Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sodyum Persülfat

Sodyum Persülfat Satış ve Tedariki

Sodyum Persülfat satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

7775-27-1

Sodyum Persülfat Kullanımı ve Güvenlik Önlemleri

Sodyum persülfat, kimyasal formülü Na2S2O8 olan inorganik bir bileşiktir. Suda çözünebilen bu beyaz kristal katı, peroksidisülfürik asidin sodyum tuzudur ve güçlü bir oksitleyici özelliğe sahiptir. Standart sıcaklık ve basınç koşullarında kararlı olan sodyum persülfat, endüstriyel uygulamalar için mükemmel bir radikal başlatıcıdır.

Bu kimyasal, özellikle elektronik endüstrisinde baskı devre kartlarının temizlenmesinde ve hazırlanmasında yaygın olarak kullanılır. Aynı zamanda polimer kimyasında, örneğin akrilonitril bütadien stiren ve poliakrilonitril gibi polimerlerin emülsiyon polimerizasyonunda radikal başlatıcı olarak görev alır. Sodyum persülfat, tekstil ve kozmetik sanayisinde de oksitleyici ve ağartıcı olarak tercih edilen bir maddedir.

Bunun dışında, çevresel uygulamalarda, zehirli maddelerin ve bazı kirleticilerin oksidasyonunda kullanılır. Sodyum persülfat, klorlu etenler (CE’ler), BTEX’ler (benzen, toluen, etilbenzen ve ksilenden oluşan karışım) ve trikloroetan gibi çeşitli uçucu organik bileşiklerin ayrıştırılmasında etkili olduğu için kirliliğin giderilmesine yardımcı olan önemli bir kimyasaldır.

Kimyasal Tanımı ve Sınıflandırması

Sodyum persülfat güçlü oksitleme özelliklerine sahip, su içinde çözünebilen beyaz renkli bir inorganik bileşiktir. Endüstride ve laboratuvar kullanımında yaygındır.

CAS Numarası

 • CAS Numarası: 7775-27-1

Bu numara, sodyum persülfatı kimyasal maddelerin küresel bilgi kapasitesinde tanımlar ve takip eder.

Sinonimler

 • Sinonimler:
  • Sodyum peroksodisülfat
  • Sodium peroxydisulfate

Sodyum persülfat, yazılı kimyasal literatürde ve endüstriyel kullanımda farklı adlar altında bilinir.

Kimyasal Formülü

 • Kimyasal Formül:
  • Na₂S₂O₈

Formülü, bileşiğin kimyasal yapısını gösterir ve molekül içerisinde sodyum, kükürt ve oksijen atomlarının stoikiometrik oranını ifade eder.

Fiziksel Özellikleri

Sodyum persülfat, çeşitli endüstriyel uygulamalar için önemli fiziksel özelliklere sahip bir katıdır ve bu özelliklerin bilinmesi, maddenin kullanım alanlarını belirlemede kritik öneme sahiptir.

Moleküler Ağırlık

 • Moleküler Ağırlık: Sodyum persülfatın moleküler ağırlığı 238.10 g/mol’dür.

Fiziksel Durumu

 • Fiziksel Durum: Oda sıcaklığında sodyum persülfat beyaz kristalli bir katı formda bulunur.

Kaynama Noktası

 • Kaynama Noktası: Sodyum persülfatın kaynama noktası, sodyum peroksidisülfatın aşamalı ayrışma eğilimine bağlı olarak doğrudan belirtilmemiştir. Ancak, oda sıcaklığında dahi ağır ayrışmaya uğradığı bilinmektedir.

Erime Noktası

 • Erime Noktası: Sodyum persülfatın erime noktası yaklaşık 100 °C’dir.

Özgül Ağırlık

 • Özgül Ağırlık: Bu bileşiğin özgül ağırlığı yaklaşık 2,4 g/cm³’tür.

Güvenlik Bilgileri

Sodyum persülfat güçlü bir oksitleyicidir ve doğru yönetildiğinde güvenlidir. Fakat, dikkatsiz kullanımı sağlık üzerinde zararlı etkilere neden olabilir.

