Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Propargil Alkol

Propargil Alkol Satış ve Tedariki

Propargil Alkol (Propargyl alcohol) satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

107-19-7

Propargil Alkol: Etkin Kullanım ve Kimyasal Özellikleri

Propargil alkol, veya bilimsel adıyla 2-propin-1-ol, alkin fonksiyonel grubunu içeren basit ve kararlı bir organik bileşiktir. Üç karbonlu bir molekül olan bu alkol türü, renksiz ve viskoz bir sıvı formunda bulunur. Suda ve çoğu polar organik çözücüde çözünebilir nitelikte olduğundan, kimyasal proseslerde geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Kimya endüstrisinde çeşitli uygulamalarda karşımıza çıkar; kimyasal ara madde, çözücü stabilizatörü, toprak fümigantı ve korozyon önleyici olarak değerlendirilir. Propargil alkolün kullanımı, özellikle asetilen bağlanma reaksiyonlarında ve organik sentezde önemli bir yer tutar. Bu bağlamda, polimerizasyon ve elektrokaplama gibi işlemlerde katkı maddesi olarak da tercih edilmektedir.

Propargil alkolün reaktifliği, onu çeşitli kimyasal dönüşümler için elverişli kılar. Palladyum katalizörlüğünde alkollerle gerçekleştirilen O-bağlaması reaksiyonları, 1-metoksialil eterler gibi türevlerin sentezinde kullanılır. Bu tür reaksiyonlar sayesinde, daha kompleks moleküllerin üretimi mümkün hâle gelir ve bu da propargil alkolün organik kimyada vazgeçilmez bir yapı taşı olmasını sağlar.

Propargil Alkolün Kimyasal Yapısı

Propargil alkol, organik kimyada önemli bir yere sahip olan basit bir yapının ötesinde, özelleşmiş fonksiyonel grupları bünyesinde barındırır.

Moleküler Formül ve Ağırlık

Moleküler formülü C3H4O olan Propargil alkol, molekül ağırlığı yaklaşık 56.06 g/mol civarındadır.

Fonksiyonel Gruplar

Propargil alkol, içerdiği alkin fonksiyonel grubu ile bilinir ve bu grup, molekülün reaktivitesini ciddi anlamda etkiler. Organik bileşiğin bir diğer özelliği de en basit stabil alkol yapısına sahip olması ve renksiz, viskoz bir sıvı formunda bulunmasıdır.

Üretim Yöntemleri

Propargil alkol, başlıca asetilenik birincil alkoller arasında yer alır ve özellikle endüstriyel sentez ve katalitik reaksiyonlar olmak üzere belirli yöntemlerle üretilir.

Katalitik Reaksiyonlar

Katalitik reaksiyonlar, propargil alkol elde etmek için uygun bir hammadde olan asetilen kullanılarak gerçekleştirilir. Bu yöntemde asetilen gazı, açıkça tanımlanmış koşullar altında, çeşitli katalizörler eşliğinde hidrojenle reaksiyona sokularak işlenir. Bu işlem sonucunda propargil alkol elde edilir.

Endüstriyel Sentez Prosesleri

Endüstriyel sentez yoluyla propargil alkol üretimi, butindiol gibi ara ürünlerin üretim prosesleri sırasında gerçekleşen yan reaksiyonların bir sonucu olarak da meydana gelir. Örneğin yüksek basınçlı butindiol işlemi sırasında, ürünün yaklaşık %5’i propargil alkole dönüşebilir. Böylece, propargil alkol arzu edilen bir yan ürün olarak ayrıştırılabilir ve toplanabilir.

Uygulamaları

Propargil alkol, tıbbi araştırmalarda, polimer üretiminde ve tarım sektöründe pestisitlerin geliştirilmesinde önemli bir role sahiptir. Bu bileşik, çok yönlülüğü ve reaktivitesi sayesinde farklı sanayi dallarında etkin bir şekilde kullanılır.

Tıbbi Araştırmalar

Propargil alkol, tıbbi araştırma alanında, yeni ilaç molekülleri tasarlamak ve sentezlemek için kullanılan bir ara üründür. Bu ara ürün olarak, yapısal olarak karmaşık moleküller oluşturmanın yanı sıra, ilaçların etkinliğini ve hedefe yönelik spesifikasyonlarını artırmak için de önem taşır.

