Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Adipik Asit

Adipik Asit Satış ve Tedariki

Adipik Asit satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

124-04-9

Adipik Asit Üretimi ve Endüstriyel Kullanım Alanları

Adipik asit, hexanedioic acid olarak da bilinir ve organik bir bileşiktir. Kimyasal formülü (CH2)4(COOH)2 olan bu madde, beyaz kristalin bir tozdur ve endüstriyel açıdan oldukça önemlidir. Yılda yaklaşık 2,5 milyar kilogram üretilen adipik asit, özellikle naylon üretimi için bir öncül madde olarak kabul edilir.

Adipik asit gördüğü en yaygın kullanım alanları arasında, poliüretanlar ve sentetik yağlar gibi birçok polimerin üretiminde yer alır. Aynı zamanda gıda katkı maddesi olarak da kullanılır ve çeşitli plastikleştirici maddelerin bileşenidir. Söz konusu asit, nadir olarak doğada bulunan kimyasallardan biri olup, çoğunlukla endüstriyel sentez yoluyla elde edilir.

Kimbilir, adipik asitin bir diğer önemli kullanım alanı da kablo üretimidir. Bu sektörde, yalıtım malzemelerinin esnekliğini ve dayanıklılığını artırmak için kullanılır. Adipik asit, su içinde çözünmez ve baz mevcutsa, hidrojen iyonları bağışlama eğiliminde olan karboksilik asitler grubuna aittir. Bu özelliği sayesinde organik ve inorganik bazlarla reaksiyona girerek onlar için bağlayıcı görevi görebilir.

Adipik Asidin Kimyasal Yapısı ve Özellikleri

Adipik asit, organik bileşikler sınıfına ait olan ve endüstriyel uygulamalarda önemli bir yere sahip olan dikarboksilik bir asittir. Kimyasal formülü, C6H10O4 şeklinde olup, iki adet karboksil grubunu içeren yapıya sahiptir.

Organik Bileşik Sınıfları

Hexanedioic acid ya da bilinen diğer ismiyle adipik asit, karboksilik asitlerin bir alt grubu olan dikarboksilik asitler kategorisinde yer alır. Bu organik bileşik, endüstriyel olarak naylon ve diğer polimerlerin üretiminde önemli bir ara ürün olarak kullanılır.

 • Moleküler Formül: C6H10O4
 • Moleküler Ağırlık: 146.14 g/mol

Adipik asitin yapısındaki karboksil gruplar (-COOH), molekülün reaktif olmasını sağlar ve ester veya keton gibi türevlerin oluşumuna olanak tanır. Bu asitin fiziksel özellikleri ise şu şekilde sıralanabilir:

 • Erime Noktası: 152 °C
 • Kaynama Noktası: 337.5 °C
 • Yoğunluk: 1.36 g/mL
 • pKa değerleri: 4.41 ve 5.41

Bu özellikler, diğer karboksilik asitlere göre adipik asitin kimyasal ve fiziksel davranışlarını özgül bir şekilde etkiler. Adipik asidin su ve alkolde orta düzeyde çözünürlüğe sahip olduğu, eterde ise daha düşük çözünürlük gösterdiği bilinir.

Naylon ve Poliüretan Üretiminde Kullanımı

Adipik asit, özellikle naylon ve poliüretan üretiminde önemli bir monomer olarak kullanılmaktadır. Naylon 6,6 polimerlerinin ve çok yönlü poliüretanların üretimi için kritik bir bileşendir.

Poliüretanların Üretim Süreci

Adipik asit, poliüretanların üretim sürecinde başlıca bileşenlerden biridir. Poliüretanlar, elastomerler, köpükler ve yapışkanlar gibi geniş bir ürün yelpazesi için temel oluşturur. Adipik asit ve diğer diol veya diamine türevleri ile olan reaksiyonu poliüretan üretimi için gerekli olan polyester poliollerin oluşumuna yol açar. Bu polioller daha sonra izosiyanatlarla reaksiyona girerek esnek ve sert poliüretan yapılarını meydana getirir.

Naylon Üretimi:

 • Adipik asit, heksametilen diamin ile polikondensasyon reaksiyonu yoluyla naylon 6,6 üretiminde kullanılır.
 • Bu reaksiyon, poliamidler sınıfından olan ve elyaflar ile plastiklerin yapımında kullanılan naylon 6,6’ya dönüşmektedir.

Poliüretan Üretimi:

 • Adipik asit, polyester polioller ile ester bağları oluşturarak poliüretanların ana bileşeni haline gelir.
 • Üretilen esterler, poliüretan yapısının esneklik ve dayanıklılık özelliklerini etkilemekte önemli rol oynar.

