Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nitrik Asit

Nitrik Asit Satış ve Tedariki

Nitrik Asit satışı, en uygun fiyatlar ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

7697-37-2

Nitrik Asit Kullanımı: Endüstriyel Süreçlerdeki Rolü

Nitrik asit, güçlü bir mineral asittir ve formülü HNO3 olarak bilinir. Renksiz ve oldukça reaktif bir sıvıdır, ancak çözünmüş azot dioksit içeren kırmızımsı kahverengi “dumanlı” formları da mevcuttur. Çok yönlü bir madde olarak, nitrik asit özellikle gübre üretiminde olmak üzere birçok sanayi dalında kritik bir role sahiptir.

Temel bir kimyasal ara ürün olarak, nitrik asit metal işleme, patlayıcı üretimi ve organik sentezlerde, özellikle nitrolama tepkimelerinde kullanılır. Arome bileşikleri üzerinde etkili olan nitrik asit, nitro türevler oluşturur ve böylece patlayıcı veya yakıt katkı maddesi gibi farklı fonksiyonlara sahip yeni bileşiklerin üretimini mümkün kılar.

Nitrik asidin etkileşime girdiği maddeler ve bu etkileşimlerin sonuçları, maddenin uygulamalarını oldukça genişletir. Çeşitli asitler arasında öne çıkar çünkü bakır, cıva, gümüş ve kurşun gibi bazı metalleri çözebilme kabiliyetine sahiptir. Böylece hem endüstriyel süreçlerde hem de laboratuvar uygulamalarında vazgeçilmez bir yer edinmiştir.

Nitrik Asit: Temel Bilgiler

Nitrik asit, güçlü oksitleyici özelliklere sahip önemli bir inorganik asittir ve çeşitli endüstriyel işlemlerde kullanılır.

Tarihsel Gelişimi

Nitrik asit, tarihsel metinlerde “aqua fortis” olarak bilinir ve alkimistler tarafından metal çözücü olarak kullanılmıştır. Pseudo-Geber olarak bilinen ve “De Inventione Veritatis” eserini yazan kişi tarafından açıklanan yöntemlerle, kesin tarihler olmamakla birlikte, Orta Çağ’da detaylı bir şekilde incelenmiştir.

Kimyasal Özellikler

Kimyasal formülü HNO3 olan nitrik asit, CHEBI:48107 ve CHEMSPIDER 919 gibi çeşitli kaynaklarda kimyasal tanımlayıcılarla referans verilir. Aynı zamanda PubChem CID 944 ve UNII 411VRN1TV4 kodları ile kaydedilmiştir. Yüksek derecede yükseltgenme yeteneğine sahip olup, organik bileşiklerle reaksiyona girerek nitrolama işlemlerinde kullanılır.

 • Güçlü asidik özellikleri
 • Oksitleyici etkisi
 • Nitrolama reaksiyonlarında kullanımı

Fiziksel Özellikler

Renksiz ve keskin bir kokuya sahip olan nitrik asit, sıvı haldedir ve oda sıcaklığında kolayca buharlaşabilir. Endüstriyel kullanım için genellikle %65-68 konsantrasyonda bulunur. Ayrıca, fiziksel olarak tehlikeli bir madde olarak sınıflandırılır ve ECHA InfoCard 100.028.832 referans numarası altında derecelendirilir.

 • Renksiz ve keskin kokulu
 • Yüksek buharlaşma oranı
 • Tehlikeli madde sınıflandırması

Üretim Prosesleri

Nitrik asit üretimi, özellikle gübre endüstrisinde kritik öneme sahip olan karmaşık bir süreçtir. Bu süreçte, başta Wilhelm Ostwald olmak üzere birçok bilim insanının katkılarıyla geliştirilen yöntemler kullanılmaktadır.

Ostwald Süreci

Ostwald süreci, nitrik asit üretiminin temelini oluşturan ve Wilhelm Ostwald tarafından geliştirilen bir yöntemdir. Bu proses esas olarak, amonyak (NH₃) gazının oksijen (O₂) varlığında katalitik bir oksitlenme reaksiyonuyla nitrik oksit (NO) ve nitrojen dioksit (NO₂) gazlarına dönüştürülmesinden oluşur. Oluşan bu nitrojen oksitleri daha sonra su ile reaksiyona girerek nitrik asit (HNO₃) meydana getirir.

