Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sodyum İzopropil Ksantat

Sodyum İzopropil Ksantat (SIPX) Satış ve Tedariki

Sodyum İzopropil Ksantat (SIPX) satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

140-93-2

Sodyum İzopropil Ksantat: Modern Endüstrilerdeki Kullanım Alanları

Sodyum İzopropil Ksantat (SIPX), özellikle madencilik endüstrisinde kullanılan önemli bir kimyasal reaktiftir. Bu bileşik, multi-metal sülfid cevherlerinin flotasyon işlemlerinde etkili bir toplayıcı olarak görev yapar. Sülfid minerallerin su yüzeyine yapışarak ayrışmasını sağlayan bu kimyasal, metal ayırma işlemlerinde yüksek toplama gücü ve seçiciliği ile dikkat çeker. Endüstride sıklıkla Bakır, Çinko ve diğer değerli metallerin ayıklanmasında kullanılır.

Sodyum İzopropil Ksantat, ayrıca kauçuk endüstrisinde vulkanizasyon işlemini hızlandırıcı bir katkı maddesi olarak da karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanı sıra metalurjide çöktürücü madde olarak kullanım alanları vardır. Ticari kullanımlarının yaygınlığı, bu bileşiğin endüstriyel öneminin altını çizer ve onu birçok sektörde aranan bir kimyasal hale getirir.

Sodyum İzopropil Ksantatın Genel Özellikleri

Sodyum izopropil ksantat, madencilik endüstrisinde önemli bir flotasyon reaktifidir. Bu bölümde onun kimyasal bileşimi ve fiziksel ile kimyasal özelliklerini inceleyeceğiz.

Kimyasal Bileşimi ve Formülü

Sodyum izopropil ksantat, genel formülü C4H7NaO2S olan bir organik tuzdur. Bu bileşiğin moleküler ağırlığı 158.22 g/mol olarak tespit edilmiştir ve CAS numarası 140-93-2‘dir. Bileşik ayrıca SIPX olarak da bilinir ve genellikle sarımtırak granüler formda ticarileştirilir.

Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

Sodyum izopropil ksantat suyla karışabilir özelliğe sahiptir ve bu özellik onun madencilik süreçlerinde flotasyon ajanı olarak etkin kullanılmasına olanak sağlar. Madencilikte genellikle bakır, altın, çinko ve nikel gibi metal sülfürlerin flotasyonunda kullanılmaktadır. Fiziksel formu hafif sarı renkli granüller şeklinde olup, maden cevherlerinin işlenmesindeki seçiciliği ve toplama gücü yüksek bir reaktiftir.

Yüksek pH koşullarında demir sülfidleri ile etkileşime girerek, özellikle bakırla aktive edilmiş çinko minerallerini etkili bir şekilde ayırmakta kullanılır. Sodyum izopropil ksantat, sodyum etil ksantattan daha güçlü bir seçiciliğe sahip olduğu için daha zorlayıcı uygulamalarda tercih edilmektedir.

Sodyum İzopropil Ksantatın Uygulama Alanları

Sodyum izopropil ksantat, metal sülfitlerinin ayıklanmasında ve süpürme işlemlerinde olmak üzere endüstriyel süreçlerde geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Madencilikte Kullanımı

Sodyum izopropil ksantat, flotasyon yöntemi ile madencilik sektöründe yaygın olarak kullanılan bir toplayıcıdır. Maden cevherlerinden bakır, çinko ve altın gibi değerli metallerin ayrıştırılması sürecinde etkin bir şekilde rol alır. Bakır, çinko ve nikel uygulamalarında, özellikle sodyum etil ksantattan daha yüksek seçiciliğe ihtiyaç duyulduğunda tercih edilmektedir. Metal sülfitler ve sülfürleşmiş cevherlerin flotasyonunda, yüksek toplama gücü ve seçicilik özellikleri sayesinde sıklıkla başvurulan bir kimyasaldır.

