Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Butil Glikol

Butil Glikol Satış ve Tedariki

Butil Glikol satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

111-76-2

Butil Glikol Kullanım Alanları ve Güvenlik Bilgileri

Butil glikol, kimya endüstrisinde yaygın olarak kullanılan bir organik bileşiktir. Bilimsel olarak 2-bütoksietanol olarak bilinir ve C4H9OCH2CH2OH kimyasal formülüne sahiptir. Renksiz ve hafif bu sıvı, esas olarak solvent olarak değerlendirilir ve su bazlı boyalar, kaplamalar ve mürekkeplerde faydalı bir bileşen olarak rol oynar. Ürünlerin akışını iyileştirme ve kuruma sürelerini uzatma özellikleri ile bilinir ve bu sayede uygulama kolaylığı sağlar.

Butil glikolün çok yönlülüğü, çeşitli endüstrilerde kullanılmasına olanak tanır. Hem suda hem de organik maddelerde çözünebilen yapısı sayesinde çok farklı amaçlar için tercih edilir. Örneğin, plastikleştirici üretiminde başlangıç maddesi olarak ve yüzey aktif maddelerin bileşiminde kullanılır. İyi bir çözücü olarak, hem hidrofobik hem de hidrofilik karaktere sahip olması nedeniyle, butil glikol endüstriler arası geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Sonuç olarak, bu bileşik etkili bir akış arttırıcı olarak kullanılmakta ve fırın kaplamaları gibi uygulamalarda performansı artırmaktadır. Ayrıca, ftalik anhidrit ile reaksiyona sokularak plastikleştiricilerde ve diğer kimyasal bileşimlerde önemli bir yer tutar. Her ne kadar günlük hayatta sık karşımıza çıkmayan bir madde olsa da, butil glikol kimya endüstrisi için vazgeçilmez bileşenlerden biridir.

Butil Glikol’un Tanımı ve Kimyasal Özellikleri

Butil Glikol, çeşitli endüstriyel uygulamalarda solvent olarak geniş çapta kullanılan önemli bir kimyasal bileşiktir.

Kimyasal Yapı ve Formülü

Moleküler Formülü: Butil Glikol’un moleküler formülü C6H14O2’dir. Bu bileşik, aynı zamanda 1-bütoksietanol veya 2-bütoksietanol olarak da bilinir ve CAS Numarası 111-76-2’dir. Kimyasal yapısında hem eter hem de alkol fonksiyonel gruplarını barındırır, bu da onun iki işlevli bir bileşik olmasını sağlar.

InChI Anahtarı: Butil Glikol için tanımlayıcı bir InChI anahtarı da mevcuttur, ancak bu belirli belirteç genellikle bilimsel ve teknik literatürde kullanılır.

Fiziksel Özellikleri

Kaynama Noktası ve Yoğunluk: Butil Glikol, yüksek bir kaynama noktasına sahiptir ve berrak, renksiz, yağlı bir sıvı olarak nitelendirilir. Onun nispeten düşük uçuculuğu ve karakteristik bir meyve kokusu vardır. Butil Glikol’un yoğunluğu spesifik koşullarda değişiklik gösterebilir.

Erime Noktası ve Su Çözünürlüğü: Bilinen bir erime noktasından ziyade, Butil Glikol oda sıcaklığında sıvı halde bulunur ve suyla karışabilir özelliktedir. Ayrıca, birçok organik çözücüyle de tamamen karışabilir.

Log P Değeri: Butil Glikol’un Log P değeri, onun yağ ve su fazları arasındaki dağılımını ifade eder ve kullanıldığı çözücü sistemlerdeki çözünürlük karakteristiğini belirlemeye yardımcı olur.

Bu kimyasal özellikler, Butil Glikol’un nasıl kullanıldığını ve hangi uygulamalar için uygun olduğunu anlamada anahtar rol oynar.

Üretim ve Sentez Yöntemleri

Butil glikol, endüstriyel alanda kullanılan bir solventin üretimi için diğer kimyasallar ile reaksiyona girebilen özel proseslerle elde edilir. Bu sentez yöntemleri, etilen oksit temelli reaksiyonlar ve butil glikolün spesifik üretim tekniklerini içerir.