Güvenlik Önlemleri

Sodyum persülfat kullanılırken alınması gereken güvenlik önlemleri:

 • Uygun Kişisel Koruyucu Donanım: Eldiven, koruyucu gözlük ve uygun bir toz maskesi kullanmak gerekir.
 • İyi Havalandırma: Ürünle çalışılırken ortamın iyi havalandırıldığından emin olunmalıdır.

Zararlı Etkileri

Sodyum persülfatın insan sağlığı üzerindeki zararlı etkileri:

 • Cilt ve Gözle Temas: Ciddi tahrişe neden olabilir.
 • İnhalasyon: Toz halindeki maddenin solunması, solunum yollarında tahriş ve zarara yol açabilir.

Temas Durumları

Sodyum persülfat ile temas anında izlenmesi gereken adımlar:

 1. Ciltle Temas: Derhal bol su ile yıkayın ve kontamine kıyafetleri çıkarın.
 2. Gözle Temas: Hemen bol su ile 15 dakika boyunca yıkayın ve medikal yardım isteyin.
 3. İnhalasyon: Temiz havaya çıkarın ve gerekirse tıbbi yardım alın.

Ürünün İDLH (Tehlikeli Düzeyde Yüksek Konsantrasyon) değeri, maruziyetin özellikle tehlike yarattığı noktayı işaret eder. Bu bilgi, tehlike değerlendirmesi ve acil durum planlaması için temel teşkil eder.

Reaktiflik ve İstikrar

Sodyum persülfat, güçlü bir oksitleyici özelliğe sahip olmasının yanı sıra, yanıcılık sınırları bakımından da dikkatli kullanılması gereken bir kimyasaldır.

Oksitleyici Ajan

Sodyum persülfat, peroksidisülfürik asidin sodyum tuzu olarak bilinir ve formülü Na2S2O8‘dir. Genel olarak, sodyum persülfat keskin oksitleyici özellikler gösterir ve bu özellikleri onu birçok kimyasal reaksiyonda faydalı hale getirir. Özellikle, organik kirleticileri parçalama yeteneği ve çeşitli yüzeyleri temizlemede etkilidir. Yoğun bir şekilde reaktif olup, belirli şartlar altında hızla reaksiyona girebilir.

Yanıcılık Sınırları

Yanıcılık sınırları, bir kimyasalın havadaki konsantrasyonunun yanma potansiyelini belirleyen önemli parametrelerdir. Alt Yanıcılık Limiti (LEL) ve Üst Yanıcılık Limiti (UEL), bir maddenin yanıcı olup olmadığını ve ne derecede yanıcı olduğunu gösterir. Sodyum persülfat için LEL ve UEL verileri spesifik değildir, ancak madde oksitleyici olduğundan, yanıcı maddelerle, güçlü indirgeyici maddelerle ve alkol ile teması tehlikeli olabilir ve reaktif şartlar altında yangın riski taşıyabilir. Bu sebeple, sodyum persülfat saklanırken ve kullanılırken özel önlemler alınmalıdır.

Elde Edilmesi ve Kullanım Alanları

Sodyum persülfat (kimyasal formülü Na2S2O8), peroksidisülfürik asidin sodyum tuzu olarak bilinir ve endüstriyel olarak üretilir. İnorganik bir bileşik olan bu kimyasal, oksitleme özellikleri nedeniyle çeşitli alanlarda kullanım bulur.

Üretimi: Sodyum persülfatın elde edilmesi tipik olarak elektrolitik oksidasyon yoluyla gerçekleşir. Bu süreçte sodyum sülfat, anotik oksidasyon ile persülfat iyonlarına dönüştürülür. Sonrasında istenilen saflıkta ve özellikteki beyaz, kristal bir katı halinde elde edilir.

