyada karboksilik asitler sınıfına aittir ve bu sınıfın en basit üyesidir. Günlük yaşamda en sık sirke formunda karşılaşılır; sirkenin ekşi tadı ve karakteristik kokusu asetik asit içerdiğinden kaynaklanır. Sanayi ölçeğinde, asetik asit gıda sektöründen tekstil endüstrisine kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Gıda sanayisinde asetik asit, E260 koduyla katkı maddesi olarak kullanılır ve tampon özelliği taşır. Bu özelliği sayesinde, bir gıdanın pH değerini düzenlemekte ve mikrobiyal aktiviteyi baskılamakta rol oynar. Sirke asidi, aynı zamanda sodyum asetat gibi türevleri ile de tekstil sanayinde önemli bir yere sahiptir.

Asetik asidin kullanımı sadece gıda ve tekstil ile sınırlı değildir; plastik ve kauçuk üretimi, solüsyon halinde fotoğrafçılık ve çeşitli endüstriyel temizleyiciler gibi birçok alanda etkin rol oynar. Kulaktaki bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılan çeşitli çözeltilerin bileşenidir ve evde temizlik malzemesi olarak da tercih edilmektedir.

Asetik Asidin Kimyasal Özellikleri

Asetik asit, endüstriyel ve evsel birçok uygulamada yer alan önemli bir kimyasal maddedir. Kimyasal formülü, moleküler yapısı ve tepkime kapasitesiyle dikkat çeker.

Kimyasal Formül ve Molar Kütle

Kimyasal Formülü: Asetik asitin kimyasal formülü C2H4O2 veya daha sıklıkla CH3COOH şeklinde ifade edilir. Bu formül, asetik asidin yapısal kompozisyonunu gösterir. CAS Numarası: Asetik asidin CAS numarası 64-19-7’dir. Molar Kütle: Asetik asitin molar kütlesi 60,05 g/mol değerindedir, bu veri Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS) ve diğer kimyasal veri kaynaklarında standart olarak yer alır.

Fiziksel Özellikleri

Saf asetik asit renksiz bir sıvıdır ve iğneleyici bir kokuya sahiptir. Donma noktası 16,7°C, kaynama noktası ise 118°C’dir. Higroskopik bir bileşiktir; yani nem çekme özelliğine sahiptir ve su ile kolayca karışır. Bu karışım sırasında hacimde azalma meydana gelir.

Kimyasal Özellikleri

Asetik asidin pH değeri yaklaşık 4.76’dır, bu değer onu zayıf bir asit kategorisine sokar. Asetik asit (AcoH, CH3COOH) şeklinde de kısaltılabilir ve organik kimyada çeşitli reaksiyonlarda asil grup kaynağı olarak işlev görür. Kimyasal yapısı CC(O)=O olarak da temsil edilebilir ve bu yapı su ve organik çözücülerle karışabilirliğini gösterir. Asetik asit, metaller üzerinde aşındırıcı etkiye sahiptir ve bu özellik temizlik endüstrisinde, özellikle kireç çözücü olarak kullanımını mümkün kılar.

Asetik Asidin Üretimi ve Sentezi

Asetik asit üretimi, endüstriyel ve laboratuvar ölçeğinde farklı yöntemlerle gerçekleştirilir. Kimyasal formülü C2H4O2 olan bu asit, özellikle endüstriyel alanlarda, sentez süreçlerinin temel bir bileşenidir.

Endüstriyel Üretim Yöntemleri

Endüstriyel ölçekte, asetik asit üretimi genellikle metanol ve karbon monoksitin tepkimesiyle yapılan metil asetat karboksilasyonu ile gerçekleştirilir. Bu süreç, daha sonra hidroliz ve yeniden esterifikasyon suretiyle asetik asit üretimine yol açar. Kullanılan başka bir yöntem ise tereftalik asit ve vinil asetat gibi türevlerin üretiminde de kullanılan asetik asidin oksidasyon sürecidir.

Asetik asit sentezi, asetik anhidrit üretimi ve tereftalik asidin üretim sürecinde kilit rol oynar.