Etilen Glikol Mono-n-Butil Eter Üretimi

Etilen glikol mono-n-butil eter, ya da yaygın bilinen adıyla butil glikol, etilen oksit ile n-bütanol’ün reaksiyonu sonucunda üretilir. Bu süreç genellikle katalizörlerin varlığında gerçekleştirilir ve son üründe butil glikol olarak bilinen ve birçok çözücüde çözünebilen renksiz bir sıvı oluşur. Butil glikolün üretimi, yüksek kapasiteli reaktörlerde kontrollü koşullar altında gerçekleştirilen bir süreç gerektirir.

Etiloksilasyon ve Eterifikasyon Süreçleri

Etiloksilasyon reaksiyonu, butanol ve etilen oksit gibi başlangıç maddelerinin bir katalizör varlığında birleştirilmesi işlemidir. Reaksiyon sırasında butanol, etilen oksidle reaksiyona girerek etilen glikol butil eter sentezler. Bu yöntem, ürünün safiyeti ve verimliliği üzerinde büyük etkiye sahip olan hassas bir prosedürdür.

Eterifikasyon süreci ise, başka bir bileşik olan 2-kloroetanolün etoksilasyonu ile yapılır. Burada da belirli koşullar altında ve katalizörlerin yardımıyla 2-kloroetanol, etilenglikol butil eteri meydana getirecek şekilde dönüştürülür. Her iki yöntem de butil glikol üretiminde esas teknikler olarak kabul edilir ve sektördeki ihtiyaçlara uygun, yüksek saflıkta son ürün elde etmek için optimize edilmiştir.

Butil Glikol’un Endüstriyel Kullanımları

Butil glikol, çözücü olarak zengin endüstriyel kullanım alanlarına sahiptir ve özellikle boyalar, kaplamalar ve temizlik ürünleri sektörlerinde tercih edilir.

Boyalar ve Kaplamalar

Butil glikol, boya ve kaplama endüstrisinde çözücü olarak yaygın olarak kullanılır. Örneğin, su bazlı boyalar, vernikler ve yüzey kaplamaları üretiminde düşük buharlaşma hızı sayesinde uygulama esnasında iyi bir akışkanlık sağlar. Butil glikol aynı zamanda lake üretiminde de etkin rol oynar.

Temizlik Ürünleri

Temizlik ürünleri alanında butil glikol, kirleri çözmek ve yüzeylerden lekeleri arındırmak için güçlü bir çözücüdür. Özellikle zorlu lekelerin temizlenmesinde ve boya sökücü formülasyonlarında etkinlik gösterir. Endüstriyel derecede temizlik sağlayan ürünlerin formülasyonlarında sıklıkla yer alır.

Ticari Çözücü Kullanımları

Butil glikol, ticari çözücü olarak geniş bir kullanım yelpazesine sahiptir. Farklı sanayi dallarında, mürekkepler ve yüzey kaplamaları gibi ürünlerin yapımında solvent (çözücü) olarak tercih edilir. Çözme kabiliyeti ve uçuculuk dengesi nedeniyle birçok endüstriyel formülasyonun olmazsa olmaz bileşenlerindendir.

Diğer Kullanım Alanları

Butil glikol, çok yönlülüğü sayesinde çeşitli sektörlerde kullanım bulan bir bileşiktir. İki öne çıkan kullanım alanı kozmetik ve cilt bakımı ile baskı mürekkepleri ve boyalardır.

Kozmetik ve Cilt Bakımı

Butil glikol, kozmetik sektöründe cilt bakım ürünlerinin formülasyonunda kullanılır. Bu kimyasal bileşen, kremler ve losyonlar gibi ürünlerin nemlendirici özelliklerini artırır ve ürünlerin cilde uygulama dokusunun iyileştirilmesine katkıda bulunur.

Baskı Mürekkepleri ve Boyalar

Butil glikol, baskı mürekkepleri ve boyaların üretiminde önemli bir rol oynar. Su bazlı boyalar ve baskı mürekkeplerinin imalatında solvent olarak görev yapar. Bu kullanımı, boyaların uygulandığı yüzeylerdeki yayılım kabiliyetini ve düşük buharlaşma hızı sayesinde kuruma süresini optimize eder.

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri

Butil Glikol, kullanıldığı yerlerde insan sağlığı ve güvenliği için dikkatli önlemlerin alınmasını gerektiren bir kimyasal maddedir. Bu bölüm, bu maddenin potansiyel toksik etkileri ve güvenli kullanım için alınması gereken önlemlerle ilgili bilgiler sunar.

