Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Payet Kostik

Payet Kostik (Sodyum Hidroksit) Satış ve Tedariki

Payet Kostik satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

1310-73-2

Payet Kostik

Payet kostik, kimyasal adıyla sodyum hidroksit (NaOH) ve molekül ağırlığı 39.997 gr/mol olan güçlü bir alkali maddedir. Endüstride genellikle kostik soda olarak bilinen bu kimyasal, asitleri nötralize ederek sodyum tuzları oluşturmak için kullanılır. Yüksek alkoliliği sayesinde, çeşitli sanayi süreçlerinde temel bir reaktif olarak işlev görür ve çeşitli organik / inorganik bileşiklerin üretiminde önemli bir rol oynar.

Sodyum hidroksit, tehlikeli bir madde olduğundan dolayı kullanımı dikkat ve özen gerektirir. Özellikle temizlik ürünleri, kağıt üretimi, tekstil sektörleri ve gıda sanayi gibi pek çok alanda etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Kostik soda, tıkanıklıkları açma ve yüzeylerdeki yağları çözme gibi zorlu işlemlere karşı etkili bir çözüm sunar.

Piyasada farklı saflık derecelerinde bulunan payet kostik, genellikle yüksek konsantrasyonlarda (%98 ve %99 gibi) temin edilebilir. Saflık düzeyi, uygulamanın gereksinimlerine ve maliyet faktörlerine göre seçilir. Türkiye piyasası, İran menşeili ithal kostik sodalar dahil olmak üzere geniş bir tedarikçi ağına sahiptir. Bu geniş kullanım alanı ve tedarik ağı, payet kostiğin sanayide vazgeçilmez bir hammadde olmasını sağlar.

Payet Kostik Üretimi

Payet Kostik, sodyum hidroksit (NaOH) olarak da bilinen ve güçlü bir baz olan bir kimyasalın katı formudur. Üretimi sırasında, yüksek saflık oranına ulaşılması önceliklidir ve bu üretim işlemleri egzotermik reaksiyonlar, belirli kimyasal özellikler ve çeşitli metodları içerir.

Egzotermik Reaksiyonlar

Sodyum hidroksit üretiminde, tuzlu suyun elektrolizi kullanılır. Bu yöntem egzotermik reaksiyonlar içerir; yani reaksiyon sırasında ısı açığa çıkar. Payet Kostik’in erime noktası yaklaşık 318 °C’dir ve bu ısı, üretim sırasındaki reaksiyonlardan bir kısmının kaynağıdır.

Kimyasal Özellikler

Payet Kostik son derece higroskopik bir katıdır ve suyu çekme eğilimindedir. Ayrıca, kostik erime ve kaynama noktaları sırasıyla 318 °C ve yüksek sıcaklıklarda gerçekleşen egzotermik reaksiyonlarla kritik rol oynar. Bu kimyasal aynı zamanda karbondioksit ile reaksiyona girerek sodyum karbonat gibi tuzlar oluşturabilir.

Üretim Yöntemleri

Payet Kostik genellikle tuzlu suyun elektrolize edilmesiyle elde edilir ve bu işlem sırasında klor da üretilir. Üretim, sıvı hidroksit bileşenin soğutulup katılaşmasıyla son bulur. Katılaşmış sodyum hidroksit daha sonra piyasaya sürülmeden önce payet (flake) veya boncuk (pearl) formuna getirilir. Bu formdaki fark, üretim yöntemi ve ürünün son kullanım alanıyla alakalıdır.

Kostik Soda Kullanım Alanları

Kostik soda, yani sodyum hidroksit (NaOH), birçok endüstriyel süreçte temel bir alkali olarak kullanılmaktadır. Payet kostik formu, saflığı ve çözünürlüğü nedeniyle geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Endüstriyel Temizlik

Payet kostik, yağ, kir ve diğer organik maddelerin temizlenmesinde etkin bir rol oynar. Endüstriyel temizlik ürünlerinde koku giderici ve yağ çözücü olarak kullanılır. Fırın ve boru temizliğinde, ekipmanların bakımında ve sondaj çamurunun hazırlanmasında sıklıkla tercih edilir.

Sabun ve Deterjan Üretimi

Payet kostik, sabunun temel bileşenlerinden biridir. Sabun yapımında yağlarla asit bazlı reaksiyonlar gerçekleştiren alkali maddedir. Sabunun yanı sıra birçok temizlik ürünü de kostik soda içerir.

Su Arıtımı

Su arıtma işlemlerinde, kostik soda pH dengesinin ayarlanması ve asit kontrolü amacıyla nötrleştirme reaksiyonları için kullanılır. Ayrıca, su arıtma tesislerinde fenollerin ve diğer zararlı maddelerin çıkartılmasında etkilidir.

Kağıt Endüstrisi

Payet kostik, kağıt endüstrisinde ligninin çıkarılması ve beyazlatma işlemlerinde kullanılır. Özellikle gazete kağıdı üretiminde bu süreçler önemlidir.

