Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Çinko Sülfat

Çinko Sülfat Satış ve Tedariki

Çinko Sülfat satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

7733-02-0

Çinko Sülfat Kullanımı: Tarımda Önemli Bir Mikro Besin Elementi

Çinko sülfat, inorganik bir bileşiktir ve çinko eksikliği tedavisinde yaygın olarak kullanılan bir mineral takviyesidir. Çinko, insan vücudu için temel bir mikro besin ögesi olup, bağışıklık sistemi fonksiyonları, DNA sentezi ve hücresel bölünme gibi birçok önemli biyolojik işlevde rol oynar. Çinko eksikliği, çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde yaygın bir beslenme sorunudur.

Çinko sülfat, hem tıbbi hem de tarımsal uygulamalarda sıklıkla bulunur. İnsanlar için besin takviyesi olarak tablet, kapsül ve şurup formunda sunulurken tarım sektöründe çinko ihtiyacı olan bitkiler için gübre olarak kullanılır. Bitkilerde çinko eksikliği topraktaki düşük çinko seviyelerinden kaynaklanabilir ve bu durum bitkinin büyümesini ve gelişimini olumsuz etkileyebilir.

Ürünün kullanımında yan etkilerin göz önünde bulundurulması önemlidir. Çinko sülfatın aşırı kullanımı karın ağrısı, kusma ve baş ağrısı gibi istenmeyen etkilere neden olabilir. Bu nedenle, çinko sülfat takviyelerini kullanırken önerilen dozlara uyulmalı ve herhangi bir sağlık sorununun önlenmesi için profesyonel bir sağlık danışmanına başvurulmalıdır.

Çinko Sülfatın Temel Bilgileri

Çinko sülfat, kimyasal endüstri ve tarımda önemli rol oynayan, çinko ve sülfat iyonlarını içeren bir inorganik bileşiktir.

Çinko Sülfatın Kimyasal Özellikleri

Çinko sülfat, formülü ZnSO4 olan bir inorganik bileşiktir. Renksiz ve tamamen suda çözünebilen bir toz halindedir. Kimyasal olarak, çinko (Zn) elementi ile sülfat (SO4) iyonlarının birleşmesi ile meydana gelir. Doğru oranlarda kullanıldığında, insan, hayvan ve bitkiler için gerekli bir mineral olan çinkoyu sağlar. Ancak, çinko miktarı arttıkça toksik oranı da artabilir ve aşırı kullanımı durumunda karın ağrısı, kusma gibi yan etkiler gösterebilir.

Tarihçesi ve Çinko Sülfat Üretimi

Çinko sülfatın tarihi, çinko elementinin keşfinin ardından çeşitli süreçlerle üretimine dayanır. Doğal olarak zinkosit minerali olarak toprak yüzeylerinde, yiyeceklerde ve suda bulunur. Endüstriyel ölçekte, çinko sülfat genellikle çinko külünün veya minerallerin sülfürik asit ile reaksiyonu sonucu üretilir. Çinko eksikliğini tedavi etmek ve önlemek amacıyla besin takviyelerinde de yaygın olarak kullanılır.

Çinko Sülfatın Tarımdaki Kullanımı

Çinko sülfat, tarımda kullanılan önemli bir mikro besin elementidir ve bitkiler için çinko eksikliğinin önlenmesinde etkili bir çözüm sağlar.

Bitki Beslemedeki Rolü

Çinko sülfat, bitkilerin sağlıklı büyümesi için gereken temel besin elementleri arasındadır. Bu bileşik, bitkilerde çinko eksikliğini önlemekte kullanılır, çünkü bitkideki çinko oranı doğrudan bitki boyu, sap kalınlığı, sürgün sayısı ve meyve tutumunu etkiler. Çinko, bitkilerde protein sentezi, enzim aktivitesi ve karbonhidrat metabolizmasında kilit rol oynar. Eksikliği halinde, bitkilerde erken dökülme ve küçülme gibi büyüme problemleri gözlemlenebilir.

Toprak Uygulamaları

Toprağa uygulanan çinko sülfat gübresi, toprakta besin elementi konsantrasyonlarını artırarak bitki gelişimini destekler. Tarımda kullanıldığında, gübre olarak eklenen çinko sülfat toprakta çözülür ve bitkiler tarafından alınabilir hale gelir. Tohum ekiminden önce veya bitki büyüme dönemlerinde yapılan toprak uygulamaları, özellikle çinko açısından fakir topraklarda etkili olmaktadır ve mevcut eksiklikleri giderebilir. Bu uygulamalarla, bitkiler daha sağlıklı büyür ve gelişen kök sistemi daha iyi besin ve su emilimi sağlar.