Polimer Üretimi

Polimer sanayisinde, propargil alkol genellikle ısıtma veya baz katkısıyla reaksiyona sokularak çeşitli polimerlerin üretiminde kullanılır. Bu polimer üretim süreci aşağıdakileri içerir:

 • Korozyon önleyiciler: Metal yüzeylerin korunmasında etkili katkı maddeleri olarak kullanılır.
 • Stabilizatörler: Çözücülerin ve plastiklerin ömrünü uzatmak için katkı maddesi olarak değerlendirilir.

Tarım ve Pestisitler

Tarım sektöründe, propargil alkol içeren bileşikler, toprak fumigantları ve pestisitlerin üretiminde kullanılır. Bu kimyasallar, tarım ürünlerini zararlı organizmalardan korumada etkili bir şekilde rol alır. Bununla birlikte, pestisit olarak kullanımı, çevresel etkileri ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel riskleri nedeniyle dikkatlice yönetilmelidir.

Çevresel Etkiler

Propargil alkolün çevre üzerindeki etkileri, biyobirikim potansiyeli ve atık yönetimi ile sınırlıdır. Bu bileşik, doğal olarak fotolize dayanıklı olduğundan ve belirli kromoforlar içermediğinden doğrudan güneş ışığı altında yakınması beklenmez. Ayrıca yavaş ozonla reaksiyon hızı ile dikkati çeker.

Biyobirikim Potansiyeli

 • Propargil alkolün biyobirikim potansiyeli düşüktür.
 • Atomsferde ozonla yavaş reaksiyona girmesi sebebiyle çevrede uzun süre kalıcı olması beklenmez.

Atık Yönetimi ve Uygulamaları

 • Endüstriyel kullanım sonrası propargil alkol içeren atıkların, uygun yönetimi önem taşır.
 • Atık suların ve organik katı atıkların temiz teknolojiler kullanılarak işlenmesi gerekmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Propargil alkol ile ilgili sıkça sorulan sorulara dair cevaplar, bu bileşiğin kimyasal özelliklerinden güvenlik tedbirlerine kadar önemli bilgiler içerir.

Propargil alkolün kimyasal yapısı nedir?

Propargil alkol, C3H4O formülüne sahiptir ve alkin fonksiyonel grup içeren en basit kararlı alkoldür. Bu organik bileşik, renksiz ve viskoz bir sıvı olarak karakterize edilir.

Propargil alkolün ana kullanım alanları hangileridir?

Bu kimyasal genellikle korozyon önleyici ve toprak fumigantı olarak kullanılır. Ayrıca, diğer kimyasalların üretiminde ara ürün olarak da önemli bir rol oynar.

Propargil alkolle çalışırken hangi güvenlik önlemleri alınmalıdır?

Propargil alkol yanıcıdır ve buharları havadan ağırdır, bu sebepten iyi havalandırılmış alanlarda kullanılmalıdır. Kullanıcılar uygun kişisel koruyucu ekipman giymeli ve tenasüllü dumanlardan uzak durmalıdır.

Propargil alkol üretimi için hangi yöntemler tercih edilir?

Propargil alkol üretimi genellikle propargil klorürün alkalik hidrolizi ile gerçekleştirilir. Kontrollü koşullar altında yürütülen bu kimyasal reaksiyon titizlikle gerçekleştirilir.

Bu kimyasalın insan sağlığı üzerindeki potansiyel etkileri nelerdir?

Insan sağlığı üzerindeki etkileri deri ve göz tahrişi dahil olmak üzere zararlı olabilir. Kronik maruz kalma durumunda daha ciddi sağlık problemlerine yol açabilir, bu nedenle maruziyet sınırlı tutulmalıdır.

Endüstriyel ölçekte propargil alkol depolanması sırasında karşılaşılan sorunlar nelerdir?

Endüstriyel ölçekte depolama sırasında, potansiyel buhar kaçaklarının ve parlamaların önüne geçmek için sıkı depolama protokolleri uygulanmalıdır. Ayrıca, kimyasalın stabilitesini korumak için sıcaklık ve aydınlatma gibi çevresel faktörlere dikkat edilmelidir.

Propargil Alkolün Diğer İsimleri:

 • 2-Propyn-1-ol
 • Propargyl alcohol
 • 1-Propyn-3-ol
 • Propynyl alcohol
 • 1-Hydroxy-2-propyne
 • 3-Hydroxy-1-propyne
 • 2-Propynol
 • 2-Propynyl alcohol
 • Ethynylcarbinol
 • 3-Propynol
 • 1-Propyn-3-yl alcohol
 • Hydroxymethylacetylene
 • NSC 8804
 • 3-Hydroxypropyne
 • Propiolic alcohol