Süpürme İşlemlerinde Kullanımı

Metil izobütil karbinol (MIBC) ile birlikte sıklıkla kullanılan sodyum izopropil ksantat, köpürme ajanı olarak işlev görür ve flotasyon sürecinde gözenekli köpük oluşumunu destekler. Süpürme işlemleri, minerallerin ve cevherlerin yüzeyde toplanmasını sağlayarak onların ayrıştırılmasını kolaylaştırır. Bu bağlamda, sodyum izopropil ksantat sülfürlü cevherlerden metal ayrımını iyileştiren önemli bir bileşen olma özelliğini taşır.

Sodyum İzopropil Ksantat ve Diğer Ksantatlar

Sodyum izopropil ksantat (SIPX), ksantatların madencilik sektöründeki temel reaktifler arasında yer alır ve flotasyon işlemine etkisi bakımından potasyum etil ksantat (PEX) ile potasyum amil ksantat (PAX) gibi diğer ksantat türevleriyle sıkça karşılaştırılır.

Potasyum Etil Ksantat ile Karşılaştırılması

 • Sodyum izopropil ksantat (SIPX)
  • Flotasyon reaktifi olarak yüksek toplama gücüne ve seçiciliğe sahiptir.
  • Çoklu-metal sülfid cevherlerinde kullanımı yaygındır.
 • Potasyum etil ksantat (PEX)
  • SIPX’e kıyasla daha yüksek reaktiviteye sahip olabilir.
  • Kullanımı genellikle bakır, altın ve diğer temel metallerin cevher işlemesinde görülür.

SIPX, günümüzde metal sülfidlerinin ve sülfid cevherlerinin flotasyonunda yaygın olarak tercih edilen bir ksantattır. Potasyum etil ksantat, benzer kullanım alanlarına sahip olmasına rağmen, kimyasal yapıları ve reaktivitelerindeki farklılıklar sonucunda özellikle bakır ve altın gibi metallerin sülfid cevherlerinden ayrıştırılmasında tercih edilir. Her iki bileşik de metal sülfitlerin yüzeye yapışarak flotasyon tanklarında toplanmasını sağlar ve metalürjideki verimliliği artırır.

Potasyum Amil Ksantat ve Diğer Türevleri

 • Sodyum izopropil ksantat (SIPX)
  • Vulkanizasyon ivmelendirici olarak kauçuk endüstrisinde de kullanımı vardır.
  • Metal cevherlerinin flotasyonunda sıklıkla tercih edilmektedir.
 • Potasyum amil ksantat (PAX)
  • Özellikle yüksek derecede seçici olmasıyla bilinir.
  • Özellikle belirli mineral gruplarının ayrıştırılmasında etkilidir.

Potasyum amil ksantat, diğer ksantat türevlerine göre daha seçici olmasını sağlayan yapısı dolayısıyla özel uygulamalarda tercih edilmekte ve böylelikle flotasyon sürecinde tercih edilen cevherin saflığını ve miktarsal verimliliğini artırmaktadır. Her bir ksantat, kullanıldığı mineral ve metalin tipine bağlı olarak endüstriyel flotasyon süreçlerinde farklı etkinlikler gösterir. Sodyum izopropil ksantat ise genel kullanıma uygun bir reaktif olarak flotasyon sürecinde geniş bir yelpazede etkinlik göstermektedir.

Sodyum İzopropil Ksantatın Üretimi ve Depolanması

Sodyum izopropil ksantat, madencilik endüstrisinde ve diğer sanayi uygulamalarında kritik bir rol oynar. Üretim süreci ve depolama koşulları, bu kimyasalın etkinliği ve güvenliği açısından hayati önem taşır.

Üretim Süreci

Sodyum izopropil ksantatın üretimi, alkol ve karbon disülfidin soda külü (sodyum karbonat) ile reaksiyona sokulmasıyla gerçekleşir. Bu tepkime genellikle kontrollü bir ortamda ve belirli bir sıcaklıkta yapılır. Üretim sürecindeki ana kimyasallar şunlardır:

 • İzopropanol (alkol)
 • Karbon disülfid
 • Soda külü (sodyum karbonat)

Ürünün kalitesini etkileyebilecek kritik faktörler arasında reaktanların saflığı, reaksiyon koşulları ve katalizör varlığı bulunur.