Bileşenler ve Reaksiyonları

Nitrik asit üretiminde kullanılan bileşenler; amonyak, oksijen ve suyun yanı sıra, reaksiyonun verimliliğini artırmak için katalizör olarak platin veya platin-radyum alaşımı kullanılır. Katalitik oksidasyon işlemi sırasında yüksek sıcaklıkta amonyak ve oksijen reaksiyona girerek önce nitrik oksit (NO) oluşturur. NO, oksijenle reaksiyona girerek nitrojen dioksit (NO₂) formuna dönüşür. Bu gaz daha sonra su ile temas ettirildiğinde son ürün olan nitrik asit (HNO₃) elde edilir.

Endüstriyel Ölçekte Üretim

Endüstriyel ölçekte nitrik asit üretiminde, amonyak gazı, oksijen ile zenginleştirilmiş hava içinde, yüksek sıcaklık ve basınç altında katalizör bir yüzey üzerinden geçirilerek ilk tepkimeye sokulur. Bu tepkimede meydana gelen nitrojen oksitler, bir soğutma kulesinde yoğunlaştırılarak su ile temas ettirilir ve nitrik asit elde edilir. Üretim sırasında kullanılan konsantre sülfürik asit, sistemden su ve diğer kirleticileri ayırmak için kurutma ajanı olarak kullanılmaktadır.

Bu süreç doğrultusunda, ürün yoğunluğu ve kullanım amacına bağlı olarak farklı nitrik asit formları üretilebilir. Ayrıca, yan ürün olarak elde edilen nitrojen oksitler, çevre üzerinde olumsuz etkiler oluşturmamak adına dikkatlice yönetilmeli ve emisyonları kontrol altında tutulmalıdır.

Uygulama Alanları

Nitrik asit, pek çok endüstriyel süreçte temel bir bileşendir. Tarım sektöründen patlayıcı üretimine kadar geniş bir kullanım yelpazesi sunan bu güçlü mineral asittir.

Tarım Sektörü

Nitrik asit, özellikle amonyum nitrat ve potasyum nitrat gibi gübrelerin yapımında esas maddedir. Bu iki bileşik, bitkilerin nitrojen ihtiyacını karşılayarak verimliliğini artırır ve tarım ürünlerinin kalitesini iyileştirir. Gübreye dönüştürülen nitrik asit, dünya çapında gıda üretiminde kilit bir role sahiptir.

Patlayıcıların Sentezi

Nitrogliserin ve trinitrotoluen (TNT) gibi patlayıcıların üretiminde nitrik asit temel bir reaktandır. Bu kimyasallar, madencilikten inşaata, savunma sanayinden yol yapım çalışmalarına kadar birçok alanda etkili patlayıcılar olarak kullanılır. Güçlü oksitleyici özellikleri nedeniyle, nitrik asit patlayıcıların hazırlanmasında vazgeçilmezdir.

Kimyasal Ara Ürünler

Nitrik asidin bir diğer önemli kullanım alanı, adipik asit gibi çeşitli kimyasal ara ürünlerin sentezidir. Adipik asit, öncelikle naylon gibi polimerlerin üretimi için kullanılır ve bu tür polimerler giyimden otomotive birçok alanda karşımıza çıkar. Nitrik asit, bu süreçlerde anahtar bir yere sahip olduğundan kimya sanayi için büyük önem taşır.

Sınıflandırma ve Etiketleme

Nitrik asit, kimyasal güvenlik ve ulaşım sırasında uygulanması gereken özel sınıflandırma ve etiketleme kurallarına tabidir. Bu kurallar maddeyi ele alanların güvenliği için esastır.

Kimyasal Güvenlik Etiketleri

Nitrik asit, güçlü bir oksitleyici madde ve toksik bir kimyasaldır. Bu sebeple güvenlik etiketlerinin kullanımı son derece önemlidir.

Kimyasal adı ve diğer bilgiler:

 • Kimyasal Adı: Nitrik Asit
 • EC Numarası: 231-714-2
 • CAS Numarası: 7697-37-2

Etiketleme unsurları:

 • Tehlike İkonları: Alev Üzerindeki Test Tüpü (Oksitleyici madde)
 • Sinyal Kelime: Tehlike
 • Tehlike Uyarıları: Cilt ile temasında yanığa sebep olabilir, solunduğunda toksik etkilere neden olabilir.
 • Önleyici İfadeler: Eldiven, gözlük gibi koruyucu ekipman kullanımı gerekir; açık alevlerden uzak tutulmalı.