Ziraatte Çinko Sülfat Kullanımı

Çinko sülfat, bitki büyümesi için önemli bir mikro besin elementi olan çinkoyu sağlamak için meyve ağaçları, tahıl ve sebzeler gibi tarımsal ürünlerde yaygın olarak kullanılır.

Meyve Ağaçlarında Kullanım

Meyve ağaçlarına uygulanan çinko sülfat, çinko eksikliği belirtileri gösteren bitkilerde önemli faydalar sağlar. Bu belirtiler arasında yapraklarda kloroz, kısa sürgünler ve yaprakların erken dökülmesi bulunur. Çinko sülfat uygulaması, meyve ağaçlarının besin yoğunluklarını artırarak, hem verimliliği hem de meyve kalitesini artırmaya yardımcı olur. Çoğunlukla bahçe bakımı sırasında ilkbahar başlangıcında, tomurcuk kabarmadan önce spray olarak uygulanır.

 • Elma ve kiraz ağaçları için uygulama:
  • Konkretasyon: %0.5-1.0 çinko sülfat çözeltisi
  • Zamanlama: Yaprak dökümünden sonra ve ilkbaharda tomurcuklar şişmeden önce.

Tahıl ve Sebzelerdeki Önemi

Tahıl ve sebzelerin büyümesi için gereken çinko, toprakta doğal olarak bulunur ancak bazı durumlarda toprak yeterince çinko içermediğinde, çinko sülfat bu eksikliğin giderilmesinde etkili bir çözüm sunar. Tahılların ve sebzelerin sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi için yeterli çinko konsantrasyonlarına ihtiyaçları vardır. Özellikle yüksek pH’lı alkalen topraklarda çinko emilimi zayıf olabilir, bu da çinko sülfat uygulamalarını hayati kılar. Uygulama yöntemleri arasında toprağa direkt uygulama veya yaprak besleme(spray) ile çinko sülfat çözeltilerinin kullanımı yer alır.

 • Buğday ve mısır için çinko sülfat uygulamaları:
  • Konkretasyon: Toprak uygulaması için %1 çinko sülfat çözeltisi
  • Zamanlama: Ekimden önce veya bitki büyüme sezonunun başlarında.

Bitki Gelişiminde Çinko Sülfatın Faydaları

Özellikle ZnSO4 olarak bilinen çinko sülfat, bitkilerin daha iyi sapa kalkmasını ve dal gelişimini desteklerken çiçeklenme ve kardeşlenmeyi de teşvik eden önemli bir besindir.

Sapa Kalkma ve Dal Gelişimine Etkisi

Çinko, bitkilerin normal büyümesi ve gelişimi için gerekli mikro besin elementlerinden biridir. Çinko sülfat, bitki hücrelerinin büyümesinde kritik bir rol oynar ve güçlü bir kök sistemi ile sap oluşumunu destekler. Bitkide yetersiz çinko seviyesi, sapa kalkma ve dal gelişimi gibi süreçleri olumsuz etkiler. Çinko sülfat kullanımı, bu süreçlerde önemli bir düzeltici olarak görev yapar ve sağlıklı bitki yapılarının oluşumuna yardımcı olur.

 • Bitkilerin bodur kalmasını önler.
 • Bitki boyutu ve sap kalınlığını artırır.

Çiçeklenme ve Kardeşlenme Süreçlerindeki Rolü

Çinko, bitkilerin çiçeklenme ve kardeşlenme gibi üreme süreçlerinde de hayati bir besin maddesidir. Çinko sülfat, bu evrelerde bitkinin çiçek bağlamasını ve dolayısıyla ürün verimini artırabilecek bir faktördür. Doğru zamanda ve uygun miktarlarda verilen çinko sülfat gübresi, meyve veriminin artırılmasına ve bunun sonucunda elde edilecek ürün kalitesinin iyileştirilmesine katkıda bulunur.

 • Çiçek bağlamayı ve meyve kalitesini iyileştirir.
 • Özellikle narenciye ve zeytin gibi meyvelerde çiçeklenme öncesinde çinko sülfat takviyesi önerilir.

İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri

Çinko sülfat, özellikle çinko eksikliğinin tedavisi ve çinko eksikliğinin önlenmesi amacıyla besin takviyesi olarak kullanılan önemli bir ilaçtır.

