Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Disiyandiamid

Disiyandiamid Satış ve Tedariki

Disiyandiamid satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

461-58-5

Disiyandiamid: Modern Endüstrideki Rolü ve Önemi

Disiyandiamid, bilimsel adıyla dicyandiamide veya DCD, kimyasal formülü (CN2H4) olarak bilinen ve moleküler ağırlığı yaklaşık 84.08 g/mol olan bir bileşiktir. CAS numarası 461-58-5 olan bu kimyasal, çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılır. Güçlü bir nitril olan disiyandiamid reaktif ve renksiz bir katıdır; su, aseton ve alkol gibi polar çözücülerde çözünebilirken, polar olmayan organik çözücülerde çözünmezliği ile bilinir.

Disiyandiamid, güçlü bir alkali özelliği gösterir ve beyaz kristal bir yapılara sahiptir. Epoksi reçineler, laminatlar, toz boyalar ve yapıştırıcılar için kullanılan bir sertleştirici (kürleme maddesi) olarak kullanımı yaygındır. Ayrıca, avrupa Ekonomik Bölgesi’nde REACH Tüzüğü kapsamında kayıt altına alınmış ve yılda 10.000 ile 100.000 ton arasında bir üretim ve ithalat hacmine sahiptir. Disiyandiamid, sanayi alanında çok yönlülüğüyle öne çıkan bir bileşendir.

Kimyasal Özellikleri

Disiyandiamid, bilimsel araştırmalarda ve sanayide kullanılan önemli bir organik bileşiğin kimyasal özelliklerini anlamak, kullanım alanlarını ve işlenişini belirlemede kritik role sahiptir. Bu bölüm, disiyandiamidin kimyasal formülü, fiziksel özellikleri ve türevleri olmak üzere üç temel alt başlık altında incelemektedir.

Kimyasal Formül ve Yapısı

Disiyandiamidin kimyasal formülü C2H4N4 olarak ifade edilir. Ayrıca bilinen diğer isimleri arasında 1-cyanoguanidine ya da guanidine-1-carbonitrile bulunur. Bu bileşiğin yapısal formülü, guanidinin amino hidrojenlerinden bir tanesinin siyano grubu ile değiştirilmesi sonucu elde edilir. İnChI anahtarı, bileşiğin uluslararası tanınırlığını sağlamak için kullanılır.

Fiziksel Özellikler

Disiyandiamid, su ve polar organik çözücülerde çözünebilen beyaz kristalli bir katıdır; ancak polar olmayan organik çözücülerde çözülmez. Oda sıcaklığında stabildir ve yanıcı olmayan özelliği ile dikkat çeker. 13°C’de su içindeki çözünürlüğü yaklaşık %2.26’dır ve sıcaklık arttıkça bu oran da artar.

Kimyasal Türevleri

Disiyandiamid, geniş kullanım alanlarına sahip çeşitli kimyasal türevlere sahiptir. Örneğin, melamin ve cyanoguanidine, dicyanamidin daha karmaşık türevleri arasındadır. Disiyandiamid, özellikle epoksi reçineleri için bir kürleme maddesi olarak kullanılır. Bu, onu plastik ve kaplama sanayisinde değerli bir bileşik yapar.

Tarımsal Kullanım

Disiyandiamid, tarım sektöründe, özellikle azotlu gübrelerin etkinliğini artırmak ve nitrat yıkaması ile denitrifikasyon kayıplarını azaltmak için kullanılan önemli bir bileşendir. Bu bileşik, azot kullanım verimliliğini artırarak, tarım ürünleri üzerindeki etkisini maksimize eder.