Ulaşımda Tehlike Sınıfları

Ulaşımda tehlike sınıflandırması, nitrik asidin taşınması sırasında dikkat edilmesi gereken özel koşulları ifade eder.

Tehlike tanımları ve taşıma kategorileri:

 • Taşıma Kategorisi: 5.2.2
 • Tehlike Tanımlama No: 3.1.2
 • Sınıf: 5.1 (Oksitleyici maddeler)
 • Ambalaj Grubu: II (Orta derecede tehlikeli maddeler)

Tehlike Etiketleri:

 • Etiket 5.1: Oksitleyici maddeler için
 • Etiket 8: Aşındırıcı maddeler için

Bu etiketleme ve sınıflandırma yönergeleri, Avrupa Birliği tarafından belirlenen ve Uluslararası Tehlikeli Malların Karayolu ile Taşınmasıne (ADR) uygun olarak hazırlanmıştır. Ayrıca, MSDS (Material Safety Data Sheet / Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) veya SDS olarak da bilinen Güvenlik Bilgi Formları bu bilgileri içermekte ve maddeyle çalışan herkesin erişimine açık olmalıdır. EPA (Çevre Koruma Ajansı) ve benzeri kuruluşlar da bu standartların uygulanmasında önemli rol oynar.

Sağlık ve Güvenlik Önlemleri

Nitrik asit, toksik bir madde olduğundan ve yüksek sıcaklıklardaki reaksiyonları sonucunda patlayıcı karışımlar oluşturabileceğinden, sağlık ve güvenlik önlemleri büyük bir dikkatle ele alınmalıdır.

Dökülme ve Kaza Durumunda

Dökülme ve kaza durumlarında hızlı ve doğru müdahale çok önemlidir. Sızdırılan veya dökülen nitrik asitin etrafı güvenlik bariyeri ile çevrilmeli ve kontaminasyon riski altındaki bireyler hemen tehlikeli alandan çıkarılmalıdır. Olay yerinde bulunanlar, olası buharlara maruz kalmamak için yeterli havalandırma olduğundan emin olmalıdır.

Acil Durum Ekipmanları

 • Nötralize edici madde (soda külü veya kireç gibi)
 • Sızıntıyı emici madde (kum veya diğer inert malzemeler)
 • Temizlik için su kaynağı

Kişisel Koruyucu Donanım

Nitrik asit ile çalışılırken gerekli kişisel koruyucu donanımın kullanımı kritik derecede mühimdir. Çalışanların asit sıçramalarına, buharlarına ve dumanlarına karşı korunması amacıyla aşağıdaki ekipmanların kullanılması tavsiye edilir.

Gerekli Koruyucu Ekipman Listesi

 • Gözlük: Yan korumalı sızdırmaz güvenlik gözlüğü
 • Eldiven: Nitrik aside karşı dayanıklı malzemeden yapılmış koruyucu eldivenler
 • Önlük veya Tulum: Asit dayanıklı koruyucu önlük veya tulum
 • Yüz Maskesi: Yüksek konsantrasyondaki asit buharlarına karşı tam yüz koruma maskesi

Çalışanların, donanımlarının düzenli olarak kontrol edilmesi ve herhangi bir yıpranma ya da hasar belirtisi olduğunda hemen değiştirilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca, acil durumlar için acil yıkama istasyonları ve göz duşları ulaşılabilir ve işlevsel olmalıdır.

Çevresel Etkileri

Nitrik asit çevresel bir etkiye sahip güçlü ve toksik bir kimyasaldır. Uzun süreli etkiler ve kapsamlı hasar riski nedeniyle dikkatli kullanılması gerekmektedir.

Atmosfere Etkisi

Nitrik asit, serbest bırakıldığında atmosferde nitrogen oksitleri (NOx) oluşturabilir. Bu reaktif gazlar, özellikle nitric oxide (NO) formunda, asit yağmurlarının oluşumuna katkıda bulunurlar. ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından hava kirliliği ve insan sağlığı üzerindeki zararları nedeniyle sıkı şekilde düzenlenen nitrogen oksitleri, solunum yolu hastalıklarına yol açabilir ve havadaki diğer zararlı partiküllerle birleşerek çevresel kaliteyi düşürür.