Örnek Üretim Yöntemleri:

 • Monsanto Süreci: Metil asetat karboksilasyonu Mitsubishi Chemical Corporation tarafından geliştirilmiş ve ticarileştirilmiştir.
 • Havayla Oksidasyon: t-Butanol gibi hidrokarbonların havayla oksidasyonu sonucunda elde edilir.

Laboratuvar Sentezi

Laboratuvar ölçeğinde asetik asit sentezinin en yaygın yöntemi, anhidrit formunun suda hidrolizi ile yapılır. Bir başka yöntem de alkollerin oksidasyonudur. Bu yöntemler, daha küçük hacimlerde ve daha kontrol edilebilir bir şekilde asetik asit üretimi yapmak için kullanılır.

Asetik anhidrit veya metil asetat gibi çeşitli kimyasal öncüller aracılığıyla asetik asit elde etmek mümkündür, ve bu süreçler, genellikle daha spesifik laboratuvar ihtiyaçları için uygundur.

Asetik Asidin Kullanım Alanları

Asetik asit, kimyasal ismi ile etanoik asit, gıda sanayisinden endüstriyel uygulamalara kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir. Günlük yaşamda sıklıkla karşılaşabileceğimiz bu madde, farklı formlarda çeşitli sektörlerin temel bileşenlerinden biri halini almıştır.

Gıda Sanayisinde Kullanımı

Gıda sanayisi, asetik asidin en önemli kullanım alanlarından biridir. Özellikle koruyucu özelliği sayesinde E260 adıyla bilinen asetik asit, yiyeceklerin raf ömrünü uzatan bir katkı maddesi olarak sıklıkla kullanılır. Ayrıca E262 kodu ile anılan sodyum asetat, gıda üretiminde PH düzenleyici ve aroma verici olarak tercih edilir.

Sanayi ve Üretimde Kullanımı

Asetik asidin işlevselliği sanayi sektöründe de kendini gösterir. Selüloz asetat, fotoğraf filminden sigara filtrelerine kadar pek çok ürünün imalatında önemli bir bileşendir. Plastik ve yapıştırıcı üretiminde ise polivinil asetat gibi asetik asit türevleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca tekstil sektöründe, boyaların sabitlenmesi ve tekstil ürünlerindeki lekelerin giderilmesi için de sodyum asetat tercih edilen kimyasallar arasındadır.

Ev İçi Kullanımlar

Evlerde asetik asit, genellikle seyreltik formu olan sirke olarak karşımıza çıkar. Temizlikten gıda saklama ve leke çıkarma işlemlerine kadar birçok alanda bu doğal temizleyici kullanılır. Asetik asitin zayıf bir asit olması, onu zararlı mikroorganizmalara karşı etkili bir yöntem haline getirirken, ev kullanımı için de güvenli kılar.

Asetik Asitin Güvenliği ve MSDS Bilgileri

Asetik asit, endüstriyel kullanımın yanı sıra günlük yaşamda da önemli bir yer tutar ve bu nedenle güvenlik önlemleri ve Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) verileri hayati derecede önemlidir.

Güvenlik Önlemleri

Asetik asit manüpüle edilirken uyulması gereken belirli güvenlik prosedürleri vardır. Yüksek konsantrasyonlarda bu madde tahriş edici olabilir ve cilde veya gözü zarar verebilir. Kullanım sırasında uygun koruyucu giysi, eldivenler ve göz koruması gibi kişisel koruyucu ekipmanların (KKE) kullanılması önerilir.

 • Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı:
  • Cilt koruması: Asit geçirmez eldivenler ve önlük.
  • Göz koruması: Sıkı oturan güvenlik gözlükleri.
  • Solunum koruması: Yeterli havalandırma veya uygun solunum koruyucular.

Dökülme durumunda, hemen güvenli bir şekilde temizlenmeli ve kontamine alanlar halka açık olmaksızın izole edilmelidir.

MSDS Detayları

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS), asetik asiti kullanırken uygulanması gereken güvenlik prosedürleri hakkında kapsamlı bilgi sunar. Bu form, E262 (gıda katkı maddesi olarak kullanılan asetik asitin kodu), ChemSpider 171, DB03166, ECHA InfoCard 100.000.528, PubChem CID 176 ve AF1225000 gibi belirli kimyasal veritabanlarına atıflar içerir.