Azotlu Gübre Olarak Rolü

Disiyandiamid, azot içeren bir bileşik olarak tarımda kullanılır. Azot, bitki büyümesi ve üretkenliği için vazgeçilmez bir makro besin maddesidir ve Disiyandiamid, azotun toprakta daha uzun süre kalmasına yardımcı olarak nitrojen kullanım verimliliğini artırır. Bu, özellikle mısır ve mısır gibi yüksek nitrojen talep eden bitkiler için faydalıdır. Disiyandiamid içeren gübreler, bitkilerin ihtiyaç duyduğu zaman aralığında, azotun bitki tarafından emilebilir formda kalmasını sağlayarak, azotun maksimum fayda ile kullanılmasına olanak tanır.

Nitrifikasyon İnhibitörleri

Nitrifikasyon inhibitörleri olarak, disiyandiamid ve türevleri, toprakta nitrojenin amonyum sülfat formundan nitrat formuna dönüşümünü yavaşlatır. Bu süreç, nitrat yıkamasını ve çevreye reaktif azot emisyonlarını azaltmaya yardımcı olur. 2-cyanoguanidine (dicyandiamid bileşiği), nitrifikasyon sürecini inhibe ederek, azotun daha uzun süre toprakta kalmasını ve bitkiler tarafından kullanılmasını sağlayan popüler bir nitrifikasyon inhibitörüdür.

Kullanım Teknikleri ve Zamanlaması

Disiyandiamid içeren gübrelerin kullanımında uygulama zamanlaması ve tillage (toprak işleme) teknikleri önemlidir. Doğru zamanlamayla, azot kaybı en aza indirilerek, bitkilerin yoğun büyüme dönemlerinde yeterli azot bulunabilirliği sağlanır. Aynı zamanda, gübrenin toprakla karışımını optimize etmek için, gübre uygulaması sonrasında yapılan toprak işleme etkili bir yöntemdir. Bu teknikler, özellikle nitrat yıkaması ve denitrifikasyon riskini azaltarak çevresel etkiyi en aza indirirken, tarla bitkilerinin ihtiyaç duyduğu azotu almasını sağlar.

Çevresel Etkiler

Disiyandiamid kullanımının çevresel etkileri, özellikle azot oksit emisyonları açısından değerlendirilmelidir. Gübre bileşeni olarak kullanıldığında, toprak üzerindeki etkileri ve atmosfere salınan azot oksit bileşenleri dikkatle incelenir.

Azot Oksit Emisyonları

Disiyandiamid, nitrik asit oksitleri (NO_x) dahil olmak üzere nitroz oksit (N2O) emisyonlarını etkileyebilir. Bu emisyonlar, gübreleme sırasında hayvanların idrarından ve gübre sıvısından (slurry) yayılan gazlar sonucu oluşur. Toprak nitroz oksit emisyonu önemli bir çevre sorunudur, çünkü N2O güçlü bir sera gazıdır ve atmosferde ozon tabakasının incelmesine katkıda bulunur.

 1. Hayvan İdrarı ve Slurry:
  • Hayvansal atıkların neden olduğu yüksek azot içeriği, toprağa sızarak azot döngüsünü harekete geçirir.
  • Bu süreçte azotun farklı formlarda (amonyak, nitrit, nitrat) atmosfere salınmasına neden olur.
 2. Önleme ve Kontrol Yöntemleri: Disiyandiamid içeren ürünlerin kullanımı azot oksit emisyonlarını kontrol altına alabilir. Yöntemler Açıklama Doğru Dozaj Optimal gübre kullanımı emisyonları azaltır. Zamanlama Bitkilerin nitrojeni kullanabileceği zamanlarda uygulama emisyonları düşürebilir.

Toprağa uygulanan disiyandiamid, nitrifikasyon inhibitörü olarak görev yapar ve sonuç olarak, topraktaki nitrojenin atmosfere N2O olarak salınımını yavaşlatarak çevresel etkilerini dolaylı olarak azaltabilir.