 • Nitrogen Oksitleri (NOx): Atmosferdeki zararlı gazlar
 • EPA: NOx emisyonları için düzenlemeler yapan kurum

Su Kaynaklarına Etkisi

Nitrik asidin su kaynaklarına karışması hem yerüstü hem de yeraltı suları için ciddi bir tehdit oluşturur. Çünkü nitrik asit, sucul ekosistemlerdeki canlıların sağlığını bozabilir ve içme suyu kaynaklarını kirletebilir. Su ekosistemi, asitin pH seviyesini önemli ölçüde değiştirecek kadar duyarlıdır ve bu, sucul canlıların yaşamını tehlikeye atabilir.

 • İçme Suyu: Asidin sızmasıyla potansiyel olarak kirlenebilir
 • Sualtı Ekosistemleri: pH dengesi bozulabilir, canlılar zarar görebilir

Analitik Yöntemler

Analiz ve ölçüm teknikleri, nitrik asidin tespitinden, çevresel izlemeye kadar farklı disiplinlerde kritik öneme sahiptir.

Nitrik Asit Tayini

Nitrik asit tayini için kullanılan metotlar, asidin konsantrasyon ve saflığını belirlemede önemlidir. Özellikle endüstride, nitrik asidin üretimi ve kalite kontrol süreçleri bu tayin metotlarına bağlıdır. Bu yöntemler arasında spektrofotometri ve titrasyon yöntemleri bulunmakta olup, her ikisi de dikkatli kalibrasyon ve kontrol gerektirir. Spektrofotometri yönteminde, nitrik asidin absorbe ettiği ışığın miktarı ölçülürken, titrasyon ile asidin nötralize edilerek konsantrasyonu hesaplanır.

Kirlilik Ölçümü

Çevresel koruma ve izleme bağlamında nitrik asit seviyelerinin tespiti, özellikle ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından belirlenen standartlar doğrultusunda gerçekleştirilir. Kirlilik ölçümü, su ve hava örneklerinde nitrik asit konsantrasyonlarının saptanması için geliştirilmiş analitik prosedürleri içerir. Kullanılan teknikler arasında yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC) ve gaz kromatografisi-mas spektrometrisi (GC-MS) sayılabilir. Bu metodolojiler, özelikle nitrik asitin çevresel etkilerini anlamada ve düzenleyici gerekliliklere uymada mühimdir.

Atık Yönetimi ve Nötralizasyon

Nitrik asit atıklarının yönetimi ve nötralizasyon süreçleri, çevre güvenliği ve insan sağlığı açısından büyük önem taşır. EPA ve ilgili güvenlik veri sayfaları, bu prosedürlerin yanı sıra atık toplama ve sızıntı önleme yöntemlerinde standartlar belirlemiştir.

Nötralizasyon Süreçleri

Nitrik asit atıklarının nötralizasyonu, asidin aşırı reaktif ve zararlı etkilerini nötr hale getirmek için uygulanan kimyasal işlemleri ifade eder. Bu işlemler sırasında, asitlik seviyesi güvenli sınırlar içerisine getirilerek atıkların çevreye atılması için uygun hale gelmesi sağlanır.

 • Kullanılan Malzemeler:
  • Nötrleştirici maddeler (Sodyum karbonat vs.)
  • Koruyucu güvenlik ekipmanları
  • Atık toplama kapları
 • Proses Aşamaları:
  1. Öncül Karıştırma: Atık nitrik asitin üzerine belirlenen oranlarda nötrleştirici madde eklenir.
  2. Ph Düzeyinin Ayarlanması: Çözeltinin pH seviyesi sürekli olarak izlenir ve asidik olana kadar ayarlanır.
  3. Atık Yönetimi: Nötralizasyondan sonra elde edilen atık, EPA ve yerel yönetmeliklere uygun şekilde imha edilir.

Sızıntı ve Atık Toplama

Atık toplama süreci, nitrik asit ve diğer kimyasalların sızıntı yapmasını önleme ve bu maddelerin güvenli bir şekilde depolanmasını içerir. Atıkların sınıflandırması ve uygun atık kodeksine göre muamelesi, sağlık ve çevre risklerini minimize etmek için gereklidir.

 • Sızıntı Önleme:
  • Bariyerler: Atık tankları ve boruları gibi potansiyel sızıntı noktalarında koruyucu bariyerler kullanılır.
  • Gözlem: Sürekli olarak tesislerdeki potansiyel sızıntı noktaları gözlemlenir ve bakımları yapılır.
 • Atık Toplama ve Depolama:
  • Uygun Kaplar: Atıklar, sızdırmaz kaplarda toplanır ve etiketlenir.
  • Güvenli Depolama: Toplanan atıklar, bir sonraki işlem adımına kadar güvenli ve uygun koşullarda depolanır.

