Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Bakır Sülfat

Bakır Sülfat Satış ve Tedariki

Bakır Sülfat satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

7758-98-7

Bakır Sülfat Kullanımı: Tarım ve Endüstrideki Rolleri

Bakır sülfat, kimya alanında CuSO4 formülüyle bilinen inorganik bir bileşiktir. Bu madde, mavi renkli kristalimsi bir yapıya sahip olup, su molekülleriyle birleştiğinde bu görünümü kazanır. Sulu çözeltilerde mavidir ve hidratlı formu genellikle pentahidrat şeklinde bulunur. Bakır sülfat, tarım sektöründe sıklıkla kullanılan önemli bir kimyasaldır; fungisit olarak meyve ağaçlarını korumak, yosunların ve alglerin gelişimini önlemek için su sistemlerinde kullanılır.

Bakır sülfat, aynı zamanda antimikrobiyal özellikleri sebebiyle de geniş kullanım alanlarına sahiptir. Tuz formu olan bu kimyasal, çeşitli sanayi alanlarında da kullanılır; metallerin kaplama işlemleri, tekstil boyalarının hazırlanmasında ve hatta laboratuvar ortamında analitik reaktif olarak da yerini alır. Kristal yapısının yanı sıra, susuz formunda beyaz toz halinde olan bakır sülfat, suyla buluştuğunda kimyasal özelliklerini ve görünümünü değiştirerek mavi bir renk alır.

Bakır sülfatın termik özellikleri ısınma durumuna göre değişkenlik gösterir. Yavaş bir ısı artışı karşısında 150 °C civarında bozunma gösterebilir ve farklı sıcaklık değerlerinde hidratasyon seviyelerine bağlı olarak su molekülleri kaybeder. Özellikle 650 °C derece de bu kimyasalın bozunması, bakır(II) oksit ve kükürt trioksit gibi bileşenlere ayrışmasına yol açar, ki bu da madde dönüşümünün ve kimyasal reaksiyonların anlaşılmasında önemli bir gösterge olarak kabul edilir.

Bakır Sülfat’ın Kimyasal Özellikleri

Bakır sülfat, temel bir inorganik bileşik olup, özellikle suyun varlığında çeşitli kimyasal reaksiyonlara girer. Aşağıdaki alt başlıklar, bu bileşiğin kimyasal özellikleri hakkında özgül bilgiler sunacaktır.

Kimyasal Formül ve Yapı

Kimyasal formülü CuSO₄ olan bakır sülfat, sülfürik asit ve bakırın birleşiminden oluşur. Kristal yapıda olan bu bileşik genellikle bakır(II) sülfat pentahidrat formunda, yani CuSO₄·5H₂O olarak bulunur ve bu su molekülleri ona mavi renk verir. Susuz hali beyaz renge sahipken hidratlı formu mavimsi bir kristal toz halindedir.

Fiziksel Özellikler

Bakır sülfatın yoğunluğu, susuz form için yaklaşık olarak 3.60 g/cm³’dür. Hidratlı formun ergime noktası 110°C civarındadır ama bu sıcaklıkta su kaybı yaşayarak bozunmaya başlar. Bakır(II) sülfat pentahidratın mavi renkli kristalleri nem çeker ve bu özelliği nedeniyle desikant olarak kullanılabilir.

Kimyasal Reaksiyonlar ve Karışımlar

Bakır(II) sülfat, asidik bir pH’a sahip sülfürik asidin tuzudur. Suda kolayca çözünerek mavi renkli bir çözelti oluşturur. Havaya maruz kaldığında susuz hale geçebilir ve renk değiştirebilir. Isıtıldığında su moleküllerini kaybeder ve çeşitli hidrasyon seviyeleri gösterebilir. Organik madde ile karıştığında alev alabilir; bu reaktiflik bazen pestisit ve fungisitlerde kullanımını bulur.

Bakır Sülfat Üretimi ve Kaynakları

Bakır sülfat, endüstriyel süreçler aracılığıyla üretilirken, doğal olarak da bazı minerallerde bulunabilir. Bu bölümde, endüstriyel üretim yöntemleri ve doğal kaynaklara dair özel bilgiler incelenecektir.