Kimya Sanayii

Kostik soda, kimyasal üretimin temelini oluşturur. Sodyum fenolat, aspirin ve antiseptik ürünlerin üretimi gibi pek çok kimyasal reaksiyon kostik soda ile gerçekleştirilir. Ayrıca, sodyum aluminat, sodyum siyanür, silikat, polikarbonat, titan oksit ve zeolit gibi bileşenlerin sentezinde kritik rol oynar.

Gıda Sektörü

Gıda endüstrisinde payet kostik, meyve ve sebze kabuğu soyma işlemleri için kullanılır. Dondurma ve nişasta üretiminde, çeşitli gıdaların pH değerini ayarlamak amacıyla da tercih edilir.

Sağlık ve Güvenlik

Payet Kostik, yani sodyum hidroksit güçlü bir alkali maddedir ve ciddi sağlık riskleri taşır. Kullanım sırasında dikkatli olunması gereken iki önemli konu; kimyasal yanıklar ve güvenlik önlemleridir.

Kimyasal Yanıklarla İlgili Önlemler

Sodyum hidroksit, deri ve diğer dokularla temas ettiğinde kimyasal yanıklara neden olabilir. Kimyasal yanıkların önlenmesi için gerekli adımlar:

 • Asit Kalıntıları: Herhangi bir dökülme durumunda asit kalıntılarının derhal temizlenmesi esastır.
 • Eldiven ve Koruyucu Giysi: Kimyasal yanıklardan korunmak adına kalın koruyucu eldiven, önlük ve göz koruyucu kullanılmalıdır.
 • Acil Durum İstasyonları: Acil yıkama istasyonları ve duşlar, olası cilt veya göz temasında hızlıca kullanılmak üzere erişilebilir olmalıdır.

Güvenlik Önerileri

 • Uygun Havalandırma: Sodyum hidroksit buharlarının solunması, solunum yollarına ciddi zararlar verebilir. Bu yüzden çalışma alanının iyi havalandırılması şarttır.
 • Eğitim: Tüm kullanıcıların sodyum hidroksit ve protik asitler ile çalışırken uygun kullanım teknikleri ve ilk yardım prosedürleri konusunda eğitimli olması gerekmektedir.
 • Etiketleme ve Talimatlar: Kullanım talimatları ve tehlike uyarıları okunmalı ve anlaşılmalıdır.

Güvenlik önlemleri ve koruyucu ekipman kullanımı, sodyum hidroksit ile çalışan her bireyin sorumluluğundadır.

Çevresel Etkiler ve Yönetimi

Payet Kostik‘in çevresel etkilerini ve yönetim stratejilerini incelerken, atık yönetimi ve karbon ayak izi önemli iki bileşendir. Bu bileşenler, sürdürülebilirlik ve çevre koruma gayretlerinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Atık Yönetimi

Payet Kostik’in atık yönetimi süreçleri, çevresel etkilerini azaltma konusunda kritik rol oynar. Şirket, atıkları azaltmak, yeniden kullanmak ve geri dönüştürmek için katı politikalar uygular. Özellikle, tehlikeli ve tehlikesiz atıkların ayrıştırılması, depolanması ve bertaraf edilmesi mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilir. Şirketin atık yönetimi şu adımları içerir:

 • Atık Azaltma: Üretim süreçlerinde kullanılan malzeme miktarını minimuma indirme.
 • Yeniden Kullanım ve Geri Dönüşüm: Atıkları mümkün olduğunca geri dönüşüme tabi tutma ve yeniden kullanım.

Karbon Ayak İzi

Payet Kostik, atmosfere salınan karbondioksit miktarını denetlemek için karbon ayak izini aktif olarak yönetir. Bu yönetimin temeli, enerji tüketimini optimize etmek ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmak üzerine kuruludur. Karbon ayak izi yönetiminde izlenen yol haritası:

 • Enerji Verimliliği: Enerji sarfiyatını düşürmek için teknolojik iyileştirmeler ve proses optimizasyonu.
 • Yenilenebilir Enerji: Temiz enerji kullanımını artırmak amacıyla güneş paneli gibi alternatif enerji kaynaklarına geçiş.

Bu yönetim stratejileri, Payet Kostik’in çevre üzerindeki genel etkisini azaltmayı hedefler ve şirketin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynar.

Pazar Dinamikleri ve Ekonomi

Payet Kostik, yani kostik soda tanecikleri, kimyasal endüstrisi için önemli bir hammaddedir ve pazar dinamikleri ekonomi üzerinde önemli etkilere sahip olabilir. Bu bölümde, kostik soda taneleri pazarının ekonomik yönlerini, özellikle fiyatlandırma trendlerini ve talep ile arz değişikliklerini inceleyeceğiz.

Fiyatlandırma Trendleri

Kostik soda taneciklerinin fiyatlandırması, üretim maliyetleri, ham maddeye olan talep ve global piyasa koşulları gibi faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterir. Örneğin, su arıtma ve alimünyum endüstrisindeki kullanım oranları, fiyat üzerinde direkt etkiye sahiptir.