Toprak Sağlığı Üzerindeki Etkisi

Dicyandiamid (DCD) bir nitrifikasyon inhibitörü olarak bilinmektedir ve tarım pratiklerinde, özellikle de azotun topraktan aşırı miktarlarda yıkanmasını önlemek amacıyla kullanılır. Nitrat yıkamasının azaltılması, su yollarının kirlenmesini ve eutrofikasyonun etkisini azaltır, bu da toprak sağlığı ve çevre üzerinde olumlu etkilere sahip olabilir.

Azot Döngüsü ve Dicyandiamid:

 • Denitrifikasyon: Dicyandiamid, topraktaki denitrifikasyon sürecini yavaşlatır ve dolayısıyla dönüştürülen azotun atmosfere salınımını azaltabilir.
 • Nitrifikasyon: Nitrifikasyon inhibisyonu yoluyla, DCD, amonyumun nitrate dönüşümünü geciktirir. Bu etki, azotun bitkiler tarafından daha verimli kullanılmasına olanak tanır.

Kışlık Buğday ve Dicyandiamid: DCD’nin kullanımı, kışlık buğday tarımında uygundur çünkü:

 • Toprağa eklenen azotun buğday tarafından direk olarak kullanılmasına yardımcı olur.
 • Azot kayıplarını minimize eder, bu da maliyet tasarrufu sağlar ve çevresel etkiyi azaltır.

Toprak Nitroz Oksit Emisyonları: DCD’nin bir başka önemli yararı, topraktan nitroz oksit (N_2O) emisyonlarının azaltılmasıdır. Bu, küresel ısınma potansiyeline sahip bir sera gazıdır ve bu azaltma, iklim değişikliğiyle mücadelenin önemli bir parçasıdır.

Kullanılan miktar ve uygulamanın zamanlaması önemlidir. Dicyandiamid’in çevresel koşullar, toprak yapısı ve ekim dönemine bağlı olarak efektif bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Bu ilişkileri anlayarak, toprak sağlığının korunmasına katkıda bulunabiliriz.

Endüstriyel Kullanımlar

Disiyandiamid, çok çeşitli endüstriyel uygulamalarda anahtar bir rol oynar. Özellikle yüksek performanslı polimerlerin ve diğer karmaşık organik bileşiklerin üretiminde etkin bir ara üründür.

Nitril Sentezi

Disiyandiamid, özellikle melamin ve çeşitli nitril bileşiklerinin sentezinde kullanılır. Bu sentez işlemleri, bir dizi endüstriyel malzemenin üretimi için hayati öneme sahiptir. Disiyandiamid aşağıdaki gibi bazı önemli sentez işlemlerinde yer alır:

 • Melamin Üretimi: Disiyandiamid, melaminin başlıca öncü maddesidir. Melamin, yüksek nitelikli plastikler, laminatlar, yapıştırıcılar ve kaplamalar gibi ürünlerin imalatında yaygın olarak kullanılan bir bileşiktir.
 • Epoksi Reçineler: Sıklıkla epoksi reçineler için kürleme maddesi olarak aktif olarak kullanılır. Bu reçineler, yüksek derecede kimyasal ve termal dirence sahip kaplama malzemeleri ve yapıştırıcıların üretiminde esas alınır.
 • Patlayıcılar: Disiyandiamid, patlayıcı malzemelerin stabilizatör bileşiği olarak da işlev görür.özellikle ordu ve madencilik endüstrisinde önem taşır.
 • Nitril Bileşikleri: Nitril kimyasallarının üretimi için temel bir reaktant olan disiyandiamid, özellikle asetoguanamin ve benzoguanamin gibi nitril türevlerinin hazırlanmasında kullanılır ki bu nitriller yüzey kaplamalarında ve plastik endüstrisi tarafından tüketilir.

Bu kullanımların her biri, disiyandiamidin endüstriyel önemini ve çok yönlülüğünü gösteren örneklerdir. Disiyandiamid, yukarıda belirtilen proseslerde ve diğerleri arasında kritik bir ara ürün olarak, geniş endüstriyel uygulama yelpazesinde kendine yer bulur.