Adipik asitin naylon ve poliüretan üretimindeki kullanımı, bu malzemelerin mekanik ve termal özelliklerini önemli ölçüde etkilemektedir. Bu nedenle adipik asit, endüstriyel kimya sektöründe vazgeçilmez bir hammaddedir.

Adipik Asit Üretimi

Adipik asit üretiminde, kimyasal süreçler anahtar rol oynar. Bu süreçler özellikle çevresel etkiyi düşürmeyi hedeflerken, aynı zamanda verimliliği ve etkinliği de maksimize etmeyi amaçlar.

Yenilenebilir Kaynaklardan Üretim

Cyclohexanone ve cyclohexanol, adipik asit üretiminde temel ara ürünlerdir. Bu bileşikler, cyclohexane‘nin oksidasyonu ile elde edilir ve reaksiyon, azot asidi (nitric acid) varlığında gerçekleşebilir. Oksidatif bölünme adı verilen bu reaksiyonda, güçlü oksitleyici ajanlar ve özel katalizörler kullanılır. Sıklıkla kullanılan katalizör metalleri arasında platin (Pt), altın (Au), demir (Fe) ve palladyum (Pd) bulunur.

Yenilenebilir kaynaklardan üretim, çevresel sürdürülebilirlik açısından önem taşımaktadır. Biyomühendislik yolu ile modifiye edilen mikroorganizmalar, yenilenebilir kaynaklardan adipik asit üretimi için kullanılabilir. Bu yaklaşım, geleneksel fosil tabanlı süreçlere kıyasla sera gazı emisyonlarını azaltmak için mühendislik yoluyla geliştirilmiştir.

Biyoengineered mikroorganizmalar kullanılarak yapılan yeşil kimya yöntemleri, sürdürülebilirlik ve çevresel etkinin azaltılmasına katkıda bulunurken, geleneksel kimyasal süreçlere göre daha az enerji tüketimi ve atık oluşumuna sahip olabilirler.

Ekolojik ve Ekonomik Etkiler

Adipik asit, özellikle naylon üretimi gibi pek çok sanayi sürecinde önemli bir hammadde olarak kullanılmaktadır. Bu süreçler ekonomik gelişmeyi destekleyen yönleriyle dikkat çekerken, ekolojik etkiler konusunda da büyük bir dikkat gerektirir.

Tekno-Ekonomik Analizler

Tekno-ekonomik analizler, adipik asidin üretimi ve kullanımının ekolojik ve ekonomik etkilerinin detaylı değerlendirilmesini sağlar. Bu analizler, üretim süreçlerinin verimliliğinin yanı sıra çevresel sürdürülebilirliğin de ön planda tutulmasını gerektirir.

 • Seragazı Emisyonları: Adipik asit üretim sürecinde, başta nitroz oksit (N2O) olmak üzere seragazı emisyonları meydana gelebilir. Nitroz oksit, küresel ısınma potansiyeli yüksek bir seragazıdır.
 • Ham Maddeler ve Petrokimyasallar: Genellikle petrokimyasal feedstocklardan elde edilen adipik asit, petrol fiyatlarındaki değişimlere bağlı olarak ekonomik dalgalanmalara sebep olabilir.
 • Tekno-Ekonomik Değerlendirme: Yeni teknolojilerin ve alternatif ham madde kaynaklarının araştırılması, adipik asit üretiminin çevresel etkilerini azaltabilir. Bu, hem sera gazı emisyonlarını düşürmek hem de petrole bağımlılığı azaltmak için önemlidir.

Endüstriyel Kullanım Alanları

Adipik asit, endüstriyel üretimde geniş bir yelpazede kullanılır. Özellikle plastik ve polimer üretiminde önemli bir role sahip olan bu madde, gıda endüstrisinde de katkı maddesi olarak kendine yer bulur.

Gıda Katkı Maddeleri

Gıda sektöründe adipik asit, bazı jelatin ürünlerinde jelleştirici madde ve kalsiyum karbonat içeren antasitlerde bir katkı maddesi olarak tercih edilir. Ayrıca gıda güvenliğini sağlamak amacıyla kullanımı, belli standartlara ve regülasyonlara tabiidir.

 • Jelleştirici madde: Jelatin üretiminde kullanılan adipik asit, ürünün kıvamını ve tekstürünü istenen düzeyde sağlar.
 • Katkı maddesi: Kalsiyum karbonat antasit ürünlerinde, adipik asit tartım ve stabilizasyon işlemlerinde etkili bir bileşen olarak görev alır.