 • MSDS’nin Önemi:
  • Maddenin tehlikelerinin ve risklerinin açık bir şekilde belirtilmesi.
  • Acil durum prosedürleri, ilk yardım tedbirleri ve yangınla mücadele yöntemlerinin tanımlanması.
  • Güvenli depolama koşulları ve kişisel korunma önlemleri.

MSDS belgeleri, işverenler ve çalışanlar tarafından, maddenin güvenli bir şekilde kullanılması ve olası risklere karşı hazırlıklı olunması için kesinlikle takip edilmesi gereken standardize edilmiş talimatlar içerir.

Sağlık ve Çevre Üzerine Etkileri

Asetik asit, endüstriyel süreçlerde yaygın olarak kullanılan ve hem insan sağlığı hem de çevre için çeşitli etkileri olan bir kimyasaldır. Bu bölüm, bu etkileri daha yakından inceleyecektir.

İnsan Sağlığına Etkileri

Asetik asit buharlarına yüksek konsantrasyonlarda maruz kalındığında, insan sağlığı üzerinde zararlı etkilere neden olabilir. Solunum yoluyla alındığında, astım ya da bronşit gibi solunum problemlerini tetikleyebilir veya mevcut rahatsızlıkları şiddetlendirebilir. Ciltle doğrudan teması ise dermatit gibi cilt rahatsızlıklarına yol açabilir. Aynı zamanda, asetik asit ile kontamine olmuş su veya yiyeceklerin tüketilmesi, mide ve bağırsak sistemini olumsuz yönde etkileyebilir.

 • Solunum Sistemi: Astım, bronşit aktivasyonu
 • Cilt: Dermatit, tahriş
 • Sindirim Sistemi: Mide ve bağırsak rahatsızlıkları

Çevresel Etkiler

Doğal ortamlara salınan asetik asit, ekolojik dengeleri değiştirebilir ve özellikle su ekosistemleri için toksik olabilir. Asetik ester ve nitril kor gibi asetik asit türevleri, endüstriyel faaliyetler sonucu ortaya çıkabilir ve bunların ayrışması doğada uzun sürebilir, bu nedenle çeşitli canlı türlerine zarar verebilir ve biyolojik çeşitliliği azaltabilir.

 • Su Ekosistemleri: Toksisite, canlılara zarar
 • Biyolojik Çeşitlilik: Asetik asit türevlerinin ayrışması yavaştır, çeşitliliği azaltır

Bu etkilerin minimize edilmesi için, asetik asit ve türevlerinin kullanımı sırasında uygun güvenlik önlemleri ve çevresel düzenlemelere uymak önemlidir.

Asetik Asit ve Gıda Sanayisindeki Rolleri

Asetik asit, gıda sanayisinde E260 adıyla bilinen önemli bir katkı maddesi olarak öne çıkar ve hem koruyucu hem de aroma verici özellikleriyle kullanılır.

Konservatör Olarak Kullanımı

Asetik asit, gıda endüstrisinde E260 olarak bilinen bir koruyucu madde olarak kullanılmaktadır. Temel olarak gıdaların raf ömrünü uzatmak ve mikrobiyolojik bozulmaları önlemek amacıyla eklenir. Turşu gibi gıdalarda asetik asidin antibakteriyel etkisi, ürünün korunmasını ve uzun süre taze kalmasını sağlar.

Aroma Verici Olarak Kullanımı

Gıda katkı maddesi olarak E260 adıyla da anılan asetik asit, ayrıca gıdalara belirli bir aroma katmak için de kullanılır. Asidik bir tat profiline sahiptir ve bu özelliğiyle, özellikle sirke üretiminde ve bazı alkolsüz içeceklerin lezzetlendirilmesinde tercih edilir. Asetik asit, gıdalara hoş bir ekşilik katarak damakta kalıcı bir tat bırakır.

Endüstriyel Kullanım ve Uygulamalar

Asetik asit; plastikler, boyalar ve kaplamalar dahil olmak üzere çeşitli endüstriyel uygulamalarda temel bir bileşendir.

