Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Butil Asetat

Butil Asetat Satış ve Tedariki

Butil Asetat satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

123-86-4

Butil Asetat Kullanımı: Endüstriyel Çözücülerde Etkin Rol

Butil asetat, kimyasal formülü C6H12O2 olan renksiz ve yanıcı bir esterdir. Genellikle n-butanol ve asetik asidin esterleşme reaksiyonuyla üretilir. Bu bileşik, meyvemsi bir aromaya sahip olması ve endüstriyel çözücü olarak geniş bir kullanım alanına sahip olmasıyla bilinir. Meyve aromalarını taklit etme yeteneği sayesinde, gıda endüstrisinden parfümeriye kadar farklı sektörlerde aromatik madde olarak kullanılır.

Sanayideki uygulamaları arasında, özellikle boya, vernik ve kaplama maddelerinde çözücü olarak tercih edilmesi yer alır. Ayrıca baskı mürekkepleri ve yapıştırıcılarda da yaygın olarak görülür. Tüketicilere yönelik ürünlerde ise oje çıkarıcı, temizleyici maddeler gibi çeşitli kişisel bakım ürünlerinde etkili bir bileşen olarak öne çıkar.

Butil asetatın geniş kullanım alanının yanı sıra, uçucu ve yanıcı olma özellikleri de bilinmektedir. Bu nedenle saklanması ve kullanılması sırasında güvenlik önlemlerine dikkat edilmesi gereklidir. Ayrıca yüksek konsantrasyonlarda buharlarının solunması sağlık için zararlı olabileceğinden, havalandırma gibi koruyucu tedbirlerin uygulanması önem taşır.

Kimyasal Tanım ve Formül

Butil Asetat ya da bilimsel adıyla n-Butil Asetat, kimyasal formülü C6H12O2 olan organik bir bileşiktir.

Kimyasal Yapı

Kimyasal yapı: Butil Asetat, dört karbon atomlu bir alkil grubu olan butil ve asetik asit esteri olan bir ester türüdür. Bir ester bağı ile karakterize edilir ve genel olarak renksiz, meyvemsi kokuya sahip bir sıvıdır.

 • Moleküler Formülü: C6H12O2
 • Molekül Kütlesi: 116.16 g/mol

CAS Numarası

CAS Numarası: Butil Asetat için belirlenmiş benzersiz bir kimyasal tanımlayıcı olan CAS kayıt numarası 123-86-4‘tür. Bu numara, bileşiğin kimyasal literatürde ve tescilli kimyasal veritabanlarında tanınmasını sağlar.

Üretim ve Sentez Yöntemleri

Butil asetat üretimi, asetik asit ve bütanolün reaksiyonundan geçen esterifikasyon süreçlerine dayanır. Bu süreçler kimya sanayinde iki temel metot kullanılarak gerçekleştirilir: Esterifikasyon Süreci ve Fischer Esterifikasyonu.

Esterifikasyon Süreci

Esterifikasyon süreci, özellikle organik bileşiklerin üretimi için temel bir yöntemdir. Butil asetat, asetik asidin ve bütanolün esterleştirilmesiyle üretilir. Kimyasal reaksiyon şu şekilde özetlenebilir:

 • Bütanol (C₄H₉OH) + Asetik Asit (CH₃COOH)Butil Asetat (C₆H₁₂O₂) + Su (H₂O)

Bu tepkime, asidin ve alkolün belirli bir oranda ve katalizör varlığında karıştırılmasıyla gerçekleşir. Reaksiyon, yan ürün olarak su üreterek ester meydana getirir.

Fischer Esterifikasyonu

Fischer Esterifikasyonu, asitler ve alkollerin doğrudan reaksiyona sokularak ester elde edilmesine olanak tanıyan bir başka esterifikasyon yöntemidir. Butil asetatın sentezinde uygulanan bu yöntem, asetik asit ve bütanol kullanılarak katalizör eşliğinde yürütülür.