Bu süreçlerin uygulanmasındaki amacımız, hem insan sağlığını korumak hem de nitrik asitin çevresel etkilerini en aza indirmektir.

Depolama ve Taşıma Koşulları

Nitrik asit (HNO3), doğru yöntemler kullanıldığında güvenle depolanabilir ve taşınabilir. Depolamada kullanılacak kaplar ve sistemlerin uygunluk göstermesi, taşıma sırasında ise yürürlükteki yönetmeliklere dikkat edilmesi gerekmektedir.

Depolama Ekipmanları

Nitrik asit depolanırken kullanılacak olan kaplar paslanmaz çelik veya belirli plastik türlerinden yapılmalıdır. Güvenlik Bilgi Formu (SDS)‘dekinin aksine, nitrik asitin depolanması esnasında yüksek sıcaklıklardan ve direkt güneş ışığından kaçınılmalıdır. Depolama alanı iyi havalandırılmalı ve asidin diğer kimyasallarla reaksiyona girebilecek maddelerden uzak tutulması sağlanmalıdır.

Taşıma Yönetmelikleri

Nitrik asit taşınırken, Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik ile uyumluluk önemlidir. Taşıma yönetmelikleri, asidin konsantrasyonuna ve miktarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Nitrik asit, ayrıca (EU)2015/830 direktifi uyarınca uygun etiketleme ve ambalajlama prosedürlerine tabidir. Taşıyıcılar, acil durum prosedürlerine hakim olmalı ve SDS’ye göre hareket etmelidir.

Endüstriyel ve Laboratuvar Güvenliği

Nitrik asit, tehlikeli bir kimyasaldır ve endüstriyel kullanımı sıkı güvenlik önlemleri gerektirir. Çalışanlar, güvenlikle ilgili ekipmanlar ve uygulamalar konusunda detaylı bilgi sahibi olmalıdır.

Güvenlik Veri Sayfası (GVS): Her laboratuvar ve endüstriyel tesiste, nitrik asit içeren tüm ürünler için güncel bir Güvenlik Veri Sayfası bulundurulmalıdır. Bu sayfalar, maddenin özellikleri, tehlikeleri, ilk yardım prosedürleri ve dökülme durumunda yapılması gerekenler gibi önemli bilgiler içermektedir.

Zehirlilik: Nitrik asit, yüksek konsantrasyonlardaki zehirli buharları ve sıvısı ile cildi, gözleri ve solunum sistemini ciddi şekilde tahriş edebilir veya kemirebilir. EPA (Çevre Koruma Ajansı) gibi düzenleyici kurumlar, nitrik asitin kullanımı ve depolanması konusunda standartlar belirler ve iş sağlığı güvenliği açısından zorunlu hale getirir.

Koruyucu Ekipman:

 • Gözlük: Kimyasal buharlara karşı koruyucu sağlamalı
 • Eldiven: Asite dayanıklı malzemeden üretilmiş olmalı
 • Önlük: Asit geçirmez özellikte olmalı

Sıcaklık Kontrolü: Nitrik asit, yüksek sıcaklıklarda ayrışabileceği için ideal saklama sıcaklıkları belirlenmelidir. Reaktif maddelerle teması tehlikeli olabileceğinden, bu maddelerden ayrı depolanmalıdır.

Bu güvenlik önlemleri, nitrik asitin güvenli bir şekilde kullanılması ve saklanmasına yardımcı olurken, insan sağlığı ve çevre üzerindeki riskleri asgariye indirmeyi amaçlar.

Kanun ve Yönetmelikler

Nitrik asit kullanımı, saklanması ve taşınması özel düzenlemeleri gerektirir. Bu düzenlemeler, insan sağlığı ve çevrenin korunması amacıyla yerel ve uluslararası otoriteler tarafından belirlenir.

Yerel Mevzuat

Türk mevzuatına göre nitrik asit, tehlikeli kimyasallar arasında sınıflandırılır ve kullanımına dair kanunlar, yönetmelikler ve tebliğlerle düzenlenir. Bu düzenlemeler, Resmî Gazete’de yayımlanır ve güncel olarak mevzuat bilgi sistemlerinde yer alır. Nitrik asit ile ilgili güvenlik bilgi formları (Safety Data Sheets – SDS), ürünün etiketlemesi ve muhafazası detaylı bir şekilde ele alınır ve iş güvenliği prosedürlerine dâhil edilir. Türkiye’de çevresel denetimler ve kimyasal yönetmelik uygulamaları çerçevesinde, bu tür maddeyi içeren ürünlerin yönetimi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından denetlenir.