Plastik ve Polimer Sentezinde

Asetik asit, vinil asetat üretiminde temel bir rol oynar. Bu bileşik daha sonra polivinil asetat gibi polimerlerin sentezinde kullanılır. Ayrıca, selüloz asetat üretimi için de kritik bir öneme sahiptir ki bu da genellikle fotoğraf filmleri ve gözlük çerçeveleri gibi ürünlerin imalatında kullanılan bir plastiktir.

 • Vinil asetat: Asetik asit ve etilenin reaksiyonu sonucu oluşur ve yapıştırıcılar, boyalar, ve filmler için bir ara ürün görevi görür.
 • Selüloz asetat: Bu, selülozun asetik asit ve asetik anhidrit kullanılarak asetillenmesiyle oluşturulur.

Coğrafi Ajan Kullanımı

Asetik asit, jeolojik araştırmalarda kalsiyum karbonatı çözündürme özellikleri sayesinde coğrafi ajan olarak kullanılır. Bu süreç, kayaçların içerisindeki fosillerin veya mineral yapıların belirlenmesine yardımcı olur.

 • Asetilasyon ajanı: Asetik asit, birçok organik kimyasal reaksiyonda ara reaktant veya katalizör olarak işlev görür.

Boyalar ve Kaplamalar

Asetik asit, boyalar ve kaplamalar endüstrisinde çeşitli şekillerde kullanılabilir. Polar çözücü olarak, boyaların formülasyon ve üretim aşamasında çözücü olarak görev yapar. Patlayıcı madde karışımı gibi endüstriyel süreçlerde de önemli bir rol oynar.

 • Boyalar için renk verici: Asetik asit bazen boyalar için renk verici olarak kullanılır.
 • Kauçuk imalatı: Sanayide kauçuk ürünlerin üretiminde mukayese edilebilir bir fonksiyona sahiptir.

Kimyasal Tepkimeler ve Bileşen Olarak Asetik Asit

Asetik asit, kimyasal tepkimelerde ve organik sentezlerde merkezi bir role sahip karboksilik bir asittir. Sanayide çeşitli kimyasal bileşiklerin üretiminde hammadde olarak kullanılır.

Organik Sentezlerde

Asetik asit, organik kimyanın temel taşlarından biridir ve genellikle vinil asetat üretiminde kullanılır. Vinil asetat, polivinil asetatın (PVA) üretimi için kritik bir ara üründür; bu da yaygın olarak bilinen tahta tutkalı olarak pazarlanır. Sanayide asetik asit kullanılarak elde edilen başka önemli türevler ise asetik anhidrit ve asetik esterlerdir.

Asetik anhidrit, asetik asitin dehidrasyonu ile üretilen anhidrid formudur ve sıklıkla selüloz asetatın üretiminde kullanılır. Bu madde tekstil endüstrisi için önemli olan yapay liflerin eldesinde ve farmasötik sektördeki bazı ilaçların sentezinde ön plandadır.

Kimyasal Reaktif Olarak

Kimyasal tepkime mekanizmalarında asetik asit, birçok reaksiyon için etkin bir katalizör veya reaktif olarak hizmet eder. Reaksiyon ortamına eklenen asetik asit, formik asit gibi daha basit organik bileşiklerle reaksiyona girebilir veya karmaşık organik sentez süreçlerinde ara ürünlerin oluşumunu tetikleyebilir.

Asetik esterler, asetik asidin alkol ile esterleşme tepkimeleri sonucu oluşur. Bu bileşikler solvent olarak ve aromatik madde üretiminde kullanılmak üzere geniş bir uygulama yelpazesi sunar. Ayrıca gıda sektöründe koruyucu ve aroma verici olarak da rol alırlar.

Asetik Asitin Ticareti ve Ekonomik Önemi

Asetik asit, dünya çapında endüstriyel kimya sektörünün temel componentlerinden biri olarak tanınır ve ticareti, birçok endüstriyel uygulamada kullanımı yüzünden mühim ekonomik etkilere sahiptir.

Ticaret Verileri

Asetik asit ticareti, küresel çapta önemli miktarda bir finansal akışı temsil eder. Özel ticaret verileri bulundukları yıllar ve coğrafi durumlar dahilinde değişiklik gösterse de, asetik asidin ticari hacmi yıllık milyarlarca dolar değerinde olabilir. Global ticarette, asetik asit genellikle kimyasal endüstrisinde kullanılan ana maddelerden biri olarak ithalat ve ihracat istatistiklerinde yer alır.