 • Üretim Maliyetleri: Enerji fiyatlarındaki artış, doğrudan üretim maliyetlerini etkileyebilir.
 • Talep Artışları: Endüstriyel büyüme, özellikle inorganik kimyasalların ve alimünyumun üretimindeki artış, talebi yükseltebilir.
 • Global Piyasa Koşulları: Geniş çaplı ekonomik dalgalanmalar, uluslararası ticaret ücretleri ve döviz kurları, fiyatları global anlamda etkiler.

Talep ve Arz Değişiklikleri

Talep, çeşitli endüstrilerde kostik soda kullanımına bağlı olarak yıl içinde değişiklik gösterebilir. Kostik soda taneciklerinin büyük bir bölümü su arıtma, inorganik kimyasalların üretimi ve alüminyum endüstrisi tarafından tüketilir.

 • Su Arıtma Sektörü:
  • Bu sektörde yaklaşık %5 oranında kullanılır.
  • Su kalitesi standartlarının yükselmesi talebi artırabilir.
 • Inorganik Kimyasal Üretimi:
  • Kullanımın yaklaşık %12’si bu alandadır.
  • Sektör büyüdükçe, bu alandaki talep de artış gösterecektir.
 • Alüminyum Endüstrisi:
  • Yaklaşık %14 kullanım alimünyum sektöründe gerçekleşir.
  • Alimünyum üretimindeki değişiklikler doğrudan kostik soda talebini etkiler.

Yenilikler ve Gelişmeler

Payet kostik, yani sodyum hidroksit üretiminde ve kullanımında gözlemlenen yenilikler, hem çevreye olan etkilerin azaltılması hem de ürün yelpazesinin genişletilmesi yönünde önemli adımları işaret etmektedir.

Yeni Kullanım Alanlarının Keşfi

Payet kostik, sodyum aluminat ve zeolit gibi alanlarda yeni kullanım imkanları sunmaktadır. Sodyum aluminat üretiminde, genellikle su arıtma ve kağıt endüstrisinde kullanılan bir kimyasal olan payet kostik, alüminyum hidroksitin çözeltiye eklenmesiyle elde edilmektedir. Bu süreç, sodyum aluminatın doğru oranda üretilmesi ve kullanımının optimize edilmesine olanak tanımıştır.

Zeolit üretiminde ise payet kostik, bu yüksek değerli mineralin sentezinde kilit bir rol oynamaktadır. Zeolit, deterjan üretimi ve petrol rafinerilerinde, ayrıca tarım sektöründe, toprak düzenleyici olarak kullanılmakta ve çevresel sürdürülebilirlik arayışında ehemmiyet kazanmıştır.

Sürdürülebilir Üretim Teknolojileri

Yeni teknolojik gelişmeler, payet kostiğin üretim süreçlerini daha sürdürülebilir hale getirmeyi hedeflemektedir. Enerji tüketiminin azaltılması, atık miktarının minimize edilmesi ve hammadde kullanımının etkinleştirilmesi gibi konular üzerinde yoğunlaşılmıştır. Özellikle, üretim sırasında ortaya çıkan yan ürünlerin geri dönüştürülmesi, hem maliyetleri düşürmekte hem de çevresel etkiyi azaltmaktadır. Bu tür yenilikler, endüstrinin uzun vadeli sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahiptir.

Sıkça Sorulan Sorular

Bu bölüm, Payet Kostik hakkında sıkça sorulan sorulara net ve doğru bilgiler sunmaktadır.

Payet Kostik nedir ve ne işe yarar?

Payet Kostik, sodyum hidroksitin (NaOH) bir formudur ve asitleri nötralize etmek, sodyum tuzları oluşturmak gibi amaçlarla kullanılır ve suda hızlı çözünme özelliğine sahiptir.

25 kg Kostik fiyatları genel olarak ne kadar değişir?

25 kg Kostik fiyatları, üreticiye, bölgesel piyasa şartlarına ve ürün kalitesine bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Sud Kostik ile Payet Kostik arasındaki temel farklar nelerdir?

Sud Kostik, sıvı formda sodyum hidroksittir, Payet Kostik ise katı formda ve pul şeklinde sodyum hidroksittir. Payet Kostik’in suda daha hızlı çözünme avantajı vardır.

Payet Kostik kullanırken dikkat edilmesi gereken güvenlik önlemleri nelerdir?

Payet Kostik kullanırken güvenlik gözlüğü, eldiven ve koruyucu giysi giymek, madde ile doğrudan temastan kaçınmak ve iyi havalandırılan bir alanda çalışmak önemlidir.

Boncuk Kostik ile Payet Kostik’in kullanım alanları arasında neler yer alır?

Payet Kostik ve Boncuk Kostik, temelde aynı kimyasalı içermelerine karşın, çözünürlük hızlarındaki farklılık nedeniyle farklı uygulama alanlarına sahiptir; ancak her ikisi de temizlik ürünlerinde ve endüstriyel süreçlerde geniş çapta kullanılabilir.

Sabun yapımında kullanılan kostik çeşitleri ve özellikleri nelerdir?

Sabun yapımında genellikle sodyum hidroksit (NaOH) kullanılır. Payet ve Boncuk Kostik gibi çeşitleri mevcuttur ve sabunun sertlik, çözünürlük gibi özelliklerini etkileyebilir.