Reaksiyon şartları hassasiyet gerektirir ve sıcaklık ile basınç gibi faktörlerin optimizasyonu, yüksek verimlilikte butil asetat üretimi açısından kritiktir. Fischer esterifikasyonu, endüstriyel ölçekte butil asetat üretiminde yaygın olarak tercih edilen bir prosedürdür.

Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

Butil Asetat, renksiz ve meyvemsi kokulu bir çözücüdür; özellikle fiziksel durumu ve kimyasal kararlılığını belirleyen dikkate değer özelliklere sahiptir.

Kaynama Noktası

Butil Asetat’ın kaynama noktası 126,1 °C’dir. Bu özellik, bu sıvının endüstriyel işlemlerde kullanımını belirler, çünkü ısıtıldığında hızlı bir buharlaşma eğilimi gösterir.

Yoğunluk

Standart koşullar altında (20°C’de) Butil Asetat’ın yoğunluğu yaklaşık 0,8825 g/cm³‘dür. Yoğunluk, bu maddenin diğer sıvılarla karışımını ve ayrışmasını etkiler.

Erime Noktası

Butil Asetat’ın erime noktası, -78 °C olarak ölçülür. Oldukça düşük bir erime noktası olması, soğuk ortamlarda bile sıvı formunu koruduğunu gösterir.

Çözünürlük

Bu kimyasalın suda çözünürlüğü sınırlıdır ancak organik çözücülerle karışabilir, bu da onu endüstriyel uygulamalar için mükemmel bir çözücü yapar. Buhar basıncı sırasıyla -19°C’de 0.1 kPa, 24°C’de 1.66 kPa ve 100°C’de 44.5 kPa’dır.

Bu maddenin molar kütlesi, moleküler formülü C6H12O2’den hesaplanan 116,16 g/mol‘dür. Renksiz bir sıvı olan butil asetat, yukarıda bahsedilen fiziksel durumlarının yanı sıra, kimyasal çözücülerin depolanması ve kullanılmasında temel faktörleri oluşturan çeşitli parametrelere de sahiptir.

Uygulama Alanları

Butil asetat, çeşitli sanayi dallarında çözücü olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu bileşik, özellikle boya ve kaplamalar, mürekkepler, tutkallar ve kozmetik ürünler gibi alanlarda tercih edilen bir katkı maddesidir.

Boya ve Kaplamalar

 • Boya Endüstrisi: Butil asetat, boyaların üretiminde önemli bir çözücüdür. Bu madde, boyanın istenilen yoğunluğa ulaşması için reçine ve pigmentlerin çözülmesi ve inceltilmesinde kullanılır.
 • Vernik:
  • Uygulama: Vernik üretiminde kullanılan butil asetat, lakların ve diğer kaplama malzemelerinin istenilen viskozite ve akışkanlık özelliklerine kavuşmasını sağlar.

Mürekkepler ve Tutkallar

 • Mürekkep Üretimi:
  • Kullanım: Butil asetat, baskı mürekkeplerindeki çözücü komponent olarak görev alır. Bu sayede mürekkebin düzgün bir şekilde kağıda transfer edilmesi ve hızlı kuruması sağlanır.
 • Yapıştırıcılar:
  • Özellikleri: Yapıştırıcıların yapısını iyileştirmek için de butil asetat kullanılır; özellikle selüloz nitrat, polimerler ve reçineler içeren tutkallarda etkilidir.

Kozmetik Endüstrisi

 • Esans: Kozmetik ürünlerin parfüm ve esans bileşenlerinde butil asetat, hoş kokusu nedeniyle sıkça tercih edilir.
 • Diğer Kullanım Alanları:
  • Sağlık ve Güvenlik: Temizlik ürünlerinde de esans katkı maddesi olarak kullanılan butil asetat, güzel bir koku yaratmanın yanı sıra, ürün formülasyonunun stabillik kazanmasına da katkıda bulunur.