Endüstriyel Üretim Süreçleri

Bakır sülfatın endüstriyel üretimi temelde metalik bakırın seyreltik sülfürik asit ile reaksiyonu sonucunda gerçekleşir. Bu işlem sırasında sıcaklık ve konsantrasyon gibi faktörler ürünün kalitesi ve kristal boyutu üzerinde etkilidir. Türkiye’de ve dünya genelinde bu yöntemle üretilen bakır sülfat, tarımda fungisit olarak ve ayrıca çeşitli kimyasal analizlerde reaktif olarak kullanılmaktadır.

 • Reaksiyon: Metalik bakır (Cu) ile sülfürik asit (H2SO4) reaksiyonu
 • Ürün: CuSO4 · 5H2O (Bakır(II) sülfat pentahidrat)
 • Önemli Parametreler: Temizlik oranı, kristalleşme hızı ve sıcaklık

Doğal Kaynaklar

Doğada, bakır sülfat bazı minerallerin içinde doğal olarak bulunabilir. Özellikle bakır madenlerinde rastlanan chalcanthite (bakır(II) sülfat pentahidrat) adlı mineral, büyük miktarda bakır sülfat içerir. Bu mineralin mavi rengi oldukça dikkat çekicidir ve genellikle su kaynaklarına yakın bölgelerde bulunur.

 • Chalcanthite: CuSO4 · 5H2O formülüne sahip, doğal bakır sülfat kaynağı
 • Bulunduğu Yerler: Bakır madeni yatakları, özellikle suya yakın bölgeler
 • Türkiye’deki Madenler: Türkiye, chalcanthite dahil olmak üzere çeşitli bakır minerallerinin madenciliği bakımından zengin bir coğrafyaya sahiptir.

Bakır Sülfat’ın Tarımsal Kullanımı

Bakır sülfat, tarımsal faaliyetlerde özellikle fungisit olarak, bitki besin maddesi olarak ve çeşitli tarım kimyasallarının üretiminde önemli bir rol oynar.

Fungisit Olarak Kullanım

Bakır sülfat, tarım sektöründe mantar hastalıklarına karşı savunma sağlayan etkili bir fungisit olarak kullanılır. Özellikle meyve ağaçlarında ve üzüm bağlarında mantar ile mücadelede yaygın olarak tercih edilir. Bu bileşik, mantar sporlarının gelişimini inhibit ederek, bitkilerde fungal hastalıkların yayılmasını önler.

 • Örnek Uygulamalar:
  • Meyve ağaçları
  • Üzüm çubukları
  • Tahıllar

Bitki Besin Maddesi Olarak Kullanım

Bitkilerin beslenmesinde önemli bir yere sahip olan bakır (II) sülfat, bitkilerin klorofil sentezine katkıda bulunur ve protein sentezini destekler. Gübre olarak kullanıldığında, bitkiler için hayati öneme sahip mineralleri içermesiyle bilinir. Bakır eksikliği, özellikle bakıra ihtiyaç duyan bitkiler için önemli büyüme problemlerine yol açabilir.

 • Önemli Fonksiyonlar:
  • Klorofil sentezi
  • Protein sentezi

Bordeaux Karışımı ve Diğer Tarım Kimyasalları

Bakır sülfat, Bordeaux karışımı olarak bilinen ve özellikle bağcılıkta kullanılan bir fungisit preparatının temel bileşenlerinden biridir. Bu karışım, bakır sülfat ve sönmemiş kireç içerir ve bitkiler üzerinde oluşturduğu koruyucu tabaka ile mantar sporlarının gelişimini engeller. Ayrıca, alg kontrolünde ve sucul bitkilerin yönetiminde de kullanılır.

 • Bordeaux Karışımı Bileşenleri:
  • Bakır sülfat
  • Sönmemiş kireç
 • Kullanım Alanları:
  • Bağcılık
  • Alg kontrolü
  • Su bitkilerinin yönetimi

Bakır Sülfat’ın Endüstriyel Uygulamaları

Bakır Sülfat, birçok endüstriyel alanda etkin bir şekilde kullanılan çok yönlü bir bileşiktir. Ahşap koruma ve empreyeden metal sanayiine, boya ve pigment üretimine kadar geniş bir uygulama yelpazesi sunmaktadır.