Ticari Özellikler

Disiyandiamid, endüstriyel alanda birçok kullanımı olan bir kimyasal bileşiğin ticari adıdır. Kullanıldığı başlıca uygulamalar arasında epoksi reçineler için kürleme maddesi olarak ve ahşap ile cam elyaf izolasyonu için alev geciktirici olarak yer alır. Bu bileşiğin öne çıkan ticari özelliklerinden biri, yüksek verimlilikte reaksiyona girmesi ve geniş bir uygulama alanına sahip olmasıdır.

 • CAS Numarası: 461-58-5
 • Ürün Numarası: Bu bilgi ticari kaynaklarda değişiklik gösterebilir.

Disiyandiamid, sanayide melamin üretimi esnasında önemli bir ara ürün olarak kullanılır. Melamin özellikle plastik ve kaplama sanayisinde yaygın olarak tercih edilen bir maddedir. Disiyandiamid, amonyum sülfat gibi gübre maddesi imalatında kullanılan hammaddelerden elde edilir, böylece tarım sektöründe de dolaylı bir etkisi bulunur

Güvenlik ve Sağlık Yönergesi

Disiyandiamid madde güvenliği ve sağlığı, kimyasalların güvenli kullanımını sağlamak ve olası sağlık risklerini önlemek için belirli yönergeler çerçevesinde ele alınmalıdır. Disiyandiamid içeren ürünlerin COA (Certificate of Analysis – Analiz Sertifikası) ile birlikte sağladığı bilgiler, madde içeriği ve saflık derecesi gibi önemli detayları içerir, böylece kullanıcıların bilinçli hareket etmelerine olanak tanır.

Kullanım Talimatları ve Saklama Koşulları:

 • Maddelerin etiket bilgileri ve güvenlik veri sayfaları dikkatlice incelenmeli.
 • Disiyandiamid, oda sıcaklığında ve kuru bir yerde muhafaza edilmeli.
 • Kullanımdan sonra ambalaj gereği gibi kapatılmalı.

Kişisel Koruyucu Donanım:

 • Eldiven, gözlük ve uygun koruyucu giysiler kullanılmalı.
 • Toz maske veya solunum koruyucuları tavsiye edilir.

Acil Durumlara Müdahale:

 • Madde ile temas sonrası bölge su ve sabunla yıkanmalı.
 • Göz temasında bol su ile en az 15 dakika yıkanmalı ve doktora başvurulmalı.

Madde güvenliği ve sağlık bilgileri sürekli güncellenmelidir. Disiyandiamid kullanımı sırasında ulusal mevzuata ve iş sağlığı güvenliği standartlarına uyulmalıdır. Bu kurallara dikkat edilerek yapılan işlem, çalışanların sağlığını korumaya ve çalışma ortamındaki potansiyel riskleri minimize etmeye yardımcı olur.

Sentetik Rota

Disiyandiamid, diğer adıyla siyanoguanidin ya da dicyanamid, siyanamid molekülünün bir polimerizasyon ürünüdür. Bu madde, özellikle gübrelerde azot kaynağı olarak kullanılmasının yanı sıra epoksi reçinelerin kürleme maddesi ve PVC zemin kaplamalarında stabilizatör bileşiği olarak da önem arz etmektedir.

Sentetik olarak disiyandiamid üretimi, guanidin türevlerinden başlayabilir. Bu süreçte guanidin, siyanamid dimeri formunu alarak reaksiyona girer. Temel adımlara göre, guanidinin amino hidrojenlerinden biri siyano grubu ile ikame edilerek disiyandiamid elde edilir.

Üretim işlemi, genellikle şu adımları içerir:

 1. Siyanamid ve reaktiflerin hazırlanması,
 2. Guanidinin uygun koşullar altında siyanogrup ile reaksiyona sokulması,
 3. Arzu edilen ürün olan disiyandiamid‘in ayrışması ve saflaştırılması.