Bu maddenin tercih edilmesinin sebebi, uygulama alanlarında gösterdiği yüksek çözücülük kapasitesi ve uyum sağlama yeteneğidir. Kullanıldığı alanlarda istenilen teknik özellikleri karşılayarak ürün kalitesini artırır.

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri

Butil asetatın sağlık ve güvenlik bilgileri, madde ile güvenli bir şekilde çalışmayı sağlamak için gerekli uyarıları, sağlık etkilerini ve kişisel koruma yöntemlerini içerir.

Uyarı Kelimeleri

 • Tehlike: Butil asetat yanıcı bir sıvıdır ve dikkatli kullanım gerektirir.
 • Dikkat: Buharları göz ve cilt üzerinde tahrişe yol açabilir.

Sağlık Etkileri

 • Ciddi sağlık riskleri: Butil asetatın yüksek konsantrasyonlarda solunması, baş ağrısı, baş dönmesi ve uyuşukluk gibi sağlık problemlerine yol açabilir.
 • Tahriş potansiyeli: Butil asetatın buharları, solunum sistemini tahriş edebilir ve uzun süreli maruziyet ciltte kuruluğa ve çatlamalara neden olabilir.

Kişisel Koruyucu Ekipmanlar

 • Solunum koruması: Uygun bir yüz maskesi veya gaz maskesi, buharların solunmasını engellemek için kullanılmalıdır.
 • Göz koruması: Buharlar ve sıçrama riskine karşı koruyucu gözlükler giyilmelidir.
 • Cilt koruması: Eldiven, önlük ve koruyucu giysiler cilde doğrudan teması önlemeye yardımcı olur.

Yangın ve Patlama Tehlikesi

Butil asetat, yanıcı bir sıvıdır ve belirli koşullar altında yangın ve patlama riski taşır. Yangına ve patlamaya neden olabilecek temel özellikler, bu kimyasalın belirli bir sıcaklıkta tutuşabileceği parlama noktası ve özgül yanma sıcaklığıdır.

Parlama Noktası

 • Butil asetatın parlama noktası: yaklaşık 22°C (71.6°F)

Parlama noktası, butil asetatın buharlarının hava ile karıştığında tutuşabileceği en düşük sıcaklığı gösterir. Açık bir alev, kıvılcım veya sıcak yüzey gibi bir ateşleme kaynağı varsa buharlar kolaylıkla yanabilir. Bu nedenle, butil asetat kullanımı sırasında sıcaklığın parlama noktasının altında tutulması hayati önem taşır.

Özgül Yanma Sıcaklığı

 • Butil asetatın özgül yanma sıcaklığı: yaklaşık 440°C (824°F)

Özgül yanma sıcaklığı, butil asetatın kendiliğinden tutuşabileceği sıcaklıktır. Bu sıcaklıktan itibaren oksijenin varlığında kimyasal, herhangi bir dış ateşleme kaynağı olmaksızın yanabilir. Yüksek özgül yanma sıcaklığı, maddenin kendiliğinden yanma olasılığının daha düşük olduğunu ancak yine de dikkatli olunması gerektiğini gösterir.

Çevresel Etkiler

Butil asetat genellikle çevre üzerindeki etkilerinin sınırlı olduğu bilinen bir kimyasal bileşiktir. Ancak, su ortamlarına ve hava kalitesine potansiyel etkileri göz ardı edilmemelidir.

Suda Çözünürlük

Butil asetatın suda çözünürlük oranı düşüktür. Dolayısıyla su ekosistemlerine karıştığında hızlı bir şekilde dağılmaz ve lokalize etkiler yaratabilir. Biriken butil asetat suda yaşayan organizmalar için toksik olabilir ve böylece suya bağımlı ekosistemler üzerinde zararlı etkilere yol açabilir.