Toksisite ve Maruz Kalma Riskleri

 • Deri ve Göz İrritasyonu: Butil Glikol deri ve gözlerle temas ettiğinde irritasyon riski taşır. Maruz kalındığında ciltte kızarıklık ve yanma hissi, gözlerde ise kızarıklık ve sulanma meydana gelebilir.
 • Alerjik Reaksiyonlar: Cilt üzerinde alerjik reaksiyonlara yol açabilir.
 • Solunum Yoluyla Maruz Kalma: Yoğun buharına maruz kalmak baş ağrısı, bulantı ve kusma gibi belirtilere sebep olabilir. Uzun süreli solunum yoluyla maruz kalma ise solunum yollarında tahriş ve diğer sağlık sorunlarına neden olabilir.
 • Gebeler ve Emziren Anneler: Gebeler ve emziren annelerin bu maddeden uzak durması önerilir, zira Butil Glikol’ün fetüse veya süt yoluyla bebeğe geçme riski bulunmaktadır.
 • Toksisite: Oral alım veya cilt üzerinden yüksek düzeyde emilimi, merkezi sinir sistemini etkileyebilir ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Güvenlik Tedbirleri ve İlk Yardım

 • Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE): Butil Glikolle çalışırken uygun eldiven, koruyucu gözlük ve yüz maskesi kullanılmalıdır.
 • Havalandırma: İyi havalandırılmış bir alanda çalışılmalıdır.
 • Temas Halinde İlk Yardım:
  • Deri ile Temas: Deriyle temas ettiğinde, etkilenen bölgeyi bol suyla yıkamak ve kontamine giysileri hemen çıkarmak gerekir.
  • Göz ile Temas: Gözle temas etmesi durumunda, en az 15 dakika boyunca bol suyla yıkanmalı ve profesyonel bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.
  • Yutulması Durumunda: Yutulduğunda kusma teşvik edilmemeli ve derhal tıbbi yardım alınmalıdır.
 • Yangın ve Sızıntı Durumları: Butil Glikol yangın ve sızıntı durumlarında özel prosedürlere ihtiyaç duyar. Kullanılan kişisel koruyucu ekipmanın yanı sıra bu durumlar için hazırlanmış acil müdahale planları bulunmalıdır.

Çevresel Etkiler ve İş Güvenliği Düzenlemeleri

Butil glikolun kullanımı ve işlenmesi, çevresel etkiler ve iş güvenliği düzenlemeleri bakımından titizlikle ele alınmalıdır.

Olası Çevresel Zararlar

Butil glikol çevreye sızdığı zaman su ve toprak ekosistemleri için potansiyel bir tehdit oluşturabilir. Özellikle sucul organizmalar üzerinde toksik etkiler meydana getirebilir ve biyolojik çeşitliliği olumsuz yönde etkileyebilir. Bu madde ayrıca uzun süreli toprak kontaminasyonuna yol açarak doğal habitatların kalitesini düşürebilir.

Düzenleyici Bilgiler ve Standartlar

Butil glikol ile ilgili iş güvenliği düzenlemelerine ve çevresel standartlara uyum son derece önemlidir. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen “Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik” bu maddeyi içeren ürünler için güvenlik ve işleme standardı belirler. Bunun yanı sıra, Amerika Birleşik Devletleri’nde Food and Drug Administration (FDA) tarafından belirlenen gıda ve ilaçlarla ilişkili yönetmelikler, ürün güvenliğini sağlamak için bu tür kimyasalların kullanımını da çerçevelemektedir. İşletmeler, butil glikolün sağlık ve çevre üzerindeki etkilerini minimize etmek için bu tür düzenlemelere dikkatle uymalıdırlar.

Butil Glikol’un Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

Butil Glikol, etilen glikol tabanlı bir çözücü olarak, düşük buharlaşma hızına ve yüksek çözünürlük kapasitesine sahip özellikleriyle dikkat çeker. Bu bileşik, hem endüstriyel uygulamalar hem de stabilizatör ve viskozite düzenleyici olarak yaygın kullanım alanlarına sahiptir.

Çözünürlük ve Kararlılık

Butil Glikol, su ve birçok organik çözücü ile yüksek seviyede karışabilirlik gösterir. Glycol eterler ailesine ait olan bu madde, hem eter hem de alkol grubunu bünyesinde barındırır. Tam anlamıyla çözünebilme özelliği, Butil Glikol’u çeşitli kimyasallarla formülasyonlarda stabilizatör olarak etkili kılar.