Depolama Koşulları ve Stabilite

Sodyum izopropil ksantatın depolanması sırasında stabilite önemlidir. Kimyasalın bozulmadan kalabilmesi için şu depolama koşulları esastır:

 • Serin ve kuru yerlerde depolanmalıdır: Sodyum izopropil ksantatın depolandığı alanın sıcaklığı düşük tutulmalıdır.
 • Nemden uzak durulmalıdır: Nem, kimyasalın bozulmasına neden olabileceği için nemden korunmalıdır.

Aynı zamanda, sodyum izopropil ksantat direkt güneş ışığına maruz kalmamalı ve ağzı sıkıca kapalı konteynerlerde saklanmalıdır. Uygun depolama koşulları kimyasalın ömrünü uzatacak ve işlenmesini güvenli bir şekilde sağlayacaktır.

Çevresel Etkileri ve Güvenlik Önlemleri

Sodyum izopropil ksantatın kullanımı, insan sağlığına ve çevreye potansiyel etkilerinden ötürü özenli yönetim gerektirir. Bu bölüm, maddenin toksisitesi ve alınması gereken güvenlik önlemleri hakkında temel bilgiler sunmaktadır.

Toksisite ve Çevresel Riskler

Sodyum izopropil ksantat, su ekosistemleri için toksik olabilir ve bu nedenle sızıntı ve dökülmelerin önlenmesi önemlidir. Sodyum sülfür ve sodyum silikat gibi ilgili kimyasallarla etkileşimi, çevre üzerindeki riskleri artırabilir. Bu kimyasalların uyumsuz olduğu maddelerle temasını önlemek esastır.

 • Sodyum izopropil ksantatın toksisitesi: Akut su toksisitesine yol açabilir; biyoakümülasyon potansiyeli düşüktür.
 • Çevresel riskler: Sodyum izopropil ksantat doğaya sızarsa sucul canlılar için risk oluşturur ve kimyasal reaksiyonlarla zararlı bileşenlerin oluşmasına neden olabilir.

Tehlike Önleme ve Kişisel Korunma

Sodyum izopropil ksantat ile çalışırken uygun koruyucu ekipman kullanımı zorunludur.

 • Kişisel koruyucu ekipman (KKE):
  • Gözler: Sıkı oturan güvenlik gözlükleri
  • Solunum: Onaylı toz maskesi
  • Deri: Koruyucu eldiven ve giysi
 • Tehlike önleme stratejileri:
  • Yer karoları ve tahliye: Kimyasal dökülmeler için sızdırmaz yüzeyler ve uygun tahliye sistemleri
  • Eğitim: Çalışanların kimyasal güvenlik ve acil durum prosedürleri konusunda düzenli eğitimi
  • Depolama: Sodyum izopropil ksantatı havalandırılan, kuru ve serin bir ortamda, uygun etiketleme ile depolama

Bu önlemler, sodyum izopropil ksantatın olası zararlı etkilerini en aza indirmek ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için gereklidir.

Endüstriyel Süreçlerde Karşılaşılan Problemler ve Çözümleri

Sodyum izopropil ksantatın üretimi ve kullanımı sırasında karşılaşılan sorunlar, belirli endüstriyel süreç parametrelerinin hassas bir şekilde kontrolünü gerektirir. Bu süreçlerde pH düzenlemesi, sodyum sülfür kullanımı ve sülfat içeren kimyasalların etkisi, özellikle dikkat edilmesi gereken faktörlerdir.

pH Düzenlenmesinin Önemi

pH, sodyum izopropil ksantat çözeltisinin etkinliğini direkt olarak etkileyen kritik bir faktördür. Çözeltinin pH değerinin kontrolü:

 • Optimum Aralık: Genellikle 7-11 arası tutulur.
 • Etki: Düşük pH, ksantat iyonlarının istenmeyen yan reaksiyonlara girmesine yol açabilir.

Sodyum Sülfür Kullanımı

Sodyum sülfür, sodyum izopropil ksantatın etkinliğini artırmak için kullanılır, fakat kullanımı hassasiyet gerektirir:

 • Dozaj Ayarı: Aşırı kullanım çevresel ve güvenlik sorunlarına sebep olabilir.
 • Çinko Sülfat: Sodyum sülfür ile reaksiyona girerek çinko sülfid oluşturabilir. Bu kimyasal etkileşim dikkate alınmalıdır.