VOC Emisyonları

Butil asetat, uçucu organik bileşikler (VOC) sınıfına dahildir. Atmosfere karıştığında, VOC’ler hava kalitesini düşürebilir ve ozon oluşumuna katkıda bulunarak atmosferde reaktif davranışlar gösterebilir. Çevresel regülasyonlar genellikle VOC emisyonlarını sınırlamayı amaçlar çünkü bu emisyonlar insan sağlığına ve çevreye zararlı etkileri olan foto-kimyasal sisin oluşumuna sebep olabilirler.

Ücretlendirme ve Ekonomi

Butil Asetat piyasasında, fiyatlar üretim maliyetleri ve tedarik zinciri dinamikleri tarafından şekillendirilmekte olup bu unsurlar ürünün ekonomik yönlerini doğrudan etkilemektedir.

Ürün Fiyatları

Butil Asetat’ın fiyatları, hammadde maliyetleri, arz-talep dengesi ve jeopolitik koşullar gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Butil Asetat fiyatları, piyasadaki rekabet durumuna göre belirlenir ve farklı tedarikçiler arası fiyat rekabeti bu fiyatların sürekli güncellenmesine neden olur.

 • Ortalama Fiyat Aralığı: Butil Asetat’ın ortalama fiyat aralığı piyasaya, kalite standartlarına ve satın alma miktarına bağlı olarak değişebilir.
 • Fiyat Değişiklikleri: Mevsimsel etkenler, üretimdeki dalgalanmalar ve döviz kurları fiyatları etkileyebilir.

Üretim Maliyeti

Butil Asetat’ın üretim maliyeti, hammadde erişimi, işçilik, enerji tüketimi ve fabrikasyon prosesleri gibi faktörlere bağlıdır.

 • Hammadde Etkisi: Ana hammaddelerin erişilebilirliği ve maliyeti, üretim maliyetlerini önemli ölçüde etkiler.
 • Enerji ve İşçilik: Enerji maliyetleri ve işçilik ücretleri, üretimin toplam maliyetini doğrudan belirler.

Tedarik Zinciri

Butil Asetat’ın tedarik zinciri, üreticiden son kullanıcıya kadar olan süreçteki verimlilik ve lojistik maliyetlerle yakından ilgilidir.

 • Dağıtım Ağı: Güçlü bir dağıtım ağı, tedarik süreçlerini optimize eder ve maliyetleri düşürmeye yardımcı olur.
 • Lojistik ve Stok Yönetimi: Ürünün depolanması ve nakliyesi, tedarik zincirinde önemli rol oynar ve lojistik maliyetler bu süreçteki en büyük değişkenlerden biridir.

Butil Asetat’ın ekonomik durumu, bu üç ana kategoride ele alındığında, piyasadaki dalgalanmaları ve fiyatlandırma stratejilerini daha iyi anlama imkanı sunmaktadır.

Düzenlemeler ve Standartlar

Butil asetat, çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılan önemli bir kimyasaldır ve bu kullanımlara ait düzenlemeler ile standartlar, ürün güvenliği ve etkin bir ticaret için hayati rol oynar.

AB Düzenlemeleri

Avrupa Birliği (AB), kimyasalların kullanımı ve üretimi konusunda ciddi düzenlemeler getirmiştir. Butil asetat için AB düzenlemeleri, potansiyel zararların azaltılması ve çevreye olan etkilerin kontrol altında tutulması amacını taşır. Özellikle, VOC (Uçucu Organik Bileşenler) düzenlemeleri, bu kimyasalın uygulama alanlarını ve sınırlarını belirler. Avrupa standartları, ürün güvenliği ve halk sağlığına dair ufuk açıcı noktalar sunar.

CAS ve EC Numaraları

Butil asetat, kimyasal maddelerin tanımlanması için kullanılan CAS (Chemical Abstracts Service) ve EC (European Community) numaraları ile kayıtlıdır. Butil asetat için CAS numarası 123-86-4, EC numarası ise 204-658-1‘dir. Bu numaralar, kimyasalın tanımlanmasında ve uluslararası ticarette standartlara uyumun sağlanmasında kilit bir rol oynar. Ayrıca, Butil asetatın TC (Transitional Concentration), TP (Threshold Planning Quantity) ve SL (Safety Level) gibi risk değerlendirme kriterlerine göre düzenlemelerde bulunması, kullanım güvenliğini destekler.