Çinko Eksikliğinin Tedavisinde Kullanımı

Çinko (Zn), insan sağlığı için gerekli temel minerallerden biridir ve vücuttaki 300’den fazla enzimin fonksiyonunu destekler. Çinko eksikliği, metabolizma sorunları, bağışıklık sistemi zayıflığı ve gelişim geriliği gibi sağlık problemlerine yol açabilir. Tıp alanında, çinko eksikliği tedavisinde temel bir element olan çinko sülfat, hem oral tablet formunda hem de topikal solüsyon olarak kullanılır.

Çinko Sülfatın Besin Takviyesi Olarak Kullanılması

Besin takviyesi olarak kullanıldığında, çinko sülfat genellikle insan sağlığını destekleyici rol oynar. Nutrient concentrations‘ın dengelenmesi ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için çinko sülfat, eksik beslenme durumlarında ve çinkoya ihtiyaç duyan özel durumlarda, örneğin çocukluk ve ergenlik dönemlerinde veya gebelikte, doktor tavsiyesiyle kullanılabilir. Aşırı dozda alındığında karın ağrısı, kusma, baş ağrısı gibi yan etkiler meydana gelebilir, bu nedenle kullanımı dikkatle yapılmalıdır.

Çinko Sülfatın Ev ve Bahçe Kullanımı

Çinko sülfat, ev ve bahçelerde bitki gelişimini destekleyen ve zararlılara karşı etkili bir şekilde kullanılan, suda çözünür bir bileşiktir.

Evdeki Bitkilere Uygulama

Evdeki bitkiler için çinko sülfat, eksikliğinde sararıp gelişimleri durabilen bitkilerin ihtiyaç duyduğu çinkoyu sağlar. Genellikle granül veya toz formda ve suyla karıştırılarak kullanılır. Uygulama miktarı ve sıklığı, bitkinin cinsine ve toprağın mevcut çinko seviyesine bağlıdır. Pars, yani çinko sülfatın ölçülü kullanımı, evdeki bitkilere sağladığı faydalar dolayısıyla önemlidir.

 • Karışım Hazırlama:
  • 1 litre suya karıştırılacak çinko sülfat miktarı: 1 gram
  • Karışım aralığı: 2-4 haftada bir
 • Uygulama Adımları:
  1. Çözeltiyi hazırlayın ve iyice karıştırın.
  2. Sulama veya yaprak püskürtme yöntemiyle bitkilere uygulayın.

Bahçe Zararlılarına Karşı Kullanım

Çinko sülfat, bahçelerde mantar ve bazı zararlılarla mücadelede yardımcıdır. Özellikle suda çözünür formu, doğru oranda ve zamanlamayla kullanıldığında, zararlı organizmaları engellemek için etkilidir. Aşırı kullanımı topraktaki diğer minerallerle dengesizliğe sebep olabileceği için dozaj talimatlarına uyulmalıdır.

 • Zararlılarla Mücadele:
  • Hedef: Mantar ve bazı zararlı böcek türleri
  • Uygulama zamanı: Zararlı belirtileri gözlemlediğinizde veya önleme amacıyla
 • Uygulama Prosedürleri:
  1. Etiket üzerinde belirtilen dozajı uygulayın.
  2. Bitkilerde zararı önlemek için yağışlı olmayan günlerde uygulayın.

Yan Etkileri ve Güvenlik Önlemleri

Çinko sülfat takviyelerinin, aşırı kullanıldığında karın ağrısı ve yorgunluk gibi yan etkilere neden olabileceği bilinmektedir. Bu nedenle, hem olası yan etkilerin bilincinde olmak hem de güvenli kullanım için önerilere uyum göstermek önemlidir.

Aşırı Kullanımın Olası Yan Etkileri

Çinko sülfat, önemli bir element olan çinkonun sülfat formudur ve eksikliğin tedavisinde kullanılır. Ancak aşırı kullanımda toksik etkiler gösterebilir. Olası yan etkiler şunlardır:

 • Karın Ağrısı: Kullanıcılar arasında yaygın bir şikâyet.
 • Kusma ve Baş Ağrısı: Aşırı alım sonrasında rapor edilen diğer semptomlar.
 • Yorgunluk: Çinko toksisitesinin potansiyel bir sonucu.

Bu yan etkiler genellikle geçicidir ve takviye kullanımı durdurulduğunda kaybolur.