Adipik asitin endüstriyel kullanımı, onun pek çok üründe farklı işlevler görmesini mümkün kılar. Gıda endüstrisindeki kullanımı, hem ürün kalitesini artırma hem de gıda güvenliği açısından değerlendirilir.

Sentetik Yöntemler ve Katalizörler

Adipik asit, özellikle naylon üretimi olmak üzere pek çok sanayi dalında kullanılan önemli bir di-asittir. Sentetik yöntemlerle adipik asit üretimi için hazırlanan katalizörler ve katalitik dönüşüm süreçleri, verimlilik ve seçicilik açısından kritik bir öneme sahiptir.

Heterojen Katalizörler

Heterojen katalizörler, adipik asit sentezi bağlamında, substrat ve katalizörün farklı fazlarda bulunduğu sistemlerdir. Bunlar, genellikle katalitik reaksiyonun kolay separasyonu ve katalizörün yeniden kullanılabilmesi avantajlarından dolayı tercih edilir. Örneğin, çeşitli alümina-sülfürik asit (ASA) katalizörleri kullanıldığında, ASA’nın poröz yapısı ve asit özellikleri sayesinde katalitik aktivite arttırılabilir.

Platin ve paladyum gibi değerli metaller, heterojen katalizörlerin aktif bileşenleri olarak sıkça kullanılırlar. Bu metaller, oksidasyon tepkimelerinde yüksek aktivite ve seçiciliğe sahiptirler. Katalizörler, etkin bir dönüşüm sağlamak için çeşitli destek materyalleri üzerine immobilize edilirler. Destek materyallerinin yüzey alanı ve porözitesi, katalitik aktiviteyi doğrudan etkiler.

Heterojen katalizör sistemleri içinde, fotokatalizörler de adipik asit sentezinde rol oynayabilir. Bu katalizörler, ışık enerjisi altında aktive olur ve kimyasal reaksiyonları teşvik etme kabiliyetine sahiptir. Güneş ışığı gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanarak, fotokatalitik süreçler çevre dostu ve maliyet etkin olabilir.

Katalizör seçimi ve çeşitlendirilmesi, hem ekonomik verimliliği hem de çevresel sürdürülebilirliği gözeterek adipik asit üretiminde önemli bir rol oynar. Adipik asit üretiminde kullanılan katalizörler, reaksiyon koşullarına ve arzu edilen ürün spesifikasyonlarına göre göre dikkatle seçilmelidir.

Biyoteknolojik Yaklaşımlar

Adipik asitin biyoteknolojik yöntemlerle üretilmesi, sürdürülebilir ve çevre dostu alternatiflerin araştırılmasını gerektirir. Bu bölüm, adipik asidin mikrobiyal üretim yollarını ele alacak ve öne çıkan mikroorganizmaları inceleyecektir.

Mikrobiyal Üretim Yolları

Acinetobacter ve Pseudomonas gibi mikroorganizmalar, adipik asit üretiminde kilit rol oynarlar. Bu mikroorganizmaların kullanılması, petrokimyasal yöntemlere kıyasla daha az enerji tüketen ve atık üretmeyen bir üretim süreci vaat etmektedir.

 • Glukarik asit, biyoteknolojik üretimde önemli bir ara ürün olarak değerlendirilir. Bu asit üzerinde çalışan mikroorganizmalar, adipik asidin sentezinde etkili bir çıkış noktası sağlar.
  • Acinetobacter sp., glukarik asidin cis-mukonik asite dönüşmesini katalize edebilir ve buradan adipik asite ulaşımı sağlayan mikrobiyal yolaklarda önem taşır.
  • Pseudomonas sp., ise hem glukarik asit hem de cis-mukonik asitten adipik asit sentezi için gereken enzimleri barındıran, güçlü bir biyokatalizör görevi görür.

Bu sürecin biyoteknolojik açıdan geliştirilmesi, adipik asit üretimi için yenilikçi ve sürdürülebilir bir yöntem oluşturma potansiyeline sahiptir.

Yenilikçi Araştırmalar ve Gelişmeler

Adipik asit endüstrisinde yenilikçi araştırmalar, sürdürülebilir ve yenilenebilir kaynaklardan sentez yöntemlerini geliştirme üzerine yoğunlaşmıştır. Bu yönelim, hem çevresel etkiyi azaltma hem de alternatif hammaddeler kullanımını artırma hedefini taşımaktadır.