 • Önemli İhracatçılar: Çin, ABD ve Batı Avrupa ülkeleri
 • Önemli İthalatçılar: Asya, Güney Amerika ve Afrika ülkeleri

Dünya Çapında Üretim ve Tüketim

Asetik asidin üretimi büyük ölçüde petrokimya endüstrisi tarafından yönetilir. Üretim süreci genellikle metanolün karbon monoksit ile etkileşimi yoluyla gerçekleşir ve bu reaksiyon, küresel asetik asit arzının büyük bir kısmını oluşturur. Dünya çapında üretim ve tüketim rakamları, asetik asidin önem ve kullanım alanlarının bir göstergesidir.

 • Yıllık Üretim Miktarı: Milyonlarca ton
 • Başlıca Kullanım Alanları: Tereftalik asit üretimi, çözücüler, sirke üretimi

Üretim ve tüketim dinamikleri sürekli değişiklik gösterebilir, ancak asetik asitin pet plastik üretimi gibi kritik endüstriyel süreçlerdeki rolünün artması beklenir. Bu durum, global ekonominin bu maddenin tedarik ve kullanılabilirliğine bağlı olduğunu gösterir.

Regülasyon ve Standartlar

Asetik asit, hem endüstriyel hem de gıda sektöründe geniş kullanımı sebebiyle çeşitli regülasyon ve standartlara tabidir. Bu standartlar, ürün güvenliği ve kalitesinin korunmasına yönelik olarak detaylı bir şekilde tanımlanmıştır.

Gıda Kodları ve Katkı Maddeleri

Asetik asit gıda sektöründe koruyucu ve pH düzenleyici olarak kullanılır. Avrupa Birliği’nde asetik asite ait E260 gıda kodu ile tanımlanır. Gıdalarda asitlik düzenleyici olarak kullanımı, gıda güvenliği standartları çerçevesinde belirlenmiş maksimum limitler dahilindedir.

 • Gıda Sınıfı Asetik Asit
  • EC Numarası: 200-580-7
  • CAS Numarası: 64-19-7

Gıda katkı maddeleri yönetmelikleri, asetik asidin hangi gıdalarda ve ne miktarda kullanılabileceğini belirler.

Kimyasal Standartlar ve ISO Sertifikaları

Endüstriyel kullanım için asetik asitin üretimi ve kalite kontrolünü belirleyen ISO standartları mevcuttur. ISO, uluslararası standartlar çerçevesinde asetik asitin saflık ve kompozisyonunu tanımlar.

 • Kimyasal Özellikler
  • Anoteknik Sertifika (ACS) için uygunluk
 • Sertifikasyon
  • ISO sertifikaları ile uyum

Her bir kimyasal maddenin güvenliği ve çevresel etkilerinin değerlendirilmesi için belirlenmiş olan EC numaraları, asetik asitin yönetimini sağlar. Bu yönetmelikler ve standartlar, asetik asidin güvenli kullanımını ve kalite standartlarını sağlamaya yardımcı olur.

Asetik Asidin Geleceği

Asetik asit, endüstriyel önemi ve çok yönlü kullanım alanlarıyla dikkat çekmekte, gelecekte de inovasyon ve araştırma faaliyetleriyle önemini koruması beklenmektedir.

Yenilikçi Kullanım Alanları

Asetik asit, pet plastikler gibi malzemelerin üretiminde modifikatör olarak kullanılarak plastiklerin mekanik özelliklerini iyileştirmekte ve onlara esneklik kazandırmaktadır. Ayrıca, çevre dostu solventler ve kimyasal ara ürünler üretmede de merkezi bir role sahiptir. Özellikle, biyo-tabanlı asetik asidin geliştirilmesi, sürdürülebilir ve yeşil kimya çözümleri içinde önemli bir yer tutmaktadır.

 • Pet Plastikler: PET plastik üretiminde kullanıldığında, asetik asit sürdürülebilir ambalaj çözümlerine katkıda bulunur.
 • ISO ve DBA1225000: Bu standartlar ve kimlik numaraları, asetik asidin kalite kontrol ve güvenlik protokollerinde kritik öneme sahiptir.