Sülfat İçeren Kimyasalların Etkisi

Bakır ve çinko sülfat gibi sülfat içeren kimyasallar, sodyum izopropil ksantatın kullanıldığı süreçlerde onun seçiciliğini etkileyebilir:

 • Seçicilik: Sülfat iyonları, sodyum izopropil ksantatın bazı minerallerle etkileşimini değiştirebilir.
 • Kontrol: Sülfat düzeylerinin regülasyonu, ksantatın optimum performansı için önemlidir.

Kalite Kontrol ve Analiz Metodları

Kalite kontrol ve analiz metodları, sodyum izopropil ksantat gibi kimyasal reaktiflerin üretim süreçlerinde temel öneme sahiptir. Bu prosesler sodyum izopropil ksantatın saflığını, metal içerik analizini ve genel performansını değerlendirir.

Sodyum İzopropil Ksantat Testleri

Sodyum izopropil ksantatın kalite kontrol testleri, ürünün kimyasal özelliklerinin standartlara uygunluğunu ve etkinliğini garanti altına almak için yapılır. Bu testler düzenli olarak:

 • Kimyasal Saflık: Üründeki aktif bileşen miktarının belirlenmesi.
 • Fiziksel Özellikler: Ksantatın görünümü, rengi ve kokusunun değerlendirilmesi.

Standartlara göre test edilir ve herhangi bir sapma derhal düzeltilir.

Metal İçerik Analizi

Metal içerik analizi, saflık kontrolünün yanı sıra, sodyum izopropil ksantatın madencilik işlemlerinde kullanımını başarılı kılan faktörlerden biridir. İlgili metal iyonlarına yönelik spesifik analizler şunları içerir:

 • Bakır Testi: Bakır, sodyum izopropil ksantatın aktivitesini tetikleyici rol oynar. Ksantatın bakır içerik düzeyinin kontrolü.
 • Çinko İçerik Testi: Çinko, bazen sodyum izopropil ksantatla flotasyon işleminde birlikte kullanılan bir metaldir. Çinkonun izopropil ksantattaki oranı analiz edilir.
 • Pirit Analizi: Pirit gibi diğer sülfid mineraller ile reaktifin etkileşimi değerlendirilir.

Bu analizler, içerikteki metallerin ve sülfid cevherlerinin doğru oranlarda olmasını sağlayarak ksantatın flotasyon prosesindeki verimliliğini doğrudan etkiler.

Küresel Pazar ve Tedarik Zinciri

Sodyum izopropil ksantat (SIPX) ve sodyum izobutil ksantat (SIBX), özellikle madencilik sektöründe, mineral flotasyon işlemleri için kullanılan kimyasallardır. Küresel pazarda, bu şartlandırıcılar çeşitli mineral ve metal ayırma süreçlerinde önemli rol oynamaktadır.

Pazar Analizi: Sodyum izopropil ksantat, yani SIPX, küresel olarak bakıldığında, flotasyon reaktifleri içerisinde hem üretim hem de tüketim açısından önemli bir yer tutmaktadır. Bu kimyasalın üretimi ve tedarik zinciri, Asya Pasifik, Kuzey Amerika, Avrupa, Latin Amerika, Orta Doğu ve Afrika gibi bölgelere yayılmış durumdadır. Tedarik zinciri şunları içerir:

 1. Hammadde Tedariki: Temel kimyasal bileşenlerin çıkarılması ve işlenmesi.
 2. Üretim: SIPX gibi maddelerin güvenli ve standartlara uygun üretimi.
 3. Lojistik ve Dağıtım: Ürünlerin madenler ve işleme tesisleri gibi son kullanıcı noktalarına ulaştırılması.
 4. Satış ve Kullanım: Madencilik endüstrisi başta olmak üzere çeşitli sektörlerde kullanım.

MIBC (metil izobütil karbinol), PAX (potasyum amil ksantat) ve PEX (potasyum etil ksantat) gibi diğer flotasyon reaktifleri de benzer bir tedarik zinciri ve pazar dinamikleri göstermektedir. Sodyum izopropil ksantat ve benzerleri küresel pazarın ihtiyaçlarına hızlı ve etkin bir şekilde cevap vermek için geniş ve karmaşık bir tedarik ağına sahiptir.