Bu kimyasal süreç sırasında sıcaklık, basınç ve pH gibi faktörlerin titizlikle kontrol edilmesi önemlidir. Ürün saflığı ve verimi için optimal reaksiyon koşullarının belirlenmesi, sentetik rotanın kritik yönlerindendir.

Üretim sırasında dikkate alınması gereken spesifik koşullar (örn. 25 °C [77 °F], 100 kPa) bulunmakla birlikte, reaksiyonun etkinliği için reaktiflerin saflığı ve kullanılan katalizörler gibi ek faktörler de önem taşır.

Biyolojik Azot Değişimi

Biyolojik azot değişimi, atmosferik azotun bitki ve diğer organizmalar tarafından kullanılabilir forma dönüştürülmesini içerir. Bu değişimde disiyandiamid gibi bileşikler önemli rol oynar. Disiyandiamid, özellikle nitrifikasyon inhibitörleri kategorisinde yer alır ve amonyum bazlı gübrelerin (örneğin, üre ve amonyum sülfat) etkinliğini artırır.

Nitrifikasyon inhibisyonu sürecinde, disiyandiamid topraktaki mikroorganizmaların aktivitesini yavaşlatarak amonyum iyonlarının (NH4+) nitrit (NO2-) ve daha sonra nitrat (NO3-) iyonlarına dönüşmesini geciktirir. Bu durum, azotun buharlaşma veya yıkanma yoluyla kaybını azaltır ve bitkilerin kök sistemine daha uzun süre azot sağlar.

Üre, yüksek azot içeriği nedeniyle en yaygın kullanılan gübredir ve disiyandiamid ile işlem gördüğünde azotun bitkiler tarafından alımını daha verimli hale getirebilen bir malzemedir. Ürenin toprakta NH4+ ve sonrasında NO3-’ye dönüşümü, azot anionlarının bitkiler tarafından alımı için gereklidir. Bu anionlar bitki beslenmesinde kritik öneme sahiptir. Ancak, bu dönüşüm hızlı olduğunda, azot kaybı da artabilir. Disiyandiamid burada devreye girerek dönüşüm sürecini optimize eder.

Sonuç olarak, disiyandiamid içeren ürünler, azotun bitki tarafından kullanımını maksimize ederken çevresel kaybı minimale indirgemek için etkili bir yol sunar. Bu süreç aynı zamanda gübrelerin maliyet etkinliğini de artırır, çünkü azotun bitki tarafından alım oranını yükseltir ve gübreleme ihtiyacını azaltır.

Tanecil Tarımsal Kullanım

Disiyandiamid, özellikle tanecil bitkilerde azot kullanım verimliliğini (N kullanım verimliliği) artırmada etkili bir bileşendir. Mısır gibi azot ihtiyacı yüksek tarımsal ürünlerde, yavaş salınan bir gübre olarak tercih edilir. Disiyandiamid içeren gübreler, bitkinin ihtiyaç duyduğu süre boyunca azotu kademeli olarak salarak, bitkilerin bu temel besin maddesini daha verimli kullanmalarına yardımcı olur. Bu da hem çevresel etkileri azaltır hem de maliyet tasarrufu sağlar.

Mısır (Zea mays) üretiminde disiyandiamid kullanımı:

 • Toprağa eklendiğinde azotun bitki tarafından alınmasını iyileştirir.
 • Toprakta nitrat olarak yıkanıp kaybolmasını azaltarak N kullanım verimliliğini artırır.
 • Mısır bitkisine uzun vadede eşit bir azot akışı sağlar, böylece bitkinin sağlıklı gelişimine katkıda bulunur.

Disiyandiamid, bu özellikleri sayesinde mısır gibi yüksek azot gereksinimi olan tanecil bitkilerde sıklıkla kullanılır. Maksimum verim ve kalite potansiyeli için, buğday ve arpa gibi diğer tanecil bitkilerde de benzer metodlarla azot yönetimi kritik öneme sahiptir.