Ahşap Koruma ve Emprenye

Bakır sülfat, ahşap koruma işlemlerinde fungisit olarak kullanılır. Ahşabın mantar ve böceklere karşı dayanıklılığını artırmak amacıyla empreye işlemi sırasında yaygın olarak tercih edilir. Bu işlem, ahşabın ömrünü uzatarak dış mekan kullanımı için uygun hale getirir.

Metal Sanayii ve Bakır Kaplama

Metal sanayii çerçevesinde bakır sülfat, özellikle bakır kaplama proseslerinde aktif bir rol oynar. Elektroliz işlemleri esnasında, metal yüzeylerin kaplanması ve korunması için kullanılır. Bakır sülfat, aderansı ve kaplamanın kalitesini artırarak dayanıklı yüzeyler oluşturulmasına olanak tanır.

Boya ve Pigment Üretiminde Kullanım

Bakır sülfat, boya endüstrisinde mavi renk pigmenti olarak kullanımının yanı sıra, çeşitli kimyasal reaksiyonlarda katalizör olarak da değerlendirilir. Meyve ambalaj kağıtlarından havai fişeklere kadar geniş bir ürün yelpazesinde koruyucu veya katkı maddesi olarak yer alır, böylece ürünlerin dayanıklılığı ve estetik özellikleri artırılır.

Bakır Sülfat’ın Sağlık ve Güvenlik İle İlgili Özellikleri

Bakır sülfat, kullanımında ürüne özgü önlemler alınması gerektiren potansiyel tehlikeli bir kimyasal maddedir. İnsan sağlığı üzerindeki etkileri dikkatle ele alınmalı ve uygun güvenlik tedbirleri alınmalıdır.

Zehirlenme ve İlk Yardım Önlemleri

Bakır sülfatın inhalasyonu veya yutulması durumunda zehirlenme belirtileri görülebilir. Solunum yoluyla maruz kalındığında; tahriş, öksürük ve nefes darlığı gibi semptomlar ortaya çıkabilir. Yutulması durumunda ise mide bulantısı, kusma ve ishale yol açabilir. Zehirlenme belirtileri gösteren bir kişi için ilk yardım tedbirleri şunlardır:

 • Cilt ile temas ettiğinde: Derhal bol su ile yıkanmalı ve kontamine kıyafetler çıkarılmalıdır.
 • Göze temas halinde: Göz kapakları genişçe açılarak en az 15 dakika boyunca bol su ile yıkanmalıdır.
 • Yutulduğunda: Ağız su ile çalkalanmalı, kusturulmamalı ve derhal tıbbi yardım alınmalıdır.
 • Solunduğunda: Taze hava almak ve tıbbi yardım istemek esastır.

Güvenli Kullanım ve Kişisel Koruyucu Ekipman

Bakır sülfat ile çalışırken kişisel koruyucu ekipman (PPE) kullanımı önemlidir. Bunlar:

 • Eldivenler: Uygun endüstri standardında koruyucu eldivenler, cilt ile teması engellemek için kullanılmalıdır.
 • Gözlükler: Sıçramalara karşı koruyucu güvenlik gözlükleri veya fırlama riskine karşı yüz siperi takılmalıdır.
 • Dezenfektan: Kullanım sonrası ekipmanların ve yüzeylerin temizliği için dezenfektanlar kullanılmalıdır.

Çalışma alanının iyi havalandırıldığından emin olunmalı ve bakır sülfat kapalı, kuru ve çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır. Uygun depolama ve işleme prosedürlerine daima uygun hareket edilmelidir.

Bakır Sülfat Kullanımında Çevresel Etkiler

Bakır sülfat kültür balıkçılığı ve su arıtma işlemlerinde yaygın olarak kullanılmakla birlikte, kullanıldığı miktar ve kontrolsüz bırakılması çevresel dengeler üzerinde önemli etkiler oluşturabilir.

Su Arıtma

Su arıtma tesislerinde bakır sülfat, mikroorganizmaların büyümesini engellemek için kullanılır. Güçlü bir biyosit olduğundan, suyun arıtılmasında etkili bir şekilde yararlanılır. Ancak, bakır sülfatın aşırı veya yanlış kullanımı su ekosistemlerine zarar verebilir ve özellikle sucul canlılar için toksik etkilere yol açabilir.