Kullanım Alanları:

 • Ağartma Maddesi: İçinde bulunan güçlü oksitleyici özelliklerinden dolayı sodyum persülfat, çeşitli ağartma işlemlerinde aktif bileşen olarak tercih edilir.
 • Deterjan Sektörü: Deterjan formülasyonlarında, özellikle leke çıkarıcı ve renk koruyucu olarak görev alır.
 • Boyar Madde Üretimi: Boyar maddelerin üretimi sırasında önemli bir rol oynar ve emülsiyon polimerizasyonu süreçlerinde de kullanılır.
 • Pil Depolarizatörleri: Pil teknolojisinde, bataryaların ömrünü uzatmak amacıyla depolarizatör olarak kullanımı görülür.

Sodyum persülfat, uygulama sahasına göre farklı konsantrasyon ve miktarlarda kullanılarak, hedeflenen kimyasal süreçlerde etkinliğini artırır.

Analitik Bilgiler ve Belgeler

Sodyum persülfat analizi, ürünün kimyasal ve fiziksel özelliklerini doğrulamak amacıyla gerçekleştirilir. Ürünün kalite standartlarını karşıladığından emin olmak için COA, Parti/Batch Numarası ve Ürün Numarası gibi belgeler önemlidir.

COA

Her bir Sodyum persülfat partisi için, ürün özelliklerini ve saflık derecesini doğrulayan bir Analiz Sertifikası (COA) sağlanır. COA; ürünün fiziksel görünümü, çözünürlüğü, kimyasal bileşimi ve ağır metaller gibi olası kontaminantlar açısından test sonuçlarını içerir.

Parti/Batch Numarası

Üretimin izlenebilirliğini sağlamak için her ürün partisinin benzersiz bir Parti/Batch Numarası vardır. Bu numara, üretim tarihini, son kullanma tarihini ve ürün partisinin kalite kontrol geçmişine ulaşmada kullanılır.

Ürün Numarası

Sodyum persülfatın tanımlanması ve siparişi için kullanılan bir diğer önemli belge ise Ürün Numarasıdır. Bu numara, sipariş işlemlerinde ve ürünün stoklarının yönetiminde standart bir referans olarak hizmet eder.

Ticari Bilgiler

Sodyum persülfat, endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılan bir kimyasaldır. Kimyasalın ticari özellikleri hakkındaki özgün ve spesifik detaylar, ürün güvenlik bilgi formlarında ve ticari kimya veritabanlarında bulunabilir.

PubChem CID

PubChem Veritabanı Kimlik Numarası (CID): 24435

PubChem, kimyasal maddeler hakkında ayrıntılı bilgi sağlayan bir açık veri kaynağıdır. Burada, sodyum persülfat ile ilgili fiziksel ve kimyasal özellikler, güvenlik bilgileri ve bunun gibi birden fazla parametre sorgulanabilir.

Lineer Formül

Lineer Kimyasal Formülü: Na₂S₂O₈

Sodyum persülfatın lineer kimyasal formülü, maddenin temel bileşimi ve yapısını gösterir. Talep edilen teknik özelliklere göre lineer formül, ürünün uygulama alanlarında kullanımını etkileyen temel bir bilgidir.

Riskler ve Güvenlik Önerileri

Sodyum persülfat, kullanımı sırasında bazı riskler barındırmakta ve uygun güvenlik önlemleri alınması gerekmektedir. Bu kimyasal maddenin yanma noktası ve buhar basıncı gibi özellikleri, işlenmesi ve depolanması için özel dikkat ve tedbirleri gerekli kılmaktadır.

Yanma Noktası

 • Yanma Noktası: Sodyum persülfat için belirtilen bir yanma noktası bulunmamaktadır. Ancak, bu kimyasal yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında bozunabilir ve zehirli gazlar açığa çıkarabilir. Bu nedenle, yangın durumunda kullanılacak ekipmanlar şunlardır: Koruyucu Ekipman Açıklama Tam Yüz Maskesi Zehirli gazların solunmasını önler. Tam Korumalı Giysi Cilde temasını engeller. Taşınabilir Solunum Cihazı Oksijensiz ortamlarda solunumu sağlar.