Aşağıdaki liste, tanecil bitkiler için Disiyandiamid gübresinin faydalarını özetlemektedir:

 • Azot Salımı:
  • Yavaş ve sürekli azot salınımı sağlar.
 • Verimlilik:
  • Bitkilerin azotu daha verimli şekilde kullanmasına olanak tanır.
 • Çevresel Etki:
  • Azot kaybını ve çevreye olan olumsuz etkileri azaltır.

Kısacası, disiyandiamid içerikli gübrelerin, tanecil tarım uygulamalarında, özellikle mısır yetiştiriciliğinde, azot kullanım verimliliğini optimize etmek açısından önemli avantajlar sunduğu gözlemlenir.

Sıkça Sorulan Sorular

Disiyandiamid ile ilgili sıkça sorulan sorulara yanıtlar, bu bileşiğin kimyasal özellikleri, endüstriyel uygulamalar, sağlık ve çevre üzerindeki etkileri ve tarım kullanımı hakkında bilgi sağlamayı amaçlamaktadır.

Disiyandiamid bileşiğinin temel özellikleri nelerdir?

Disiyandiamid, C2H4N4 kimyasal formüle sahip, beyaz kristalli ve suda çözünür bir bileşiktir. Erimiş hali 210°C derecede stabilize olur ve alkollerde de çözünme özelliğine sahiptir.

Disiyandiamid’in endüstrideki kullanım alanları hangileridir?

Disiyandiamid, özellikle melamin üretiminde ve amino plastikler ile reçinelerin imalatında ara madde olarak kullanılır. Aynı zamanda yapıştırıcılar, kauçuk ürünleri ve yüzey kaplama malzemelerinde de sıklıkla tercih edilmektedir.

Disiyandiamid içeren ürünlerin sağlık üzerindeki etkileri neler olabilir?

Disiyandiamid kullanımının sağlık üzerindeki spesifik etkileri herhangi bir toksisite durumu ve maruz kalma düzeyi ile yakından ilişkilidir. Genellikle tehlikesiz olarak kabul edilse de, yüksek konsantrasyonlarındaki maruziyet potansiyel sağlık sorunlarına yol açabilir.

Disiyandiamid’in tarımda kullanımı nasıl gerçekleşmektedir?

Tarım alanında disiyandiamid, nitrit giderici olarak ve yavaş salınım gübreleri bileşenlerinde kullanılır. Bu sayede toprak ve bitki sağlığının iyileştirilmesi ve verimin arttırılması hedeflenir.

Siyanamid ve Disiyandiamid arasındaki kimyasal farklar nelerdir?

Siyanamid ve disiyandiamid, kimyasal yapıları bakımından birbirine benzese de, disiyandiamid siyanamidin bir dimeri olarak iki siyanamid molekülünün birleşmesiyle oluşur. Siyanoguanidin dimeri olan disiyandiamid, siyanamidden daha az reaktiftir.

Disiyandiamid üretimi ve bu bileşiğin çevresel etkileri hakkında bilgi verir misiniz?

Disiyandiamid üretimi, genellikle siyanamidin uygun koşullarda polimerleştirilmesi ile gerçekleşir. Çevresel etkiler açısından disiyandiamid, kararlı bir bileşik olarak kabul edilir ve doğru kullanıldığında çevresel toksisite riski düşüktür.