 • Suda Çözünürlük: Tamamen çözünür
 • Organik Çözücülerle Çözünürlük: İyi çözünürlük
 • Kimyasal Stabilite: Yüksek

Viskozite ve Yoğunluk Bilgileri

Butil Glikol, renksiz ve yağlı bir yapıdadır, bu da onun viskozite değerlerinin dikkate değer olmasını sağlar. Viskozite, sıvının akış direncini gösterir ve bu özellik onun endüstriyel süreçlerde tercih edilmesine neden olan faktörlerden biridir.

 • Yoğunluk: Suden daha az
 • Viskozite: Sıvının akışkanlığını belirleyen bir özellik

Bu özellikler, Butil Glikol’ün endüstride tercih edilen bir çözücü olarak kullanılmasını sağlar. Aynı zamanda likiditesinin ve kararlılığının yanı sıra viskozite ve yoğunluk gibi özellikleri, formülasyonların etkinliğini artırır.

Butil Glikol Türevleri ve İlişkili Maddeler

Butil Glikol, endüstride geniş bir yelpazede kullanılan bir çözücüdür ve çeşitli türevleri ve ilişkili kimyasallarla geniş bir kapsam sunar.

Glikol Eterleri ve Türevleri

Glikol eterleri, organik solventler ailesinin bir parçasıdır ve Butil Glikol (Butil Oksit veya Butil Cellosolve olarak da bilinir), bu grubun önde gelen üyelerinden biridir. Kimyasal adı 2-Bütoksietanol olan bu bileşik, güçlü bir çözücüdür ve özellikle boya ve kaplamaların formülasyonunda yaygın olarak kullanılır. Etilen Glikol Monobutil Eter ismiyle de tanınır ve pigmentlerin dağılımını iyileştirmeye, kaplama maddelerinin viskozitesini ayarlamaya yardımcı olur. Tablo formatında bazı temel glikol eter türevleri:

Türev İsmiKullanım Alanları
Etilen Glikol Monobutil EterBoya, kaplama, temizlik ürünleri
Butilen GlikolKozmetik ve kişisel bakım ürünleri, gıda sektörü

Propilen Glikol ve Diğer Alkol Türleri İlişkisi

Propilen Glikol, Butil Glikol gibi bir diğer alkol türevidir; ancak farklı kimyasal özelliklere ve kullanım alanlarına sahiptir. Su bazlı formülasyonlarda çözünürlük sağlamak amacıyla kozmetik, gıda ve ilaç endüstrilerinde yardımcı madde olarak yer alır. Ayrıca anti-donma ve antifriz uygulamalarında etkilenmediği için önemli bir rol oynar. Alkol maddelerin genel olarak çözücü olarak kullanımı yaygındır ve bu alkol türlerinin her biri özgün özellikleri ile öne çıkar:

 • Propilen Glikol: Toksik olmayan yapısıyla kozmetik ve gıda endüstrisinde tercih edilir.
 • Butilen Glikol: Nispeten düşük toksisite seviyesiyle kozmetik ürünlerde nemlendirici olarak kullanılır.

Bu maddeler arasındaki ortak nokta, çözündürücü özellikleri ve su ile olan uyumluluklarıdır. Her biri, endüstriyel ve tüketici ürünlerinin formülasyonunda kilit role sahiptir ve özelliklerine bağlı olarak farklı uygulamalarda tercih edilir.

Kimyasal ve Fiziksel Değişim Süreçleri

Butil glikol, endüstriyel üretimde kullanılan kimyasal bir ara madde ve çözücüdür. Bu bölüm, butil glikolün kimyasal reaksiyonlar ve karışımlar içerisindeki değişim süreçlerini ve etilen glikol esterleri ile bu bileşiklerin kullanım alanlarını detaylandıracaktır.

Kimyasal Tepkimeler ve Karışımlar

Butil glikol, kimyasal olarak 2-bütoksietanol olarak bilinir. Kimyasal formülü C6H14O2 olan bu organik çözücü, su ve çoğu organik çözücü ile karışabilir ve endüstriyel uygulamalarda solvent görevi görür. Etkin bir şekilde formülasyonların viskozitesini düşürmekte ve cila, boya, tiner gibi ürünlerin uygulanmasını kolaylaştırmaktadır. Çözücü olarak, organik bileşenlerin ve pigmentlerin çözünürlüğünü artırarak homojen karışımlar elde edilmesine katkıda bulunur.