Araştırma ve Geliştirmeler

Asetik asit üzerine yapılan araştırmalar, bu bileşiğin daha verimli ve çevre dostu üretim yöntemleri bulunmasını hedeflemektedir. Kimyasal Özellik Analizi (COA) belgeleri, bir bileşiğin kimyasal ve fiziksel özelliklerinin standardize edilmiş bir şekilde raporlandığı önemli dokümanlardır. Asetik asit araştırmalarındaki COA raporları, ürün güvenliği ve etkinliğiyle ilgili kriterleri tanımlamada ve düzenlemelerde rol oynar. Bu sayede asetik asidin daha güvenli ve verimli kullanımı sağlanabilir.

 • COA (Kimyasal Özellik Analizi): Asetik asit kalitesinin belirlenmesinde COA’nın rolü büyüktür.
 • Verimlilik Artışı: Asetik asidin daha düşük maliyetle ve yüksek saflıkta üretilmesine yönelik araştırmalar devam etmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Bu bölümde asetik asit ile ilgili en yaygın sorulara yanıtlar bulacaksınız.

Asetik asitin kullanım alanları nelerdir?

Asetik asit, özellikle vinil asetat üretiminde ana hammadde olarak sanayide geniş bir kullanım alanına sahiptir. Polivinil asetat üretiminde tahta tutkalı olarak kullanılır ve bu onun en önemli uygulamalarından biridir. Ayrıca asetik anhidrit ve asetik ester üretiminde de kullanılır.

Asetik asitin insan sağlığına zararları var mıdır?

Asetik asit, yüksek konsantrasyonlarda cilt, göz ve solunum yollarını tahriş edebilir ve zarar verebilir. Güvenli kullanım ve uygun koruyucu önlemler alındığında, günlük yaşamda karşılaşılan düşük konsantrasyonlar, örneğin sirkede bulunan asetik asit, genellikle zararsızdır.

Asetik asit nelerde bulunur ve günlük yaşamda hangi amaçlarla kullanılır?

Asetik asit doğal olarak sirke içinde bulunur ve yemeklerde tat verici olarak kullanılır. Ayrıca, gıda koruyucusu ve bahçecilikte bitki ve çiçeklerin pH değerini düzenlemede yardımcı olmak gibi günlük amaçlarla kullanılır.

Saf formda asetik asitin özellikleri nelerdir?

Saf asetik asit, keskin, iğneleyici bir kokuya sahip, renksiz bir sıvıdır. 118 derece Celsius’ta kaynar ve 16.7 derecede donar. Suda çözündüğünde suyu çeker ve bu da konsantre asetik asiti tehlikeli kılar.

Asetik asit ve formik asit arasındaki temel farklar nelerdir?

Asetik asit (CH₃COOH) ve formik asit (HCOOH) arasındaki temel fark, moleküler yapılarında yatmaktadır. Asetik asit, formik asite göre bir metil grubuna sahip olmasıyla daha büyük ve daha zayıf bir asittir. Bu yapısal farklılık, her iki asidin reaktivitesini ve kullanım alanlarını etkiler.

Asetik asitin pH değeri nedir ve bu değer asidin özelliklerini nasıl etkiler?

Asetik asitin pH değeri yaklaşık 2.4 ila 2.6 arasında değişir ve bu, onu zayıf bir asit kategorisine sokar. Bu pH değeri, asetik asidin diğer maddelerle etkileşim tarzını ve ne kadar agresif bir asit olarak tanımlandığını etkiler.

Asetik Asitin Diğer İsimleri:

 • Acetic acid
 • Ethanoic acid
 • Ethylic acid
 • Glacial acetic acid
 • Methanecarboxylic acid
 • Vinegar acid
 • Ethanoic acid monomer
 • Aci-Jel
 • E 260
 • NSC 111201
 • NSC 112209
 • NSC 115870
 • NSC 127175
 • NSC 132953
 • NSC 406306
 • Munger Horticultural Vinegar Plus
 • Weed Pharm
 • Engage Agro
 • HACP 85
 • Acetic acids
 • Cedrosa
 • Acetic acid HAC
 • HZ 006
 • MeSH ID: D019342