Disiyandiamidin Diğer İsimleri:

 • Guanidine, N-cyano-
 • Guanidine, cyano-
 • N-Cyanoguanidine
 • Cyanoguanidine
 • 1-Cyanoguanidine
 • Dicyandiamide
 • Dicyanodiamide
 • 2-Cyanoguanidine
 • Didin
 • Bakelite VE 2560
 • ACR-H 3636
 • Araldite XB 2979B
 • Dicy
 • Araldite XB 2879B
 • XB 2879B
 • Araldite HT 986
 • DCDA
 • CG
 • Epicure DICY 7
 • Epicure DICY 15
 • DCD
 • Amicure AH 162
 • Adeka HT 2844
 • DICY-FP
 • Amicure CG 1400
 • Dyhard 100SF
 • H 3636S
 • Ajicure AH 150
 • Amicure CG 1200
 • CG 1200
 • Dyhard 100
 • CG 1400
 • Dyhard 100S
 • Dyhard RU 100
 • Dicyanex 200
 • Dicy 100S
 • Amicure CG 325
 • Dicyanex 1400B
 • ACR-H 3636AS
 • Epicure DICY
 • Dyhard SF
 • 200X
 • CGNA
 • Dicyanex 200X
 • DICY 7
 • EH 3636AS
 • Epicure DICY 7A
 • Amicure 3809
 • Amicure AH 154
 • Amicure AH 150
 • Erisys DDA 10
 • SKW 100SF
 • SKW 100S
 • DICY 70
 • EH 3636S
 • Amicure CG 140
 • DICY 7A
 • Epicure DICY 7MD
 • Hardener 3636AS
 • Adeka EH 3636AS
 • NSC 2031
 • SPX 7922
 • Adeka EH 3636
 • Amicure CG 200
 • Epicure DICY 50
 • DICY 1400
 • Bakelite EPH 714
 • EPH 714
 • DICY 7S
 • DICY 15
 • Epikure DICY 15
 • Dyhard 100M
 • Epicure DICY 7S
 • Adeka Hardener EH 3636
 • Adeka ES 3636
 • Dyhard 100SH
 • eco-n
 • DDA 10
 • CL 310
 • Epikure DICY 7
 • CG 1400S
 • Adeka Hardener ESES 3636AS
 • Omicure DDA 5
 • AB 04
 • AH 154
 • AH 150
 • Dicyanex 325
 • JER Cure DICY 15
 • Dyhard DF 50EP
 • DDA (hardener)
 • DDA
 • CG 1200G
 • JER Cure DICY 7
 • DDA 50
 • Dyhard III
 • JER Cure DICY 7T
 • Adeka Hardener 3636AS
 • Amicure 1400
 • DDA 5
 • Casamid 780
 • H 106
 • H 106 (hardener)
 • Technicure D 10
 • Amicure CG 1200E
 • Technicure NanoDicy
 • HTP 302
 • JER Cure DICY 3
 • Butan 7816LT
 • DICY 7T
 • DSH 100
 • Amicure CG 1200G
 • 1400F
 • Dicyanex 1400F
 • SA 284
 • Omicure DDA 50
 • Omicure DDA 10
 • Dyhard D 50EP
 • Dyhard PI Optional
 • Unifill B
 • Dyhard 100E
 • Adeka Hardener EH 3636AS
 • 100SF
 • Dicyanex 1400HF
 • Dyhard SF 100
 • SF 100
 • GC 120
 • EH 4351S
 • 3636AS
 • Ecure 14
 • AH 162
 • JER Cure DDA 7
 • EQ 14
 • jER DICY 20
 • JER Cure DICY 20
 • DF 585
 • CG 325
 • Dyhard 03
 • Amicure CG 120G
 • SH 300
 • Omicure 5
 • CG 4100
 • DICY 100
 • Dicyandiamide 100S
 • Dyhard UR 100S
 • CL 076E
 • JW 5
 • Jiashengde DSMA
 • DSMA
 • Gaide HA
 • HA
 • SH 500A
 • CG 120 (amide)
 • CG 120
 • DSH 100 (cyanoguanidine)
 • DICY 1200F
 • CA 120 (guanidine)
 • DM 1 (guanidine)
 • SA 89
 • DM 1
 • CA 120
 • H 209 (amine)
 • H 209
 • S 26828