Alternatif Bileşikler

Butil Asetat’ın alternatif bileşikleri arasında, yapısal benzerlik taşıyan ve benzer uygulamalarda kullanılan Etil Asetat ile İzobutil Asetat ön plana çıkmaktadır. Her iki bileşik de, çözücü endüstrisinde yaygın olarak tercih edilen ester türlerindendir.

Etil Asetat

Kimyasal Formülü: C4H8O2
Etil Asetat, hafif bir meyvemsi kokuya sahip, renksiz, uçucu bir sıvıdır. Genellikle deneysel ve endüstriyel süreçlerde kullanılır. Örneğin boya, tutkal ve vernik üretiminde bir çözücü olarak görev alır. Ayrıca bazı gıda aroma maddelerinde de etil asetat bulunabilir.

İzobutil Asetat

Kimyasal Formülü: C6H12O2
İzobutil Asetat, benzer şekilde meyvemsi bir kokuya sahip ve renksizdir, fakat Etil Asetat’tan farklı olarak daha az suda çözünür ve daha yüksek kaynama noktasına sahiptir. Bu bileşik, otomotiv ve mobilya endüstrilerinde özellikle yüzey kaplamalarında ve cilalarda tercih edilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Butil asetat, çeşitli endüstriyel uygulamalarda önemli bir çözücüdür. Bu bölümde butil asetatın temel bilgilerine ve kullanımlarına ilişkin sık sorulan sorulara yer verilmiştir.

Butil asetat nedir ve özellikleri nelerdir?

Butil asetat, C6H12O2 molekül formülüne sahip, renksiz ve meyve benzeri kokuya sahip bir esterdir. Yanıcı bir madde olan bu kimyasalın molekül ağırlığı 116.16 g/mol’dır.

Butil asetat üretim yöntemleri nelerdir?

Butil asetatın üretimi genellikle asetik asit ve butanolün esterifikasyonu yoluyla gerçekleşir. Bu işlem genellikle asit katalizörleri varlığında yapılır.

Butil asetat kullanım alanları hangi sektörleri kapsamaktadır?

Butil asetat, boyalar, kaplamalar, baskı mürekkepleri, kozmetik ürünler ve parfümeride çözücü olarak yaygın olarak kullanılır. Aynı zamanda plastik ve polimer imalatında da kullanım alanına sahiptir.

Butil asetat ile ilgili güvenlik verileri nereden edinilebilir?

Butil asetatın güvenlik verileri, ürün güvenlik bilgi formunda (MSDS) bulunabilir. Bu form, madde ile güvenli bir şekilde çalışmayı sağlamak için gereken bilgileri içerir.

Etil asetat ve Butil asetat arasındaki temel farklar nelerdir?

Etil asetat (C4H8O2) ve butil asetat arasındaki temel fark, alkil grubunun karbon zinciri uzunluğudur. Etil asetat daha kısa bir karbon zincirine sahipken, butil asetat daha uzun bir karbon zincirine sahiptir.

İzobütil asetat ile Butil asetat arasındaki kimyasal farklılıklar nelerdir?

İzobütil asetat ve butil asetat, ester grubuna bağlı olan alkil zincirinin yapısı açısından farklılık gösterir. İzobütil asetat, dallı bir zincire sahipken, butil asetat düz zincirli bir yapıdadır. Bu farklılıklar, maddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini etkiler.

Butil Asetatın Diğer İsimleri:

 • Acetic acid, butyl ester
 • Butyl acetate
 • n-Butyl acetate
 • Butyl ethanoate
 • 1-Butyl acetate
 • Acetic acid n-butyl ester
 • 1-Acetoxybutane
 • NSC 9298
 • NBA
 • H 6D4051