 • Çözünürlük: Yüksek çözünürlük kapasitesi
 • Karışabilirlik: Su ve birçok organik çözücü ile karışabilir
 • Uygulama: Boya ve kaplama endüstrisinde yaygın olarak kullanılır

Etilen Glikol Esterleri ve Kullanım Alanları

Butil glikol, etilen glikolün bir butil eteridir ve geniş bir çözücü yelpazesi içerisinde yer alır. Yüzey kaplamalarında, özellikle de su bazlı sistemlerde çözücü olarak tercih edilir, bu sayede uygulama sırasında ya da kuruma süresince mükemmel bir akış ve yayılma sağlar. Ayrıca, mürekkep ve temizlik ürünlerinde de etkili bir çözücü olarak rol alır.

 • Kullanım Alanları:
  • Boyalar ve kaplamalar
  • Temizlik ürünleri
  • Mürekkepler

Butil glikol bir sıvı halde olup, düşük buharlaşma hızına sahiptir. Bu özellik, kullanım alanlarındaki uygulamalarda istenmeyen hızlı buharlaşmanın önüne geçerek daha kontrol edilebilir ve verimli işlemler sunar.

Regülasyon ve Sertifikasyon

Butil Glikol, çeşitli uygulama alanlarında kullanılan bir kimyasal solvent olduğundan dolayı, bu bileşenin kullanımını denetleyen bir dizi regülasyona ve sertifikasyona tabidir. Bu regülasyonlar, insan sağlığı ve çevreye olabilecek zararları minimuma indirgemek için belirlenmiştir.

Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) İle İlgili Standartlar

Butil glikolün kullanımı, Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından özellikle gıda ve tıbbi ürünlerde kullanımı açısından düzenlenmiştir. Butil glikol FDA tarafından doğrudan gıda katkı maddesi olarak onaylı bir madde değildir. Ancak, endüstriyel kullanımlar için belirli izinler ve sınırlamalar içermektedir. Özellikle, gıda ile temasta bulunabilecek materyallerin üretiminde kullanılan butil glikol düşük derişimlerde kullanılabilir.

Çevre ve İş Güvenliği Yönetmelikleri

İş sağlığı ve çevresel açıdan güvenlik kritik öneme sahiptir ve şu yönetmelikler butil glikol kullanımına uygulanır:

 • Toksik Madde Kontrol Yasası (TSCA)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği (OSHA)

Butil glikol, endüstriyel kullanımı etkileyebilecek potansiyel tehlikeleri ifade eden Güvenlik Bilgi Formları (GBF) ile etiketlenmiş olmalıdır. GBF’ler, butil glikolün doğru kullanımı, potansiyel riskler ve acil durum prosedürleri hakkında ayrıntılı bilgiler sağlar. Ayrıca, bu kimyasalın kullanımı, atığı ve depolanması ile ilgili çevresel düzenlemelere titizlikle uyulması gerekir. Bunlar arasında, atık yönetimi konusunda Avrupa Birliği’nin REACH ve Türkiye’nin Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzin Verilmesi ve Kısıtlanması yönetmelikleri (KKDIK) bulunmaktadır.

Araştırma ve Geliştirme

Butil glikol (BG), sürekli araştırma ve geliştirme çabalarıyla verimliliği ve uygulama alanları genişletilen bir çözücüdür. Bu alandaki ilerlemeler, hem endüstriyel kullanım hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından önem arz etmektedir.

Yeni Uygulamalar ve Optimizasyon

Araştırmacılar butil glikolün kullanımının optimizasyonu ve yeni uygulama alanları yaratmak amacıyla çalışmaktadır. Endüstriyel tesislerdeki üretim süreçlerini daha etkin hale getirmek için süreç iyileştirmeleri ve enerji verimliliğini artırma yöntemleri geliştirilmektedir. Ayrıca, yeni çevre dostu çözücüler olarak kullanımının yanı sıra, daha etkin temizlik ürünleri ve boyaların geliştirilmesine olanak tanıyan kimyasal bir ara madde olarak da dikkat çekmektedir.

 • Yeni Solvent Formülasyonları: Butil glikol, güçlü bir çözücü olarak solvent formülasyonlarının geliştirilmesinde kullanılmaktadır.
 • Temizlik Ürünlerinde Kullanım: Etkili temizleme özellikleri sayesinde ev ve endüstriyel temizlik ürünlerinde rol alır.