 • Kullanım Doğru Miktar: Su arıtma sistemlerinde kesin dozaj kontrolü
 • Çevre Güvenliği: Su ekosistemlerine zarar vermemesi için dikkatli kullanım ve takip

Kültür Balıkçılığı

Bakır sülfat, kültür balıkçılığında parazit ve alg kontrolünde bir araç olarak ön plana çıkar. Israrla enfeksiyonları önlemek ve su kalitesini korumak için kullanılsa da, balıklar ve diğer sucul canlılar için toksik limitler dikkate alınmalıdır. Dozaj hassasiyeti, balıkçılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliği için kritik bir önem taşır.

 • Kullanım Dozajı: Kesin dozaj gerekliliği ve sucul canlıların sağlığına zarar vermemek
 • Hassas Denge: Ekosistem bütünlüğünü korumak için dikkatli yönetim

Kirlilik ve Su Ekosistemleri Üzerindeki Etkileri

Kontrolsüz bakır sülfat sızıntıları ve dökülmeleri, su kirliliğine yol açabilir ve bu da su ekosistemlerine ciddi zarar verir. Bakırın toksik etkisi, sucul bitkiler ve hayvanlardaki biyolojik çeşitliliği tehlikeye atar. Önlem olarak, sızıntılar hızla tespit edilmeli ve etkin çevre yönetimi uygulamaları gerçekleştirilmelidir.

 • Toksik Etki: Su ekosistemleri üzerindeki doğrudan zararlı etkiler
 • Önlemler: Sızıntıların hızlı tespiti ve etkin çevre yönetimiyle en aza indirgenmesi

Bu maddelerin kullanımı sırasında alınacak çok yönlü önlemler çevresel etkilere karşı korumada anahtar rol oynamaktadır.

Bakır Sülfat’ın Çözelti ve Kristal Formları

Bakır sülfat, hem çözelti halinde hem de farklı kristal formasyonlarında bulunabilir; bu formların en çok bilinenleri pentahidrat ve susuz (anhydrous) formdur.

Pentahidrat ve Susuz Formlar

Bakır sülfatın pentahidrat formu (CuSO4·5H2O), su molekülleri ile birleştiğinde karakteristik mavi rengini alır. Kristal yapısında beş molekül su bulundurur ve bu haliyle en stabildir. Diğer yandan, susuz bakır sülfat (CuSO4) su molekülleri içermediği için beyaz renktedir ve genellikle laboratuvar koşullarında veya ticari proseslerde su kaybı sonucu oluşur. Küprik sülfat olarak da adlandırılan bu bileşiğin kimyasal yapıları ve rengi, su içeriğine bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Kristallerin Hazırlanması ve Saklanması

Bakır sülfat kristallerinin hazırlanması su içerisinde çözündürülmesi ve ardından buharlaşmanın kontrol edilmesiyle gerçekleşir. Karıştırma süreci, çözeltinin homojen bir şekilde dağılımını sağlar ve kristal oluşumunu teşvik eder. Kristallerin depolanması sırasında nemden uzak tutulması gerekmektedir. Nemli ortamlar kristallerin çözünürlüğünü artırabilir ve böylece pentahidrat formuna dönüşebilir veya tamamen çözülerek etkinliğini kaybedebilir. Böylece maddenin saf formunu korumak için katı bir saklama yöntemi gereklidir.

Bakır Sülfat’ın Bahçecilik ve Peyzaj Alanlarındaki Kullanımları

Bakır sülfat, bahçecilikte özellikle fungisit olarak kullanımı ve zararlılara karşı koruma sağlamasıyla değerlidir.

Fungisit olarak Kullanımı ve Meyve Ağaçları

Bahçecilikte bakır sülfat, mantar hastalıklarına karşı koruma amacıyla yaygın olarak kullanılır. Özellikle meyve ağaçlarında görülen mantar kaynaklı hastalıkların önlenmesinde etkili bir fungisittir. Bordo bulamacı (bakır sülfat ve kireç karışımı) uygulaması, bitki hastalıklarını kontrol altında tutmada tercih edilen bir yöntemdir.