Yeni Besin Kaynaklarından Sentez

Araştırmacılar, petrol bazlı hammaddelere alternatif olarak, glukoz gibi yenilenebilir kaynaklardan adipik asit sentezlemeye odaklanmışlardır. Glukoz, mısır glikoz şurubu gibi yaygın bir besin kaynağından elde edilir ve muconic asit üzerinden adipik asite dönüştürülebilir. Bu yenilikçi yaklaşım, ticari olarak uygulanabilir bir alternatif feedstock yaratma potansiyeline sahiptir.

Muconic asit, biyokimyasal dönüşüm yoluyla glukozdan sentezlenebilmekte ve adipik asite dönüştürülerek biyoplastik ve naylon üretimi için önemli bir ara ürün haline gelmektedir. Bu yöntem, yenilenebilir kaynakların kullanılmasını teşvik ederek kimyasal üretim süreçlerindeki sürdürülebilirliği artırmaktadır.

Ayrıca, bu sentez metodu, geleneksel fosil yakıtlara bağımlılığı azaltarak araştırma ve geliştirmenin hem ekolojik hem de ekonomik avantajlarını pekiştirmiştir.

Bilimsel Kaynaklar ve Erişim

Bilimsel tartışmalarda kaynakların doğruluğu ve erişilebilirliği esastır. Adipik asit ile ilgili araştırmaların incelenmesi, bu bağlamda yayın etiklerine ve uygun referanslandırma yöntemlerine dikkat etmeyi gerektirir.

Makale ve Yayın Etikleri

Bilimsel makaleler, araştırmanın temel taşlarındandır ve etik kurallar çerçevesinde hazırlanmalıdır. Adipik asit üzerine yapılan çalışmalar yayınlanırken, kullanılan bütün verilerin ve metodolojinin açıkça belirtildiği özete yer verilmesi önemlidir. Araştırmacılar, çalışmalarının erişilebilirliğinı artırmak için açık erişim politikalarına uygun dergileri tercih edebilirler. Açık erişim, bilimsel bilgiye engelsiz bir şekilde ulaşılmasını sağlayarak, bilgi paylaşımının hızlanmasına katkıda bulunur.

Bilimsel yazım ve yayın etiği, referans verme gibi unsurları içerir ve alıntı yapılan her bilginin düzgün bir şekilde kaynak gösterilmesini zorunlu kılar. Araştırmacılar, çalışmalarında atıf yaptıkları eserlerin bilgilerini doğru ve eksiksiz aktarmalıdır. İletişim bilgileri, okuyucuların ve diğer araştırmacıların, ilgili çalışma ve yazarlarla bağlantı kurmalarını kolaylaştırır.

Makaleler, genellikle hakem değerlendirmesinden geçerek, doğrulukları ve katkıları açısından denetlenir. Bu sürecin şeffaflığı, araştırmaların güvenilirliği için büyük önem taşır. Manuscriptlerin kabul süreçleri sırasında, bilimsel topluluğun genel etik standartlarına uygunluğu detaylı bir şekilde incelenmelidir.

Bilimsel kaynaklara erişimde kullanılan dergi indeksleri ve veritabanları, çalışmaların alana özgü önemli konularını keşfetmek için kullanışlı araçlardır. Bu platformlar, hem geçmiş hem de güncel araştırmalara ulaşmada kritik rol oynar ve ilgili literatürün geniş bir okuyucu kitlesi tarafından incelenmesine olanak tanır.

Yöntemler ve Safsızlıkların Giderilmesi

Adipik asit sentezi, karmaşık arıtma işlemleri gerektirir ve bu işlemlerde saf ürüne ulaşmak için çeşitli safssızlıkların dikkatlice giderilmesi esastır.

Arıtma İşlemleri

Adipik asit, öncülerinden biri olan siklopentanon veya hidroksimetilfurfural gibi maddelerden sentezlenirken, bu karmaşık sentez sırasında yan ürünler ve istenmeyen safsızlıklar meydana gelir. Bu safsızlıklar, sipariş edilen ürünün kalitesini ve sonraki uygulamalarını olumsuz etkileyebilir, dolayısıyla endüstriyel üretim süreçleri oldukça titiz bir arıtma aşamasını gerekli kılar.