İtfaiye ve acil durum ekiplerinin, Sodyum persülfat yangınlarına karşı bu ekipmanlarla donanmış olmaları tavsiye edilir.

Buhar Basıncı

 • Buhar Basıncı: Sodyum persülfatın belirgin bir buhar basıncı değeri verilmemiş olmasına rağmen, maddenin sıkı bir şekilde kapatılmış kaplarda ve oda sıcaklığında depolanması önerilir. Buhar basıncının yükselmesi durumunda sızıntılar oluşabilir ve bu da solunum yolları ile cilt üzerinde tahrişe yol açabilir. Güvenlik önlemleri kapsamında şunlar yapılmalıdır:
 • Kapların iyi havalandırılmış alanlarda saklanması.
 • Sızıntı durumunda hemen tahliye edilmesi ve temizlenmesi.

Güvenlik bilgi formlarının ve yerel düzenlemelerin dikkatlice incelenmesi, Sodyum persülfat kullanılırken ve depolanırken riskleri minimize edecektir.

Dokümantasyon ve Erişilebilirlik

Sodyum persülfat kullanımı ile ilgili dokümantasyon, ürün güvenliği ve uygulama bilgilerini içeren kapsamlı bir döküman kütüphanesine erişim sağlanabilir. Böylece kullanıcıların güvenli ve etkin bir şekilde sodyum persülfat kullanmaları desteklenir.

Döküman Kütüphanesi

Sodyum persülfat ile ilgili döküman kütüphanesi, Güvenlik Bilgi Formları, güncellenmiş veri sayfaları ve ürün tanımları gibi teknik dokümanları içermektedir. Kullanıcılar, sodyum persülfatın özelliklerini, saklama koşullarını ve kullanım talimatlarını ayrıntılı olarak bu kütüphaneden öğrenebilirler. Özellikle kimyasal madde güvenliği söz konusu olduğunda, bu belgelerin doğru ve güncel olması hayati önem taşır.

 • Güvenlik Bilgi Formları (GBF): Kimyasalın tehlikeleri, ilk yardım önlemleri ve dökülme durumunda yapılması gerekenler gibi hayati bilgileri içerir.
 • Ürün Tanımı: Sodyum persülfatın fiziksel ve kimyasal özelliklerini, molekül ağırlığını ve suda çözünürlüğünü belirtir.
 • Kullanım Talimatları: Uygun kullanım koşulları ve dozaj önerileri ile kimyasalın emniyetli bir şekilde kullanımı için yön gösterir.

Dokümanlar, üreticilerin resmi web sitelerinden ve ilgili kimyasal madde düzenleyici kurumların veritabanlarından erişilebilir ve sürekli güncellenir. Bu dökümanlar sayesinde endüstriyel kullanıcılar, araştırmacılar ve ilgili tüm taraflar sodyum persülfatın kullanımı hakkında açık ve doğru bilgilere ulaşabilirler.

Kimyasal Özellik ve Teoriler

Sodyum persülfat (Na₂S₂O₈), beyaz renkli kristal katı bir formda bulunan inorganik bir bileşiktir. Suda çözünebilir özelliğe sahip olan bu katı, güçlü bir oksitleyici olarak bilinir ve peroksidisülfürik asidin (H₂S₂O₈) sodyum tuzudur. Sıcaklık ve basınç için standart koşullarda stabildir.

Kimyasal yapı ve reaktivite:

 • Formül: Na₂S₂O₈
 • Bağıl moleküler kütle: 238.13
ÖzellikAçıklama
Fiziksel haliKatı, beyaz kristal veya kristal toz
ÇözünürlükSuda çözünür
Kokusuz ve tatsızSodyum persülfat kokusuz ve tatsızdır

Sodyum persülfat, cilt ve gözler için tahriş edici etkilere sahip olabilir ve cilt tarafından absorbe edildiğinde toksik olabilir. Kimyasal reaksiyonlarda, özellikle polimerizasyon reaksiyonlarında bir promotör olarak kullanımı yaygındır. Ayrıca, laboratuvar bulamaç reaktörlerinde yüzey aktif maddelerin birikimi için kimyasal bir oksitleyici olarak da işlev görür. Ağartma maddesi olarak da faydalanılır.