 • Uygulama Zamanı: Ağaçların yaprak dökümü sonrası ve yeni yapraklanma dönemi öncesinde
 • Karışım Oranı:
  • 100 litre suya 300-400 gram bakır sülfat
  • 100 litre suya 300-400 gram kireç

Bahçe Zararlılarına Karşı Koruma

Bakır sülfat aynı zamanda bahçe zararlılarına karşı bir savunma olarak işlev görür. Yumru köklerin, tohumların ve çalıların zararlı organizmalara karşı tedavi edilmesinde kullanılır. Ayrıca, toprağın bakır eksikliğini gidermek ve yapısını iyileştirmek amacıyla da tercih edilmektedir.

 • Önerilen Kullanım:
  • Zararlıların ve hastalıkların yayılma riskinin yüksek olduğu dönemlerde
  • Toprak analizi sonucuna göre bakır eksikliği tespit edildiğinde

Bakır sülfat, bahçecilik ve peyzaj alanlarında bilinçli kullanıldığında, bitkilerin sağlıklı büyümesini destekleyen önemli bir yardımcıdır.

Bakır Sülfat ve Diğer Kimyasal Maddelerle Etkileşimleri

Bakır sülfat, diğer kimyasal maddelerle farklı tepkimeler gösterebilir, kullanım alanlarına göre bu etkileşimler önemlidir.

Çinko ve Diğer Metallerle Reaksiyonlar

Bakır sülfat, çinko gibi aktif metallerle tepkimeye girdiğinde bir yer değiştirme reaksiyonu gerçekleşir. Reaksiyon formülü şu şekildedir:

CuSO₄ + Zn → ZnSO₄ + Cu

Bu tepkime sonucunda bakır metali çökelir ve çinko sülfat oluşur. Bakır sülfatın, demir ve diğer reaktif metallerle benzer yer değiştirme reaksiyonlarına girebileceği bilinmektedir.

Kimyasal Maddelerle Karıştırma İpuçları

Karıştırma işlemi sırasında dikkate alınması gereken bazı önemli noktalar vardır:

 1. Sodyum karbonat ile reaksiyon: Sodyum karbonat (Na₂CO₃) ile karıştırıldığında, bakır sülfat çözeltisi bakır karbonat (CuCO₃) çökeltisine ve sodyum sülfat (Na₂SO₄) oluşumuna yol açar. CuSO₄ + Na₂CO₃ → CuCO₃ + Na₂SO₄
 2. Kimyasal maddelerle seyreltme: Karıştırma sırasında, direkt olarak yüksek konsantrasyonlarda kimyasal madde eklemek reaksiyon hızını artırabilir ve kontrol edilemeyen sonuçlara yol açabilir. Özellikle sıcak çözeltilerde, hızlı çökelti oluşumu gibi durumları gözlemleyebilirsiniz. Bu etkileşimin kontrollü bir şekilde gerçekleşmesi için maddeler yavaş yavaş ve dikkatlice karıştırılmalıdır.

Bakır sülfatın diğer kimyasal maddelerle etkileşimleri, özellikle endüstriyel uygulamalarda dikkatlice değerlendirilmelidir. Her türden karışımın önceden test edilmesi ve güvenlik önlemlerinin alınması önerilmektedir.

Bakır Sülfat’ın Hayvancılıktaki Rolü

Bakır sülfat, sığır ve atların beslenmesi ve sağlık yönetiminde önemli bir role sahip inorganik bir bileşiktir. Hayvanların gelişimi, hastalıklara direnç ve üreme sağlığı için gerekli olan bu mineral, doğru kullanımda olumlu etkiler yaratmaktadır.

Sığır ve Atlar Üzerindeki Etkileri

Bakır sülfat, sığır ve atlar için esansiyel mikrobesinlerden biridir. Sığırlarda, bakır eksikliği büyüme geriliği, anemi ve kemik hastalıkları gibi çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Atlar için de benzer şekilde, bakırin yetersiz alımı tendon ve bağ dokularının zayıflamasına, solunum yolu problemlerine ve pelaj gibi deri hastalıklarına neden olabilmektedir.

Sığırlarda etkili olan bakır sülfat:

 • Eklem sağlığını destekler
 • Bağışıklık sistemini güçlendirir
 • Kıl ve tüy renginin korunmasına yardımcı olur

Atlarda etkili olan bakır sülfat:

 • Kıkırdak ve bağ doku gelişimini destekler
 • Solunum yolu sağlığını iyileştirir
 • Koyu renkli tüylerin pigmentasyonunu geliştirir

Hayvan Beslenmesinde Kullanımı

Hayvan beslenmesinde bakır sülfat kullanımı doza ve formülasyona dikkat edilerek gerçekleştirilmelidir. Tüm canlılar gibi, sığır ve atlar için de bakırın aşırı alımı toksik etkilere yol açabilir. Bakır sülfat genellikle premikslere eklenerek ya da doğrudan yem katkısı olarak kullanılır. Gerekli miktarlar veterinerler veya beslenme uzmanları tarafından belirlenir ve hayvanların türü, yaşı, ağırlığı ve sağlık durumuna göre ayarlanır.