 • Etiketleme: Tehlikeli kimyasalların etiketlenme şartları, potansiyel risklerin ve gerekli güvenlik tedbirlerinin açıkça anlaşılmasını sağlamak için detaylandırılmıştır.
 • EPA ve Diğer Yönetmelikler: Amerika Birleşik Devletleri’nde Çevre Koruma Ajansı (EPA) gibi kuruluşlar, nitrik asit kullanımını etkin şekilde düzenler.

Uluslararası Düzenlemeler

Nitrik asit, uluslararası düzeyde de birçok yönetmelik altında kontrol altına alınmıştır. Bu maddeye ilişkin taşıma, depolama ve kullanım kuralları, Avrupa Birliği düzenlemeleri ve uluslararası sözleşmelerle de belirlenir.

 • Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA): Nitrik asit kullanımını düzenleyen ve güvenlikle ilgili bilgilendirme sağlayan Avrupa Birliği düzeyinde bir otoritedir.
 • ADR 2017: Tehlikeli maddelerin karayoluyla uluslararası taşınmasını düzenleyen bir anlaşmadır ve nitrik asit için gereken taşıma şartlarını içerir.

Sıkça Sorulan Sorular

Bu bölüm, nitrik asit ile ilgili sıkça sorulan soruların cevaplarını içermektedir. Her bir alt bölüm, belirli bir soruya odaklanmaktadır ve konuya ilişkin özgün bilgiler sunmaktadır.

Nitrik asit ne için kullanılır?

Nitrik asit, çeşitli endüstriyel süreçlerde kullanılır. Kimya sektöründe gübre üretimi, patlayıcı maddelerin ve polimerlerin hazırlanmasında önemli bir role sahiptir. Metal işleme endüstrisinde pas alma ve yüzey temizleme işlemlerinde de tercih edilir.

Nitrik asit ve sülfürik asit arasındaki temel farklar nelerdir?

Nitrik asit ve sülfürik asit, her ikisi de güçlü asitler olmasına rağmen, kimyasal yapı ve reaktivite açısından farklılık gösterir. Nitrik asit, güçlü bir oksitleyici iken sülfürik asit daha yoğun ve daha yüksek viskoziteli bir asittir. Sülfürik asit, özellikle suyun varlığında kurutucu ve yağ gibi organik bileşikleri bozucu özelliklere sahiptir.

Nitrik asit vücuda zarar verir mi ve ne gibi önlemler alınmalıdır?

Nitrik asit, cilt ve mukozalar için oldukça zararlıdır ve solunum sistemi için toksiktir. Maruz kalındığında derhal bol su ile yıkanmalı, etkilenen bölge temizlenmeli ve tıbbi yardım alınmalıdır. Kişisel koruyucu ekipman kullanımı ve uygun havalandırma gereklidir.

Nitrik asit fiyatları neye göre değişkenlik gösterir?

Nitrik asit fiyatları hammadde maliyeti, üretim maliyetleri, arz-talep dengesi ve taşıma maliyetleri gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişir. Ayrıca, nitrik asitin konsantrasyonu ve saflığı da fiyatlandırmada belirleyici rol oynar.

Nitrik asit nasıl saklanmalıdır ve güvenliğini sağlamak için hangi yöntemler izlenmelidir?

Nitrik asit, serin ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından uzakta saklanmalıdır. Aşındırıcı ve oksitleyici özelliklerinden dolayı, asit dayanıklı kaplarda muhafaza edilmelidir. Depolama alanında dökülmelere karşı önlem olarak acil durum planları ve uygun dökülme kitleri bulundurulmalıdır.

Nitrik asitin endüstriyel uygulamalardaki rolü nedir?

Nitrik asit, özellikle gübre üretiminde ve patlayıcı maddelerin hazırlanmasında kilit bir hammaddedir. Ayrıca metal işleme, nitrolama reaksiyonları ve organik sentezlerde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu geniş kullanım yelpazesi, endüstriyel açıdan nitrik asitin vazgeçilmezliğini göstermektedir.

Nitrik Asitin Diğer İsimleri:

 • Nitric acid
 • Aqua fortis
 • Azotic acid
 • Hydrogen nitrate
 • Nitryl hydroxide
 • Nital
 • Nitric acid (HONO2)
 • Fumic acid
 • NSC 147791
 • NSC 15203
 • MeSH ID: D017942