Güvenli Kullanım İçin Öneriler

Çinko sülfatın güvenli şekilde kullanımına yönelik öneriler şunları içerir:

 • Dozaj Bilincine Sahip Olun: Uzmanlar tarafından önerilen dozajları aşmamak.
 • Uzman Görüşü Almak: Takviye başlamadan önce sağlık uzmanlarına danışmak.
 • Uygulama Sıkılığı: Çinko sülfatın ne sıklıkla alınması gerektiği konusunda doktor tavsiyelerine uymak.
 • Beslenme Durumu: Çinko alımının, beslenme düzeni içerisinde dengeli olmasına dikkat etmek.

Kullanım sırasında yeme, içme veya sigara içmekten kaçınmak da çinko sülfatın yan etkilerini minimize etmeye yardımcı olabilir.

Çinko Sülfatın Endüstriyel Kullanımları

Çinko sülfat, çeşitli endüstriyel sektörlerde önemli bir rol oynar. Bu bileşik, metal ve plastik işleme gibi alanlarda, özellikle de kauçuk ve plastik sektörü ile boya ve kaplama endüstrisinde yoğun olarak kullanılır.

Kauçuk ve Plastik Sektöründe Kullanımı

Çinko sülfat, kauçuk ve plastik sektörlerinde vulkanizasyon sürecinin bir parçası olarak kullanılır. Bu süreçte çinko sülfat, kauçuğun kimyasal reaksiyonlarla sertleştirilmesini sağlar, bu sayede elastomerler daha dayanıklı ve uzun ömürlü hale gelir. Ayrıca, çinko sülfat plastik üretiminde stabilizatör olarak işlev görür, bu da plastiklerin ısı ve UV ışınlarına karşı daha dirençli olmasını sağlar.

Boya ve Kaplama Endüstrisindeki Yeri

Boya ve kaplama endüstrisinde çinko sülfat, pas önleyici boyaların yapımında önemli bir element olarak karşımıza çıkar. Bu bağlamda, metal yüzeylerin korozyona uğramasını engelleyen koruyucu kaplamaların üretiminde kullanılır. Çinko sülfatın sunduğu anti-korozyon özelliği sayesinde, metal yüzeyler daha dayanıklı hale gelir ve böylece sektördeki geniş kullanım alanı çinko sülfatın vazgeçilmezliğini ortaya koyar.

Ürün Özellikleri ve Depolama Koşulları

Çinko sülfat (ZnSO4), sanayide ve tarımda yaygın olarak kullanılan önemli bir inorganik kimyasaldır. Bu madde çeşitli hidratlı formaları ile de karşımıza çıkar ve depolama koşulları, kalitesi ve kullanım ömrü üzerinde büyük etkileri bulunmaktadır.

Heptahidrat ve Anhidrous Formları

 • Heptahidrat formu (ZnSO4·7H2O): Sıklıkla kullanılan bu form mavi kristaller içerir ve su molekülleriyle bağlıdır.
 • Anhidrous formu (ZnSO4): Bu susuz form renksiz kristaller halindedir ve doğrudan 680 °C’de ayrışmaya başlar.

Bu iki form, kullanılacakları alana ve depolama koşullarına bağlı olarak özenle seçilmelidir. Anhidrous form, genellikle daha düşük nem oranlarına ihtiyaç duyduğundan ötürü özel depolama koşulları gerektirir.

Farklı isimler:

 • Beyaz vitriol olarak da bilinen çinko sülfat, ferrous sulfate (demir(II) sülfat) ile karıştırılmamalıdır, her ikisi de ayrı kimyasal özelliklere sahiptir.

Saklama ve Çevresel Etkiler

Depolama yönergesi, çinko sülfatın özelliklerini korumak ve maksimum verimliliği sağlamak için şu detaylara dikkat edilmesini önerir:

 • Saklama sırasında serin ve kuru bir yer tercih edilmelidir.
 • Ürün kullanıldıktan sonra ambalajın ağzının açık bırakılmamasına özellikle özen gösterilmelidir.
 • Ürün uzun süreli aşırı ısıya maruz kalmamalı ve asitlerle, oksitleyicilerle temasından kaçınılmalıdır.
 • Çevresel etkiler: Hava ile uzun süre temas etmesi önlenmelidir çünkü ürünün kimyasal yapısı bozulabilir ve özelliklerinde değişiklikler meydana gelebilir.