Sodyum persülfatın üretimi genellikle sodyum bisülfatın elektrolitik oksidasyonu ile gerçekleştirilir. Bu kimyasalın oksidatif etkileri sayesinde, çeşitli kirleticileri ve organik bileşikleri parçalama konusunda uygulamalar bulunur. Bu süreçte, persülfatın serbest radikaller üreterek oksidasyon mekanizmalarını tetiklediği bilinmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Sodyum persülfat, endüstriyel ve laboratuvar ortamlarında kullanılan önemli bir kimyasal maddedir. Bu bölümde sodyum persülfatın kullanım alanlarından kimyasal özelliklerine ve ilgili bileşiklerle karşılaştırmalarına kadar sıkça sorulan bazı sorulara yanıt verilecektir.

Sodyum persülfatın kullanım alanları nelerdir?

Sodyum persülfat, elektronik endüstrisinde baskı devre kartı üretiminde temizleyici ve oksitleyici olarak; tekstil ve kozmetik sektörlerinde ağartıcı olarak; ve çoğu polimerleşme reaksiyonunda katalizör olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır.

Sodyum persülfat ile sodyum sülfat arasındaki farklar nelerdir?

Sodyum persülfat (Na2S2O8) güçlü bir oksitleyici madde olup, sodyum sülfat (Na2SO4) ise nispeten inert bir tuzdur. Yapısal olarak farklı olan bu iki madde, farklı kimyasal özelliklere ve dolayısıyla da farklı kullanım alanlarına sahiptirler.

Amonyum persülfat ve sodyum persülfat arasında ne gibi kimyasal farklılıklar bulunmaktadır?

Amonyum persülfat (NH4)2S2O8 ve sodyum persülfat Na2S2O8, benzer kimyasal özelliklere sahip olmalarına rağmen farklı katyonlara (sırasıyla amonyum ve sodyum) sahiptirler. Bu farklılık, çözünürlük ve termal kararlılık gibi özellikleri etkileyebilir.

Potasyum persülfatın özellikleri sodyum persülfata göre nasıl değişir?

Potasyum persülfat (K2S2O8), sodyum persülfata göre benzer kimyasal fonksiyonlara sahip olup genellikle oksidasyon ve polimerizasyon reaksiyonlarında kullanılır. Ancak çözünürlük ve etkinlik gibi bazı fiziksel özellikleri farklılık gösterir.

Sodyum sülfatın pH değeri genel olarak kaçtır?

Sodyum sülfatın (Na2SO4) sulu çözeltisi nötr kabul edilir ve bu nedenle pH değeri yaklaşık olarak 7 civarındadır.

Deterjan sektöründe sodyum sülfatın kullanım amaçları nelerdir?

Deterjan sektöründe sodyum sülfat, temelde bir dolgu maddesi olarak kullanılır. Yani, deterjanların hacmini artırmak ve ayrıca akışkanlık özelliği sağlamak amacıyla eklenir.

Sodyum Persülfatın Diğer İsimleri:

 • Peroxydisulfuric acid ([(HO)S(O)2]2O2), sodium salt (1:2)
 • Sodium peroxydisulfate
 • Peroxydisulfuric acid ([(HO)S(O)2]2O2), disodium salt
 • Sodium persulfate
 • Disodium peroxydisulfate
 • Disodium persulfate
 • Sodium persulfate (Na2S2O8)
 • Sodium peroxydisulfate (Na2S2O8)
 • Disodium peroxodisulfate
 • Sodium peroxodisulfate
 • SPS
 • SP
 • SP (peracid)
 • Sodium dipersulfate
 • Klozur
 • PS
 • Sodium sulfate (Na2(SO4)2)