Mevcut Araştırmalar ve Bilimsel Buluşlar

Bilimsel buluşlar ve geçerli araştırmalar, butil glikolün üretim tekniklerini ve uygulama alanlarını dönüştürmektedir. Bu çalışmalar, geleneksel yöntemlere alternatif olarak daha sürdürülebilir ve çevre dostu süreçlerin geliştirilmesine odaklanmaktadır. Örneğin, doğal kaynaklardan etkin bir şekilde butil glikol elde etme yöntemleri üzerine yapılan araştırmalar, bu kimyasalın daha geniş bir uygulama spektrumunda kullanımı için kapı açmaktadır.

 • Katı İçerikli Reçineler: Butil glikol, reçine üretiminde iyileştirici etmen olarak düşünülmektedir.
 • Eko-Etkin Üretim: Mısırdan elde edilen butil glikol üretimi gibi biyo-bazlı yöntemler, sürdürülebilir yaklaşımların örneğini teşkil etmektedir.

Bu araştırmalar, ürün geliştirmede önem taşıyan bilimsel temelli bilgiler sağlayarak, butil glikolün gelecekteki kullanımını şekillendiren teknolojik ve çevresel avantajlar sunmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

Butil glikol ve türevlerine dair merak edilenler, bu maddenin kullanım alanlarından özelliklerine kadar geniş bir bilgi yelpazesi sunar.

Butil glikol ne için kullanılır?

Butil glikol, çözücü olarak yaygın kullanılır; boyalar, mürekkepler ve temizleyicilerin formülasyonunda yer alır.

Butil glikolün özellikleri nelerdir?

Butil glikol renksiz, yağlı yapıda bir sıvıdır ve hafif tatlı bir kokuya sahiptir. Bu kimyasalın formülü C6H14O2 olup, su ve çoğu organik çözücüyle karışabilir.

Butil glikol asetatın kullanım alanları nelerdir?

Butil glikol asetat, özellikle yüzey kaplamaları ve kaplama endüstrisinde kullanılan bir çözücüdür.

Butilen glikol cilde hangi faydaları sağlar?

Butilen glikol, cilt bakım ürünlerinde nemlendirici olarak kullanılır ve cilde yumuşaklık sağlayarak, cilt tarafından kolay emilir.

Butil di glikolün özellikleri ve kullanım alanları nelerdir?

Butil di glikol, solvent olarak kozmetik ve endüstriyel temizlik ürünlerinde kullanılır. Bu bileşik yüksek kaynama noktasına sahiptir ve stabil bir çözücüdür.

Butilen glikol kanserojen içerikli midir?

Butilen glikolün kanserojen içerik taşıyıp taşımadığına dair net bir kanıt bulunmamakla birlikte, düşük toksisite seviyesi nedeniyle genellikle güvenli kabul edilir. Ancak her kimyasalda olduğu gibi güvenli kullanım ve maruziyet limitleri dikkate alınmalıdır.

Butil Glikolün Diğer İsimleri:

 • Ethanol, 2-butoxy-
 • 2-Butoxyethanol
 • 2-Butoxy-1-ethanol
 • Butyl Cellosolve
 • O-Butyl ethylene glycol
 • Butyl glycol
 • Dowanol EB
 • Ethylene glycol monobutyl ether
 • Gafcol EB
 • Glycol butyl ether
 • Glycol monobutyl ether
 • Monobutyl glycol ether
 • 3-Oxa-1-heptanol
 • Poly-Solv EB
 • Butyl Oxitol
 • Ethylene glycol butyl ether
 • Ethylene glycol n-butyl ether
 • β-Butoxyethanol
 • Butyl Cellu-Sol
 • Ethylene glycol mono-n-butyl ether
 • Chimec NR
 • Ektasolve EB
 • Butyl monoether glycol
 • Minex BDH
 • n-Butyl cellosolve
 • C4E1
 • 2-n-Butoxyethanol
 • EGBE
 • Glycol EB
 • Butyl Glysolv
 • Buchiseru
 • NSC 60759
 • Eastman EB
 • Bikanol B 1
 • K Foam Lo
 • DB solvent
 • Butyl icinol
 • Mearcell 3532
 • SG
 • Simple Green
 • Dabco PM 300
 • BCS
 • Monoethyleneglycol butyl ether
 • R 1171
 • A 13919