Pazardaki başlıca üreticiler rekabetçi fiyatlamalar, kalite güvencesi ve farklı bölgesel ihtiyaçlara cevap verebilecek adaptasyon kapasitesi ile ayrışmaktadır. Küresel tedarik zinciri üzerinde, politik olaylar, ekonomik dengeler ve çevresel düzenlemeler gibi dış faktörlerin de belirleyici bir etkisi bulunmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

Bu bölüm, Sodyum İzopropil Ksantat ile ilgili en çok merak edilen sorulara yanıtlar içermektedir.

Sodyum izopropil ksantat bileşiğinin kullanım alanları nelerdir?

Sodyum izopropil ksantat, özellikle metal sülfidlerin ve sülfidize cevherlerin flotasyonunda kullanılır. Madencilik endüstrisinde bakır, altın, bakır-çinko ve nikel gibi metallerin zenginleştirilmesi süreçlerinde, seçici flotasyon reaktifi olarak tercih edilir.

Sodyum izopropil ksantat üretimi ve ticareti hangi regülasyonlara tabidir?

Sodyum izopropil ksantat üretimi ve ticareti, ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli kimyasal güvenlik ve taşıma regülasyonlarına tabidir. Bu kimyasalın üretimi, depolanması ve taşınması sırasında söz konusu olan yasal gereklilikler, işletmelerin izlemesi gereken prosedürleri belirler.

Madencilik sektöründe sodyum izopropil ksantat kullanımının önemi nedir?

Sodyum izopropil ksantat, madencilik sektöründe flotasyon işlemi sırasında değerli metal içeren sülfid minerallerinin su yüzeyine çıkartılması için kullanılır. Bu işlem, istenmeyen minerallerden arındırılmasında kritik bir rol oynar ve metal saflığının arttırılması için önemlidir.

Sodyum izopropil ksantat ile ilgili güvenlik önlemleri nelerdir?

İşçi sağlığı ve güvenliği açısından, sodyum izopropil ksantat ile çalışırken uygun kişisel koruyucu ekipmanların kullanılması önemlidir. Cilt ve göz temasından kaçınılmalı ve yanıcı özellikte olduğu için ateş ve yüksek sıcaklıklardan uzak tutulmalıdır.

Sodyum izopropil ksantat’ın çevresel etkileri konusunda bilinmesi gerekenler nelerdir?

Sodyum izopropil ksantat, su ekosistemleri için toksik olabileceğinden, çevresel etkilerin minimize edilmesi için kullanımı sırasında ve atıklarının yönetiminde dikkatli olunmalıdır. Yasal yönetmeliklere uygun atık işleme ve bertaraf prosedürlerinin takip edilmesi gerekmektedir.

Sodyum izopropil ksantat’ın depolanması ve taşınması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Sodyum izopropil ksantat kuru ve serin yerlerde depolanmalı, ayrıca su ve nemden korunmalıdır. Taşıma sırasında, ürünün güvenliğini sağlamak ve potansiyel kaza risklerini önlemek için sızdırmaz ambalaj kullanılmalı ve uygun işaretleme yapılarak taşınmalıdır.

Sodyum İzopropil Ksantatın Diğer İsimleri:

 • Carbonodithioic acid, O-(1-methylethyl) ester, sodium salt (1:1)
 • Carbonic acid, dithio-, O-isopropyl ester, sodium salt
 • Carbonodithioic acid, O-(1-methylethyl) ester, sodium salt
 • Good-rite Nix
 • Isopropylxanthic acid sodium salt
 • Proxan-sodium
 • NIX
 • Sodium isopropylxanthogenate
 • Sodium isopropyl xanthate
 • Aeroxanthate 343
 • Z 11
 • Sodium O-isopropyl dithiocarbonate
 • Sodium O-isopropyl xanthate
 • O-Isopropyl sodium dithiocarbonate
 • O-Isopropyl sodium xanthate
 • Z 11 (xanthate)
 • Accelerator SIP