Toprak ve Bitki Sağlığına Katkıları

Çinko Sülfat, toprak ve bitkinin beslenme dengesinde kritik rol oynayan bir mineraldir. Toprağın mikro element dengesinin sağlanmasında ve bitkilerin temel besin elementlerini daha etkili bir şekilde absorbe etmesinde önemli bir katkı sağlar.

Toprak Besin Elementleri Dengeleyici Olarak Çinko

Toprak, birçok mineral ve besin elementi içerir; ancak zamanla bu elementler tükenir ya da dengesi bozulur. Çinko, toprağın mikro besin elementi dengesini sağlayarak bitkiler için gerekli olan diğer besin maddelerinin daha iyi kullanılmasını destekler. Çinko Sülfat kullanımı bu dengeyi sağlamak için etkili bir gübredir.

 • Toprakta Çinko Düzeyinin Önemi:
  • Bitki büyümesi ve gelişimi için kritik
  • Diğer besin maddeleri ile sinerji içinde çalışır
  • Toprağın verimliliğini artırır

Bitkilerde Mikro Element Absorbsiyonunu Arttırma

Bitkiler, sağlıklı büyüme ve gelişme için çinko dahil olmak üzere çeşitli mikro elementlere ihtiyaç duyarlar. Çinko eksikliği durumunda, bitkilerde bir dizi büyüme ve gelişme problemi görülmektedir. Çinko Sülfat, topraktan bitkilere çinko ulaşımını arttırarak, besin absorpsiyonunu optimize eder ve böylece bitkilerin daha sağlıklı büyümesine katkıda bulunur.

 • Bitki Besin Absorpsiyonunun Artışı:
  • Çinko eksikliğinin önlenmesinde etkili
  • Fotosentez ve protein sentezi gibi biyolojik süreçleri destekler
  • Meyve ve sebze kalitesini artırabilir

Sıkça Sorulan Sorular

Bu bölüm, çinko sülfat ile ilgili en sık sorulan sorulara ve onların açık yanıtlarına odaklanmaktadır.

Çinko sülfat gübresi ne için kullanılır?

Çinko sülfat gübresi, bitkilerin besin maddesi ihtiyacını karşılamak ve çinko eksikliğinden kaynaklanan sorunları önlemek ya da tedavi etmek için kullanılır. Çinko, bitki gelişimi için kritik bir elementtir.

Buğday ve cevizde çinko sülfat nasıl uygulanmalıdır?

Buğday ve cevizde çinko sülfat uygulanırken toprağın analizi ve bitkinin gelişim evresi gözetilmelidir. Çinko sülfat genellikle toprak uygulaması ya da yaprak püskürtme şeklinde verilir.

Çinko sülfat şurubunun faydaları nelerdir?

Çinko sülfat şurubu, insanlarda çinko eksikliğini gidermek için kullanılan bir besin takviyesidir. Bağışıklık sistemini destekler ve hücre onarımında önemli rol oynar.

Çinko sülfat gübresi uygulamasının bitkilere etkisi nedir?

Çinko sülfat gübresinin düzenli ve doğru uygulanması, bitkilerde yaprakların boyutunu ve kalitesini artırır, meyve ve çiçek oluşumunu iyileştirir ve genel bitki sağlığını destekler.

Çinko sülfatın nerelerde kullanım alanları vardır?

Çinko sülfat, tarım sektöründe gübre olarak, hayvan yemi katkı maddesi olarak ve tıpta besin takviyesi olarak geniş kullanım alanlarına sahiptir.

Çinko sülfat gübresi uygulama zamanı ne zaman olmalıdır?

Çinko sülfat gübresinin uygulama zamanı, bitkinin gelişim dönemine ve toprağın besin durumuna bağlıdır. Genellikle erken bahar ya da bitki gelişiminin aktif olduğu zamanlarda uygulanır.

Çinko Sülfatın Diğer İsimleri:

 • Sulfuric acid, zinc salt (1:1)
 • Bonazen
 • Bufopto Zinc Sulfate
 • Op-Thal-Zin
 • Zinc sulfate
 • Sulfuric acid zinc salt
 • Zinc sulfate (1:1)
 • White vitriol
 • Zinc vitriol
 • Optraex
 • Zincomed
 • Verazinc
 • Zinc sulfate (ZnSO4)
 • Zinc(II) sulfate
 • Complexonat
 • Honny Fresh 10P
 • Solvezink
 • Biolectra Zink
 • Zincaps
 • Solvazinc
 • Kreatol
 • Z-Span
 • Zincate
 • Zinco
 • Biosanzink
 • Zincteral
 • MeSH ID: D019287