Adipik asitin sentezi sırasında kullanılan nitrifikasyon işlemi sırasında, yan ürün olarak sera gazı etkisi gösteren nitröz oksitler gibi zararlı gazlar açığa çıkar. Bu problemin üstesinden gelmek için, son teknoloji arıtım metodları geliştirilmiştir. Örneğin, keton-alkol yağı ile yapılan oksidasyon sürecinde ozon ve ultraviyole (UV) ışığı kullanılması gibi yöntemler, bu yan ürünleri azaltmada etkili olabilmektedir. Adipik asit üretimi ve safsızlıkların giderilmesinde kullanılan arıtma metotlarını sürekli olarak geliştirmek, hem maliyet açısından hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından önemlidir.

Kimyasal Aracılıklı Alternatif Süreçler

Bu bölümde, adipik asit üretiminde kullanılan alternatif kimyasal süreçler incelenecektir.

Termal ve Hidrotermal Yöntemler

Naylon-66 üretiminde kritik bir hammaddesi olan adipik asit, konvansiyonel proseslerin dışında termal ve hidrotermal yöntemlerle de üretilebilmektedir. Termal yöntemler genellikle adipik asit öncülleri olan aminokapronitril veya ω-kaprolaktam gibi bileşenlerin pirolizini içerir. Bu süreçler, yüksek sıcaklıklar kullanılarak gerçekleştirilir ve kısa zincirli organik bileşiklerden daha uzun karbon zincirlerinin oluşumunu sağlar.

Hidrotermal yöntem, suyun ve sıcaklığın adipik asitin öncüllerini dönüştürmek için kullanıldığı bir proses modelidir. Örneğin, adipodinitril hidrotermal şartlar altında, yüksek basınç ve sıcaklık kullanılarak HMDA (heksametilendiamin) üretebilmektedir. Daha sonra HMDA, adipik asitin diğer önemli bir yarı mamulü olan adipik asit dihidrazid gibi bileşiklere dönüştürülebilir. Pimelik asit ise, bu süreçlerde bir ara ürün olarak ortaya çıkabilir ve adipik asite dönüştürülebilir. Hidrotermal yöntem genellikle daha az enerji tüketimi ve daha düşük sera gazı emisyonu ile ilişkilendirilir, bu yüzden sürdürülebilirlik açısından önemli bir alternatiftir.

Sıkça Sorulan Sorular

Adipik asit, endüstriyel uygulamaların yanı sıra sağlık ve güvenlik ile ilgili önemli faktörleri de içeren, geniş kullanım yelpazesi ile dikkat çekmektedir. Aşağıdaki alt başlıklar, en sık sorulan soruların yanıtlarını detaylandırmaktadır.

Adipik asit hangi sektörlerde kullanılmaktadır?

Adipik asit, özellikle naylon üretimi başta olmak üzere poliüretanlar, plastikleştiriciler ve reçine üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Gıda sektöründe, kuru gıda karışımlarına ekşilik katkısı sağlamak için tercih edilen bir katkı maddesidir.

Adipik asit ile ilgili sağlık riskleri nelerdir?

Adipik asitin yüksek konsantrasyonlara maruz kalmak, cilt, göz ve solunum yolları tahrişine yol açabilir. Kronik maruziyet ise daha ciddi sağlık sorunlarına sebep olabilir.

Adipik asitin Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) nereden temin edilebilir?

Adipik asitin Güvenlik Bilgi Formu (MSDS), üretici firma veya kimyasal madde temin edilen tedarikçi şirketler aracılığıyla elde edilebilir. Online kimyasal veritabanlarından da erişim mümkündür.

Adipik asit yüksekliği hangi durumlarda görülebilir?

Adipik asit yüksekliği, genellikle endüstriyel atık sularında ve kimyasal proseslerin yan ürünleri olarak ortaya çıkabilir.

Adipik asitin piyasa fiyatı nasıl belirlenir?

Piyasa fiyatı, ham madde maliyetleri, üretim kapasitesi, talep ve arz durumuna, ve ayrıca lojistik ve diğer operasyonel giderlere göre belirlenmektedir.

Suda çözünürlüğü açısından adipik asit nasıl bir özellik gösterir?

Adipik asit, suda az çözünür bir özellik sergiler ancak alkol ve asetonda daha iyi çözünür. Çözünürlüğü sıcaklıkla doğru orantılı olarak artabilir.

Adipik Asitin Diğer İsimleri:

 • Hexanedioic acid
 • Adipic acid
 • Adipinic acid
 • 1,4-Butanedicarboxylic acid
 • 1,6-Hexanedioic acid
 • Acifloctin
 • Acinetten
 • Adilactetten
 • Asapic
 • Inipol DS
 • E 355
 • NSC 7622
 • NSC 87836
 • Rhodiacid AA
 • Edenol 1208
 • HA 26
 • A 108267