Bakır sülfat içeren yemler:

 • Gelişim: Genç hayvanların gelişimini destekler.
 • Hastalık Direnci: Hastalıklara karşı daha dirençli hale getirir.
 • Üreme Performansı: Üreme sağlığını ve performansını iyileştirir.

Özetle, bakır sülfatın hayvancılıktaki kullanımı, hayvanların genel sağlığını ve üretkenliğini artırmak için kritik öneme sahiptir. Doğru dozlarda kullanıldığında, sığır ve atların gelişimine ve sağlıklarına önemli faydalar sağlamaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

Bu bölüm, bakır sülfat ile ilgili en yaygın soruların cevaplarını içermektedir ve okuyucuların konuya dair temel bilgiler edinmesine yardımcı olmayı amaçlar.

Bakır sülfatın kullanım amacı nedir?

Bakır sülfat, tarımda fungisit olarak kullanılır ve antiseptik özelliklere sahiptir. Su arıtma ve boyar madde sanayisinde de yaygın bir şekilde tercih edilir.

Bakır sülfat nasıl ve ne zaman kullanılmalıdır?

Bakır sülfatın kullanımı, özellikle tarımda, bitki hastalıklarının önlenmesi ve tedavisinde dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Kullanım zamanı ve miktarı, hedeflenen uygulama alanına ve talimatlara göre değişkenlik gösterir.

Bakır sülfatın bitkiler üzerindeki etkileri nelerdir?

Bitkilerde mantar gibi patojenlere karşı koruyucu bir bariyer oluşturarak, hastalıkların yayılmasını engeller. Doğru kullanıldığında, mantar kaynaklı hastalıkların kontrol altında tutulmasına yardımcı olur.

Bakır sülfatın formülü nedir ve nasıl hazırlanır?

Bakır(II) sülfatın kimyasal formülü CuSO4’tür. Pentahidrat formu (CuSO4·5H2O), yeşilimsi mavi kristaller halinde bulunur ve hazırlanması için genellikle suda çözülmesi yeterlidir.

Bakır sülfatın insan ve çevre sağlığı üzerindeki zararları nelerdir?

Bakır sülfatın aşırı maruziyeti insanlarda mide ağrısı, kusma ve ishal gibi medikal durumlara neden olabilir. Çevresel olarak, su ekosistemlerine zarar verebilir ve toksik etkilere yol açabilir.

Bakır sülfat gübre olarak nasıl etki eder?

Bakır, toprakta eser element olarak önem taşır ve bakır sülfat, bakır eksikliğinin giderilmesi için gübre olarak kullanılabilir. Bitkinin sağlıklı büyümesi için gereklidir ve bu rolüyle bakır sülfat, verimliliği artırabilir.

Bakır Sülfatın Diğer İsimleri:

 • Sulfuric acid copper(2+) salt (1:1)
 • Copper(2+) sulfate (1:1)
 • Blue stone
 • Blue vitriol
 • Cupric sulfate
 • Cupric sulfate anhydrous
 • Cupric sulphate
 • Roman vitriol
 • Copper sulfate (CuSO4)
 • Copper(II) sulfate
 • Copper sulfate
 • Copper monosulfate
 • Copper sulfate (1:1)
 • Copper(2+) sulfate
 • Blue Copper
 • Incracide E 51
 • Incracide 10A
 • Hylinec
 • Monocopper sulfate
 • MAC 570
 • Cuivrol
 • Delcup
 • Bluestone
 • EarthTec
 • Sulfuric acid, copper(2+) salt (1:1)
 • Mastercop
 • Upinorg
 • Reducer Cu
 • Baijunling
 • Black blue stone
 • Sulfuric acid, monocopper(1+) salt
 • XWHGS 005
 • CuPRiX20
 • MeSH ID: D019327